Förvaltningsekonom

Sök bland 25 lediga jobb som Förvaltningsekonom och börja ditt nya yrkesliv idag!

Senior ekonomikonsult

Nu söker vi en senior ekonomikonsult till Stockholmsmässan. Om uppdraget Till ett uppdrag på heltid med start 240401 söker vi nu en senior ekonomikonsult. Uppdraget är initialt på 6 månader, men med möjlighet till förlängning 6+6 månader. Enligt överenskommelse kan viss del av arbetet ske på distans. Dina arbetsuppgifter Du kommer att vara övergripande ansvarig för att integrera Stockholmsmässan med Stockholms stad ur ett strategiskt samt ett operativt perspektiv. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat men inte uteslutande av: - Lagen om Offentlig Upphandling, delaktighet, driva internt, skapa helhetsbild samt utforma Stockholmsmässans framtida inköpsstrategi och organisation (verksamhetscontroller utför på daglig basis). - Arkiv, Offentlighet och Sekretess, huvudansvarig för fördjupad integration. - Informationssäkerhet, huvudansvarig för fördjupad integration. - Verksamhetsplan, Internkontrollplan, Väsentlighets- och Riskanalys Risk- och Sårbarhetsanalys, huvudansvarig i att samla in data, skriva och rapportera och följa upp. - Insamling av data, rapportering och uppföljning i Integrerat ledningssystem (ILS). - Delaktig i framtagande, skrivande och uppföljning av styrelseärenden. - Ansvarig för implementation av ägardirektiv och styrdokument. Rapportering sker till CFO. Dina kvalifikationer - Ha minst 15 års erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning, varav minst fem år som CFO på medelstort till stort företag. - Ha god system- och MS Office-vana. - Ha erfarenhet av integrering av privat bolag till offentlig verksamhet. - Ha erfarenhet av verksamhet med projektredovisning. - Ha erfarenhet av upphandlingar inom ramen för LOU inklusive förfrågningsunderlag, utvärdering och uppföljning. - Ha grundläggande kunskap om KLASSA för informationssäkerhet. - Ha grundläggande insikt i offentlighets- och sekretesslagstiftning. - Erfarenhet från att ha varit föredragande för styrelse både i privat och offentlig sektor. - Erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Förmåga att få saker att hända/skapa framdrift både för sig själv och genom andra. Förmåga att hitta lösningar under pågående ändringar i systemlandskap. Samarbets-/kommunikativ förmåga Analytisk och strukturerad och ha hög arbetskapacitet. Förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa frågor samt förmåga att koordinera och hantera krav och förväntningar från olika delar i organisationen. Flexibel och anpassningsbar och kan skifta fokus och prioriteringar beroende på förändrade förutsättningar och omständigheter. Meriterande - Det är meriterande om du har arbetat både i den privata och den kommunala sektorn. - Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på någon av Big 4-firmorna. - Det är meriterande om du har erfarenhet från mäss- eller eventbranschen. - Det är meriterande om du har erfarenhet från rapportering i Stratsys. Vad vi erbjuder dig Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta. Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 240301. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, [email protected] För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000 Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

22 februari 2024
Sista ansökan:
1 mars 2024
Ekonom med fokus på analys och beslutsstöd

