Officer

Sök bland 46 lediga jobb som Officer och börja ditt nya yrkesliv idag!

Vaktchef till bevakningspluton i Kvarn

Vi rekryterar nu en specialistofficer (OR7) till befattningen som vaktchef för Insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) i Kvarn. Befattningen som vaktchef är ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande i ett team med gott kamratskap. Skövde garnison och Garnisonsenheten Skövde Garnison är en av Sveriges största militära garnisoner med över 2000 medarbetare. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén. Inom Skövde garnison verkar Garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga, bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter, driftsättning av övnings- och skjutfält från Borås i söder till Älvdalen i norr. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl a ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter. Vidare ansvarar enheten för en stor del av garnisonens gemensamma utbildningsanordningar samt jobbar aktivt för att utveckla dessa till att vara en tillgänglig och modern resurs utifrån förbandens behov. Garnisonsenheten är organiserad och dimensionerad att verka i alla konfliktsskalorna vilket medför att alla anställda omfattas av tjänsteplikt och är därmed förpliktade att fortsätta tjänstgöra vid höjd beredskap.  Huvudsakliga arbetsuppgifter - Genomföra kontroller av FM anläggningar samt genomföra larmutryckningar som C IBSS - Under arbetspassen ansvara för tillträdesskyddet inom garnisonen - Upprätthålla ordning och säkerhet inom garnisonen - Kompetensutveckla egen personal samt upprätthålla personalens kunskaper och färdigheter mot ställda krav - Arbetsleda underställd personal Tjänstgöringen som vaktchef kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Kvalifikationer - Svensk medborgare - Genomförd specialistofficersutbildning/officersutbildning - God fysisk status (fysiska tester kommer att genomföras) - Körkort lägst klass B - God förmåga att förstå och tala engelska - Skyddsvaktsutbildad - AK 5-utbildad Meriterande - Genomförd kurs "Chef insatsberedd skyddsstyrka" med godkänt resultat - Genomförd Militärpolisutbildning med godkänt resultat - Militärt förarbevis med minst personterrängbil/minibuss - Pistol 88-utbildad - Närkampsutbildad - IDV-utbildad - Tidigare erfarenhet av bevakningstjänst och/eller liknande säkerhetsarbete inom eller utanför Försvarsmakten Personliga egenskaper Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper såsom t ex social kompetens. Då Försvarsmakten arbetar aktivt med en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid med rullande arbetsschema med dag, natt och helgtjänstgöring, jourtjänstgöring förekommer också. Arbetsort: Kvarn (Borensberg), tjänsteresor till andra orter förekommer Tillträde enligt överenskommelse Individuell lönesättning tillämpas Upplysningar om befattningen Fv Björn Sandén, chef Bevakningskompaniet, nås via växeln 0500-46 50 00 Fackliga företrädare Britt Dahlman Försvarsförbundet, Niclas Schöld Officersförbundet, Viktor Ore SACO-F och Crister Florin SEKO-F, samtliga nås via växeln 0500-46 50 00 Välkommen med din ansökan senast 2024-05-20 Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan ska även innehålla militära vitsord och intyg på genomförda utbildningar (militärt och civilt) samt kopia på körkort och skyddsvaktsbevis. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4 Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
20 maj 2024
Markstridsskolan söker Plutonchef till specialistofficersutbildningen

