Folkhälsoutvecklare

Sök bland 2 lediga jobb som Folkhälsoutvecklare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Projektledare för Suicidprevention och Psykisk hälsa, ledningsstaben i Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god och jämlik hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra, och för denna tjänst är detta tillsammans med samverkan i fokus. Tjänsten som projektledare innebär ett delat uppdrag, där du kommer att arbeta gentemot två enheter, FoU Socialtjänst och Folkhälsoenheten. Båda enheterna är organisatoriskt placerade vid Region Västerbottens Ledningsstab. FoU Socialtjänst har också koppling till länets socialnämnder utifrån en särskild uppdragsbeskrivning. Folkhälsoenheten samordnar regionens strategiska folkhälsoarbete. Det innebär att arbeta för att regionen ska genomföra riktade insatser för att nå en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Enheten stödjer sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, bidrar till kunskapsutveckling och samverkar med samtliga kommuner, länsstyrelsen, civilsamhället och norra sjukvårdsregionen. Folkhälsoenheten följer och förmedlar kunskap om hälsoläget i befolkningen. FoU Socialtjänst jobbar med att stötta kommunerna i Västerbotten, för kompetens- och verksamhetsutveckling, för att stärka systematisk uppföljning och för att bidra till samverkan. Inom enheten bedrivs också praktiknära forskning. Målgrupp för olika former av verksamhetsutveckling är chefer, ledare och medarbetare främst inom socialtjänsten, och det är också viktigt att bidra till god samverkan för hela länet. Hos oss finns en inbjudande arbetsmiljö och kollegor som trivs på sin arbetsplats, Vi präglas av samverkan, dels inom regionens egen organisation, med kommunerna i länet, men också med universitetet, civilsamhället, föreningar och/eller andra organisationer. I Region Västerbotten finns möjlighet att välja ett flexibelt arbetssätt och att arbeta på distans del av sin tid. Tjänsten kommer att innebära behov av resande, främst ut i länets kommuner, men även nationellt. Placeringsort är Umeå. ARBETSUPPGIFTER Din roll blir dels att för folkhälsoenhetens område verka inom arbetsområdet psykisk hälsa. Inom det suicidpreventiva arbetet innebär det att ta fram handlingsplan för det gemensamma arbetet mellan region och kommuner utifrån kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, samt kommande länsgemensam suicidpreventiv strategi. I din roll bidrar du till att medarbetare inom kommunala och regionala verksamheter har rätt kompetens utifrån sitt uppdrag för att kunna upptäcka och bemöta människor med suicidrisk. Du arbetar även för att hälsofrämjande, förebyggande och tillgång till tidiga insatser finns tillgängliga för att minska antalet suicidförsök och fullbordade suicid i Västerbottens län. I ditt arbete kommer du att samarbeta med kollegor inom angränsande områden, som t ex jämlikhet och jämställdhet. Utifrån FoU Socialtjänst finns behov av att medverka till spridning och implementering av olika framtagna kunskapsstöd inom psykiatrins område gentemot kommunerna. Personer med diagnoser och behandlingskontakt inom psykiatrin kan ibland behöva och få stöd i vardagen via socialtjänsten. Oftast ges boendestöd i någon form, och det kan skilja mellan kommuner i boendestödets innehåll, i kompetens hos personalgruppen och i tillgänglighet. Här ska du finnas som ett stöd till kommuner i länet för hur kunskapsstöden ska kunna bli till hjälp och komma till användning i verksamheten. Då det inom FoU Socialtjänst finns stor erfarenhet av stöttning på liknande sätt, kommer du ha god hjälp av kollegorna då vi jobbar mot att samarbeta mellan enhetens olika uppdrag. Utifrån länsuppdraget och den struktur som Västerbottens kommuner har, liksom beträffande hälso-och sjukvården inom Region Västerbotten är det väsentligt att du vill jobba för samverkansperspektivet. KVALIFIKATIONER För detta jobb behöver du högskoleexamen, exempelvis utexaminerad socionom, folkhälsovetare eller inom beteendevetenskap, eller annan likvärdig utbildning. Du behöver ha minst 2 till 5 års yrkeserfarenhet inom området. Du behöver ha god erfarenhet av samverkan och dialog mellan olika aktörer i och utanför den egna verksamheten, som kommun/region, andra myndigheter och civilsamhället. Du behöver också ha erfarenhet av aktivt deltagande i utvecklingsarbeten, samt ha varit ansvarig i genomförande. Erfarenhet av projektledning och/eller att ha arbetat med processer självständigt är ett krav, liksom erfarenhet av att arbeta strategiskt. För att lyckas i arbetet behövs förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och att kunna driva dina arbetsuppgifter framåt i samverkan. Tidigare arbete med suicidprevention på strategisk nivå är meriterande liksom erfarenhet av allmänt förebyggande arbete. Erfarenhet från socialtjänst är meriterande, Har du kunskap eller insikt i kunskapsstöden inom psykiatrins område som också är tillämpbara på socialtjänsten är det ett plus. Vi ser att det avseende båda delarna i uppdraget är mycket positivt att du är väl förtrogen med utvecklings- och förbättringsarbeten. Du är självständig i kommunikativa sammanhang, som möten, workshop och presentationer, och har mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska. ÖVRIGT Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