Om oss Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Lund ligger i framkant med den digitala utvecklingen. Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att förfina och förädla verksamhetsnära arbetsprocesser med ett ekonomiskt analytisk helhetsperspektiv tillsammans med kompetenta kollegor? Vi söker dig som har dels erfarenhet av analytiskt ekonomiarbete, beslutsstöd och dels erfarenhet och intresse för olika förändrings- och utvecklingsprojekt gällande ekonomiprocesser. På enheten arbetar idag 6 ekonomer, 2 ekonomiadministratörer och 3 lokalplanerare. Enheten leds av ekonomichefen. Enheten har det samlade ansvaret för att leda och utveckla ekonomistyrningen inom förvaltningen samt att vara en intern servicefunktion inom ekonomiområdet. Ekonomienheten har även ansvar för förvaltningens lokaler. Vi har verksamheter i egen regi, på entreprenad samt inom valfrihetssystem. Förvaltningen har en budget på ca 2,7 mdkr. Det är ett spännande uppdrag som väntar rätt person som både vill utmanas och växa tillsammans med ett kompetent team som även vill ha roligt på jobbet. Vill du också ha kul och bli engagerad i jobbet med placering mitt i centrala Lund med närhet till kommunikationer, mat och kultur? Då är vi nyfikna på att lära oss mer om dig!  Arbetsuppgifterna har en spännande variation då du blir en resurs och en specialist som kommer arbeta över hela vård- och omsorgsförvaltningen. I arbetet kommer det att ingå att analysera data för att ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupp och nämnd. Uppdraget innefattar också framtagande av andra beslutsunderlag där omvärldsbevakning en viktig del i arbetet. En annan del av rollen är projektredovisning där du ger stöd till projektledare, enhetschefer och administratörer. Det innebär att ta fram underlag och sammanställa prognoser exempelvis när det gäller statliga bidrag som ska återrapporteras. Du kommer även att vara ett stöd för ekonomienheten och ledningsgruppen med analys av personalkostnader. En viktig del av dina arbetsuppgifter blir även att hjälpa enhetschefer med månadsuppföljning inom förvaltningens olika verksamhetsområden. I din roll ingår även att vara förvaltningens specialist på direktupphandlingar. Du kommer vara en viktig länk mellan vår förvaltning och kommunens centrala upphandlingsenhet. Du kommer att ha ansvar, som en del i ett team, för att följa upp våra externa utförare med inriktning att signalera vid eventuella avvikelser när det gäller ekonomi.  Vi utgår ifrån att digitalisering är ett naturligt arbetssätt för dig och att du är särskilt intresserad i utveckling av system för beslutstöd som QlikSense eller liknande. Vi vill fortsätta utveckla ”dashboards” för visualisering av nyckeltal, analyser av data, hitta samband mellan ekonomi, volymer och kvalitet. Detta är ett arbete som du löpande kommer att arbeta med att utveckla. Tycker du att alla arbetsuppgifter låter intressanta och brinner för att automatisera, förenkla och att utveckla verktyg och rapporter utifrån verksamhetens behov och att vara förvaltningens stöd i utveckling av bland annat QlikSense-applikationer så är detta ett jobb för dig. En stor del av din roll kommer att vara fokuserat på att vara delaktig i olika förändrings- och utvecklingsprojekt från ett ekonomiskt analytiskt perspektiv.  Vi söker dig som har en akademisk examen (180 hp) inom ekonomiområdet som arbetsgivaren bedömer relevant och mångårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete gärna med analytiska inslag. Det är meriterande om du har erfarenhet från budget- och bokslutsarbete inom en politiskt styrd organisation. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med upphandling och kan regelverket kring detta. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av någon form av process-förändrings- eller/och projektledning inom ekonomiområdet. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är lösningsfokuserad, analytisk och att du även kan driva processer och ro förändringar i land. Du har dessutom en förmåga att analysera komplex information som du sedan kan presentera på ett pedagogiskt, förenklat och tydligt sätt till en större grupp. Som person har du ett positivt synsätt med en förmåga att ta ansvar för och planera, hålla samman samt ständigt ha som mål att förbättra och effektivisera. Du trivs i en föränderlig miljö och har förmågan att snabbt växla mellan olika typer av uppdrag och uppgifter. Du har lätt för att samarbeta, men är också van att arbeta självständigt och har förmågan att skapa trygghet och inge förtroende i samtal och möten.  Du har en god IT-vana samt är van vid att arbeta i ekonomi- och verksamhetssystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller några av systemen Raindance, QlikView, QlikSense eller Stratsys. Övrigt Intervjuer planeras till vecka 12 (digitala/teamsintervjuer) och vecka 13 (intervju i våra lokaler i Lund) Välkommen in med din ansökan idag Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

