Exploateringsingenjör

Sök bland 6 lediga jobb som Exploateringsingenjör och börja ditt nya yrkesliv idag!

Mark- och exploateringsingenjör

Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i förskolan och skolan, att vägarna är plogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid. Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också. I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda. Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska. ARBETSUPPGIFTER Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att erbjudas varierade arbetsuppgifter där du får möjlighet att följa hela planprocessen från start och till dess att det är dags för markanvisning och försäljning av kommunala tomter. Du kommer att arbeta nära våra planarkitekter och stödja dom i fastighetsrättsliga frågor och genomförandefrågor i planprocessen. En av dina arbetsuppgifter kommer att vara att teckna exploateringsavtal med exploatörer och följa upp dessa samt att sitta med som markägare i kommunens detaljplanearbeten. Du har också ansvaret för att se till att avtalen genomförs efter kommunens riktlinjer. Arbetet innebär mycket kontakt med företag, kollegor inom kommunen men även privatpersoner. Du kommer att ingå i en engagerad och kompetent arbetsgrupp där det finns fler kollegor som jobbar med liknande arbetsuppgifter. Löpande markförvaltning såsom arrende- och andra nyttjanderättsfrågor, tomträttsfrågor, avtalshantering och lantmäterifrågor kan förekomma i tjänsten. I tjänsten kommer du skriva fram ärenden till nämnd. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en högskoleexamen inom Lantmäteri, juristexamen eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig. Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsrätt och fastighetsrättsliga avtal. Du kan t ex ha arbetat som förrättningslantmätare, jurist, projektledare eller mark- och exploateringsingenjör. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Som person är du engagerad, tar initiativ och uppnår resultat. Du är noggrann, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Det är viktigt att du är uthållig och arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är krav. ÖVRIGT Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

24 november 2023
Sista ansökan:
17 december 2023
Projektledare för exploateringsprojekt

Tillsammans skapar vi en attraktiv stad för framtiden! Som erfaren projektledare med spetskompetens inom exploatering utmanas du med spännande och mångfasetterade projekt i en stad där allt händer. Västerås fortsätter att växa och utvecklas i ett högt tempo. Med stort engagemang och långsiktig planering arbetar vi för att staden ska växa på ett hållbart sätt. På Mark och exploateringsenheten arbetar vi 34 medarbetare i ett nära samarbete mot utmanande mål som kräver stor kompetens. Västerås stad är idag Sveriges sjätte största kommun med drygt 159 000 invånare. Några av de större exploateringsprojekt vi driver just nu är byggnationen och omvandlingen av Mälarporten, Finnslätten, Sätra och Gäddeholm. Vi arbetar även med att utveckla flera nya områden för näringslivet och mindre bostadsområden. Du kan läsa mer om våra projekt och hur Västerås utvecklas: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas.html ARBETSUPPGIFTER Ditt huvudansvar är att driva olika exploateringsprojekt från början till slut. Det innebär att ansöka om nya detaljplaner för framtida behoven av bostäder och kommunala lokalbehov. Du driver genomförande av detaljplaner genom upprättande av avtal och utbyggnad av infrastruktur och hanterar beredning av olika ärenden till kommunstyrelsen. I ansvaret ingår att leda projektteamet, ta fram ekonomiska beslutsunderlag, projektstyrning och uppföljning. Ofta deltar vi också i projekt på privatägd mark genom att upprätta exploateringsavtal och samordna genomförande av allmänna platser. I våra projekt är vi två projektledare, där en av oss är huvudprojektledare, för att problemlösa tillsammans och dra nytta av varandras kompetens. Vid komplexa situationer finns även stöd av teamledare som coachar, arbetsleder och främjar samsyn i våra processer. KVALIFIKATIONER Som projektledare är du uppskattad för din eftertänksamhet, noggrannhet och ekonomiska förståelse. Du är ytterst road av att arbetet ställer krav på ett stort tålamod i dessa långsiktiga processer och utmanar dig till att tänka nytt för att finna bra lösningar. Din bakgrund är från kommunal exploateringsverksamhet och du har stort kunnande om exploateringsprocessen. Du är van att självständigt driva projekt och arbeta med förhandlingar och upprättat olika avtal. Där med är du väl insatt i ekonomi och lagstiftning som berör exploateringsprocessen. Du har högskoleutbildning inom passande område som exempelvis lantmäteri, fastighetsjuridik eller samhällsbyggnad. Hoppas vi väckt ditt intresse. Din ansökan är varmt välkommen! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

