Planeringschef

Sök bland 9 lediga jobb som Planeringschef och börja ditt nya yrkesliv idag!

Stf chef till planeringen på Marinbasen

Om enheten Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med logistik, transporter, basering, bevakning och teknisk tjänst. Förbandet har sitt huvudsäte i Karlskrona. Planeringsavdelningen, N5, stödjer marinbaschefen med beredning och planering inom olika områden som förbandsutveckling, försvarsplanering, mobilisering, övningsplanering, förbandsproduktion och frivillighandläggning. Vi söker dig som är flexibel, ser lösningar i stället för problem och vill vara en del i något större. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Befattningen innebär att du självständigt eller i grupp planerar och bereder ärenden, utarbetar order samt presenterar, implementerar och följer upp resultatet i verksamheten. Du ingår i ett arbetslag med andra stabsofficerare som leds av avdelningschefen. Som medarbetare har du huvudansvar för någon eller några av avdelningens huvuduppgifter samtidigt som du deltar i  avdelningens samtliga uppgifter. • Leder och samordnar planering av förbandets uppgifter inom avdelningens huvuduppgifter • Ingår i krigsförbandet och deltar i planeringsfunktionen i staben under övning och insats • Deltar i arbetsgrupper och utredningar på olika nivåer • Samverkar med övriga stabsavdelningar och underställda kompanier underplaneringsprocessen KRAV Kvalifikationer • Relevant akademisk utbildning • Acceptans att delta i internationell verksamhet • Körkort klass B • God fysisk förmåga • God erfarenhet av användning av datorer och IT-system, Windows & Officepaketet • God kommunikationsförmåga • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska  Personliga egenskaper Som stabsofficer vid planeringsavdelningen behöver du vara noggrann och säkerhetsmedveten. Vi löser olika typer av uppgifter i en komplex miljö där det krävs en förmåga att kunna arbeta självständigt, samtidigt som vi behöver  kunna sätta in det enskilda arbetet i en större helhet. Har förmåga att arbeta självständigt och förmåga att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja. Vi ser att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och är flexibel med förmåga att tempoväxla. Vi söker en ansvarstagande medarbetare med förmåga att driva de egna arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  MERITERANDE • Genomförd värnplikt eller GMU • God samarbets- och initiativförmåga, hög stresstålighet • God förmåga att självständigt kunna prioritera och planera verksamhet • Kunskap och erfarenhet av stabstjänst • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen • Erfarenhet av stabstjänst, bedömandearbete, planering och samordning • Utbildning och erfarenhet av IT-systemen ISUS och SWECCIS • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska • Ledarskapsförmåga • God kännedom om VU-processen inom Försvarsmakten och marinen För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Befattningen är en civil, tillsvidareanställning på heltid. Befattningen har placeringsort Karlskrona. Befattningen innebär deltagande vid övning och insats där resor kan förekomma. Arbete under helg och obekväm arbetstid kan förekomma. Fysisk träning är en del av våra arbetsuppgifter. Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Upplysningar om befattningen Vid frågor om befattningen är du välkommen att kontakta planeringschef, Jerker Karlsson 0706-189008. Information om rekryteringsprocessen Ewa Remskog 070-634 13 97. Fackliga företrädare Officersförbundet: Johnas Mård 070 320 23 49 Försvarsförbundet: Jan Wasberg, tfn 070 626 18 17 SEKO: Andreas Emilsson, tfn 073-430 73 51 SACO: Birgitta Strauss, tfn 070 812 00 30 Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-03-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

28 februari 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Förvaltningscontroller

