Kontorschef, offentlig förvaltning

Sök bland 11 lediga jobb som Kontorschef, offentlig förvaltning och börja ditt nya yrkesliv idag!

tf. chef inom Fastighetsbildning, Malmö

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang. Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi. ARBETSUPPGIFTER På vårt kontor i Malmö finns det fyra funktioner, och till en av dessa funktioner söker vi nu en tf funktionschef under cirka ett års tid, under ordinarie chefs föräldraledighet. Som tf funktionschef har du resultat- och personalansvar. Det innebär bland annat att du har ansvar för funktionens medarbetare, deras kompetensutveckling och för att skapa ett engagemang och goda förutsättningar så att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Du ansvarar vidare för funktionens ekonomi enligt delegationsordning, genomför medarbetar-, löne- och uppföljningssamtal, har ansvar för att dina medarbetare har en god arbetsmiljö och medverkar i kontorsledningen och enhetens ledningsgrupp. Du deltar även operativt i funktionens dagliga produktion. Produktionen anpassas efter respektive chefs bakgrund och meriter samt arbetsgruppens storlek. KVALIFIKATIONER Som chef har du verksamhetsansvar och leder utveckling av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen. Vi söker dig som har ledaregenskaper och representerar ett närvarande och tillitsfullt ledarskap. Du har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom lantmäteriförrättningsverksamhet, och erfarenhet av ledarskap i teambaserat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är handlingskraftig och har förmåga att självständigt utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål. Du har intresse för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas egenskaper och kunskaper och stärka dem i yrkesrollen, samt har förmågan att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Vidare är du en god kommunikatör med förmåga till överblick och att se helheter. ÖVRIGT På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft. Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Urval sker löpande under ansökningstiden. Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.

21 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Enhetschef för Verksamheten gemensamma flygsystem

Enhetschef för Verksamheten gemensamma flygsystem Är du en engagerad ledare och har erfarenhet av att leda i ingenjörstung verksamhet? Vårt uppdrag att möta det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig är viktigare än någonsin. Vi befinner oss just nu i en tid där du som ledare kommer att vara en nyckelperson i att skapa en ännu mer dynamisk och leveranssäker organisation. Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker! Arbetsuppgifter I rollen som chef för Verksamheten gemensamma flygsystem utgör du, och din personal, en viktig del i verksamhetsstödet till Försvarsmakten och FMV. Enheten omfattar idag 8 anställda medarbetare, bl.a. produktledare och systemingenjörer och ditt främsta uppdrag blir att stötta dina medarbetare i det dagliga arbetet. Arbetet inom verksamheten bedrivs i projektform där medarbetare med teknisk-, kommersiell-, ekonomisk- och annan specialistkompetens arbetar integrerat för att leverera god kvalitet, i tid och på ett kostnadseffektivt sätt. Som chef arbetar du i enlighet med verksamhetens mål utifrån gällande regelverk och riktlinjer inom aktuella ansvarsområden och du arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamheten och kompetensutveckling av medarbetarna. Du förväntas bidra aktivt i ledningsgruppens arbete samt stödjer och rapporterar till överordnad chef. Du kommer också att arbeta nära Verksamhetsområdet Flygs övriga enheter i Linköping och Stockholm. Du kan få ansvar för beredning av frågor kopplat till avdelningens ansvarsområde. Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal. Det förekommer resor i tjänsten. Tjänsten är placerad i Linköping men kommer att medföra frekventa resor till Stockholm. Vi söker dig som Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning, kompetens som FMV bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbetsledande roll samt har erfarenhet av att leda i ingenjörstung verksamhet. Du har också kunskap om projektstyrning och designarbete. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både engelska och svenska och arbetar obehindrat i Officepaketets olika verktyg. Har du utbildning inom chefs- och ledarskap så är det meriterande likaså om du sedan tidigare har erfarenhet från flygområdet och systemarbete. Det är vidare önskvärt att du har erfarenhet av offentlig upphandling samt känner till FMV,s arbetssätt. Det är avslutningsvis ett plus om du har kunskap om utveckling av flygsystem.  Som ledare är du trygg i dig själv och tydlig i din kommunikation, du arbetar självständigt. I rollen är det också av största vikt att arbeta på ett strukturerat sätt för att leda gruppen och verksamheten framåt. Därför behöver du ha förmåga att sätta dig in i skeenden ur ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. Om oss Verksamhetsområdet Flygmateriel har som uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel för Försvarsmakten inom flygområdet. Verksamhetsområdet deltar i forsknings- och teknikutvecklingsprojekt och ansvarar även för befintliga statliga exportavtal inom flygområdet. Enheten Gemensamma system ingår i avdelningen Gemensamma flygmaterielssystem. Avdelningen består av fyra enheter, Flygbassystem, Särskilda flygsystem, Gemensamma funktioner och Gemensamma system. Verksamheten omfattar anskaffning och vidmakthållande av flygbasmateriel, flygsäkerhetsmateriel och obemannade flygsystem samt samordning av säkerhetsskydd, internationell verksamhet och FoU. FMV – Försvarets materielverk På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning. Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Söktjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel). #LI-Onsite Vid frågor ber vi dig kontakta Therese Fyhr på telefon 0703783508. Sista ansökningsdag är 13 mars 2024. Välkommen med din ansökan.               FMV finns för landet, i många delar av landet. Som medarbetare hos oss får du både en trygg och utmanande anställning och ett stort eget ansvar. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

