Kurator

Sök bland 45 lediga jobb som Kurator och börja ditt nya yrkesliv idag!

Vikarierande kurator 100% Hierneskolan/Adolfsfors skola

Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. ARBETSUPPGIFTER Arbets-/ansvarsuppgifter Arbetsuppgifter för den psykosociala insatsen är att: · bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete · bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal · ge handledning och konsultation till pedagogisk personal · kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa · genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen, till exempel stöd- och motivationssamtal samt utredande och rådgivande samtal i syfte till att bidra med kunskaper om samhällets stödsystem · på uppdrag av rektor utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola · delta i organiseringen av skolans arbete med värdegrund och likabehandling · ta till vara kunskap och elevernas psykosociala hälsa i elevhälsans arbete KVALIFIKATIONER Skolkurator I rollen som skolkurator är målet att stödja eleverna i deras utveckling mot kunskapsmålen och att eleverna utvecklas socialt i en miljö som främjar lärande. Elevhälsan och skolkurator ska främst arbeta främjande och förebyggande. Skolkurator stödjer elever vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan, som gör det svårt att klara skolarbetet. Skolkuratorn stödjer i frågor som rör kamratsvårigheter, kränkande behandling, frånvaro och konflikter. Skolkuratorn samverkar med, och kan informera om, övriga stödinstanser som finns i samhället. Rektor är skolkuratorns närmsta chef och skolkurator ingår i ett arbetslag tillsammans med övriga funktioner i elevhälsan. Kompetensprofil Som skolkurator är det viktigt med erfarenhet av arbete med barn och unga. Skolkurator ska ha lätt för att samarbeta, men också kunna planera och prioritera sitt arbete självständigt. Det är viktigt att ha ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer med pedagoger, elever och vårdnadshavare. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv, som både i det direkta elevarbetet och i det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och unga och deras utveckling och situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktig. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Som skolkurator tas självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Skolkurator ska ha en förmåga och vilja att påverka skolkulturen samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. Det är viktigt att ha en positiv inställning och se alla elevers styrkor och möjligheter. Som person bör skolkurator vara stabil, empatisk, prestigelös och trygg i sin yrkesroll. Det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift i det svenska språket. Kompetens-/kvalifikationskrav Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. B-körkort (Hierneskolan/Adolfsfors). Enligt skollagen behövs utdrag ur belastningsregistret lämnas in till arbetsgivaren innan anställning. ÖVRIGT Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!

12 juni 2024
Sista ansökan:
26 juni 2024
Skolkurator till Alléskolan

Kom och arbeta hos oss med framtidens nya kompetens på Sveriges arbetsmarknad! Sydnärkes utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning vid Alléskolan och vuxenutbildning vid Allévux i Hallsberg. Sydnärkes utbildningsförbund har som målsättning att alla utbildningar hos oss ska vara det självklara valet för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Vi jobbar för att vi ska vara prio ett i utbildningsfrågor för vår framtid! Förbundet arbetar aktivt med att erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö till våra elever och medarbetare och vi är stolta att vi fortsätter att utvecklas i en uppåtgående trend! Så vad kan Sydnärkes utbildningsförbund erbjuda dig? Jo, ett arbetsklimat där vi värderar öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning. Vi har snabba beslutsvägar där dina möjligheter att vara delaktig och påverka beslut inom organisationen är stora. Du får många trevliga kollegor, ca 300 st, som du kan bolla tankar och idéer med samt möjligheter till ständig utveckling så som utbildningar och fortbildning. Hos oss får du både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att träna i våra egna lokaler. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till att vi ska bli Örebro läns mest attraktiva arbetsplats? Kom då in med en ansökan till oss, vi väntar på just dig! ARBETSUPPGIFTER Vill du arbeta med ungdomar på väg ut i vuxenlivet, arbeta främjande och förebyggande, känna stöd i den egna professionen, ha regelbunden handledning och arbeta i team med övrig elevhälsa? Då ska du välja att arbeta på Alléskolan. Som kurator arbetar du med: • Stödjande samtal med elever och insatser i grupper eller klasser • Kontakter med föräldrar/vårdnadshavare/godemän • Utredningar/kartläggningar och bedömningar, dokumentation • Handledning/konsultation för pedagoger och personal grupp och enskilt • Information och fortbildningsinsatser för personal • Utveckling och genomförande av främjande och förebyggande insatser • Planera/utveckla och delta samt leda övergripande elevhälsoarbete på såväl enhetsnivå samt skolövergripande nivå • Samverkan med externa aktörer Alléskolans gymnasium är uppdelat på sju enheter och där arbetar kurator och övrig elevhälsa tillsammans med rektorer samt andra stödjande funktioner för att skapa de bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål. Rektorerna leder och ansvarar för elevhälsoarbetet på sina enheter. KVALIFIKATIONER Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning. Du har även dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Det är meriterande om du har arbetat som kurator tidigare. Personliga egenskaper: • du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra • du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga • du planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt • du är strukturerad, flexibel och har ett positivt och professionellt förhållningssätt i mötet med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill att du bifogar ditt examensbevis i din ansökan. ÖVRIGT Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats. Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

