Projekteringsingenjör, bygg och anläggning

Sök bland 46 lediga jobb som Projekteringsingenjör, bygg och anläggning och börja ditt nya yrkesliv idag!

Projektingenjör inom järnväg

Vill du bli en del av ett spännande projekt, där du kommer att bidra med viktig stöttning inom järnväg? Då kan den här tjänsten var något för dig! Vi på Academic Work söker just nu en projektingenjör med erfarenhet inom järnväg till Trafikverket! OM TJÄNSTEN Trafikverket är en svensk myndighet som ansvarar för Sveriges infrastruktur, såsom järnväg, vägtrafik, samt luft- och sjöfart. De arbetar för att skapa samhällsekonomiskt effektiva, internationellt konkurrenskraftiga och långsiktiga hållbara transportsystem där innovation och klimat är ledord. Just nu söker Academic Work en projektingenjör till verksamhetsområdet Investering för ett projekt inom järnväg i Västra Götalans regionen. Här kommer du att bli en del av Trafikverkets viktiga arbete med att förbättra Sveriges infrastruktur. I rollen som projektingenjör inom järnväg blir du ett viktigt stöd för projektledaren. Du kommer att få vara en del av investeringsprojekt från projektering till byggnation, genom att bidra med ledning, styrning och uppföljning. Du erbjuds - En utvecklande arbetsplats med högt tempo och spännande arbetsuppgifter ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Fakturahantering, ta fram prognoser samt utföra kostnadsuppföljningar * Formulera tidsplaner för de olika behoven inom ett projekt * Risk- och säkerhetshantering såväl som trafikpåverkan * Säkerställa en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö * Strukturera och administrera i olika projektledningssystem VI SÖKER DIG SOM - Har en universitets- eller högskoleexamen inom teknik, anläggning eller ekonomi alternativt en utbildning som i kombination med erfarenhet anses likvärdig - Minst 1 års erfarenhet i närtid inom järnväg med en roll som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator eller projektekonom - Har erfarenhet av fakturahantering, såväl som prognosläggning samt kostnadsuppföljningar - Har erfarenhet av tidsplanering och riskhantering från projektform - Har erfarenhet inom administrativa system såsom C7, projektportalen, Exonaut Risk och projectWise alternativt system som anses likvärdiga - God kunskap och erfarenhet av Office-paketet - Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift - Har B-körkort Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: - Resultatinriktad - Samarbetsinriktad - Strukturerad - Självgående Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. INFORMATION OM FÖRETAGET Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket erbjuder en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället

17 april 2024
Sista ansökan:
18 maj 2024
Projektingenjör med erfarenhet till Stockholm Vatten och Avfall!