21 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Analytiker med intresse för energifrågor (1 års anställning)

Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser. Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden – välkommen att växa tillsammans med oss!  Avdelningen Energisystem ansvarar för reglering av el- och gasnätsverksamhet. Vi fastställer intäktsramar för el- och gasnätsföretagen och övervakar att näten är tillförlitliga, effektiva och uppfyller de krav som ställs på överföringen. I vårt uppdrag ansvarar vi för tillsyn av bland annat leveranskvalitet, ett effektivt utnyttjande av elnäten och tekniska villkor för efterfrågeflexibilitet. Vi ansvarar också för tillsyn inom mätning av el, naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla samt arbetar med de EU-gemensamma kommissionsförordningarna för el och gas. Avdelningen Energisystem samlar in, kvalitetssäkrar och analyserar ekonomiska och tekniska uppgifter från el- och gasnätsföretagen. Vi erbjuder också tekniskt stöd till övriga avdelningar på Ei. Vi söker två engagerade medarbetare som under ett års tid vill bidra till kostnadseffektiva energisystem för framtidens behov. Arbetsuppgifter Du kommer att förstärka vårt arbete med regleringen av el- och gasnätsföretag och delta i arbetet med att bereda beslut som fastställer nätföretagens intäktsramar. Arbetsuppgifterna inkluderar att analysera och kvalitetssäkra företagens inrapporterade uppgifter, kommunicera med nätföretagen och ta fram beslutsutkast. Du kommer att arbeta tillsammans med ekonomer, ingenjörer och jurister på avdelningen. Din vardag kännetecknas av såväl självständigt arbete som arbete i projektform med kollegor. Hos oss möter du komplexa frågor som ger dig goda möjligheter att vara kreativ och att utveckla din analytiska förmåga. Kvalifikationer För det här jobbet ska du ha universitetsexamen med inriktning mot ekonomi eller teknik eller annan examen som vi bedömer vara likvärdig. Alternativt att du går en sådan utbildning och tar examen under våren.  Därutöver även - en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska - en god förmåga att bearbeta och analysera data - ett stort intresse för energifrågor.  Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du  - tar ansvar för ditt eget arbete och aktivt bidrar till att stärka kvaliteten i ditt och gruppens arbete - har analytisk förmåga och kan dela upp komplexa arbetsuppgifter i mindre delar - har en god samarbetsförmåga - planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt - tar initiativ och strävar efter utveckling. Detta erbjuder vi På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. Läs gärna om våra https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei/bra-arbetsvillkor. Om Ei Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver https://elpriskollen.se/ – Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser. Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter. Ei har runt 200 anställda och vi finns i moderna lokaler i Eskilstuna. Praktisk information Välkommen med din ansökan som ska innehålla ansökningsbrev och CV på svenska. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning. Läs eller se film om vårt intressanta uppdrag och hur det är att https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei. Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Energimarknadsinspektionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

19 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Analytiker med ekonomisk inriktning

Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser. Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden – välkommen att växa tillsammans med oss!  Avdelningen Energisystem ansvarar för reglering av el- och gasnätsverksamhet. Vi fastställer intäktsramar för el- och gasnätsföretagen och övervakar att näten är tillförlitliga, effektiva och uppfyller de krav som ställs på överföringen. I vårt uppdrag ansvarar vi för tillsyn av bland annat leveranskvalitet, ett effektivt utnyttjande av elnäten och tekniska villkor för efterfrågeflexibilitet. Vi ansvarar också för tillsyn inom mätning av el, naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla samt arbetar med de EU-gemensamma kommissionsförordningarna för el och gas. Avdelningen Energisystem samlar in, kvalitetssäkrar och analyserar ekonomiska och tekniska uppgifter från el- och gasnätsföretagen. Vi erbjuder också tekniskt stöd till övriga avdelningar på Ei. Arbetsuppgifter Som analytiker hos oss bidrar du till en effektiv energiomställning. Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter där du analyserar och bidrar till utformningen av el- och gasnätsmarknaderna. I uppgifterna ingår att bidra i utvecklingen av den ekonomiska regleringen av el- och gasnätsföretagens verksamhet. Du kommer också arbeta med regeringsuppdrag och delta i arbetet med att analysera och implementera relevanta EU-regelverk. Arbetsuppgifterna inkluderar att bearbeta och analysera data, utföra beräkningar samt att presentera ekonomisk information på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt. Tillsammans med dina kollegor kommer du att skriva beslutsunderlag och rapporter inom olika projekt. Hos oss möter du komplexa frågor som ger dig goda möjligheter att utveckla din analytiska förmåga. På avdelningen jobbar bland annat ekonomer, ingenjörer och jurister. Vi jobbar ofta i projekt och växlar mellan olika roller, där du både kommer att leda och delta i projekt. Du kan också bli involverad i myndighetsövergripande projekt och representera Ei vid samverkan med företag, myndigheter och andra organisationer. Vi samarbetar med andra nationella tillsynsmyndigheter och vid intresse finns det möjlighet att arbeta internationellt med energifrågor inom våra samarbetsorgan i Norden och EU. Kvalifikationer I det här jobbet ska du ha - akademisk examen inom nationalekonomi eller företagsekonomi - några års relevant erfarenhet av utredande och analytiskt arbete - goda kunskaper inom MS Office - god erfarenhet av att skriva rapporter - en mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet från arbete med utredning, metodutveckling eller samhällsekonomiska analyser. Några års erfarenhet av liknande arbete i den offentliga sektorn, särskilt inom en statlig myndighet, eller erfarenhet av energimarknader är meriterande. Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du  - tar ansvar för ditt eget arbete och aktivt bidrar till att stärka kvaliteten i ditt och gruppens arbete - har analytisk förmåga och kan dela upp komplexa arbetsuppgifter i mindre delar - har en god samarbets- och kommunikationsförmåga - planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt - tar initiativ och strävar efter utveckling. Detta erbjuder vi På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. Läs gärna om våra https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei/bra-arbetsvillkor. Om Ei Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver https://elpriskollen.se/ – Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser. Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter. Ei har runt 200 anställda och vi finns i moderna lokaler i Eskilstuna. Praktisk information Välkommen med din ansökan som ska innehålla ansökningsbrev och CV på svenska. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning. Läs eller se film om vårt intressanta uppdrag och hur det är att https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei. Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Energimarknadsinspektionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

19 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Ekonom

Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i förskolan och skolan, att vägarna är plogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid. Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också. I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda. Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska. ARBETSUPPGIFTER Ekonomiavdelning är organiserad direkt under kommundirektören och leds av kommunens ekonomichef. Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för utveckling och förvaltning av kommunens processer kopplat till kommunens inköp och verksamhetsstyrning, vilket inkluderar ekonomistyrningen, målstyrning och kvalitetsstyrning. På avdelningen jobbar idag 18 medarbetare för att stötta kommunens kontor i det dagliga arbetet. På ekonomiavdelningen eftersträvar vi en prestigelös och lärande miljö där alla är välkomna. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för ekonomistyrning för kommunens barn och utbildningskontor med ca 600 anställda. Det innebär ett nära samarbete med kontorschefen och verksamheten för att samordna och utveckla gemensamma effektiva modeller och rutiner för verksamheten. I uppdraget ingår bland annat löpande arbete med bokslut, analys, budget, prognos, projekt- och investeringsuppföljning. Förekommande ansvar: • Arbeta för en god kostnadsmedvetenhet samt effektiva ekonomirutiner och processer. • Att ta fram och lämna löpande rapporter om den ekonomiska statusen internt inom kontoret samt ta fram relevanta beslutsunderlag till chefer. • Att analysera det nuvarande ekonomiska läget samtidigt som du analyserar tidigare ekonomisk ställning och förutser den framtida. • Att genom ständig kontroll och med förslag på förbättring samt åtgärder, se till att kontorets ekonomi utvecklas i rätt riktning. KVALIFIKATIONER Rollen innebär många interna kontakter vilket ställer höga krav på en god kommunikation, både i tal och skrift. Ekonomiavdelningen driver idag även förändring av kommunens ekonomistyrning med en pågående implementering av en ny budgetmodell vilket ställer högre krav på flexibilitet och pedagogiska egenskaper. • Du har en akademisk examen inom ekonomi. • Meriterande är erfarenhet av arbete som ekonom/controller eller motsvarande. • Meriterande är om du har erfarenhet från en liknande roll i kommunal verksamhet och vana att arbeta i politiskt styrda organisationer. Som person är du strukturerad, har en god analytisk förmåga och förväntas kunna arbeta självständigt men även ha en god samarbetsförmåga. Vidare tror vi att du har förmågan att förstå och se helheten samtidigt som du tycker att det är viktigt med detaljer. Rollen innebär många interna kontakter vilket ställer höga krav på att du är kommunikativ, både i tal och skrift. Du bör också ha en god pedagogisk förmåga och på ett konstruktivt sätt kunna förmedla ett ekonomiskt budskap. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

