Dietist

Sök bland 29 lediga jobb som Dietist och börja ditt nya yrkesliv idag!

Dietist till ny geriatrisk avdelning & specialiserad rehab på Ersta sjukhus

Är du dietist och vill vara med och arbeta på vår nystartade geriatrik och uppstarten av specialiserad rehabilitering efter akutsjukvård? Nu öppnar vi upp möjligheten för dig som dietist att bli en del av vårt team på Ersta sjukhus. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, forskning och utbildning, professionellt och utan vinstsyfte. På Ersta sjukhus trivs personalen och vi förenas i ett starkt engagemang för patienten. Här är beslutsvägarna korta och effektiva och vi har god samverkan och gemenskap över klinikgränserna. Vi befinner oss nu i ett intensivt och spännande skede där sjukhuset växer för att kunna hjälpa fler och planerar för flera nya verksamheter under 2024. Vårt senaste tillskott på Ersta sjukhus är Ersta geriatrik som startade med med 30 vårdplatser i oktober 2023, och växer nu succesivt med ytterligare två vårdavdelningar till totalt 80 vårdplatser under kommande år. Vår vision är att skapa sammanhållen vård för den äldre människans behov. Den nya geriatriska kliniken har unika förutsättningar att åstadkomma något riktigt bra i samarbete med andra inom och utanför Ersta diakoni. Ersta sjukhus planerar att starta en slutenvårdsavdelning för specialiserad rehabilitering med 22 vårdplatser. Hit kommer patienter som behöver rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi tar emot patienter med kirurgiskt, ortopediskt och medicinskt rehabiliteringsbehov. Gemensam nämnare är fokus på rehabilitering och träning för att kunna återaktivera sig och återfå största möjliga självständighet. Dina kollegor består av arbetsterapeuter, sjuksköterskor, dietister, läkare, fysioterapeuter, kuratorer, undersköterskor, logopeder och administratörer med hög kompetens inom sina områden. ARBETSUPPGIFTER På Ersta sjukhus ser vi hela människan och din roll blir att i ett multiprofessionellt team säkerställa god vård och omsorg för våra patienter. Vårt fokus är att främja självständighet och livskvalitet genom att i samråd med patienten förebygga och behandla. I arbetsuppgifterna som dietist ingår deltagande i ronder och teamarbete med övriga yrkeskategorier i teamet. Individuell bedömning, nutritionsbehandling och rådgivning. Förskrivning av kosttillägg och sondnäring. Revidering och utveckling av skriftliga kostmaterial. Information och utbildning inom nutrition till övriga professioner i teamet. I denna tjänst kommer du rotera och arbeta både på geriatriska kliniken och specialiserad rehabilitering. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad dietist. Tidigare erfarenhet från geriatrisk- eller somatisk slutenvård alternativt primärvårdsrehablilitering är meriterande. Du är både självständig och har förmåga att samarbeta i det multiprofessionella teamet. Du bidrar till tydlighet och struktur för att underlätta i det dagliga arbetet. Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp. ÖVRIGT Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersta sjukhus är en del av Ersta diakoni och bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård med såväl bredd som spetskompetens. Den patientnära forskningen och utbildningen sker i samarbete med Karolinska Institutet och Marie Cederschiölds högskola. Ersta sjukhus ligger centralt i Stockholm på söders höjder. Vi har nyligen invigt vårt nya sjukhus på Folkungagatan placerad i direkt anslutning till vår nuvarande sjukhusbyggnad på Fjällgatan. Vår värdegrund - Se hela människan; professionalism, tillit och hopp genomsyrar vårt arbete vilket avspeglas i fina resultat på patientnöjdhet, medarbetarenkät och medicinska resultat. Att sjukhuset drivs idéburet innebär även att allt överskott återinvesteras i verksamheten. Vi arbetar för att förverkliga vår vision; en värdig välfärd för alla - alltid i syfte att hjälpa fler. Vårt arbete är grundat i vetenskap och utförs med hjärta. På Ersta diakoni är vi måna om att du ska trivas! Läs mer om dina friskvårdsbidrag och övriga förmåner här: https://www.erstadiakoni.se/att-jobba-pa-ersta/Om-att-jobba-pa-Ersta/dina-formaner/

