Biolog

Sök bland 16 lediga jobb som Biolog och börja ditt nya yrkesliv idag!

Project manager

Swedish StromaBio AB is a young Swedish biopharma company developing ATMP based on mesenchymal stromal cells to treat life threatening inflammatory conditions. We are now recruiting a project manager with a scientific background to support the clinical operations team for the second half of 2024. The position will involve scientific writing of clinical trial trial documents, as well as laboratory work and we seek a person with experience in aseptic culturing of human mesenchymal stromal cells and immune-based assays. The role: As a project manager you are expected to support the ongoing product pipeline in the company and to take lead on specific projects. Real-work experience from product development, quality/CMC and interactions with the regulatory authorities in Sweden and/or EU is meriting. Main responsibilities: Project management, including preparing cost and time estimates, for defined projects within the clinical development pipeline. Support the preclinical development and performing CMC-related experiments if needed. Support the clinical operations team, including scientific/medical and CMC writing. This will require the ability to go through large amounts of scientific literature. Requirements: PhD in immunology, stem cell biology, or similar relevant topic. Hands-on experience working with human mesenchymal stromal cells and performing immune-based assays. Minimum 2 years work experience in relevant area after PhD defense. Experience from working in biotech industry and pharmaceutical development, ideally ATMPs is highly meriting. Experienced in aseptic cell culture work and immune-based assays. Experienced user of Microsoft365. Excellent English skills, Swedish is meriting but not mandatory. To thrive in this role, you should be resourceful and demonstrate excellent organizational and time management skills. Another key competence is communication skills, as you effectively need to be able to communicate with both internal and external partners. You ideally enjoy working in a small organization, where StromaBio can offer a stimulating environment with multidisciplinary project teams that work in parallel with different aspects of clinical development. Personal suitability will be important. The position is a 7 months employment with location in Solna, Sweden. Application and information: Please send your application consisting of your CV and a personal letter describing your experience, strengths and weaknesses in regard to the work description to: [email protected]. By sending in your application you consent to that the personal information from the CV and personal letter is handled by StromaBio AB. Please submit your application before 2024-06-02.

21 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Forskningsassistent Reconnect (tidsbegränsad anställning)

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2024-06-03. Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 160 medarbetare. Projektbeskrivning Projektet RECONNECT fokuserar på kopplingar – och i synnerhet bristen på kopplingar – mellan bevarande av biologisk mångfald och andra aspekter av nutida landskap och samhällen. Fragmentering, intressekonflikter och frånkoppling sker längs institutionella, ekologiska och sociala gränsdragningar. De leder till brutna ekologiska flöden inom habitatnätverk, stuprörsartad sektoriell planering och skilda livsstilar och värderingar – vilket i sin tur leder till spänningar mellan bevarande-, rättvise- och produktionsmål, och till motstridiga policy-prioriteringar och skötselstrategier för olika slags markanvändning. Vi kommer att samarbeta med olika samhällsaktörer för att bygga djupgående kunskap om olika sätt att hantera institutionella, ekologiska och sociala gränser i fyra fallstudieområden. Dessa är belägna i Frankrike, Tyskland, Sydafrika och Sverige, och varje område sträcker sig över en stad-till-landsbygdsgradient och täcker olika typer av skyddade områden och deras omgivande landskap. Det tvärvetenskapliga arbetssättet genom "återkoppling" betyder att vi 1) utvecklar en samling länkade och komplementära verktyg och processer för att systematiskt identifiera och analysera kopplingarna mellan ekosystem, individ- och samhällsintressen och olika institutionella arrangemang; och 2) utvecklar styrmodeller och praxis för att överbrygga och hantera spänningar och för att (åter)koppla människor och ekosystem. Arbetsuppgifter Forskningsassistenten kommer att bidra till projektet genom att samla in och bearbeta empiriska data från fall där aktörskoalitioner har hittat gemensamma vägar framåt (men även där de har misslyckats). Detta kommer att ske medelst intervjuer och dokumentanalys, eventuellt också med enkäter. Eventuellt kan integrering av annan (mindre omfattande) data komma i fråga. Forskningsassistenten kommer även att regelbundet samarbeta med projektets alla deltagare, delta i workshops och möten, samt bidra till rapportskrivning. Extra tyngd kommer läggas på att stödja pågående samarbete mellan Stockholms universitet och två universitet i Cape Town, Sydafrika. Kvalifikationer Sökande antas ha en universitetsexamen på kandidat- eller mastersnivå (eller motsvarande examen från annat land) i relevant disciplin och/eller fält (tex. interdisciplinär hållbarhetsforskning, geografi och/eller samhällsvetenskapligt inriktad miljövetenskap). Då arbetet utgår från internationella studier och större delen av forskargruppen är engelsktalande kräver uppgiften goda kunskaper i engelska (muntligt och skriftligt). Beprövad kompetens för att underlätta digitala forskningssamarbeten och erfarenheter i naturvårdsprojekt är meriterande. Anställningsvillkor Anställningen avser 50 % under sex månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren Professor Erik Andersson, [email protected]. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. När du ansöker, ber vi dig att bifoga endast personligt brev (gärna på engelska) och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

