Soldat/Sjöman

Sök bland 38 lediga jobb som Soldat/Sjöman och börja ditt nya yrkesliv idag!

GSS/K till Höjentorp kompani, Skaraborgs regemente P 4

Höjentorp är ett ledning- och sambandskompani som möjliggör ledning på nivåerna brigad och bataljon. Vi verkar i hela konfliktskalan från utbildning och träning i fredstid till skarp insats med våra olika krigsförband, nationellt och internationellt. På kompaniet hanterar vi många tekniska system och fordonstyper, vi söker dig som både har ett frilufts- och teknikintresse. På kompaniet värderar vi förmåga till problemlösning, uppgiftsglädje och vinnarmentalitet. Vi erbjuder ett varierat arbete med möjlighet till personlig utveckling och god kamratskap. Vi söker: • Radiolänksoldat • Radiolänkgruppchef • Ledningssoldat/fordonsförare • Stabsplatsgruppchef • Trossoldat • Drivmedelssoldat/lastbilsförare • Informationssystembefäl • Signalmekaniker • Stabsassistent • Kabelnärskyddssoldat • Skytt strf 90 Kontaktperson Erik Jansson nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00. Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du bland annat fysisk träning på arbetstid, möjlighet till flexibel arbetstid och ett varierande arbete samtidigt som du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga. KRAV Kvalifikationer • Godkänd militär grundutbildning • Godkänd enligt FM FysS • Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5 MERITERANDE • Tidigare anställning i Försvarsmakten • Befattningsutbildning som är relevant för sökt tjänst • Militära förarbevis • Erfarenhet av internationell tjänstgöring Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan utan sök redan idag! För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Anställningsform: GSS/K, tidsbegränsad anställning upp till 8+4 år. Beroende på din nuvarande anställningsform påbörjas den eventuellt med sex månaders provanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Skövde Lön: Individuell lönesättning Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av rekryteringskoordinator Emelie Gruffman eller HR-generalist Helena Larsson som nås genom växeln på telefonnummer 0505-45 10 00. Fackliga företrädare nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00 OFR/O Peter Vestman OFR/S Britt Dahlman SEKO-F Crister Florin SACO Viktor Ore Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-05-26. Din ansökan bör innehålla CV, examensbevis och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för sökt befattning. Vill du veta mer om hur du hittar boende och vad som finns att uppleva i Skaraborg? Besök www.livetiskaraborg.se    Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4 Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
26 maj 2024
Luftbevakningssoldat GSS/K sökes till F 16

Om 161.Strilbataljon 161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som luftbevakningssoldat GSS/K inom 161.strilbataljonen blir att stötta luftbevakningsfunktionen med praktiska och administrativa uppgifter. Du kommer ingå i luftbevakningsplutonen och tjänsten ger dig möjlighet att fortsätta utvecklas inom luftbevakningen och i system C2StriC.   Uppgifter för luftbevakningssoldat är: • Stötta i framtagandet och genomförandet av befattningsutbildning lbev. • Stödja plutonen vid övningar genom framtagande av ett simulerat luftläge. • Planera och ta fram underlag för plutonsgemensam verksamhet. • Genomför trackhantering och målföljning i system C2StriC vid förbandsproduktion och vid övningar. • Stötta luftbevakningsfunktionen med administrera uppgifter så som uppkomna ärenden, beställningar och tillståndshantering. KRAV  Kvalifikationer • Genomförd svensk värnplikt med godkänt betyg. • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du gillar struktur och administrativa arbeten där du kan växla mellan tidspressade och mer långsiktiga uppgifter. Du är driven, gillar utveckling och att lära dig nya saker. Du har inga problem att vara självgående. Du har god förmåga att samarbeta med andra, trivs med att arbeta i grupp såväl som enskilt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. MERITERANDE • Genomförd värnplikt med befattningsutbildning mot luftbevakning. • Erfarenhet och kunskap om system C2StriC. • B-körkort. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt om anställningen Anställningsform: Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Anställningen kan inledas med 6 månaders provanställning. Omfattning: Heltid Arbetsort: Bålsta. Lön: Individuell lönesättning tillämpas Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Antal tjänster: 2 Tjänsten innebär internationell tjänstgöringsskyldighet, krigsplacering samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation. Upplysningar om tjänsten lämnas av: Chef 12. Luftbevakningspluton, Mark Utterström Tel: 018-280970 Mail: [email protected] Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-generalist Rebecca Grebestam E-post: [email protected] Fackliga företrädare OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68. OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33. SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06. SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2024-06-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Transportledningsassistent (OR 4-5) till Västra Militärregionstaben (MR V)