12 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Dietist, vikariat

Då vår dietist är föräldraledighet, söker vi nu dig som vill bygga vidare, utveckla och driva dietistverksamheten i omsorgsförvaltningens verksamheter under tiden! Det här erbjuder vi dig! Hässleholms kommun ska säkerställa patientsäkerhet i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Livsmedelverkets riktlinjer samt Hässleholms kommuns kostpolitiska riktlinjer. Omsorgsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden - ordinärt boende, särskilt boende, funktionsnedsättning stöd och service samt resurs. Dietisten ska verka för en hög och jämlik kvalitet på nutritionsarbetet inom kommunens äldreomsorg, ordinära boende och LSS-verksamhet. Som dietist kommer du delta i arbetet med att säkerställa patientsäkerheten i enlighet med gällande lagstiftning samt att uppnå målen i Hässleholms kommuns kostpolitiska riktlinjer. I uppdraget ingår att uppdatera och ta fram styrdokument samt skapa samverkansrutiner med Måltidsenheten i Hässleholms kommun samt med externa samverkansparter. Du skapar rutiner för vårdpersonal som arbetar i anslutning till särskilt och ordinärt boende för hur de ska samarbeta kring nutritionsfrågor. Dietisten arbetar för skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt och förebyggande för en god nutrition samt att måltiderna ska bidra till god livskvalitet. Genom att utveckla rutiner och kompetens hos vårdpersonal och samarbete med måltidsorganisationen ska Hässleholms kommun efterleva rådande riktlinjer som främjar ett hälsosamt näringsintag för individer inom vår omsorg. Du har även samverkan med MAS och MAR och enhets- och verksamhetschefer. Du har syftet med verksamheten och medborgarens perspektiv som utgångspunkt. I rollen ingår att återrapportera resultat, framgångsfaktorer i arbetet och eventuella systemhinder regelbundet till enhets- och verksamhetschefer. Viktigt är att verka för helhetssyn, öppenhet och mod i förändrings- och utvecklingsarbetet. I uppdraget som dietist ingår även arbete med nutritionsutbildning till vård- och legitimerad personal, utveckling och implementera arbetet i enlighet med nationella riktlinjer. Personal inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden ska ha fullgod kompetens och rutiner som stödjer arbetet att förebygga, identifiera och behandla problem gällande mat och näring. Huvudmålsättningen är att arbeta förebyggande för att motverka undernäring och ohälsa/övervikt inom äldreomsorgen och LSS, samt att verka för mat- och måltidsglädje. Dietisten har en central roll i att initiera och hålla ihop arbetet och bistå med utbildningar för medarbetargrupperna. Vi erbjuder nu ett heltidsvikariat med start enligt överenskommelse och som sträcker sig fram till 25-09-01. Arbetstiden är förlag måndag till fredag 8-17 med möjlighet till flex. Hör gärna av dig vid frågor. Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som t ex friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Vem är du? Vi söker dig som har examen från universitet eller högskola som legitimerad dietist (180hp.) Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och att leda komplexa projekt/utvecklingsuppdrag. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och är intresserad av utmaningar och utveckling. Du ska ha intresse för samverkan och se det som en självklarhet. Arbetet kräver att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt att du har god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy. Övrigt Körkort klass B för manuellt växlad bil krävs. Om oss Omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 1700 tillsvidareanställda medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor. Omsorgsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden; ordinärt boende, särskilt boende, funktionsnedsättning stöd och service samt resurs. I förvaltningen finns också myndighetsenheten och en stab med viktiga stödfunktioner som HR, ekonomi och IT. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar efter vår vision ”Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna”. Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus. Välkommen att bli en av oss!

