Byggledare

Sök bland 22 lediga jobb som Byggledare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Byggledare Mark och VA

Vi söker en Byggledare Mark och VA till uppdrag i Stockholmsregionen. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget är ute hos kommun som börjat arbetet att förse en del av kommunen med kommunalt vatten och avlopp. Uppdraget avser en resurs för attunder utbyggnad och upphandling av VA- entreprenaden arbeta som byggledare under entreprenaden samt i upphandlingsskedet. Byggledarens huvudsakliga roll under entreprenadskedet är att fungera som beställarens förlängda arm ute på byggarbetsplatsen och ska leda, bevaka, samordna och administrera byggfasen. Axplock på arbetsuppgifter Delta vid projekterings- och granskningsmöten Granska handlingar (MF, ritningar, utv.mall, arbetsmiljöplan, BAS-P mm) Delta vid upprättande av förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör Granskning, uppföljning och kontroll Granska och analysera bygghandlingar med avseende på teknisk lösning, arbetsmiljö och ekonomi Granska mängdförteckningar Delta vid uppmätningar Medverka vid genomgång och utvärdering samt förslag till beslut av entreprenörens ÄTA-krav Befogenheter för ÄTA-krav Utarbeta underlag för uppföljning och kontroll av ändrings-och tilläggsarbeten Kontrollera arbeten mot kontraktshandling Genomföra leveranskontroller Dokumentera utförda leveranskontroller Gå igenom och följa upp entreprenörens tidplaner Genomgång av leverantörens dagbok Krav (OBS, obligatoriska) •Inneha minst 15 års arbetslivserfarenhet inom anläggningsbranschen, Mark/VA. Varav minst 10 år inomledande funktion som byggledare, arbetsledare eller likvärdig roll.•Behärska svenska språket i tal och skrift.•Ska inneha giltig Arbete på väg (APV) utbildning Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

17 maj 2024
Sista ansökan:
27 maj 2024
Byggledare

BYGGLEDARE INOM MARK & GATUARBETE Vi söker en erfaren och engagerad Byggledare inom Mark/Gatuarbete som vill vara med och forma framtidens infrastruktur. Om du har ett starkt driv, är problemlösningsorienterad och har gedigen erfarenhet av infrastrukturprojekt, så är detta jobbet för dig! Om rollen: Som Byggledare ansvarar du för att leda och koordinera arbeten på våra mark- och gatuprojekt. Du kommer att arbeta nära vårt team av ingenjörer, entreprenörer och andra byggledare för att säkerställa att projekten levereras i tid, inom budget och med högsta möjliga kvalitet. Arbetsuppgifter inkluderar: Planera, koordinera och övervaka mark- och gatuarbeten. Säkerställa att projekten följer tidsplaner och budget. Arbeta med underleverantörer för att säkerställa leveranser och kvalitet. Leda och motivera ditt team för att uppnå bästa resultat. Säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter följs. Krav och kompetenser: Högskoleexamen inom bygg- och anläggningssektorn och minst 3 års yrkeslivserfarenhet från infrastrukturprojekt med teknikområdena mark, gata, VA, fjärrvärme, belysning och anläggande av fiber. Eller ha motsvarande kunskap genom minst 8 års arbete inom bygg- och anläggningssektorn, varav minst 5 år inom infrastrukturprojekt med ovan nämnda teknikområden. Minst 2 års erfarenhet av att självständigt leda projekt inom Mark/VA upphandlade enligt ABT 06 och AB 04 som ansvarig projekt- eller byggledare. Goda kunskaper i AMA Anläggning och MER Anläggning. Erforderlig utbildning och erfarenhet av BAS-P/BAS-U. Utbildningen ska vara högst 5 år gammal vid avtalsstarten; intyg ska kunna uppvisas vid behov. B-körkort och möjlighet att resa till olika projektplatser. Vi erbjuder: En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling. Konkurrenskraftig lön och förmåner. Möjlighet att arbeta med spännande projekt som påverkar samhället. Ett engagerat och stöttande team. Ansökan: Om detta låter som en roll för dig, skicka din ansökan med CV och personligt brev Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på [email protected] Vi ser fram emot att höra från dig!

