Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst

Sök bland 29 lediga jobb som Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst och börja ditt nya yrkesliv idag!

Enhetschef inom korttidsverksamhet

En av våra enhetschefer kommer att gå vidare mot nya utmaningar och vi söker nu en ersättare. Vill du vara med att leda och utveckla framtidens vård och omsorg i Borås Stad som enhetschef? Är ditt ledarskap präglat av mod, engagemang och tydlighet? Då söker vi dig! Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 600 medarbetare, varav cirka 80 chefer och ansvarar för en nettobudget på 1,6 miljarder kronor. Inom Borås Stad arbetar vi mot ett tillitsbaserat ledarskap. Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetar och medborgare. Området består av tre korttidsenheter, en larm- och nattorganisation som arbetar över hela staden samt förebyggande verksamhet. I den förebyggande verksamheten ingår dagverksamhet för personer med demenssjukdom/ kognitiv svikt, anhörigstöd, demensteam, syn- och hörselkonsulent samt mötesplatser för seniorer och seniorhälsokonsultenter. I området arbetar närmare 260 medarbetare. Verksamheten leds av en verksamhetschef och sju enhetschefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de vi är till för. Vi vill skapa trygghet och erbjuda en god vård och omsorg samt främja en god arbetsmiljö för våra medarbetare, så att de trivs och känner stolthet över sitt viktiga uppdrag. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang. Enhetschef inom korttidsverksamhet Arbetsuppgifter I rollen som enhetschef för korttidsenheten ansvarar du tillsammans med en chefskollega för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi. Du kommer även att ha ett nära samarbete med chefskollega som ansvara för den legitimerade personalen på enheten. Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna boendet där personen får vård och omsorg dygnet runt. Det är en företrädesvis somatisk inriktning på korttidsenheten som har 44 platser, men har under en period behövt öka upp men ytterligare några platser. Verksamheten kännetecknas av vård- och omsorg som ges personer under en begränsad tid, vilket innebär att det är ett ständigt flöde på nya patienter. Rollen innebär ett nära samarbete med andra professioner för att säkerställa en personcentrad vård och omsorg för att möta upp varje patient/brukare utifrån deras behov. På enheten arbetar det sammanlagt ca 60 personal, fördelat på två enhetschefer. Det är självklart för dig att driva verksamheten mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt samt utveckla verksamheten utifrån nya sätt och metoder. För att säkerställa en god och säker vård och omsorg för våra brukare är det viktigt med ett systematiskt kvalitetsarbete, för att säkerställa en god vård och omsorg. Tillsammans med dina medarbetare och skyddsombud utvecklar du arbetssätt och rutiner för att skapa engagemang, trivsel och arbetsglädje i vardagen. Du ingår i ledningsgruppen för verksamheten Förebyggande, korttid, larm- och nattorganisationen, där du tillsammans med övriga chefskollegor bidrar till att driva verksamheten framåt på ett strategiskt plan. Ledningsgruppen träffas regelbundet och ger utrymme till erfarenhetsutbyte. Samarbete och att hjälpas åt och bidra till helheten är viktigt för oss, därför värdesätts en öppen dialog. Som stöd i ditt chefsuppdrag har du nära samarbete med personal- och ekonomiavdelning, och på egna enheten finns administrativt stöd i form av samordnare. Övrig information Facklig företrädare nås via Borås Stads växel Telefon: 033-35 70 00 Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en personalintensiv verksamhet med budget- och medarbetaransvar, gärna inom offentlig verksamhet. Du har en högskoleexamen i socialt arbete, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning. Dessutom värdesätter vi om du har erfarenhet av att ha drivit förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på kvalitet och arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet. I rollen ser vi ditt ledarskap som nyckel till framgång. Du är nyfiken, driven med ett högt engagemang, som gagnar och utvecklar verksamheten positivt. Vidare är du relationsskapande och förtroendeingivande, där din förmåga att uppmuntra, stödja och utveckla dina medarbetare leder till måluppfyllelse i verksamheten. Genom helhetssyn, driv och vilja skapar du de bästa förutsättningar för dem vi är till för och når framgång i ditt uppdrag. Körkort behövs för tjänsten. Ansökan Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

