Automationstekniker, tillverkningsindustri

Sök bland 22 lediga jobb som Automationstekniker, tillverkningsindustri och börja ditt nya yrkesliv idag!

Senior Automation Ingenjör till Northvolt Revolt

Vi letar efter en erfaren Senior Automation/Control Systems Specialist som ska bli en del av vårt team och bidra till en grönare framtid. Rollen är en del av vårt ambitiösa tillverkningsteam i Skellefteå. Som en automationsspecialist kommer ditt ansvar att innefatta idrifttagning av ny utrustning och processer i återvinningsanläggningar, optimering av processutrustning och design av styrsystem, automatisering och instrumentförbättringar. Dina bidrag kommer att säkerställa att varje batterifabrik har en batteriåtervinningsanläggning och därigenom möjliggöra en hållbar cirkulär ekonomi. Viktiga ansvarsområden inkluderar Kännedom om alla aspekter av automatiseringssystem vanliga i kemiska anläggningar. Kännedom om alla standarder och bästa sätt att arbeta för tillförlitlighet. Kan granska styrningssystemdesignen för processystemen mot tillämpliga specifikationer, standarder och normer. God kännedom om processautomatisering, inklusive styrsystemets maskinvara, funktionsbeskrivningar, styrberättelser, nätverkstopologier, instrumentering och PLC/SCADA/DCS-system. God förståelse för automatiseringsgränssnitt, säkerhet och interkonnektivitet. Design och förbättring av automationsprodukter och system. Stödja fabriksacceptanstest (FAT) och förberedande idrifttagning av utrustning och delsystem. Granska ingenjörs- och HSE-dokument för att säkerställa att idrifttagande och startkraven beaktas i designen. Vara kundens representant vid alla automationsinspektioner på platsen. Godkänna och hjälpa till med utförandet av utrustningsidrifttagning, kvalificering och valideringsdokumentation, inklusive FAT, SAT och SOP:er. Samarbeta med ingenjörs-, projekt- och driftteam för den slutliga överlämnandet av den nya utrustningen och ge slutgiltigt godkännande av den testade utrustningen. Ansök med ett CV på engelska eller din kompletta LinkedIn-profil. Heltidsanställning med fast lön. Krav Examensbevis inom automation/instrumentering/styrsystemsteknik, Kandidatexamen, Masterexamen eller liknande. Minst 5+ års arbetslivserfarenhet inom Processautomation idrifttagning, kvalificering och validering. Minst 5+ års relaterad erfarenhet inom en kemisk & hydrometallurgisk, petrokemisk eller petroleumproduktion, raffinaderi, mineralbearbetning eller liknande inklusive elektriska processystem. Meriterande Erfarenhet av att skapa, redigera och godkänna valideringsdokumentation. Erfarenhet av en snabbväxande miljö, helst inom metall, återvinning, mineral- eller hydrometallurgibearbetning. Goda problemlösningsförmågor och förståelse för vikten av att hålla fast vid satta tidsplaner och produktionsmål. Erfarenhet av riskbedömningar, analyser och förändringskontroller. Förmåga att planera, utveckla och genomföra flera projekt under strama tidsramar. I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Forsell på 073 684 71 65 Varmt välkommen med din ansökan!

16 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Senior Automation Engineer at Northvolt Revolt