16 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Ekonom

Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i förskolan och skolan, att vägarna är plogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid. Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också. I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda. Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska. ARBETSUPPGIFTER Ekonomiavdelning är organiserad direkt under kommundirektören och leds av kommunens ekonomichef. Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för utveckling och förvaltning av kommunens processer kopplat till kommunens inköp och verksamhetsstyrning, vilket inkluderar ekonomistyrningen, målstyrning och kvalitetsstyrning. På avdelningen jobbar idag 18 medarbetare för att stötta kommunens kontor i det dagliga arbetet. På ekonomiavdelningen eftersträvar vi en prestigelös och lärande miljö där alla är välkomna. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för ekonomistyrning för kommunens Socialkontor med ca 500 anställda. Det innebär ett nära samarbete med kontorschefen och verksamheten för att samordna och utveckla gemensamma effektiva modeller och rutiner för verksamheten. I uppdraget ingår bland annat löpande arbete med bokslut, analys, budget, prognos, projekt- och investeringsuppföljning. Förekommande ansvar: • Arbeta för en god kostnadsmedvetenhet samt effektiva ekonomirutiner och processer. • Att ta fram och lämna löpande rapporter om den ekonomiska statusen internt inom kontoret samt ta fram relevanta beslutsunderlag till chefer. • Att analysera det nuvarande ekonomiska läget samtidigt som du analyserar tidigare ekonomisk ställning och förutser den framtida. • Att genom ständig kontroll och med förslag på förbättring samt åtgärder, se till att kontorets ekonomi utvecklas i rätt riktning. KVALIFIKATIONER Rollen innebär många interna kontakter vilket ställer höga krav på en god kommunikation, både i tal och skrift. Ekonomiavdelningen driver idag även förändring av kommunens ekonomistyrning med en pågående implementering av en ny budgetmodell vilket ställer högre krav på flexibilitet och pedagogiska egenskaper. • Du har en akademisk examen inom ekonomi. • Meriterande är erfarenhet av arbete som ekonom/controller eller motsvarande. • Meriterande är om du har erfarenhet från en liknande roll i kommunal verksamhet och vana att arbeta i politiskt styrda organisationer. Som person är du strukturerad, har en god analytisk förmåga och förväntas kunna arbeta självständigt men även ha en god samarbetsförmåga. Vidare tror vi att du har förmågan att förstå och se helheten samtidigt som du tycker att det är viktigt med detaljer. Rollen innebär många interna kontakter vilket ställer höga krav på att du är kommunikativ, både i tal och skrift. Du bör också ha en god pedagogisk förmåga och på ett konstruktivt sätt kunna förmedla ett ekonomiskt budskap. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

16 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Ekonom till ekonomiavdelningen

