Nämndsekreterare

Sök bland 9 lediga jobb som Nämndsekreterare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Nämndsekreterare till förvaltning för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande har hand om kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, specialskola, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt annan pedagogisk omsorg. Det är i beslut kring dessa områden som nämndsekreteraren är en viktig spelare i att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. ARBETSUPPGIFTER Som nämndsekreterare på förvaltning för livslångt lärande är du vår nyckelperson gällande samordning och administration av ärenden till nämnden. Du granskar beredningsunderlag och sammanställer handlingar, samt för protokoll på sammanträden. För att säkra en god beredningsprocess behöver du vara konsultativ i din roll genom att stödja förtroendevalda, chefer och handläggare i praktiska frågor kring ärendeberedningsprocessen. Du kommer att jobba i en helt digital ärendehanteringprocess och i Kumla vill vi alltid utveckla och förbättra ärendehanteringen, därför finns ett nätverk för nämndsekreterarna i kommunen med uppdrag att gemensamt driva utvecklingsfrågor. Vi ligger i framkant med vår ärendehanteringsprocess där handlingar, mötesplanering, process för ärendeflöden mellan olika beslutsorgan samt sättet våra förtroendevalda tar del av underlag sker digitalt. Det är därför viktigt att du har förmåga eller kunskap och vana att arbeta i digitala ärendehanteringssystem. Som nämndsekreterare är du förvaltningens huvudregistrator och har en nyckelroll i att säkra god kvalité i förvaltningens registratur och dokumenthantering genom utbildningsinsatser och verksamhetsutveckling. Du kommer även att vara förvaltningens dataskyddssamordnare och ingå i kommunens dataskyddsnätverk. Utöver detta förekommer även arbete med generella administrativa uppgifter samt utveckling av interna rutiner och styrdokument. Du har din arbetsplats i Kumlas stadshus, ingår i förvaltningens ledningsteam och förvaltningschef är din närmsta chef. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhälls- eller statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller liknande. Du har goda kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och är tydlig i din kommunikation. Som person är du noggrann, ansvarsfull och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du tar egna initiativ och arbetar proaktivt för att lösa uppgifter och uppdrag. För dig är det viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar för din uppgift. Vi ser även att du har ett stort intresse för offentlig förvaltning och samhällsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet från en liknande tjänst i en annan kommun eller offentlig förvaltning såsom exempelvis nämndsekreterare. ÖVRIGT Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag. Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Vi känner oss stolta över vårt Kumla! För att se lite av det som hände under 2022 klicka här: https://youtu.be/DQFTdSZqIaU

22 april 2024
Sista ansökan:
13 maj 2024
Handläggare på kommunkansliet

För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet. Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag. Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan! Strömsunds kommun söker två handläggare, 100 procent. Som handläggare arbetar du i navet av den demokratiska processen i nära samverkan med tjänstepersoner och politiker i kommunens ledning. Tjänsten är placerad på kansliet som tillhör kommunledningsförvaltningen och ansvarar bland annat för kommunens centrala administration, diarieföring, ärendeberedning, kallelser, protokoll, sekreterarskap i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, näringslivsutskottet och valnämnden. Kansliet har systemansvaret för kommunens ärendehanteringssystem och förtroendemannasystem. ARBETSUPPGIFTER Som handläggare på kansliet har du en nyckelroll i kommunens ärendeprocess då du handlägger ärenden och är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för ärende- och beslutsprocessen kring kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna beredning av ärenden inför sammanträden samt att planera, genomföra och protokollföra sammanträden. Som handläggare har du en viktig roll i det kontinuerliga arbetet med utveckling av ärendehandläggning, nämndadministration, beredningsförfarandet och att genomföra interna utbildningsinsatser. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen inom det samhällsvetenskapliga området med inriktning mot statsvetenskap och offentlig förvaltning eller annan lämplig akademisk utbildning. Arbetet är mycket varierande och innefattar kontakt med politiker, handläggare och allmänhet vilket ställer stora krav på bemötande, samarbetsförmåga, flexibilitet och ordningssinne. Du måste ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. ÖVRIGT Urval och intervjuer sker löpande. Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta.

