Militära yrken

Sök lediga jobb inom Militära yrken

GSS/K till Höjentorp kompani, Skaraborgs regemente P 4

Höjentorp är ett ledning- och sambandskompani som möjliggör ledning på nivåerna brigad och bataljon. Vi verkar i hela konfliktskalan från utbildning och träning i fredstid till skarp insats med våra olika krigsförband, nationellt och internationellt. På kompaniet hanterar vi många tekniska system och fordonstyper, vi söker dig som både har ett frilufts- och teknikintresse. På kompaniet värderar vi förmåga till problemlösning, uppgiftsglädje och vinnarmentalitet. Vi erbjuder ett varierat arbete med möjlighet till personlig utveckling och god kamratskap. Vi söker: • Radiolänksoldat • Radiolänkgruppchef • Ledningssoldat/fordonsförare • Stabsplatsgruppchef • Trossoldat • Drivmedelssoldat/lastbilsförare • Informationssystembefäl • Signalmekaniker • Stabsassistent • Kabelnärskyddssoldat • Skytt strf 90 Kontaktperson Erik Jansson nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00. Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du bland annat fysisk träning på arbetstid, möjlighet till flexibel arbetstid och ett varierande arbete samtidigt som du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga. KRAV Kvalifikationer • Godkänd militär grundutbildning • Godkänd enligt FM FysS • Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5 MERITERANDE • Tidigare anställning i Försvarsmakten • Befattningsutbildning som är relevant för sökt tjänst • Militära förarbevis • Erfarenhet av internationell tjänstgöring Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan utan sök redan idag! För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Anställningsform: GSS/K, tidsbegränsad anställning upp till 8+4 år. Beroende på din nuvarande anställningsform påbörjas den eventuellt med sex månaders provanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Skövde Lön: Individuell lönesättning Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av rekryteringskoordinator Emelie Gruffman eller HR-generalist Helena Larsson som nås genom växeln på telefonnummer 0505-45 10 00. Fackliga företrädare nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00 OFR/O Peter Vestman OFR/S Britt Dahlman SEKO-F Crister Florin SACO Viktor Ore Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-05-26. Din ansökan bör innehålla CV, examensbevis och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för sökt befattning. Vill du veta mer om hur du hittar boende och vad som finns att uppleva i Skaraborg? Besök www.livetiskaraborg.se    Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4 Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
26 maj 2024
Arméstaben söker Materielområdesansvarig (MOA) Träningssystem

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft. Armén – när och där det avgörs!  Om enheten Materielsektionen vid Arméstabens Rustningsavdelning ansvarar för utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av de materielområden som Arméchefen har ansvar för. I linje med arméns stora tillväxt utgör materielanskaffning ett stort fokus där sektionen i tätt samarbeta med Försvarets Materielverk realiserar arméns kommande förmågebehov i relevant materiel. Materielsektionen består i dagsläget av ca 20 kollegor. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arméchefen är ansvarig för träningsssystem för markstrid samt ledning av lägre förband inom hela Försvarsmakten och som Materielområdesansvarig (MOA) har du det övergripande ansvaret för materielen i hela livscykeln, alltifrån utveckling och framtagande av mål- och kravställningar, till avveckling. Träningsområdet står inför en omfattande utveckling med uppgradering av simulatorsystem, men också innefattande anskaffning av träningssystem med helt nya förmågor inom exempelvis det virtuella området. Materielområdet omfattar skjutfälts- och skjutbanesystem, simulatorsystem för soldatburna vapen och stridsfordon, virtuella träningssystem samt ledningsträningssystem. Exempel på arbetsuppgifter inom eget materielområde; • Övergripande ansvara för materielområdet • Leda arbete med kravställning på materielsystem i krigsförbanden och leda utformningen av tekniska system inom materielområdet. • Leda utformning av uppdrag till FMV inom träningssområdet, samt leda framtagandet av övriga förutsättningsskapande- och inriktande dokument för materielproduktion. • Delta i studier och projekt avseende materiel- och förmågeutveckling inom området Kvalifikationer • Officersexamen • B-körkort • Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift Meriterande • Erfarenhet av utbildning, träning (individuell och kollektiv) och övning i markstrid, inklusive ledning. • Erfarenhet av stabsarbete gärna vid förbandsverksamhet på lägst bataljonsnivå • Erfarenhet av arbete med materielprocessen Personliga egenskaper Befattning vid arméstaben ställer krav på god samarbetsförmåga och social kompetens. Då arbetstempot ofta är högt förutsätter det att du har en hög stresstålighet och uthållighet. Du är initiativtagande och engagerad med god förmåga att självständigt planera och lösa uppgifter som kan sträcka sig över tid. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Upplysningar om befattningen C Materielsektionen, överstelöjtnant Mattias Johnsson. Nås på [email protected] Fackliga företrädare AST OF: Tobias Brandt OFR/S: Claus Dehlin AST Saco: Karin Gällmo SEKO: Benny Augustsson Fackliga företrädare kan nås via FM växel 0171 15 70 00 Övrigt Befattningsnivå: OF3 Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Enköping Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2024-05-24 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
24 maj 2024
Luftbevakningssoldat GSS/K sökes till F 16