19 april 2024
Sista ansökan:
10 maj 2024
Enhetschef till särskilt boende

Beskrivning Vi genomför just nu stora förändringar inom vår verksamhet, vårt mål är att bli Sveriges bästa omsorgsförvaltning! Är du en ansvarsfull, inspirerande person som har förmågan att motivera andra? Vi söker nu en enhetschef till särskilda boendet Solgården i Färila. Är du utvecklingsorienterad och har lätt att arbeta tillsammans med andra mot uppsatta mål? Har du ett stort intresse för att utveckla områden inom omsorgssektorn? Är du dessutom lyhörd, företagsam och initiativrik? Då är det dig vi söker! Som enhetschef i Ljusdals kommun får du ett varierande arbete med varierande arbetsuppgifter. Vi söker dig som är en ledare och har erfarenhet av yrket, gärna i kommunal regi. För att passa i rollen har du lätt för att samarbeta, är flexibel och lösningsfokuserad. Du är en trygg person som är tydlig och att du har ett genuint intresse för människor. Arbetsuppgifter Du skall leda, planera, informera, samordna samt utveckla din verksamhet utifrån Omsorgsnämndens mål på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Värdegrundsfrågor är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. I samarbete med övriga medarbetare skapar du ett öppet klimat med delaktighet, engagemang och verkar för kvalitetsutveckling med socialtjänstlagen som grund. Som enhetschef ansvarar du för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål- och styrdokument. Du har ett tydligt och nära ledarskap som kännetecknas av tillit, samarbete, samordning och utveckling. Tillsammans med övriga chefer driver du verksamhetsgemensamma frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskoleutbildning ex. socionom, sociala omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av arbetsledning inom omsorgsyrket. Du har förmåga att samarbeta, etablera och utveckla goda relationer. Är van att arbeta med dator som arbetsredskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda verksamheter för personer med kognitiva sjukdomar. Du har förmågan att entusiasmera personalgrupper till utveckling och förändring. Du skapar tydlighet, delaktighet och motiverar dina medarbetare. Du är utåtriktad och kan bemöta medarbetare, brukare och anhöriga på ett sätt som skapar förtroende. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är van att hantera IT-baserade verksamhetssystem. Övrigt Intervjuer sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.      I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare.  Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Enhetschef till hemtjänst och korttidsboende

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning av verksamheten Äldreomsorgen i Robertsfors kommun bedrivs i kommunal regi och består av hemtjänst och vård- och omsorgsboende och sker i tätt samarbetet med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren. Vi söker nu enhetschef till hemtjänsten och korttidsboende Gläntan. Hemtjänsten i Robertsfors kommun är fördelad på tre hemtjänstområden en nattpatrull och ett serviceteam. I varje hemtjänstgrupp ingår förutom ca 26 omvårdnadspersonal även en planerare. Korttidsboendet Gläntan består av 8 gästplatser och ca 6 omvårdnadspersonal. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldre och funktionshinder där hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, LSS boende, daglig verksamhet och personligassistans ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer. Ditt uppdrag Äldreomsorgen i Robertsfors kommun arbetar utifrån multiprofessionella team där du som enhetschef har en samordningsfunktion för att brukarnas behov av insatser ska kunna tillgodoses på allra bästa sätt. Det innebär ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab-personal och myndighetsutövning. Som enhetschef är du väl förtrogen med verksamhetens uppdrag där du tillsammans med övriga enhetschefer och medarbetare utvecklar ditt ansvarområde för att möta upp brukarens behov och den demografiska utvecklingen. Du ansvarar för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten/planerarna vad gäller personalförsörjning och planering. Du förväntas att leda ditt arbete och dina anställda så att dina enheter bedrivs kostnadseffektivt i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och politiskt fattade beslut. Arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag är bland annat att: - Kvalitetssäkra dokumentation, insatser och uppföljning utifrån fattade beslut. - Medverka i olika grupper exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkans- och beredningsgrupper eller andra nätverk. Ta fram och upprätthålla rutiner och riktlinjer inom området. Arbeta utvecklingsinriktat för enheten och dess struktur. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning. God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. Är det här du? För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Vi erbjuder dig Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.  Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och har möjlighet till flexibel arbetstid genom vårt flextidsavtal.  Anställningen Tillsvidareanställning, 100%.  Om din ansökan Robertsfors kommun tillämpar evidensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.  Robertsfors kommun har valt att  ta bort personligt brev och CV i ansökan till den här tjänsten. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.  Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