11 juni 2024
Sista ansökan:
25 juni 2024
Vik. Kurator till ASIH och SPSV Lidingö

Om Aleris Närsjukvård Aleris Närsjukvård AB bedriver ASIH, sluten palliativ vård, Rehab Station, närakuter och basal hemsjukvård. Ett tydligt vårdkoncept med god samverkan möjliggör säkra vårdövergångar för våra patienter. Våra medarbetare drivs av stort engagemang och hög delaktighet. Vi gör skillnad varje dag. Inom Aleris palliativa verksamhetsområde Nord vårdar vi svårt sjuka patienter i hemmet (ASIH) och på vår palliativa vårdavdelning på Lidingö. Vården bedrivs genom vårdval på uppdrag av Region Stockholm. Vi erbjuder specialiserad vård utifrån varje enskild patients behov och målet är att erbjuda patienter kvalificerad vård såväl medicinskt som psykosocialt under dygnets alla timmar. Nu söker vi en kurator till vårt ASIH team på Lidingö och vår palliativa slutenvårdsenhet på Lidingö. Vår nuvarande kurator ska pröva annat uppdrag inom bolaget och söker därför en vikarie. Hos oss får du ett arbete som präglas av teamarbete, vård på patientens villkor samtidigt som du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du ingår i vår paramedicinska enhet och rapporterar till den paramedicinska enhetschefen. Du kommer till en kompetent enhet med kollegor som arbetar inom olika professioner såsom, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Inom vår verksamhet vårdar vi patienter i alla åldrar med olika diagnoser men vanligast är cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar. Vi har en helhetssyn på människan och vårt fokus är att skapa trygghet dygnet runt för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. I rollen som kurator inom ASIH kommer du tillsammans med ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt våra paramedicinska professioner vårda svårt sjuka patienter och deras närstående i hemmet. Du bistår med stödjande insatser för den som är sjuk och för de närstående i att hantera situationen vid svår sjukdom och under en viss tid efter dödsfall. Ditt arbete omfattar psykosocialt inriktade stödsamtal och reflekterande samtal vid existentiell kris och under sorg men även vägledning om sociala, ekonomiska och juridiska frågor. I arbetet ingår även samtal och stöd till barn i alla åldrar inom familjerna. Arbetet är självständigt och stimulerande. Du kommer att samarbeta på flera olika plan, tex med patienter och närstående men också med kollegor inom verksamhetsområdets olika team och med andra vårdgivare och samhällsinstanser. Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna med några års arbetslivserfarenhet från den somatiska vården. Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet från ASIH och palliativvård. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du ett flexibelt arbetssätt, är lyhörd och initiativtagande. Vi ser att du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och trivs med teamarbete. Giltigt B-körkort är ett krav eftersom arbetet innebär möten med patienter och närstående i deras hem. Du uttrycker dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift. Aleris ASIH Nord Vi är en verksamhet med sex ASIH enheter och en specialiserad palliativa vårdavdelning. Våra enheter som bedriver ASIH finns på Lidingö, Sollentuna, Täby, Upplands- Väsby, Västerort och Järfälla. Vår palliativa avdelning finns på Lidingö. Övrigt • Anställningsform: Vikariat 1 sept tom 31 januari 2025 (trolig förlängning) • Placeringsort: Lidingö • Omfattning: deltid/heltid, 80-100 % enligt överenskommelse • Tillträde: 1 september 2024 • Individuell lönesättning • Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns • Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt handledning tillsammans med enheten då behov finns och specifik kuratorshandledning med dina kuratorskollegor. Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2024-07-07 i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Therese Lindberg, tel: 0790–71 91 92. Välkommen med din ansökan!