Om 161.Strilbataljon 161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer. Huvudsakliga arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som luftbevakningssoldat GSS/K inom 161.strilbataljonen blir att stötta luftbevakningsfunktionen med praktiska och administrativa uppgifter. Du kommer ingå i luftbevakningsplutonen och tjänsten ger dig möjlighet att fortsätta utvecklas inom luftbevakningen och i system C2StriC.   Uppgifter för luftbevakningssoldat är: • Stötta i framtagandet och genomförandet av befattningsutbildning lbev. • Stödja plutonen vid övningar genom framtagande av ett simulerat luftläge. • Planera och ta fram underlag för plutonsgemensam verksamhet. • Genomför trackhantering och målföljning i system C2StriC vid förbandsproduktion och vid övningar. • Stötta luftbevakningsfunktionen med administrera uppgifter så som uppkomna ärenden, beställningar och tillståndshantering. KRAV  Kvalifikationer • Genomförd svensk värnplikt med godkänt betyg. • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du gillar struktur och administrativa arbeten där du kan växla mellan tidspressade och mer långsiktiga uppgifter. Du är driven, gillar utveckling och att lära dig nya saker. Du har inga problem att vara självgående. Du har god förmåga att samarbeta med andra, trivs med att arbeta i grupp såväl som enskilt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. MERITERANDE • Genomförd värnplikt med befattningsutbildning mot luftbevakning. • Erfarenhet och kunskap om system C2StriC. • B-körkort. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt om anställningen Anställningsform: Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Anställningen kan inledas med 6 månaders provanställning. Omfattning: Heltid Arbetsort: Bålsta. Lön: Individuell lönesättning tillämpas Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Antal tjänster: 2 Tjänsten innebär internationell tjänstgöringsskyldighet, krigsplacering samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation. Upplysningar om tjänsten lämnas av: Chef 12. Luftbevakningspluton, Mark Utterström Tel: 018-280970 Mail: [email protected] Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-generalist Rebecca Grebestam E-post: [email protected] Fackliga företrädare OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68. OFR/S Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33. SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06. SEKO Jens Larsson, nås via växeln 018-19 60 00. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2024-06-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Transportledningsassistent (OR 4-5) till Västra Militärregionstaben (MR V)

