Fritidsledare, församling/Ungdomsledare, församling

Sök bland 6 lediga jobb som Fritidsledare, församling/Ungdomsledare, församling och börja ditt nya yrkesliv idag!

Fritidslots till ESF projekt ”Aktiv fritid Järva”

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Välkommen till oss Har du ett stort samhällsengagemang och förståelse för hur strukturerade fritidsaktiviteter bidrar till att barn och unga rör sig mot ett självständigt vuxenliv? Järva stadsdelsförvaltningen söker nu en fritidslots som ska lotsa barn och ungdomar till strukturerade fritidsaktiviteter. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och syftar till att motverka eller mildra konsekvenserna av barnfattigdom i särskilt utsatta områden. Projektet som beräknas pågå under tre år, till och med december 2025 fokuserar på barn och unga mellan 6-17 år bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta. Avdelningen för Stadsutveckling, medborgarservice och fritid är projektägare och projektet är placerat under enheten Fritid. Vi erbjuder • En genomtänkt introduktionsplan, kompetensutveckling och extern handledning • Friskvårdsbidrag om 3000 kr/år • Möjlighet till semesterväxling • Förmånligt årskort till Stockholm Stads simhallar inklusive gym Din roll Som fritidslots skapar du goda relationer till barn och unga 6-17 år som många gånger lever i ekonomisk utsatthet eller som av andra skäl behöver hjälp att hitta rätt bland föreningslivs- och fritidsutbud. Du arbetar mot vårt gemensamma mål att främja en varaktig och strukturerad fritidssysselsättning som möter den enskildes intressen och behov. Du lyssnar in behov och intressen och lotsar unga till nya kontakter, föreningar och aktiviteter. Du finns där för den enskilda att hitta sig själv och sina intressen och du stöttar barnet till aktiv delaktighet i en eller flera aktiviteter som prövas fram. I arbetet ingår också att, tillsammans med andra, utveckla stadens utbud av fritids- och kulturaktiviteter och vara ett stöd för föreningsliv och fritidsverksamheter i att nå nya målgrupper och därigenom bli mer inkluderande. Du arbetar tillsammans med projektledare samt övriga fritidslotsar i projektet och den breda fritidsverksamhet som finns inom förvaltningen. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har: • En avklarad eller pågående eftergymnasial utbildning om minst två år, inom socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig • Minst tre års erfarenhet av att arbeta med barn och unga (6-17 år) samt kunskap om främjande och förebyggande arbete. Det är meriterande om du: • är flerspråkig • har utbildning i motiverande samtal • har utbildning i normkritiskt förhållningssätt • har erfarenhet av att processleda tvärprofessionell samverkan • har erfarenhet från föreningslivet • har erfarenhet från att leda och stötta barn eller unga Vi söker dig som har en stor lyhördhet för barn och ungas behov när det gäller fritid och relationer. Du ska ha intresse och förståelse för vad som kan få barn och unga att våga ta steget in i strukturerade fritidsaktiviteter. Du har god förmåga att skapa relationer till både unga och vuxna och är kreativ samt hittar nya vägar och lösningar. Du har ett starkt engagemang och bidrar till ett gott samarbetsklimat med projektmedlemmar, samverkansparter och deltagare. Du lägger upp ditt arbete självständigt men i samverkan med andra aktörer som vårdnadshavare, skola, förvaltning och civilsamhälle. Du är uppfinningsrik, pedagogisk och initiativtagande. Du utgår från och tar tillvara ungas kompetens, kraft och engagemang i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad. Övrigt Arbetet innefattar kvällstjänstgöring cirka tre kvällar i veckan. Flexibilitet gällande arbetstidens förläggning är en förutsättning. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Välkommen till nya Järva stadsdelsförvaltning! För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning den 1 juli 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter ska präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/ kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.