18 april 2024
Sista ansökan:
1 maj 2024
Enhetschef till särskilt boende Nysätragården

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning av verksamheten Äldreomsorgen i Robertsfors kommun bedrivs i kommunal regi och består av hemtjänst och vård- och omsorgsboende och sker i tätt samarbetet med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren. Vi söker nu enhetschef till Nysätragårdens särskilda boende som ligger i Ånäset. Robertsfors kommun har 4 särskilda boenden med placering tre i Robertsfors och ett i Ånäset. Nysätragården har två avdelningar med 10 och 11 lägenheter på varje avdelning och ca 28 omvårdnadspersonal. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldre och funktionshinder där hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, LSS boende, daglig verksamhet och personligassistans ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer. Ditt uppdrag Äldreomsorgen i Robertsfors kommun arbetar utifrån multiprofessionella team där du som enhetschef har en samordningsfunktion för att brukarnas behov av insatser ska kunna tillgodoses på allra bästa sätt. Det innebär ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab-personal och myndighetsutövning. Som enhetschef är du väl förtrogen med verksamhetens uppdrag där du tillsammans med övriga enhetschefer och medarbetare utvecklar ditt ansvarområde för att möta upp brukarens behov och den demografiska utvecklingen. Du ansvarar för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten/planerarna vad gäller personalförsörjning och planering. Du förväntas att leda ditt arbete och dina anställda så att dina enheter bedrivs kostnadseffektivt i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och politiskt fattade beslut. Arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag är bland annat att: - Kvalitetssäkra dokumentation, insatser och uppföljning utifrån fattade beslut. - Medverka i olika grupper exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkans- och beredningsgrupper eller andra nätverk. Ta fram och upprätthålla rutiner och riktlinjer inom området. Arbeta utvecklingsinriktat för enheten och dess struktur. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning. God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. Är det här du? För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Vi erbjuder dig Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.  Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och har möjlighet till flexibel arbetstid genom vårt flextidsavtal.  Anställningen Tillsvidareanställning, 100%.  Om din ansökan Robertsfors kommun tillämpar evidensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.  Robertsfors kommun har valt att  ta bort personligt brev och CV i ansökan till den här tjänsten. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.  Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