21 maj 2024
Sista ansökan:
3 juni 2024
Projektassistent 3 månader

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen. Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare http://www.ieg.uu.se. Vi söker nu en fältassistent inom skogsekologi till programmet för Växtekologi. Projektbeskrivning Vi söker en fältassistent till ett projekt som utvärderar potentiella skillnader i effekter på biodiversitet och ekosystemtjänster mellan hyggesfria metoder och kalhyggesbruk. Vi utvärderar de initiala effekterna av luckhuggning och skärmställning som alternativ till kalhyggesbruk i ett storskaligt experiment med försöksytor nära Uppsala. Arbetsuppgifter Fältarbete i skogsmark nära Uppsala. Fältarbetet består av uppsättning av dendrometrar och mätning av växthusgaser. Kvalifikationskrav Sökande ska ha vana att röra sig i skog och mark. Förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra är ett krav. Erfarenhet av att montera dendrometrar är ett krav. Arbetet kräver körkort (b) och körvana. Avklarade kurser i biologi, inklusive t ex ekologi. Meriterande Tidigare erfarenhet av fältarbete i skog samt avklarade kurser i ekologisk metodik på högskolenivå är också meriterande. Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare under 3 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss. Upplysningar om anställningen lämnas av Forskare, Gustaf Granath, [email protected]. Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2024, UFV-PA 2024/1784. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

21 maj 2024
Sista ansökan:
3 juni 2024
Forskare

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Om jobbet Skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer baserat på redan insamlade data om granbarkborrens förökningsframgång samt barkborrarars och andra vedlevande insekters utnyttjande av främmande trädslag. Projektledare för pågående projekt med koppling till vedlevande insekter. Rådgivning angående granbarkborrens biologi och effektiviteten av olika kontrollmetoder.    Din bakgrund  Sökande skall ha en doktorsexamen i biologi eller motsvarande. Arbetet kräver dokumenterad erfarenhet av: (1) analys, skrivande och vetenskaplig publicering av manuskript inom forskningsområdena granbarkborrens biologi, och främmande trädslag som substrat för barkborrar och andra vedlevande skalbaggar (2) populärvetenskaplig publicering och rådgivning om granbarkborrens biologi och metoder att begränsa dess skadeverkningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter noggrant och effektivt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper där du ska vara strukturerad och kommunikativ. Placering: Uppsala. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 11 månader med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning: 50%. Tillträde: 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-03. Skriftlig ansökan skall innehålla: (1) CV och (2) ett kort motivationsbrev. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

