Bebyggelseantikvarie

Sök bland 3 lediga jobb som Bebyggelseantikvarie och börja ditt nya yrkesliv idag!

Byggnadsantikarie, särskild visstidsanställning

Kulturmiljöenheten Kulturmiljöenheten arbetar för att tillvarata och utveckla länets kulturmiljöer och verkar för att de nationella kulturmiljömålen ska få genomslag i länet. Arbetet utgår i hög utsträckning från kulturmiljölagens bestämmelser, men även tillämpliga delar av plan- och bygglagen och miljöbalken. Kulturmiljöenheten hanterar ett årligt anslag från Riksantikvarieämbetet. Bidraget används bland annat till fornvård och byggnadsvårdsåtgärder, men även till skötsel av länets två kulturreservat, vissa mindre arkeologiska insatser, inventeringar med mera. Vi söker nu en byggnadsantikvarie. Arbetsuppgifter Som byggnadsantikvarie verkar du för en hållbar samhällsutveckling och kulturmiljövårdens intressen i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda. Du handlägger ärenden enligt kulturmiljölagens tredje och fjärde kapitel i samband med byggnadsförändringar, samhällsplanering och markanvändning. Arbetsuppgifterna består även av att hantera bidragsgivning till byggnadsvård enligt förordningen om bidrag till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Arbetet rör alla former av förfrågningar samt prövning av ansökningar om tillstånd till förändringar i skyddade kyrkor och byggnader. En annan viktig arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. I din vardag har du kontakt med myndigheter, kommuner, svensk kyrkan, företag och enskilda. Du samarbetar med andra verksamheter inom länsstyrelsen, främst inom samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd. Inom kulturmiljöenheten tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna och du bidrar med att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt. Kvalifikationer Du har akademisk examen med bebyggelseantikvarisk inriktning. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete inom det byggnadsantikvariska fältet. Du har även god kunskap om kulturmiljölagen. Då tjänsten innebär resor inom länet är B-körkort ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning av kulturmiljöärenden exempelvis på länsstyrelse. Det är också meriterande om du har kunskaper om plan- och bygglagen och miljöbalken. Som person är du strukturerad, driven och har en god samarbetsförmåga. Det innebär att du tar ansvar för dina uppgifter och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt gentemot verksamhetens mål. Du är trygg i din roll och kan väga samman och bedöma olika samhällsintressen. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Villkor Anställningen är en tidsbegränsad anställning om 6 månader med tillträde snarast enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. Övrigt Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs. På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang. Välkommen med din ansökan!

7 maj 2024
Sista ansökan:
26 maj 2024
Byggnadsantikvarie, vikariat

Välkommen till Östergötlands museum! Vi har cirka 60 tillsvidareanställda och över 100 anställda totalt fördelade över de tre verksamheterna Östergötlands museum i Linköping, Löfstad slott utanför Norrköping och Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Museet i Linköping återöppnade 2022 efter flera års renovering och fick under våren motta den nationella utmärkelsen ”Årets museum 2023” Inom vår verksamhet förvaltar och visar vi konst- och kulturhistoriska samlingar av regional, nationell och internationell karaktär samt förvaltar ett flertal kulturfastigheter i Östergötland. Förutom publik verksamhet bedriver museet uppdragsverksamhet inom arkeologi, konservering och byggnadsvård. Till denna mångfacetterade och dynamiska verksamhet söker vi nu en vikarierande byggnadsantikvarie! Om tjänsten: Du kommer tillsammans med våra andra byggnadsantikvarier att arbeta med bl.a. antikvarisk medverkan, byggnads­utredningar och -dokumentationer samt remiss­han­tering. Du upprättar vård- och underhållsplaner samt ger rådgivning i byggnadsvårdsfrågor. Du kommer även i förekommande fall att vara delaktig i gruppens arbete med att sprida kunskap om be­byggelse­historia samt traditionella material och tekniker genom föredrag, visningar, byggnads­vårdsdagar, hantverksdagar och kurser. Arbetet genomförs i varierande, spännande miljöer där allt från kyrkor och torp till industrifastigheter kan vara dagens arbetsplats. Byggnadsantik­varierna ansvarar också för den antikvariska expertisen avseende museets egna fastigheter. Om dig: Vi söker dig med relevant akademisk examen. Det är meriterande om du har erfarenhet av byggnads­antikvarisk handläggning och uppdragsfinansierade ärenden. Du är van att arbeta självständigt med att planera, utföra och rapportera projekt utifrån givna ekonomiska ramar. Det är även meriterande om du har KUL-certifiering. Som person arbetar du självständigt samtidigt som du har förmåga och viljan att vara en del av och bidra till teamet. Du är engagerad, tar ansvar för och bidrar till både ditt och teamets arbete och utveckling. Du är en flexibel person som har förmåga att revidera planering och utförande efter förändringar vartefter projekt utvecklas. Du behärskar svenska mycket bra i såväl tal som skrift samt innehar B-körkort. Övrigt: Tjänsten är ett föräldravikariat på 100% med tillträde enligt överenskommelse och som avslutas vid årsskiftet 2024/2025. Sista ansökningsdag är den 13 mars 2024. Dock kan intervjuer komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Vi välkomnar därför din ansökan, inklusive två vidtalade referenser, så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Mats Magnusson på tel. 013-23 03 74, [email protected] Facklig kontaktperson är Emma Karlsson, fackförbundet DIK tel. 013-23 03 68, [email protected] Östergötlands museum har kollektivavtal vilket bland annat innebär trygga försäkringar och tjänstepension. Vi tillämpar flextid, har friskvårdsbidrag och jobbar halv dag dag före röd dag. Möjlighet att arbeta viss del på distans finns också för de flesta hos oss. Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från säljare av rekryterings- och bemanningstjänster samt andra rekryteringskanaler. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.ostergotlandsmuseum.se (http://www.ostergotlandsmuseum.se/). Vi ser fram emot din ansökan!