18 april 2024
Sista ansökan:
1 maj 2024
Områdeschef

Brinner du för våra äldre? Är du bra på att tänka nytt? Som områdeschef har du ett spännande arbete där du är med och utvecklar verksamheten och bidrar till de äldres livskvalitet. Som chef hos oss blir du erbjuden ett gediget och flerårigt utbildningsprogram, där du får möjlighet att utvecklas i din roll som chef och ledare. Vi är måna om att du som anställd ska må bra och trivas på din arbetsplats, men också utanför arbetet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. I hemtjänsten ser vi till att människor får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt, hemma, i den miljö där de känner sig tryggast. I Vetlanda kommun är vår hemtjänst indelad i geografiska distrikt där vi arbetar tätt ihop med bland annat hemsjukvården. Vi tillämpar ett nära ledarskap, vilket innebär att du kommer att ha ditt kontor i den byggnad hemtjänstpersonalen utgår ifrån, och din tjänst är placerad på landsbygden. ARBETSUPPGIFTER Som områdeschef hos oss har du ett helhetsansvar för din verksamhet gällande personal, ekonomi, kvalitet och utveckling. Du rapporterar till funktionschefen inom området och ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med sju andra områdeschefer. Verksamheten du leder styrs av olika lagar samt vård- och omsorgsnämndens mål. Hos oss förväntas du som ledare sträva efter att skapa tillit och att i rollen använda ett utvecklande ledarskap för att alla dina medarbetare ska känna arbetsglädje, må bra och prestera som bäst. Vi värdesätter ett tätt samarbete med våra stödfunktioner, som till exempel HR och ekonomi, och även samverkan med fackliga organisationer spelar en stor roll för att vi ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö och utveckla verksamheten. Hos oss står förtroende och delaktighet i centrum, och dessa principer genomsyrar allt vi gör inom vård- och omsorgsförvaltningen. Just nu letar vi efter dig som är anpassningsbar och skicklig på att hantera olika situationer med olika människor. Du är tydlig och ärlig i ditt ledarskap, samtidigt som du följer de rutiner och riktlinjer som finns. Vi ser gärna att du är en person som lyssnar, bygger upp och upprätthåller starka relationer och som alltid agerar professionellt. Det är viktigt för oss att du engagerar och involverar medarbetarna i arbetet. Du har en helhetssyn och är bra på att samarbeta. Som ledare är du självständig och organiserad, med en stark förmåga att prioritera dina uppgifter. Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. KVALIFIKATIONER • Du har en högskoleutbildning som socionom, sjuksköterska eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. • Du är van att använda IT som stöd i ditt dagliga arbete och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. • Erfarenhet av arbete inom området och erfarenhet av en tidigare chefsroll är meriterande. • Du har körkort och tillgång till bil. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv. I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen. Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.

17 april 2024
Sista ansökan:
9 maj 2024
Enhetschef till Häggårdens särskilda boende i Råda.

Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur. Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet. Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin. ARBETSPLATS INDIVID- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Vi söker en enhetschef till Häggårdens särskilda boende i Råda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och spännande uppdrag att tillsammans med oss som finns i verksamheten förvalta och fortsätta leda och utveckla verksamheten in i framtiden. Som enhetschef inom individ- och omsorgsavdelningen är du underställd verksamhetschef och ingår i en ledningsgrupp med enhetschefer för hemtjänst, särskilt boende och LSS/Socialpsykiatri. Som stöd till enhetschefer finns en bemanningsenhet. Individ- och omsorgsavdelningens arbete vilar på en gemensam värdegrund som bygger på tillit, respekt, ansvarskänsla och trygghet. ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER Vi söker dig med följande utbildning: socionomutbildning, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren finner adekvat. Vi söker dig som har intresse för målgruppen, är flexibel, självständig och har god samarbetsförmåga. Vi söker efter en engagerad och trygg person som kan omvandla mål och handlingar till konkreta resultat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. LÖN Vi tillämpar individuell lönesättning,ange löneanspråk. ÖVRIGT Körkort med förarbehörighet B krävs. Provanställning kan bli aktuellt. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden FACKLIGA FÖRETRÄDARE Vision, når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00. Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

