Kulturchef

Sök bland 7 lediga jobb som Kulturchef och börja ditt nya yrkesliv idag!

Museichef till Västerås museer

Västerås museer samlar stadens verksamheter inom konst och kulturarv. I verksamheten ingår det förhistoriska besöksmålet Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås konstmuseum samt offentlig konst. Inom verksamheten arbetar ett trettiotal medarbetare med olika specialistkompetenser och egna ansvarsområden. Medarbetarna är indelade i avdelning konst, respektive avdelning kulturarv baserat på kompetensområde och samarbetar för att nå målen inom verksamhetens olika delar. Västerås museer ingår i kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Läs mer på www.anundshog.se, www.vallbyfriluftsmuseum.se samt www.vasteraskonstmuseum.se. ARBETSUPPGIFTER Du har det övergripande ansvaret för den samlade museiverksamheten, är direkt underställd kulturchefen och ingår i område kulturs ledningsgrupp. Tillsammans med avdelningscheferna för konst respektive kulturarv leder och utvecklar du verksamheten inom Västerås museer. Du följer upp och analyserar verksamheten mot uppsatta mål, jobbar för en kostnadseffektiv drift och vidtar åtgärder vid avvikelser. Du har god omvärldsorientering och är väl insatt i museibranschens aktuella frågor, samt bistår kulturnämnden med faktaunderlag vid behov. Vidare ansvarar du för att lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs. Du förväntas vara aktiv i olika nätverk samt etablera kontakter av värde för utvecklingen av Västerås museer och för Västerås som plats. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är en erfaren engagerad ledare med förmåga att se varje medarbetares betydelse för helheten. Du har erfarenhet inom verksamhetsområdet och har god kännedom om vad det innebär att bedriva offentlig verksamhet. Du kommunicerar tydligt och inspirerande, samordnar och hittar samverkanslösningar inom enheten samt med externa parter. Du är bra på att strukturera och planera ditt arbete, samt har god förmåga att prioritera. När det kommer situationer som kräver problemlösning uppvisar du handlingskraft och mod men kan också ta stöd när du behöver det. Vi söker dig som har akademisk examen inom konst, kultur eller kulturarv. Du har utbildning inom och erfarenhet av ledarskap samt är en god ledare. Du är initiativrik och van att driva dina egna processer samt har god samarbetsförmåga. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

22 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Kultur- och fritidschef

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer. Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker! Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb! I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. ARBETSUPPGIFTER Som kultur- och fritidschef kommer du att ha huvudansvaret för att leda och utveckla kultur- och fritidsverksamheten. I ditt arbete har du huvudansvaret för simhallar, sporthallar, fritidsgårdar, bibliotek och kontakter med föreningslivet. Till ditt stöd har du bland annat samordnare för Bibliotek, Fritidsutvecklare, Kulturutvecklare samt Fritidsgårds- och simhallschef. Du kommer att bidra till att kvalitetssäkra och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet med människan i fokus. Målet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, med ett brett och intressant kultur- och fritidsutbud för alla i samklang med kommunens rika föreningsliv. Du leder och utvecklar verksamheten inom ramen för fastställd budget och ser till att resurserna används effektivt för att skapa god kvalitet. Ditt uppdrag är att genom omvärldsbevakning och närvarande ledarskap driva verksamheten framåt. Du bidrar med strategisk utveckling, inte bara för din egen enhet utan även för förvaltningen som helhet. Du är kreativ, övertygande och kan se nya möjligheter i kultur- och fritidsfrågor. Vi förväntar oss att du har ett starkt engagemang och självständigt kan driva och utveckla verksamheten och dess medarbetare. I din roll som kultur- och fritidschef kommer du att arbeta med strategiska och operativa frågor och agera utifrån kommunala mål, styrdokument och övriga riktlinjer som finns för ditt ansvarsområde. Du ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen. I ditt uppdrag har du det övergripande ansvaret för ekonomi, verksamhet, personal och svarar inför nämnden inom ditt ansvarsområde. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har adekvat utbildning inom kultur- och fritidsfrågor. Du har förmåga att se helheten genom förståelse för det kommunala uppdraget, verksamhetens reella behov och förutsättningar. För uppdraget krävs att du har insikt och intresse för kultur- och fritidsverksamhet i bred bemärkelse. Vi fäster stor vikt vid dina ledaregenskaper och dina erfarenheter av att leda medarbetare mot gemensamma mål. Du är initiativrik och flexibel samt van vid samarbete. Vidare har du en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt en förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Adekvat högskoleutbildning om 180 hp. Chefserfarenhet av liknande arbete är meriterande. Vi planerar att hålla första intervjun den 11 mars. ÖVRIGT Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt. Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag. Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar. Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Välkommen med din ansökan!