Transportledningsassistent (OR 4-5) till Västra Militärregionstaben (MR V) Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och soldater samt civilanställda medarbetare. MR V stab är lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande reservofficerare. Befattningen som transportledningsassistent ingår i stabens logistikavdelning.   Huvudsakliga arbetsuppgifter • Ta fram underlag och sammanställa aktuell lägesbild för rörlighet inom regionen. • Hantera nationella transportplaner och bryta ner dem för MRV-behov. • Stödja MRV förbandstransportledare med förberedelser för förbandstransporter av MR V förband. • Stödja i framtagande av svar på remisser i samband med transportplanering på nationell nivå • Delta i planeringsuppgifter inom staben vid behov • Samverka med myndigheter och andra aktörer inom civila samhället inom ramen för ovanstående uppgifter. • Planera, förbereda och delta i intern och extern mötesverksamhet, inklusive att kunna presentera information vid föredragningar. • Bistå med att lösa uppgifter inom stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefs och stabschefs anvisningar  Kvalifikationer  • Svensk medborgare • Godkänd gymnasieexamen eller erfarenhet som arbetsgivare bedömer motsvarande • Godkänd militär grundutbildning • B-körkort    Meriterande • Tidigare anställning inom Försvarsmakten eller grundutbildning som stabsassistent • Grundutbildning eller tidigare anställningsom transportledningsassistent är mycket meriterande • Erfarenhet av trafik- och transportledningstjänst inom försvarsmakten • God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer (Office 2010 och senare) • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska • Militära förarbevis • Genomförd tjänstgöring i stabsbefattning nationellt och/eller vid internationell insats • Erfarenhet av arbete i informationssystemen IS UNDSÄK och/eller SWECCIS Personliga egenskaper  Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag och en god förmåga att se ett helhetsperspektiv där du kan se ditt bidrag till ett större sammanhang. Du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och har en god vilja och förmåga att leverera stöd. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Du är social, prestigelös och bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du förhåller dig till Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrigt Tillträde enligt överenskommelse. Anställningskategori är GSS/K, en tidsbegränsad anställning (max åtta år) med en placering i nivå OR4/5. Placeringsort: Skövde Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning  Kontaktpersoner Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Logistikchef (C J4), Mj Jörgen Eliasson 0500-46 50 00 växel [email protected]  Facklig representanter Fackliga representanter nås via vxl: 0500-46 50 00. OFR/O ​Göran Hjert OFR/S​Minde Passby SEKO-F ​Lola Ahlgren SACO​Camilla Rosensköld    Sista datum för ansökan Personligt brev och CV samt eventuella referenser önskas senast 2024-06-23 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
23 juni 2024
Stabsassistenter (OR 2-5) till J6 Västra Militärregionstaben (MR V)