17 maj 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024
Byggledare Hus

Vi söker en byggledare hustill Trafikmyndighet i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Säkerhetsprövning krävs för denna tjänst Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Myndigheten är den som har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. På Rissnedepån görs flera omfattande åtgärder. Bl a rivs gamla delar av verkstaden och ersätts med en ny och längre byggnad, personalutrymmen restaureras, nya fordonslyftar installeras liksom en ny sprinkleranläggning. Ny tvätt och saneringshall skall även uppföras. I Rissne drivs arbetet för om- samt utbyggnad av befintlig verkstad som utförandeentreprenad (AB04) med insprängd totalentreprenad (ABT06), ny tvätt och saneringshall kommer att genomföras i form av totalentreprenad (ABT06). Nu söker myndighetenen byggledare hus med kompetens och erfarenhet inom depåverksamhet, installationer, konstruktion och övriga anläggningsarbeten. Arbetsuppgifter Bistå i frågor som berör bygghandling. Samordning mellan projektör och entreprenör gällande Frågor och Svar. · Aktivt följa upp och rapportera byggentreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet. · Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten samt avdrag (ÄTA) utifrån kontrakt och dokumentera dessa, rapporterar dessa kontinuerligt till projektledaren. · Samordningsmöte med brukaren löpande. · Ansvara för input avseende prognos för gällande byggentreprenad. · Leda och protokollföra byggmöten/ekonomimöte samt teknikmöten/arbetsmöten utifrån överenskommen agenda. · Stödja entreprenörens arbete med att ta fram arbetsplaner, tidplaner och detaljerade veckoplaner. Godkänna när dem är klara och kommunicera dessa till angränsande verksamhet och intressenter. · Projekt i anslutning till pågående drift, koordinera gränssnitt mot driftsoperatör för att säkerställa minimal påverkan på drift. · Säkerställa att entreprenören efterföljer myndighetens säkerhetsstyrningssystem, krav på miljö och arbetsmiljö, tekniska riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner som berör arbetet. · Fatta för projektet erforderliga beslut utifrån mandat. · Säkerställa att rätt krav ställs på leverantörer gällande elsäkerhetsplanering och SOS-planering i samråd med byggledare BEST. · Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning till Trafikavdelningen. · Representera TF och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer. · Rapportera till Projektledaren samt koordinera sig mot övriga i projektet. · Delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift. Krav (OBS, obligatoriska) Civil- eller Högskoleexamen inom byggteknik, alternativt 10 års arbetslivserfarenhet inom branschen husbyggnad. Minst 6 års dokumenterad erfarenhet av byggledning inom liknande verksamhet (kollektivtrafik, infrastruktur och anläggning). Erfarenhet att ha arbetet som byggledare för husbyggnad i minst två projekt de senaste sju åren, vilka är upphandlade inom LOU/LUF med en entreprenadkostnad om minst 50 mnkr Byggledaren ska i minst 2 projekt med en entreprenadkostnad om minst 50 mnkr arbetat enligt AMA HUS samt AMA AF. Erfarenhet från minst ett projekt av arbete med stomstabilserande stål- eller betongkonstruktioner i om- eller nybyggnader samt invändig stomkomplettering. Erfarenhet från minst 2 ombyggnadsprojekt om minst 50 mkr där ombyggnad av befintliga lokaler skett samtidigt som hyresgästen är kvar och har full drift under byggtiden. Minst 5 års erfarenhet som byggledare/kontrollant åt byggherre. Konsult ska ha TRI kat-19 behörighet. Utbildning kan ske efter påbörjat uppdrag dock senast inom 2 månader med ett godkänt resultat. BAS P/U utbildning, intyg ej äldre än fem år Meriterande Utbildningintyg avseende entreprenadjuridik (AB/ABT)Minst 5 års erfarenhet som byggledare för byggherre. Erfarenhet från stora och komplexa byggprojekt med flera delområden: Minst 1 projekt där minst 5 teknikområden varit representerade såsom (arkitekt, kontruktion, brand, vvs, styr, signal, el 400V, el 750V, markanläggning mm). Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