Vill du fortsätta vidareutvecklas i din roll som ekonom? Vill du få möjlighet att genom din kunskap och erfarenhet vara med och bidra till Örebro universitets fortsatta resa med forskning och utbildning i fokus? Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö! Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa.                                                                                                                                Om oss Ekonomiavdelningen utgör ett kvalificerat stöd till universitetsledningen, institutionerna och de administrativa avdelningarna när det gäller ekonomifrågor. Under avdelningens ansvar ligger framför allt stöd i universitetets boksluts-, budget- och prognosarbete men även ett stöd i forskningsfinansieringsprocessen samt i frågor kring inköp och upphandling. Uppdraget Som ekonom kommer du att arbeta 50% med institutionen för Restaurang- och hotellhögskolan och 50% med externfinansierade projekt. Det innebär att du i din roll kommer att ha ett nära samarbete med chefer/ledare och utgöra ett stöd i ekonomifrågor i första hand till prefekt och enhetschefer samt projektledare. Det är en omväxlande och konsultativ roll där du dels arbetar självständigt, dels i samarbete med andra kollegor inom avdelningen och vid andra stödfunktioner. Som ekonom rapporterar du direkt till enhetschefen på ekonomiavdelningen. Dina arbetsuppgifter som ekonom kommer bland annat att bestå av budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och analyser. Inom den externfinansierade verksamheten utgör du ett stöd till projektledare i kalkyl- och budgetfrågor i samband med ansökningar av externa medel samt under projekttiden. Du förväntas även delta i och bidra till avdelningens digitaliseringsarbete. Erfarenheter och kompetens För att lyckas i rollen bedömer vi att det krävs några års erfarenhet från arbete inom ekonomiområdet. I kombination med detta har du en akademisk examen på lägst kandidatnivå med ekonomisk inriktning. Du formulerar dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. B-körkort och tillgång till bil är en fördel då det förekommer resor i tjänsten. Egenskaper och förmågor Framgångsfaktorer för rollen är mycket god samarbetsförmåga och ett gott självledarskap. Du är trygg i din roll som ekonom men har samtidigt en förmåga att se helheten och vara en lagspelare med hög teamkänsla. Vidare ser vi att du har en fin förmåga att skapa förtroendefulla relationer, att arbeta konsultativt samt organisera och tålmodigt driva processer framåt i en komplex miljö. Vi vill att du bidrar med din kompetens genom ett pedagogiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du är flexibel, lyhörd och duktig på att kommunicera. Stor vikt kommer att fästas åt personliga förmågor och egenskaper. Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till digitalisering samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Jämlikhet Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Information Anställningen är tillsvidare, 100 %. Tjänsten är baserad i Örebro men med regelbundna resor till Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Marianne Petersson 019-30 30 45. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som ekonom • Komplett CV • Kopior av relevanta betyg/intyg Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Sista ansökningsdag är 2024-03-07. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