Västra Militärregionen (MR V) är ett krigsförband, med sin stab grupperad i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande civil- och militär personal. Vid höjd beredskap utökas staben med tidvis tjänstgörande personal och hemvärnspersonal.   MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län. Chefen för MR V leder, med stöd av sin stab, underställda förband och samverkar med övriga regionala och lokala aktörer. Vidare leder han bland annat regional säkerhets- och underrättelsetjänst samt stödjer operativ- och taktisk chef somlöser uppgifter inom regionen.   Befattningen som stabsassistent ingår i stabens Samband och ledningssystemavdelning (J6). Avsikten är att den sökande genom successiv internutbildning och handledning skall kunna utvecklas till en mer specialiserad Samband- och ledningssystemassistent.Tjänsten innebär att du anställs som GSS-K, det vill säga som kontinuerligt tjänstgörande soldat.   Huvudsakliga arbetsuppgifter • Ansvara för löpande expeditionstjänst och allmänna uppgifter vid avdelningen • Administrera och grundbearbeta Samband- och ledningssystem information i öppna och sekretessklassificerade informationssystem • Stödja i handläggning av Samband- och ledningssystem. • Medverka inom ramen för produktion av avdelningens produkter (Samband- och ledningsstödsystem) • Planera, förbereda och delta i avdelningens interna och externa mötesverksamhet, inklusive att kunna presentera information vid föredragningar • Bistå med att lösa uppgifter inom stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefs och stabschefs anvisningar   Formella krav • Svensk medborgare • Genomförd värnplikt  • God datorvana med god förmåga att använda Microsoft Office(word/powerpoint/excel) • God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska • B-körkort     Meriterande • Signalskyddsutbildning • Anställd (alternativt tidigare anställd) i Försvarsmakten som kontinuerligt (K) eller tidvis (T) tjänstgörande soldat • Genomförd tjänstgöring i Samband- och ledningssystembefattning nationellt och/eller vid internationell insats • Tjänstgjort i militär stab vid lägst bataljonsnivå i Samband- och ledningssystem befattning. • God förmåga att arbeta med informationshantering • Erfarenhet av arbete i informationssystemen IS UNDSÄK och/eller SWECCIS • God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på Engelska    Personliga egenskaper Vi söker Dig med tidigare flerårig erfarenhet av arbete som soldat inom insatsorganisationen och som nu känner dig redo för att utvecklas mot att hantera kvalificerat arbete på assistent nivå i regional stab. Du har personliga egenskaper som gör dig väl lämpad att, eftersuccessiv internutbildning och handledning, kunna utvecklas till en mer specialiserad Samband- och ledningssystemassistent alternativt handläggare.   Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp.   I din personlighet är du noggrann, strukturerad och pålitlig.   Du har ett flexibelt och kreativt förhållningssätt som ofta utnyttjas för att utveckla metoder och arbetssätt i syfte att nå bättre effekt.   Du är stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden.   Du förhåller dig till Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång.  Stor vikt läggs vid personlig lämplighet under rekryteringsarbetet.  Övrigt Befattningen är en tidsbegränsad anställning som GSSK.Tjänstgöringen inleds med en sex månaders provanställning om du inte redan är GSSK i FM.   Placeringsort:​​Skövde Tillträde:​​Enligt överenskommelse Lön:​​Individuell lönesättning Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av övlt Anders Eriksson(MR V C J6) telefon 0500-465000.  Fackliga representanter Nås via Försvarsmaktens växel OFR/O​ -Göran Hjert OFR/S​- Minde Passby Wistedt SEKO-F​ Lola Ahlgren Saco -Camilla Rosensköld   Sista datum för ansökan är 2024-06-30 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Ing 2 söker soldater (GSS/K) till Beredskapskompaniet