Transportledningsassistent (OR 4-5) till Västra Militärregionstaben (MR V) Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och soldater samt civilanställda medarbetare. MR V stab är lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande reservofficerare. Befattningen som transportledningsassistent ingår i stabens logistikavdelning.   Huvudsakliga arbetsuppgifter • Ta fram underlag och sammanställa aktuell lägesbild för rörlighet inom regionen. • Hantera nationella transportplaner och bryta ner dem för MRV-behov. • Stödja MRV förbandstransportledare med förberedelser för förbandstransporter av MR V förband. • Stödja i framtagande av svar på remisser i samband med transportplanering på nationell nivå • Delta i planeringsuppgifter inom staben vid behov • Samverka med myndigheter och andra aktörer inom civila samhället inom ramen för ovanstående uppgifter. • Planera, förbereda och delta i intern och extern mötesverksamhet, inklusive att kunna presentera information vid föredragningar. • Bistå med att lösa uppgifter inom stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefs och stabschefs anvisningar  Kvalifikationer  • Svensk medborgare • Godkänd gymnasieexamen eller erfarenhet som arbetsgivare bedömer motsvarande • Godkänd militär grundutbildning • B-körkort    Meriterande • Tidigare anställning inom Försvarsmakten eller grundutbildning som stabsassistent • Grundutbildning eller tidigare anställningsom transportledningsassistent är mycket meriterande • Erfarenhet av trafik- och transportledningstjänst inom försvarsmakten • God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer (Office 2010 och senare) • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska • Militära förarbevis • Genomförd tjänstgöring i stabsbefattning nationellt och/eller vid internationell insats • Erfarenhet av arbete i informationssystemen IS UNDSÄK och/eller SWECCIS Personliga egenskaper  Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag och en god förmåga att se ett helhetsperspektiv där du kan se ditt bidrag till ett större sammanhang. Du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och har en god vilja och förmåga att leverera stöd. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Du är social, prestigelös och bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du förhåller dig till Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrigt Tillträde enligt överenskommelse. Anställningskategori är GSS/K, en tidsbegränsad anställning (max åtta år) med en placering i nivå OR4/5. Placeringsort: Skövde Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning  Kontaktpersoner Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Logistikchef (C J4), Mj Jörgen Eliasson 0500-46 50 00 växel [email protected]  Facklig representanter Fackliga representanter nås via vxl: 0500-46 50 00. OFR/O ​Göran Hjert OFR/S​Minde Passby SEKO-F ​Lola Ahlgren SACO​Camilla Rosensköld    Sista datum för ansökan Personligt brev och CV samt eventuella referenser önskas senast 2024-06-23 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
23 juni 2024
Informationsofficer (SO 7) sökes till Högkvarteret

Befattningen erbjuder Vill du vara med och stödja Överbefälhavarens militärstrategiska ledning? Gillar du att jobba i högt tempo med spännande uppgifter och kontaktytor i hela Högkvarteret? – då är detta ett jobb för dig! Om Försvarsstabens genomförandeenhet Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning. Försvarsstabens genomförandeenhet ansvarar bland annat för att bereda, följa upp och värdera Försvarsmaktens genomförandeplan, bereda Försvarsmaktens budgetunderlag och årsredovisning och försvarsstabens arbete med aktiverings- och mobiliseringsförberedelser. Vidare är chefen för genomförandeenheten Försvarsmaktens utbildnings- och övningschef.  Genomförandeenhetens stabssektion har till uppgift att stödja chefen för enheten genom att ta emot, analysera, leda, samordna och följa upp arbetet mellan enhetens olika avdelningar och se till att rätt underlag levereras till rätt kvalitet i rätt tid och plats. Genomförandeenheten består av cirka 150 militära och civila medarbetare placerade vid Högkvarteret i Stockholm. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet som stabsofficer vid stabssektionen innebär att vara en i teamet som bland annat tar emot, analyserar, fördelar och följer upp uppgifter vid enheten samt har kontakt med olika ledningsnivåer och staber i Försvarsmakten. Med anledning av omvärldsläget, pågående integration i Nato, det aktiva försvaret och Försvarsmaktens tillväxt så ställs höga krav på ett flexibelt arbetssätt i ett högt tempo. Exempel på arbetsuppgifter • Delta i och leda stabsarbete och möten  • Ta emot, analysera, fördela och följa upp inkommande uppgifter till enheten • Samverka med andra enheter och staber i Försvarsmakten • Stödja chefer och avdelningar i stabstjänst • Utveckla och hålla enhetens information aktuell i SharePoint Kvalifikationer • Utnämnd SO 7 • Erfarenhet av att delta i stabsarbete i Försvarsmakten • Goda kunskaper i svenska och engelska Meriterande • Erfarenhet av arbete i Högkvarteret, försvarsgrens-, eller stridskraftsstab • Erfarenhet av Försvarsmaktens ärendehanteringssystem VIDAR och PRIO • Utbildning och erfarenhet av SWECCIS och ISUS • Erfarenhet av utveckling av samarbetsytor i SharePoint Personliga egenskaper För att passa i befattningen krävs att du är flexibel, stresstålig och med en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Detta ställer krav på att du är metodisk och organiserad i ditt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt med eget ansvar. Stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden. Tjänsten är inte förenlig med arbete på distans, utan bedrivs vid Högkvarteret, i Stockholm. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som yrkesofficer Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Stockholm Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse För upplysningar om befattningen kontakta: Stabschef Genomförandeenheten, kommendör Torbjörn Lundströmer, [email protected], 070-995 72 78, 072-395 16 14 Fackliga företrädare: OFR/O HKV, Arne Nilsson OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff SACO HKV, Camilla Robertsson SEKO Försvar HKV, Lise-Lotte Larsson Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2024-06-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. ----------------------------------------------------- Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Stabsassistenter (OR 2-5) till J6 Västra Militärregionstaben (MR V)