17 maj 2024
Sista ansökan:
3 juni 2024
Naturvårdshandläggare

Beskrivning Lockas du av att arbeta med intressanta uppgifter tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker! På Länsstyrelsen Kalmar län jobbar du på uppdrag av regeringen och blir en viktig del i att verka för att nationella mål får genomslag i länet. Som anställd har du också möjlighet att ta del av många bra förmåner och generös friskvård. Arbetsplatsen genomsyras av en inkluderande kultur, ett tillitsbaserat ledarskap samt en god balans mellan jobb och fritid. Tillsammans gör vi skillnad för samhället! Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens naturvårdsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från utsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ädellövskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar. På naturskyddsenheten arbetar idag 15 personer med arbetsuppgifter som att bilda naturreservat samt med prövning och naturtillsyn enligt Miljöbalken. Du kommer att ingå i enhetens grupp för naturvårdshandläggning som jobbar med Kalmar läns finaste natur med en variation av skogar, hävdade marker, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, primärt med att handlägga inkomna ärenden. Arbetet sker i dialog med interna och externa parter som privatpersoner, företag och kommuner. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning ser vi till att hänsyn tas till ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden när samhället eller verksamheter utvecklas. Många av de ärenden som vi hanterar är samråd om förändringar i naturmiljön. Det rör sig om åtgärder som kan påverka värdefulla naturbetesmarker, skyddsvärda träd eller hänsynskrävande arter. Vi handlägger också ett stort antal dispenser för åtgärder som berör fridlysta arter eller skyddade biotoper, som tex. alléer och stenmurar. Åtgärder inom naturreservat, Natura 2000-områden kan kräva ansökningar om tillstånd eller dispenser. Vi deltar också med vår kompetens i många processer kring vägplaner, detaljplaner, översiktsplaner och hanterar också strandskydd. Naturvårdshandläggargruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter och biotoper. Till arbetsuppgifterna hör att planera tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd, för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet. I praktiken handlar gruppens arbete om att med hjälp av olika underlag, frågor till kollegor, en del fältbesök och dialog med sökande få en bild av påverkan på naturmiljön. Utifrån din naturvårdskompetens, inläsning av miljöbalken, praxis och vägledningar ska sedan väl motiverade beslut skrivas. Mycket granskning inför beslut utförs i GIS. Vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns på enheten och myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella. Kvalifikationer Vi söker dig som har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekolog, biologi, naturvård eller motsvarande. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av strandskydd, prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller samhällsplaneringsfrågor kopplat till kommuner och infrastruktur. Något års erfarenhet av handläggning eller motsvarande inom myndighet eller kommun är meriterande. Lokalkunskap underlättar. Du ska gilla att samarbeta och samtidigt ha ansvarskänslan att självständigt göra avvägningar och färdigställa uppgifter. Naturvårdshandläggargruppen jobbar som ett team, varför vi söker en lagspelare som jobbar lösningsfokuserat med ett lyhört förhållningssätt. Du har en god social och kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i skrift och tal. Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Villkor Länsstyrelsen är en totalförsvarsmyndighet. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen innan beslut om anställning fattas. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra i vår krisledningsorganisation vid en händelse. Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll görs till kontaktperson. Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/registerkontroll.html Detta är Länsstyrelsen Kalmar län På Länsstyrelsen arbetar cirka 250 engagerade medarbetare med en rad olika regeringsuppdrag. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, tillväxt och en god livsmiljö i Kalmar län. Det gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald och jämn könsfördelning. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och vilar på begreppen: • effektivitet och service • objektivitet och legalitet • respekt för allas lika värde. Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår webbplats! https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/jobba-hos-oss.html

15 maj 2024
Sista ansökan:
5 juni 2024
Postdoktor

Institutionen för ekologi På Ekologicentrum vid SLU, Uppsala, bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. Mikrober som är knutna till växter har en stor potential för att inducera resistens hos växter mot miljöstress. Vi söker en postdoktor för att leda ett projekt som ger en mekanistisk beskrivning och bättre förståelse av mikrob-växt interaktionerna. Institutionen för ekologi på SLU inbjuder härmed ansökningar till denna forskartjänst. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Om jobbet I projektet kommer olika mikrobsamhällens effekt på växters inducering av försvar mot miljöstress att testas i kontrollerade lab- och fältexperiment med hjälp av avancerade molekylär- och databehandlingsmetoder. Din bakgrund  Doktorsexamen i biologi med fokus på mikrobiell ekologi, interaktioner mellan växter och mikrober eller annat relevant ämne som bedöms som likvärdigt av arbetsgivaren. Sökande bör ha dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, gärna från försök med jord- och växter i fält och i växthus, samt mikrobiell samhällsanalys och multivariat statistik. Kandidaterna bör ha dokumenterad förmåga till självständigt vetenskapligt forskningsarbete och färdigheter i vetenskapligt skrivande och publicering. Erfarenhet av mikrob-analys, inklusive bioinformatik och multivariat data-analys är meriterande. Vi söker en mycket motiverad kandidat som är en lagspelare och som kan bidra till positiv utveckling av forskningsmiljön. Arbetsspråket är engelska och goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt) krävs. Placering: Uppsala, Ultuna. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning: 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-05-29. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

15 maj 2024
Sista ansökan:
29 maj 2024
Fältassistent - Projekt laserskanning och genetisk provtagning

Institutionen för skoglig resurshushållning Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige vilket innefattar inventering på havsstränder, i fjällen, i gräsmarker och lövskogar samt av fjärilar och humlor. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/   Om jobbet Du kommer att utföra mätningar med en laserskanner och insamling av prover för genetisk analys, data som kommer vara användbara för att utveckla nya trädförädlingsmetoder inom vårt projekt ”Landscape Breeding”. Du kommer att resa ut till provytorna under arbetsdagarna med utgångspunkt från Umeå. Du kommer att arbeta tillsammans med en eller flera personer som arbetar i projektet. Din bakgrund  Vi söker motiverade kandidater med fälterfarenhet (skogliga mätningar via arbete eller utbildning t.ex. inom skogsvetenskap, biologi eller liknande). Du kan orientera och arbeta i varierande väderförhållanden. Du är noggrann och kan samarbeta bra med personer i en fältgrupp. Bra engelsk kommunikation krävs. Allmänt intresse för naturen är meriterande. Placering: Umeå.  Anställningsform: Säsongsanställning.  Omfattning: 100% under perioden augusti-oktober Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 1 augusti.  Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-29. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