11 juni 2024
Sista ansökan:
7 juli 2024
Vikarierande Kurator till Örnaskolan i Hylte kommun

Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision. Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess drygt 1100 medarbetare. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Örnaskolans högstadium Örnaskolan är en 7-9 skola med ca 370 elever som präglas av ett gott arbetsklimat och ett kollegie som trivs tillsammans. Tillsammans arbetar vi med att forma harmoniska ungdomar med självförtroende. Vi ger ungdomarna de verktyg de behöver för att klara av fortsatta studier och fortsätta sin resa mot vuxenlivet. På Örnaskolans högstadium ges du en möjlighet att göra skillnad för Hylte kommuns framtid, våra ungdomar. Vi är i början på en resa tillsammans elever och personal, där vi ska höja elevernas resultat och skapa goda förutsättningar för fortsatta studier på gymnasiet. Vi arbetar hårt med ständiga förbättringar och vi utvecklas tillsammans. Just nu söker vi en vikarierande kurator till Örnaskolan då vår nuvarande kurator ska vara föräldrarledig. Tjänsten omfattar uppdrag som kurator. Vi som arbetar på Örnaskolan ska möta eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap. Våra elever ska få förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag som innebär att: alla ska ständigt utvecklas. Skolan ska vara en lärande organisation där alla är medskapare av kunskap. Skolan sår nya frön varje dag och vill hjälpa till med att svara på frågan: Vem får jag bli på denna skola? Eftersom alla elever har olika behov, förutsättningar och sätt att lära strävar vi efter en inkluderande helhetssyn kring varje elev. Du bedriver en kreativ arbete med strategier tillsammans med vårt Elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och Studie och yrkesvägledare. Vi söker dig som vill arbeta med engagerade kollegor och som ser arbetsmiljön som en viktig del i arbetet. Med en tjänst på Örnaskolan har Du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet. Som person ska du ha förmågan att se till individen såväl som gruppens behov och du ska ha förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat. Du ska tycka om att arbeta flexibelt och du tycker det är viktigt med elevernas inflytande. Då rollen bygger på nära samarbete mellan rektor, vårdnadshavare och övrig personal är bemötande och samarbetsförmåga viktiga egenskaper. Du ska arbeta aktivt individuellt eller tillsammans med andra för att effektivt nå gemensamma mål. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Upplysningar Rektor: Björn Gustafsson: 0345-181 21 Biträdande Rektor: Erik Beus: 0345-181 20 Kommunal exp.: 0345-181 98 Övriga upplysningar Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

11 juni 2024
Sista ansökan:
20 juni 2024
Kurator

LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb". Läs mer om oss på www.lbs.se. Det här söker vi Vi söker en kurator till LBS Kreativa Gymnasiet i Borås. Vi ser att du brinner för att stötta elever på individnivå men också att du har en aktiv och viktig del i vårt EHT-team och är drivande i vårt arbete i att få eleverna att trivas och lyckas hos oss. Du har ett nära samarbete med undervisande lärare, elever, specialpedagog, skolsköterska och rektor. Vi söker dig med adekvat utbildning för tjänsten. Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hos oss på LBS i Borås har vi ett tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar aktivt för att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs. En trivsam skola med nära mellan lärare, elever och skolledning. Omfattningen på tjänsten är 20%. Tillträde sker 12 augusti. Rekrytering sker löpande. Övrig information Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken. Tillträdesdag: 2024-02-26 Placeringsort: Borås Anställningsform: Föräldravikariat Sista ansökningsdag: 31 jan Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor, [email protected] eller 0730-770348 Är du den vi söker? Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Om du erbjuds anställning hos oss kommer du att få visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Beställ utdrag i god tid då det tar upp till två veckor att få hem dokumentet. Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