Västra Militärregionen (MR V) är ett krigsförband, med sin stab grupperad i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande civil- och militär personal. Vid höjd beredskap utökas staben med tidvis tjänstgörande personal och hemvärnspersonal.   MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län. Chefen för MR V leder, med stöd av sin stab, underställda förband och samverkar med övriga regionala och lokala aktörer. Vidare leder han bland annat regional säkerhets- och underrättelsetjänst samt stödjer operativ- och taktisk chef somlöser uppgifter inom regionen.   Befattningen som stabsassistent ingår i stabens Samband och ledningssystemavdelning (J6). Avsikten är att den sökande genom successiv internutbildning och handledning skall kunna utvecklas till en mer specialiserad Samband- och ledningssystemassistent.Tjänsten innebär att du anställs som GSS-K, det vill säga som kontinuerligt tjänstgörande soldat.   Huvudsakliga arbetsuppgifter • Ansvara för löpande expeditionstjänst och allmänna uppgifter vid avdelningen • Administrera och grundbearbeta Samband- och ledningssystem information i öppna och sekretessklassificerade informationssystem • Stödja i handläggning av Samband- och ledningssystem. • Medverka inom ramen för produktion av avdelningens produkter (Samband- och ledningsstödsystem) • Planera, förbereda och delta i avdelningens interna och externa mötesverksamhet, inklusive att kunna presentera information vid föredragningar • Bistå med att lösa uppgifter inom stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefs och stabschefs anvisningar   Formella krav • Svensk medborgare • Genomförd värnplikt  • God datorvana med god förmåga att använda Microsoft Office(word/powerpoint/excel) • God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska • B-körkort     Meriterande • Signalskyddsutbildning • Anställd (alternativt tidigare anställd) i Försvarsmakten som kontinuerligt (K) eller tidvis (T) tjänstgörande soldat • Genomförd tjänstgöring i Samband- och ledningssystembefattning nationellt och/eller vid internationell insats • Tjänstgjort i militär stab vid lägst bataljonsnivå i Samband- och ledningssystem befattning. • God förmåga att arbeta med informationshantering • Erfarenhet av arbete i informationssystemen IS UNDSÄK och/eller SWECCIS • God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på Engelska    Personliga egenskaper Vi söker Dig med tidigare flerårig erfarenhet av arbete som soldat inom insatsorganisationen och som nu känner dig redo för att utvecklas mot att hantera kvalificerat arbete på assistent nivå i regional stab. Du har personliga egenskaper som gör dig väl lämpad att, eftersuccessiv internutbildning och handledning, kunna utvecklas till en mer specialiserad Samband- och ledningssystemassistent alternativt handläggare.   Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp.   I din personlighet är du noggrann, strukturerad och pålitlig.   Du har ett flexibelt och kreativt förhållningssätt som ofta utnyttjas för att utveckla metoder och arbetssätt i syfte att nå bättre effekt.   Du är stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden.   Du förhåller dig till Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång.  Stor vikt läggs vid personlig lämplighet under rekryteringsarbetet.  Övrigt Befattningen är en tidsbegränsad anställning som GSSK.Tjänstgöringen inleds med en sex månaders provanställning om du inte redan är GSSK i FM.   Placeringsort:​​Skövde Tillträde:​​Enligt överenskommelse Lön:​​Individuell lönesättning Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av övlt Anders Eriksson(MR V C J6) telefon 0500-465000.  Fackliga representanter Nås via Försvarsmaktens växel OFR/O​ -Göran Hjert OFR/S​- Minde Passby Wistedt SEKO-F​ Lola Ahlgren Saco -Camilla Rosensköld   Sista datum för ansökan är 2024-06-30 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Stabsofficer (SO 8) sökes till Högkvarteret