Dina framtida kollegor på Stockholm Vatten och Avfall strävar efter att skapa en hållbar och enkel verklighet för stockholmarna. Nu söker de dig som vill axla rollen som projektingenjör till deras enhet Projektberedning Exploatering. Du kommer avlasta projektledare i deras dagliga arbete där du kan förvänta dig en arbetsdag där du får arbeta problemlösande och hitta kreativa vägar för att komma framåt och även nyttja din sociala förmåga i alla kontaktytor som rollen innebär. Vi ser fram emot din ansökan! OM TJÄNSTEN Enheten du kommer att tillhöra arbetar med att kartlägga, samordna, samt utreda och driva inkommande exploateringsprojekt initierade av externa aktörer. Deras projektledare driver exploateringsprojekt i dess tidiga skeden enligt bolagets projektmodell och rutiner, med fokus på VA och dagvattenhantering. Ansvarsområdet sträcker sig från initiala projektfrågor i mycket tidiga skeden till och med färdig systemhandling. De samordnar även ärenden från externa aktörer kring kommande exploateringsprojekt, ex remisshantering i stadsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Du kommer ha ett tiotal kollegor där du främst kommer arbeta med fyra av deras projektledare, där du kommer bistå projektledarna i dagliga arbetsuppgifter och även ansvara för en projektportfölj under bevakning vilket innebär att du följer upp status och prognos över dessa projekt några gånger per år. Vidare kommer du även arbeta med andra arbetsuppgifter i andra projekt inom enheten, där du bland annat kommer avlasta kring exempelvis bygglovsremisser. Rollen kommer till stor del att innebära arbete med budget, kalkyler, prognoser, ekonomisk uppföljning och till viss del även tidsplanering. Utöver detta kommer du även utföra daglig projektadministration. Se nedan för ytterligare arbetsuppgifter som kommer förekomma i rollen. Du erbjuds - En lärorik tjänst där du kommer arbeta projektnära tillsammans med projektledare. - En roll där du har många sociala kontaktytor både internt och externt. - Omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att delta i flertalet olika projekt där du får ta egna initiativ inom dina ansvarsområden. - En arbetsplats som värnar om miljö och hållbarhet. Detta är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd som konsult på Academic Work och jobbar på uppdrag för Stockholm Vatten och Avfall. Läs mer om vad det innebär att vara konsult här. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Rapportera och administrera projektadministration och andra projektspecifika uppgifter i pågående projekt i olika system. * Upprätta dokument enligt projektstyrningshandboken (i samråd med projektledarna). * Upprätta relevanta dokument och beslutsunderlag kopplade till projekt, t.ex. protokoll, investeringsärenden samt projekt- och styrgruppsärenden. * Hantera budget- och prognosuppföljning (i samråd med projektledarna), samt administrera rekvisitioner och fakturor. * Medverka vid framtagande av remisser (i samråd med projektledarna) samt hantera bygglovsremisser. * Administrera konsultavrop enligt ramavtal, IT. VI SÖKER DIG SOM - Har en universitet/högskoleutbildning med en teknisk-, hållbarhets- och/eller samhällsbyggnads inriktning. Bifoga ditt examensbevis i ansökan. - Har erfarenhet av liknande arbete i en roll som projektingenjör eller dylikt där du har medverkat i projekt i olika skeden. - Har erfarenhet av projektekonomi och hantering av budget. - Har erfarenhet av relevanta projektverktyg och van användare av administrativa verktyg i Office-paketet. - Kommunicerar flytande i tal och skrift på svenska, där du har utmärkt förmåga att formulera dig i skrift. Det är meriterande om du har - Läst kurser inom projektledning och GIS-verktyg. - Erfarenhet inom VA-branschen / samhällsbyggnadsprojekt och/eller samhällsbyggnadsprocessen. - Erfarenhet av remisshantering. - Erfarenhet av att skriva investeringsärenden och tjänsteutlåtanden. