Miljöhandläggare

Sök bland 17 lediga jobb som Miljöhandläggare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Naturvårdshandläggare med inriktning grön infrastruktur, ca 20%

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon". Beskrivning Länsstyrelsen söker en naturvårdshandläggare med inriktning grön infrastruktur till naturskyddsenheten på avdelningen för natur och vatten till och med 31 december 2024, med möjlighet till förlängning. Anställningen är en särskild visstidsanställning med en omfattning på upp till 20%. Anställningen är intermittent, det vill säga att du kommer att arbeta vid behov. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Naturskyddsenheten ansvarar för uppgifter inom samhällets naturvårdsarbete såsom områdesskydd, Natura 2000 och grön infrastruktur. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med grön infrastruktur och i första hand samordna och ta fram förslag till slutlig värdetrakt på Hallandsåsen av de preliminära trakter som utpekats i handlingsplan för Grön infrastruktur i Skåne. Arbetet kräver olika former av GIS-analyser. Arbetet är utåtriktat och det behövs samordning mellan bl a kommunen, SKS och Länsstyrelsen. Du ska ordna möten, fältbesök och upprätta ett slutligt förslag. Annan ärendehandläggning inom enhetens verksamhet kan också ingå i arbetsuppgifterna. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens. Kvalifikationer Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Vi söker dig som har en natur- eller miljövetenskaplig högskoleutbildning, med inriktning mot biologi, naturvård eller ekologi. Arbetet ställer krav på goda kunskaper i miljöbalken och goda art- och biotopkunskaper som är relevanta för svensk naturvård och artbevarande. Du ska vara väl bekant med direktiv och reglering kring Natura 2000. Du behöver ha erfarenhet av arbete med grön infrastruktur. Du behöver ha goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta i GIS-program samt att genomföra GIS-analyser. B-körkort är också ett krav. Arbetet omfattar ett stort mått av kommunikation och vi ser gärna att du i samarbete med andra är öppen för intryck samtidigt som du delar med dig av din kompetens och dina perspektiv såväl inom som utanför myndigheten. I detta sammanhang är det viktigt att du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och är duktig på att formulera dig och göra ditt budskap tydligt för andra. Som person är du ansvarstagande, initiativtagande, strukturerad och flexibel, med förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du har förmåga att prioritera, hålla dig till satta tidsramar och komma till avslut med det du har påbörjat. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Säkerhetsklassning Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Övrigt Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html

20 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Miljöhandläggare vilt (vikariat)

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta. Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv. Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för länsstyrelsen Västernorrland. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Beskrivning Enheten Miljöanalys och viltförvaltning har ca 18 medarbetare som arbetar med att nå miljökvalitetsmålen, upprätthålla biologisk mångfald samt nå god bevarandestatus för arter i länet. Enheten ansvarar för uppdrag som miljöövervakning, vilt, kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva främmande arter, artskydd samt vissa delar kring restaurering av vattendrag och projektet Ecostreams for Life. Enheten söker nu en miljöhandläggare vilt. Arbetsuppgifter Du kommer att delta i arbetet med förvaltning av vilt och handläggning av dessa frågor med ett särskilt fokus på rovdjursförvaltningen. I arbetet ingår också andra arbetsutgifter inom jakt och viltförvaltning som att handlägga ärenden och bidragsbeslut, arbete med förvaltningsplaner för olika arter och delta i beredningen av frågor som beslutas av viltförvaltningsdelegationen i länet. Arbetsgruppen är liten och därför kommer du att behöva hantera samtliga områden inom viltfrågorna. En stor del av arbetet består av information, dialog och samverkan samt tidvis en del mediakontakter. Arbetet kan periodvis innebära ett högt arbetstempo och vid enstaka tillfällen kväll eller helgarbete. Visst fältarbete kan förekomma.  Kvalifikationer Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskoleexamen eller motsvarande, gärna med inriktning inom något av områdena biologi, eller ekologi särskilt meriterade med utbildning i viltförvaltning, och/eller jakt. Arbete med jakt och viltfrågor och handläggning av ärenden i likande verksamhet är meriterade precis som arbete med tillsyn och prövning inom verksamhetsområdet. Det är även meriterande med kunskap om praktisk viltförvaltning särskilt kopplat till stora rovdjur samt goda kunskaper om svensk viltförvaltning och jaktlagstiftning. Vidare är erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning meriterande.  B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och stabil då arbetstempot kan variera över tid och periodvis kan vara högt. Du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta flexibelt och strukturerat med både personer och uppgifter. Som person är du självgående och besitter specialistkunskap inom området. Du behöver ha hög integritet samt kunna ta egna initiativ och snabbt sätta dig in i nya frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet innebär kontakter med många aktörer och du behöver ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Du behöver vara bekväm i rollen som myndighetsperson och kunna hantera motstridiga intressen.  Övrigt Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.  Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

