Geolog

Sök bland 3 lediga jobb som Geolog och börja ditt nya yrkesliv idag!

Projektsamordnare inom förorenade områden

Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot väpnat angrepp. Miljöprövningsenheten bidrar till detta genom att skapa förutsättningar för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sin huvuduppgift. Miljöprövningsenhetens huvudsakliga uppdrag är att leda och genomföra myndighetens arbete med förorenade områden samt att driva ärenden kopplade till tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Försvarsmakten befinner sig i en tillväxtfas, i vilken enheten är mycket delaktig, bland annat genom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet samt utredning av eventuella historiska föroreningar på nya etableringsplatser för nya regementen. Miljöprövningsenheten är en Försvarsmaktsgemensam resurs, och har sitt verksamhetsområde i hela landet, och i vissa fall även i utlandet. Vår enhet består av 25 befattningar, och blandade kompetenser i form av projektsamordnare, jurister, administratörer och ekonomihandläggare. Vi arbetar tillsammans i en positiv och stimulerande miljö mitt i den militära tillvaron på ett regemente. Hos oss får du en unik möjlighet att på ett konkret sätt bidra både till miljöarbetet i Sverige och till arbetet med att skapa förutsättningar för Försvarsmaktens huvuduppdrag. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som projektsamordnare på Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet ansvarar du för att självständigt projektleda ett antal av enhetens projekt inom förorenade områden. Arbetet avser alla led i processen med att efterbehandla förorenade områden, såsom exempelvis utredningar, riskbedömning och efterbehandling. Du besvarar också interna och externa förfrågningar som rör förorenade områden. Miljöprövningsenheten hanterar olika typer av föroreningar, för närvarande med stort fokus på PFAS. Vi har nära samverkan med andra delar av Försvarsmakten samt med andra myndigheter och aktörer. Som projektsamordnare kommer du ha en unik möjlighet att vara med och utveckla myndighetens arbete med förorenade områden KRAV Kvalifikationer • Relevant högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120p) (exempelvis inom miljö- eller naturvetenskap t.ex. geologi, ekotoxikologi, hydrogeologi) • Erfarenhet av projektledning • Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga på svenska Personliga egenskaper För att både trivas och prestera i rollen som projektsamordnare ser vi att du är en analytisk, problemlösande och positiv person som också är ansvarsfull, noggrann och har lätt för att arbeta strukturerat och driva projekt framåt. Du har en god förmåga att prioritera och levererar i tid och med god kvalitet. Vidare är du en kommunikativ och pedagogisk person som har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).  MERITERANDE • Erfarenhet av att projektleda utredningar avseende förorenade områden, gärna kopplat till Försvarsmaktens verksamhet • Erfarenhet av upphandling av efterbehandlingsentreprenader Övrigt Anställningsform: civilanställd tillsvidareanställning med provanställning sex månader. Sysselsättningsgrad: heltid. Arbetsort: Enköping. Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet är lokaliserad till Ledningsregementet i Enköping, men funktionsleds i sin verksamhet av Högkvarteret. Möjlighet till placering på annan ort kan finnas. Det finns även möjlighet att komma överens om arbete hemifrån. Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse. Lön: individuell lönesättning. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Du får 3 h friskvård/vecka samt goda möjligheter att kombinera arbete och fritid. Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen Chef för avdelningen för förorenade områden på Miljöprövningsenheten, Björn Norrbrand, nås via växeln på 0171-15 70 00. Fackliga företrädare SACO-S Carl Johan Pettersson SEKO Christian Hedberg OFR/S Clarence Arnstedt OFR/O Magnus Johansson Nås via växeln på 0171-15 70 00. Ansökan Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2024. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig som kandidat och varför du söker tjänsten.   Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

17 april 2024
Sista ansökan:
13 maj 2024
Doktorand i tillämpning av maskininlärning