Är du intresserad av att arbeta med något där du känner att du bidrar positivt till samhället och gör skillnad? Nu söker vi dig som vill bidra med ditt engagemang och utveckla dina kompetenser på Beredskapskompaniet. Vi erbjuder flera olika tjänster: som ingenjörssoldat, besättningsman på ingenjörbandvagn och brobandvagn 120, trossoldat, mekaniker, ledningssoldat och geosoldat. Är du intresserad? Läs vidare och skicka därefter in din ansökan! Om enheten Beredskapskompaniet är Göta Ingenjörregementes kontinuerligt anställda förband. Kompaniet består av en ingenjörpluton, en stab- och trosspluton, en ledningspluton, en tung maskinpluton och en fältarbetsunderrättelsepluton. Utöver att upprätthålla den militära beredskapen och öva mot krigsförbandsmålsättningar har kompaniet även understött samhället vid olika kriser, t.ex. skogsbrand, gränsövervakning och upprättandet av fältsjukhus. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som ingenjörsoldat bestrider du en av ett flertal befattningar på ingenjörpluton- från förare, materielman och stridssjukvårdare till kulsprute- och granatgevärsskytt. Plutonen genomför fältarbeten, t.ex. mineringar, brobyggnation, förstöring och minbrytning, samt löser stridsuppgifter. Som besättningsman i ingenjör bandvagn och brobandvagn 120 ingår du i kompaniets tunga maskinpluton. Din huvudsakliga uppgift är att framföra bataljonens tunga maskinresurser samt underhålla maskinerna. Som trossoldat har du till uppgift att förse kompaniet med förnödenheter och transportera materiel, men även att försvara kompaniet då det är grupperat. Utöver dina uppgifter framför du någon av kompaniets fordon. Som mekaniker tjänstgör du i kompaniets driftstödsgrupp. Du utför reparationer under fältmässiga förhållanden på kompaniets materiel, från ingenjör- och brobandvagnar till elverk, lastbilar och motorhandverktyg. Som ledningssoldat ingående i en stabsgrupp eller ledningspluton utgör du ett stöd och en resurs till kompanichefen eller bataljonchefen. Din uppgift är att upprätta, vidmakthålla, skydda och bryta sambandet mot högre chef och underlydande enheter. Som del i ledningspluton är du delaktig i att upprätta bataljonens ledningsplatser. Som geosoldat i fältarbetsunderrättelseplutonen är din huvuduppgift är att ta emot och utföra geosupportuppgifter, från bearbetning och analys av geografisk information till framställning av kartor och andra digitala produkter (GIS). Det är meriterande om du genomfört din grundutbildning som geosoldat, eller utbildning inom GIS. Beredskapskompaniet lägger stor vikt vid kompetensutveckling då kompaniets beredskap och varierande uppgifter kräver att varje soldat besitter flera kompetenser, även utanför sitt vanliga tjänstgöringsområde. Dessutom förväntas kompaniets soldater kunna biträda vid regementets värnpliktsutbildning och officersutbildning. Krav • Genomförd militär grundutbildning med godkänt vitsord (värnpliktiga som genomför militär grundutbildning är behöriga att söka) • Godkända betyg i Svenska 1, Matematik 1, Engelska 5 • Behärskar engelska i tal och skrift • Godkänd hälsoundersökning och fysiska baskrav • B-körkort för befattning som fordonsförare Meriterande • Militärt förarbevis • C-körkort • Genomförd grundutbildning vid Ing 2 Personliga egenskaper Du är engagerad, utvecklingsinriktad och har en hög vilja att bidra till laget i en omväxlande och utmanande kontext. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Övrigt • Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 12 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt skyldighet att tjänstgöra utomlands. • Lön: Individuell lönesättning, lägsta ingångslön 24 000 kr • Tillträde: Enligt överenskommelse • Placeringsort: Eksjö • Sista ansökningsdag: 2024-08-31, urval kan komma att ske löpande, men intervjuer kommer till huvuddel genomföras under v. 33-34. Dokument att bifoga ansökan: • CV och personligt brev • Gymnasiebetyg • Körkort och militärt förarbevis • Militära befattningsutbildningar Ansökningsprocessen Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter kommer vi att granska ansökningshandlingarna. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervjuer, säkerhetsprövning, fysiska tester och läkarundersökning, beroende på om du nyligen genomfört grundutbildning. Intervjuer, tester och anställning genomförs efter hand. Upplysningar om tjänsten lämnas av: Öserg Kim Hansen, Personalchef Ingbat (med reservation för semester) Mobil: 073-350 27 05, e-post: [email protected] Fackliga representanter nås via växeln, 0381-180 00: Peter Djerf, OF Eksjö Carola Blomdahl, Försvarsförbundet Mats Felix, SEKO Sofie Bergkvist, SACO Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