17 maj 2024
Sista ansökan:
10 juni 2024
Byggledare- husbyggnation

Vi söker Byggledare-husbyggnation till en myndighet i Västerås. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten ska medverka i de olika skedena vid genomförande av nyproduktions-,underhålls- och ombyggnadsprojekt inom Beställarens ansvarsområde. Vid uppdrag som är mer omfattande eller uppdrag som omfattar behov av specialkompetens förbehåller sig Beställaren rätten att göra projektspecifika upphandlingar. Byggledarens roll i innehåller ett stort antal uppgifter och förväntas vara ansvarstagande, driven, och engagerad i sitt uppdrag.Byggledaren ska som exempel:• ha god kännedom om byggprocessen i aktuellt projekt.• ha kontinuerlig kontakt mot entreprenörens platsledning.• utreda fråga/svar som uppstår under produktionen.• stötta projektledare i de kontraktsfrågor som kan uppstå.• leda och skriva protokoll på byggmöten och andra möten kopplade till produktionen.• under byggets gång ha kontroll på ekonomin och säkerställa att budget följs.• följa upp erforderliga planer för kontroller, provningar och besiktningar.• följa upp och säkerställa kontrollplanen• svara för att samtliga handlingar som redovisar den färdiga anläggningen överlämnas till beställaren enligt tidplan.• följa upp och säkerställa Bas-U under produktionen. Krav (OBS, obligatoriska) Flytande svenska i tal och skrift. • inneha examen från minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom verksamhetsområdet alternativt kan 2-årig eftergymnasial utbildning jämföras med fem (5) års erfarenhet inom byggproduktion, utöver de fem (5) år enligt nedan.• minst fem (5) års erfarenhet avseende byggledning eller platschef av byggentreprenader.• god kompetens vad gäller aktuella teknikområden.• vara väl uppdaterad inom gällande lagstiftning och branschregelverk, exempelvis AB04, ABT06 och ABK 09 Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