Befattningen erbjuder Vill du vara med och stödja Överbefälhavarens militärstrategiska ledning? Gillar du att jobba i högt tempo med spännande uppgifter och kontaktytor i hela Högkvarteret? – då är detta ett jobb för dig! Om Försvarsstabens genomförandeenhet Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning. Försvarsstabens genomförandeenhet ansvarar bland annat för att bereda, följa upp och värdera Försvarsmaktens genomförandeplan, bereda Försvarsmaktens budgetunderlag och årsredovisning och försvarsstabens arbete med aktiverings- och mobiliseringsförberedelser. Vidare är chefen för genomförandeenheten Försvarsmaktens utbildnings- och övningschef.  Genomförandeenhetens stabssektion har till uppgift att stödja chefen för enheten genom att ta emot, analysera, leda, samordna och följa upp arbetet mellan enhetens olika avdelningar och se till att rätt underlag levereras till rätt kvalitet i rätt tid och plats. Genomförandeenheten består av cirka 150 militära och civila medarbetare placerade vid Högkvarteret i Stockholm. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet som stabsofficer vid stabssektionen innebär att vara en i teamet som bland annat tar emot, analyserar, fördelar och följer upp uppgifter vid enheten samt har kontakt med olika ledningsnivåer och staber i Försvarsmakten. Med anledning av omvärldsläget, pågående integration i Nato, det aktiva försvaret och Försvarsmaktens tillväxt så ställs höga krav på ett flexibelt arbetssätt i ett högt tempo. Exempel på arbetsuppgifter • Delta i och leda stabsarbete och möten  • Ta emot, analysera, fördela och följa upp inkommande uppgifter till enheten • Samverka med andra enheter och staber i Försvarsmakten • Stödja chefer och avdelningar i stabstjänst • Utveckla och hålla enhetens information aktuell i SharePoint Kvalifikationer • Utnämnd SO 8 • Erfarenhet av att delta i stabsarbete i Försvarsmakten • Goda kunskaper i svenska och engelska Meriterande • Erfarenhet av arbete i Högkvarteret, försvarsgrens-, eller stridskraftsstab • Erfarenhet av Försvarsmaktens ärendehanteringssystem VIDAR och PRIO • Utbildning och erfarenhet av SWECCIS och ISUS Personliga egenskaper För att passa i befattningen krävs att du är flexibel, stresstålig och med en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Detta ställer krav på att du är metodisk och organiserad i ditt arbetssätt. Du tycker om att samarbeta med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt med eget ansvar. Stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden. Tjänsten är inte förenlig med arbete på distans, utan bedrivs vid Högkvarteret, i Stockholm. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som yrkesofficer Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Stockholm Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse För upplysningar om befattningen kontakta: Stabschef Genomförandeenheten, kommendör Torbjörn Lundströmer, [email protected], 070-995 72 78, 072-395 16 14 Fackliga företrädare: OFR/O HKV, Arne Nilsson OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff SACO HKV, Camilla Robertsson SEKO Försvar HKV, Lise-Lotte Larsson Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2024-06-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. ----------------------------------------------------- Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 maj 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Arméstaben söker stabsofficer planering