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: - Problemlösande - där du är snabblärd och lösningsfokuserad. - Självgående - där du är initiativtagande och ansvarstagande och ser till att driva arbetet framåt. - Kommunikativ - där du är inlyssnande och orädd att ta kontakt. - Samarbetsvillig - där du har en god samarbetsförmåga och är formbar i ditt arbetssätt. Vi tror att du som söker tjänsten ser fram emot att kliva in i en roll där du kan agera självständigt och även komma med förslag på förbättrade metoder och arbetssätt, där du uppskattar en varierande roll där ingen dag är den andra lik. Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

17 april 2024
Sista ansökan:
2 maj 2024
Biträdande Projekteringsledare

Vi söker en Biträdande projekteringsledare Roslagsbanan till Citytill Trafikförvaltningen i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Myndigheten är den som har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Roslagsbanan till city omfattar en ny järnvägssträcka om cirka fyra kilometer i tunnel från Universitet till T-Centralen via Odenplan. Sträckan Universitetet – Östra station tas ur bruk och Östra station läggs ner. Arbetet sker i samverkan med Österåkers kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Stockholms stad samt Trafikverket. Myndighetens planering av projektet startade år 2020 med att ta fram en lokaliseringsutredning samt säkerställa den tekniska genomförbarheten. Lokaliseringsutredningen är i stort sett klar, men kommer att, för anläggningens anslutande del mot befintlig spårväg i norr, fortskrida till halvårsskiftet 2024. Uppdrag biträdande projekteringsledare bygg och installation innebär att i beställarens projektorganisation bistå i att driva projekteringen fram till färdiga systemhandlingar så att utbyggnaden kan planeras och byggas enligt myndighetensoch Transportstyrelsens krav. Arbetsuppgifter Bistå i att leda arbetet med framtagande av systemhandling samt övriga erforderliga bygg- och installationsrelaterade utredningar. Bistå i att leda och styra projektörer inom bygg och installation, bland annat genom att säkerställa att ATR:er upprättas och följs. Tillse att framtagen kravbild omhändertas av projekteringen och att krav uppfylls och verifieras. Kontinuerligt utvärdera kravbilden ur ett ekonomiskt perspektiv. Bistå i att samordna projekteringen gentemot andra projekteringsorganisationer och delar av projektet. Säkerställa att byggbarheten beaktas och samordnas. Granska leveranser. Bistå i att planera och styra projekteringen gentemot den övergripande tidplanen. Tillse att lagkrav, arbetsmiljö- och miljökrav uppfylls i projekteringen. Bistå i samordningen av projektets stödfunktioner inom ramen för projekteringen. Förankra progress med den tekniska förvaltningsorganisationen inom projektets givna ramar. Granska och värdera befintliga styrande och stödjande dokument avseende utformning av installationer för tunnlar och stationer under mark. Delta i teknikrelaterade, projektrelaterade och vid behov myndighetsrelaterade möten. Upprätta informations- och beslutsunderlag i form av utredningar och presentationer. Bistå i rapportering av status och framdrift löpande till ledningen för att möjliggöra en integrerad projektledning. Krav (OBS, obligatoriska) Minst 5 års erfarenhet av projektering eller tekniska utredningar inom stora bygg- eller anläggningsprojekt över 300 mkr.Minst 5 års erfarenhet som biträdande projekteringsledare eller uppdragsansvarig i stora projekt för projektering inom bygg eller installation, över 250mnkr.Minst 2 st projekt med erfarenhet av att ha arbetat med kravställning inom bygg och installation.Högskoleutbildning inom bygg och installation, Meriterande Minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat som Projektledare inom installationMinst 3 års erfarenhet av att ha arbetat som Projektledare inom bygg.Minst 3 års erfarenhet av arbete för offentlig beställare Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

