Förvaltningsjurist

Sök alla lediga jobb som Förvaltningsjurist

Vi hittade 20 matchande resultat
Jurist
Förstärk vårt team med jurister på Sveriges största statliga forskningsfinansiär! Det är ett omväxlande uppdrag där du arbetar med myndighetsspecifika juridiska frågor och frågo...
Heltid Läs mer
Avdelningsjurist till IVO
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)....
Heltid Läs mer
IMY rekryterar jurister till vår vägledande verksamhet
Vårt uppdrag berör hela samhället. Sverige är mitt i en digital omställning som påverkar alla människor och samhällssektorer. På IMY arbetar vi tillsammans för att skydda dina p...
Heltid Läs mer
IMY rekryterar jurister till operativa verksamheten
Vårt uppdrag berör hela samhället. Sverige är mitt i en digital omställning som påverkar alla människor och samhällssektorer. På IMY arbetar vi tillsammans för att skydda dina p...
Heltid Läs mer
Förvaltningsjurist
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Star...
Heltid Läs mer
IMY rekryterar jurister till vår kameragrupp
Vårt uppdrag berör hela samhället. Sverige är mitt i en digital omställning som påverkar alla människor och samhällssektorer. På IMY arbetar vi tillsammans för att skydda dina p...
Heltid Läs mer
Vikarierande Jurist till Kommunstyrelsekontoret
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och he...
Heltid Läs mer
Jurister till Förvaltningsenheten på Kammarkollegiet
Är du jurist i början av din karriär och nyfiken på att arbeta med handläggning på en statlig myndighet? Kammarkollegiet erbjuder dig en chans att under sex månader bli en del a...
Heltid Läs mer
Junior jurist till Skolinspektionens tillsynsverksamhet i Stockholm
Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Verksamheten vid Skolinspektionen utgörs av tillsyn, kvali...
Heltid Läs mer
Jurist till Överförmyndarförvaltningen
På Överförmyndarförvaltningen Västerås stad är vi 14 kollegor vars uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. För samhället och för människor...
Heltid Läs mer
Erfaren handläggare med bakgrund inom juridik eller ekonomi
Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverk...
Heltid Läs mer
Jurist till Offentligrättsliga enheten på Kammarkollegiet
Är du en pedagogisk jurist som gärna vill använda din juridiska kompetens till att stötta oss i vår utvecklingsresa? Kammarkollegiet erbjuder dig en chans att bli en del av en k...
Heltid Läs mer
Överförmyndarhandläggare Kungälv kommun
I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns ...
Heltid Läs mer
Riksrevisionen söker kvalificerad jurist till rättsavdelningen
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Riksrevisionens övergripande mål är att ge svar på om statliga medel...
Heltid Läs mer
Erfaren jurist till Spelinspektionens rättssekretariat
Är du jurist med gedigen erfarenhet och vill arbeta brett och strategiskt med komplexa juridiska frågeställningar inom flera områden. Då har vi jobbet för dig!Det här får du arb...
Heltid Läs mer