14 maj 2024
Sista ansökan:
31 augusti 2024
Stabsassistent genomförandeavdelningen GSS/K

Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba i en flottiljstab på genomförandeavdelningen, A3, F 21 i Luleå. Om tjänsten Flottiljstaben utgör flottiljchefens stöd för att leda F 21. Staben bereder order från högre chef, utarbetar beslutsunderlag samt fördelar och koordinerar uppgifter. Staben är funktionsindelad (A1-A8) där genomförandeavdelningen, A3, arbetar med ledning, samordning och uppföljning inom förbandets genomförandeprocess. På A3 hanteras ärenden med varierande komplexitet inom ett brett spektra, ex. beredskap, genomförande av verksamheter såsom övningar, operationer, besök, verksamhetssäkerhet och VB-tjänst. I arbetet på A3 kommer du i huvudsak assistera avdelningschefen, stridsledningsbefäl och administratör i deras vardag. Du kommer även ha egna ansvarsområden samt även stödja vid utbildning inom ex. sambandstjänst och grundläggande soldatfärdigheter. För dig som saknar tidigare erfarenhet av stabsarbete men vill utvecklas inom den militära professionen innebär ett arbete som stabsassistent på A3 att du lär dig hur flottiljens ledning fungerar. Detta är ett bra avstamp för dig som har ambition att läsa till taktisk officer eller på sikt arbeta som civilanställd på civil- eller militär stab. Du tjänstgör till vardags på Norrbottens Flygflottilj F 21, Luleå, där huvuddelen av arbetstiden genomförs under normala arbetstidsförhållanden måndag till fredag. Under övningsförhållanden, utbildning och uppkommen verksamhet kan andra arbetstider förekomma. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Stödjer avdelningen inom ramen för administration, utbildning, sambands- och fordonstjänst. • Stödjer avdelningen vid allmänt stabsarbete som innebär både beredning av uppgifter likväl som att vara del i stridsledningscell vid beredskapsanpassningar och övningsserier. Krav Kvalifikationer • Genomfört Värnplikt eller Grundutbildning (GU). Har du genomfört GMU (3mån) ska du även varit anställd soldat i minst 1 år. • Körkort B. • Förmåga att utrycka sig i Svenska och Engelska i tal och skrift Personliga egenskaper Du är flexibel och ansvarstagande och har god förmåga att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad, noggrannhet och självständighet. Meriterande  • Militära förarbevis • Gruppchefsutbildad • Relevanta instruktörskurser • Flerårig anställning som GSS-K • Militärbefattningsutbildning stabsassistent • Militärbefattningsutbildning CBRN-befäl • God datorvana och erfarenhet av att jobba i FM-stödsystem PRIO, SAP och Officepaketet Övrigt Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enl. Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS-K), inleds med 6 månaders provanställning som övergår i en anställning upp till 8 år. Individuell lönesättning enligt gällande avtal. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort Luleå.   Upplysningar om tjänsten lämnas av: Avdelningschef (A3) Johan Lindahl. Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänd er till HR Generalist Anton Eliasson. Båda nås via FM-växel tfn 0920-23 40 00.   Fackliga organisationer i Luleå: OF F 21, OFR-S, SEKO, SACO Ovanstående nås genom FM-växel tfn 0920-23 40 00.   Välkommen med din ansökan senast 2024-05-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.  Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig: - Kontroll av luftrummet. - Mark- och sjömålsbekämpning. - Underrättelseinhämtning. - Luftburen transport. - Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt. F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

13 maj 2024
Sista ansökan:
27 maj 2024
1.CBRN-kompaniet söker instruktörer och soldater