21 februari 2024
Sista ansökan:
13 mars 2024
Gruppchef till Underrättelseenheten, Region Väst

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Den regionala underrättelseenheten bedriver strategisk, operativ och taktisk underrättelseverksamhet utifrån beslutade inriktningar och geografiskt ansvar. På enheten registreras inkommen och/eller inhämtad information, den bearbetas och analyseras för att kunna delges som underrättelser i någon av underrättelsetjänstens produkter. Verksamheten bedrivs i hela regionen. Sektionen som vi nu rekryterar till har underrättelseansvar på regional nivå och arbetar mot polisområdes- såväl som nationell nivå. Arbetsbeskrivning Som gruppchef för underrättelseverksamheten på regionala sektionen rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för en av sektionens analysgrupper och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Du har särskilt ansvar för en av sektionens analysgrupper. Arbetet sker dels utifrån planering och dels utifrån uppkomna behov. Det innebär att du som gruppchef har en central roll när det kommer till att prioritera och fördela arbetet utifrån sektionens underrättelseplan och de hastigt uppkomna händelser där sektionen behöver stötta. Du ingår i enhetens beredskapsorganisation för att upprätthålla en god tillgänglighet vilket innebär beredskap ungefär var 12:te vecka. Kvalifikationer Detta är en möjlighet för dig som har: minst 1 års erfarenhet, varav 6 månader sammanhängande, av att ha arbetat som chef eller arbetsledare med personalansvar inom den senaste femårsperioden erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten erfarenhet av relevant analysverksamhet polisexamen, alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för befattningen svenskt medborgarskap Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: erfarenhet av att arbeta inom underrättelsetjänst erfarenhet av brottsbekämpande arbete relevant erfarenhet av polisorganisationens verksamhet erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen ingått i ledningsforum chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: analys och helhetssyn mål och resultat utveckling och förändring social säkerhet muntlig och skriftlig kommunikation skapa delaktighet och motivation Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. Kontaktpersoner Vid frågor kontakta Sanna Hawborn Dahlstedt, HR-konsult, på [email protected] alternativt rekryterande chef Marianne, 010-565 33 40. Fackliga företrädare Polisförbundet Region Väst, [email protected] Saco-S Region Väst, [email protected] SEKO Polisen Väst, [email protected] eller via 114 14 ST sektion Västra Götaland, [email protected] Övrig information Anställning Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp Anställningen kan komma att inledas med en provanställning Placering vid Göteborg Säkerhetsklassning Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Ansökan Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 4 mars 2024 via e-post till [email protected]. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A090.626/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Varmt välkommen med din ansökan!

19 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Sektor utbildning i Stenungsund söker Funktionschef för stab stöd