16 april 2024
Sista ansökan:
29 april 2024
Projektledare till SKB

Företagsbeskrivning Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. SKB:s uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. I dag är cirka 600 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget. SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och Forsmark/Östhammar, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Jobbeskrivning Vill du bygga framtiden med oss? Tiden är inne. Tillsammans ska vi på SKB bygga ett av världens första slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ditt övergripande mål är att tillsammans med ditt team bidra till en säker och hållbar hantering av svenskt radioaktivt avfall med liten påverkan på klimat och miljö. Uppdraget är i stora delar ett pionjärarbete och innebär många komplexa utmaningar. För oss handlar ledarskap om att nå mål genom sina medarbetare. Din uppgift som ledare är att samla kraften så att den blir större än summan av enskildheterna. Arbetet ställer höga krav på att koppla ihop människor, accelerera lärandet och att driva innovation. Är du redo för ett stort och viktigt arbete som kommer att göra skillnad för människor och miljö under mycket, mycket lång tid framåt? Nu söker vi en driven projektledare till vår verksamhet i Oskarshamn. Här kommer du att arbeta SKB:s avdelning för Projekt ansvarar för genomförande av program, projekt och uppdrag som beställs från avdelningar inom SKB. Som projektledare kommer du att tillhöra enheten Projekt Clab som har som uppgift att genomföra projekt som i huvudsak syftar till att utveckla driftsatta anläggningar och transportsystem, men även med att genomföra framtida stora program. Enheten består i dag av ett team på 15 medarbetare, anställda och konsulter, som tillsammans driver en stor variation av projekt. Vad du kommer att göra SKB söker nu en projektledare som ska leda projektgrupper bestående av kompetenta medarbetare från olika delar av organisationen. Ditt jobb blir därför att motivera, driva och leda dina gruppmedlemmar mot uppsatta projektmål. Du kommer även att driva ett framåtriktat samarbete med leverantörer, entreprenörer och övriga delar inom vår egna verksamhet. Arbetsuppgifter: Genomföra projekt tillsammans med projektgrupper genom att involvera, motivera och leda dess medlemmar. Strukturera, planera och följa upp leveranser i enlighet med uppsatta mål. Säkerställa att rätt underlag finns framtagna inför olika beslut och rapporteringar. Kravspecifikation Vi söker dig som har: eftergymnasial utbildning inom teknik eller förvärvat motsvarande kompetens från yrkeslivet erfarenhet av att leda andra människor erfarenhet från projektverksamhet Erfarenhet av projektledning från kärnkraft eller industri/produktion är meriterande. Det är också meriterande om du tidigare drivit framgångsrika projekt inom en komplex verksamhet. Vi lägger även stor vikt vid personliga kompetenser. Rollen kräver en förmåga och ett intresse av att leda andra människor med olika kompetenser i en tvärfunktionell verksamhet. Du är van att självständigt driva frågor och har förmåga att lyfta blicken och se helheter och sammanhang. Som person är du kreativ, kommunikativ och bygger partnerskap och samarbetar med andra för att uppnå gemensamma mål. Ytterligare information Varför ska du arbeta hos oss? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många nationella och internationella sakkunniga experter som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Eftersom SKB ingår i Vattenfallkoncernen finns goda karriärmöjligheter inom en stor dynamisk organisation. Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Det är viktigt att hela livet fungerar. Därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Det här är vi, dina framtida arbetskamrater På SKB träffar du människor med olika utbildning, olika förmågor och olika bakgrunder. Alla är olika, och det tycker vi är bra. Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och framgångsrikt företag. Och genom att var och en har möjlighet att utveckla sig själv, utvecklas även vår verksamhet. Men på ett väsentligt sätt är vi alla lika. Det som enar oss, är att vi siktar mot ett tydligt mål: det att skapa trygghet för kommande generationer. På vår webbplats finns mer information om SKB och hur det är att arbeta hos oss. Vi ser fram emot att lära känna dig. Ytterligare information För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Jörgen Karlsson, 072-238 87 97, [email protected] För mer information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anders Nielsen 070-078 68 40, [email protected]. Fackliga företrädare är för Saco-SKB Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Roger Ingvarsson, 070-618 83 45 och för Ledarna Per Carlsson, 070-325 09 15. Placeringsort: Oskarshamn Vattenfall och SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV senast den 12 maj 2024. Urval kan komma att ske innan sista ansökningsdag! Vi ser fram emot din ansökan!