22 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Kulturskolechef Järfälla kulturskola

I Järfälla kommun arbetar vi för att fler barn och unga ska hitta meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter med hög kvalitet. Vi söker dig som är visionär och som förebild kan leda kulturskolans utveckling och kvalitetsarbete in i framtiden. Som kulturskolechef arbetar du för Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i Järfälla kommun. Förvaltningen driver förutom kulturskola också mötesplatser för unga, fritidsgårdar, kommunens bibliotek och kulturverksamheter, ger stöd och service till föreningsliv samt sköter och utvecklar anläggningar för idrott och rekreation. Förvaltningen stöttar och samordnar dessutom kommunens demokratiutvecklingsarbete med metoder för dialoger, samordning av kommunens barnrättsarbete och ansvarar för samordning av finskt förvaltningsområde. Vi är cirka 150 medarbetare som arbetar runt om i kommunen. ARBETSUPPGIFTER Som kulturskolechef är du en pedagogisk ledare för vår kulturskola med brett utbud av estetiska ämneskurser och öppna aktiviteter på barn och ungas fritid. Din uppgift är att utforma arbetet inom avdelningen utifrån politiska mål och uppdrag. Vi har nära samarbete med förvaltningens och kommunens organisation och arbetar tillsammans med andra aktörer för att förstärka utbudet av meningsfull fritid och rätten till kultur för barn och unga och utbilda barn och unga i estetiska ämnen och lärprocesser. Du är chef för organisationen och ansvarig för verksamhetsutveckling och avdelningens rapportering till nämnden. På avdelningen arbetar ca 39 personer, till stöd har du en koordinator och på deltid funktionsansvariga för kommunikation och projektledning. Alla medarbetare ingår i ett ämneslag och en utvecklingsgrupp. Översyn av kulturskolans organisation kommer ske under vårterminen i samband med att nuvarande kulturskolechef går i pension och pågår parallellt med rekryteringen av ny kulturskolechef. Med engagerade och kompetenta medarbetare, utveckling av innovativa metoder och dialoger med de som berörs har Järfälla kulturskola en hög kvalitet i verksamheten för våra deltagare. Kulturskolans ämneskurser, lovkurser och kortkurser erbjuds via kommunens webb www.jarfalla.se/fritidochkultur/barnochunga/kulturskolan. Öppen verksamhet, föreställningar, framträdanden och utställningar är också en del av kulturskolans verksamhet och kommunens fritidsutbud, som du hittar på www.upplevjarfalla.se. Kulturskolechefen rapporterar till förvaltningschefen, ingår i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära kommunorganisationens övriga delar i olika nätverk och arbetsgrupper. Järfälla kommun arbetar processorienterat med utveckling av kvalitet och målgruppers tillgång till kommunens utbud och service, utifrån behov. Stödprocesser och gemensamma arbetssätt utvecklas löpande. Huvudsakligen kontorsarbetstid, kvälls- och helgarbete ingår. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • är erfaren chef och ledare • är självständig och en god ambassadör för dina verksamhetsområden • är relationsskapande och har god samarbetsförmåga • bidrar med nya idéer och angreppssätt • är ekonomiskt medveten • vill utveckla Järfällas kulturskola och barn och ungas fritidsmöjligheter idag och för framtiden Du har: • högskoleexamen, med inriktning mot kultursektorn, kulturskola eller annan inriktning som bedöms relevant för uppdraget • god kännedom om och förståelse för kulturskolans och de kulturpolitiska frågornas utmaningar och möjligheter • erfarenhet att driva frågorna strategiskt och rapportera inom dina ansvarsområden • erfarenhet att leda verksamhet i en politiskt styrd organisation • erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, att leda kulturskola och utveckla förutsättningarna för undervisning i estetiska lärprocesser för medarbetare och elever ÖVRIGT I den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten genomför vi begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