10 april 2024
Sista ansökan:
1 maj 2024
leg Dietist

Leg Dietist till Aktivera Rehab Sollentuna Aktivera Rehab söker nu en tredje leg. dietist. En tills vidare anställning till vår mottagning i Sollentuna. Tjänsten kan vara på heltid eller deltid beroende på vad som passar dig bäst. Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Region Stockholm. Vi är totalt 24 st: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktorer, dietister och receptionister som samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården. Arbetet kommer att omfatta diagnostik och behandling av besvär som viktproblematik, högt Blodtryck och kolesterol, diabetes, mag och tarmsjukdomar, allergi/ intolerans. Du träffar patienten på mottagningen, i hemmet och via video. Arbetet består främst av individuella besök men dietisten ingår även i vår gruppverksamhet: viktgrupp, IBS skola, artrosskola samt föreläsningar om kosthållning. I hemrehab åker du även ibland i team med en FT eller en AT. Vi tar oss till våra patienter med bil men det finns även möjlighet att cykla. Då du delvis arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning eller starka dofter som kan förekomma. Vi har ett kontinuerligt samarbetar med externa vårdgivare i vår omgivning, både vårdcentraler och skolhälsovården. Du ska tycka om att arbeta och samarbeta med patienten, vara självständig, strukturerad och ha viljan att utvecklas tillsammans med dina kollegor. Hos oss ingår du alltid i ett team runt patienten, det är därför viktigt att du kan samarbeta med samtliga fem yrkesgrupper och ser det som en styrka i vår verksamhet och i ditt arbete. Här kommer du även ha möjlighet att komma med egna initiativ för hur du kan hjälpa dina patienter på bästa sätt. Vi är ett positivt team med högt till tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter, lära oss av varandra och göra roliga saker tillsammans utanför arbetet. Mottagningen i Sollentuna ligger i helt nybyggda lokaler precis vid E4an med gratis personalparkering och pendeln/ buss i närheten. Vi vill gärna veta var du bor, evt uppsägningstid, om du har körkort och i vilken grad du önskar arbeta. Vänligen skicka din ansökan och CV till: [email protected] Med vänlig hälsning Petra Jørgensen Verksamhetschef Aktivera Rehab

10 april 2024
Sista ansökan:
10 juni 2024
Dietist på deltid till Mobilia Vårdcentral

Mobilia Vårdcentral är ett privat alternativ till den offentliga vården. Vår målsättning är att finnas till hands när du behöver oss och att erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalité. Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider vardagar och helger och vi finns till hands när Du som patient behöver oss. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar. Vi söker en dietist för vanliga dietist uppgifter med kostrådgivning, gruppterapi, förskrivning av näringsdryck m.m. Som dietist hos oss i primärvården arbetar du med kost- och nutritionsbehandling av patienter såväl enskilt som i grupp. Du ger stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal samt arbetar med att utveckla informationsmaterial.

8 april 2024
Sista ansökan:
8 maj 2024
Dietist Capio rehab Lina Hage, Södertälje

Om oss Välkommen till oss på Capio rehab Lina Hage. Vårt team består av sjukgymnast, arbetsterapeut, kiropraktor och dietist. Vi finns i trivsamma lokaler på Capio vårdcentral Lina Hage. Vi erbjuder rehabilitering för patienter i alla åldrar, på mottagning och i hemmet. Vårt hemrehabteam består av arbetsterapeut, sjukgymnast och vid behov dietist. Din roll Vi söker en dietist till vår mottagning. Som dietist arbetar du med att ge nutritions/kostbehandling till primärvårdspatienter som har diagnos, sjukdom eller besvär där kosten spelar en central roll. Du har mottagning med bokade besök och telefontider och vägleder patienter till lämpliga livsstilsförändringar utifrån individuella behov. Arbetet är till stora delar självständigt men du kommer även att samarbeta med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi erbjuder dig • Kollektivavtal• Närvarande chef• Kompetensutveckling, både internt och externt• Friskvårdsbidrag• Frukost varje fredag• Tillgång till vårt gym• En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra Om dig För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara legitimerad dietist, gärna med några års erfarenhet i yrket. Om du har arbetat i primärvård tidigare är detta meriterande. Du är en positiv person som gillar att ta egna initiativ och som har ett genuint engagemang för uppdraget. Du har B-körkort. Publicerat: 2024-04-05 Sista ansökningsdag: 2024-05-05