21 november 2023
Sista ansökan:
3 december 2023
Exploateringsingenjör/samordnare

Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher. Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil. I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen. Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro." Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv. Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer. Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar. Planeringsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen består av ett 20-tal engagerade medarbetare som arbetar målinriktat med ett stort mått av delegation. Vi arbetar med allt ifrån kommunens strategiska fysiska planering till detaljplaner och utbyggnation och försäljning av exploateringsmark men även med gatu- och trafik, stadsmiljö och park samt friluftsliv och naturvårdsfrågor. ARBETSUPPGIFTER Som exploateringsingenjör/samordnare har du en nyckelroll i planering och utveckling av kommunen och arbetar brett med kollegor inom alla förvaltningar och de kommunala bolagen. Med ett helhetsansvar för juridik, teknik och ekonomi leder du uppdrag och projekt från början till slut, i nära samarbete med berörda aktörer som kollegor, exploatörer, kommuninvånare, myndigheter och kommunala förvaltningar. Du projektleder och/eller deltar i kommunens detaljplane- och exploateringsprojekt och med genomförande av detaljplaner från start till mål. Inom ditt ansvar ingår arbete med köp och försäljning av mark av varierande slag, samt ansvar för förhandling och avtalsskrivning i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden. Tjänsten innebär omfattande kontakter med externa aktörer och inom hela kommunkoncernen, samt ett nära samarbete med näringslivsenheten i samband med företagsetableringar. KVALIFIKATIONER Vi söker en exploateringsingenjör/samordnare med eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad exempelvis lantmäteri, fastighetsjuridik alternativt många års erfarenhet inom branschen. Du ska ha goda kunskaper om projektering och genomförande av utbyggnadsområden. Har du tidigare arbetslivserfarenhet från fysik planering, markförvaltning eller exploatering är det meriterande, liksom praktiska erfarenheter av projekt/processledning, upphandling och byggledning. Du drivs av en vilja att arbeta målinriktat, lösningsorienterat och åstadkomma resultat med hög kvalitet samt arbetar självständigt, tar egna initiativ och ser möjligheter till utveckling och förbättring. Du är strukturerad i ditt arbete, är lyhörd, har god samarbetsförmåga och god förmåga att förmedla information, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Yrkeserfarenhet krävs. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning. Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.

15 november 2023
Sista ansökan:
30 november 2023
Projektledande Mark- och exploateringshandläggare till Heby kommun

Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi söker dig, en driven Mark- och exploateringshandläggare, som vill arbeta inom samhällsbyggnad och vara med att skapa en hållbar tillväxt i en mindre kommun med stor tillväxtpotential. Är du den vi söker? Ditt uppdrag Som mark- och exploateringshandläggare kommer du att ingå i ett glatt och kompetent team på kommunens mark- och planeringsenhet där du är en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. Mark- och planeringsenheten består idag av elva ambitiösa och drivna medarbetare med olika kompetenser som arbetar bland annat med översiktsplanering, infrastruktur, detaljplaner, markförvaltning och exploateringar. Du kommer att ha ett brett uppdrag där du arbetar med markfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. I ditt uppdrag ingår kontakter med kollegor, medborgare, markägare, politiker, näringsliv, media och myndigheter. Du arbetar med den löpande markförvaltningen i kommunens roll som markägare och företräder kommunen som fastighetsägare. Du förhandlar och upprättar avtal om förvärv och försäljning av mark, upplåtelse av mark, byggnader och tomträtter samt att förvalta dessa egendomar. Du är deltagare i arbetsgrupper avseende detaljplaner, där du bevakar och föreslår hur detaljplanerna blir ekonomiskt, tekniskt och juridisk genomförbara. Du kommer även upprätta genomförandeavtal. Inom exploateringsområdet ansvarar du som projektledare för olika markrelaterade kommunala projekt.  Arbetet utgår från Heby, med goda pendlingsmöjligheter från Sala och Uppsala med Mälartåget. Det finns möjlighet till distansarbete del av tjänsten.  Din profil - Vi söker dig som är civilingenjör inom samhällsbyggnad alternativt annan likvärdig universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, lantmäteri, fastighetsjuridik i kombination med erfarenhet inom yrkesområdet mark- och exploatering där du har arbetat med markfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren. - Du har kunskap om lagar och förordningar inom fackområdet, i synnerhet jordabalken, fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen m.fl. - I tjänsten ingår att upprätta juridiska dokument och hålla muntliga föredragningar för bland annat politiker, vilket ställer krav på att du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. - Då en stor del av arbetet innefattar kontakt med fastighetsägare, byggherrar, medborgare och konsulter krävs det att du har god förmåga att skapa och vårda relationer. - Meriterande är om du har goda kunskaper inom arbetsområdet, tidigare erfarenhet av rollen som mark- och exploateringshandläggare, arbetat med genomförandefrågor i den fysiska planeringen, förhandling och exploateringsavtal samt arbetat i en politiskt styrd organisation. - Har du även arbetet med detaljplaneprocessen ses det också som meriterande. - Du är självgående, mål- och resultatinriktad, engagerad, kommunikativ och sätter stort värde på öppenhet och god samarbetsförmåga. Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  Välkommen med din ansökan! Heby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenhet. Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Heby kommun är en växande och framtidsfokuserad landsbygdskommun där ledordet är hållbarhet. Hos oss arbetar drygt 1000 medarbetare och vi erbjuder utvecklande arbetsplatser med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb. Som medarbetare hos oss blir du sedd, hörd och får växa tillsammans med dina kollegor. Vi påverkar människors liv, ger så bra service som möjligt till våra invånare och ansvarar för att utveckla vår kommun varje dag. Tillsammans skapar vi möjligheterna.