15 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Byggledare

Derome är ett familjeföretag som utvecklas tillsammans med kunder och medarbetare. Våra kärnvärden långsiktighet, enkelhet, drivkraft och ansvarstagande genomsyrar vår verksamhet. Idag är vi cirka 2 600 medarbetare och beräknar omsätta runt 11 miljarder kronor. Inom Derome jobbar vi för att varje medarbetare ska trivas och vilja stanna länge. Vi gör det genom att värdesätta ett hälsosamt arbetsliv med ett öppet, positivt och inkluderande arbetsklimat. Men också genom kompetensutveckling och ett nära, engagerande ledarskap. Vi vill helt enkelt att du som jobbar här ska ha det bra och känna stolthet att vara en del av företaget. Beskrivning Är du en person som trivs med tidiga morgnar i byggbodar och är redo att ta på dig varselkläder och hjälm? Då passar denna tjänst dig! Vi söker dig som vill vara en del av ett företag som ligger i ständig framkant gällande utveckling med stort fokus på hållbarhet. Derome Husproduktion Plusshus jobbar uteslutande med nyproduktion av bostäder, både flerfamiljshus och radhusområden. Arbetsuppgifter I rollen som Byggledare har du ansvaret för att driva våra totalentreprenader i tidiga skeden och även under produktionstiden. Som platschef samordnar du planering och utförande, ser till att projektet följer tidsplanen och håller satta deadlines. Ditt ansvar omfattar därmed samordning, ekonomi, prognoser, arbetsmiljö, säkerhet och logistik.  Du får en mycket viktig roll när det gäller att driva processen framåt på ett strukturerat och effektivt sätt och kommer att ha nära samarbete med entreprenörer, kunder och kommuner. Din vardag kommer även bestå av frågor gällande kvalité, ekonomi, miljö och arbetsmiljö! Som Byggledare/Platschef kommer du att rapportera och ha ett nära samarbete med Montagechef, samt arbetsledare på plats.  Placeringsort: Mälardalen  Eftersom Derome levererar och utför byggprojekt på olika orter i Sverige är det ett krav att du är öppen för att resa och tillfälligt bo på andra orter inom Sverige.  Kvalifikationer För att lyckas i rollen så har du troligtvis en arbetslivsbakgrund som projektledare, platschef, arbetsledare eller entreprenadingenjör inom byggbranschen. Vi tror att du är högskoleingenjör inom bygg eller liknande. Du har erfarenhet av byggprocessen, liknande arbetsuppgifter och att affärsmässigt driva projekt. Vi ser också att du har goda kunskaper inom entreprenad juridik och god datorvana. Du trivs i en utåtriktad position där samarbete, initiativtagande, kvalitetsmedvetenhet och prioriteringsförmåga är nyckelord. Att du är målmedveten och energisk tar vi för givet. Du har ett ekonomiskt sinnelag, goda kunskaper i Office 365 och är van vid administrativt arbete. Meriterande är om du jobbat med Dalux eller liknande projektverktyg, jobbat i Powerproject och om du gått Bas U/P utbildning. Arbetet förutsätter att du är självgående och känner dig trygg med att fatta egna beslut.  Vi tror att du kommer att trivas i en organisation med högt driv med ett okomplicerat förhållningssätt. Vi tror dessutom att du kommer att trivas med ett arbetsklimat som värdesätter ett långsiktigt och ansvarstagande arbetssätt. Körkort är ett krav. Vi tillämpar löpande tillsättning så passar tjänsten ovan in på dig. Tveka då inte, ansök redan idag! Övrig information Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls såväl i rekryteringsprocessen som vårt arbetsmiljöarbete. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Om oss Derome löser bostadspusslet. Vi utvecklar mark och bygger fullständiga bostadsområden med varierat boende. Genom våra varumärken A-hus och Varbergshus erbjuder vi även småhus till våra privatkunder. I vårt husbolag blir du en del av ett drivet team som brinner för att få samhällen att växa - Tillsammans bygger vi för framtiden. Läs mer på derome.se

15 maj 2024
Sista ansökan:
17 juni 2024
Projektledare

Ni kommer vara verksam i hela Storstockholm och kommer att få tillgång till tjänstebil för att åka ut på besiktning av försäkringsskador. Kalkylering och projektledning sker sedan på kontoret. Ni kommer bli en del av ett starkt expansivt företag som sätter kundnöjdhet i centrum . Ni kommer att vara med i hela projektet från besiktning till slutbesiktning och fakturering . Meriterande är kunskap i meps samt erfarenhet av ramavtal. Du kommer att arbeta med försäkringsskador, samt ramavtal Arbetet kräver god kunskap inom bygg och projektledning