18 mars 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Byggnadsantikvarie, vikariat

Välkommen till Östergötlands museum! Vi har cirka 60 tillsvidareanställda och över 100 anställda totalt fördelade över de tre verksamheterna Östergötlands museum i Linköping, Löfstad slott utanför Norrköping och Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Museet i Linköping återöppnade 2022 efter flera års renovering och fick under våren motta den nationella utmärkelsen ”Årets museum 2023” Inom vår verksamhet förvaltar och visar vi konst- och kulturhistoriska samlingar av regional, nationell och internationell karaktär samt förvaltar ett flertal kulturfastigheter i Östergötland. Förutom publik verksamhet bedriver museet uppdragsverksamhet inom arkeologi, konservering och byggnadsvård. Till denna mångfacetterade och dynamiska verksamhet söker vi nu en vikarierande byggnadsantikvarie! Om tjänsten: Du kommer tillsammans med våra andra byggnadsantikvarier att arbeta med bl.a. antikvarisk medverkan, byggnads­utredningar och -dokumentationer samt remiss­han­tering. Du upprättar vård- och underhållsplaner samt ger rådgivning i byggnadsvårdsfrågor. Du kommer även i förekommande fall att vara delaktig i gruppens arbete med att sprida kunskap om be­byggelse­historia samt traditionella material och tekniker genom föredrag, visningar, byggnads­vårdsdagar, hantverksdagar och kurser. Arbetet genomförs i varierande, spännande miljöer där allt från kyrkor och torp till industrifastigheter kan vara dagens arbetsplats. Byggnadsantik­varierna ansvarar också för den antikvariska expertisen avseende museets egna fastigheter. Om dig: Vi söker dig med relevant akademisk examen. Det är meriterande om du har erfarenhet av byggnads­antikvarisk handläggning och uppdragsfinansierade ärenden. Du är van att arbeta självständigt med att planera, utföra och rapportera projekt utifrån givna ekonomiska ramar. Det är även meriterande om du har KUL-certifiering. Som person arbetar du självständigt samtidigt som du har förmåga och viljan att vara en del av och bidra till teamet. Du är engagerad, tar ansvar för och bidrar till både ditt och teamets arbete och utveckling. Du är en flexibel person som har förmåga att revidera planering och utförande efter förändringar vartefter projekt utvecklas. Du behärskar svenska mycket bra i såväl tal som skrift samt innehar B-körkort. Övrigt: Tjänsten är ett föräldravikariat på 100% med tillträde enligt överenskommelse och som avslutas vid årsskiftet 2024/2025. Sista ansökningsdag är den 13 mars 2024. Dock kan intervjuer komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Vi välkomnar därför din ansökan, inklusive två vidtalade referenser, så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Mats Magnusson på tel. 013-23 03 74, [email protected] Facklig kontaktperson är Emma Karlsson, fackförbundet DIK tel. 013-23 03 68, [email protected] Östergötlands museum har kollektivavtal vilket bland annat innebär trygga försäkringar och tjänstepension. Vi tillämpar flextid, har friskvårdsbidrag och jobbar halv dag dag före röd dag. Möjlighet att arbeta viss del på distans finns också för de flesta hos oss. Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från säljare av rekryterings- och bemanningstjänster samt andra rekryteringskanaler. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.ostergotlandsmuseum.se (http://www.ostergotlandsmuseum.se/). Vi ser fram emot din ansökan!

23 februari 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024