19 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
Folkhälsostrateg

Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. I Ulricehamns kommun gör vi skillnad i människors vardag varje dag, året runt. Ulricehamns kommun arbetar målinriktat genom Vision 2040 tillsammans mot framtiden. - Var med och skapa den med oss! I kommunledningsstaben ingår funktionerna ekonomi, HR, kommunikation, kansli och utveckling. I utvecklingsfunktionen finns strategiska funktioner kring övergripande verksamhetsutveckling. Här finns även det övergripande säkerhetsarbetet inom ramen för civil beredskap, informationssäkerhet och trygghet. Tjänsten som folkhälsostrateg är placerad i strategi- och utvecklingsenheten som är en del av utvecklingsfunktionen. Här arbetar fem personer med övergripande planering av kommunens verksamhet och som stöd till kommunens verksamheter i olika frågor. ARBETSUPPGIFTER Som folkhälsostrateg ansvarar du för att driva kommunens arbete inom folkhälsoområdet, utifrån regionala och kommunala styrdokument. Arbetet sker genom samverkan och samarbete inom våra olika verksamheter, både internt och externt, via uppdrag. Folkhälsoarbetet finansieras tillsammans av kommunen och av Västra götalandsregionen. Folkhälsostrategen är både huvudansvarig, ledande och deltagande i ett flertal verksamheter i form av nätverk, grupper samt utför operativt arbete inom ramen för tjänsten. I uppdraget ingår att ta fram en årlig verksamhetsplan tillsammans med verksamheterna i förvaltningen samt uppföljning och ekonomisk redovisning av densamma. Folkhälsostrategen sammankallar ett folkhälsostrategiskt råd med kommunala politiker och är föredragande i för tjänsten relevanta ledningsgrupper och i kommunstyrelsen. Vidare kommer du ta fram, analysera och tillgängliggöra statistik över hälsoläget i kommunen. Det ingår att ta fram och analysera handlingsplaner för ökad jämställdhet, ANDTS alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel och trygghetsfrämjande arbete med metoden EST - effektiv samordning för trygghet. Arbetstiden är förlagd på kontorstid med kontor i stadshuset i centrala Ulricehamn. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning inom folkhälsovetenskap, alternativt utbildning som vi bedömer likvärdig, med några års yrkeserfarenhet inom området. Normkritisk kompetens, kompetens kring jämställdhets- och genusfrågor är meriterande samt om du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation och arbete i en stabsfunktion. Kunskaper inom statistik är även det meriterande. För tjänsten krävs att du innehar B-körkort. För att lyckas i rollen som folkhälsostrateg ser vi att du har en god analytisk förmåga samt att du är initiativtagande och kommer med idéer och nya angreppssätt. Du är engagerande, självgående, uthållig och har förmåga att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du relationsskapande, har god samarbetsförmåga och är en skicklig kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt att hålla i presentationer. ÖVRIGT Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.

20 mars 2024
Sista ansökan:
28 april 2024