5 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Dietist till Rehab City Norrmalm

Vi söker en dietist till oss på Rehab City Norrmalm, kom bli en av oss!  Rehab City Norrmalm ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, en organisation som värdesätter kreativitet och utveckling. På Rehab City Norrmalm är vi cirka 35 medarbetare bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer och administratörer. Vi erbjuder en arbetsplats med kunniga kollegor, gott samarbete, engagemang och högt i tak. Vi har ett tillåtande klimat där alla får ta plats och vårt arbete präglas av arbetslust. Vår mottagning ligger centralt i Stockholm, en kort promenad från både Centralen och Odenplan. Du kan läsa mer om oss här: Rehab City Norrmalm (regionstockholm.se) Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv bl.a. genom flextid och ett generöst friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se) Om rollen Tjänsten innebär arbete som dietist i primärvårdrehabilitering. Du riktar dig till hela befolkningen och alla åldrar. Vanligt förekommande är patienter med livsstilsrelaterade tillstånd som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt samt mag-tarmsjukdomar, undernäring och allergi/intolerans. Du träffar patienterna på mottagning, i hemmet eller via video.  Här blir du en del i ett gäng av glada och kompetenta kollegor. På mottagningen har du flera dietistkollegor och vi har ett tätt samarbete mellan våra enheter med regelbundna dietistmöten och workshops. Du arbetar vid behov i team tillsammans med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.  Arbetet hos oss innefattar bl.a.:  Hembesök i närområdet (Norrmalm och Kungsholmen), vi transporterar oss främst med cykel Videobesök i Alltid Öppet, möjlighet till distansarbete Gruppbehandling Samverkan med anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare Studenthandledning Dokumentation i journalsystemet TakeCare  Anställningsform Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Kvalifikationer Du är legitimerad dietist och trygg i din roll. Har du tidigare erfarenhet av primärvård, geriatrik eller hemrehabilitering är det meriterande. Är du ny i rollen finns stöd att få från erfarna kollegor. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du: Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och att vara en del av ett team Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och kollegor Är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar Du är social, engagerad och har lätt att skapa kontakter Övrig information Då du delvis arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma. Du behöver känna dig bekväm med att cykla i stadsmiljö. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!  Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk. Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde: - tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje. - ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning. - krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.sll.se/. Att söka jobb i Region Stockholm Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. https://www.regionstockholm.se/jobb