13 november 2023
Sista ansökan:
29 november 2023
Mark- och exploateringsingenjör

Mark- och exploateringsavdelningen köper, säljer, förvaltar och utvecklar kommunens skog och mark. Avdelningen är uppdelad i tre verksamhetsgre-nar där marksektionen har ansvar för att förvalta och upplåta den obebyggda kommunala marken samt att köpa och sälja mark. Exploateringssektionen planerar och genomför kommunens exploateringsprojekt och Miljösaneringsgruppen ansvarar bland annat för undersökningar och åtgärder av förorenad mark, samt fiskevårdsprojekt. Övergripande leds avdelningen av en avdelningschef. Avdelningen omfattar totalt 28 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER I rollen som markingenjör har du alla möjligheter att verkligen bidra till Sundsvalls tillväxtmål om 5000 nya hållbara jobb till 2030. Du gör det genom att du med genuint intresse och driv handlägger fastighetsrättsliga ärenden ur juridiska, tekniska och ekonomiska perspektiv. I generella termer handlar det om att på olika sätt förhandla och avtala om att upplåta kommunens mark, eller sälja delar av den, till företag, föreningar och invånare. I tjänsten ingår även att företräda kommunen som fastighetsägare i gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar och i fastighetsbildningsärenden. Som medarbetare inom kommunens fastighetsrättsliga avdelning förväntas du även agera stödfunktion för kollegor och verksamheter från andra avdelningar och förvaltningar när det kommer till det fastighetsrättsliga frågor. Som Mark- och exploateringsingenjör befinner du dig i en aktiv miljö där utvecklingsmöjligheterna är stora och där ingen dag kommer kännas slentrianmässig. Du kommer med hjärta, professionalitet och affärsmässighet planera och driva ärenden från start till mål, där din vilja att initiera och upprätthålla goda kundrelationer alltid står i centrum. Ärendena kan handla om allt från att besvara remisser utifrån avdelningens roll som markförvaltare, att arbeta fram olika typer av markupplåtelseavtal, att genomföra markköp eller försäljningar eller att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar. Det kan också handla om att säkerställa att kommunens mark hålls öppen, ren och tillgänglig för allmänheten likväl som att stödja exploateringssektionens hantering av avtal kopplat till kommunala exploateringar. Sist men inte minst kan tjänsten även behöva stödja exploateringssektionens arbete med framdrift av kommunens exploateringsprojekt. Vi erbjuder dig helt enkelt ett jobb med varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du blir en del av ett professionellt och engagerat team inom en kommun som siktar på att växa. Om du är nyutexaminerad erbjuder vi dig givetvis handledning och stöttning för att du på så bra sätt som möjligt ska komma in i yrkesrollen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med eftergymnasial utbildningsbakgrund inom exempelvis juridik, lantmäteri, fastighetsmäkleri, samhällsplanering eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har någon form av utbildning inom fastighetsrätt och avtalsrätt. Har du tidigare arbetserfarenhet inom stadsbyggnadsprocessen och/eller inom mark och exploatering, lantmäteriet, juridik, samhällsplanering eller inom kommunal verksamhet ser vi även det som meriterande. I rollen som Mark- och exploateringsingenjör är du ett ansikte utåt för kommunen då du kommer ha dagliga kontakter med markägare, byggföretag och kommuninvånare. Det är således avgörande för framgång i tjänsten att du finner energi av att utveckla kundrelationer och att ha ett positivt och professionellt bemötande med kunden i centrum. Du är vidare lösningsfokuserad och räds inte heller att ta dig an komplexa arbetsuppgifter om så krävs. Du har ordning och reda på din dokumentation och du är väl inläst på de lagar och regler som gäller för ditt uppdragsområde. Som stöd för dina vägval och beslut i ärenden har du i första hand dina kollegor och din chef inom marksektionen, men även övriga kollegor på Mark- & exploateringsavdelningen och inom övriga avdelningar på stadsbyggnads-kontoret. ÖVRIGT Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