29 februari 2024
Sista ansökan:
13 mars 2024
Jobba på barnkollo utanför Norrtälje i sommar

Nu söker vi kolloledare till årets kolloäventyr. Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med barn. Vi ser helst att Du har fritidsledarutbildning, pedagogisk utbildning eller liknande erfarenheter. I år kommer sommarkollot att delas in i 4 st. perioder under tiden 15 juni – 26 juli. En period är 6 dagar lång, och tre perioder är 10 dagar långa. Som ledare kan man arbeta en eller flera perioder. Du bor på kollot under hela den period du arbetar hos oss. Vi söker dig som vill göra skillnad. Vi söker dig som vill jobba på vårt kollo, och tillsammans med andra ledare, skapa en magisk och minnesvärd sommar för våra barn. Du ser samarbete, lek, rörelse och kreativitet som viktiga inslag i barnens vardag. Du ser barnens delaktighet och inflytande som ett viktigt verktyg i att utforma en meningsfull verksamhet. Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera kollegor, en föreståndare och en kock. Genom att arbeta nära varandra och tillsammans planera verksamheten, ger ni förutsättningar för barnen att fortsätta utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, gemenskap och gruppkänsla. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor är en självklarhet för dig. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barn och ungas talanger. Du är positiv, flexibel och har lätt att ta initiativ. Du ser alltid till barnens bästa i första hand. Du är stresstålig, socialt medveten, serviceinriktad och ansvarsfull. Du delar våra värderingar. Unga Örnar är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Unga Örnar som organisation jobbar för demokrati, solidaritet och jämlikhet. Det viktigaste för oss är att ALLA BARN HAR RÄTT ATT HA KUL! I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och hur verksamheten ska se ut. På så sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi kämpar också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar av världen. Vi driver barnpolitiska frågor utifrån FNs barnkonvention och vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn, ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld. Unga Örnars verksamhet utgår från FN´s barnkonvention och bygger dessutom på att se till att barns intressen tillvaratas och att alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Läs mer på: www.ungaornar.se Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter och göra detta kollot till det bästa kollot någonsin. En fantastisk vistelse i ett naturskönt område med goda arbetskamrater. Vårt sommarkollo är ett äventyr för barn mellan 7-12 år, där man tillsammans skapar minnen för livet. Under några dagar bor man tillsammans med ca 60 andra barn och ledare på Gräddös kollogård, i Norrtäljes skärgård. Vi erbjuder barn från Sundbyberg och Solna, traditionell kolloverksamhet med inriktning på olika fysiska aktiviteter, lek, friluftsliv, samarbetsövningar, gemenskap, inflytande och delaktighet. Som ledare ska du entusiasmera, inspirera, leda och skapa. Du har ansvar för barnens dagliga omsorg, Du är med i planering och utförande av aktiviteter och Du ingår i ett arbetslag där ni har kul tillsammans. Som kolloledare får Du göra allt. Ha nattjour, ha föräldrakontakter, plåstra om barn, läsa godnattsaga, hjälpa till i köket, vara badvakt, leda aktiviteter och lekar, städa, trösta, förmana, bada, tälta och mycket annat. Som ledare är Du en ansvarsfull vuxen, en förebild och vägledare, någon att kunna prata med och få förtroende för.

28 februari 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Operativ Projektledare till Passalen Göteborg

OM ARBETET Passalen är en ideell allmännyttig förening som arbetar med mångfald och inkludering. Nu söker vi en självgående och driven operativ projektledare till vårt arbete med att inkludera barn och unga med funktionsvariation i Göteborg. Arbetsuppgifterna innebär att utveckla och verkställa två processer inom ramen för Passalens Program, weekendklubbar och ferieteam. Weekendklubbar är en helgaktivitet för barn och unga med funktionsvariation där man möts i egenvalda aktiviteter och tränar på sociala färdigheter. Ferieteam är en stödfunktion till Göteborgs Stads feriearbetsprogram. Här jobbar vi för att stötta unga som vill sommarjobba. Tjänsten avser perioden 2/4 - 22/12-2024 Med eventuella möjligheter till förlängning. VEM SÖKER VI? Vi söker en driven, snabb och effektiv medarbetare som gillar att ha många bollar i luften. Du är som person både initiativrik men också resultatorienterad. Arbetet är väldigt socialt och kräver en god förmåga att kommunicera, både muntligt och i skriven text. Rollen är delvis strategisk men mestadels operativ. För att passa i rollen behöver du ha tidigare erfarenhet av att arbeta med operativ projektledning såsom exempelvis att ha driva processer från planering, genomförande, uppföljning, återrapportering och utvärdering. ARBETSUPPGIFTER Som operativ projektledare kommer man att dela sin tid mellan de två programmen, weekendklubbar och ferieteam. Processer inom weekendklubbar handlar om att stötta programmets deltagare ut i den öppna fritiden. Denna process innefattar att tillsammans med teamet "mappa ner" deltagarnas väg från weekendklubben till den öppna fritiden. Arbetet innebär både strategiska och operativa insatser som delvis sker på kvällar och helger. Processen inom "ferieteam" handlar om att assistera ansvarig projektledare med administration och arbetsuppgifter som att ringa, boka och planera möten, genomföra stödinsatser för målgruppen, åka ut och besöka verksamheter osv. OM PASSALEN Passalen är en idéburen organisation som verkar för att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Passalen har verksamhet i Göteborg och ytterligare 9 kommuner. TIDIGARE ERFARENHETER Som operativ projektledare vill vi att du har en eftergymnasial utbildning •Dokumenterad erfarenhet av att kunna leda en egen process såsom planera, genomföra, leverera, utvärdera osv…. PERSONRELATERADE KOMPETENSER •Självständig och ansvarstagande •Driven och initiativtagande •Kunna på egenhand ta ett direktiv, verkställa och få resultat. •Strukturerad och målorienterad •Socialkompetens ”people person” Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervju och arbetsprov.