18 april 2024
Sista ansökan:
6 maj 2024
Nämndsekreterare på vikariat till Danderyds kommun

Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt. Från 1 september 2024 centraliseras samtliga nämndsekreterare till kanslienheten. Vi söker nu en vikarierande nämndsekreterare till vårt kommunledningskontor i Danderyds kommun. Tjänsten är placerad på kanslienheten inom administrativa avdelningen. Varmt välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Som nämndsekreterare har du en betydande roll i det nämndadministrativa arbetet på enheten. Som sekreterare i kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott samt vårt kommunala bolag Djursholms AB arbetar du nära den politiska ledningen och utgör ett stöd till handläggare och chefer i deras arbete att ta fram beslutsunderlag. Ditt uppdrag som nämndsekreterare är att samordna och administrera nämndprocesserna och driva beredning och handläggning av ärenden för kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott och Djursholms AB. I arbetsuppgifterna ingår det att löpande sammanställa protokoll, samordna uppföljning av beslut och uppdrag inom utskott och bolaget samt att hantera övriga administrativa uppgifter. I rollen som sekreterare har du ett nära samarbete med politiker och tjänstemän och då framför allt med förvaltningsledning och chefer. I rollen ingår även att administrera de förtroendevaldas tekniska utrustning enligt beslutad rutin för när förtroendevald börjar och slutar. Du stödjer kommunsekreteraren vid behov i vissa administrativa uppgifter. Tillsammans med övriga nämndsekreterare driver ni utvecklingen framåt av den nämndadministrativa processen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • Har relevant högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller annat område arbetsgivaren bedömer likvärdigt • Har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter • Har goda kunskaper i kommunal- och förvaltningsrättsliga frågor samt i offentlighets- och sekretessbestämmelser • Har god administrativ erfarenhet. • Har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete vilket innebär att du har erfarenhet av att utreda frågor inom olika sakområden i offentlig förvaltning • Har mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och målgruppsanpassat på svenska i tal och skrift Kommunen arbetar digitalt i stor utsträckning. Detta innebär att den person vi söker behöver vara van att arbete i olika system och ta till sig nya sätt att arbeta samt följa den digitala utvecklingen. Vi ser det som meriterande om du har kunskap om hur en kommun styrs, kunskap om gränsdragningen mellan politik och profession samt kunskap och intresse för svensk politik. Du trivs i rollen med många kontaktytor, därför är det av stor vikt att du är en tydlig kommunikatör och visar omdöme i dina uttalanden. På vår arbetsplats sker ständiga förändringar och förbättringar, därför är det viktigt att du är en flexibel och förändringsbenägen person som gillar förändring- och utvecklingsarbete. Du arbetar organiserat och strukturerat med god prioriteringsförmåga. Du ska uppskatta ett högt arbetstempo och varierat arbetsinnehåll samt ha förmåga att jobba självständigt. I din arbetsroll är du trygg och vill leverera kvalitativ service till politiker, invånare och tjänstemän i organisationen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/ om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju. Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

18 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
ISGR söker styrelse- och nämndsekreterare

ISGR (The International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola i centrala Göteborg med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den internationella sektionen som följer IB-programmet (International Baccalaureate), fördelat på två campus (Götaberg och Guldheden). ISGR erbjuder en trygg och dynamisk miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid. ISGR är ett helägt dotterbolag till Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum, Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs kommun. Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se ISGR söker en erfaren Styrelse- och nämndsekreterare Vill du arbeta i en delvis politiskt styrd organisation där du i en central roll samordnar, säkrar upp och utvecklar våra processer kring bolag-, nämnd- och ärendehantering. Då kan detta vara ett jobb för dig! Som styrelse- och nämndsekreterare på ISGR är du ett administrativt stöd i organisationens ärendeberedningsprocess och ger på en övergripande nivå styrelsen förutsättningarna att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut. Central roll som koordinator Som styrelse/nämndsekreterare har du en central och viktig roll i att få arbetet i styrelse och nämnd att fungera. Du ger service till ledningen, och ansvarar för en korrekt och tidseffektiv berednings- och ärendehanteringsprocess. Samarbete med styrelsens och nämndens ordförande är naturligt, liksom med VD/Skolchef. Du säkerställer samordning av ärenden, utredningar och uppdrag inom verksamheten och tillhandahåller en struktur för rättssäkra möten, samt verkar för att strukturen implementeras. Du ansvarar för att tillsammans med VD introducera och fortbilda de förtroendevalda i sina uppdrag samt lagstiftning, delegationsordning, arbetsordning med mera. Uppgifterna består i att planera och ansvara för ärendehantering till styrelsen och nämnden med kvalitetssäkring av tjänsteutlåtanden och andra underlag för beslut, avstämningar, protokollföring/anteckningar vid sammanträden/andra möten och övriga uppgifter som hör till nämndarbetets process. I uppdraget så gäller det också att ta hand om förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar samt vårda och förvalta bolagets ärendehanteringssystem. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller annat som bedöms likvärdigt. Du ska ha flera års relevant arbetslivserfarenhet och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom en politisk styrd organisation. För uppdraget krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både skriftligt och muntligt. Då ISGR är en internationell skola ska du även kunna utrycka dig väl på engelska i tal och skrift. Du har också goda it-kunskaper och är van att arbeta i lika verksamhetssystem. Du ska ha relevant kunskap inom bolag, förvaltnings- och kommunalrättsliga frågor, samt OSL och GDPR. Som person är du serviceinriktad, analytisk, strukturerad och ansvarfull. Du är en problemlösare som tar ansvar och utvecklar processerna inom ditt ansvarsområde. Att planera aktiviteter i god tid och arbeta systematiskt och metodiskt är en självklarhet för dig. Välkommen med din ansökan! Anställningsinformation: Anställningsform: Heltid Anställning: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse Kontakt facklig företrädare: Marie-Claude Galby, [email protected] Hur du ansöker: Skicka din ansökan och CV senast 12 maj 2024 via e post till [email protected] Märk din ansökan med: ”Styrelse- och nämndsekreterare” Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

