Officer

Sök alla lediga jobb som Officer

Vi hittade 47 matchande resultat
Företrädare för militär luftfart vid Rikshemvärnschefens stab
Befattningen erbjuder Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. ...
Heltid Läs mer
Mentor - Hemvärnsförband
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra int...
Heltid Läs mer
K 3 söker teknisk chef bataljon till 31.jägarbataljonen
Om enheten31. jägarbataljonen är ett lätt konventionellt jägarförband med uppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband. Förbandet löser uppgifter i hela konfliktskalan, båd...
Heltid Läs mer
Stabschef vid FMTIS Ledningsstödsenheten (OF1-2)
Ledningsstödsenheten (LSE) är en av FMTIS fem enheter som utför installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. LSE stödjer dessutom Högkvarteret och försvarsgren...
Heltid Läs mer
Stabsofficer (OR7) till Försvarsstabens strategienhet
Om enhetenStrategienheten vid den nybildade Försvarsstaben leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienhetens avdelning för försva...
Heltid Läs mer
Officer till rollen som avdelningschef, Försvarsmaktens HR Centrum
Befattningen erbjuderStimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att både leda och att skapa förutsättnin...
Heltid Läs mer
MSS söker erfaren kapten (OF2) till Utbildningsenhetens Taktikavdelning
Om MarkstridsskolanMarkstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade u...
Heltid Läs mer
Chef till personalsektionen på 12:e motoriserade skyttebataljonen
Befattningen erbjuderSom personalchef leder du personaltjänsten vid bataljonen. Tjänsten innebär att du även är chef för personalsektionen S1 i bataljonens stab. Sektionen bestå...
Heltid Läs mer
K 3 söker chef Bevakningsavdelningen till Garnisonsenheten
Befattningen erbjuder Som chef för bevakningsavdelningen får du möjligheten att leda och utveckla verksamhet, organisation och arbetsmetoder vid bevakningsavdelningen. Verksamhe...
Heltid Läs mer
Planeringsofficer till Must Säkerhetskontor
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säk...
Heltid Läs mer
Genomförandeofficer till Must Säkerhetskontor
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säk...
Heltid Läs mer
Markstridsskolans träningsenhet söker övningsplanerare
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa s...
Heltid Läs mer
Teknisk chef vid Norra Smålandsgruppen i Eksjö
Välkommen att tjänstgöra vid Norra Smålandsgruppen/NSG vid Södra Militärregionen, MR SOm enhetenNorra Smålandsgruppen stödjer utbildning och övningar för en hemvärnsbataljon, de...
Heltid Läs mer
Sambandsofficer till Skaraborgs flygflottilj F 7 Såtenäs
Befattningen erbjuderVi erbjuder dig en tjänst inom en funktion som står inför en stor förmågetillväxt i takt med att flygflottiljen och Flygvapnets verksamhet växer, ledningsst...
Heltid Läs mer
Insatsledare Södra Militärregionen
Befattningen erbjuderSödra militärregionens (MR S) regionala stab söker medarbetare för att ytterligare stärka försvaret av Sverige. Som insatsledare kommer du att arbeta vid de...
Heltid Läs mer