15 maj 2024
Sista ansökan:
29 maj 2024
Forskare: Utnyttja vetemikrobiomet för ett hållbart jordbruk

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Om jobbet Vi söker en forskare till ett projekt som handlar om samspelen mellan vete och mikroorganismer i marken. Projektet kommer att testa effekterna av olika mikrobiella samhällen på att inducera vetets försvar mot skadedjur genom att utföra ömsesidiga transplantationsexperiment både i växthus och i fält. Arbetet inkluderar molekylära analyser, databearbetning med hög genomströmning och statistisk analys. Forskaren kommer att samordna datainsamlingen, genomföra analysen samt skriva och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med forskargruppen. Forskaren kommer att ingå i en stark forskargrupp ledd av Universitetslektor Mohammad Bahram med teknisk support och omfattande intern expertis (https://internt.slu.se/en/cv-originals/mohammad-bahram/), och kommer att samarbeta med Dr Tim Mauchline (https://www.rothamsted.ac.uk/our-people/tim-mauchline#BIOGRAPHY-) och Prof. Göran Bergkvist (https://www.slu.se/en/ew-cv/ goran-bergkvist/). Forskaren förväntas bidra till gruppens aktiviteter, hjälpa till med handledning av studenter, engagera sig i och leda labbaktiviteter och kommunicera med intressenter. Forskaren förväntas också ansöka om forskningsmedel för att täcka både löne- och driftskostnader. Din bakgrund  Sökande måste ha en doktorsexamen i biologi med fokus på mikrobiell ekologi, särskilt interaktioner mellan växter och markmikroorganismer. Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, gärna med jord- och/eller växtförsök, både fält- och växthusförsök, samt mikrobiell samhällsanalys och multivariat statistik. Kunskap och tidigare erfarenhet av arbete med växtätande skadedjur, särskilt bladlöss, är starka meriter. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att självständigt genomföra vetenskapligt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga publikationer och anslagsansökningar. Vi söker en mycket motiverad, fördomsfri och teamorienterad kandidat som kommer att bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön. Arbetsspråket är engelska och goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Då denna tjänst är en karriärutvecklande tjänst för yngre forskare söker vi i första hand kandidater som har avlagt sin doktorsexamen inom de senaste fem åren (motsvarande heltid). Placering: Uppsala, Ultuna. Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. Omfattning: 100%. Tillträde: 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-28. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

14 maj 2024
Sista ansökan:
28 maj 2024
Tekniskt ansvarig sjukhuskemist/cellbiolog

Vi söker nu en tekniskt ansvarig till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM). Har du erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga och ett driv att vara med och utveckla framtidens diagnostik i sjukvården? I så fall kan det vara dig vi letar efter! Välkommen med din ansökan till oss på KITM och Karolinska Universitetssjukhuset. Du erbjuds jobba med laboratoriediagnostik i framkant på Europas främsta sjukhus möjlighet att bidra till forskning, utveckling och ett intensivt förändringsarbete inom medicinsk diagnostik goda möjligheter till ett stimulerande och utvecklande arbete i en dynamisk och föränderlig sjukhusverksamhet i samarbete med kompetenta kollegor          Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig. Om tjänsten Vår verksamhet på KITM innefattar bloddonation, blodkomponentframställning, patientverksamhet inom hemoterapi, samt specialanalyser och storskalig analysverksamhet med högteknologisk utrustning inom ämnesområdet transfusionsmedicin och klinisk Immunologi. Det huvudsakliga uppdraget är att ansvara för, och utveckla, ett eller flera diagnostikområden. I ansvarsrollen ingår metodutveckling, validering, kvalitetssäkring och upphandling, samt omvärldsbevakning av verksamhetens analyser och produktionsprocesser. Som tekniskt ansvarig kommer du att tillhöra sektionen för Utveckling och IT. Du rapporterar till sektionschefen för Utveckling och IT och kan komma att ingå sektionsledningsgruppen för respektive verksamhetsområde. Då KITM är en utspridd verksamhet kan ansvarsområdet omfatta flera av våra olika siter (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Blodcentralerna). Eftersom vi är ett universitetssjukhus förväntas du även aktivt delta i forskning, undervisning och handledning av studenter. Anställningen är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas. Startdatum enligt överenskommelse. Vi söker dig som Tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning om målen ändras. Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Kvalifikationer Krav: Relevant akademisk utbildning inom exempelvis immunologi, cell- och molekylärbiologi, bioteknik, biokemi eller biomedicin Doktorsexamen Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.  Meriterande: Erfarenhet av laboratoriemedicinsk verksamhet Erfarenheter/kunskaper inom transfusionsmedicin och klinisk immunologi Forskningserfarenhet inom relevant ämnesområde Bioinformatik-/IT-kunskaper Dokumenterad erfarenhet av offentlig upphandling Erfarenhet av arbete med immunologiska analysmetoder, t.ex. luminex och andra immunoassays.  Om rekryteringsprocessen  För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 1. CV 2. Personligt brev 3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall) - Yrkesexamen - Yrkeslegitimation  - Bevis om specialistkompetens  - Bevis om doktorsexamen  - Bevis om docentur  Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Läs mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/ Om Karolinska Universitetssjukhuset Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/ och följ oss på sociala medier! Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/ https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet// Att söka jobb i Region Stockholm Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. https://www.regionstockholm.se/jobb