1.CBRN-kompaniet söker ett antal drivna individer för anställning som CBRN-soldat vid insatsavdelningen samt instruktörer till värnpliktsutbildningen.   Vilka är vi? Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser – kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. 1.CBRN-kompaniet är Försvarsmaktens främsta resurs inom CBRN-området och vår personal tränas för att kunna lösa uppgifter med hög grad av komplexitet, till vardags såväl som vid kris och krig. Utöver beredskap och insatser leder kompaniet även värnpliktsutbildning för att krigsplacera soldater i armén, marinen och flygvapnet.  Det vi kan erbjuda är en varierande vardag där du kan använda ditt driv och engagemang för att göra skillnad. Dessutom är förutsättningarna goda för dig som på sikt är intresserad av en fortsatt karriär som chef eller officer.  Huvudsakliga arbetsuppgifter som CBRN-soldat  • Tjänstgöring som CBRN-soldat vid spaningsgrupp vid Insatsavdelningen  • Övningar och träning för att bygga djup kunskap inom ditt specialistområde  • Beredskap för nationella och internationella insatser med kort inställelsetid  Huvudsakliga arbetsuppgifter som instruktör vid värnpliktsutbildningen  • Planera och leda utbildning av värnpliktiga inom dina kompetensområden  • Fördjupa och bredda din kompetens inom CBRN-området eller andra soldatrelaterade områden såsom närkamp, skjututbildning samt sjukvårdsutbildning  KRAV  Kvalifikationer  • Godkänd militär grundutbildning (värnplikt/GU)  • B-körkort  Personliga egenskaper  Vi söker dig som är lösningsorienterad och ansvarstagande. Du ska ha god förmåga att jobba i grupp och mot gemensamma målsättningar. I din yrkesroll är du flexibel och kan hantera uppkomna arbetsuppgifter självständigt och tillsammans med dina arbetskamrater. Du är engagerad i ditt arbete och tar ansvar för att lösa uppgifter och leverera ett gott resultat.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  MERITERANDE  • Godkänd militär grundutbildning med CBRN-inriktning  • Tidigare tjänstgöring som GSS/K • Godkänd gruppbefälsutbildning  • Naturvetenskaplig utbildning  • Militära förarbevis terrängbil och lastbil  För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).  ÖVRIGT  Nivå: OR1-5 Anställningsform: Anställningen sker med stöd av lag (2012:332) om vissa förvarsmaktsanställningar. Anställningen inleds med provanställning i 6 månader och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år.   Arbetsort: Umeå  Fyskrav: Fälttest – 13:30 min, multitest – 175 p. Fystester genomförs innan påbörjad anställning.      Tillträdesdatum: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.   Upplysningar om befattningen  Peter Nilsson  Fackliga företrädare  OFR/O: Mikael Mosten OFR/S: Per Eriksson SACO: Eric Uhlin Frankel SEKO: Mattias Jonsson   Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer: 090-17 55 00  Ansökan   Välkommen med din ansökan senast 2024-05-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.   Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

10 maj 2024
Sista ansökan:
30 maj 2024
Ledningssoldat GSS/K Samband 1:a Helikopterskvadron