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara en del i utvecklingen av Göteborg? Då har du chansen att söka tjänsten som förvaltningscontroller på stadsmiljöförvaltningen som är en del av stadens nya organisation inom stadsutvecklingsområdet. I tjänsten som förvaltningscontroller kommer du stödja direktören och förvaltningsledningen i arbetet med att leda och styra förvaltningen genom etablerade lednings- och stödprocesser. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och bistår samtidigt med administrativt stöd i gruppens arbete. I rollen ingår att arbeta förvaltningsövergripande med ansvar för att samordna arbetet med planering och uppföljning, riskhantering, intern kontroll och intern styrning i förvaltningen. Inom ramen för detta uppdrag ingår att utveckla systematiken i arbetet i syfte att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade processer. I arbetet kommer du arbeta nära förvaltningens utvecklings- och styrningsavdelning där ansvar ligger för processer som tangerar förvaltningscontrollerns ansvarsområde. Som förvaltningscontroller är du processledare för planerings- och uppföljningsprocessen. I din roll kommer du att agera både styrande, stödjande, utvecklande och kontrollerande och behöver känna dig bekväm med detta. Exempel på arbetsuppgifter som du kommer att arbeta med består i att strukturera och planera budgetprocessen, utforma uppföljningsprocessen, samordna arbetet med budgethandling och verksamhetsplaner, hålla ihop uppföljningsrapportering, följa upp politiska mål och uppdrag och bidra till en fungerande internkontroll med mera. Du kommer också att delta i stadenövergripande nätverk och ha ett nära samarbete med förvaltningscontrollers på övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet. Du kommer vara placerad direkt under avdelningschef för avdelningen Utveckling och styrning. Avdelningen har ett ansvar för förvaltningens övergripande processer inom styr och stöd. Tillsammans med avdelningschef och enhetschefer ingår du i avdelningens ledningsgrupp. På avdelningen finns styrande och stödjande verksamheter i form av enheter inom områdena IT, juridik, upphandling, kommunikation, nämnd, kund- och ärendehantering, kvalitet och verksamhetsutveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning med minst kandidatexamen. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med övergripande planerings- och uppföljningsprocesser samt intern kontroll. Vi ser gärna att du även har erfarenhet inom internrevision och riskhantering samt att du har dokumenterade kunskaper i lednings- och styrningsarbete. Tidigare erfarenhet av att arbeta i en större politiskt styrd organisation är meriterande. I rollen som förvaltningscontroller behöver du kunna arbeta självständigt och leda utan att vara chef. Du behöver ha en förmåga att kunna planera genomförande av processer och klara av att prioritera bland arbetsuppgifter i vardagen. Du är duktig på att skapa strukturer och sammanhang utifrån såväl helhet som delar och klarar av att kommunicera förutsättningar, resultat och analyser på ett pedagogiskt och effektivt sätt. Du bör ha mycket goda kunskaper i svenska språket och kring att uttrycka dig i tal och skrift. Du gillar att vårda och förvalta väl fungerande processer men är lika pigg på att förbättra och utveckla verksamheten i syfte att öka leveranser utifrån tid, ekonomi och kvalitet. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/

28 februari 2024
Sista ansökan:
13 mars 2024
Head of Planning

We are now looking for a Head of Planning to take the torch of leading our planning and forecasting for Happy Socks globally! As our Head of Planning, you’ll play a crucial role in setting the sales and margin targets while operating at the crossroads of sales, price and assortment to oversee the planning and delivery of the aligned sales and assortment strategy. You will collaborate with the executive team to formulate a financial strategic plan aligned with the company's overall strategy, incorporating transparent financial KPIs aimed at meeting revenue and profit targets for channels and markets each fiscal year. You’ll also partner with the sales channel leaders, to implement diverse strategies across various business models, category segments, and customer personas. Tasks & responsibilities Align bottom-up & top-down sales planning, as well as supply & demand forecasting Develop strong financial plans, vision and forecasts, in collaboration with sales leaders Set best in class principals in planning for ecommerce Provide input into the strategic direction on brand assortment, collections and other assortment segments Develop a strategic financial framework for the category management assortment plans Plan and deliver the merchandise assortment financial strategy through top down and bottom up product strategies and financial plans Ensure departmental forecasting, budgeting and inventory management is planned and delivered Optimize pricing and promotional strategy collaboratively with e-com and marketing leaders to meet financial goals, while maintaining market competitiveness Collaborate with the Design & Assortment Director, to increase the mix of sustainable products within the assortment Requirements & skills 10+ years of senior planning and merchandising experience in e-commerce and major fashion retailers, e.g., as a Category Planning Lead at a multi-category retailer Experience from planning management and retail strategy development Fluency in English