17 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Avdelningschef Kultur

Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.   Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!  Dina arbetsuppgifter I din roll ansvarar du för att driva utvecklingen inom kulturområdet i Linköpings kommun. Det innebär ett strategiskt ansvar att realisera nämndens och förvaltningens ambitioner och mål inom kulturområdet mot ett rikt kulturutbud. Du ingår i förvaltningens ledning där du tillsammans med dina kollegor tar ansvar för att kontinuerligt leda utvecklingen av verksamheten utifrån nya förutsättningar. Tillsammans säkerställer ni ett rikt kulturutbud för våra invånare och besökare.  Du kommer att leda verksamhetsutvecklingen inom kulturområdet tillsammans med de underställda chefer som finns för enheterna.    Du ansvarar för att leverera resultat och driva utveckling inom kulturområdet utifrån mål och budget, kommunens styrmodell och styrdokument samt navigerar i den politiskt styrda organisationen  I nära samarbete med direktör och chefskollegor driver du den strategiska utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet i Linköpings kommun Din arbetsplats Vi bidrar till att göra Linköping till en trygg, välkomnande och livsvänlig plats genom att ge Linköpingsborna och våra besökare möjlighet att utöva fritidsintressen och ge kreativiteten utrymme att utvecklas. Kultur och fritidsförvaltningen växer och vi söker nu en avdelningschef inom området Kultur. Den nya organisationen består av fyra områden:, Bibliotek, Ungdom, Idrott och Kultur. Inom Kulturdelen finns konst- och museer, kulturscener, event, offentlig konst och kulturarv. Inom Kultur- och fritidsförvaltningen finns totalt ca 250 medarbetare varav ett 50-tal inom området Kultur, under sommarperioden utökar vi området kultur med lika många säsongsanställda medarbetare.   Tillsammans jobbar vi inom hela förvaltningen för att utveckla ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamhet för våra medborgare och besökare. Som avdelningschef ansvarar du för den övergripande utvecklingen inom avdelningen kultur. Ditt uppdrag är också att bidra aktivt för en helhetssyn och verksamhetsutveckling för hela förvaltningen. Det medför nära samarbete inom förvaltningen, övriga kommunorganisationen och med externa kulturaktörer. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och ansvarar även för dialogen och ärenden till kultur och fritidsnämnden avseende ditt verksamhetsområde kultur.        Din arbetsplats kommer att variera mellan olika platser inom kommunen där verksamhet bedrivs, vårt kontor i centrala Linköping blir din utgångspunkt. Vi tillämpar förtroendearbetstid.  Vill du veta lite mer om kommunen som arbetsgivare och hur det är att arbeta inom kommunen kan du ta del av den ca tre minuter långa filmen via länken nedan:  https://api.screen9.com/preview/V_aNJC77Qh48iZkJWnjqhJQq7yByx2sJolHWP2OIhE0tuF8cCe0f_USBVwEySLko Du som söker Vi söker en erfaren chef och ledare med god förmåga att se till helheten. Det är meriterande om du har erfarenhet från en chefsroll där du arbetat nära politiken och erfarenhet av att leda genom underställda chefer. Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom ett för uppdraget relevant område, exempelvis pedagogik eller kultur. Vi lägger även stor vikt vid att du har ett starkt intresse, en bred kulturkompetens samt arbetslivserfarenhet inom området. Du kommer att vara drivande i verksamhetsutvecklingen vilket krävs att du har erfarenhet av att leda utveckling och förändring. I rollen ingår dokumentation och många interna och externa och internationella kontakter därav krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.  Vi ser att du är en engagerad och entusiasmerande person med förmåga att motivera, utveckla och inspirera andra omkring dig. Du är en trygg och kommunikativ ledare som eftersträvar ett öppet och lyhört klimat där frågor och utmaningar kan lösas på ett effektivt sätt. Samtidigt ser vi att du analyserar komplexa problem och arbetar för att skapa tydlighet och struktur för att nå verksamhetens inriktning och mål. Du ser möjligheter i förändring och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare och samarbetspartners.  Vi ser fram emot att läsa din ansökan, när urvalet påbörjas under vecka 10.I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i vår bedömning. Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan. Tillträde: Enligt överenskommelse  Anställningsform: Tillsvidare  Sysselsättningsgrad: 100% Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 12562 I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

15 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Orkester- och Körchef till Malmö Opera!