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten. Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor? Då är deta ett jobb för Dig! Om Markstridsskolan Markstridsskolans(MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande specialistofficerare. Om befattningen Befattningens huvudsakliga arbetsuppgift är att leda befäl och kadetter under gundläggande specialistofficersutbildning(SOU). Kvalifikationer: SO7/OF1 Erfarenhet från plutonledning(chef/ställföreträdande) Meriterande Tjänstgjort på mekaniserat/motoriserat/Lätt-skyttekompani Utlandstjänstgöring Pedagogisk utbildning FUSA-utbildning Personliga egenskaper Dina personliga egenskaper bör kännetecknas av ett gott ledarskap med en utvecklad god pedagogisk ådra. Du är utåtriktad och arbetsvillig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Arbetsort: Kvarn(Motala) Tillträde: Enligt överenskommelse Tjänstgöringsform: Tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: Heltid Välkommen med din ansökna senast 2024-05-17. Din ansökan ska innehålla CV samt personlig brev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Upplysningar om befattningen lämnas av: Fv Olov Granath, 0706-93 88 61 Information om rekryteringsprocessen: HR-generalist Emma Eklund,0703-29 35 57 Fackliga representanter: OFR/O Peter Edman, 0500-46 50 00 Försvarsförbundet Britt Dahlman  0500-46 50 00 SEKO David Vinberg, 0500-46 50 00 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
17 maj 2024
Plutonchef till Markstridsskolans Officerskompani

Om Markstridsskolan Markstridsskolans(MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer. Om tjänsten: Att tjänstgöra på Officerskompaniet innebär att du i huvudsak ansvarar för utbildning och träning av kadetter i officersprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (OP VFU). Som plutonchef ansvarar du utöver det också för personal- och verksamhetsplanering för både lärare och kadetter. Kvalifikationer: Officer eller specialistofficer lägst OF1/SO7 Arbetat i plutonsledning inom kompani God vana som instruktör på kompani och plutonsnivå God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift Körkort klass B Meriterande: Tjänstgjort på mekaniserat/motoriserat/Lätt-skyttekompani Ultandstjänstgöring Pedagogisk utbildning  FUSA-utbildning Personliga egenskaper: Dina personliga egenskaper bör kännetecknas av ett gott ledarskap med en utvecklad god pedagogisk ådra. Du är utåtriktad och arbetsvillig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställning: Tjänstgörningdform: Tillsvidareanställning Tjänstgörningsgrad: Heltid Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetsort: Kvarn, Motala Tjänsteresor: Förekommer nationellt Välkommen med din ansökan senast 2024-05-17. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten. Upplysning om tjänsten kan lämnas av: Mj Patrik Daun, 013-19 54 32 Information om rekryteringsprocessen: HR-generalist Emma Eklund, 0703-29 35 57 Fackliga representanter: OFR/O Peter Edman, 0500-46 50 00 Försvarsförbundet Britt Dahlman  0500-46 50 00 SEKO David Vinberg, 0500-46 50 00 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
17 maj 2024
Lärare till Reservofficersutbildningen Markstridsskolans Officerskompani

Om Markstridsskolan Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. Om tjänsten Att tjänstgöra på officerskompaniet innefattar både utbildning och träning av kadetter i den ett-åriga reservsofficersutbildningen med inriktning mot markstrid. Det dagliga arbetet är omväxlande med arbetsuppgifter som består av främst utbidlning och handledning i truppförning och trupputbildning. Utbildningens inriktning är på individ, pluton, kompani och bataljonsnivå. Utbildningen inriktar sig på taktik, stridstenik, teknik och ledarskap som exempelvis kan innefatta trupputbildning, stabsutbildning och truppföring som pluton- och kompanichef. Officerskompaniet ingår som en del, tillsammans med specialistofficerskompaniet, taktikavdelningen och utbildningsavdelningen i MSS Utbildningsenhet. Officerskompaniet ansvara bland annat för genomförandet av reservofficersutbildningen. Reservofficersutbildningen omfattar två terminer och utbildningen är inriktad i första hand på pluton och kompaninivå inom bataljon samt tjänstgörning på bataljonsstab. Vi ser en tjänstgörning vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla arméofficerares militära karriär. Vi känner oss säkra på att en tjänstgörning vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten. Officerskompaniet bedriver sin verksamhet i Kvarn, som kommer spela en betydande roll i Arméns framtida uppgifter. Kvalifikationer: Reservofficer lägst OF1 Arbetat i plutonsledning inom kompani God vana som instruktör på kompani och plutonsnivå God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift Körkort klass B Meriterande: Tjänstgjort i mekaniserat/motoriserat/Lätt-skyttekompani Utlandstjänstgörning Pedagogisk utbildning FUSA-utbildning Personliga egenskaper: Dina personliga egenskaper bör kännetecknas av ett gott ledarskap med en utvecklad god pedagogisk ådra. Du är utåtriktad och arbetsvillig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställning: Tjänstgörningsform: Anställning enligt Reservofficersavtal Tjänstgörningsgrad: Heltid Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetsort: Kvarn,(Motala) Tjänsteresor: Förekommer nationellt Välkommen med din ansökan senast 2024-05-17. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklara varför just du är lämplig för tjänsten. Upplysning om tjänsten kan lämnas av: Mj Patrik Daun, 013-19 54 32 Information om rekryteringsprocessen: HR-generalist Emma Eklund, 0703-29 35 57 Fackliga representanter: OFR/O Peter Edman 0500-465 000 Försvarsförbundet Britt Dahlman 0500-465 000 SEKO David Vinberg 0500-465 000 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
17 maj 2024
Markstridsskolan söker stf sektionschef till Utbildningsenheten TakA