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor, gymnasium, kompetens och utveckling, kultur och fritid samt stab stöd. Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. ARBETSUPPGIFTER Stab Stöd inom sektor utbildning är en centralt placerad funktion och där ingår centralt organiserad barn- och elevhälsa. Enheten för flerspråkighet och övergripande administration för förskolan och grundskolan. Som funktionschef är du en del av sektor utbildnings ledningsgrupp. I sektorledningen bidrar du till den strategiska utvecklingen med perspektiv från dina enheter. Som funktionschef är du chef över enhetscheferna inom Stab Stöd. Stab stöds ledningsgrupp består av enhetschefer för Centrala barn och elevhälsan samt Enheten för flerspråkighet. Du leder ledningsgruppen utifrån ett helhetsperspektiv, skapar struktur, säkerställer processer och samverkande dialoger, såväl internt som med externa aktörer, för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Funktionschefen och Stab Stöd är strategiska medledare i sektorns systematiska kvalitetsarbete, vilket inkluderar kvalitetssäkring och likvärdighet inom skolformerna förskola, grundskola och gymnasium. Funktionschefen ansvarar för att centrala barn och elevhälsans arbete bedrivs både främjande och förebyggande för barns och elevers hälsa, vilket i sin tur bidrar till utveckling och lärande. Inom funktionschefens ansvar finns också mottagningsprocessen för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola samt fristående verksamheters tillgång till specialpedagogisk kompetens. Inom stab stöd finns verksamhetschefsansvaret enligt hälso-och sjukvårdslagstiftningen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats. Som funktionschef är du arbetsledare för den Centrala administration inom förskolan och grundskolan. KVALIFIKATIONER Du har flerårig erfarenhet av ledarskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda genom andra chefer. Du har erfarenhet av förändringsledning och du har god kännedom om de formaliakrav som ställs på kommuner. För att du ska lyckas i ditt uppdrag i Stenungsund är det bra om du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. Som ledare är du lyhörd, kommunikativ, tydlig och prestigelös. Eftersom du vet att den som känner sig uppskattad presterar bättre, präglas ditt ledarskap av att skapa engagemang och glädje inför likväl uppdraget som de utmaningar som din verksamhet gemensamt har att hantera. Du följer din verksamhet noga och tar stort ansvar för utvecklingen av den, samtidigt som du i hög utsträckning känner tillit för din organisation och dina medarbetare. Som person tror vi att du är relationsskapande, social och att du har lätt för att nätverka. Du är analytisk, ser helheter och är van vid att samordna och samverka. Du har goda IT-kunskaper och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Du har en avslutad akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

16 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Farsta i Rgn Sthlm söker en Gruppchef till Polisens Kontaktcenter (PKC)

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget som gruppchef för PKC: Som gruppchef på PKC rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom PKC:s område och dess resultat. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i Polisregion Stockholm. Enheten består av ett flertal sektioner: • Trafikpolisen • Sjöpolisen • Polishundar • Polisrytteri • Insatsstyrkan • Operativa kommunikativa insatser • Regionledningscentralen (RLC) • Polisens kontaktcenter (PKC) Enheten har också tre kansligrupper som är en stödjande, beredande och samordnande resurs för operativa enhetens ledning och sektioner. Vill du arbeta vid en arbetsplats som erbjuder dig samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka polisens uppdrag och mål? Polisen värderar högt engagemang, tillgänglighet och effektivitet. På PKC handlar det huvudsakliga uppdraget om att upprätthålla en god servicenivå i mötet med allmänheten via 114 14, hantera inkomna TIPS som kommer in till Polismyndigheten, samt att vidta initiala utredningsåtgärder direkt i linjen. Genom detta kan vi fatta kvalitativa beslut i ärenden i syfte att bidra till en effektiv brottsutredningsprocess. Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef på PKC med placering i Farsta. KVALIFIKATIONER Detta är en möjlighet för dig som har: • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde • för funktionen examen/utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat • ingått i ledningsforum • chef-/ ledarskapsutbildning • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför den egna organisationen När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: • analys och helhetssyn • mål och resultat • utveckling och förändring • social säkerhet • muntlig och skriftlig kommunikation • skapa delaktighet och motivation Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. ÖVRIGT Placeringsort: Farsta, Region Stockholm • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast angivet datum. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster

15 februari 2024
Sista ansökan:
29 februari 2024
Enhetschef för central administration till förvaltning för livslångt lärand