We are looking for an experienced Senior Automation/Control Systems Specialist to join us in our mission to contribute to a greener future. The role is a part of our bold Manufacturing team based in Skelleftea. By joining us, you will be a key player in establishing and contributing to building one of the first large-scale European battery factories. About the job As an automation specialist, your role will include the commissioning of novel equipment and processes in recycling plants, optimization of process equipment and design of the control systems, automation, and instrumentation improvements. Ensure that the equipment installation is in accordance with the company-approved design, quality, and schedule, as specified in the design documentation, quality plan, and installation schedule. Facilitate all 3rd party inspections at pre-determined milestones to ensure that the automation installation complies with the installation drawings and manuals and contracted deliverables. Your contributions will ensure that each battery manufacturing facility has a battery recycling plant thus unlocking a sustainable circular economy. Must have a long experience in the field and have been driving large, innovative, and challenging chemical plants with high demands on safety, purity, and yield. Key responsibilities include but are not limited to Familiar with all aspects of automation systems common in Chemical plants. Familiar with all standards and reliability best practices. Can review the control system design of the process systems against applicable specifications, standards and norms. Good knowledge of process automation, including control system hardware, functional descriptions, control narratives, network topologies, instrumentation, and PLC/SCADA/DCS Systems. Good understanding of automation interfaces, security and interconnectivity. Designing and improving automation products and systems. Establishing manufacturing processes. Evaluating systems´ safety, reliability, and performance. Support Factory Acceptance Test (FAT) and pre-commissioning activities of equipment and subsystems. Review engineering and HSE documents to ensure that the commissioning & startup requirements are accounted for in the design. Being the client representative at all site automation inspections. Approve and assist in the execution of equipment commissioning, qualification, and validation documentation, including FAT, SAT, and SOPs Work with the Engineering, project and operations teams for the final handover of the new equipment and provide final sign-off of the tested equipment. Apply with a CV in English or your complete LinkedIn profile. Full-time employment, fixed salary. Skills & Requirements We believe that you have  A degree in Automation/Instrumentation/Control Systems engineering, BSc, MSc or similar. Minimum 5+ years of working experience in Process Automation Commissioning, Qualification, and Validation. Minimum 5+ years of related experience in a Chemical & hydrometallurgical, Petrochemical or petroleum production, refining facility, mineral processing or similar including electrical process systems Bonus points for: Hands-on experience with authoring, editing, and approving validation documentation. Experience in a fast-growing environment, ideally in metal, recycling, mineral or hydrometallurgy processing. Good problem-solving skills, and understanding of the importance of keeping set schedules and production goals. Experience with risk assessments, gap assessments, and change controls. Ability to plan, develop and execute multiple projects under tight timelines In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Johanna Forsell, at 073 684 71 65. We warmly welcome your application!

16 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Maskinställare till kund i Eskilstuna.

Nu söker vi 2 st maskinställaretill en Plastindustri i Eskilstuna. Företaget expanderar och behöver förstärka sin organisation med en tekniskt kunnig person med intresse för maskiner och kvalitet.Som maskinställare är du en nyckelperson i kundensorganisation. Arbetsuppgifter: En stor del av det dagliga arbetet är att ställa våra för närvarande 13 formsprutor. Att ställa innebär att fysiskt byta verktyget, förbereda och fylla på material, starta upp maskinen, mäta upp och verifiera godkända ok detaljer, felsöka och avhjälpa problem vid stopp och störningar. Flera av maskinerna är utrustade med automatiseringens utrustning så som ABB robotar, vision system, annan monteringsutrustning. En annan del av arbetet är att betjäna flera formsprutor med att avsyna, enklare montage och packa detaljer. Arbetet kring maskinerna kan medföra en del tyngre lyft och stundtals kräva ett högt tempo, noggrannhet och kvalitetskänsla så vi tror att detta är ett jobb för dig som har en god fysik, noggrann och stresstålig och uppskattar när det händer mycket omkring dig. Arbetet är förlagt 2-skift och ett skift medständig natt. Varje skift är i dagsläget 6-7 personer På sikt ser vi att du utvecklas till att också kunna ansvara även för igångkörning av nya artiklar, med avseende på maskin- och robotprogrammering. Din profil: Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som maskinställare inom formsprutning.Men vi söker även dig som är tekniskt lagd med erfarenheter av liknande jobb i tillverkningsindustrin eller att du nyligengått en eftergymnasial utbildning.Även någon med en bakgrund inom produktionskvalitet eller produktionsteknik är mycket intressant. Har du inte tidigare erfarenhet av detta så är en person med stort driv, ambitiös och har ett brett intresse och kunnande inom områden som; elektronik, hydraulik, pneumatik, mekanik och automation en väldigt bra grund att bygga vidare på. Personliga egenskaper: Hög teknisk förståelse och intresse Strukturerad Drivande Stresstålig Vilja att utvecklas Lättlärd Följande egenskaper är meriterande men inget krav: Erfarenhet som maskinställare/maskinreparatör Erfarenhet av formsprutning Erfarenhet av robotprogrammering Erfarenhet av automation Plastkunskap Truck- och traverskort Följande egenskaper är ett krav: Flytande svenska i tal och skrift Tjänsten inleds med en anställning hos Industrikonsulterna AB med ett mål om att inom 6-12 månader så kan kandidaten övergå till en anställning hos kund. Som konsult hos Industrikonsulterna AB får du en konsultchef som stöttar dig i ditt uppdrag hos kund. Vi ger dig råd och rekommendationer om hur du kan utvecklas i ditt arbete. Industrikonsulterna AB är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal sedan 2005. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Då tillsättning sker så fort som möjligt av tjänsterna så har vi ett löpande urval till tjänsten och det är viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

15 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Automationstekniker!