Om Markstridsskolan Markstridsskolan(MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. Om avdelningen Taktikavdelningen är en del av Markstridsskolana utbildningsenhet som genomför kurser som inomverks- eller programbuden utbidlning för arméns officerare, specialistofficerare och på sikt även reservofficerare. Kurserna riktar sig dels till officerare som i sin progression ska kunna tjänstgöra på en nivå som sträcker sig från befattningen kompanichef, till stabsofficer i brigadstab och dels till specialistofficerare som skall kunna tjänstgöra som funktionsföreträdare, stabsmedlem eller utbildningsansvarig på bataljonsnivå. Om tjänsten Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra nivåhöjande utbidlning av officerare och specialistofficerare vid av MSS anordande kurser såsom: Taktisk kurs armé (TaK A), Högre specialistofficersutbildning(HSOU) och olika Yrkes- och befattningskurser(YKB) med målgruppen officerare och specialistofficerare i arméns manöverförband. Du utarbetar order, övningsplaner och lektionsunderlag för utbildning. Du stödjer sektionschefen med beslutsunderlag avseende resursfrågor samt planering, genomförande och utvärdering av utbildningar. Du deltar i projektgrupper inom MSS som syftar till att bidra med utbildningsperspektiv vid utveckling inom olika områden. Vi ser en tjänsgörning vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla yrkesofficerares militära karriär i arméns. Vi känner oss säkra på att en tjänstgörning vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten. Kvalifikationer:  -Officer OF2  -Inriktning Markstrid  -B-Körkort Meriterande Erfarenhet av befattningen kompanichef på manöverkompani Erfarenhet av stabsarbete och ledningsmetoder vid manöverbataljon och/eller Brigad. Personliga engenskaper Du har ett gott ledarskap och utpräglad social fömråga som uppmuntrar till kreativia diskussioner där handledning är en naturlig del för att utveckla-, och vidga perspektiven hos den enskilde. Anställningen Tjänstgörningsform: Tillsvidareanställning Tjänsgörningsgrad: Heltid Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetsort: Skövde Tjänsteresor: Förekommer nationellt och i framtiden även sannolikt internationellt.  Välkommen med din ansökan senast 2024-05-24. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Mj Björn Aaby-Ericsson, 0730-522 436 Infromation om rekryteringsprocessen HR-generalist Victoria Jungert, 0702-655 469 Fackliga representanter: OFR/O Peter Edman, 0500-465 000 Försvarsförbundet Britt Dahlman, 0500-465 000 SEKO David Vinberg, 0500-465 000 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
24 maj 2024
Chef S4/6 vid 2.helikopterskvadronen (bataljonsnivå)