14 maj 2024
Sista ansökan:
12 juli 2024
Byggledare

Vi söker Byggledare till en myndighet i Västerås. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten ska medverka i de olika skedena vid genomförande av nyproduktions-,underhålls- och ombyggnadsprojekt inom Beställarens ansvarsområde. Vid uppdrag som är mer omfattande eller uppdrag som omfattar behov av specialkompetens förbehåller sig Beställaren rätten att göra projektspecifika upphandlingar. Byggledarens roll i innehåller ett stort antal uppgifter och förväntas vara ansvarstagande, driven, och engagerad i sitt uppdrag.Byggledaren ska som exempel:• ha god kännedom om byggprocessen i aktuellt projekt.• ha kontinuerlig kontakt mot entreprenörens platsledning.• utreda fråga/svar som uppstår under produktionen.• stötta projektledare i de kontraktsfrågor som kan uppstå.• leda och skriva protokoll på byggmöten och andra möten kopplade till produktionen.• under byggets gång ha kontroll på ekonomin och säkerställa att budget följs.• följa upp erforderliga planer för kontroller, provningar och besiktningar.• följa upp och säkerställa kontrollplanen• svara för att samtliga handlingar som redovisar den färdiga anläggningen överlämnas till beställaren enligt tidplan.• följa upp och säkerställa Bas-U under produktionen. Krav (OBS, obligatoriska) Flytande svenska i tal och skrift. • inneha examen från minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom verksamhetsområdet alternativt kan 2-årig eftergymnasial utbildning jämföras med fem (5) års erfarenhet inom byggproduktion, utöver de fem (5) år enligt nedan.• minst fem (5) års erfarenhet avseende byggledning eller platschef av byggentreprenader.• god kompetens vad gäller aktuella teknikområden.• vara väl uppdaterad inom gällande lagstiftning och branschregelverk, exempelvis AB04, ABT06 och ABK 09 Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