16 maj 2024
Sista ansökan:
9 juni 2024
Vattenförvaltare med inriktning hydromorfologi och övergödning

Vill du bidra till en bättre vattenmiljö i hela Västmanland? Hos oss får du kartlägga var det är viktigast att göra åtgärder för att nå god status, särskilt i vatten påverkade av fysiska förändringar och övergödning. Här välkomnas du av trevliga och engagerade kollegor som också jobbar med vattenfrågor. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. Arbetsuppgifter Länsstyrelsen levererar underlag till den regionala Vattenmyndigheten som beslutar om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Du kommer främst arbeta med fysisk påverkan och övergödning i sjöar och vattendrag. Din roll blir att ta fram underlag och att göra bedömningar inom vattenförvaltningens olika delmoment såsom påverkansanalys, statusklassificering, åtgärdsförslag och miljökvalitetskrav. Du samarbetar nära med kollegor på arbetsplatsen och ingår i nationella nätverk med kollegor över hela landet. I rollen ingår att: - Kartlägga och analysera påverkan från fysiska förändringar och övergödning - Bidra med hydromorfologisk kompetens vid omprövning av vattenkraften (NAP) - Delta i utvecklingsprojekt om vilken miljökvalitet som ska uppnås i jordbrukspåverkade vatten - Delta i bedömning av hur miljökvalitetsnormerna följs vid tillståndsprövning - Vid behov göra andra förekommande arbetsuppgifter, t ex vattenprovtagning i fält   Om arbetsplatsen Som vattenförvaltare ingår du som en av tolv andra på enheten för vattenvård och fiske. Vi jobbar för en bättre vattenmiljö med allt från invasiva främmande arter, nationella prövningsplanen för vattenkraft och kalkning till skyddsvärda arter, restaurering och fiskefrågor. Vår enhet ingår i avdelningen som även jobbar med miljöskydd och naturreservat. Länsstyrelsens lokaler finns centralt placerade, nära tågstationen, i Västerås.   Kvalifikationer - Minst treårig universitets- eller högskoleexamen med miljö- eller naturvetenskaplig. Din utbildning bör innehålla hydrologi, limnologi och/eller vattenvårdslära inriktning eller annan relevant inriktning - B-körkort Det är meriterande om du: - har erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten och erfarenhet av arbete med frågeställningar kring hydromorfologi och övergödning - kan hantera stora och komplexa datamängder i Excel, Access eller Power BI och har kunskaper i GIS. Personliga egenskaper: Vi söker dig som är ansvarstagande och kan driva dina frågor framåt på ett strukturerat sätt. Du utgår från ett långsiktigt helhetsperspektiv, prioriterar och är uthållig. Du hittar rätt balans mellan kvalitet och effektivitet, har god samarbetsförmåga och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö. För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att ställa om efter ändrade förutsättningar.   Om Länsstyrelsen i Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/jobba-hos-oss.html   Övrigt För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. https://www.lansstyrelsen.se/4.1e9f682716e44cbf6f52214e.html https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

16 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Handläggare till Havs- och Vattenmyndigheten