22 februari 2024
Sista ansökan:
5 mars 2024
Projektledare till Jaco

Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Jaco. Om företaget: Jaco utvecklar och tillverkar kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för installation av teknisk inriktning av elteknik, automation – och kontrollsystem. Modulbyggnaderna levereras fullt installerade och rutinprovade. På kontoret och produktionen i Hargshamn arbetar idag drygt 65 engagerade och erfarna medarbetare som säkerställer att produkter och lösningar håller hög och jämn kvalitet inför leverans från fabrik. Jaco är en platt organisation som tillämpar snabba och enkla beslutsvägar. Du erbjuds bra utvecklingsmöjligheter i form av interna utbildningar och att bygga på din kompetens. Arbetsuppgifter: I rollen som projektledare hos Jaco är du en central del av projekten, från de inledande förhandlingarna till leveransfasen. Som kundens huvudkontakt upprätthåller du en kontinuerlig dialog genom hela projektet. Ditt ansvar sträcker sig från att initiera och hantera offertprocessen, leda beredningen av projektet och säkerställa smidig leverans. Din roll innebär att du utvecklar och hanterar tidsplaner samt koordinerar olika delar av projektteamet såsom inköp, elkonstruktörer, montörer samt administration. Med flera parallella projekt i olika faser är du även ansvarig för att justera och vidta åtgärder av redan levererade produkter. Vid projektens avslut är du delaktig i transport och logistikarbetet där du samarbetar med transportadministratören för att säkerställa smidiga leveranser. Du arbetar självständigt i din roll som projektledare men alltid i samarbete med andra aktörer inom projektet för att uppnå gemensamma mål och resultat. Övergripande arbetsuppgifter: • Skapa offerter och ansvara för kunddialogen under hela projektets gång • Bereda och samordna projekten • Hantera flera parallella projekt • Ansvara för transport och logistik för leverans av produkterna Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper: • Minst eftergymnasial utbildning inom el och/eller teknik • Arbetserfarenhet av el/teknik eller projektledning • Meriterande med arbetserfarenhet av ledning inom el/teknik • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift • God datavana samt kunskap och erfarenhet i Office 365 För att passa i rollen som projektledare hos Jaco ser vi att du är en självgående person som har förmågan att driva ditt eget arbete framåt. Du är självsäker i dina kunskaper och tar initiativ för att säkerställa att dina projekt flyter på smidigt. Vidare ser vi att du är lyhörd och serviceinriktad samt har förmåga att kommunicera och samarbeta med såväl kollegor som kunder. Då du ansvarar för alla projektens delar och leverans av produkterna ser vi att du är en organiserad och noggrann person som har förmågan att skapa och upprätthålla struktur. Samtidigt ser vi att du trivs i en flexibel och varierad roll där du kan hantera en föränderlig arbetsmiljö. Övrig information: Start: Enligt överenskommelse Plats: Hargshamn Lön: Enligt överenskommelse Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport [email protected] eller 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

20 februari 2024
Sista ansökan:
5 mars 2024
Produktionschef Umeå, inre- och yttre fastighetsskötsel

Vi söker nu en produktionschef inom fastighetsskötsel och förvaltning i Umeå. Vi söker dig som gillar korta beslutsvägar, som vill arbeta i ett företag där det är fart och fläkt, och tycker om att arbeta med mycket frihet under ansvar. Placeringsort är Umeå. Om tjänsten: Tjänsten som produktionschef innefattar: Budgetansvar: följa upp resultatet och hålla verksamheten inom budgetens ramar. Årsomsättning ca 20 miljoner Attestering av leverantörsfakturor Kundkontakt, driftmöten, upprätta goda kundrelationer Planering & uppföljning av arbeten Upphandling av underentreprenörer Rapportskrivande, både till kund och internt Kalkylering/offerering Ansvar för att verksamheten följer uppsatt skötselplan Övrig administration runt verksamheten och kunderna Personalansvar: Personalen på ditt kontor består av 2st förvaltare, 2st uthyrare och 1st arbetsledare samt ca 10st yrkesarbetare beroende på säsong. Som chef och ledare ska du inspirera, motivera och utveckla personalgruppen. Du ansvarar för tillsättande av ny personal, ev. uppsägningar samt har löneansvar. Tillsammans med arbetsledare och förvaltare överser ni så att alla arbetar enligt beslutade rutiner. Vem söker vi? Dina tidigare titlar är inte särskilt viktiga, men för att trivas hos oss i den här rollen behöver du vara en person som tycker om att arbeta och driva projekt framåt mot uppsatta mål. Du är öppensinnad och kommunikativ, har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, och du har förståelse för avtalsuppbyggnad och avtalsefterlevnad. Vi söker dig som har några års erfarenhet av att ha arbetat i arbetsledande befattning eller projektledning inom fastighet eller utemiljö. Erfarenhet av anläggning, förvaltning och/eller offentlig upphandling är starkt meriterande. Det krävs också att du har god datorvana då rollen innefattar en stor del administrativt arbete, vilket i vår värld innebär att du har förståelse för sammanlänkade datorsystem och kan ta till dig och använda nya IT-lösningar med lätthet, snarare än att du har kunskaper i Office-paketet. Vi finns självklart med som stöd under upplärningen av systemen för att hjälpa dig till en bra start, men det är viktigt att du har relevanta förkunskaper på området. B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Vi fäster större vikt vid dina personliga egenskaper och hur väl dina förmågor passar rollen, än längden på din utbildning och erfarenhet av just vår bransch. Intervjuer utförs löpande och tjänsten tillsätts så snart en lämplig kandidat dyker upp. Känner du dig träffad? Då är du välkommen med din ansökan!