Om företaget Nu söker vi en automationstekniker till vår kund. Kompetens inom automation kommer vara en viktig roll i vår verksamhets framtid där inriktningen går mot att bli mer automatiserad. Tjänstebeskrivning Verksamheten omfattar idag maskin- och verktygsreparationer inom metall- och plastprocesser, verktygsmakeri, automationsprocess och prototyptillverkning samt svarar för teknisk service och support. Fabrikens framtidsfokus för en effektiv produktion bygger mycket på att automatisera flödesgrupper inom våra processer, innovativa lösningar kring förbättringsprojekt med ytterligare styrning mot automationsbaserade, cykeltidsreducerande och kvalitetssäkrande funktioner för att tillverka produkter med rätt kvalité, vid planerad tidpunkt på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Som automationstekniker på vår underhållsavdelning har du en viktig roll i att ständigt utveckla våra automationsceller. Arbetsrollen inom automationsområdet innebär att se förbättringspotentialer för att förebygga fel i kombination med att vara problemlösningsorienterad vid akuta stopp. Vi bygger även en del automationer i eget hus där vi förutom att programmerar funktioner konstruerar, ritar och tillverkar komponenter. Vi arbetar i en grupp tillsammans med, mekaniker, prototyptekniker och produktionstekniker där arbete sker över gränserna. I rollen kommer du att: • arbeta förebyggande och avhjälpande med underhåll på företagets automationer och kringutrustning • agera supportfunktion gentemot produktionens medarbetare, vilket innebär att hjälpa till med teknisk support och service • arbeta med el, robotprogrammering, PLC styrsystem och PC-baserade system • ansvara för back-up av programkod och säkerställa att systemmjukvaran är uppgraderad • utföra felsökningar och förbyggande underhåll i automationer. • felsöka och förbättra funktioner i kameravision-system • läsa och felsöka i befintliga elritningar. Kvalifikationer Vi söker dig som har: • teknisk utbildning på gymnasienivå inom automationsteknik eller motsvarande kompetens samt några års erfarenhet av kvalificerat underhållsarbete inom industri med hög nivå av automation där nedanstående kunskaper är meriterande • Erfarenhet av PLC programmering • Programmeringskunskaper inom ABB robotstyrsystem • Programhantering, felsökning styrsystem CNC maskiner Som person ser vi att du är noggrann och självgående med god förmåga att prioritera och arbeta effektivt. Du har ett genuint intresse för ditt arbete, är en van problemlösare och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du ansvarsfull, serviceinriktad och arbetar systematiskt och analytiskt. Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt och du kommer att bli inhyrd konsult via Söder & Co. Har du det som krävs för uppdraget? Tveka då inte att söka tjänsten på www.soderco.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Om NearYou Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.

15 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Automationsingenjör till Sejfo