Brinner du för hela livets lärande och vill vara med och göra Kumla kommun liiite bättre? Tycker du att administrativt arbete och myndighetsutövning är roligt och vill arbeta i en bred chefsroll där du får möjlighet att bidra till att skapa bra förutsättningar för elevers lärande? Nu söker vi en engagerad chef för att stärka upp vårt administrativa team. Hos oss kommer du till en lagom stor organisation där det är lätt att få överblick, känsla av sammanhang och möjlighet att göra skillnad på riktigt! Förvaltning för livslångt lärande är Kumla kommuns största förvaltning med ca 900 anställda. Vi erbjuder och ansvarar för all utbildning från förskola till vuxenutbildning: det livslånga lärandet. Tillsammans genom samverkan skapar vi goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas och bidrar till bästa möjliga skola för våra barn och elever i Kumla kommun. ARBETSUPPGIFTER Som enhetschef för den centrala administrationen har du som uppdrag att leda och fördela arbetet för fyra administratörer samt samordna arbetet för för handläggare och administratörer på våra förskolor och skolor. I tjänsten ingår verksamhets-, ekonomi-, personal-, och arbetsmiljöansvar. Den centrala administrationen ansvarar för handläggning av förvaltningens myndighetsutövning, bland annat hantering av skolval, förskoleplacering och ansökan om skolskjuts. I din roll skapar du goda förutsättningar för utveckling och en rättssäker hantering av ärenden. Övrigt förekommande arbetsuppgifter är bland annat hantering av överklaganden, uppföljning av interkommunala kostnader och intäkter samt fakturahantering. Tjänsten är placerad på central förvaltningsnivå med förvaltningschef som närmaste chef och du ingår i förvaltningens ledningsteam. På förvaltningskontoret arbetar, förutom det administrativa teamet, även verksamhetschefer, nämndsekreterare, utredare, handläggare och IKT-pedagog. VÅRT ERBJUDANE Vår ledarplattform är grunden för de aktiviteter och insatser som ledarutvecklingen består av och tydliggör vilket chefs- och ledarskap kommunen vill främja. Vi erbjuder dig möjlighet att växa som ledare, bland annat genom utbildningar och chefsforum, och vi förväntar oss att du arbetar med dina styrkor och utvecklingsområden. Vi erbjuder friskvårdspeng, inväxling av semesterdagar samt möjlighet till förmånscykel och förmånsbil. KVALIFIKATIONER För att lyckas med uppdraget har du en relevant utbildning på universitets- eller högskolenivå samt flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom myndighetsutövning eller utbildningsområdet. Du har även goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftning, IT, Officepaketet samt erfarenhet av ekonomihantering. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som chef eller ledare med personalansvar. Erfarenhet av IST Förskola, Infomentor eller liknande system är meriterande. Vi söker dig som är målmedveten, lösningsfokuserad och strukturerad. Du har förmåga att lyfta blicken, skaffa en överblick och prioriterar effektivt utifrån behov. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet och tycker det är viktigt att dina medarbetare utvecklas och tar ansvar. Du är bra på att bygga relationer och samarbetar gärna med såväl interna som externa parter för att tillsammans nå förvaltningens mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag. Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Vi känner oss stolta över vårt Kumla! För att se lite av det som hände under 2022 klicka här: https://youtu.be/DQFTdSZqIaU