Nu söker vi dig som är erfaren handläggare och vill medverka i utvecklingen av Havs- och Vattenmyndighetens arbete med havsplanering och konsekvensanalyser. Urval sker löpande - sök redan idag! OM TJÄNSTEN Vi söker en handläggare till Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. I arbetet ingår att medverka i utvecklingen av myndighetens arbete med havsplanering och konsekvensanalyser. Din roll blir att ingå i en arbetsgrupp för att hantera nuvarande uppdragen från regeringen där myndigheten ska möjliggöra för ytterligare 90 TWh årlig elproduktion i havsplanerna. I arbetet ingår att göra konsekvensbedömningar av de havsplaner som tas fram. Dessa ska bland annat bedömas ur en social och samhällsekonomisk kontext. I tjänsten förekommer också arbete med fysisk planering. Resor kan ingå i tjänsten. Du erbjuds - En spännande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och bidra till hållbar samhällsutveckling - Kollegor som välkomnar och stöttar dig i din roll ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis * Utarbeta förslag, exempelvis beslutsunderlag * Planera och följa upp ärenden * Utreda, granska och handlägga ärenden, samt fatta beslut i enklare ärenden * Avrapportera utredningsresultat och ge förslag på beslut * Analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt * Arbete av utredande och/eller samordnande karaktär * Genomföra och följa upp aktiviteter VI SÖKER DIG SOM - Har akademisk examen inom samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga discipliner (minst 3-årig utbildning) - Besitter erfarenhet av minst en konsekvensbedömning/beskrivning med dokumenterad erfarenhet senaste tre åren - Har vana att handlägga ärenden, sammanställa information och skriva rapporter - Har mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt - Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, såväl som i tal som skift, då båda språk förekommer i arbetet Det är mycket meriterande om du har - Erfarenhet av havs- eller kustzonsplanering - Erfarenhet av GIS-analys - Kunskap om marina ekosystem - Yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar - Yrkeserfarenhet av samhällsekonomiska bedömningar - Yrkeserfarenhet inom maritima näringar För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: * Kommunikativ * Strukturerad * Analytisk Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. INFORMATION OM FÖRETAGET Läs mer om HaV HÄR!

13 maj 2024
Sista ansökan:
14 juni 2024
Miljöhandläggare för arbete med förorenade områden

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon". Beskrivning I miljöskyddsavdelningen ingår enheterna förorenade områden, särskild avfallshantering, miljötillsyn, miljöprövning samt klimat- och energi. Här finns både myndighetsuppgifter och strategiskt utvecklingsarbete, vilket är spännande arbetsuppgifter för dig som vill påverka vår miljö. Enheten för förorenade områden arbetar i huvudsak med efterbehandlingsfrågor genom tillsyn och statliga medel. Enheten för förorenade områden söker minst en person som ska arbeta med inventering av förorenade områden samt kvalitetssäkring av EBH-stödet. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad till och med december 2024. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.   Arbetsuppgifter Som miljöhandläggare i EBH-gruppen består arbetet av en rad olika frågor kopplade till förorenade områden. Tjänsten består i huvudsak av inventering av förorenade områden samt kvalitetssäkring av EBH-stödet. Inventeringen genomförs med anledning av det särskilda uppdrag som Länsstyrelsen har med avseende på PFAS-förorenade områden. Eftersom tjänsten innebär inventeringsarbete, kommer en del platsbesök och självständigt arbete i fält att förekomma. Kvalitetssäkringen består i att, i samverkan med övriga EBH-handläggare, uppdatera och svara på frågor om Länsstyrelsens databas över förorenade områden (EBH-stödet). Här ingår att ha kontakt med länets kommuner och allmänheten kring frågor som rör ämnesområdet. Arbetet omfattar även att bistå övriga handläggare i pågående ärenden och i annat EBH-arbete. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens. Kvalifikationer Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Vi söker dig som har en för anställningen relevant akademisk utbildning. Arbetslivserfarenhet av förorenade områden är meriterande, men inget krav. Vi välkomnar därmed drivna nyutexaminerade sökande med inriktning mot förorenade områden, som önskar att ta ett första steg in på arbetsmarknaden att söka anställningen. B-körkort ett krav eftersom anställningen innefattar arbete utanför kontoret. Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. I rollen som miljöhandläggare är det viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du är positiv och utvecklingsinriktad i samarbetet med dina kollegor då vi som grupp diskuterar riktlinjer och principer och arbetar mot gemensamma mål. Du kommer att knyta mycket kontakter med verksamhetsutövare, kommuner och allmänhet, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Som person är du struk­turerad och flexibel. Du kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov. Säkerhetsklassning Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Övrigt Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html

13 maj 2024
Sista ansökan:
27 maj 2024
Mark & miljöhandläggare till Mark & miljösektionen, I 21