5 april 2024
Sista ansökan:
22 april 2024
Dietist till VO vuxenpsykiatri i Lund

Gör skillnad. Varje dag. Nu utökar vi vår verksamhet med en dietist! Detta är en ny tjänst med ett övergripande arbete som omfattar hela verksamhetsområdet. Tycker du att detta låter spännande och vill vara med och forma tjänsten? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi välkomnar nu en dietist till oss inom vuxenpsykiatrin i Lund. Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund bedriver psykiatrisk hälso- och sjukvård för vuxna över 18 år. Vi gör bedömningar/utredningar av psykiska symptom och besvär och erbjuder omvårdnad, behandling och rehabilitering utifrån en tvärprofessionell kompetens. Vårt upptagningsområde är Lund, Lomma, Arlöv, Eslöv och Staffanstorp. Inom verksamhetsområdet är vi cirka 670 medarbetare. Här bedriver vi en stor bredd av psykiatriska verksamheter där medarbetarna inom verksamhetsområdet tillsammans besitter en stor och samlad kompetens. Vi huserar i ljusa och moderna lokaler i Lund. ARBETSUPPGIFTER Inom våra verksamheter arbetar vi i multiprofessionella team med ett teambaserat arbetssätt. Som dietist hos oss arbetar du med nutritionsbedömning och nutritionsbehandling av vuxna patienter. Du arbetar över hela verksamhetsområdet som innefattar både öppenvård, mellanvård och heldygnsvård. Behandling kan ske enskilt, i grupp med andra yrkesprofessioner eller via personalutbildning. Vi ger dig en möjlighet att delta i en spännande utveckling inom psykiatrin, där du har möjlighet att bidra med kompetensutveckling i nutritionsfrågor ur ett brett perspektiv. Som ny medarbetare hos oss får du en god introduktion till verksamheten och arbetet. Du ingår också i ett nätverk med dietister med liknande uppdrag i övriga verksamhetsområden. Då detta är en ny tjänst inom verksamhetsområdet finns det stor möjlighet för dig att vara med och forma ditt uppdrag tillsammans med din chef. KVALIFIKATIONER Vi välkomnar dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet som yrkesverksam dietist inom psykiatrin. Vi söker dig som har samarbetsförmåga, där du med lätthet balanserar variationen av självständigt arbete och arbete i team. Du är flexibel till ditt arbetssätt och har förmåga att ta egna initiativ samt prioritera och hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Du har ett stort intresse för psykiatri samt en öppenhet och intresse för att skaffa dig mer insyn i det terapeutiska arbetet och hur en dietist på bästa sätt kan stödja patientens terapeutiska process. Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning. Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne. På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

4 april 2024
Sista ansökan:
18 april 2024
Dietist

Trivs du med att att arbeta brett och tycker det är roligt och utmanande med variation i arbetet? På vår dietistmottagning får du ett flexibelt jobb där du arbetar mot både slutenvård och öppenvård. Du kommer framför allt att jobba med inriktning mot vuxna patienter men du behöver också vara flexibel om behov uppstår i andra delar av verksamheten. I tjänsten utför du även nutritionsutredningar, behandlingar och uppföljningar. I vårt team arbetar vi tillsammans och du får ett tätt samarbete med dina dietistkollegor men även övriga yrkeskategorier. Arbetsområden fördelas inom gruppen efter kompetens och intresseområde. Denna tjänst är förlagd på dagtid helgfria vardagar. Om dig Vi söker dig som tycker att det är roligt och intressant med variation i ditt uppdrag som legitimerad dietist. Som person känner du igen dig i att du är självständig, ser möjligheter med förändringar samt har en god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att fatta egna beslut och att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Har du arbetat som dietist inom liknande verksamhet är det meriterande men vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet. Till denna tjänst tillämpas löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.  Vi är nyfikna på dig - varmt välkommen med din ansökan till oss! Din framtida arbetsplats Samrehab är en trevlig och trygg arbetsplats där vi utför ett bra och meningsfullt arbete. Här samarbetar vi, tar gemensamt och individuellt ansvar och det finns en bred kompetens i arbetsgruppen. Vi använder oss av digitala arbetssätt som en naturlig del i vardagen samt tar medarbetarnas idéer tillvara och nya arbetssätt vågar provas. Arbetsgruppen på Oskarshamns sjukhus består av dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, undersköterskor och medicinska sekreterare där vi värderar allas olika kompetenser högt.  Vi är en del av Oskarshamns sjukhus, som är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar, bland annat har vi utsetts till Sveriges bästa mindre sjukhus flera gånger de senaste åren. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och skärgård. Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag. Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

3 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Dietist, Paramedicinska teamet, Lindesbergs lasarett

