Generaldirektör

Sök bland 3 lediga jobb som Generaldirektör och börja ditt nya yrkesliv idag!

Regeringen söker generaltulldirektör och chef till Tullverket

Tullverket är ansvarig myndighet för tullfrågor. En stor del av tullfrågorna faller under EU:s exklusiva kompetens, t.ex. tullförfaranden, klassificering och tullsatser. Andra frågor med koppling till tullområdet faller under nationell kompetens och delas i vissa fall, såsom när det gäller brottsbekämpning, med andra myndigheter. Av förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket framgår att myndigheten ska:  • fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas, • övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs, • förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Vidare ska Tullverket bidra till ett väl fungerade samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Tullverket. Tullverket ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut. Tullverket bedriver också viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelserna om in- och utförsel av varor. Tullverket bedriver även viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott. Myndigheten har också uppgifter inom områden som exempelvis marknadskontroll, produktsäkerhet och kontroller inom miljöområdet. Tullverket har ett omfattande internationellt engagemang och deltar i hög grad på expertmöten såväl inom EU som inom andra internationella fora såsom t.ex. World Customs Organisation. Vidare lämnar Tullverket stöd till regeringens internationella förhandlingsarbete och bistår även i övrigt regeringen med expertkunskap inom såväl nationella som internationella tullrelaterade frågor. Myndigheten leds av en generaltulldirektör med stöd av en överdirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd som ska bestå av högst tolv ledamöter. Generaltulldirektören är ordförande i insynsrådet.  Vid Tullverket finns drygt 2 500 medarbetare. Tullverket finansieras genom anslag. Anslaget har förstärkts kraftigt de senaste åren och för 2024 är myndighetens anslag närmare 2,6 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs i hela landet, men personalen finns i huvudsak i Stockholm, Malmö och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Kvalifikationer Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har • erfarenhet att leda genom andra, • erfarenhet från arbete på ledningsnivå i en större organisation,  • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,  • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom, • erfarenhet av EU-arbete eller annat internationellt samarbete,  • goda kunskaper i svenska och engelska,  • akademisk examen eller motsvarande. Du ska också ha förmåga att • leda och utveckla Tullverkets verksamhet,  • tillsammans och med hjälp av överdirektören driva och genomföra förändrings- och effektiviseringsarbete, • ha ett flexibelt och prestigelöst arbetssätt, • engagera och motivera medarbetare, • ha en god social kompetens och kommunikativ skicklighet,  • kunna skapa förtroendefulla relationer,  • ha ett förtroendeskapande förhållningssätt till medarbetare samt i kontakt med enskilda och företag, • se till att verksamheten bedrivs så effektivt och rationellt som möjligt inom givna finansiella och juridiska ramar, • se till att myndigheten klarar sina uppgifter vid såväl fredstida krissituationer som vid höjd beredskap, • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur, • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken, • företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt, med ett professionellt förhållningssätt till uppdragsgivare, media och andra intressenter. Det är meriterande om du har • erfarenhet av brottsbekämpning i ledande position,  • erfarenhet av tull- och skattefrågor, • erfarenhet från det civila och/eller militära försvaret, polis eller kustbevakning, • erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, • erfarenhet av förvaltningspolitiska och offentligfinansiella frågor, • erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och organisationer.  Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaltulldirektör och chef för Tullverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaltulldirektör. Mer information Mer information om befattningen lämnas av Carolina Lindholm, statssekreterare och Niklas Ekstrand, finansråd. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet. Intresseanmälan Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 mars 2024. Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