OM TJÄNSTEN 1.helikopterskvadronen i Luleå utlyser befattning som ledningssoldat, med placering på skvadronens stabsenhet. 1.helikopterskvadronen ingår i insatsförbandet Helikopterflottiljen och är samlokaliserad med Norrbottens flygflottilj (F 21) på Kallax. 1.helikopterskvadron har i dagsläget drygt 100 anställda och skall utökas. Skvadronen är organiserad i skvadronsstab, helikopterdivision, underhållskompani och flygmaterielkompani.  Huvudsakliga arbetsuppgifter Som ledningssoldat tillhör du staben och deltar i arbetet med förbandets sambands- och ledningssystem. I detta ingår fasta system i våra lokaler samt rörliga kommunikationssystem som används vid insatser och övningar. I ledningssystemet ingår bland annat strömförsörjning, server, klienter, telefoni, nätverk samt radioutrustning. Då vi är en stödjande enhet så har vi tät kontakt med användarna till vilka vi erbjuder support med allt från Microsoft Office till telefoni. Du som ledningssoldat är en viktig del i utbyggnad, drift och brytande av förbandets ledningsplats med olika samband- och ledningssystem. Du skall självständigt och tillsammans med gruppen kunna utföra en mängd olika uppgifter. Dessa är allt från att upprätta och bryta stabsarbetsplatser, bygga upp tillfälliga elanläggningar, till att verka som operatör för förbandets ledningsstödssystem. Du förväntas ha förmågan att ta egna initiativ samt kunna arbeta enskilt. Arbetet innebär också att du åker på internutbildningar inom Försvarsmakten, är med på övningar samt att du vid behov förväntas att tjänstgöra i internationella insatser. Personliga egenskaper Som person är du noggrann, pålitlig, flitig och lojal. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet Generella krav • Godkänd värnplikt eller GMU/FSU • God fysisk förmåga (testas i samband med intervju) • Dokumenterad utbildning motsvarande lägst gymnasieutbildning. • Behärska svenska och engelska i tal och skrift. • B-körkort   Meriterande kvalifikationer • Kunskap inom radio och telekomteknik • Kunskap inom el och strömförsörjning • Kunskap inom nätverksteknik och IT • God datorvana  Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Fredrik Wiberg, 070-622 63 16/0920-234076 Fackliga representanter SACO, Anneli Helmersson, 013-283900, [email protected] Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-283869, [email protected] Officersförbundet, Mats Häggström, 0920-234941, [email protected] Anställningsform: Anställningen är heltid, soldat och sjöman (GSS/K). Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning som övergår till en tillsvidare anställning. Lön: Individuell lönesättning Ansökningsprocessen: Ansökan sker via hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Urval och eventuell kallelse till intervju sker efter ansökningsperioden är avslutad. Tillträde: Enligt överenskommelse. Placeringsort: Luleå Välkommen med din ansökan senast 2024-05-30 Din ansökan skall innehålla CV (med referenser), intyg på betyg, utbildningsbevis samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

8 maj 2024
Sista ansökan:
30 maj 2024
Instruktör (GSS K) till Södra Militärregionen, Livgrenadjärgruppen.

Instruktör (GSS K) till Södra Militärregionen, Livgrenadjärgruppen. Om enheten Livgrenadjärgruppen (LVG) är placerad på Malmen och dess främsta uppgift är att utbilda, utveckla och administrera Hemvärnets två bataljoner i Östergötland. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt kunna stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige. Om tjänsten Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att – med den du är och det du gör – få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vill du vara med och bygga en välfungerande verksamhet? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - välkommen med din ansökan! Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som instruktör på utbildningssektionen kommer du att: · Planera och genomföra trupputbildningsuppdrag under handledning av yrkesofficer · Biträda officerare vid genomförande av utbildning upp till plutonsnivå inom olika tjänstegrenar · Utgöra säkerhetskontrollant och följebefäl/handledare vid övning med skarp och lös ammunition · Upprätthålla och utveckla din fysiska status · Vara behjälplig inom materialhantering vid logistiksektion. Kvalifikationer - krav · Genomförd värnplikt/soldatutbildning med godkända betyg. · Körkort B Meriterande · Genomförd värnplikt som plutonsbefäl (PB) eller gruppbefäl (GB) · Förarbevis · Testvärden från Plikt- och prövningsverket som svarar mot kravprofil för grundläggande officersutbildning (GOU) · Militär skyddsvakt · Uppfyller grundbehörighet till GOU (fullständiga gymnasiebetyg) Personliga egenskaper Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet – Resultat och Ansvar – ÖRA, vilken även du självklart delar med oss. Övrig information Anställningstid: 6 år som inleds med 6 månaders provanställning om söknade inte har pågående anställning i Försvarsmakten. Anställningen är säkerhetsskyddsklassad och kräver godkänd säkerhet- och registerkontroll innan anställning. Anställningen kräver krigsplacering Tjänstgöringsgrad: Heltid Arbetstid: 40 timmar/vecka. Arbetstiden innebär kvälls- och helgtjänst med förekommande försvarsmaktsdygn (FM-dygn). Arbetstidens förläggning kan variera beroende på övnings- och utbildningsverksamheten där koncentrerad arbetstid med längre sammanhängande ledighet förekommer. Arbetsort: Linköping, men tjänsteresor förekommer Beräknat tillträde: Efter överenskommelse, tidigast 240801 (torsdag vecka 431). Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy Personal i Försvarsmakten har enligt avtal möjlighet till fysisk träning på arbetstid upp till tre timmar/vecka. Kontakt vid frågor gällande tjänsten Mj Stefan Andersson Chef Utbildningssektionen Tel: 070-605 51 44 Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen HR Ella Klingström : [email protected] Fackliga representanter (Kontaktas via växeln 0500-46 50 00) OF, Krister Forsberg OFR/S Senadin Sela SACO Maria Iglesias SEKO-F Sven-Erik Borg Ansökan Välkommen med din ansökan senast 240617 (måndag vecka 425). Din ansökan ska innehålla CV med gymnasiebetyg, värnpliktsbetyg samt ett ansökningsbrev. Var noga med att motivera varför du tycker att vi ska välja just dig till den här tjänsten! Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