Vill du vara med och bygga upp ett av de nya regementen som Försvarsmakten har fått i uppgift att etablera? Regeringen har beslutat om att öka försvarsförmågan genom att återetablera flera regementen där Västernorrlands regemente, I 21 med Jämtlands fältjägarkår är ett av dem. I21 ansvarar för uppbyggnaden av tre krigsförband – två fristående norrlandsskyttebataljoner och Militärbas Sollefteå. I 21 har idag verksamhet i Sollefteå och Östersund. Här får du möjligheten att vara med om någonting unikt, den militära återetableringen i Nedre Norrland. Vi söker nu en mark & miljöhandläggare med placering vid Garnisonsstödenheten i Sollefteå. Rollen innebär att du företräder förbandet i markfrågor, du är förbandets expert avseende markskadereglering. Du kommer att informera och utbilda inom området mark och miljö både internt och externt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: • Kontakt med civila markägare inför förbandsövningar utanför våra egna övnings och skjutfält • Samråd med rennäring, skogsbolag, fastighetsägare,väghållare, Länsstyrelser och Kommuner. • Skadereglering • Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av arbetet för all personal i Försvarsmakten och vi tränar på arbetstid 3 timmar/vecka. Då vi är en arbetsplats under utveckling kan dina arbetsuppgifter komma att utvecklas över tid. Kvalifikationer Krav • Svensk medborgare • Vi söker dig med relevant utbildning på Universitet- eller Högskolenivå • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska • God datorvana • God administrativ förmåga • Körkort B Meriterande • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av skogsbruk • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av GIS-hantering • Förhandlingsvana • Kunskaper om försvarsmaktens organisation och verksamhet • Erfarenhet av arbete i system SAP/PRIO Dina personliga egenskaper Vi ser att du har god pedagogisk förmåga då mycket av arbetet handlar om att utbilda och informera personalgrupper på olika nivåer. Du behöver känna dig trygg och trivas i rollen som utbildare och föredragande specialist. För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär är det viktigt att du som person är energisk, kreativ, kommunikativ och omdömesgill och trivs med att skapa nya kontakter. Du skall med väl avvägda sammanfattningar kunna vägleda chefer på olika nivåer i dennes beslutsfattande. Du har god social kompetens och är inte rädd för att kavla upp ärmarna – rollen kräver att du kan arbeta självständigt likväl som i grupp och att du har en god samarbetsförmåga. Du har dessutom en god förmåga att kunna planera och arbeta självständigt. Du är en god representant för Försvarsmakten och regementet samt ett föredöme. Du bygger ditt medarbetarskap på Försvarsmaktens värdegrund - öppenhet, resultat och ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om människor lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information Befattningen är civil. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning Arbetsorten är Sollefteå. Arbetet innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider. Arbetet innebär en del tjänsteresor och ibland övernattning. Frågor angående befattningen besvaras av: Bengt Sörlin, Chef mark och miljöavdelningen 070-219 08 20 Pär Svensson, Stf. C Garnisonsstödenheten 070-294 24 23 Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av: Malin Lidström, HR-generalist 070-318 79 66 Fackliga företrädare: OFR/O, Mattias Larsson 070-419 28 06 SACO /S, Gretel Bill 073-082 81 04 SEKO, nås via växel 0770-457 900 Välkommen med din ansökan senast 2024-06-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21. Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

8 maj 2024
Sista ansökan:
3 juni 2024
R4007112 EHS Leader (Open)