10 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Byggledare/Platschef

Emtunga Solutions är en ledande totalleverantör av komplexa modulära Turn-key projekt, med 50 års erfarenhet från offshoreindustrin och 25 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin. Genom vår väletablerade och modulariserade genomförandeprocess levererar man snabbt och kostnadseffektivt anläggningar till våra kunder. I tillägg till Offshore- och Life science-marknaden erbjuder företaget även modulära högteknologiska lösningar till andra industrisegment. Emtunga Solutions hanterar hela leveransprocessen från detaljprojektering via inköp, produktion, leverans till kund och slutlig provning med hjälp av företagets mycket kompetenta medarbetare och partners. Tillverkningen av moduler sker i vår produktionsanläggning med hjälp av väletablerade processer och rutiner. Genom åren har Emtunga Solutions levererat över 5 500 modulära byggnadssektioner med omkring 200 000 m2 golvyta till kunder i mer än 25 länder världen över. Kunder inom Offshore Living och Life Science ställer höga och utmanande krav inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö vilket medför ett ständigt fokus och utveckling i företaget. I Sverige finns Emtunga Solutions i Göteborg, Lidköping samt Halmstad med systerföretag i Norge. Företaget omsätter ca 200 mkr och har ca 60 anställda. Mer information om Emtunga Solutions AB finner du på www.emtunga.com Dina arbetsuppgifter I företagets olika projekt, som kan sträcka sig från 6 månader upp till 2–3 år, har företaget arbetat fram en effektiv projektprocess där design, materialinköp och tillverkning sker parallellt för att spara tid. Genom att dela upp projektet i modulära sektioner kan tillverkningen börja sekventiellt i valfri ordning. Varje modulsektion tillverkas separat på verkstadsgolvet efter en fast repetitiv byggnadsprocess som leder till hög kvalité, hög effektivitet, en säker arbetsmiljö och avsevärt kortare ledtid än konventionellt byggande. Modulsektionerna transporteras sedan individuellt till en nationell eller internationell site för slutmontage. Sedan 2023 har företaget sin tillverkning i Lidköping samt en sammansättningssite i Halmstad. Som Byggledare är du ansvarig för att planera och följa upp tillverkningsfasen för att möta projektkraven. Du följer projektet på plats genom modultillverkning, inredning och vidare ut till sammansättningssiten. Tillsammans med projektens Installationsledare förväntas du samordna och styra underentreprenörer samt inhyrd personal för att säkerställa efterlevnad av plan, kostnad, kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Du kommer även att ha ett nära samarbete med både konstruktionsavdelningen, genom att delta i konstruktionsgenomgångar och granska konstruktionsunderlag, samt med inköpsavdelningenvid upphandling av bland annat underentreprenörer. Du ingår i produktionsavdelningen som idag består av 7 personer och du rapporterar till VP Supply Chain & Contracts. Rollen innehåller i huvudsak följande ansvar och arbetsuppgifter: • Ansvara för den dagliga styrningen av modulproduktionen och/eller sammansättningen. • Att övergripande, med stöd av projektplanerare och installationsledare; planera och koordinera produktionsarbete tillsammans med berörda discipliner inom konstruktion, inköp samt berörda underentreprenörer • Genomföra riskanalyser med avseende på HSE, kvalitet, plan och kostnad • Följa upp och styra produktionsarbete med avseende på plan och budget • Säkerställa och dokumentera att projektets kvalitetsplan följs samt koordinera med kvalitetsansvarig för efterlevnad, uppföljning och dokumentation av projektkrav • Hålla i byggmöten • Medverka i kundmöten • Samarbeta med inköp för koordinering och uppföljning av materielleveranser • Samarbeta med drift- och testansvarig för koordinering av funktionstestning Dina egenskaper: • Vi söker dig som vill bidra till att utveckla och driva en effektiv produktion • Du är strukturerad och ordningsam och kan hantera oförutsedda händelser med ett stort lugn och god situationskontroll • Du har goda ledarskapserfarenheter som kan styrkas via referenser • Som person är du bra på att skapa relationer, både internt och externt • Du är van att följa upp och styra mot fastslagen budget • Du är kommunikativ och lösningsorienterad och du behåller alltid ett gott humör oavsett arbetssituation Dina kvalifikationer: Vi söker dig som har några års erfarenhet som byggledare alternativt arbetat i en ledande roll med budgetansvar på ett tillverkningsföretag. Relevant utbildning är meriterande, dock läggs högst vikt vid relevant arbetslivserfarenhet. Krav – Relevant arbetslivserfarenhet – Goda ledaregenskaper – God planerings- och administrativ förmåga – Uttrycka dig väl i både skrift och tal på svenska och engelska – God datorvana och ha goda kunskaper i Microsoft Office-program – Körkort – Möjlighet att resa, både nationellt och internationellt, och beroende på projekt kunna arbeta längre perioder (veckovis/månadsvis) på annan ort Meriterande – om du har en bakgrund inom Offshore, Life Science eller inom industriell konstruktion/tillverkning/produktion – kunskap inom ABT/AB/AMA – Erfarenhet av internationella projekt och kunder Vad kan Emtunga Solutions AB erbjuda dig? Företaget är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor för sina medarbetare. Du erbjuds ett utvecklande och självständigt arbete med stort eget ansvar i spännande projekt med möjligheten att arbeta internationellt. Du kommer till en inkluderande arbetsplats där lösningsorienterande samarbeten prioriteras. Lön och övriga villkor är marknadsmässiga. Vi arbetar med löpande urval. Ansökan sker genom mejl till [email protected]. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med vår rekryteringssamordnare Hanna Carlsson, telefon 0705-774828. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.