Har du ett stort tekniskt intresse och vill arbeta i en innovativ miljö hos en ledande leverantör inom automationsutrustning och specialmaskiner. Då har du hittat rätt! Välkommen med din ansökan idag! Om arbetet I rollen som automationsingenjör kommer du att arbeta med programmering av PLC-system och ABB-robotar i olika kundprojekt. Du kommer att samarbeta i projektteam med kollegor inom t.ex. konstruktion och programmering. Kunderna finns främst i Sverige men även runt om i världen, och i slutet av ett projekt kommer du att genomföra idrifttagning ute hos kund. Här finns det stora möjligheter att utvecklas och att bidra till utveckling. Arbetsuppgifter: • PLC- och robotprogrammering. Huvudsakligen av Siemens och ABB, men även andra fabrikat. • Simulering och virtuell idrifttagning. • Arbeta i projektteam, från offert och konceptframtagning till leverans. • Skriva funktionsbeskrivningar och tester. • Du planerar, programmerar och testkör automationsutrustningar i Sejfos lokaler samt vid idrifttagningar hos kund, i Sverige och globalt. Om dig Vi söker dig som har några års erfarenhet inom liknande arbete. Vi tror att du har en utbildning inom automation eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Du har programmeringskunskaper i PLC-system som t.ex. Siemens. Har du erfarenhet av robotprogrammering är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Erfarenheter från fordons-, energi- eller läkemedelsindustrin är meriterande. Som person är du innovativ, initiativtagande och har vilja att utvecklas. Du är kommunikativ, samarbetar väl med andra och har kunden i fokus. Du har i grunden ett strukturerat arbetssätt för att kunna vara flexibel när så krävs. Trivs du med frihet under ansvar, har eget driv och får saker att hända? Då kommer du att trivas här! Om Sejfo Sejfo levererar automations- och IT-lösningar till kunder, främst inom fordons-, energi- och läkemedelsindustrin. Vi är ett bolag helt format efter våra kunders behov, med personal som har ägnat i stort sett hela sin yrkesverksamma karriär åt produktionsteknik och automation. Varje projektprocess går från design och tillverkning till installation och montering hos kund. Här finns alltifrån kreativa uppfinnare till kvalificerade maskinbyggare och strukturerade projektledare, vilket gör att vi alltid kan leverera avancerad specialutrustning till rätt pris i rätt tid. Vår affärsidé är att leverera nyckelfärdiga anläggningar inom hela området fabriksautomation. Om anställningen Arbetsgivare är Sejfo. Tjänsten är på heltid och ska tillsättas så snart vi hittar rätt person. Adecco sköter rekryteringsprocessen och ansökningar tas emot via Adeccos rekryteringssystem. Rekryteringsarbetet sker löpande. Sista ansökningsdag: 2024-05-26 Kontaktuppgifter Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Åsa Andersson på tel. 073-684 73 29. Välkommen med din ansökan!

13 maj 2024
Sista ansökan:
26 maj 2024
Automationstekniker med ett öga för detaljer

Vi söker dig som är automationstekniker till vår kund i Markaryd.   Som automationstekniker kommer du arbeta med programmering/lösningar/förbättringar hos vår kund. I din roll ingår också att jobba för öka driftsäkerheten och tillgängligheten på maskinparken.   Vi söker dig med teknisk utbildning. Utöver din utbildning innehar du minst några års praktisk erfarenhet som automationstekniker eller inom industrin. Det är extra meriterande om du har arbetat med service, underhåll och driftsättning.   Som person är du ansvarsfull och självgående som gärna ser nya möjligheter och driver förbättringsarbete. Du är noggrann och säkerhetsmedveten. Du talar och skriver svenska obehindrat.   Tjänsten inleds med en anställning hos TopWork med ett mål om att kandidaten senare ska övergå till en anställning hos kund. Som konsult hos TopWork får du en konsultchef som stöttar dig i ditt uppdrag hos kund. Vi ger dig råd och rekommendationer om hur du kan utvecklas i ditt arbete.

10 maj 2024
Sista ansökan:
26 maj 2024
PLC-programmerare till food&pharma

Vill du jobba med PLC-programmering på en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang? Vi söker dig som har varit i industrin tidigare och nu söker dig vidare till en organisation där du kan nyttja dina kunskaper och vidareutvecklas på sikt! Skicka in din ansökan till oss redan idag! OM TJÄNSTEN Nu söker vi en automationsingenjör inom PLC-programmering till vår kund AFRY i Göteborg. Du kommer jobba inom segmentet Food&Pharma med projekt av varierande karaktär. Rollen är intressant och bred då du kommer att arbeta i flera stadier av AFRYs projektåtagande. Tillsammans med teamet är du med och levererar automationslösningar från produktionsstegen till sluthantering och packning. Alla projekt är olika, men de flesta varar någonstans mellan 3-12 månader. Du kommer att arbeta i ett team av automationsingenjörer där det finns elkonstruktörer och PLC programmerare. Kärnan i arbete kommer att vara programmering i PLC, DCS, Scada och drivsystem. I vissa projekt förekommer resor och körkort är en förutsättning. Du erbjuds - Bli en del av en grupp på 15 sociala kollegor med bra dynamik som trivs tillsammans både på och utanför jobbbet - En uppskattad arbetsplats med stor kompetens och intressanta projekt ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * PLC programmering * Göra funktionsbeskrivningar och manualer av anläggningar * Idriftagning ute hos kund vid klar produkt VI SÖKER DIG SOM För att lyckas i denna roll tror vi att du är prestigelös samt att du motiveras av att arbeta i ett team och är en social person. För att lyckas och trivas i rollen tror vi även att du har: - En teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet kopplat till automationsområdet - B-körkort - Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Meriterande om du har relevant erfarenhet inom industriautomation, PLC-programmering eller elkonstruktion. Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. INFORMATION OM FÖRETAGET AFRY hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. AFRY består av 19 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Fun facts om AFRY - Kontor i över 40 länder - Projekt i över 100 länder - 75% av omsättningen sker i Norden - Årsomsättningen uppgår till cirka 20 BSEK (2021)