Vill du arbeta med planering av materiel i ”hjärtat av” Försvarsmaktens största försvarsgren armén? Är du en problemlösande, uppgiftsfokuserad och kommunikativ person som trivs med att ta eget ansvar? Är du nyfiken och vill utvecklas inom Försvarsmakten? Då är rollen som Stabsofficer planering inom TVK Mark i Arméstaben en befattning för dig. Välkommen med din ansökan! Om enheten Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en sektion i Rustningsavdelningen. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande/ planering och materielunderhållsekonomi för markmateriel inom armén så väl som inom övriga försvarsgrenar/ stridskrafter, samt för att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar. TVK Mark består av sju stycken systemdetaljer med ansvarsområden för Luftvärn, Soldatburna vapen, Fältarbetsmateriel, Indirekt eld, CBRN, Hjulfordon och Stridsfordon, samt tre detaljer som arbetar mer övergripande inom TVK organisationen. Dessa tre detaljer är Planeringsdetaljen, Stabsdetaljen och RPL (Regional Produktions Ledning). Planeringsdetaljen där du kommer vara placerad ansvarar för materielbehovsplanering (i GRO och KRO) samt ekonomisk planering och uppföljning. Befattningen Vid detaljen TVK Mark Plan har vi nu en ledig befattning som Stabsofficer planering med inriktning materielbehovsplanering. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete tillsammans med cirka tio kompetenta och trevliga kollegor inom planering och uppföljning avseende materielbehov och ekonomi. Befattningen som Stabsofficer planering ansvarar tillsammans med övriga vid detaljen för analys, planering och uppföljning inom Försvarsmaktens stödprocess materiel- och förnödenhetsförsörjning (MOF). Det innebär att säkerställa att information når fram, används korrekt och bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser så att rätt materiel når rätt brukare i rätt tid. Arbetet handlar många gånger om att se helheten och prioritera och föreslå lösningar. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Utgöra arméstabens företrädare i dialoger, stabsarbete och funktionsledning avseende materielbehovsplanering inom armén, gentemot OrgE och övriga TVK/ TVA. • Utgöra arméstabens företrädare i dialoger och stabsarbete med Försvarsstaben avseende materielbehovsplanering på Försvarsmaktsnivå. • Utgöra TVK Marks företrädare, internt arméstaben, i diverse möten, beredningar och arbetsgrupper representerande materielbehovsplanering (både avseende GRO och KRO). • Funktionsledning och uppföljning inom TVK Mark avseende materielbehovsplanering. • Deltagande i utveckling av metoder och stödsystem inom funktionens ansvarsområde. Befattningen innebär både komplexa och rutinmässiga arbetsuppgifter och därmed möjlighet för dig att växa in i rollen tillsammans med oss. Vi sätter värde på ett ömsesidigt förtroende, och du får frihet under ansvar att driva ärenden mot fastställda mål. Krav • Yrkesofficer • Erfarenhet av arbete med materielbehovsplanering i FM (MFO/ LUKO), i stödsystemen PRIO och LIFT • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska • God kunskap i Officepaketet • B-körkort Meriterande • Arbete med försvarslogistikplanering på regementsnivå eller i central stab • Arbete vid logistikenhet eller regementsstab (4-funktion) • Arbete med Teknisk tjänst eller MOF i Försvarsmaktens stödsystem LIFT och PRIO • Arbete med behovssättning/ materielbehovsplanering (MFO/ LUKO) • Tidigare arbete vid TVK, TeK eller FMV Personliga egenskaper  Som person har du en god förmåga att se helheter, planera och samspela med andra för att bygga nödvändiga bryggor mellan olika delar i verksamheten. Du är kreativ, problemlösande och uppgiftsfokuserad och har en god analytisk förmåga, är nyfiken och trivs med att utvecklas och utmanas. Kommunikativ, serviceinriktad och social är också egenskaper som stämmer väl in på dig.  Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.  För upplysningar om befattningen kontakta: Mj Henrik Claëson, Detaljchef, telefon: 0500-46 57 04, e-post: [email protected] Fackliga företrädare (nås via FM växel 0505-45 10 00) OFR/O – Tobias Brandt OFR/S – Claus Dehlin Saco-S – Karin Gällmo SEKO – Benny Augustsson Övrigt Befattning: OF2, innehar du en annan grad är du välkommen med din ansökan. Anställningsform: Tillsvidareanställning heltid (anställningen inleds med 6 månaders provanställning för dig som idag inte är anställd i Försvarsmakten) Arbetsort: Enköping. Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt. Resor, är en naturlig del i tjänsten, främst inom Sverige men även utrikes kan förekomma. I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2024-06-14. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