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag:  2024-06-15. Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Institutionen för geologiska vetenskaper är en av naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geologi och geofysik, geokemi och klassisk geologi. Projektbeskrivning Vårt beroende av haven ökar samtidigt som havsmiljön hotas. Kunskapen om havsbottnarnas djup (batymetri) är avgörande för att förstå klimatdynamik, marina ekosystem, hållbar hantering av naturresurser, riskhantering och mycket mer. Denna insikt ledde till starten av Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030-projektet 2017, med målet att inspirera till kartläggning av alla världens hav och leverera en komplett översiktlig havsbottenkarta till år 2030. Trots att tillgängliga djupdata har ökat från att täcka ungefär 6% av jordens hav år 2017 till nästan 25% år 2024, kommer nya teknologier och metoder behövas för att fylla i de återstående 75% av havsbotten som ännu inte direkt har kartlagts. Denna doktorandanställning vid Stockholms universitet fokuserar på att använda maskininlärning (ML) för att identifiera fel i stora djupdataset och tillämpa ML-tekniker som t.ex. "superupplösning" för att förbättra insamlade djupdata. Doktorandanställnmingen sträcker sig över fyra år. Den är förlagd till Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet med biträdande handledning från Fysikum. Projektet omfattar samarbetspartners vid University of New Hampshire (USA), Scripps Institution of Oceanography (USA) och JAMSTEC (Japan), samt alla partnerinstitut som är involverade i Seabed 2030-projektet. Anställnignen är delvis finansierad av The Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Foundation och delvis av Stockholms universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi: • Minst 90 hp i geovetenskap. • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på valt ämnesområde i marin geologi. • Därutöver minst 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap. Några undantag till listade behörighetskrav kan ges beroende på doktorandanställningens inriktning. Behörigheten ska vara uppfylld före antagning sker till forskarutbildningen. Urval Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna kapacitet: kandidaternas dokumenterade kunskaper inom ett relevant forskningsområde, skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet. Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka tjänsten. Dessutom kan erfarenheter av arbete med djupdata, havsbottenkartering, maskininlärning och programmering vara meriterande. Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor  Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt För mer information, vänligen kontakta Professor Martin Jakobsson, [email protected]. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, [email protected], [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected]. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  och, i tillägg, bifoga följande dokument: • Följebrev - (max 2 sidor) där du redogör för varför du är intresserad av forskningsområdet och det utannonserade projektet samt vad som gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare relevanta erfarenheter. • CV – examina och andra genomförda kurser, arbetslivserfarenhet, andra relevanta färdigheter och erfarenheter, och en lista över examensarbeten/uppsatser • Examensbetyg och betyg som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven (högst 6 filer) • Examensarbeten/uppsatser (minst 1 fil men inte fler än 3 filer) Anvisningar för sökande finns på: att söka en anställning Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

17 april 2024
Sista ansökan:
15 juni 2024
Postdoktor inom Naturresurser och hållbar utveckling

Vill du arbeta med forskningsprojekt "Att skörda energi från naturliga och antropogena vibrationer", med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet. Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.geo.uu.se/. Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling https://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/ undersöker olika aspekter av hållbar utveckling. Vi grundar vårt arbete på insikten att jordens naturresurser och ekosystemtjänster utgör grunden för vårt samhälle och ekonomi. Ett av våra huvudteman är "Energi, resurser och samhälle", där vi fokuserar på tvärvetenskapliga utmaningar som rör hållbar användning av energi- och naturresurser. Genom att använda både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder analyserar vi samspelet mellan energisystem, resursanvändning och det moderna samhället. Våra forskningsfrågor inkluderar utmaningar och aspekter som är kopplade till energiomställningar, klimatstyrning och acceleration av klimataktion, skapandet av hållbara städer och infrastruktur samt konsekvenserna av klimatförändringar och miljöpåverkan. Arbetsuppgifter Anställningen som postdoktor erbjuder en unik möjlighet att bidra till ett innovativt forskningsprojekt "Att skörda energi från naturliga och antropogena vibrationer". Projektet syftar till att utforska potentialen att generera grön energi från seismiska vibrationer som härstammar från både naturliga fenomen som jordbävningar och antropogena aktiviteter såsom gruvdrift. Som en del av ett tvärvetenskapligt team som sträcker sig över Norge, Chile och Sverige kommer postdoktorn att genomföra en socioekonomisk bedömning av denna teknik och dess sociala implementering inom lokalsamhällen i Chile. Resor ingår i anställningen. Huvudsakliga uppgifter inkluderar: - Utforska hur sociala, ekonomiska och tekniska faktorer potentiellt kan påverka produktion, distribution och konsumtion av energi från seismiska vibrationer. - Kontakta lokalsamhällen i Chile i syfte att förstå deras visioner, perspektiv och oro gällande  införande och utveckling av tekniken. - Samarbeta med ingenjörer, geologer, miljövetare och andra specialister inom projektteamet. - Delta i projektmöten och bidra till tvärvetenskapliga forskningsresultat. Kvalifikationskrav Doktorsexamen inom ett av följande områden: politisk ekologi, kulturgeografi, Science and technology studies (STS), antropologi, hållbar utveckling eller en närliggande disciplin som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,  eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovan angivna ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Dokumenterad erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder, inklusive textanalys, genomförande av intervjuer, fältarbete och observationer, intressentkartläggning och användning av etnografiska tekniker. Färdighet i både skriftlig och talad engelska är ett krav för denna roll.  Önskvärt/meriterande i övrigt Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning samt multikulturell teammiljö. Starka kommunikationsfärdigheter och flytande spanska är mycket önskvärda för att underlätta samhällsengagemanget i Chile. Erfarenhet av forskning om socio-tekniska aspekter av energisystem och teknologier, socio-politiska dimensioner av resursutvinning och forskning av framtida energivisioner och föreställningar eller relaterade områden. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-06-15, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Magdalena Kuchler, mailto:[email protected].   Välkommen med din ansökan senast den 14 maj 2024, UFV-PA 2024/XXXX. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

17 april 2024
Sista ansökan:
14 maj 2024