6 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Industriell automationsingenjör

Trivs du när du får dyka ner i tekniken och göra skillnad på riktigt, för framtiden? Vill du få möjlighet att bredda din specialistkunskap ännu mer? Eller är du i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss? Hos oss får du driva tekniskt orienterade projekt framåt och på olika sätt utmana både dig själv och andra. Hos oss får du vara innovatören, kundkontakten, kommunikatören och teknikerna på samma gång. Låter det spännande? Vilken tur, för vi söker nu fler skarpa hjärnor! Det här blir din rollVi befinner oss i en spännande tillväxt och söker nu flera briljanta medarbetare. Vi söker både dig som har flera års erfarenhet och dig som har större delen av karriären framför dig. Arbetsdagarna och uppgifterna kan se olika ut, men projekten du arbetar i reflekterar dina kunskaper, kompetenser och hur du vill utvecklas. Hos oss får du möjligheten att jobba tillsammans med specialister inom såväl automation som andra systemlösningar. Du kommer bl.a.: Projektera, programmera, driftsätta automationssystem inom olika branscher av processindustrin t.ex. farma, gruvindustri, energiproduktion. Arbeta med komplexa projekt inom t.ex. kemisk tillverkning och kraftverk. Få leverera kompletta erbjudanden till svensk industri för att effektivisera och optimera system och processer. Säkerställa kvaliteten i dokumentationen. Så här kommer du att briljeraDu briljerar med din kunskap och erfarenhet, men också med ditt sätt att driva saker framåt. Du vet att du är duktig inom ditt område och du tycker om att dela med dig av den kunskap du samlat på dig, både till kollegor och kunder. Genom att kunna kommunicera med olika typer av uppdragsgivare och stakeholders, komma med egna idéer och vara bra på problemlösning sätter du kunden i fokus på ett föredömligt sätt. För att lyckas i rollen: Har du kompetens inom ett eller flera branschledande automationssystem t.ex. ABB (AC 160, AC450, AC800, 800xA), siemens (S7, PCS7, PCS NEO, T3000) Emerson (DeltaV, RS3, Ovation), Allen-Bradley m.fl. Har du kompetens inom såväl DCS som PLC/SCADA. Kan du läsa och förstå elscheman, P&ID och funktionsdiagram Har du kompetens inom PLC programspråk (IEC-61131-3), om du har några års erfarenhet. Ser vi att du har minst en kandidatexamen inom automation, data eller mekatronik. Har du antingen 5-10 års erfarenhet, eller minst 1-2 års erfarenhet inom automation och/eller processindustri. Kan du kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har något av följande: Masterexamen inom automation, data, mekatronik och har erfarenhet inom industri så som energiproduktion eller läkemedel. Kunskap om industrispecifika regelverk, t.ex. GMP eller kärnkraft. Erfarenhet av ledarskap, t.ex. varit mentor eller projektledare. Kunskap om SQL-databaser. Kunskap om kommunikationsprotokoll, t.ex. OPC UA, Profinet, Ethernet IP. Erfarenhet av reglerteknik/processreglering och/eller erfarenhet av processinstrumentation. Att vara en del av Team PVVi är väldigt stolta över att vara ett certifierat Great Place To Work-företag, vilket placerar oss bland de bästa arbetsgivarna i Sverige. Att vi även är med på topplistan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är ett kvitto på att vi tillsammans har lyckats, och fortsätter lyckas med att, skapa en fantastiskt fin kultur. Vi är inte som alla andra – vi är unika med vår djupa kompetens och branschkunskap i kombination med vår varma passion och vår gemenskap som värnar om varje individ. Vi är en arbetsplats som är mer än bara jobbet. Och nyckeln är vi som jobbar här. Vi har ett engagemang utöver det vanliga, och älskar att dela med oss av våra briljanta tankar. Vi går in i det vi tror på, och vi gör det helhjärtat. Vi har energin hos det lilla företaget kombinerat med lugnet bara ett bolag med vår långa erfarenhet kan känna. Vi vill utvecklas. Vill framåt. Tillsammans för en bättre morgondag, det är Team PV. AnsökanOm du tror att vi är rätt arbetsplats för dig och att du är rätt för oss, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse. Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Christian Johansson på076 77 99 457 eller [email protected].