8 februari 2024
Sista ansökan:
27 juli 2024
Regional Chef Projektkoordinering

Om jobbet I rollen som Regional chef för Projektkoordinering har du ansvar för att leda ditt team mot uppsatta mål, säkerställa resultat och kundnöjdhet. Rollen kräver effektiv resursplanering och synkronisering av arbetsmoment över hela projektprocessen. Ditt uppdrag innebär nära samarbete med andra regionala chefer och avdelningar för att främja processer och förbättra kundupplevelsen på Sesol. Din huvuduppgift är att utveckla och bibehålla en högkvalitativ projekteringsprocess samt säkerställa positiva kundupplevelser. Vid avvikelser förväntas du vara snabbtänkande och agera proaktivt för att säkerställa effektiv leverans och resultat. Arbetet innefattar både operativa och till viss del strategiska områden där förvaltning och utvecklingsarbete är avgörande för att driva avdelningen framåt med hög kvalitet. Som Regional chef har du personalansvar för hela teamet, vilket inkluderar arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal, arbetsledning, och att leda teamet mot gemensamma mål. Genom ett närvarande ledarskap coachar du dina medarbetare i det dagliga arbetet och stöttar deras utveckling med kontinuerlig uppföljning och feedback. Vem är du? I rollen som Regional Chef för Projektkoordinering förväntas du axla ett betydande ansvar och utmärker dig genom din förmåga att vara lösningsorienterad samt din strävan efter förbättring. Du trivs med att förvalta och utveckla processer med ett starkt fokus på att se till kundens behov och visar ingen tvekan när det kommer till att agera proaktivt och ta egna initiativ vid utmaningar. Ditt ledarskap präglas av trygghet, och du motiveras av att kontinuerligt utveckla och inspirera dina medarbetare. Som en förändringsbenägen person med en god kommunikativa förmåga, trivs du både i självständigt och teambaserat arbete. Krav för att söka tjänsten: - Eftergymnasial utbildning inom relevant arbetsområde - Erfarenhet av arbete med kundkontakt och administration - Erfarenhet som chef med personalansvar - Goda kunskaper i Excel Följande är meriterande: - Erfarenhet av rekrytering - Arbetat inom närliggande branscher Vad erbjuder vi dig? - Frihet under ansvar - Goda möjligheter till utveckling - Goda förmåner och arbetsvillkor  Om anställningen Lön: Fast lön Placering: Jönköping Tillträde: Enligt ök Anställningsvillkor: Heltid Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Om Sesol AB Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Vi är idag över 1000 medarbetare som tillsammans står för över 2 miljoner soltimmar om året. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med huvudkontor i Jönköping och etableringar på 13 andra orter i södra och mellersta Sverige är vi en arbetsgivare för alla som vill kliva ut ur skuggan och in i solen. Välkommen till Sveriges bästa arbetsgivare! Välkommen in med din ansökan idag!

30 januari 2024
Sista ansökan:
18 juli 2024
Uppsalahem söker en Underhållschef!