15 april 2024
Sista ansökan:
15 maj 2024
Projektör

Vill du projektera och konstruera framtidens infrastruktur i Göteborg i takt med stadens expansiva utveckling? Vi söker nu en projektör med inriktning mot våra distributionsnät. Din uppgift Som projektör kommer du att ansvara för att projektera anslutningar och omläggningar i markförlagda ledningar för  fjärrvärme-, fjärrkyla- och gas. Det kan även bli aktuellt med projektering/rörledningar ovan mark, t ex i en processanläggning. I arbetet ingår, förutom projektering i AutoCAD och att utföra konstruktionsberäkningar, skaffa erforderliga tillstånd och samordna de interna och externa delar som behövs vid projekteringen. Du kommer att utföra tekniska utredningar och analyser, samt ta fram förfrågningsunderlag. Som projektör erbjuds du ett socialt och varierande arbete där hela Göteborg är ditt arbetsfält. Du kommer att ha ett tätt samarbete med våra egna projektledare, byggledare, tekniska specialister och driftpersonal. För att vi ska kunna möta stadens utvecklingsbehov är det viktigt att följa den tekniska utvecklingen inom verksamhetsområdet. Därav kommer du även att vara delaktig i att utveckla och förbättra arbetsmetoder och rutiner inom projektering. Din kompetens Vi söker dig som har examen från teknisk högskoleutbildning eller YH-utbildning. Vi ser gärna att du har: - erfarenhet av projektering av markförlagda ledningar, med fördel fjärrvärme - kunskaper i CAD - beräkningserfarenhet, gärna Rohr2 som vi använder eller Caepie. Om du också har erfarenhet av av projektering rörledningar ovan mark, som i processanläggningar. är det ett klart plus.  Som person är du noggrann, trivs i en analytisk roll. Du är målmedveten och växer med ansvar och är kommunikativ och duktig på att samordna och hålla ihop leveranser då vi gärna ser att du kan fungera som uppdragsledare i mer omfattande uppdrag. Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vår arbetsplats Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi! Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss . Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!

15 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Projektingenjörer till Trafikverket i Kristianstad