Då vår nuvarande Orkester- och Körchef går vidare till annat uppdrag söker vi dig som är en erfaren och engagerad ledare med gedigen erfarenhet av scenkonst. Vi erbjuder dig nu en anställning i ett levande Operahus där både det nyskrivna och det klassiska möts. Vi arbetar tillsammans för att vår publik, som finns i hela region Skåne, ska få ta del av högkvalitativ musikteater i hela dess bredd. Vi tror att mångfald av olika kompetenser skapar de bästa förutsättningarna för Malmö Operas arbetsklimat, kreativitet och kvalitet. Arbetsbeskrivning Som Orkester- och Körchef ansvarar du för Ensemblesektionen vilket omfattar både Malmö Operaorkester och Malmö Operakör. Som Orkester- och Körchef har du en betydande roll i Malmö Operas konstnärliga inriktning och uttryck. Du leder det övergripande strategiska arbetet inom Operans konstnärliga kollektiv men även vårt utbud av konserter. Tjänsten har en konstnärlig inriktning och vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i/med orkester och eller kör och att du har erfarenhet av att leda stora konstnärliga kollektiv.   Till ditt stöd har du en mycket erfaren och kompetent stab bestående av biträdande orkesterchef, biträdande körchef, kormästare och ensemblekoordinator samt Operans alla andra resurser. Du rapporterar direkt till VD/Teaterchef och ingår i Operans ledningsgrupp.   Kvalifikationer Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande uppdrag. Vi utgår ifrån att du har erfarenhet av att självständigt leda och driva processer. Eftersom tjänsten ställer höga krav på flexibilitet och ansvarsfullhet tror vi att du som söker tjänsten har dessa egenskaper. Du har en mycket god kommunikativ förmåga samt är strukturerad som person. Du är rak och tydlig i ditt ledarskap och van vid att fatta beslut. Du kan leda genom andra och har förmåga att utveckla dina medarbetare. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina ledaregenskaper och din förmåga att coacha och inspirera medarbetare i det dagliga arbetet. Du är en driven och lyhörd relationsbyggare som har förmåga att samverka med många olika yrkeskategorier. Vi söker dig som har: • För tjänsten relevant högskoleutbildning inom musik. • Formell ledarskapsutbildning är meriterande. • Erfarenhet av personalansvar och att leda via andra. • Gedigen erfarenhet av att arbeta med scenkonst. • God kompetens och erfarenhet av budgetarbete och uppföljning. • Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, på förhandlings- och dokumentationsnivå. Övriga språkkunskaper är meriterande. • Mycket god samarbetsförmåga. • Goda datorkunskaper. Anställningsförhållanden Tjänsten avser heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 3/3 2024!

13 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Kulturchef i Kalmar kommun

Har du en passion för kultur och ett stort engagemang för kulturell utveckling? Vill du vara med och utveckla sydöstra Sveriges största kultursatsning? Nu söker vi dig som vill anta utmaningen att som kulturchef i Kalmar kommun leda vår kulturverksamhet och vårt kommande kulturhus in i framtiden. På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bibliotek, fritidsgårdar, Kulturskolan, Äventyrsbadet, Ungdomshuset Unik och Kalmar teater samt flera idrottsanläggningar. Vi ger även bidrag och stöd till kultur- och fritidsföreningar. Välkommen till oss! ARBETSUPPGIFTER Du har personal- och budgetansvar. Du arbetar tillsammans med enhetens medarbetare för att fortsätta utveckla en väl fungerande verksamhet. Ni arbetar bland annat med att stödja ideella krafter, att öka deltagandet i kulturverksamheter, att ge goda möjligheter för barn- och ungdomskultur och att levandegöra vår kulturhistoria. Du kommer att ansvara för det nya kulturkvarteret med kulturhus och Kalmar teater som viktiga resurser och utveckla en röd tråd för verksamheten. Arbetet som kulturchef innebär även att lyfta blicken, ha helhetssyn och utveckla förutsättningar för både nutidens och framtidens kultur. Du håller dig här uppdaterad om trender i omvärlden, reflekterar över förbättringar inom kultursektorn och samverkar för att nå målen. Du inkluderar olika intressenter och perspektiv och kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Organisation Kulturchefen är direkt underställd förvaltningschef och har det övergripande ansvaret för kulturenheten. Du leder och utvecklar kulturenhetens arbete på såväl operativ som strategisk nivå. KVALIFIKATIONER Du som söker har akademisk examen inom kulturen, närliggande område eller annan utbildning och erfarenhet som vi som arbetsgivare bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet som chef med personalansvar inom kulturområdet. Du ska ha en väl utvecklad förmåga att formulera dig i både tal och skrift och ha mod att stå upp för kulturen. Du har ett genuint intresse för och kunskap om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Du är utvecklingsorienterad och bekväm att leda verksamhet och personal i det dagliga såväl som strategiska arbetet. Du skapar ett gott klimat för samverkan där delaktighet och utveckling uppmuntras och där du ser personalen som verksamhetens största tillgång. Vi arbetar utifrån tillitsbaserat ledarskap och förutsätter att du som söker är införstådd med vad det innebär. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