12 februari 2024
Sista ansökan:
26 februari 2024
Samhällsbyggnadschef sökes till Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro är en av landets mest attraktiva kommuner där vi effektivt möter behoven av boendemiljöer av hög kvalitet, god infrastruktur och skapar en hållbar kommun. Kommunen ska fortsätta leverera service i toppklass till dagens och framtidens kommuninvånare. Detta är en oerhört spännande möjlighet att vara med och driva samhällsutvecklingen i en av Stockholmsregionens mest snabbväxande kommuner, där vi samtidigt har den mindre kommunens fördelar med korta beslutsvägar och nära samverkan mellan kontorsgränserna.  I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare, företagare och besökare bästa möjliga service, bemötande och upplevelse av att leva och verka i kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och det gemensamma samhällsuppdraget.  Om uppdraget:  Vi söker dig som vill jobba som samhällsbyggnadschef hos oss och aktivt vill bidra till att forma framtidens Upplands-Bro kommun. Vi erbjuder dig en arbetsmiljö där vi tillsammans bidrar till helheten och där dina handlingar och beslut stämmer överens med Upplands-Bro kommuns övergripande mål. I ditt dagliga arbete möter du människor och upplever glädjen i att göra skillnad. Ditt ledarskap präglas av helhetssyn, engagemang, professionalitet, tydlighet, mod och nyfikenhet.   Som samhällsbyggnadschef kommer du att: • Ha övergripande ansvar för samhällsplanering och samhällsutveckling i kommunen tillsammans med ledningsgrupp och kollegor. • Ingå i kommunens ledningsgrupp och rapportera direkt till kommundirektören. • Ha personal- och budgetansvar för hela kontoret, som omfattar cirka 100 medarbetare. • Ansvara för att uppfylla politiska mål och uppdrag. • Planera, följa upp, styra och utveckla verksamheten utifrån kommunens vision, mål, budget, styrmodell och riktlinjer. • Samarbeta och samverka med andra kontor och kommuner. • Rapportera direkt till nämndernas politiker, såsom tekniska nämnden, fastighetsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. • Avdelningscheferna rapporterar direkt till samhällsbyggnadschefen och ingår i ledningsgruppen för kontoret. • Genomföra medarbetaruppföljning och lönesamtal med avdelningscheferna. • Leda kontorets utvecklingsarbete. • Delta i facklig samverkan på kontorsnivå. • Representera kontoret och kommunen i både interna och externa forum. Vi söker dig: Vi ser att du är en erfaren ledare som brinner för att utveckla verksamheter och förbättra för både medarbetare och invånare. Här är vad vi letar efter: • Högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten. • Erfarenhet av att inneha en ledande befattning inom offentlig förvaltning med fokus på samhällsbyggnadsfrågor. • Van vid att leda strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete inom samhällsbyggnad. • Förmåga att ta ett tydligt helhetsansvar både för det egna kontorets och för kommunen i stort. • Medborgarfokus, resultatorientering och förmåga att bygga relationer. • Stödjande och coachande ledarskap. I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker därför dig som visar stort engagemang för uppdraget och som är trygg i din roll som chef. Vi ser att du är handlingskraftig, lyhörd och leder med ett genuint intresse för människor. Med ett stort mått av förändringsvilja, resultatorientering och problemlösningsförmåga har du förmågan att driva och utveckla organisationer och medarbetare. För dig är kommunikation ett självklart redskap i ditt uppdrag. Du uppvisar en mycket god kommunikativ förmåga, och du arbetar utifrån en helhetssyn med engagemang för hela kommunen för att främja samarbete och samverkan mellan våra verksamheter. Vi ser att du effektivt bygger relationer på alla nivåer i en organisation och är skicklig på samverkan samt engageras av samhällsuppdraget där resultat skapas tillsammans med andra chefer och politiken. Vad vi erbjuder:   Här finns den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i kommunens samhällsuppdrag. Med en budget i balans finns det goda möjligheter att driva kommunens och samhällsbyggnadskontorets utveckling tillsammans med nära kollegor och medarbetare. Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag i en spännande tillväxtkommun med kompetenta och engagerade kollegor samt en stark vi-känsla. Våra arbetsplatser är belägna i Kungsängen och Bro vid pendeltågsstationer, bussar och allmän service, och cirka 30 minuters resväg från Stockholm C. Upplands-Bro erbjuder en arbetsmiljö där vi är på plats fyra dagar av fem i veckan, vilket ger dig möjligheten att vara direkt involverad i kommunens dagliga verksamhet och bygga starka relationer. Dessutom finns flexibilitet för distansarbete, vilket ytterligare öppnar upp för en varierad och flexibel arbetstid som möjliggör ökad närvaro och engagemang i Upplands-Bro kommun. Tjänstens omfattning och tillträde: Heltid, tillträde enligt ök.   Lön: Individuell lönesättning   Om rekryteringsprocessen:   Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 3 mars 2024. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor.  De kandidater som bedöms uppfylla tjänstens skallkrav (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att bjudas in till att genomföra ett arbetspsykologiskt test. Vi planerar att genomföra kompetensbaserade intervjuer med kandidater som går vidare efter testning under vecka 10-11.   Samverkan är en viktig del av våra chefstillsättningar. Slutkandidater kommer därför att träffa kommundirektör Ida Texell, kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt Nencioni, personalchef AnnCatrin Brattström, samt fackliga parter som representerar samhällsbyggnadskontorets medarbetare. Det kommer att genomföras en bakgrundskontroll på slutkandidat. Godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning. Säkerhetsintervju kan tillkomma innan anställning. Varmt välkommen med din ansökan! Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

12 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Gruppchef till KTH Biblioteket inom forskningsstöd