Är du intresserad av att tjänstgöra vid Försvarsmaktens största markoperativa helikopterskvadron? Vill du vara med och bygga upp en stark logistik- och sambandsfunktion i en tid där förbandet börjar tillföras egna basresurser? Nu har vi en plats för dig – andra helikopterskvadronen söker nu en sektionschef till logistik- och sambandssektionen (S4/6)! Om tjänsten vid andra helikopterskvadronen Förbandet är en av Helikopterflottiljens fyra helikopterskvadroner, som är krigsförband på bataljonsnivån och innehåller de olika funktioner som behövs för att kunna genomföra flyguppdrag med egna helikoptrar och i samverkan med andra. Skvadronen har en markoperativ inriktning, vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst armén med lufttransporter av personal och materiel för att öka markförbandens rörlighet, uthållighet och verkan. Skvadronen har även i uppgift att understödja polisens insatsenheter med lufttransporter. Dessutom stödjer vi civila myndigheter med bland annat brandbekämpning och sjuktransporter. Skvadronen står i beredskap dygnet runt, året om. Som C S4/6 är du chef med personalansvar och leder planering, genomförande och uppföljning av sektionens verksamhetensområden och svarar inför stabs- och skvadronchef. Under kommande år omformas sektionen genom att lyfta ur flygunderhållsfunktionen i syfte att renodla sektionens arbetsuppgifter mot logistik och samband. Inom ramen för denna omvandling tillförs sektionen dessutom kvartermästare, motorbefäl, logistikofficer, m.m. I samma period tillförs basresurser till skvadronen i form av t.ex. drivmedels-, sambands, och transportenheter. I denna tillväxt är S4/6 och dess chef en viktig spelare! Som C S4/6 arbetar du tätt ihop med övriga delar av skvadronen för att ge de bästa förutsättningarna för kommande flyguppdrag, övningar och övriga uppgifter som åligger skvadronen. Dessutom arbetar du med att leda, vidmakthålla och utveckla personalens och förbandets krigsduglighet. Som C S4/6 är du en avgörande del för den dagliga verksamheten och utvecklingen som skvadronen står inför. Arbetsuppgifter • Leda och planera sektionens personal och uppgifter ställda till skvadronen • Leda logistik och sambandstjänsten • Planera och genomföra verksamhet för att vidmakthålla/utveckla skvadronens krigsduglighet • Beredskapstjänstgöring Kvalifikationer • Officersexamen (OF1-3) • B-körkort Meriterande • Erfarenhet som första linjens chef • Erfarenhet av logistiktjänst • Erfarenhet av stabstjänstgöring • Relevanta kurser inom Logistik- och materieltjänst • Militärt förarbevis och tyngre körkortsbehörighet • Erfarenhet av internationell tjänstgöring Personliga egenskaper Vi söker dig som kan leda och planera skvadronens logistikbehov. I detta ingår att du ska vara lösningsorienterad och flexibel. Du ska även ha god samarbets- och social förmåga. Eftersom tjänsten också innebär personalledning så förutsätter vi att du är lyhörd och kan se individens olika behov och förutsättningar. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Vi ser gärna sökande från andra försvarsgrenar. Övrigt Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad på Försvarsmaktens Helikopterflottilj i Linköping. Tjänsten omfattas av internationell tjänstgöringsskyldighet och krigsplacering. Före tillträde av tjänsten krävs godkänd registerkontroll. Tillträde efter överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 2024-06-10. Den ska innehålla CV samt personligt brev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för tjänsten. Upplysningar om tjänsten ges av: Stf C Skvadron, Mj Ulrik Persson 070-861 47 90 Fackliga representanter: OFR/O Hkpflj, Mats Häggström OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson Samtliga nås via växel på 013-28 30 00 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
10 juni 2024
Yrkesofficer till trängbataljon

Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare. Vi söker dig som vill vara en del av utvecklingen av vår tjänstegren logistik inom Trängbataljon där vi både utbildar värnpliktiga och har stående förband i form av kontinuerligt anställda soldater. Huvudsakliga arbetsuppgifter Beroende på din bakgrund och vart ditt eget intresse ligger får du chansen att vara med och utveckla pågående och kommande tillväxt i Försvarsmakten. Du får möjligheten att vara en del av antingen en plutonsledning, kompaniledning eller arbeta inom bataljonsstaben med förekommande uppgifter. Kvalifikationer • Godkänd yrkesofficersutbildning OR6/OF1 • Erfarenhet av att leda och driva verksamhet • B-körkort • Uppfyller som lägst grundnivån för FM Fysiska standard Meriterande kvalifikationer • Utbildad skyddsvakt • Erfarenhet av stabsarbete • Erfarenhet av logistikförband Personliga egenskaper Vi söker dig som är noggrann och har ett bra ordningssinne. Som officer är du bekväm med att arbeta självständigt såväl som i grupp, samarbete och samordning är något du hanterar väl. Du bör vara flexibel och lyhörd samt ha förmågan att ta tag i saker när det behövs. Nyfikenhet och intresse för att utvecklas inom ditt ansvarsområde är av vikt. Du ska uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Tillträde sker enligt överenskommelse. Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Skövde Individuell lönesättning Tjänsteresor förekommer i tjänsten Frågor om tjänsten  Kontakta Fv Gustaf Hoff Frågor om rekryteringsprocessen  Kontakta HR-generalist Caroline Cederlöf Fackliga representanter OFRO Martin Zetterman Seko Claes Andersson SACO Ulf Granlöf Samtliga nås via växel 0500-46 50 00. Välkommen med din ansökan senast 2024-05-06. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV. Vid intervjun ska du kunna uppvisa betyg på genomförda utbildningar.     Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella. Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 april 2024
Sista ansökan:
6 maj 2024
Verksamhetssamordnare Nato - Eskilstuna

Fortifikationsverket söker en verksamhetssamordnare Nato och kundansvarig för Nato Security Investment Programme (NSIP) till vår Natoenhet. Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt uppdrag är att bygga, utveckla och äga försvarsfastigheter. Vår specialistkompetens inom skydds- och anläggningsteknik är alltmer efterfrågad, vilket innebär att vi får fler hyresgäster som har behov av säkra fastigheter. Sveriges medlemskap i Nato kommer kräva anpassningar av vår myndighets fastighetsbestånd för att kunna möta de nya behoven. Natoenheten är organiserad under ledningsstaben på Fortifikationsverket. Enheten är inrättades den 1 januari i år och kommer successivt fortsätta byggas upp. Som verksamhetssamordnare Nato och kundansvarig för Nato Security Investment Programme (NSIP) kommer du att spela en nyckelroll i vårt team. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara att, inom Fortifikationsverket, samordna alla stegen i NSIP-projekt och att utveckla därtill hörande rutiner och processer. Inledningsvis kommer fokus att vara att aktivt delta i etableringen av NSIP i Sverige. Detta innebär bland annat att leda analysarbete till stöd för utarbetande av behovsunderlag, framtagande av projektförslag och investeringsavtal samt rapportering och uppföljning. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Natos högkvarter i Bryssel. Befattningen är centralt placerad i myndigheten och innebär hög grad av självständighet och ansvar. Resor både inom och utom landet förekommer. Befattningen kräver kunskaper och förståelse för såväl försvarsplanering och operativ planläggning som erfarenhet av att leda underlagsframtagande i byggprojekt. Placeringsort är i Eskilstuna eller Stockholm, men annan ort kan komma bli aktuell. Vad erbjuder du oss? Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen eller utbildning som bedöms likvärdig med inriktning mot förvaltning, projektering, bygg och fastighet, ekonomi eller krigsvetenskap. Du har erfarenhet från centralt arbete inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket eller annan försvarsmyndighet. Vidare behöver du ha flerårig erfarenhet av att självständigt organisera och leda uppdrag och projekt. En förutsättning för att vara lyckosam i rollen är att du har god förmåga att tala, skriva och presentera på engelska och svenska samt har körkort klass B. Det är meriterande om du har en officersutbildning inom Försvarsmakten eller en annan utbildning vid Försvarshögskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet från internationell tjänstgöring, erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd och av att självständigt organisera och leda uppdrag och projekt av tvärsektoriell karaktär. Vidare är det meriterande med eget nationellt som internationellt nätverk inom området och vana av nationell som internationell myndighetssamverkan. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid social kompetens och personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet. Då rollen ställer höga krav på samverkan och samarbete både internt och externt söker vi en person som besitter en hög samarbetsförmåga. Du är resultatorienterad och arbetar hårt och ambitiöst för att nå uppsatta mål. Du är analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Vidare besitter du en hög grad av integritet. Du är intresserad och öppen av andra kulturer och sätt att lösa en uppgift. Vad erbjuder vi dig? Tillsammans med cirka 1000 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vårt huvudkontor är centralt beläget med bara tio minuters promenad från Resecentrum i Eskilstuna.  Om anställningen Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras i din befattning. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 28 april 2024. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Frågor kring tjänsten? Välkommen att kontakta rekryterande chef Mikael Widelund, 010-44 44 688 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand, 010- 44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes

12 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Chef centrala befälsgruppen vid FMTS grundutbildningsbataljonstab

Hos oss ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!   Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband 1.Operativa logistikbataljon och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel.     För vår verksamhet i Halmstad söker vi nu en chef till centrala befälsgruppen i bataljonstaben (FMTS Grundutbildningsbataljon).     Huvudsakliga arbetsuppgifter  Som chef Centrala befälsgruppen, CBG är du CPA (chef med personalansvar) och leder sektionens arbete. CBG är under införande vid Grundutbildningsbataljonen, uppgifterna har tidigare lösts av en sektion inom bataljonsstaben, när verksamheten nu växer vid GU-bat så renodlas utbildnings-funktionen. Gruppens huvudsakliga uppgifter är att utveckla, planera och genomföra utbildning för såväl anställda som värnpliktiga. CBG består av företrädare för de olika tjänsteinriktningar som finns vid de operativa logistikbataljonerna, exempelvis teknisk tjänst, transporttjänst och förarutbildning. Du leder och samordnar arbetet, det är av stor vikt att du har förmågan att se helheten och vad som behöver prioriteras i de olika skedena under utbildningsåret.  Gruppen ansvarar även för drift av de bataljonsledningssystem som inte nyttjas för grundutbildning innevarande år. Som chef arbetar du nära bataljonsstaben, du lyder direkt under bataljonchefen, men deltar även aktivt i bataljonsstabens arbete med bedömande och beredningar.     Kvalifikationer  • Officer minst OR7  • Körkort B  • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift  Meriterande  • Arbetslivserfarenhet inom militär logistik och/eller teknisk tjänst.  • Arbetslivserfarenhet från soldatutbildning vid kompani.  • Arbetslivserfarenhet som lärare vid militär skola och väl insatt i utbildningssystemet.   • Erfarenhet av att arbeta i de administrativa IT-stödsystemen PRIO och VIDAR.  • Tidigare erfarenhet som CPA i FM.   • Internationell tjänstgöring.  • Militärt förarbevis.  • Körkort C/CE.    Personliga egenskaper  Att vara chef vid Centrala befälsgruppen innebär att du måste ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga att fatta egna beslut. Du måste ha ett gott ordningssinne, vara väl strukturerad samt ha en god förmåga att tidigt se vilka behov som efterfrågas.   Du ska kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt. Tempot och innehållet i uppgifterna är varierande och detta ställer krav på att kunna tempoväxla och prioritera. Det är viktigt att du är en social person som gillar att arbeta i både grupp och enskilt. Det är viktigt att du har en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa alla uppgifter. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.  Övrigt  Anställningsform: Heltid  Arbetsort: Halmstad  Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse  Upplysningar om befattningen  Mj Mikael Olofsson, C FMTS GU-bataljon  Tel: 035-266 20 00 (växel)  Göran Persson, Chef utbildningsstödsektionen vid FMTS GU-bataljon  Tel: 035-266 20 00 (växel)  Information om rekryteringsprocessen  Sofia Jönsson, Stabsofficer personal, Grundutbildningsbataljon  Tel: 035-266 20 00 (växel)    Fackliga företrädare  HSOF: Anders Norén  OFR-S: Roland Kramer  SACO: Nermina Dzanic  SEKO: Jörgen Stehn  Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00 (växel)    Sista ansökningsdag  Välkommen med din ansökan senast 2024-05-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.  Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------- Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben – utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll. FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