As a EHS Leader, you'll be an important support to the business in its commitment to ensure a safe workplace for all our employees as well as reducing the environmental impact of the business. You will drive continuous improvements in work environment and environmental performance as well as raise awareness and follow up on development. Operational targets and priorities are based both on local Swedish laws and regulations in the area as well as GE HealthCare's Group's internal EHS framework (Environment, Health & Safety). You will together with people in the local operations as well as the global EHS organization, work to ensure the business is conducted in accordance with legislation, environmental permits and management systems, as well as work with follow-up/reporting and further development of instructions and working methods. GE Healthcare is a leading global medical technology and digital solutions innovator. Our mission is to improve lives in the moments that matter. Unlock your ambition, turn ideas into world-changing realities, and join an organization where every voice makes a difference, and every difference builds a healthier world. Responsibilities Develop our systematic work environment management and environmental work both strategically and operationally and act as expert support in improvement work, both regarding legal requirements and internal guidelines and requirements. Support to the plant's management team in matters relating to health, safety and environment. Ensure legal compliance and adherence to GE HealthCare's EHS framework. Organize and lead relevant audits, inspections and supervisory visits. EHS related improvement work, exercises, risk analyses and investigations in the area of environment and work environment. In collaboration with colleagues within the GE HealthCare EHS organization and locally, develop instructions in the area and implement them in the business. Follow up and compile reports in the area of the environment and work environment. Support the line organization in the daily work environment and environmental work. Collaborate with managers across the business to development and improve the organization's work in the area. Has knowledge of best practices and how own area integrates with others; is aware of the competition and the factors that differentiate them in the market Uses some judgment and has some ability to propose different solutions outside of set parameters to address more complicated manufacturing processes with technical variety and/or interdependent production cycles. Uses technical experience and analytical thinking. Uses multiple internal and limited external sources outside of own teams to arrive at decisions. Acts as a resource for colleagues with less experience. May lead small projects with low risks and resource requirements. Explains information; developing skills to bring team members to consensus around topics within field. Conveys performance expectations and may handle sensitive issues. Qualifications and requirements This role requires advanced experience in the Environmental Health & Safety field. Knowledge level is comparable to a Bachelor's degree from an accredited university or college ( or a high school diploma with relevant experience). Experience and knowledge of Swedish work environmental regulations (SAM, OSA, AFS) Work permit to be able to work in Sweden Very good language knowledge in both English and Swedish Desired skills Strong oral and written communication skills. Strong ability to engage, motivate and inspire others. Ability to make decisions, document, plan, market, and execute programs. Inclusion and Diversity GE HealthCare is an Equal Opportunity Employer where inclusion matters. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law. Behaviours We expect all employees to live and breathe our behaviors: to act with humility and build trust; lead with transparency; deliver with focus, and drive ownership – always with unyielding integrity. Total Rewards Our total rewards are designed to unlock your ambition by giving you the boost and flexibility you need to turn your ideas into world-changing realities. Our salary and benefits are everything you’d expect from an organization with global strength and scale, and you’ll be surrounded by career opportunities in a culture that fosters care, collaboration, and support.

8 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Miljötillståndshandläggare till E.ON Energidistrubution

Är du en kvalitetsmedveten, ansvarstagande och samarbetsinriktad person med ett genuint miljö- och samhällsintresse? Är du dessutom en person som gillar sociala kontakter, samarbete och har ett tekniskt intresse? I så fall kan detta vara den perfekta rollen för dig! Här får du chansen att få in foten hos en stor och attraktiv arbetsgivare. Hos E.ON erbjuder vi dig möjligheten att driva projekt och tackla utmanande arbetsuppgifter. Vänta inte med din ansökan! OM TJÄNSTEN "Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi på E.ON superkrafter. Krafter som kan möta några av samhällets största utmaningar. Omställningen till förnybar energi och utvecklingen av det elektrifierade samhället är två exempel. Det här är saker som sker här och nu, där du kan vara med och bidra." Academic Work söker nu en miljötillståndshandläggare till E.ONs avdelning Tillstånd & Rättigheter i Malmö. Du kommer att ingå i ett team bestående av 6 personer som jobbar inriktat mot miljötillstånd. Avdelningens främsta huvuduppgift är att bistå E.ON-koncernen i olika tillstånds- och marktillträdesprocesser kopplade till byggnation av kraftledningar och transformatorstationer. Teamet har ett nära samarbete som präglas av en positiv och engagerad kultur med stark laganda. Du erbjuds - Ett konsultuppdrag på 6 månader med goda möjligheter till förlängning - En roll med utmanande arbetsuppgifter som ger dig att växa i ett stort bolag med många utvecklingsmöjligheter - Ett team med härlig känsla och stort engagemang som hjälper varandra - Möjligheten att bli en aktiv del i E.ON-koncernens framväxt och i förlängning bidra till ett hållbart samhälle Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Ansvar för tillståndsprocesser för kraftledningar och transformatorstationer, från planeringsstadiet fram till inskickad ansökan och färdigbyggd anläggning. * Arbeta med nätkoncessioner, miljökonsekvensbeskrivningar, dispenser och anmälningsärenden enligt ellagen, miljöbalken, kulturmiljölagen med mera * Löpande kontakt med kollegor i anda funktioner inom företaget VI SÖKER DIG SOM - Har ett genuint miljö- och samhällsintresse - Kan kommunicera obehindrat på svenska för att kunna läsa och tolka avtal samt skriva tillståndsansökningar och yttranden - Har god systemvana inom Office-paketet - Har en akademisk examen inom lämpligt område så som exempelvis biologi, miljö, jurik eller lantmäteri Det är meriterande om du har - Tidigare erfarenhet från liknande roll inom energibranschen, annan liknande verksamhet eller myndighet Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: - Innovativ - Självgående - Affärsinriktad Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. INFORMATION OM FÖRETAGET Läs mer om E.ON här!