8 maj 2024
Sista ansökan:
9 juni 2024
Byggledare

BYGGLEDARE INOM MARK & GATUARBETE Byggledare inom Mark/Gatuarbete Vi söker en erfaren och engagerad Byggledare inom Mark/Gatuarbete som vill vara med och forma framtidens infrastruktur. Om du har ett starkt driv, är problemlösningsorienterad och har gedigen erfarenhet av infrastrukturprojekt, så är detta jobbet för dig! Om rollen: Som Byggledare ansvarar du för att leda och koordinera arbeten på våra mark- och gatuprojekt. Du kommer att arbeta nära vårt team av ingenjörer, entreprenörer och andra byggledare för att säkerställa att projekten levereras i tid, inom budget och med högsta möjliga kvalitet. Arbetsuppgifter inkluderar: Planera, koordinera och övervaka mark- och gatuarbeten. Säkerställa att projekten följer tidsplaner och budget. Arbeta med underleverantörer för att säkerställa leveranser och kvalitet. Leda och motivera ditt team för att uppnå bästa resultat. Säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter följs. Krav och kompetenser: Högskoleexamen inom bygg- och anläggningssektorn och minst 3 års yrkeslivserfarenhet från infrastrukturprojekt med teknikområdena mark, gata, VA, fjärrvärme, belysning och anläggande av fiber. Eller ha motsvarande kunskap genom minst 8 års arbete inom bygg- och anläggningssektorn, varav minst 5 år inom infrastrukturprojekt med ovan nämnda teknikområden. Minst 2 års erfarenhet av att självständigt leda projekt inom Mark/VA upphandlade enligt ABT 06 och AB 04 som ansvarig projekt- eller byggledare. Goda kunskaper i AMA Anläggning och MER Anläggning. Erforderlig utbildning och erfarenhet av BAS-P/BAS-U. Utbildningen ska vara högst 5 år gammal vid avtalsstarten; intyg ska kunna uppvisas vid behov. B-körkort och möjlighet att resa till olika projektplatser. Vi erbjuder: En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling. Konkurrenskraftig lön och förmåner. Möjlighet att arbeta med spännande projekt som påverkar samhället. Ett engagerat och stöttande team. Ansökan: Om detta låter som en roll för dig, skicka din ansökan med CV och personligt brev Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på [email protected] Vi ser fram emot att höra från dig!

8 maj 2024
Sista ansökan:
8 juni 2024
Byggledare och BPU

Vi söker en byggledare BPU inriktning bulleråtgärdertill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget & Arbetsuppgifter Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder längsmed statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekten består av fasadåtgärder (fönster-, ventil- ochväggåtgärder) till bullerutsatta fastigheter, byggande av lokala bullerskärmar invid uteplatsersamt rivning av fastigheter och uppförande av långa spår- och vägnära skärmar.Uppdraget är förlagt inom region väst, i Värmland, Halland och Västra Götaland län. Stationeringsort är Göteborg eller Karlstad.Konsulten kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt,. BPU har fysisknärvaro i entreprenader och kontrollerar att de planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Vidare kommer konsultenkommer även att agera beställarens representant vid besiktningar samt andra besök på byggarbetsplatsen. Konsultenkommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs vägoch järnväg. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter. Byggledaren kommer att besöka fastigheterför uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, fram nya förslag på uteplatsåtgärder, hantera avtal, söka bygglov och bistå vid möten med konsult och entreprenör. I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket. I uppdraget ingår i första hand dessa arbetsuppgifter:• Inventering av lokala bullerskärmar invid uteplatser hos fastighetsägare.• Upprätta förslag på bullerkyddande skärmar invid uteplats i de fall redan framtgna åtgärdsförlag inte är möjliga att utföra. • Ge information samt upprätta avtal med fastighetsägare• Upprätta bygglov/bygganmälan.• Upprätta upphandlingsdokumentation samt bistå vid upphandling av entreprenörer för byggande av lokala skärmar.• Byggplatsuppföljning samt uppföljning av uppställda krav på leverantör.• Vara Beställares representant på syn, bygg- och projekteringsmöte samt vid för- och slutbesiktningar.• Administrera rivning av fastigheter. Krav (OBS, obligatoriska) Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg- och anlägningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet. Med teknikområde avser Trafikverket byggnadsteknik. • Ha genomgått utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. • Konsulten ska ha genomgått BASÄVISTA• Konsulten ska ha genomgått Arbete på väg steg 1• Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.• Inneha ett giltigt B-körkort. Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov. Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet. För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst. Läs gärna mer om oss på centio.se. Vänligen skicka ditt CV på svenska. Vi ser fram emot din ansökan!

6 maj 2024
Sista ansökan:
29 maj 2024