16 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
Arbetsledare omsorg

Vi har en stark tillväxt och har tydliga mål att växa under de närmaste åren och är idag ett 40-tal medarbetare sysselsatta inom hemtjänst. I rollen ingår att lägga personalscheman för en verksamhet 07.00 -22.00 varje dag, samt kundinsatsschema, skriva besöksplaner till personal vad som ska göras samt när, ta mot nya kunder, svara i telefon, prata med kunder, ha god kontakt med övriga professioner, planera personal på olika scheman, ha bra kontakt med personalen, arbeta i våra olika datasystem se till så att uppdrag stämmer med behovet och omsorgstagens mål. Kunskaper krävs om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ansvara för schemaläggning och bemanning på kort - och långsikt, omplanera med kort sikt, ha interna och externa kontakter såsom kontakt med biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhöriga, läkare samt andra myndigheter. Följa upp insatserna. - Planera insatser enligt Socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen, ansvar för den dagliga planeringen av hemtjänsten. - Planera och fördela ut uppdrag från kommunens biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdsinsatser från hemsjukvården. - Säkerställa dokumentationsskyldigheten enligt socialtjänstlagen - Göra hembesök och regelbundna vårdbesök hos kunder samt vid förändringar - Handleda personal, ha löpande kontakt med vårdcentraler och biståndshandläggare - Arbetsleda vid gruppmöten och andra möten -Vara en länk gällande kontakter med biståndshandläggare, hemsjukvård, personal, brukare och anhöriga samt mellan medarbetare och chef - i övrigt ansvara för att arbete sker i enlighet med verksamhetens mål och vara delaktig i arbetet för ständiga förbättringar - vara redo för inhopp i omsorgsarbetet som kan förekomma 7-22, - svara på frågor som uppstår i verksamheten och vara tillgänglig per telefon samt svara medarbetare Viktigt att kunden är i fokus och att kringtiden minimeras så långt det går. Du är stresstålig, uthållig och har stor empati och respekt för våra kunder. Du har en helhetssyn med god koordinerings förmåga, inger förtroende och har GOD närvaro på arbetet. Tjänsten är på heltid men vi kan även vara beredda att diskutera deltid och/eller annat upplägg. B-körkort är en självklarhet. För mer information om tjänsten kontakta gärna vår verksamhetschef Arijana Hadzic 019 - 24 48 88 eller [email protected], urval och intervjuer sker löpande.

16 april 2024
Sista ansökan:
16 maj 2024
Enhetschefer inom äldreomsorgen.

Din roll  Om man gör som man alltid gjort får man samma resultat, men nu är det dags att tänka om. En ny socialtjänstlag står inför dörren och arbetstidslagen stärker återhämtning för medarbetare. För oss är individens behov i centrum, välfärdsteknik och en god arbetsmiljö för våra medarbetare viktiga områden. Vi ska tillsammans vara paraplyet över en trygg ålderdom för invånarna i kommunen och skapa en arbetsplats där man trivs och utvecklas. Vi söker en enhetschef till vårt fina SÄBO i Kvänum som idag är boende för geriatrik, geropsykiatri och demens. Som enhetschef här blir du en viktig del av vårt demenscenter som skapar god och trygg demensvård i Vara kommun. Vi söker också dig som vill vara med från start och utveckla/ta fram en hållbar nattorganisation där vi möter brukarna på bästa sätt för en god och trygg natt. Där vi tar tillvara de goda kompetenserna hos vår personal och möjliggör hållbara schema för medarbetare och chef.  Du kommer ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer och vara en viktig del i vår ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av en Verksamhetschef och tolv Enhetschefer för olika verksamhetsområden inom Äldreomsorgen. Ledningsgruppen ses regelbundet och arbetar tillsammans med utveckling, förbättring och vardagsfrågor. HR och Ekonomi finns som nära stöd. Vara kommun arbetar tillitsbaserat och tillsammans med våra politiker skapar vi en attraktiv och modern verksamhet som man med stolthet vill arbeta i för kommuninvånarens bästa. Hos oss är det centralt att vi skicklig gör varandra enligt devisen "Vi gör varandra bra". Din kunskap och erfarenhet  Vi söker dig som har lämplig högskole-/universitetsutbildning inom verksamhetsområdet såsom socionomutbildning, sociala omsorgslinjen, hälso- och sjukvård, vårdadministration eller annan likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad ledarerfarenhet och god kännedom om de lagar som styr verksamheten samt erfarenhet av budgetarbete och kvalitetsuppföljningar. Självklart har du ett brinnande intresse för att utveckla vård och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inom kommunal verksamhet Körkort är ett krav. Din framtida arbetsplats Du arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där du sätter stor tilltro till dina medarbetares förmågor och får dem att växa. Som ledare är du ett föredöme för dina medarbetare, med en inre etisk kompass som vägleder vid prioritering, val och beslut. Du kan fatta självständiga beslut och respekterar fattade beslut oavsett nivå. Dina medarbetare uppfattar dig som en närvarande och trygg ledare som kan omsätta mål och vision i praktisk handling. Du är ansvarig för ledning av mål- och uppföljningsarbetet enligt aktuell lagstiftning, politiska beslut och enheternas arbetsplan. Arbetet innebär även att skapa goda förutsättningar för trivsel och arbetsglädje för dina medarbetare. Som kollega är du hjälpsam och prioriterar "laget före jaget". Du behöver kunna växla mellan att arbeta operativt och strategiskt framåtsyftande. I dagsläget är det mycket fokus på hållbarhet för våra medarbetare och chefer. Vi erbjuder dig ett arbete där du kan sätta din prägel på tjänsten och utvecklas i rollen som ledare. Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.  Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.   I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!  Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.