Vill du vara med och driva KTH Bibliotekets forskningsstödjande arbete framåt? Vi söker nu en gruppchef till KTH Biblioteket som ska leda arbetet med bibliotekets forskningsstödjande verksamhet och bidra till vårt gemensamma utvecklingsarbete. Biblioteket och gruppen Vid KTH Biblioteket verkar 50 medarbetare som bidrar till framtiden genom att stödja utbildning, forskning. KTH biblioteket är också en central studie- och mötesplats på campus. Vi arbetar kontinuerligt med ledar- och medarbetarskap för att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och kan utvecklas.  I gruppen ingår i dag, bibliotekets informationsförsörjning, publiceringsstöd och stöd till forskningsdatahantering. I gruppen ingår även en analysenhet som följer upp KTH:s forskning genom bibliometri och dataanalys. Gruppen består i dag av 17 personer.   Arbetsuppgifter Du leder arbetet med vårt forskningsstödjande arbete där vi sätter forskaren i centrum. Centralt för arbetet är frågor kring öppen vetenskap och FAIR data dvs hur KTH:s forskning kan bli ännu mer tillgänglig. Andra viktiga frågor är digitalisering och arbeten med olika dataflöden. Du ingår i bibliotekets ledningsgrupp och rapporterar till Överbibliotekarien.  Exempel på arbetsuppgifter:  - Delta i det strategiska arbetet i bibliotekets ledningsgrupp  - Ansvara för att planera och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna  - Samarbete mellan olika aktörer inom KTH och samverkan nationellt och internationellt  - Personalansvar  - Budgetansvar  Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som bidrar till en hållbar framtid  - En kreativ, internationell och dynamisk miljö   - En statlig anställning med goda arbetsvillkor  - Hemarbete som en del av arbetstiden Länk till våra övriga förmåner https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932  https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Examen från högskola eller universitet som arbetsgivaren bedömer som relevant  - Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med verksamhet som stödjer forskningsprocessen  - Arbetslivserfarenhet av att leda grupper (som exempelvis arbetsledare, teamledare, större projektledare, gruppledare, chef)  - Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.  Vi söker dig som är en lagspelare som ger energi och som blir en referenspunkt för andra genom att skapa engagemang och delaktighet. Du är lyhörd för andra då arbetet innebär många kontakter i olika verksamheter på KTH.   Du ser till verksamhetens bästa där gemensamma mål går före individuella prestationer och där du har förmågan att ha ett brett perspektiv på frågor.  För att lyckas i rollen behöver du kunna formulera dig på ett lättförståeligt och tydligt sätt i din kommunikation med andra.  Vidare trivs du i en händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete och ställa om när det behövs. Du ser möjligheter i situationer då förutsättningar förändras och bidrar med ett konstruktivt förhållningssätt till utmaningar.   I pressade situationer är du reflekterande och kan bevara lugnet och fokusera på rätt saker.  Då vi befinner oss på en utvecklingsresa ser vi gärna att du stimuleras av utvecklingsarbete och bidrar till det.  Meriterande - Chef- eller ledarskapsutbildning  - Arbetslivserfarenhet från lärosäte, vetenskaplig akademi eller annan relevant myndighet  - Erfarenhet av digitalisering och arbete med dataflöden  - Goda kunskaper om öppen vetenskap  - Intresse av att leda i förändring och se möjligheter i utmaningar och i nya förutsättningar  Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.  Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time). Om anställningen  Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Övrigt Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning. Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess. Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.   Om KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

11 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Enhetschef för centralt stöd och service