12 april 2024
Sista ansökan:
27 maj 2024
1. Militärpolisbataljon söker Säkerhetsunderrättelseofficer

1. Militärpolisbataljon söker Säkerhetsunderrättelseofficer Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig! 1.Militärpolisbataljon är ett krigsförband med huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens uppgifter kan delas in i tre övergripande typer: • Säkerhetsoperationer, ex personskydd, eskort samt bevakning. • Ordningsoperationer, ex bevaka, patrullera samt genomsöka. • Stödoperationer, ex trafikreglera, evakuera samt utbilda. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan sättas in med kort varsel. Insatser förekommer regelbundet både nationellt såväl som internationellt. Därutöver stödjer bataljonen andra förband vid operationer. Nu söker vi en säkerhetsunderrättelseofficer till bataljonsstaben S2. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsunderrättelseofficer vid underrättelse- och säkerhetssektionen (S2) är du delaktig i stora delar av bataljonens verksamhet. Du deltar i både planering och genomförande av förbandets underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänst. Du genomför och administrerar säkerhetsprövningar, registerkontrollhantering och Personal Security Clearance i IS Undsäk. Du följer dessutom upp förbandets inhämtning samt delger rapporter och orienteringar i skrift såväl som genom muntliga föredragningar. I rollen ingår också att utveckla våra metoder och rutiner. Du har kontakt med många olika personer och funktioner internt och externt. I befattningen som säkerhetsunderrättelseofficer hos oss ingår att tjänstgöra på annan ort i kortare perioder. Kvalifikationer • Specialistofficer OR 6-7 • Körkort klass B Meriterande • Utbildning inom militär- och/eller civil säkerhetstjänst • Erfarenhet från militär eller annan statlig underrättelse- och/eller säkerhetstjänst • Tidigare tjänstgöring på militärpolis- eller säkerhetsförband • Erfarenhet från nationella och/eller internationella insatser • Goda kunskaper i Microsoft Officepaketet Personliga egenskaper Du är en person med högt säkerhetsmedvetande, är strukturerad och ansvarstagande. Du är duktig på att omsätta dina kunskaper i ord och handling som blir tydligt för andra. Befattningen ställer mycket höga krav på integritet. Eftersom verksamheten till del är händelsestyrd behöver du vara flexibel samt ha en god förmåga att verka såväl i kontorsmiljö som ute i fält. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt och samarbeta i tillfälligt sammansatta grupper. Tjänsten ställer även krav på en hög arbetskapacitet, flexibilitet och stresstålighet då du periodvis kommer hantera flera ärenden samtidigt. Stor vikt kommer ett läggas vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan senast 2024-05-05. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: Heltid Militär befattning Arbetsort: Kungsängen Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Inom ramen för rekryteringsprocessen kan fysiska tester samt arbetsprov komma att genomföras. Upplysningar om befattningen [email protected] Märk mailet (subjekt) ”Rekrytering Säkerhetsunderrättelseofficer”. Information om rekryteringsprocessen: HR-generalist Monica Isaksson, [email protected] Fackliga företrädare Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00 OFR-O: Orry Finnermark SACO: Johan Gillemyr OFR-S: Kenneth Hartikainen SEKO: Lise-Lott Larsson Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona. Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

12 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024