25 februari 2024
Sista ansökan:
26 mars 2024
Aktivitetsledare för Malmös barn, Sommarjobb

ALLA BARNS FRIHET att leka, uppleva, utvecklas & växa upp på lika villkor - vill du vara med och bidra? Rädda Barnen i Malmö erbjuder nu möjligheten för dig som vill bidra till att Malmös barn får en sommar att minnas samtidigt som du själv får värdefull erfarenhet och inte minst; världens bästa sommarjobb OM TJÄNSTEN "Barn till Hav och Skog" är Rädda Barnen i distrikt Malmös sommarprojekt och ger barn, i Malmös mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar, möjlighet att möta varandra på lika villkor. Projektet ger barn frihet att vara just barn, att ha roligt, upptäcka naturen samt leka och busa med vänner i en stimulerande miljö tillsammans med engagerade vuxna. Tack vare dessa sommarutflykter får de chans att lämna stadsmiljön och upptäcka allt roligt som sommarskåne har att erbjuda! Projektets upplägg: * Med buss görs utflykter runt om i Skåne, bland annat till olika badplatser, skog, djurpark och äventyrsland * Varar hela sommarlovet! 4 dagar/vecka under 17 juni- 2 augusti * Deltagandet är gratis för barnen och erbjuds för de som går i årskurs 1–6 Du kommer ingå i en grupp om totalt 10 aktivitetsledare och 4 projektledare. Ni delas upp på två bussar med 25 barn per buss (dvs 7 vuxna/ 25 barn). Alla ledare har gemensamt ansvar för barngruppen under utflykten och för dagens aktivitet. Det är ett stort ansvar som du tar på fullt allvar samtidigt som du deltar aktivt och engagerat. Inför utflyktsstarten den 17 juni kommer du få gå utbildningar inom: - Introduktion till Rädda Barnen och barnkonventionen - Första hjälpen och hjärt-och lungräddning - Livräddning - Att samtala med barn - Rädda Barnens policy "Tryggare Tillsammans" - Att förebygga hedersvåld - Ledarskap och normer Utvecklingsmöjligheter Som aktivitetsledare en sommar har du goda möjligheter att kommande somrar få återkomma som aktivitetsledare och att på sikt ta större ansvar i en roll som projektledare. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Under en utflyktsdag ansvarar aktivitetsledare och projektledare för: * Planering och förberedelse inför utflykt * Samling av barn inför avfärd med buss * Genomförande av utflykten och ett aktivt deltagande * Mycket bad! * Duka fram och förbereda lunch, görs ofta tillsammans med barnen * Skapa trygghet, gemenskap och en miljö som är inkluderande * Sprida glädje och ha roligt tillsammans med barnen * Visa empati * En ledarnas viktigaste uppgift är att se och bekräfta varje enskilt barn VI SÖKER DIG SOM - Har ett genuint engagemang för barnen ❤ - Har erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar - Är student och har pågående eftergymnasial utbildning - Är minst 18 år - Är simkunnig och har god vattenvana. Många av barnen älskar att bada och som ledare är du så klart med och plaskar - Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift Det är meriterande om du har - Erfarenhet av att arbeta med barn i större grupper (exempelvis i en skolmiljö eller föreningsliv) - Erfarenhet som siminstruktör/ professionell simning - Ytterligare språk utöver svenksa och engelska, säkerskilt arabiska är meriterande Övrig information * Lön: 120 kr/tim. + semesterersättning * Anställningsform: Projektanställning direkt hos Rädda Barnen * Omfattning: 10-13 juni samt 17 juni – 2 augusti 2023 * Utflyktsdagar under perioden ovan sker: måndag, tisdag, torsdag och fredag * Preliminära utbildningsdatum är den 10-13 juni samt mittmöte 10 juli. Det är viktigt att du kan delta samtliga av dessa datum * Ytterligare dagar kan tillkomma för planeringsmöten och ev. utbildningsdagar Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. INFORMATION OM FÖRETAGET Titta gärna in på "Barn till Hav och Skogs" Facebook-sida eller Instagram för att se bilder från tidigare års utflykter