10 juni 2024
Sista ansökan:
5 juli 2024
Föräldravikariat - Kurator till sektion Hälsoprofessioner Hörsel, Rosenlund

Är du en kurator med intresse för teamarbete? Lockas du av en stimulerande miljö? Vi söker nu vikarie för kurator (75 - 80%) som är föräldraledig med placering inom Barnhörselhabilitering, Rosenlund. Du erbjuds en verksamhet i förändring där du kan sätta din prägel på hur vi tillsammans kan utveckla arbetet inom hörselområdet och barnhörselhabilitering ett arbete där teamarbetet är centralt och under ständig utveckling handledning regelbundet tillsammans med övriga kuratorer inom HP Hörsel. Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig. Om tjänsten Sektion HP Hörsel ingår i Medicinsk enhet Logopedi på Karolinska. I sektionen finns kuratorer, logopeder och psykologer som arbetar inom hörselområdet. Kuratorerna i sektionen utför sociala interventioner, psykosocial behandling och närståendestöd. En viktig del av uppdraget är även att bedriva utbildning, utvecklingsprojekt och bidra till forskning. Som kurator inom vår verksamhet ingår du i ett multiprofessionellt team med audionomer, läkare, pedagoger, psykolog, undersköterska, medicinska sekreterare och ingenjörer. Din kompetens som socionom behövs för att kunna hantera den psykosociala komplexiteten runt patienten i den medicinska kontexten och bidra med en helhetssyn på barnet. Ni tar ett gemensamt ansvar inom teamet för att arbetet ska flyta på och utvecklas i rätt riktning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: Rådgivning i sociala frågor Myndighetskontakter Kris- och stödsamtal Samarbete med andra vårdgivare, förskolor och skolor, socialtjänst samt intresseorganisationer Leda gruppinformation och andra gruppsammankomster för barnen och deras närstående Att ta emot och handleda socionomstudenter Forskning, utbildning och utveckling ses som kärnverksamheter likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag. Tjänsten gäller en vikarierande kurator på 75 - 80 % under ordinarie kurators föräldraledighet. Uppdraget sker inom öppenvård. Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och som har förmåga att anpassa dig efter den situation du ställs inför är lyhörd inför andras behov och har lätt för att kommunicera arbetar du strukturerat, är van med många bollar i luften och tar ansvar för ditt arbete samarbetar med dina kollegor för att hitta en bra lösning för teamet som helhet. Kvalifikationer Krav: Socionomexamen, gärna Hälso- och sjukvårdskurator Erfarenhet av kuratorsarbete inom Hälso- och sjukvården Van vid journalsystemet Take Care Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift Meriterande: tidigare erfarenhet av kuratorsarbete inom rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet samt arbete med barn/ungdomar och deras närstående magisterexamen och/eller dokumenterad erfarenhet av utbildning och kunskap kring hörsel Om rekryteringsprocessen Urval kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta därför inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Läs mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/ Om Karolinska Universitetssjukhuset Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/ och följ oss på sociala medier! Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner Tema Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/ Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner. Att söka jobb i Region Stockholm Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. https://www.regionstockholm.se/jobb

10 juni 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Kurator till Hamrånge Din hälsocentral

