Exploateringsingenjör

Sök bland 7 lediga jobb som Exploateringsingenjör och börja ditt nya yrkesliv idag!

Mark- och exploateringsingenjör

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Vilka är vi? Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för Region Gotlands mark- och exploateringsverksamhet. Vi skapar förutsättningar för byggande genom att förbereda mark och bygga allmänna anläggningar. Vi ansvarar bland annat för Region Gotlands exploateringsprojekt, markfrågor och bistår med expertkunskap inom arbetet med detaljplaner och översiktsplaner. Vi medverkar till en långsiktig markförsörjning och att det finns byggbar mark, vilket bidrar till att vi når målen i den regionala utvecklingsstrategin - Vårt Gotland 2040. En välfungerande samhällsbyggnads- och exploateringsprocess bidrar till att uppnå en hållbar samhällsutveckling. På avdelningen finns bland annat ingenjörer inom mark, exploatering och miljö, mark- och exploateringsstrateg, projektledare, projektutvecklare, verksamhetsutvecklare och controller. Avdelningen består av totalt 16 medarbetare.  Vill du vara med och forma framtidens Gotland? Välkommen att bli en av oss! Dina arbetsuppgifter Som mark- och exploateringsingenjör har du en unik möjlighet att arbeta med den spännande samhällsutvecklingen som just nu sker på Gotland. Det pågår ett stadsutvecklingsprojekt inom Visborgsområdet och flera exploateringsprojekt och infrastrukturprojekt där mark- och exploateringsingenjören har en nyckelroll. Du kommer bland annat att leda och delta i stadsbyggnads- och exploateringsprojekt. Delta i arbetet med investeringsprojekt, översiktsplaner och detaljplaner. Hantera andra fastighetsrättsliga frågor som exempelvis köp och försäljningar av fastigheter, upplåtelser såsom servitut, tomträtter och arrenden tillsammans med våra markingenjörer. Arbetet kräver ett nära samarbete med kollegor inom Region Gotland, medborgare, entreprenörer, näringsliv och andra myndigheter. Utvecklingsintresset på Gotland är stort och det händer mycket just nu inom samhällsbyggandet. Du blir en viktig del av vårt team. Våra ambitioner är höga där vi tillsammans inom samhällsbyggnadsprocessen vill skapa goda livsmiljöer för våra medborgare. Läs mer om våra pågående stadsutvecklingsprojekt och exploateringsprojekt här https://gotland.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/bygg--och-exploateringsprojekt Vem är du? Vi söker dig som har lantmäteriutbildning eller annan likvärdig akademisk examen med inriktning mot exempelvis fastighetsrätt, fastighetsekonomi och samhällsbyggnad. B-körkort krävs. Vi önskar att du har erfarenhet av projektledning, arbete i stadsutvecklings- och exploateringsprojekt samt fastighetsbildning. Har du också erfarenhet av markupplåtelser och försäljning ser vi det som meriterande. Vi välkomnar även sökanden med mindre erfarenhet då vi har mycket erfarna mark- och exploateringsingenjörer i teamet idag som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi söker dig som är strukturerad och har en god förmåga att prioritera. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara självgående och i varje situation ge en god service med ett gott bemötande. Du ska ha lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Är du en engagerad och lösningsfokuserad person som uppskattar att ha ett stort ansvar är vi säkra på att du kommer att trivas hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering sker löpande urval, vi kan därför komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdag. Om samhällsbyggnadsförvaltningen Som en del av Region Gotland arbetar vi i samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Tillsammans arbetar vi med frågor inom hela samhällsbyggnadsprocessen samt med livsmedel- och alkoholtillstånd. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

15 juli 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Exploateringshandläggare, vikariat

Alvesta kommun med ca 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val. – Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas – Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030. Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling? ARBETSUPPGIFTER Som exploateringshandläggare i Alvesta kommun kommer du att medverka i olika samhällsbyggnadsprojekt. I rollen blir du delaktig i utvecklingen av kommunens markreserv genom förvärv, förvaltning och försäljning. Dina arbetsuppgifter kan anpassas efter din kompetens men också vilja att lära sig nya saker. Tjänsten finns på Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning då en av våra medarbetare kommer vara föräldraledig under perioden. På avdelningen arbetar vi med mark- och exploateringsfrågor, översiktlig planering, detaljplanering, GIS och mätning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har stort intresse för samhällsbyggande! Du har arbetslivserfarenhet inom administration kopplat till exploateringsfrågor eller likvärdigt och/eller relevant akademisk utbildning. Du är strukturerad, har stort kvalitetsfokus och trivs med varierande arbetsuppgifter. Som person är du ansvarstagande, du skapar goda relationer och möter olika människor och situationer på ett smidigt sätt, är positiv och pedagogisk. Det är meriterande om du har erfarenhet inom något av dessa områden: ärendehanteringssystemet Castor, lantmäterifrågor, fakturahantering, avtalsskrivning, relevant lagstiftning samt hantering av tomtkö. Det är positivt om du har erfarenhet av stadsbyggnadsprojekt inom kommunal eller privat verksamhet. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs som en del av rekryteringen. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning. ÖVRIGT Vid frågor nås lättast via mejl, på telefon från 8 augusti Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.