15 februari 2024
Sista ansökan:
7 mars 2024
Ekonom

I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.  Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.  Beskrivning Har du tidigare erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom offentlig sektor? Vi söker nu ekonom till Sotenäs kommun. All ekonomikompetens i kommunen är samlad centralt på ekonomiavdelningen, under kommunstyrelsen. Arbetet utförs mestadels från kommunhuset i Kungshamn. Idag är vi elva medarbetare med det gemensamma uppdraget att stötta och hjälpa verksamheten i ekonomi -och upphandlarfrågor. Vi erbjuder dig trevliga kollegor samt möjligheten att utvecklas på jobbet. Tjänstens inriktning initialt är främst att stödja som projektekonom avdelningen för näringsliv- och utveckling som både driver och deltar i många projekt, nationellt och internationellt. I en förlängning kommer tjänsten att övergå från övervägande del projektekonomi till mer förvaltningsekonomi och övrigt förekommande arbetsuppgifter.  Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html Arbetsuppgifter Som ekonom i Sotenäs kommer du ditt arbete bland annat vara löpande arbete med budgetuppföljningar, bokslut, analys, budgetering, projekt- och investeringsuppföljning. Du ansvarar för att stödja förvaltning till god kostnadsmedvetenhet och att effektiva ekonomirutiner och processer gällande bokföring, investeringar, projekt, delår- och årsrapporter samt att internkontroll följs och utvecklas.  I enskilda projekt, vilket kan vara både nationella och internationella projekt ansvarar du med att sammanställa rapporter och ekonomiuppföljningar i projekten. Du säkerhetsställer att ekonomiska rutiner och riktlinjer efterlevs i projekten samt bistår i projektens ekonomiska återrapportering. Kvalifikationer Vi söker dig om har universitet-/högskoleutbildning inom ekonomi, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.  Du har förmåga att nyttja affärssystem och IT-verktyg, samt goda kunskaper i Microsoft Excel.  God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, är ett krav.  Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att kommunicera, därför ser vi gärna att du är: - engagerad, analytisk och drivande - har ett konsultativt förhållningssätt och är en god pedagog som kan förklara ekonomi så att andra förstår - lyhörd och ha bra samarbetsförmåga - flexibel då dina arbetsuppgifter kan variera. Det är meriterande om du har - har några års erfarenhet av med komplexa ekonomifrågor - har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt kunskaper om kommunal redovisning. - har erfarenhet av finansiell projektredovisning samt erfarenheter av de villkor och regler som gäller för EU-finansierade projekt. Villkor  Tjänsten är en tillsvidareanställning.  Körkort erfordras Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.   Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Sotenäs - havets kommun Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön. Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.   Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

12 februari 2024
Sista ansökan:
27 mars 2024
Ekonom till ekonomienheten, vård- och omsorgskontoret

Vi letar efter en entusiasmerande och kommunikativ ekonom med betydande intresse för att bistå chefer i att leda sina verksamheter framåt. Om detta stämmer in på dig kan du vara den vi letar efter! Vilka är vi? Vårt huvuduppdrag på vård- och omsorgskontoret består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Med våra ca 4000 medarbetare utgör vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Kontoret består av myndighetsutövning, styrning och ledning, stödfunktioner samt utförardelen. Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.  Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas - både som medarbetare och som människa. Ekonomienheten är sammansatt av 12 dedikerade medarbetare som innehar en mångfald av kompetenser. Vårt team inkluderar ekonomiassistenter, controllers, handläggare, ekonomer och ledarskapet präglas av tillit och förtroende. Vi på ekonomienheten sitter idag på Lindövägen 5A i centrala Norrköping, med närhet till kollektivtrafik. Vi har spännande projekt och utvecklingsarbeten framåt och söker nu en driven kollega som vill vara med oss i arbetet mot nya möjligheter och ökad kvalitét! Dina arbetsuppgifter Som ekonom spelar du en central roll i både det operativa och utvecklingsinriktade arbetet. Du förväntas tillhandahålla chefstöd och utöva pedagogisk förmåga för att tydligt förklara ekonomi för olika målgrupper inom kontoret. Dina arbetsuppgifter omfattar hantering av redovisning, där din analytiska förmåga blir en nyckelfaktor. Du fungerar även som stöd för chefer genom att tillhandahålla relevanta underlag för beslutsfattande och politikformulering. Budgetuppföljning och prognoshantering baserat på faktiska data är en viktig del av din roll. Du förväntas vara proaktiv när det gäller avvikelser och att stödja verksamheten för att säkerställa korrekta beslut. Din förväntade insats innebär att du tillhandahåller djupgående ekonomisk expertis och aktivt delta i arbetet med att förbättra effektiviteten i våra processer samt skapa en grund för hög kvalitet. Genom att stötta verksamheten i beslutsfattandet och agera som en vägledande resurs för cheferna, är din roll avgörande för organisationens framgång och långsiktiga hållbarhet. Vem är du? Vi söker dig med en akademisk examen inom ekonomi, helst med inriktning mot redovisning, samt minst fem års erfarenhet inom ekonomisk förvaltning. Du bör ha gedigen kunskap inom områden som redovisning, uppföljning, budgetering, internkontroll och bokslut. Din förmåga att inspirera andra och förklara ekonomiska processer och mål på ett tydligt och pedagogiskt sätt är väsentlig. Det är även viktigt med förmåga att samarbeta effektivt i grupper med fokus på kontinuerlig förbättring och att kommunicera väl. En strukturerad och noggrann arbetsmetod, samt förmågan att arbeta självständigt, ta initiativ och vara proaktiv är önskvärda egenskaper. Vi ser att du är trygg både som individ och i din profession, och att du betraktar förändringar som möjligheter. Kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet, analytisk förmåga och ansvarsfullhet är andra egenskaper som vi uppskattar. Erfarenhet från arbete inom offentlig sektor och förståelse för hur politiskt styrda organisationers processer och beslut fattas är meriterande. Goda kunskaper i Office-paketet och Excel är ett krav, liksom en mycket god behärskning av det svenska språket, både i tal och skrift. Välkommen med din ansökan! Information om tjänsten Antal lediga tjänster: 1 Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid  Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Arbetstid: Dag Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis Sista ansökningsdatum: 3 Mars Kontakt: Ann-Charlotte Rengart, ekonomichef, [email protected] eller Charlott Olsson, rekryteringsspecialist, 011-15289,  [email protected] KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