14 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Miljöanalytiker för arbete med biodiversitetsdata

SLU Artdatabanken Är du biolog med intresse för arter och bevarandefrågor? Vill du arbeta med biodiversitetsfrågor och moderna IT-lösningar för biologiska data i en stimulerande miljö? Vill du tillsammans med vårt team av biologer och utvecklare göra en mycket viktig insats för biologisk mångfald och svensk naturvård? Då ska du söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att arbeta i ett team med hantering och samordning av biodiversitetsdata, huvudsakligen fynddata, dvs. information var, när och hur en art är funnen som rapporteras bl.a. till SLU Artdatabanken i Artportalen. Arbetet omfattar samverkan kring fynddata både internt och externt inklusive support av externa aktörer som ideella föreningar, myndigheter, konsultbolag, privatpersoner och forskare, samordning av skyddsklassning av känsliga arter, hantering av behörigheter för tillgång till dessa data, samt upprättelse och hantering av överenskommelser mellan SLU Artdatabanken och externa aktörer. Tillsammans med kollegor kommer du att ha en utåtriktad roll med beställningar och sekretessbedömningar av fynduppgifter för främst skyddsklassade arter vilket omfattar både datauttag från stora databaser som utdelning av behörigheter. Arbetet är omväxlande och du kommer även ha en roll i frågor kopplade till verifieringsarbete för inrapporterade artfynd och samordning av hantering av fyndregler och provinskataloger. Arbetsplatsen ger goda möjligheter till fortbildning samt att komplettera arbetsuppgifterna efter kompetens. Din bakgrund  Du har en kandidatexamen inom biologi eller liknande, med relevant kompetens i ekologi, systematik, taxonomi, bioinformatik eller motsvarande ämne. Du har en bred kunskap om och ett stort intresse för arter i olika organismgrupper och fynddata, fördjupat kunskap om minst en artgrupp, samt har god kännedom om svensk geografi, svenska naturförhållanden, miljötillstånd och naturvårdsfrågor. Du har erfarenhet av myndighetsutövning, avtalshantering och juridiska processer. För att lyckas i rollen har du erfarenhet från samverkan med berörda ideella föreningar och ett starkt driv för biodiversitetsfrågor och artskydd samt en förmåga att förstå användarnas behov av biodiversitetsdata i ett samhällsperspektiv. Du kan självständigt driva frågor inom ditt område och har ett noggrant, strukturerat och effektivt arbetssätt. Då arbetet ofta rör utdelning av känsliga data läggs extra stor vikt vid noggrannhet. Du är stresstålig och har god förmåga att kommunicera samt uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god förmåga att samarbeta, skapa och upprätthålla kontakter och nätverk samt att förankra och skapa samförstånd i olika frågor. Meriterande Det är meriterande om du har kunskap om SLU Artdatabankens verksamhet, är van användare av de webbapplikationer SLU Artdatabanken tillhandahåller idag, har erfarenhet av att jobba med databaser, stora dataset och GIS, samt har goda kontakter och etablerade nätverk med myndigheter, forskare och ideella föreningar inom biodiversitetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda arbete och projekt och har grundläggande kunskap om projektmetodik, projektplanering och uppföljning. Om oss SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Placering: Uppsala Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning. Omfattning: 100% Tillträde: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-03. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

10 maj 2024
Sista ansökan:
3 juni 2024