7 maj 2024
Sista ansökan:
17 juni 2024
Reparationsgruppchef

Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att – med den du är och det du gör – få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vill du vara med och bygga en välfungerande verksamhet? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - välkommen med din ansökan!   Förbandet Dalregementet Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.   Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som reparationsgruppchef kommer du att: • Förbereda dig för kommande utbildning mot yrkesofficer i teknisk tjänst • Planera och genomföra trupputbildningsuppdrag under handledning av plutonsbefäl • Biträda officerare vid genomförande av utbildning upp till plutonsnivå inom olika tjänstegrenar • Upprätthålla och utveckla din fysiska status • Delta som elev vid utvalda kurser inom ramen för befälsutbildningsplan vid I 13 • Gå i befattning som reparationsgruppchef vid övningar Kvalifikationer - krav • Genomförd värnplikt med godkända betyg (lägst ja-2-2) • Genomförd militär mekanikerskola Meriterande • Genomförd värnplikt som plutonsbefäl (PB) eller gruppbefäl (GB) • Körkort B • Förarbevis • Testvärden från Plikt- och prövningsverket som svarar mot kravprofil för grundläggande officersutbildning (GOU) • Militär skyddsvakt • Uppfyller grundbehörighet till GOU teknisk tjänst (fullständiga gymnasiebetyg) Personliga egenskaper Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet – Resultat och Ansvar – ÖRA, vilken även du självklart delar med oss. Övrig information Anställningstid: 6 år som inleds med 6 månaders provanställning Anställningsform: GSS/T med inledande aktivering om 13 månader Tjänstgöringsgrad: Heltid Arbetstid: 40 timmar/vecka. Arbetstiden innebär kvälls- och helgtjänst med förekommande försvarsmaktsdygn (FM-dygn). Arbetstidens förläggning kan variera beroende på övnings- och utbildningsverksamheten där koncentrerad arbetstid med längre sammanhängande ledighet förekommer. Arbetsort: Falun, men tjänsteresor förekommer Beräknat tillträde: Efter överenskommelse, preliminärt vecka 31 Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy Personal i Försvarsmakten har enligt avtal möjlighet till fysisk träning på arbetstid upp till tre timmar/vecka.   Kontakt vid frågor gällande tjänsten Teknisk chef Lars Lindman, tel 023-450 00 Mail, [email protected] Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen Personalofficer Kristina Lundström, tel 023-450 00 Mail, [email protected] Fackliga representanter Kontaktas via växeln 08-788 75 00 OFR/O Jan-Erik Belin OFR/S Kenneth Hartikainen SACO Karin Gällmo SEKO Anna Löfgren Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-05-21. Din ansökan ska innehålla CV med gymnasiebetyg, värnpliktsbetyg samt ett ansökningsbrev. Var noga med att motivera varför du tycker att vi ska välja just dig till den här tjänsten!   Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé. Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

7 maj 2024
Sista ansökan:
21 maj 2024