Har du nyligen tagit ut en ingenjörsexamen och är intresserad av att arbeta som Projektingenjör hos Trafikverket? Som Projektingenjör kommer du arbeta i ett spännande projekt som lägger grunden för framtidens infrastruktur i Sverige. Vi söker dig som trivs i en social och administrativ roll samt har en fallenhet för att skapa goda relationer både internt och externt. OM TJÄNSTEN Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar erfarna projektledare. Som projektingenjör har du en koordinerande roll med varierande arbetsuppgifter där du kommer att få lära dig om infrastruktursektorn och därför krävs ingen tidigare arbetslivserfarenhet för att komma in i tjänsten. För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och är anpassat för dig som nyligen tagit ut din examen. Programmet erbjuder kurser inom projektledning, självledarskap och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt. Tjänsten som projektingenjör ger dig en unik start på karriären där du på sikt har möjligheten att växa in i en roll som exempelvis projektledare. Du erbjuds - Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. - Som Projektingenjör kommer du att få arbeta i ett spännande projekt där flera av Trafikverkets enheter är involverade. Du kommer att arbeta nära och direkt under en projektledare med en stor bredd och variation i arbetsuppgifterna. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Biträda projektledaren med projektuppföljning avseende tid, kostnad, kvalitet samt prognostisering av slutkostnader. * Biträda projektledaren i alla förekommande projektledaruppgifter så att de genomförs och dokumenteras * Strukturera och administrera projekten i projektsystemen så att projekten uppfyller gällande rutiner. * Säkerställa projektens fakturaflöden, stödja projektledaren i ekonomiuppföljning samt övrig administration. VI SÖKER DIG SOM - ​​Har en högskoleutbildning om minst 180 hp inom sektor samhällsbyggnad alternativt utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer som relevant för uppdraget (examensbevis behöver uppvisas) - Har ett stort tekniskt kunnande samt intresse för att jobba med samhällsutveckling - Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter - Har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet - Har goda kunskaper i både engelska och svenska, då kommunikation kommer att ske på båda språken - Innehar B-körkort Det är meriterande om du har - Har erfarenhet från projektledning och teknik samt från bygg- och anläggningsbranschen, men detta är inget krav Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du beredd att anta en personlig utmaning och utvecklas med organisationen. Du är en engagerad lagspelare som skapar förtroende och är skicklig på att föra tydlig dialog samtidigt som du inte är rädd att hugga i där det behövs. Vidare är du flexibel med en positiv inställning och ser möjligheter istället för problem. Slutligen behöver du vara självgående, ordningsam och proaktiv. Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. INFORMATION OM FÖRETAGET Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.

12 april 2024
Sista ansökan:
13 maj 2024
Tekniksamordnare - Purac (Lund/Kristianstad)

Purac designar, utvecklar och uppför anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp. Vi är ett ledande företag inom vårt område med ca 145 anställda. Vi är etablerade i Skandinavien och Asien. Hittills har vi genomfört mer än 4000 entreprenader i 70 länder över hela världen. Läs gärna mer om oss på www.purac.se. Vill du arbeta i ett marknadsledande företag med teknik i absolut framkant, där du får chansen att arbeta multidisciplinärt med kundprojekt från anbud till färdigt projekt? Framför dig har du en enorm marknad med otaliga investeringar i VA-anläggningar där Purac kommer vara en stark spelare. Som Tekniksamordnare på Purac har du det tekniska samordningsansvaret i kundprojekt och spelar en nyckelroll i att leverera anläggningar enligt överenskommet kontrakt. Varje projekt är unikt utifrån teknisk komplexitet och sammansättning av kompetenser. Hos oss får du arbeta med intressanta och stora projekt, i en roll där du använder dina ledaregenskaper samtidigt som ditt fokus är på tekniken! Arbetsuppgifter Du kommer att driva och leda projekteringsarbete av samhällskritisk infrastruktur så som ny- och ombyggnader av anläggningar inom reningsverk, vattenverk och biogas. Du kommer arbeta i projektgrupper som medverkar i anbudskedet, för- och detaljprojektering, men också följer projektet i genomförande till överlämnad anläggning. Du ansvarar för ledning och avrapportering av det tekniska arbetet och samordnar flera discipliner så som process, mekanik, el och bygg. Du leder projekteringsmöten och ansvarar för projekteringstidplan och resursplanering av interna och externa resurser. En viktig del blir att säkerställa gränsdragningar, både internt och externt, samt upprättande av dokumentation. Rollen innebär direkt kundkontakt med beställare men också kontakter med myndigheter, konsulter och underentreprenörer. I projekten ingår du i en matrisorganisation där du rapporterar till projektledaren för respektive projekt. Du tillhör en grupp med sex kompetenta kollegor som stöttar varandra och utbyter kunskaper. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Lund och resor i tjänsten kan förekomma till montageplatser främst inom Sverige. Din bakgrund Vi söker en teknikintresserad projekteringsledare som trivs med att ta ledningen i projekt, samtidigt som du inte vill släppa tekniken. Vi tror att det krävs en teknisk utbildning på högskolenivå eller annan utbildning som är relevant för tjänsten. Du har några års erfarenhet från anläggningsprojektering, gärna från VA-branschen eller annan bransch med komplexa anläggningar. Vi ser helst att du har goda kunskaper i entreprenadjuridik samt förståelse för avvägningen mellan tid, kvalitet och lönsamhet. Du har god erfarenhet av projektledning och vi tror också att du är mycket teknikintresserad. Kanske är du konstruktionsansvarig eller processingenjör idag och vill ta ett nytt steg in i en roll med ett bredare och större ansvar. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Personlighet egenskaper Som person är du utpräglat ansvarstagande och resultatinriktad. Den kanske allra mest utmärkande egenskapen är din nyfikenhet, som innebär en vilja att lära och ett mod att ifrågasätta gällande sanningar. Du är en sann problemlösare och dina (projekt)ledande egenskaper gör att du har lätt för att samordna, kommunicera, få folk att jobba tillsammans och skapa ett bra arbetsklimat. Du har lätt för att skapa struktur och överblick, och känner dig bekväm med att fatta beslut. Purac erbjuder Inget företag erbjuder den tekniska bredd och förmåga att åta sig helhetsuppdrag som Purac. I den här rollen erbjuds du en fantastisk möjlighet att kombinera teknik i absolut framkant med att samordna och arbeta tillsammans med kompetenta kollegor – och inte minst skapa samhällsnytta! Purac besitter en enorm samlad kompetens och framför oss ligger en marknad med otaliga investeringar i VA-anläggningar. Du blir en viktig del i att bygga framtida infrastruktur som är ett måste för att klara av en ökad befolkning, klimatförändringar och nya samhällskrav. Purac präglas som arbetsplats av samarbete, transparens och prestigelöshet. Vi är stöttande, hjälpsamma och ärliga mot varandra och hos oss tillåts du påverka och omsätta dina goda idéer i praktiken. I slutändan delar vi känslan att se resultatet och säga: det här har jag varit med och skapat! Information och ansökan I det här uppdraget samarbetar Purac med TOBLOR Consulting. För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon, telefon 0735-11 10 60. Tjänsten söks via TOBLORs karriärsida: www.toblor.se. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående. Välkommen med din ansökan!