12 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Enhetschef Äldreomsorgen

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen. Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region! Äldreomsorgen i Timrå kommun bedrivs i kommunal regi och består av hemtjänst och vård- och omsorgsboende och sker i tätt samarbetet med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren. Vi söker nu en enhetschef till Strandbo vård- och omsorgsboende. Strandbo är beläget i Söråker, boendet har fem avdelningar. Den totala personalgruppen består av ca 60 medarbetare. Tillsammans med en chefskollega ansvarar du för verksamheten. I ditt uppdrag ingår att ansvara för två avdelningar, nattpersonalen samt en mindre grupp med lokalvårdare och vaktmästare. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldreomsorgen där hemtjänst och vård- och omsorgsboende ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer.   Arbetsuppgifter Äldreomsorgen i Timrå kommun arbetar utifrån multiprofessionella team där du som enhetschef har en samordningsfunktion för att brukarnas behov av insatser ska kunna tillgodoses på allra bästa sätt. Det innebär ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab-personal och myndighetsutövning. Som enhetschef är du väl förtrogen med verksamhetens uppdrag där du tillsammans med övriga enhetschefer och medarbetare utvecklar ditt ansvarområde för att möta upp brukarens behov och den demografiska utvecklingen. Du ansvarar för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten vad gäller personalförsörjning. Kvalifikationer Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning från universitet eller högskola, till exempel beteendevetenskaplig utbildning, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.   För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning.   God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. B-körkort är ett krav. Villkor Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100%, med tillträde efter överenskommelse. Sista ansökningsdag 2024-05-05, men vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan!   I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.

11 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Enhetschef Äldreomsorgen

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen. Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region! Äldreomsorgen i Timrå kommun bedrivs i kommunal regi och består av hemtjänst och vård- och omsorgsboende och sker i tätt samarbetet med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren. Vi söker nu enhetschef till hemtjänsten. Hemtjänsten i Timrå kommun är fördelad på sex hemtjänstområden. I varje hemtjänstgrupp ingår förutom ca 26 omvårdnadspersonal även en planerare och en specialistundersköterska. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldreomsorgen där hemtjänst och vård- och omsorgsboende ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer.   Arbetsuppgifter Äldreomsorgen i Timrå kommun arbetar utifrån multiprofessionella team där du som enhetschef har en samordningsfunktion för att brukarnas behov av insatser ska kunna tillgodoses på allra bästa sätt. Det innebär ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab-personal och myndighetsutövning. Som enhetschef är du väl förtrogen med verksamhetens uppdrag där du tillsammans med övriga enhetschefer och medarbetare utvecklar ditt ansvarområde för att möta upp brukarens behov och den demografiska utvecklingen. Du ansvarar för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten vad gäller personalförsörjning. Kvalifikationer Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning från universitet eller högskola, till exempel beteendevetenskaplig utbildning, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.   För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning.   God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. B-körkort är ett krav. Villkor Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100%, med tillträde efter överenskommelse. Sista ansökningsdag 2024-05-05, men vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan!   I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.

11 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024