Hudiksvalls kommun söker dig som vill bli vår nya enhetschef för centralt stöd och service!  I kommunhuset i centrala Hudiksvall har du ditt kontor. Här arbetar också 16 av dina medarbetare som alla har skilda kompetens och inriktningar. Enheten ansvarar för stöd och service, både internt och externt. Ni ger stöd till verksamheten genom bland annat diarieföring, arkivhantering, posthantering och kopiering. I enheten ingår även kommunens servicecenter som ser till att Hudiksvalls kommun är tillgänglig och ger god service och rådgivning till våra kommuninvånare. 2023 invigdes servicecenter i Delsbo och en av dina medarbetare arbetar därifrån. På enheten finns även en utvecklingsledare som tillsammans med dig utvecklar verksamheten.  Arbetsuppgifter Välkommen till ett omväxlande och utvecklande uppdrag! Arbetet som enhetschef innebär att du ska leda och fördela arbetet på enheten, där du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Tillsammans med dina medarbetare förvaltar ni och utvecklar enhetens service, tjänster, rutiner och arbetssätt. Genom att leda en grupp med olika uppdrag och kompetenser ges du möjlighet till en varierande och dynamisk arbetsvecka.  Du kommer samarbeta med andra aktörer för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt stöd och god service. Framförallt samarbetar du med kommunens förvaltningar, men du arbetar också med extern samverkan. Ett stort utvecklingsprojekt som pågår är exempelvis arbetet med e-arkiv, där du kommer vara involverad.  Du kommer vara direkt underställd kommunledningsförvaltningens verksamhetschef för stab/kansli. Din chef har tidigare haft rollen som enhetschef för centralt stöd och service och kommer vara ett bollplank för dig under din introduktion.  Din profil Vi söker dig som är en trygg ledare som skapar engagemang och arbetsglädje. Du har förmåga att växla mellan perspektiv, anpassa dig till nya omständigheter och se till helheten när du prioriterar och löser problem. För dig är det självklart att ha ett fokus på dem vi är till för - våra kommuninvånare och de verksamheter som enheten stödjer. Du har god självkännedom och förtroende till dina medarbetare på er väg i att finna, forma och implementera lösningar. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha erfarenhet av att arbeta som chef, eller på annat sätt har kunskaper inom ledarskap. Det är meriterande om du har arbetat inom en service- eller stödfunktion och/eller inom kommunal verksamhet. Du har en akademisk examen som av oss bedöms vara relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har utbildning i statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning och har kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö.  Det är viktigt för oss att du har ett intresse och engagemang för kommunens samhällsuppdrag.  Vid urval görs en sammanvägd bedömning och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Provanställning på 6 månader kan vara aktuellt. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska tester användas. Om förvaltningen En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunledningsförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunledningsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun. Om Hudiksvalls kommun Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.  I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

6 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Enhetschef

Vill du arbeta med att leda, utveckla och förvalta Stockholms ledande Vatten och avfallsbolag? Vill du bidra i vår verksamhet som har en avgörande betydelse för en hållbar stad både nu och för kommande generationer? Då kan rollen Enhetschef Information och Samordning vara något för dig! Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag som varje dag tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Tillsammans arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad ARBETSUPPGIFTER Information och Samordning är en ny enhet inom avdelningen VA och kommer att ansvara för samordning av övergripande processer och systemstöd för avdelningen. I rollen som enhetschef för enheten Information och Samordning kommer du att ha personalansvar för de två sektionscheferna för sektionerna; Informationshantering och Samordning. I ditt ansvar ingår att bygga upp och utveckla enheten, budgetansvar samt personal och arbetsmiljöansvar för två sektionschefer. Totalt består enheten av 12 medarbetare i dagsläget. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp och rapportera till avdelningschefen. Tjänsten är en tillsvidareanställning och du kommer att utgå från vårt fina huvudkontor i Ulvsunda och förväntas även vara på plats på våra anläggningar runt om i Stockholm. Då du i din tjänst kommer att ha tillträde till våra vattenverk kommer även säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i samband med anställning. KVALIFIKATIONER För att lyckas i den här rollen ser vi att du har: • Relevant eftergymnasial utbildning • Flerårig chefserfarenhet från stödverksamhet • Erfarenhet av att ha byggt upp en verksamhet • Meriterande är chefserfarenhet för andra chefer samt erfarenhet från informationshantering Du kommer i din roll att ha breda kontaktytor internt och externt vilket ställer höga krav på att du är en god kommunikatör och bygger långsiktiga och förtroendeingivande relationer. Du uppmärksammar och tar tag i olösta problem. Du tycker det är roligt att förvalta samtidigt som du bygger upp en verksamhet. Du trivs i en miljö som handlar om att utveckla både resurser och arbetssätt. Du vill, precis som oss, skapa en kultur av samarbete, lärande och transparens. ÖVRIGT I den här rekryteringen samarbetar Stockholm Vatten och Avfall med We:source. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nina Boustedt, mobilnr: 0768-506405, [email protected] För oss är medarbetarnas hälsa i fokus. Vi underlättar för dig att göra hälsosamma val och att kunna kombinera arbete, fritid och familj. Läs mer om oss på vår hemsida svoa.se/jobb. Då vi är en arbetsgivare som värnar om och strävar efter en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och vår samhällsviktiga funktion, kommer du som slutkandidat att genomföra ett drogtest hos vår hälsopartner.

5 februari 2024
Sista ansökan:
25 februari 2024