11 april 2024
Sista ansökan:
28 september 2024
Key Project Engineer till Hilti

Trivs du med att arbeta resultatinriktat och kundnära? Får du energi av att ta fram bästa möjliga lösning åt kund? Vill du vara med och påverka flera av Sveriges största byggprojekt? Då kan tjänsten som Key Project Engineer på Hilti vara något för dig! Om Hilti Hilti är verksamma inom byggbranschen där de på olika sätt gör att arbetet flyter på lättare, snabbare och säkrare. De erbjuder tekniskt ledande produkter som består av olika typer av verktyg, system, programvaror och tjänster till byggsektorn. Företaget kommer ursprungligen från Schaan i Leichtenstein där de grundades av bröderna Hilti vars familj än idag äger 100% av bolaget. Mycket har dock hänt sedan dess och idag har Hilti 30 000 medarbetare världen över och genom att ständigt vara aktuella, borga för kvalitet och innovation och partnerskap levererar de 250 000 kundkontakter om dagen världen över. Deras stora mål är att bygga en bättre framtid med hållbara och innovativa lösningar. Om tjänsten som Key Project Engineer I rollen som Key Project Engineer kommer du vara delaktig i att påverka flera av Sveriges största byggprojekt i olika stadier. Du kommer att identifiera och driva teknisk rådgivning och försäljning hos befintliga samt nya kunder där du tar dialogen med olika beslutsfattare i kundernas projektorganisation. Rollen innebär således en mix av att arbeta med nyetablering av kunder samt bearbetning och utveckling av befintliga kunder och projekt. Dina kontaktytor kommer främst vara personer i ledande befattning hos kunderna som Projektledare, Platschefer, Installationssamordnare, Konstruktörer eller Projekteringsledare. Ambitionen är att presentera innovativa lösningar på deras utmaningar genom användning av Hiltis produkter, tjänster och programvaror. Då projekten ofta är stora och pågår under en lång tid är målsättningen att bygga långsiktiga och starka relationer. Vidare kommer du även agera uppdragsledare i Hiltis beräknings- och projekteringstjänster som du sålt in. Vilket också innebär att du tillhandahåller specifikationer, beräkningar och teknisk rådgivning till kunder och samarbetspartners. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Teknisk Rådgivning och Försäljning hos nya och befintliga kunder.   Projektering och beräkning av Hiltis olika produkter, system och tjänster för att möta kundernas behov. Bygga långsiktiga relationer med involverade parter. Om dig För att lyckas i rollen ser vi att du sannolikt har en ingenjörsutbildning inom teknik och/eller bygg alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet. Då rollen innehåller mycket egen planering och frihet under ansvar ses några års erfarenhet av liknande roll meriterande. Försäljning kommer vara en stor del av tjänsten, därför bör man ha ett kommersiellt driv och en vilja att göra affärer. För att passa i rollen har du sannolikt ett intresse för affären och är naturligt relationsbyggande med hög social kompetens med förmågan att både ta Hiltis och kundens perspektiv. Du har förmågan att självständigt driva på din dag och dina arbetsuppgifter och ser vad som behöver prioriteras samtidigt som du trivs i nära samarbete med dina säljkollegor och ditt team där ni samverkar på samma kunder! För att matcha Hiltis företagskultur tror vi också att du behöver ha en ödmjuk, nyfiken och engagerad approach till utmaningar! Viktigt för tjänsten är: Relevant Ingenjörsutbildning vid Högskola eller YH, alternativt motsvarande tekniska erfarenheter via arbetslivet. Erfarenhet från bygg/entreprenadbranschen och roller som Arbetsledare, Projektledare eller Konstruktör. Digitalt Agil och van att lära nya stödsystem. B-Körkort samt Svenska Engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper. Det är meriterande om du har: Erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling/försäljning.  Erfarenhet av beräknings eller konstruktionsprogram. Vad Hilti erbjuder dig Hilti styrs starkt av deras fyra Hilti-värderingar: integritet, mod, lagarbete och engagemang vilka de arbetar för att uppnå dagligen genom varje medarbetare på alla deras kontor världen över. Detta bidrar till en välkomnade kultur som gör att många medarbetare väljer att stanna inom Hilti många år, och då Hilti arbetar mycket med innovation och utveckling av produkter finns det mycket utvecklingsmöjligheter internt både nationellt och internationellt. De har också sex av de senaste sju åren utsett till Sverige Bästa arbetsplats, i kategorin stora organisationer av Great Place to Work vilket de är stolta över. Utöver det erbjuder Hilti också bra förmåner i form av förmånsbil, friskvårdsbidrag, friskvådstimme samt ett bonussystem som är pensionsgrundande. Övrigt Omfattning: Heltid. Placering: Du är ansluten till Hiltis Luleåkontor men har möjlighet att utgå hemifrån i Luleå, Piteå och Bodenområdet. Start: Enligt överenskommelse. Lön: Fast månadslön + bonus enligt överenskommelse. Om du känner att tjänsten som Key Project Engineer på Hilti kan vara något för dig, tveka inte att skicka in din ansökan idag då urval sker löpande! Vi på Needo ser fram emot att höra ifrån dig.

11 april 2024
Sista ansökan:
23 maj 2024
Projektingenjör till investering

Vi söker Projektingenjör till investering, för västra regionen, järnvägtill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget En projektingenjör kommer vara aktuell för projekt på Investering Västra regionen, järnväg 1 i Göteborg. Projektingenjören benämns resurskonsult nedan. Resurskonsulten kommer att ingå i projekt på enhet järnväg 1, där behovet finns och avlasta i projektingenjörsrelaterade arbetsuppgifter. Som projektingenjör medverkar du i järnvägsprojekt där du är ett stöd till projektledaren i arbetet med att leda, styra och följa upp investeringsprojekt från projektering till byggnation. Du driver och bereder projektfrågor inför projektbeslut. Krav (OBS, obligatoriska) Flytande svenska i tal och skrift. • Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi, teknik eller anläggning, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. • Minst 1 (ett) års erfarenhet inom de senaste 3 (tre) åren av arbete inom järnväg som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator eller projektekonom • Erfarenhet av prognosläggning, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering • Erfarenhet av riskhantering och tidsplanering i projekt • Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet • Erfarenhet av Trafikverkets administrativa system C7, projektportalen, projectWise och Exonaut Risk eller motsvarande som beställaren bedömer som likvärdig. • Körkort för personbil Meriterande Konsulten är resultatorienterad, sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat. Konsulten är stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.Konsulten är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

11 april 2024
Sista ansökan:
29 april 2024
Projekteringsledare enhet POP program Mälarbanan