26 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
Kommundirektör

Arbetsbeskrivning Söderhamn är en skärgårdskommun i södra Hälsingland, Gävleborgs län. Här bor 25 500 människor i staden, skärgården och på landsbygden. Söderhamn befinner sig i ett spännande läge och framtidstron är stor, samtidigt som vi står inför en rad utmaningar de kommande åren. Stora industrier som präglat platsen samsas med spirande företagande, tradition och kunnande, driv och framåtanda. Vi hjälps åt att göra varandra bättre. Hos oss börjar din nästa utmaning och tillsammans är vi Söderhamn. När du blir kommundirektör träder du in som en demokratisk företrädare för vår kommun Söderhamn, tillsammans med organisationen ser du att vår verksamhet rör sig i rätt riktning och med hjälp av god ledning, uppföljning och kontroll ser du till att Söderhamn står stabilt när vi möter en värld i förändring.  Som länken mellan de förtroendevalda och förvaltningarna är det kommundirektören som skapar förutsättningar för att den politiska viljan blir till verklighet. Du kommer därför jobba med kommunens förändrings- och förbättringsarbete och mot att uppfylla de politiskt uppsatta målen. Våra utpekade fokusområden är lärande, växtkraft och livsmiljöer och vi har ett tillväxtmål att bli fler medborgare i Söderhamn. Rollen som kommundirektör innebär många kontaktytor och du förväntas vidareutveckla vår samverkan med grannkommuner, föreningar och näringsliv.  Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har chefserfarenhet på högre ledningsnivå där du lett organisation genom andra chefer. Du är också van att jobba långsiktigt mot högt uppsatta mål. Har du jobbat i en politiskt styrd verksamhet är det meriterande, lika så att ha jobbat med förändringsledning. Du har ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap med erfarenhet av att leda för mångfald och med stor integritet och lyhördhet har du förmågan att se både majoritetens och minoritetens synvinkel. Vi söker dig som delar vår övertygelse om att Söderhamn är en inspirerande plats full av möjligheter. I jobbet som kommundirektör vill vi att du är prestigelös och arbetar på ett strukturerat och organiserat sätt. Att du tar ekonomiskt ansvar är en självklarhet, precis som din strävan efter jämlikhet och allas lika värde. Du står bakom vår organisationskultur som präglas av respekt, ansvar, samverkan och kommunikation.  Som kommundirektör blir du en ambassadör för Söderhamn och det är därför viktigt att du är trygg med att vara synlig i både organisationen, i stadsbilden och i media. I den här rekryteringen har Söderhamn kommun valt att samarbeta med Randstad. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen så är du välkommen att höra av dig till Branch manager Pernilla Keusch, som nås på telefonnummer 070 149 87 85 eller på mail: [email protected].  Vi ser fram emot din intresseanmälan via länken så snart som möjligt men senast 2024-03-10. Tjänsten är tillsvidare, tillträde enl överenskommelse. Vidare är denna tjänst säkerhetsklassad. Ansvarsområden Med hjälp av god ledning, uppföljning och kontroll ser du till att Söderhamn står stabilt Vara länken mellan de förtroendevalda och förvaltningarna. Uppfylla de politiskt uppsatta målen där viktiga fokusområden är lärande, växkraft och livsmiljöer och att bli fler medborgare i Söderhamn. Det kanske börjar med dig? Kvalifikationer Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig Chefserfarenhet på högre ledningsnivå. Erfarenhet av att jobba långsiktigt mot högt uppställda mål. Svenska i tal och skrift Körkort B Meriterande är att ha jobbat i en politiskt styrd verksamhet. Meriterande är att ha jobbat med förändringsledning. Som person har du förmågan att Se helhetsperspektiv. Analysera underlag och lösa problematik. Skapa gott samarbete över olika gränser. Leda med fast hand och stort hjärta. Erfarenhet Kommunikation Projekthantering Samordning Strategiskt tänkande Ledarskap Beslutsfattande Om företaget Söderhamns kommun I Söderhamn finns både inlandets kulturbygd och kusten. Här kan du ta vara på allt som stad och landsbygd erbjuder. Här ryms stor mångfald av människor, jobb, idéer och viljor. Här bor vi lika nära Stockholm som fjällvärlden – vad du än gillar har du nära till det mesta. Det där som gör livet enklare och vardagen lite roligare. Att leva enkelt behöver inte vara svårt. Och du, i Söderhamn blir vi gärna fler.

8 februari 2024
Sista ansökan:
11 mars 2024
Regeringen söker generaldirektör och chef till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Myndigheten har ett brett uppdrag inom kunskapsstyrning och bidrar bland annat med underlag och analyser om utvecklingen inom sina förvaltningsområden. Vidare utvecklar och tillhandahåller myndigheten nationella kunskapsstöd i form av riktlinjer och vägledningar för beslutsfattare och profession.  Socialstyrelsen är den myndighet som prövar om någon ska få legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården och tandvården, och arbetsgivare och andra aktörer har möjlighet att få information om vilken behörighet en person har. Socialstyrelsen hanterar också statsbidrag samt är statistikansvarig myndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Myndigheten är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.  Socialstyrelsen leds av en styrelse där generaldirektören ingår. Generaldirektören är myndighetens chef.  Myndighetens huvudkontor är lokaliserat till Stockholm och myndigheten har även kontor i Härnösand.  Socialstyrelsen har ca 800 anställda. Myndighetens förvaltningsanslag för 2023 uppgick till drygt 826 miljoner kronor.  Kvalifikationer Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har • Erfarenhet av att leda genom andra chefer. • Mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. • Kompetens inom och erfarenhet från hälso- och sjukvårds och/eller socialtjänstfrågor. • Akademisk examen eller motsvarande. • Utmärkta kunskaper i svenska och engelska. Du ska också ha förmåga att • Företräda verksamheten i såväl interna som externa sammanhang. • Kommunicera komplicerade samband och sammanhang. • Etablera och driva nätverk, skapa goda relationer och samverka utifrån myndighetens uppdrag Förstå, samordna och balansera olika perspektiv som återfinns inom hälso- och sjukvårds- respektive socialtjänstsektorn i relation till myndighetens verksamhet. • Skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning. • Leda förändringsarbete och utveckla verksamheten på ett strategiskt, effektivt och rättssäkert sätt • Engagera och motivera medarbetarna. • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur. • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.  Det är meriterande om du har • Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet. Övrigt Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Socialstyrelsen. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning. Mer information Mer information om befattningen lämnas av Miriam Söderström, statssekreterare vid Socialdepartementet och Cecilia Halle, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet. Intresseanmälan Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 mars 2024.

5 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024