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften. Vi är en liten hälsocentral med 18 medarbetare cirka 3 mil norr om Gävle. På hälsocentralen finns alla yrkeskategorier och det är bara fast anställd personal. Vi är ett bra arbetslag som har roligt tillsammans när vi arbetar och vi har alltid patienten i fokus. Vi har cirka 3000 listade patienter på hälsocentralen. Bra bussförbindelser finns till och från Gävle. ARBETSUPPGIFTER Som kurator hos oss blir din uppgift att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patientens psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Detta kan ske på individ- eller gruppnivå. Patientgruppen är personer över 18 år. Som kurator hos oss kommer du att vara placerad på Hamrånge Din hälsocentral men kommer att även att arbeta med patienter från övriga hälsocentraler inom primärvården i Gävle. Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med • bedömningar • samtalsbehandlingar • triagering av patienter • gruppbehandlingar. Hos oss får du • en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet • regelbunden handledning • schemalagda kollegiala och tvärprofessionella möten • vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp med bred kompetens där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga. Du är flexibel, ansvarstagande, lösningsfokuserad och har en god samarbetsförmåga med samtliga professioner. Du bemöter patienter och kollegor på ett lyhört och professionellt sätt. Vidare ser vi gärna att du trivs i en föränderlig miljö och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I rollen som kurator ska du • vara utbildad socionom eller ha annan utbildning som anses likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som kurator. Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

9 juni 2024
Sista ansökan:
21 juli 2024
Skolkurator till Klöxhultsskolan

Drömmer du om ett meningsfullt arbete som gör skillnad? Välkommen till Älmhults kommun – där möjligheterna att göra skillnad i människors vardag är stora! Vi behöver engagerade medarbetare som vill vara med och forma vår kommun framåt. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Bra kommunikationer gör det även enkelt och smidigt att pendla. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en skolkurator till två grundskolor i Älmhults kommun. Skolkuratorstjänsten kommer att vara fördelad mellan skolenheterna Klöxhultsskolan F-3, 4-6 samt Montessoriskolan, vilka ligger i samma skolbyggnad. Tillsammans har vi cirka 500 elever. Som kurator är en av de viktigaste arbetsuppgifterna att främja en god psykosocial miljö för eleverna. En stor del av arbetet handlar om samtal med enskilda elever, med elevgrupper/klasser eller med vårdnadshavare och personal. Som skolkurator ska du kunna hålla stödsamtal och är skolans spindel i nätet då du sköter många av skolans kontakter med vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser. Du kommer att ha ett nära samarbete med respektive skolas elevhälsoteam och sociala mentor. Som skolkurator ska du jobbar för att alla skolans elever ska ha en god och trygg studiemiljö. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad beteendevetare, socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du bör vara flexibel samt ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, personal, vårdnadshavare, andra aktörer och myndigheter. Tidigare erfarenhet som skolkurator samt självständigt arbete på individ- och gruppnivå och lösningsfokuserad utbildning är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

7 juni 2024
Sista ansökan:
20 juni 2024
Kurator Åk 7-9

Vill du vara med och lägga grunden för Hjo kommuns framtid? Det gör vi via våra unga medborgare. Vill du vara med och bidra till en välmående skola med välmående elever? Då kanske du är vår blivande kurator.    Vi söker kurator till årskurs 7–9 samt IM på Guldkroksskolan i Hjo.  Som kurator blir du en del av skolans elevhälsoteam. Samverkan är en stor del i arbetet för Elevhälsan och vi arbetar i tät dialog med skolans personal. Förutom kurator ingår även Studie och yrkesvägledare, IT-pedagog, specialpedagog och skolsköterska. Dessutom finns skolläkare och skolpsykolog tillgängliga.   Här erbjuds du en arbetsplats med närhet till det mesta vår vackra trästad har att erbjuda. Du kan ta del av arrangerade friskvårdsaktiviteter och rabatterat gymkort på lokala gym i Hjo. Du erbjuds friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Vi har ett aktivt lönearbete och 6% av din årslön avsatt till tjänstepension. ARBETSUPPGIFTER Arbetet går ut på att både stödja enskilda elever i åk 7-9 och hela skolans välmående. Skolkuratorn samarbetar med eleverna, familjerna och skolans personal. Fokus ligger på att upptäcka svårigheter som dyker upp i skolan och ingripa i ett tidigt skede.  Skolkuratorn stödjer eleverna och deras familjer i problemsituationer genom samtal, rådgivning samt genom att ordna olika stödåtgärder. Den huvudsakliga arbetsformen är samtal. Kuratorn arbetar, förutom med enskilda elever, också med grupper. Skolkuratorn deltar som sakkunnig inom sitt område i planeringen och utvecklandet av skolverksamheten och stärkandet av samarbetet mellan hem och skola. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • har högskoleutbildning inom adekvat område exempelvis socionom  • är trygg i din roll som kurator • har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar  • har goda kunskaper i svenska språket Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi undanber vidare hjälp med marknadsföring eller rekrytering av den här tjänsten.