Vi söker en projekteringsledare enhet POP program Mälarbanantill Trafikverket i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Mälarbanan är ett järnvägsprojekt mellan Stockholm och Örebro och Program Mälarbananomfattar sträckan från Tomteboda till Kalhäll som ska få fyra spår i stället för de tidigare två. Längst med sträckan byggs även tre nya stationer. I och med utbyggnaden kan pendeltågen separeras från övrig trafik (fjärrtåg, regionaltåg och godståg) vilket ger möjlighet till tätare turer,bättre punktlighet och kortare restid.Krav ställs på intern samordning mellan andra enheter. Aktuellt uppdrag är placerat i delprojekt Sundbyberg-Solna. Erforderlig projektering bedöms i huvudsak tidigast påbörjas eftersommaren 2025. Full produktion på framtagna bygghandlingar bedöms kunna påbörjastidigast under kv2 – 2028.Arbetena består av mark- och anläggningsarbeten för en fyrspårig järnvägsanläggning. Ingående anläggningsarbeten består främst av tunga konstbyggnadsarbeten motsvarande stödmurar, betongtråg samt omfattande betongtunnlar.BIM används genomgående i projektet och projekteringen skall ske modellorienterat I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra avdelningar inom verksamhetsområde Storaprojekt inom ramen för den beläggningsgrad som anges i UK § 1.I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.Som projekteringsledare arbetar du inom projektledningen och arbetet utförs i ett nära samarbete med framför allt Projektledare, Samordnande projekteringsledare och Projektorganisationen men även externa intressenter.Arbetsuppgifter Projekteringsledarnas arbetsuppgifter är att:• Leda projekteringsarbetet mot uppstälda mål inom tilldelat ansvarsområde• Vara ett stöd och rapportera till Projektledare och Samordnande projekteringsledare, enligt fastställda rutiner. • Följa upp att uppsatta mål och krav uppfylls• Medverka i projektering och planprocess. • Se till att arbetet genomförs i god samverkan• Följa upp leverantörs/entreprenörs projekteringsarbete och samordna med projektets teknikstöd, byggledare, datasamordnare och BIM-specialist. • Medverka till att arbetssätt och rutiner för projektering tas fram anpassade efter uppdragets omfattning och behov samt att arbetsmiljö och säkerhet beaktas i projekteringen.• Säkerställa samordning av projektering inom och mellan leverantörer/entreprenörer. Medverka i arbete med kravhantering, arbetsmiljörisker, riskarbete, tid-, kalkyl- och prognosarbete. • Identifiera och hantera risker• Hitta och paketera om uppgifter i tidigare framtagna handlingar och modellfiler• Leda/delta i möten så som projekteringsmöten, teknikmöten, arbetsmöten m.fl.• Leda/delta i arbetsforum med externa parter• Ta fram underlag och bevaka byggbarhet vid framtagande av järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar mm• Uppföljning av tekniska specialisters arbete• Granskning av handlingar och modeller• Identifiera problemområden och kritiska moment• Övriga förekommande arbetsuppgifter Krav (OBS, obligatoriska) 1 Universitets/högskoleutbildning motsvarande svensk civilingenjörsexamen med relevant inriktning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som av beställaren bedöms likvärdig.2 Minst 4 års erfarenhet av rollen som projekteringsledare. 3 Projekteringsledare för minst 1 projekt avseende tekniskt sammansatt anläggningsprojekt med en entreprenadvolym motsvarande minst 500mkr.Med tekniskt sammansatt anläggningsprojekt avses här ett anläggningsprojekt innehållande geotekniska arbeten (såsom sponter och pålgrundläggning), konstbyggnadsarbeten (såsom tunnlar och stödmurar), bergarbeten (såsom losshållning för tunnel och/eller grundläggning).4 Minst 3 års erfarenhet av produktions eller projekteringsarbeten avanläggningskonstruktioner.5 God kunskap om relevanta standardavtal som exempelvis AB, ABK, ABT .6 Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Meriterande Erfarenhet av genomförande av anläggningsprojekt med samverkan/partneringKonsulten har kunskap ocherfarenhet att arbeta med Trafikverkets tekniska regelverk och administrativa krav.Dokumenterad erfarenhetoch kompetens som konstruktör eller projektör inom teknikområdet konstbyggnadDokumenterad erfarenhetav arbete med digitala modeller för projektering och illustration. Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

11 april 2024
Sista ansökan:
10 maj 2024