16 maj 2024
Sista ansökan:
14 juni 2024
Projektledare till materielinspektionen

Är du Officer och har erfarenhet av arbete från Försvarsmaktens materiel- och vårdsystem och har goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och struktur? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker. Arbetsuppgifter Materielinspektionens syfte är att identifiera och rapportera brister i nyttjande/hantering/förvaring av materiel både före och efter överlämning från FMV till Försvarsmakten. På uppdrag av Försvarsmakten kommer du tillsammans med andra i Materielinspektionen kontrollera materiel och materielsystem samt till materielen knuten verksamhet. Inspektioner sker utav Försvarsmaktens förband inom Mark, Sjö samt Luftarenan. Inför varje inspektion arbetar du med förberedelser och analyser. Under och efter inspektioner utfärdar du objektiva rapporter skriftligen och muntligen. Under materielinspektioner kommer du att leda personal från Försvarsmakten, FMV och civila aktörer. Som projektledare inom Materielinspektionen ingår också uppgiften att lämna ett omfattande analysstöd till Försvarsmakten avseende behovs- och tillgångsredovisningar för förnödenheter i organisationen. Arbetet inom FMV och i synnerhet Materielinspektionen innebär en nära samverkan med Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar och resebelastningen är hög då inspektionerna sker vid respektive förband. Tjänsten är placerad i Stockholm Vi söker dig som Vi söker dig som är utbildad Officer och har du en civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller för området annan relevant utbildning så är det meriterande. Tjänsten är öppen för Yrkesofficer i annan myndighet (YAM) OF3/OR8 eller högre. Du har erfarenhet från Försvarsmaktens materiel- och vårdsystem och goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och struktur. Du har även erfarenhet av att leda arbete med underlydande medarbetare. Det är meriterande om du tjänstgjort som teknisk officer eller logistikofficer inom bataljon, regemente eller högre stabsnivå samt har kunskaper kring Försvarsmaktens system PRIO och/eller Lift. Det är också en fördel om du har erfarenhet av Försvarsmaktens materielförsörjnings- och vidmakthållandeprocesser samt erfarenhet av projektplanering. Vi söker dig som leder, motiverar och skapar engagemang i en arbetsgrupp för att nå gemensamma mål. Du är Flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter samtidigt som du löser komplicerade problem och samarbetar bra med andra människor. Du är den som planerar, organiserar och prioriterar i projekten på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om oss Tjänsten är placerad under avdelningen Verksamhetsstöd, på enheten för Logistikledning och Teknisk tjänst inom verksamhetsområdet Logistik. Inom enheten för Logistikledning och teknisk tjänst ingår funktionen Materielinspektionen och enhetens arbete bedrivs i nära samarbete med Försvarsmakten. Verksamhetsområde Logistik ansvarar primärt för att tillgodose Försvarsmaktens behov av materiel, materielrelaterade tjänster och ledning som syftar till att stödja den icke typ-bundna logistiken, teknisk tjänst och försörjning. Detta bl.a. genom genomförande av utredningar, utarbetande av riktlinjer och styrande dokument, etablering och uppföljning av avtal, drift- och förvaltning av stödsystem för att nämna några. Målet är att bidra till att försvarsmaktens drift- och underhållsproduktion är rationell, säker och kostnadseffektiv samt följer lagar och regelverk. FMV – Försvarets materielverk På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning. Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson , OFR/S Ann Karlsson, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel). Vid frågor ber vi dig kontakta rekryterande chef Patrik Almqvist på telefon 08-782 4000. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du höra av dig till rekryterare, Lina Johansson på [email protected]. Sista ansökningsdag är 2024-06-06 Välkommen med din ansökan. FMV finns för landet, i många delar av landet. Som medarbetare hos oss får du både en trygg och utmanande anställning och ett stort eget ansvar. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