5 juni 2024
Sista ansökan:
26 juni 2024
SIP-koordinator till Barn- och ungdomspsykiatri i Eslöv

Gör skillnad. Varje dag. Barn och ungdomspsykiatri (Bup) i Skåne består av regional öppenvård, regional heldygnsvård samt specialteam. Psykiatrisk öppenvård finns i fyra geografiska områden och målgruppen är barn och ungdomar med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Heldygnsvården är lokaliserad i Malmö och Första linjen bup har enheter över hela Skåne. Område Bup Lund bedriver specialistpsykiatrin inom öppenvården. Vi har drygt 100 medarbetare och vänder oss till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer i åtta kommuner. I Eslöv finns en öppenvårdsmottagning och i Lund finns det två öppenvårdsmottagningar, en DBT-mottagning samt en mottagning för hörselskadade och döva. Inom verksamheten finns också Bup Skånes nya utbildningsmottagning för studenter, vilken drivs i nära samarbete med Lunds universitet. På mottagningarna utförs bedömningar, utredningar och behandlingar av barn och ungdomar och arbetet inkluderar såväl familj som nätverk. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier såsom kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeuter, skötare och specialpedagog. Mottagningar utmärks av en bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens med stort fokus på utvecklingsfrågor och tvärfacklighet samt nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. ARBETSUPPGIFTER Nu söker vi en SIP-koordinator för sex månaders projektanställning till Bup område Eslöv, Hörby och Höör. SIP (samordnad individuell plan) är ett verktyg vid samverkan där du arbetar i en process för att genomföra och följa upp samordnade insatser från olika aktörer. Uppdraget innebär att du stödjer arbetet angående SIP för att nå målen i den delregionala överenskommelsen gällande samverkan kring psykisk hälsa för barn och unga i de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Du samordnar och leder SIP-möten som behöver genomföras i de tre kommunerna tillsammans med Region Skåne. Vidare är du en länk mellan huvudmännen och arbetar operativt för att öka kvaliteten i SIP-möten. I arbetsuppgifterna ingår det även att öka antalet kvalitativa SIP-möten samt arbeta med delregionala och lokala riktlinjer och rutiner vid behov. Vidare har du löpande uppföljning, ger konkreta förslag på åtgärder för att möjliggöra, stödja och förbättra användandet av SIP på lokal och delregional nivå. Du bevakar information om SIP och utveckling på länsgemensam och nationell nivå. Det ingår även aktivt arbete med delaktighetsmetoder för stärkt inflytande för unga och deras familjer i Barnkonventionens anda. KVALIFIKATIONER Vi välkomnar dig som har socionomexamen och innehar legitimation som hälso- och sjukvårdskurator alternativt dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du har erfarenhet inom området barn och unga samt arbete med samordnade individuella planer. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av nätverksarbete och/eller har vana av att leda möten. Som person är du noggrann, mål- och resultatorienterad och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du trivs med att arbeta strukturerat och strategiskt med ett fokus på att utveckla verksamheten och vill bedriva kvalitetsutvecklingsarbete. Vi söker dig som är organisatoriskt kompetent, samarbetsinriktad, har ett helhetsperspektiv och förmågan att se frågor ur olika perspektiv. För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som kan ingjuta hopp och energi till andra människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning. Vi planerar att hålla intervjuer under vecka 27. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning. Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne. På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

5 juni 2024
Sista ansökan:
19 juni 2024