Är du dietisten vi söker? Hos oss får du vara med och möta framtidens utmaningar. På enheten finns ett metabolt labb med möjlighet till mätningar av energiförbrukning med indirekt kalorimetri och kroppssammansättning med BIA. Med andra ord finns det goda förutsättningar för att arbeta aktivt med diagnostisering, utredning och behandling av obesitas, undernäring, skörhet och sarkopeni. Dietisterna vid paramedicinska teamet arbetar mot IVA, ortopedavdelning, medicinavdelning och mottagning, dialysverksamhet och barnmottagning. En av dietisterna är disputerad och bedriver forskning på deltid. Vi har flera utvecklings- och forskningsprojekt på gång och vill fortsätta att utvecklas, men för det behöver vi vara fler. Paramedicinska teamet är en enhet inom verksamhetsområdet Sjukhusverksamhet Lindesbergs lasarett. I teamet finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, och rehabiliteringsassistenter. Lindesbergs lasarett är ett av tre akutsjukhus i Region Örebro län. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv! Dietist, Paramedicinska teamet, Lindesbergs lasarett Arbetsuppgifter Dietisten är avgörande för en väl fungerande nutritionsbehandling och har en viktig roll i teamarbetet med sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal. På enheterna finns nutritionsgrupper i syfte att bibehålla och utveckla nutritionsvården. I arbetsuppgifterna ingår individuell kost- och nutritionsbehandling på vårdavdelning samt poliklinisk verksamhet. Att arbeta hos oss ger dig möjligheten att lära dig många olika saker och skapar en bred grund att stå på. Något som också kan vara värdefullt i en vidare karriär. Övrig information Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad dietist med intresse för akutsjukvård. Du är en strukturerad, flexibel, trygg person med god samarbetsförmåga. Du ser ett värde i att arbeta på ett litet lasarett med närhet och gemenskap, korta avstånd och beslutsvägar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse för utveckling. Ansökan Urval sker fortlöpande. Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Läs mer här Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Jobba på Lindesbergs lasarett https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/lindesbergs-lasarett/jobba-pa-lindesbergs-lasarett/

2 april 2024
Sista ansökan:
26 april 2024
Dietist sökes till Limhamns Sjöstad vårdcentral

Limhamns Sjöstad är en nyöppnad modern privat vårdcentral som förvaltas på uppdrag av Region Skåne. Vi strävar efter att förena professionalism och engagemang för att tillhandahålla utmärkta vårdtjänster i en modern och välskött lokal. Hos oss står patientupplevelsen i fokus, där varje individ bemöts med förståelse, vänlighet och omtanke från vår dedikerade personal. Vårt mål är att varje individ ska uppleva positivitet genom tillgänglig och personcentrerad vård. Hälsa och livskvalitet är nära förbundna i vår synvinkel, och vi arbetar för att främja välbefinnande genom integrerade hälsofrämjande åtgärder, inklusive en sund livsstil med fokus på kost och motion. Din roll: Som dietist hos oss kommer du att bedriva kostrådgivning och förskriva näringsdrycker, samt hantera kost- och nutritionsbehandlingar för patienter både individuellt och i grupp. Vidare kommer du att tillhandahålla stöd och fortbildning inom området nutrition till annan vårdpersonal och aktivt bidra till utvecklingen av informationsmaterial. Vi erbjuder dig: Hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens och bredda din erfarenhet genom att arbeta med en bred patientbas och vara en del av vårt tvärfunktionella team. Vi tror på att bygga starka och förtroendefulla relationer med våra patienter och kollegor, samt att skapa en samhörighet som sträcker sig bortom det professionella. På Limhamns Sjöstad vårdcentral värdesätter vi även en god balans mellan arbete och privatliv. Vi erbjuder flexibla arbetstider och strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas och må bra. Skicka gärna ditt CV och personliga brev till oss via e-post på [email protected] Vi ser fram emot att höra från dig!

31 mars 2024
Sista ansökan:
30 april 2024