7 maj 2024
Sista ansökan:
8 juni 2024
Administratör till myndighet inom Hav

Om tjänsten Enheten ansvarar för frågor som rör fysisk planering, riksintressen och samhällsutveckling samt samordnar frågor om regional utveckling och friluftslivet. Dom genomför och utvecklar den statliga havsplaneringen i Sverige samt samverkar om havsplanering med våra grannländer och internationellt. I arbetet ingår att medverka i utvecklingen av myndighetens arbete med havsplanering och konsekvensanalyser. Din roll blir att ingå i en arbetsgrupp för att hantera nuvarande uppdrag där myndigheten ska möjliggöra för ytterligare elproduktion i havsmiljö. I arbetet ingår att göra konsekvensbedömningar av de havsplaner som tas fram. Inom bedömningen krävs kontakt med myndighetsinterna och externa experter. I tjänsten förekommer också arbete med fysisk planering. Resor kan ingå i tjänsten. Vem är du? - Akademisk examen inom samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga discipliner (minst 3-årig utbildning) - Erfarenhet av konsekvensbedömning/beskrivning med dokumenterad arbetslivserfarenhet senaste tre åren - Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift - Goda kunskaper i MS Office - Rapportering Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete inom området - Kunskap om marina ekosystem - Yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar - Yrkeserfarenhet av samhällsekonomiska bedömningar. - Yrkeserfarenhet inom maritima näringar Om verksamheten Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.

7 maj 2024
Sista ansökan:
27 maj 2024
Miljöhandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss. Beskrivning Vi söker en vikarierande miljöhandläggare då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig. Tjänsten är placerad på Enheten för vattenskydd som består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kap. miljöbalken, vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning.  Arbetsuppgifter Dricksvattenfrågorna blir allt viktigare i samhället och vi söker en person som vill bidra till att vi har dricksvatten av god kvalitet i Värmlands län. Som miljöhandläggare kommer du huvudsakligen att arbeta med kommuners ansökan om att bilda vattenskyddsområden men i arbetsuppgifterna ingår även att handlägga dispensärenden och utöva tillsyn av vattenskyddsområden. I tjänsten ingår vidare fortsatt arbete med en regional vattenförsörjningsplan samt att vid behov även utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.  Arbetet är självständigt men kommer att utföras i nära samarbete med ordinarie miljöhandläggare på enheten och med andra personer inom länsstyrelsen. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på myndigheten. Du kommer även ha kontakter med externa aktörer såsom vattenproducenter och kommuner.  Kvalifikationer Vi söker dig med naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom hydrologi, geologi, miljöinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.   Meriterande:  •    erfarenhet av arbete med myndighetsutövning •    erfarenhet av arbete med vattenskyddsområden eller områdesskydd •    erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, särskilt med koppling till vatten •    kunskap om tillämpning av miljöbalken i ärendehandläggning •    erfarenhet av rapportskrivning Arbetet ställer krav på noggrannhet i handläggningen samt kompetens att hantera olika typer av frågor och ärenden. Du som söker ska vara prestigelös, lyhörd och konstruktiv och trivas med ett nära samarbete med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.   Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.  Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar.   Processen med säkerhetsprövning samt perioder av semester innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt. Villkor För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag. o Demokrati o Legalitet o Objektivitet, saklighet och likabehandling o Fri åsiktsbildning o Respekt för alla människors lika värde o Effektivitet och service Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

6 maj 2024
Sista ansökan:
27 maj 2024