16 maj 2024
Sista ansökan:
6 juni 2024
Sambandsbefäl planering

Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du tillfället att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare! OM BEFATTNINGEN Tjänsten är placerad på Sambands- och ledningssystemsektionen vid Flygstaben. Som sambandsbefäl arbetar du i flera tidstempon. Du planerar ledningsstödsystem för insatser, följer upp system i bruk och utvärderar löpande och ger förslag till förändringar. Vi är just nu sju medarbetare på sektionen men befinner oss i ett expansivt skede i takt med det förändrade säkerhetsläget och Sveriges medlemskap i NATO. HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är inriktad mot planeringsprocessen där du bland annat kommer att delta i framtagandet av Flygvapen chefens orderverk, övningsplanering och planering vid införande av nya ledningsstödsystem. Du ska också vara beredd att stödja andra processer inom staben. Uppgifter omfattar bl.a. att: • Delta i sektionens arbete mot Flygvapnets gemensamma mål inom ledningssystemområdet. • Utgöra funktionsföreträdare för sambands- och ledningsstödsystem i planeringsprocessen • Vara funktionsföreträdare för taktiska datalänkar. • Planera och justera orderverk för ledningsstödsystem. • Följa upp Flygvapnets ledningsförmåga avseende ledningsstödsystem. • Utvärdera funktionen efter insatser och övningar (LessonsLearned) • Kunna ingå i Flygstabens ledningslag för genomförande av insatser. KRAV Kvalifikationer • Utbildad officer eller specialistofficer. Tjänsten är avsedd för en SO-8. • God kunskap om Flygvapnets uppgifter och organisation. • God kunskap om Flygvapnets sambands- och ledningssystem. • Kunskap om signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering. • Kunskap om taktiska datalänkar. • B-körkort. MERITERANDE • Erfarenhet från central stab eller annan stabsbefattning på förband. • Kunskaper om COPD och/eller SPD. • Mångårig erfarenhet inom aktuellt arbetsområde. • Kunskap om metoder och organisation för planering av, samt genomförande av drift och underhåll av marktelemateriel. • Erfarenhet från annan försvarsgren än Flygvapnet. • Genomförd HSOU. PERSONLIGA EGENSKAPER Du förväntas aktivt bidra till en trivsam arbetsmiljö och dela Försvarsmaktens värdegrund. Vi ser att du som sökande har en hög social kompetens, då arbetet kräver en välutvecklad samarbetsförmåga och förståelse för andra verksamheter. Du ska känna dig bekväm med att möta nya människor och situationer samt kunna tala inför större och mindre grupper. Arbetet ställer krav på att du är självgående, initiativrik och ansvarsfull. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). ÖVRIGT Anställningsform: Militär befattning. Tillsvidareanställning. Eventuell provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten. Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetsort: Uppsala. Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse. För upplysningar om befattningen kontakta Chef FS Sambandssektion, Övlt Roland Ljungholm som nås via FM växel på 08-788 75 00.   Fackliga företrädare OFR/O - Officersförbundet - Anders Wedin OFR/S Försvarsförbundet - Caroline Nilsson SACO FM - Borka Medjed Hedlund SEKO - Jan Salomonsson Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00. Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-06-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

16 maj 2024
Sista ansökan:
17 juni 2024