18 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
Nämndsekreterare

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till ljusfyllda somrar. Kiruna kommun är Sveriges nordligaste stad som vi nu flyttar på. Kiruna befinner sig därmed i ett spännande läge och framtidstron är stor. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att Kiruna kommuns verksamheter håller en hög kvalitet med invånarna i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av vår värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är ledorden. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten är placerad på kommunledningskansliet i en central nämndsadministration. Din och dina kollegors huvudskapliga arbetsuppgift är att vara sekreterare vid politiska sammanträden. Det innebär att ni ansvarar för alla administrativa arbetsmoment som hör till våra politiska sammanträden, att skapa möteskallelser och skriva protokoll. Ni ger stöd till politiker och handläggare i frågor som rör kommunalt beslutsfattande. Ni utgör också ett stöd till handläggare och chefer i arbetet med att producera politiska beslutsunderlag. Tillsammans med dina kollegor delar ni på arbetet ansvarar för era egna mötesprocesser. Du kommer huvudsakligen vara ansvarig för socialnämnden men också arbeta mot de andra nämnderna. I uppdraget ingår även dokumenthantering, så som registrering och arkivering. Hanteringen är till största delen digital och sker i diariesystemet Ciceron. Den centrala nämndsadministrationen ger stöd till förvaltningarna i dokumenthanteringsfrågor och deltar i arbetet med att vidareutveckla kommunens dokumenthanteringsprocesser. Arbetet innebär att du snabbt måste kunna sätta dig in de mest skilda frågor och snabbt kunna överblicka innehållet i texter. Intensiteten i arbetet varierar med den politiska sammanträdescykeln och arbetstempot är i perioder mycket högt med fasta deadlines och återkommande kvällstjänstgöring. Du kommer även ska ta ansvar för att kommunledningskansliet löser sitt gemensamma uppdrag genom att täcka upp för kollegor inom områden som angränsar till din roll. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevant område, gärna samhälls- eller, statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller liknande, alternativt erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har mycket god datavana med kunskaper från att arbeta med databaserad administration och de vanligaste Office-programmen. Du har också erfarenhet från administrativt arbete med tillämpning av regelverk som styr myndigheters hantering av allmänna handlingar. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation eller närliggande verksamhet. Den vi söker kan hantera många parallella arbetsuppgifter liksom förändrade förutsättningar i arbetet. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo och kan prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är självständig men har god förmåga att samarbeta och kommunicera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid. Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar. Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk. Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

16 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Nykvarns kommun söker nämndsekreterare

Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem? Vi på kontoret för samordning och internt stöd har hög kompetens inom kollegiet. Tillsammans tar vi ett brett ansvar för kvaliteten som gör skillnad på riktigt, från individ till kommunen som helhet. Hos oss får alla möjlighet att utvecklas och växa i sin roll i takt med att kommunen växer. Vi tar beslut med stort engagemang, baserat på verkligheten för ett livsavgörande arbete! Vill du utvecklas i en ung, liten och dynamisk kommun med korta beslutsvägar - där det är just din och dina kollegors gemensamma insats som gör skillnad i vardagen hos våra invånare - hör av dig till oss! Nykvarns kommun söker en nämndsekreterare till kontoret för samordning och internt stöd. Du kommer att ingå i kansliavdelningen som utöver nämndsekretariat har funktioner för kommunsekretariat, kommunarkiv, registratur, hållbarhet och utredning. Nykvarns kommun söker nämndsekreterare Arbetsuppgifter Som nämndsekreterare har du en viktig roll inom kommunen. Ditt uppdrag bidrar tydligt till att kommunens beslutsfattande sker i enlighet med gällande lagstiftning. Din funktion samordnar och bidrar till en smidig och rättssäker ärendeprocess. Du bidrar även till att utveckla våra befintliga processer och ger råd och stöd till förvaltningen och förtroendevalda. Ditt uppdrag inkluderar: Sekreterarskap och nämndadministration primärt inom två nämnder och två av kommunens rådgivande organ. Ansvara som registrator för utpekade nämnder samt stödjer andra nämnders registratur. Kvalitetsgranskning av beslutsunderlag samt ge stöd till förvaltningen och förtroendevalda. Rådgivning till handläggare och chefer i ärendehantering. Utveckling av effektiva arbetssätt och processer. Bidra till god och effektiv service. Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunledningen, förtroendevalda och är en viktig nyckelperson inom kommunen. Arbetet sker i olika faser, både tillsammans med andra och även genom självständigt arbete. Då kommunen är i ständig utveckling och har ett brett och omfattande uppdrag kommer ditt uppdrag att utvecklas över tid, allt efter behov. Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa din roll och ditt arbete efter behoven. Övrig information Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska. Kvalifikationer Som nämndsekreterare behöver du vara utvecklingsinriktad och bra på att analysera och kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du behöver även vara en bra organisatör, serviceinriktad, flexibel och ha förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Som personliga egenskaper ser vi att du är stabil, självgående, serviceinriktad och har en positiv inställning. Du bör vara intresserad av att identifiera utvecklingsmöjligheter och arbeta professionellt och prestigelöst med verksamhetens behov i fokus. Vi söker dig med en akademisk examen inom administration, offentlig förvaltning, juridik, statsvetenskap eller liknande. Du bör ha erfarenhet av arbete som nämndsekreterare och registratur, samt god kunskap om de lagar och regler som styr offentlig verksamhet. För att lyckas väl i rollen, så tänker vi oss att du är van att arbeta i digitala miljöer och har mycket goda kommunikationsfärdigheter på svenska, både i tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Om du har erfarenhet av ovanstående inom kommun, region eller annan offentlig myndighet tror vi att du kan vara rätt person för att bli vår nya nämndsekreterare. Ansökan Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Läs mer här Vår hemsida www.nykvarn.se

15 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Nämndsekreterare

Järfälla kommun i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Just nu söker vi en engagerad och kompetent nämndsekreterare för ett vikariat till enheten Nämndadministration. Enheten består av fem medarbetare som tillsammans med enhetschef kommer att arbeta med det löpande arbetet och utvecklingen av kommunens nämndprocess. Enheten är en del av avdelningen Kansli och överförmyndare på kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för kommunens samlade utveckling, ekonomiska ställning, samhällsbyggnad, övergripande kommunikationsarbete, personalstrategi med mera. ARBETSUPPGIFTER Din roll som nämndsekreterare innebär att du är ett viktigt stöd för nämnden och dess ordförande. Du förbereder och sammanställer underlag inför sammanträden vilket inkluderar att du tar fram kallelser, distribuerar beslutsunderlag och skriver protokoll. Nämndsekreteraren är och också ett viktigt stöd för nämndens ledamöter och ersättare. Du svarar på frågor, utbildar och hjälper handläggare samt är behjälplig med information som rör nämndens ansvarsområden. Då du som nämndsekreterare är en central person för kommunikationen inom nämnden och med övriga delar av förvaltningen är god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga viktiga aspekter av rollen. Det är viktigt att vara lyhörd för nämndens behov och säkerställa smidiga informationsflöden som bidrar till en effektiv verksamhet och god beslutsprocess. Sammanfattningsvis innefattar arbetsuppgifterna för en nämndsekreterare mötesadministration, dokumenthantering, kommunikation och rapportering för att understödja nämndens funktion och bidra till en transparent och effektiv kommunal förvaltning. Kvällsarbete i samband med nämndsammanträde ingår. KVALIFIKATIONER Till den här tjänsten söker vi dig med • relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har • erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning • erfarenhet av arbete i kommunal förvaltning • erfarenhet av arbete kopplat till nämndadministration och/eller politisk styrning • kunskap om förvaltningsrättsliga frågor, i offentlighets- och sekretessbestämmelser samt kännedom om andra lagar som styr kommunal verksamhet För att trivas och vara framgångsrik i den aktuella tjänsten förväntas du kunna ta ansvar för dina tilldelade uppgifter samt strukturerar och driver processer framåt med god samarbetsförmåga. Du förväntas kunna anpassa dig snabbt till förändrade omständigheter och ha förmågan att ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du bör också vara positiv till förändring och se möjligheter i nya situationer. En stark serviceinriktning är av stor vikt för att du ska kunna vara med och skapa en positiv arbetsmiljö och gott samarbetsklimat. Du är därför uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har viljan och förmågan att hjälpa andra att hitta lösningar. Att vara strukturerad är en grundläggande kompetens för att effektivt hantera arbetsuppgifterna som hör till rollen som nämndsekreterare. Du bör därför ha förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett systematiskt sätt, samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar för att säkerställa framsteg och leverans. Slutligen är ett gott omdöme en nyckelfaktor för att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Det innebär att du kan väga samman komplex information, ta hänsyn till olika faktorer och utvisa gott omdöme vid beslut. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. ÖVRIGT Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