7 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Haganäset söker aktivitetsledare

Välkommen att söka ett roligt och utvecklande sommarjobb hos oss på Charlottenberg Camping & Stugor Haganäset! Vår anläggning ligger vackert belägen vid sjön Bysjön mellan Åmotfors och Charlottenberg. Vi söker nu kompetenta och ansvarstagande medarbetare som kan leverera en förstklassig service till våra gäster med energi, glädje och professionalitet. Språkkunskaper i engelska och tyska är meriterande, liksom arbetslivserfarenhet av turistverksamhet och försäljning. Aktivitetsledare Vi söker dig som är över 18 år, strukturerad, initiativrik, aktiv och kreativ. Ett mycket varierande och roligt jobb där det handlar om att underhålla både stora och små gäster. Arbetsuppgifter inkluderar att planera, genomföra och leda aktiviteter som ansiktsmålning, teateruppsättningar, minidisco, beach volleyboll, skattjakter och vår egen KidsClub. Vi söker någon som gillar att ha många bollar i luften då det är ett arbete som kräver en mycket god planeringsförmåga och en förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet som lärare eller ledare inom förskoleverksamhet eller föreningsliv. Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras för denna tjänst. Kvalifikationer: B-körkort Svensk-eller norsktalande Kunskap i engelska och/eller tyska God planeringsförmåga Arbetstid: Varierande enligt schema. Lön: Enligt gällande kollektivavtal Anställningens längd: Början av juni till slutet av augusti. Vi tar endast emot ansökningar via e-post: [email protected] Märk din ansökan: Aktivitet Välkommen med din ansökan!

7 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Sommarvik söker aktivitetsledare

Välkommen att söka ett roligt och utvecklande sommarjobb hos oss på Årjäng Camping & Stugor Sommarvik! Vi är en femstjärnig semesteranläggning som söker kompetenta och ansvarstagande medarbetare som kan leverera en förstklassig service till våra gäster med energi, glädje och professionalitet. Språkkunskaper i engelska och tyska är meriterande, liksom arbetslivserfarenhet av turistverksamhet och försäljning. Årjäng Camping & Stugor Sommarvik är med sina 130 000 gästnätter en av Värmlands största aktörer inom semesterboende varför vi söker dig som vill göra ditt yttersta för att våra gäster trivs och får den bästa möjliga semesterupplevelsen. Aktivitetsledare Vi söker dig som är över 18 år, strukturerad, initiativrik, aktiv och kreativ. Ett mycket varierande och roligt jobb där det handlar om att underhålla både stora och små gäster. Arbetsuppgifter inkluderar att planera, genomföra och leda aktiviteter som ansiktsmålning, teateruppsättningar, minidisco, beach volleyboll, skattjakter och vår egen KidsClub. Vi söker någon som gillar att ha många bollar i luften då det är ett arbete som kräver en mycket god planeringsförmåga och en förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet som lärare eller ledare inom förskoleverksamhet eller föreningsliv. Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras för denna tjänst. Kvalifikationer: B-körkort Svensk-eller norsktalande Kunskap i engelska God planeringsförmåga ”Bor du inte i närheten? Personalboende finns på anläggningen, kontakta oss för mer information.” Arbetstid: Varierande enligt schema. Lön: Enligt gällande kollektivavtal Anställningens längd: Början av juni till slutet av augusti. Vi tar endast emot ansökningar via e-post: [email protected]. Märk din ansökan: Aktivitet Välkommen med din ansökan!

5 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024