13 november 2023
Sista ansökan:
3 december 2023
Exploateringsingenjör

Svedala kommun växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas. Inflyttningen till Svedala är större än någonsin. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant finns här kraft att växa – som medarbetare, medborgare, företagare eller besökare. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet! Vi söker nu en vikarierande kollega som vill vara med i Svedalas arbete med att skapa goda förutsättningar för fortsatt samhällsutveckling för alla. Uppdrag Svedala står inför en rad omfattande och spännande planeringsutmaningar och har hög befolkningstillväxt och ett stort tryck på våra verksamhetslokaler. På grund av en kommande föräldraledighet söker vi nu dig som är intresserad av uppdraget som vikarierande exploateringsingenjör. Du kommer att arbeta med stora projekt och därmed vara en bidragande faktor till att påverka och göra skillnad för samhällsutvecklingen i Svedala kommun. Tjänsten som exploateringsingenjörer är placerad på Strategiska planeringsenheten, som är den enhet som arbetar centralt med frågor som berör kommunens strategiska samhällsutveckling – allt från översiktlig planering, detaljplaner, mark- och exploateringsfrågor, infrastruktur och kollektivtrafik till klimat- och miljöstrategier och naturvårdsfrågor. Som exploateringsingenjör driver du kommunala och privata exploateringsprojekt, samt representerar kommunen i rollen som fastighetsägare. Då du förvaltar kommunens markinnehav, genomför du markköp- och försäljning samt bevakar kommunens markintressen vid mer övergripande strategiska markfrågor. Du bistår med juridisk kompetens under hela plan- och byggprocessen och är konsulterande i framtagningen av detaljplaner. Du arbetar brett utifrån tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Kompetens För uppdraget behöver du ha en civilingenjörsexamen inom lantmäteri, väg och vatten eller motsvarande högskoleutbildning med bygg- och/eller anläggningsinriktning eller annan motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som är erfaren exploateringsingenjör. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom kommunal sektor. För att trivas och prestera väl bör du ha en god förhandlingsvana och erfarenhet av ekonomisk uppföljning. Vi förutsätter att du har goda kunskaper inom fastighetsrätt, jordabalken, civilrätt och plan- och bygglagen (PBL). För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och van vid att fatta beslut för att driva ditt arbete framåt och ta ansvar för dina uppgifter. Du arbetar strukturerat och kan hantera flera ärenden samtidigt. I kontakten med konsulter, entreprenörer och exploatörer företräder du kommunen på ett affärsmässigt och korrekt sätt och visar en integritet i din yrkesroll. Du är van vid att arbeta i team och har god samarbetsförmåga. I tjänsten ingår att upprätta rättsliga dokument, därför ska du kunna uttrycka dig väl på svenska både i tal och i skrift. God datorvana krävs och det är önskvärt med kunskaper och erfarenhet inom digital kartframställning och analyser. Du har även förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar samt erfarenhet och intresse av dialog med medborgare och näringsliv. B-körkort är ett krav för tjänsten. Vi går igenom urvalet löpande så skicka in din ansökan redan idag! Arbetstid/varaktighet Vikariat på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Vikariat till och med september 2024. Lön Individuell lönesättning tillämpas. Varmt välkommen med din ansökan!

6 november 2023
Sista ansökan:
30 november 2023