Välkommen till oss på Uppsalahem! Vi är vad vi heter, hem för var sjätte Uppsalabo. Vi äger, förvaltar och bygger bostäder för stora, små dagdrömmare, tv-tittare, fågelskådare och gamers. Vill du vara med och jobba för ett levande och hållbart Uppsala där alla kan leva och trivas? Som det ledande bostadsbolaget i Uppsala är vår vision att bli Sveriges bästa bostadsbolag. Ditt uppdrag hos oss Då vår nuvarande Underhållschef går vidare till ett annat uppdrag inom Uppsalahem söker vi en ny Underhållschef. Som Underhållschef kommer du kliva in i en nyckelroll hos oss med det övergripande ansvaret för att leda och utveckla Uppsalahems underhållsenhet och dess medarbetare. Underhållsenhetens uppdrag är att genomföra underhåll, energieffektiviserings- och renoveringsprojekt över hela Uppsalahems bestånd. Du kommer rapportera till Fastighetsutvecklingschefen och du kommer ha övergripande budget- och resultatansvar för renoverings,- underhålls- och energieffektiviseringsprojekt. Du kommer utöver det: - Ha ett övergripande ansvar för genomförandet av Uppsalahems renovering, underhåll och energieffektiviseringsprojekt från färdig förstudie till effektutvärdering och eftermarknadshantering - Vara ombud i projekten - Vid behov vara projektchef i relevanta underhålls-och renoveringsprojekt - Ansvara för att genomförandet av underhållsrelaterade uppdrag går i linje med affärsplan och verksamhetsplan - Leda och utveckla underhållsgruppen i linje med målsättningar. Vem är du? Vi tror att du är en driven och handlingskraftig ledare som drivs av att skapa förutsättningar för andra att prestera. Du är utvecklingsorienterad, innovativ och har en förmåga att identifiera nya behov och tekniska lösningar. Du sporras av att arbeta mot budget och deadlines, samtidigt som du värdesätter struktur. Du ser alltid till helheten, och har hyresgästen i fokus samtidigt som du har lätt för att få människor att arbeta mot gemensamma mål. Utöver det är du en fena på att kommunicera och skapa relationer, internt som externt. Du har dessutom nära till skratt och tror på att vi genom samarbete gör varandra bättre, då kommer du trivas hos oss! Vi söker dig som har: - En civil/högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, bygg och anläggning eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig - Minst 10 års erfarenhet inom bygg och fastighetsutveckling eller samhällsbyggnad. - Du har haft en ledande befattning från byggherresidan eller entreprenadsidan med erfarenhet av omfattade projekt inkl. planering och projektgenomförande - Mycket goda kunskaper i svenska och engelska med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift - God erfarenhet av och intresse för digitala arbetssätt - Goda kunskaper i entreprenadjuridik - Goda kunskaper i entreprenadupphandlingar inom offentlig sektor - B-körkort Vi på Uppsalahem Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se (http://www.uppsalahem.se/). Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder. Om anställningen Omfattning: Heltid Arbetstider: 08.00-17.00 Anställningsform: Tillsvidare Start: Enligt överenskommelse Placering: Huvudkontoret, Cykelfabriken. Nyfiken? Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta Sara Westberg, Fastighetsutvecklingschef, [email protected]. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-02-19. Vi ser fram emot att höra från dig!

23 januari 2024
Sista ansökan:
11 juli 2024
Personalplanerare

CSG är ett helägt dotterbolag i BG Holding AB och auktoriserat bevakningsföretag. Vi är ca 600 medarbetare som jobbar med bevakning, trygghet och säkerhet dygnet runt, årets alla dagar! Nu söker vi en personalplanerare för våra SL-avtal Din roll Som personalplanerare på CSG är dina ansvarsområden att planera och schemalägga ca 550 anställda i Stockholm med kollektivavtal och arbetsrätt som grund. Du ansvarar för att lämna en ekonomiskt optimal bemanning till arbetsledningen samtidigt som du handlägger uppkomna vakanser och planerar semester, utbildningar samt bedömer och beviljar övriga ledigheter när behov uppstår. Du administrerar och dokumenterar det löpande dagliga arbetet i vårt planeringssystem, t.ex byte av tjänst, övertidsuttag och schemaändringar. I arbetet ingår att dagligen samverka med drift- och affärschefer samt arbetsledare. Du rapporterar till planeringschefen. Din arbetsplats kommer vara på huvudkontoret som är beläget i Akalla norr om Stockholm. I huvudsak kommer du vara dedikerad för planering gentemot våra SL-avtal, men även planering för företagets övriga avdelningar kommer ingå i arbetsuppgifterna. Vem vi söker Vi söker dig som är positiv och har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt är resultatinriktad. Du bör i ditt arbete även kunna utgå från en helhetssyn baserad på företagets affärsidé och värdegrund. Du har en logisk och analytisk förmåga och ett driv i att vilja utveckla organisationen och arbetsformerna. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att passa in i gruppen.   Personliga egenskaper • Drivande • God administrationsförmåga • Kreativ • God samarbetsförmåga • Förmåga att tempoväxla   Krav • Gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet • Mycket god datorvana (Microsoft Office) • Ostraffad och ordnad ekonomi • Behärska Svenska språket mycket väl i tal och skrift • Erfarenhet av planeringsarbete   Meriterande • Grundläggande kunskaper i arbetsrätt • Erfarenhet från bevakningsbranschen • Erfarenhet från tjänstgöring inom något av våra uppdrag gentemot SL Om du inte redan är godkänd hos Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag måste du först bli detta innan en anställning kan bli aktuell. Tillträde omgående. Lön enligt ÖK. För mer information är du välkommen att kontakta: Amanda Josblom, Planeringschef [email protected]