6 maj 2024
Sista ansökan:
23 oktober 2024
Industriell automationsingenjör

Trivs du när du får dyka ner i tekniken och göra skillnad på riktigt, för framtiden? Vill du få möjlighet att bredda din specialistkunskap ännu mer? Eller är du i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss? Hos oss får du driva tekniskt orienterade projekt framåt och på olika sätt utmana både dig själv och andra. Hos oss får du vara innovatören, kundkontakten, kommunikatören och teknikerna på samma gång. Låter det spännande? Vilken tur, för vi söker nu fler skarpa hjärnor! Det här blir din rollVi befinner oss i en spännande tillväxt och söker nu flera briljanta medarbetare. Vi söker både dig som har flera års erfarenhet och dig som har större delen av karriären framför dig. Arbetsdagarna och uppgifterna kan se olika ut, men projekten du arbetar i reflekterar dina kunskaper, kompetenser och hur du vill utvecklas. Hos oss får du möjligheten att jobba tillsammans med specialister inom såväl automation som andra systemlösningar. Du kommer bl.a.: Projektera, programmera, driftsätta automationssystem inom olika branscher av processindustrin t.ex. farma, gruvindustri, energiproduktion. Arbeta med komplexa projekt inom t.ex. kemisk tillverkning och kraftverk. Få leverera kompletta erbjudanden till svensk industri för att effektivisera och optimera system och processer. Säkerställa kvaliteten i dokumentationen. Så här kommer du att briljeraDu briljerar med din kunskap och erfarenhet, men också med ditt sätt att driva saker framåt. Du vet att du är duktig inom ditt område och du tycker om att dela med dig av den kunskap du samlat på dig, både till kollegor och kunder. Genom att kunna kommunicera med olika typer av uppdragsgivare och stakeholders, komma med egna idéer och vara bra på problemlösning sätter du kunden i fokus på ett föredömligt sätt. För att lyckas i rollen: Har du kompetens inom ett eller flera branschledande automationssystem t.ex. ABB (AC 160, AC450, AC800, 800xA), siemens (S7, PCS7, PCS NEO, T3000) Emerson (DeltaV, RS3, Ovation), Allen-Bradley m.fl. Har du kompetens inom såväl DCS som PLC/SCADA. Kan du läsa och förstå elscheman, P&ID och funktionsdiagram Har du kompetens inom PLC programspråk (IEC-61131-3), om du har några års erfarenhet. Ser vi att du har minst en kandidatexamen inom automation, data eller mekatronik. Har du antingen 5-10 års erfarenhet, eller minst 1-2 års erfarenhet inom automation och/eller processindustri. Kan du kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har något av följande: Masterexamen inom automation, data, mekatronik och har erfarenhet inom industri så som energiproduktion eller läkemedel. Kunskap om industrispecifika regelverk, t.ex. GMP eller kärnkraft. Erfarenhet av ledarskap, t.ex. varit mentor eller projektledare. Kunskap om SQL-databaser. Kunskap om kommunikationsprotokoll, t.ex. OPC UA, Profinet, Ethernet IP. Erfarenhet av reglerteknik/processreglering och/eller erfarenhet av processinstrumentation. Att vara en del av Team PVVi är väldigt stolta över att vara ett certifierat Great Place To Work-företag, vilket placerar oss bland de bästa arbetsgivarna i Sverige. Att vi även är med på topplistan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är ett kvitto på att vi tillsammans har lyckats, och fortsätter lyckas med att, skapa en fantastiskt fin kultur. Vi är inte som alla andra – vi är unika med vår djupa kompetens och branschkunskap i kombination med vår varma passion och vår gemenskap som värnar om varje individ. Vi är en arbetsplats som är mer än bara jobbet. Och nyckeln är vi som jobbar här. Vi har ett engagemang utöver det vanliga, och älskar att dela med oss av våra briljanta tankar. Vi går in i det vi tror på, och vi gör det helhjärtat. Vi har energin hos det lilla företaget kombinerat med lugnet bara ett bolag med vår långa erfarenhet kan känna. Vi vill utvecklas. Vill framåt. Tillsammans för en bättre morgondag, det är Team PV. AnsökanOm du tror att vi är rätt arbetsplats för dig och att du är rätt för oss, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse. Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Christian Johansson på076 77 99 457 eller [email protected].