1 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Kulturhuschef - Säffle kommun

Om tjänsten Medborgarhuset i Säffle är kommunens arena för möten och scenkonst i alla former. I huset finns teater- och orkestersalong med 450 publikplatser samt Rotundan med plats för stående publik, konferenser och andra arrangemang. Sedan invigningen 1965 har Medborgarhuset, eller Medis som det kallas, bjudit på oförglömliga kulturupplevelser. Huset har genom åren vunnit mycket gott renommé som gästspelscen och är en plats dit artister i alla genrer gärna återvänder. Huset inhyser också Säffle kulturskola samt Säffle Operan, som varje höst sätter upp en firad musikal. Medborgarhuset och Säffle kulturskola är en verksamhet inom Säffle kommuns kulturförvaltning. Nu söker vi en Kulturhuschef som tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare vill leda den fortsatta utvecklingen av programverksamheten, Säffle kulturskola och Medborgarhuset i sin helhet. Arbetsuppgifter Som Kulturhuschef leder och utvecklar du verksamheten på Medborgarhuset tillsammans med de sex medarbetarna och alla timanställda samt de nio pedagogerna på Säffle kulturskola. Rollen innefattar: - Budget- och personalansvar för Medborgarhuset och Säffle kulturskola. - Producentansvar för ett rikt och varierat programutbud. - Att ingå i kulturförvaltningens ledningsgrupp och där du på en strategisk nivå är med och bidrar till hela förvaltningens måluppfyllelse. Vi erbjuder Kulturen har en stark ställning i Säffle kommun med många aktiva kulturföreningar. Som anställd i Säffle kommun blir du en del av ortens största arbetsplats där personalen är en viktig och avgörande faktor för en framgångsrik kommun. Vi erbjuder en flexibel och modern arbetsplats där du själv är med och sätter det ramverk som skall leda verksamheten framåt. Förutom kompetensutveckling och flexibla arbetstider erbjuder Säffle kommun friskvårdsbidrag, fria bad i Säffle och Åmåls kommuns simhallar, leasing av förmånscyklar samt semesterdagsväxling. Om dig Har du ett brett publik- och besökarperspektiv samt ett tryggt ledarskap kan du vara vår nya Kulturhuschef! Vi söker dig som har: - Flera års erfarenhet av ledande befattning inom områden som evenemang, arena, hotell, konferens eller liknande. - En god strategisk förmåga och erfarenhet av ekonomi och administration. - Erfarenhet från arrangörskap och ett stort intresse för kultur. - Relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. - Goda kunskaper om kulturskolans uppdrag och verksamhet. Det är meriterande om du har - Kompetens inom pedagogisk kulturverksamhet. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper - Du är kommunikativ och ser samverkan som en framgångsfaktor. - Du är trygg i ditt ledarskap och inger förtroende i såväl den egna organisationen som kommunen i helhet. - Du är affärsmässig med en förmåga att agera strategiskt mot uppsatta mål. Om oss I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026. Vi tycker att Säffle kommun är en fantastisk plats att bo och verka på. Väljer du som söker denna tjänst att själv inte bosätta dig i kommunen är Säffle den perfekta pendlingskommunen, där både buss- och tågförbindelser finns från närregionernas orter. Lokalerna för förvaltningens administration ligger 100 meter från Säffles resecentrum. Vill du lära känna oss på Säffle kommun lite mer - titta in på vår hemsida www.saffle.se. eller i våra Facebook- och Instagramflöden. Om rekryteringsprocessen I den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs (https://www.dnv.com/se/services/certifierad-rekryterare-iso-10667-och-arbetspsykologiska-tester-56338) standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Testhuset en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linette Von Bargen på 073 504 22 64 eller Ulf Holmgren på 076 307 10 29. Välkommen in med din ansökan senast 16 februari.

1 februari 2024
Sista ansökan:
20 juli 2024