22 januari 2024
Sista ansökan:
31 mars 2024
Global Sales & Operations Planning Manager - Bona

Bona is a family owned company founded 1919. Our head office is located in Malmö, Sweden. We have subsidiaries in 17 countries and factories in Malmö, Germany and the USA. We have business activities in more than 80 countries, and our turnover is over 3 billion SEK. Worldwide we have around 700 employees. We put all our effort into bringing out the best in every floor. We have a complete product range and life time support for installation, maintenance, cleaning and renovating floors. We develop coatings, adhesives, oils, cleaning products and grinding machines. Our customers are craftsmen and parquet manufacturers as well as floor owners. Through our values passion, performance and pioneering we build our partnership with customers, business partners and coworkers. Bona has a strong focus on security, health and environment as well as sustainability, and we are an ISO 9001, 14001 and 45001 certified company. Homepage: www.bona.com (http://www.bona.com) Are you attracted by developing and establishing a global S&OP process in a financially stable company with sustainable products in absolute forefront? Your task/responsibility The Sales and Operations Planning Manager is an integral part of the Bona’s business strategy. The position is responsible for managing the company's Sales and Operations planning process, which involves creating and executing plans that optimize the production, inventory, and distribution of goods and services, in order to meet financial goals. The manager will work closely with the Executive team, Finance, Sales, Product Management, and Operations departments to ensure that the company's Sales and Operations plans align with customer demand and are executed in a cost-effective manner. Moreover, as the S&OP process owner it is included to act as an internal catalyst to identify gaps in planning processes, logistic setups etc. and to work closely with responsible teams to close the gaps. This is a central position where you sometimes need to challenge the organization. You are reporting to the Global COO and the position is based either at Bona HQ in Malmö or at one of our two Distribution Centers in Limburg, Germany or Monroe, NC, USA. Your responsibility includes, but is not limited to: - Develop and implement Sales and Operations Planning (S&OP) strategies to ensure alignment between demand, supply, and financial plans. - Lead cross-functional teams to develop and maintain integrated business plans. - Monitor and analyze current and historical market trends and customer demand patterns. - Analyze and provide insights on supply and demand constraints, potential risks and opportunities, and inventory optimization. - Prepare and present reports, forecasts, and recommendations to management. - Identify areas for process improvement and develop solutions to strengthen S&OP processes. - Establish and maintain relationships with internal and external stakeholders. - Monitor and report on performance metrics and KPIs. - Develop and maintain S&OP best practices and policies. Your profile We are looking for a candidate with a solid planning background. You have at least 5+ years experience working with Supply Chain Management, S&OP, forecasting and/or inventory management, together with a Bachelor’s degree in Engineering, Supply Chain Management, or related fields. Moreover, the successful candidate will possess a strong understanding of operational and financial processes. A requirement will be extensive experience with ERP systems, where SAP is a merit. You are fluent in English and are on expert level in Excel. Personality First of all, we believe you have a strong analytical mind. This means you can solve problems and easily draw conclusions from complex, and sometimes limited input. You are a true change agent with the ability to influence people and ways of working - but yet in a diplomatic and responsive manner. You prefer to develop new and better ways of working, rather than maintaining existing ditto. In order to be successful in this new position, we believe you have excellent communication, interpersonal skills and international experience in a multi-language and multi-culture business environment. Why Bona? Bona is value-driven company characterized by rapid growth and a solid financial situation. This allows long-term investments in people, facilities and production equipment. Bona is an industry leader when it comes to innovative and sustainable R&D, with products in absolute forefront. Bona was the first company to exchange solvent based products with more environmentally friendly alternatives already in the 70’ies. There is a strong focus on safety, health, environment, quality och sustainability. This is a new position for Bona, and you will have great opportunities to influence and contribute with ideas which can have a considerable effect on the overall company performance. Information and application For more information about this job-opening, please contact recruitment consultant Tobias Lorentzon at TOBLOR Consulting, phone: +46 735 11 10 60. You apply for this position through TOBLOR’s career site, www.toblor.se, by uploading your CV and personal letter. We are looking forward to seeing your application!

8 november 2023
Sista ansökan:
26 april 2024