15 april 2024
Sista ansökan:
29 april 2024
Erfaren nämndsekreterare till Tingsryds kommun

I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb! Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss? Välkommen till Tingsryds kommun! Kansliavdelningen består av ett glatt gäng med en viktig roll som stödfunktion till hela den kommunala organisationen. Avdelningen ansvarar bland annat för nämndsadministration, internservice, digitalisering, kvalitetsarbetet, arkivvård, kommunikation samt beredskap- och säkerhetsfrågor. ARBETSUPPGIFTER Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är registrator- och sekreteraruppgifter åt en eller flera nämnder, alternativt utskott. Sekreterargruppen hjälps åt vid behov så det kan förekomma tjänstgöring i andra nämnder eller utskott. Tillsammans med övriga nämndsekreterare på avdelningen kommer du att ha en central roll i arbetet med kommunkoncernens nämndsadministration. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för nämndsprocessen tillsammans med förvaltning och nämnd/utskott samt att stödja den politiska organisationen inför, under och efter sammanträdet. Arbetet innebär att du har många stimulerande kontakter med förtroendevalda, tjänstemän och medborgare i kommunen. Avdelningen jobbar mycket med utvecklingsarbeten och inom ramen för tjänsten ingår även arbete med avdelningens projekt och förbättringsarbeten. Tillsammans arbetar vi med att utveckla och förbättra våra arbetssätt och bidrar till effektiva och rättssäkra processer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med relevant akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning. För att klara uppgiften är det viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga i svenska, såväl i tal som i skrift. Du kan arbeta självständigt och strukturerat men har ändå en förmåga att kunna anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi söker dig som är serviceinriktad och som trivs med att jobba tillsammans med andra för att lösa uppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! ÖVRIGT För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret, använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola".

8 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Nämndsekreterare vikariat

Beskrivning Vår nämndsekreterare ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie. Tycker du att det offentliga Sverige ska fungera rättvist och förutsägbart? Tycker du att det är viktigt att värna om demokrati och rättssäkerhet? Då ska du söka detta omväxlande och spännande arbete på kommunkansliet! Arbetsuppgifter Du är en del av kommunkansliet som tillsammans med två nämndsekreterare, förvaltningsassistent samt arkivarie sköter och utvecklar du kommunens ärendeprocess. Kommunen har en samlad nämndsadministration, diarium och arkiv.  Du är med och samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar både underlag och ärendeprocess i kommunens styrelser och nämnde. Du kommer att arbeta som sekreterare i flera politiska organ och vara registrator samt behjälplig med annan ärendehantering. Du kan behöva ta fram  tjänsteskrivelser och göra mindre utredningar. Arbetet innebär nära samarbete med kommunens chefer, förvaltningar och förtroendevalda. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt. Vi eftersträvar att alltid ha en god servicenivå till medborgare, politiker, kollegor och andra som vi möter i vårt arbete. Kvalifikationer Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot offentlig verksamhet så som juridisk utbildning förvaltningshögskola eller statskunskap. Erfarenhet av administrativt arbete eller utredningsarbete inom offentlig sektor ser vi som meriterande och har du erfarenhet av nämndsadministration är det ett extra plus. Du har kunskap om en myndighets ärendehantering samt vilka lagar som ska följas. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och kan skapa förtroende med såväl tjänstemän som politiker. Villkor Arbetstid är dagtid helgfri måndag till fredag men det kan också förekomma arbete under kvällstid ibland då det finns sammanträden som sker då. För ytterligare upplysningar om tjänsten, kontakta kommunsekreterare Nicole Lindberg via e-post [email protected] eller nämndsekreterare Mondira Hedlund via e-post [email protected]. Du kan också nå dem via kommunens växel. Varmt välkommen med din ansökan! I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på https://ffk.filipstad.se/ Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad, med en avgång per timme i vardera riktningen). För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

4 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024