22 april 2024
Sista ansökan:
26 september 2024
Field Service Engineer till spännande bolag!

Har du erfarenhet av QCS och/eller Safety Systems? Drivs du av tekniska utmaningar och vill arbeta på ett marknadsledande globalt företag? Vill du ansvara för att konfigurera och serva QCS-system? Då kan tjänsten som Field Service Engineer vara något för dig! Om bolaget Företaget är en global ledare inom industriell automation och digital transformation. De tillhandahåller lösningar som hjälper industrikunder att optimera sin verksamhet, förbättra produktiviteten och öka säkerheten och hållbarheten. Med en rik historia av innovation och ett engagemang för spetskompetens strävar de efter att leverera banbrytande teknologier och exceptionell service till sina kunder över hela världen. Din roll som Field Service Engineer I rollen som Field Service Engineer kommer du att arbeta ute hos välkända kunder inom Sheet Manufacturing med bolagets kundspecifika produktlösningar för Quality Control Systems (QCS) och/eller Safety Systems. Som Field Service Engineer är du kontaktperson för kunden och planerar själv dina uppdrag. Väl ute hos kund kommer du att arbeta med felsökning, förebyggande underhåll, systemkonfiguration och implementation, hård- och mjukvaruuppgraderingar och applikationsprogrammering. Vanligtvis arbetar du självständigt på fältet men dina kollegor är bara ett samtal bort. Vid större projekt samarbetar du med ditt QCS-team och internationella kollegor. I rollen kan du komma att övernatta en till två dagar i veckan för att utföra serviceuppdrag och interna utbildningar inom Sverige, Norge och Danmark. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Ansvara för QCS och/eller Safety Systems-optimering, felsökning av mjukvara, mjukvaruuppgradering och applikationsprogrammering i Labview. • Förebyggande underhåll och reparation av hårdvara på bolagets produktlösningar. • Du kommer att ansvara för projektets olika faser från att förstå användarkrav, dokumentation, granska krav och testa produkterna. • Vara en ambassadör för företaget och därmed leverera god kundservice som stärker affären. Om dig Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom Automation, Mekatronik, Programmering och/eller Maskin. Alternativt ser vi att du har arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig där du arbetat med QCS eller kamerasystem. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav. För att lyckas i rollen behöver du behärska flytande engelska i tal och skrift, svenska är meriterande. Vidare söker vi dig som trivs bra med att arbeta kundnära och som förstår vikten av god service. Med hjälp av din tekniska kompetens och problemlösnings-förmåga har du utvecklat en stark känsla för att underhålla och utveckla samarbeten. Vi ser också att du är en lagspelare som gärna delar med dig av dina färdigheter så att ni som team optimerar tillvägagångssätt såväl som processer. Viktigt för tjänsten är: • Gedigen teknisk kompetens inom QCS och/eller Safety Systems alternativt en stor vilja att utvecklas. • Engelska i tal och skrift. • Körkort B och flexibilitet till resor och övernattningar. • Att du är serviceinriktad, problemlösare och samarbetsvillig. Meriterande för tjänsten är: • Arbetslivserfarenhet från Sheet Manufacturing industrier.  • Erfarenhet av att arbeta med Labview. Övrigt Start: Omgående, eller enligt överenskommelse. Omfattning: 100%, Heltid. Plats: Enligt överenskommelse. Lön: Enligt överenskommelse. Låter rollen som Field Service Engineer intressant? Urvalet sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!

19 april 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024