8 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Förvaltningsekonom

Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor. I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök https://www.flyttatillarvidsjaur.se! Arvidsjaur kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet. Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar. Beskrivning Som förvaltningsekonom är du bland annat ett ekonomiskt stöd för samtliga sociala-, samhällbyggnadsenheter och delar av stödfunktionen. Din tjänst är placerad på ekonomiavdelningen/ekonomienheten och du är direkt underställd ekonomichefen. Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med maximalt 6 månaders provanställning. Arvidsjaur kommuns ekonomiavdelning består av två enheter: ekonomienheten och upphandlingsenheten med totalt 13 medarbetare. Upphandlingsenheten består av fem medarbetare som via ett samarbetsavtal arbetar med upphandlingar i sex kommuner. Ekonomienheten består för närvarande av sju medarbetare. Förutom att hantera kommunens egna ekonomiadministration så samordnar även ekonomienheten Arvidsjaur kommun bolags redovisning. Inom enheten hanteras redovisning-, budget-, bokslut- och uppföljningsprocesser. Ekonomienheten bistår förvaltningarna, nämnder och styrelser med ett kvalificerat controllerstöd inom ekonomi- och strategiska frågor. Arbetsuppgifter Som förvaltningsekonom i Arvidsjaurs kommun kommer du till stor del att arbeta med att ge konsultativt ledningsstöd till verksamhets- och enhetschefer i deras arbete med budget, prognos, bokslut och rapporteringar, vilket innebär täta kontakter med verksamheten. Du kommer arbeta med frågor som rör både drift och investeringar. I rollen ingår även att delta i utredningar och utvecklingsprojekt samt att hålla utbildningar av chefer och medarbetare. Andra uppgifter handlar om hantering av statsbidrag, projekt, statistik, verksamhetsdata, hantering av investeringar, anläggningsregister, momsdeklaration samt löpande redovisningsfrågor såsom avstämningar, rättelser, periodiseringar m m. Kvalifikationer Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi, har erfarenhet av löpande bokföring, periodisering och avstämningar. Meriterande är om du har erfarenhet av kommunala verksamheter och redovisning. Självklart har du goda kunskaper i Officepaketet med fokus på Excel. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt tycker om att hålla presentationer. Du är duktig på att kommunicera ekonomifrågor på ett förståeligt och enkelt sätt.  Som person är du analytisk, strukturerad och har ett konsultativt förhållningssätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt tar helhetsansvar för dina arbetsuppgifter. I ditt sätt att vara är du proaktiv och initierar utvecklingsarbeten. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt har en god förmåga att lyssna och kommunicera med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Villkor Tillträde enligt överenskommelse. Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för inloggning i verksamhetssystem. Välkommen med din ansökan! Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.

8 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024