Områdeschef, äldre- och handikappomsorg

Sök bland 3 lediga jobb som Områdeschef, äldre- och handikappomsorg och börja ditt nya yrkesliv idag!

Områdeschefer till Skärholmens sdf – avdelning för Stöd och service

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag! Välkommen till oss Avdelningen för stöd och service ansvarar för äldreomsorg och omsorg för personer med personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar biståndsbedömning av insatser så som exempelvis hemtjänst, vård- och omsorgsboende, LSS-bostäder, personligt stöd, socialpsykiatri med mera. Samtliga verksamheter inom stadsdelen som är i kommunal regi drivs inom avdelningen, såväl de biståndsbedömda såsom öppna verksamheter. Det kan exempelvis handla om aktivitetscenter, stödverksamheter etc. Avdelningen leds idag av 17 enhetschefer. Då stadsdelen växer och kommer växa kraftigt inom den kommande tioårsperioden så väntas även våra verksamheter öka i volym. Under förutsättning att erforderliga beslut tas, söker vi nu tre områdeschefer som vill vara med i utvecklingen av Skärholmens stöd och service. En områdeschef för Beställarenheten för Äldre, Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri, en områdeschef för Utförarenheten Äldre, Socialpsykiatri och Personligt stöd samt en områdeschef för Utförarenheten LSS- personer med funktionsvariation. Vi är en avdelning och stadsdelsförvaltning som vill ligga i framkant och söker nu dig som vill vara med och lyfta verksamheten till nästa nivå! Vi erbjuder Hos oss får du en arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra och värnar om den goda arbetsmiljön. Du erbjuds ett spännande ledaruppdrag med stor möjlighet till påverkan både i det egna området men också i avdelningens och stadsdelens utveckling. Här jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett viktigt uppdrag där du är med och formar framtidens vård och omsorg. Med den satsning som vi nu gör så är vi redo att tillsammans ytterligare lyfta våra verksamheter till nästa nivå.  Därutöver erbjuder vi dig bra flextidsvillkor, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsersättning och förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.  Din roll Som områdeschef har du det övergripande verksamhets-, ekonomi och personalansvaret för området. Du leder ditt område genom dina direktrapporterande och välmeriterade enhetschefer. Det är viktigt för oss att du är en god förebild och säkerställer att dina underställda enhetschefer har förutsättningar att utöva ett tillgängligt och närvarande ledarskap, men också att de ges möjlighet att vara strateger och ha möjligheter till att utveckla verksamheterna. Du främjar en god arbetsmiljö och skapar möjligheter för medarbetare att ta ansvar, ha inflytande och känna delaktighet. Som områdeschef har du ett viktigt uppdrag där du bidrar till verksamhetens utveckling och att skapa en verksamhet med god kvalitet. I ditt uppdrag ingår också att aktivt omvärldsbevaka området och samverka både internt och externt. Avdelningen har ett samlat ledningsstöd som består av verksamhetscontrollers, verksamhetsutvecklare och administration. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Du bidrar till hela avdelningens utveckling och måluppfyllelse men ser naturligtvis ditt uppdrag större än så och ser hela stadsdelens behov framför dig och ytterst Stockholm stad som helhet.  Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har: relevant akademisk utbildning aktuell chefserfarenhet grundläggande kunskaper om de lagar, styrdokument och regler som styr verksamhetsområdet aktuell erfarenhet av att driva förändrings-, utvecklings- och kvalitetsarbete ett aktivt intresse för omvärldsbevakning inom området samt generellt vad som påverkar offentlig sektors arbete erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation dokumenterat god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift Det är meriterande om du har: erfarenhet från både privat- och offentlig sektor erfarenhet inom olika verksamhetsområden som kan ses till fördel för avdelningens utveckling För att lyckas i den här rollen behöver du ha förmåga att lyfta blicken och ha ett helhetsperspektiv samtidigt som du förstår och kan stötta dina enhetschefer i deras dagliga arbete. Du har en välutvecklad analytisk förmåga, förståelse för de ekonomiska aspekterna i arbetet samt vana att arbeta strukturerat. Vidare känner du dig trygg i rollen som ledare, är bekväm med att göra omprioriteringar, ta beslut och snabbt kunna växla tempo och riktning. Genom ditt ledarskap skapar du en förståelse för verksamhetens gemensamma mål och på så sätt delaktighet och engagemang bland dina medarbetare. Du är en utvecklingsinriktad person som kommunicerar tydligt och säkerställer att förväntningarna är klara. Du är också medveten om vikten av god samverkan och fokuserar på att hitta gemensamma nämnare i dina samverkansrelationer. Din roll innebär möjlighet att påverka framtidens vård och omsorg genom att vara innovativ, inspirera och motivera till förändring. Du är skicklig i att kunna använda dina medarbetares expertkunskaper inom verksamhetsområdet och hur de bäst kan användas i områdets helhet men också för hela stadsdelen och staden. Du är inte en person som söker det gröna gräset – du är det gröna gräset. Övrigt När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här specifika tjänsten. I ditt personliga brev vill vi endast att du ger en kort motivering om varför just du som person skulle passa för tjänsten och vad du kan bidra med kopplat till kvalifikationerna i annonsen. Ansökan ska vara på svenska. Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Vi ser fram emot din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

21 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Enhetschef Björkhagen, Avesta kommun

Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid vill du vara med? Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper. Björkhagen är ett familjärt boende som ligger i Krylbo med 36 lägenheter, varav sju är placerade på demensavdelning. Här finns en mysig innergård, lokaler för gemenskap men även mindre utrymmen av mer privat karaktär när de boende vill ta emot besök av sina anhöriga. Nu söker vi en enhetschef som vill fortsätta utveckla Björkhagen och leda engagerade medarbetarna i det viktiga arbetet med att skapa en fin och trygg miljö för de boende. Är det dig vi söker? ARBETSUPPGIFTER Som enhetschef leder du din enhet och arbetsgruppen mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och boendets kvalitet. Du har ett nära ledarskap och stödjer dina medarbetare i frågor som rör den dagliga verksamheten. Som stöd i ditt uppdrag har du även en enhetsadministratör. I Avesta kommun finns även stöd i form av rekryterare kopplad till omsorgsförvaltningen, HR-konsult med omsorgsfrågor och en förvaltningsekonom. Dessutom finns kollegialt stöd alltid nära. Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I vår chefsgrupp, som träffas regelbundet, finns såväl relativt nya enhetschefer som de med lång erfarenhet inom området. Vi är hjälpsamma och ger varandra stöd. Inom vård- och omsorg arbetar vi med schemaläggning utifrån samplaneringsområden och till hjälp med schemaläggning finns centralt stöd från vår bemanningsenhet. Vi uppskattar att nya tankar och idéer förenas med erfarenhetsbaserad kunskap. I rollen som enhetschef deltar du aktivt i resultatenhetens ledningsgrupp och bidrar i kvalitets- och utvecklingsarbetet. KVALIFIKATIONER Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Vi söker dig som är trygg i dig själv och är en stabil ledare. Ditt ledarskap präglas av ett tillitsbaserat förhållningssätt och förmåga att motivera, skapa engagemang och få medarbetarna att växa. Du lyssnar, tar in perspektiv men vågar också stå stadigt när så krävs. Som enhetschef är det viktigt att du har ett intresse och en förståelse för arbetsmiljöns betydelse för såväl trivsel som resultat. Rollen innebär kontakt och samarbete på många olika arenor och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Vi ser att ordning och reda i kombination med öppenhet och omtanke tar fram det bästa hos våra medarbetare och att det därmed också är det bästa för verksamheten. Du har såklart god uppbackning och stöd av såväl leding som kollegor, men i det dagliga arbetet behöver du trivas med eget ansvar och självständigt arbete. Du planerar och organiserar arbetet på såväl kort som längre sikt men då det händer mycket i vardagen behöver du ha lätt för att ställa om och anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi söker dig är sjuksköterska, socionom eller som har en annan relevant högskoleutbildning inom området samt kunskap om och erfarenhet av vård- och omsorg. För tjänsten krävs att du har B-körkort, goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt goda IT-kunskaper. Digitala lösningar är både nu och i framtiden en förutsättning för att lösa vårdutmaningen. Du ser det som naturligt och hanterar system och nya digitala arbetsverktyg som en naturlig del av din arbetsvardag. Ditt intresse för digital utveckling inom välfärdssektorn kommer vara värdefullt för att lyckas i rollen. Det är meritande om du tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation och erfarenhet av ekonomisk uppföljning/budgetarbete. ÖVRIGT Förmåner Vi månar om våra anställda. Du har friskvårdstimme och friskvårdspeng, tillgång till nyrenoverat personalgym, fria bad i kommunens badhus samt många andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar kontinuerligt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

19 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Semestervikarier - Enhetschefer Äldreomsorg

Välkommen till Lidköpings kommun!  Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. Lidköping är en vacker stad som ligger vid Vänerns södra strand. Vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Vi behöver bli fler – varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!    Vi söker dig som vill jobba som vikarierande enhetschef sommaren 2024! Om jobbet Äldreomsorgen i Social Välfärd innehåller både hemvårdsenheter och särskilda boenden. Vi arbetar utifrån en teamorganisation där målsättningen är att erbjuda ett samordnat stöd på rätt nivå utifrån individens behov och önskemål. I ledningsteamet ingår utöver enhetschefen på respektive enhet sjuksköterskor/distriktsköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.  Arbetsuppgifter Som Enhetschef har du ansvar för verksamhetens innehåll och kvalité och för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor. Du leder och samordnar de olika professionerna i ditt team. Tillsammans med dina medarbetare ska du verkställa beviljade insatser och arbeta för att våra brukare får omsorg av bästa kvalité. Du ger service, information och stöd och skapar goda relationer med brukare, närstående och organisationer. Du samverkar med interna och externa samarbetspartner. Vem är du? Vi söker dig som har/alternativt just nu studerar på för uppdraget lämplig högskoleutbildning såsom Social & Omsorg, Socionom eller liknande och ser gärna att du har erfarenhet inom Vård och omsorgsområdet. Tidigare kunskaper inom ekonomi, personaladministration och IT är meriterande. Arbetet är självständigt och kräver god förmåga att kommunicera med såväl interna som externa kontakter. Du har goda ledaregenskaper, har lätt för att samarbeta, är självständig, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter samt har en god förmåga att prioritera och organisera. Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana.  Körkort är ett krav. Vi önskar att du söker så snart som möjligt, dock senast den sista mars 2024. Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden. Vi söker semestervikarier både till hemvård och särskilda boende, ange gärna i din ansökan i vilken verksamhet du söker till. Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Lidköpings kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

20 december 2023
Sista ansökan:
31 mars 2024