12 juli 2024
Sista ansökan:
14 augusti 2024
Exploateringsingenjör

Vi bygger om och bygger nytt! Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa, ska du läsa vidare. Tillsammans arbetar vi för att Trelleborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt och ansvar, vilka är våra gemensamma värderingar. Vi ser fram emot att just Du blir en av våra nya kollegor. Välkommen till oss och Trelleborg! Arbetsplatsen Trelleborg står inför en större förvandling under de nästkommande åren. I enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan arbetar vi efter befolkningsmålet om 50 000 invånare till år 2028 och därefter 55 000 invånare till 2035. Dessa mål innebär en offensiv satsning på stadsutveckling och exploatering.  Enheten för exploatering och strategisk lokalförsörjning, med organisatorisk tillhörighet under Kommunledningsförvaltningen, svarar för och driver Trelleborgs kommuns markutveckling genom exploateringsprojekt och förvaltning av kommunens markreserv. Enheten består av 11 medarbetare varav en chef. Vi sitter i centralt belägna lokaler, nära till centralstationen med goda buss- och tågförbindelser.  Nu söker vi en exploateringsingenjör och som självständigt kan arbeta med exploateringsprojekt. Är du nyfiken på Trelleborgs kommuns pågående exploateringsprojekt så titta närmare på https://vaxer.trelleborg.se/ Arbetsuppgifter I rollen som exploateringsingenjör ingår att: driva exploateringsprojekt där kommunen är markägare och ansvara för avtalsskrivning och förhandling inom ramen för rollen och projekten samt att förhandla fram exploateringsavtal i detaljplaner med privata fastighetsägare.  Rollen innebär ansvar för att: - Leda och organisera exploateringsprojekt i alla faser av samhällsbyggnadsprocessen. - Säkerställa projektens framdrift utifrån tid, kostnad och kvalitet. - Hantera olika former av genomförandeavtal inom detaljplaner och projekt. - Arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser. - Delaktig i förhandling om att förvärva och avyttra kommunala fastigheter. - Aktivt delta i arbetet kring verksamhetsetableringar i kommunen. - Förbereda och föredra ärenden inför politiska beslut. - Representera enheten och förvaltningen i olika frågor. - Vara företrädare för kommunen gentemot allmänheten, näringsliv och byggaktörer. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning inom lantmäteri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  Du har vana av att arbeta mot uppsatta projektmål definierade i tid, ekonomi och kvalitet tillsammans med kollegor. Erfarenhet av exploateringsprojekt är meriterande. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper: Ditt arbetssätt präglas av handlingskraft, struktur och tydlighet, och du har god förmåga till helhetssyn. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter sätter vi stor vikt på din förmåga att möta, diskutera och förhandla med andra människor och bolag. Du är engagerad och har en egen drivkraft i det du gör och känner ett ansvar för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med andra personer. För tjänsten fordras B-körkort. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.  Välkommen med din ansökan! Arbetstid/varaktighet Heltid/tillsvidare. Tillträde Snarast enligt överenskommelse. Kontakt Frågor kring tjänstens innehåll besvaras av Mattias Hägg, enhetschef för Exploatering och strategisk lokalförsörjning, telefonnummer 0410-73 33 19. Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket Sista ansökningsdag 2024-08-25 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.  Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen i denna rekrytering och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

1 juli 2024
Sista ansökan:
25 augusti 2024
Mark- och exploateringsingenjör till Gatukontoret

Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.Ditt nya jobb Vi söker nu en mark- och exploateringsingenjör till Gatukontoret. Vimmerby kommun har behov av en trygg och stabil ingenjör som strävar efter nya mål och utmaningar. Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete, där den ena dagen inte är den andra sig lik. I rollen som Mark- och exploateringsingenjör ansvarar du för bland annat fastighets och arrenderättsliga uppdrag, avtal, exploateringsområden, tomter, fastighetsköp och försäljningar mm. I tjänsten ingår även uppgifter såsom föreningsuppdrag, yttranden, upplåtelser mm. samt kontakt med lantmäteriet, företag, föreningar och medborgare. Kravprofil Vi ser att du som söker är trygg och naturlig i din roll. Du har förmågan att snabbt komma in i nya miljöer samt skapa goda relationer, både internt och externt. Du är tydlig och rak i ditt sätt att kommunicera. För att passa i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann, kunna prioritera och fatta egna beslut inom ditt område. Din samarbetsförmåga är av stor vikt, likaså din förmåga att få medarbetarna att växa och arbeta mot uppsatta mål. • Ingenjörsexamen eller motsvarande utbildning med lantmäteri eller fastighetsrättslig inriktning. • Erfarenhet från liknande befattning eller uppdrag inom kommunal verksamhet • Körkort B Erfarenhet från att arbeta inom en politiskt styrd organisation är meriterande. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Anställningens omfattning Anställningsform: Tillsvidare Sysselsättningsgrad: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Löneform: Månadslön Ansökan Sista ansökningsdatum: 2024-08-30 Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem där du bifogar CV och personligt brev. Vimmerby kommun som arbetsgivare Ansvar, mod och fantasi – det är våra värdeord när vi tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Vi är cirka 1 300 anställda i 170 olika yrkesroller. Vi erbjuder dig en arbetsplats som uppmuntrar till delaktighet och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Läs mer om Vimmerby kommun som arbetsgivare på vår hemsida; www.vimmerby.se Övrigt Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Fackliga representanter nås via [email protected] Varmt välkommen med din ansökan!

25 juni 2024
Sista ansökan:
30 augusti 2024
Exploateringsingenjör

Har du kunskap inom exploateringsområdet och vill arbeta i en växande kommun? Vi är inne i en expansiv fas med många varierande projekt på repertoaren. Nu söker vi dig som vill arbeta som exploateringsingenjör.   Uppdraget Som Exploateringsingenjör/projektledare kommer du att ingå i Exploateringsenheten som är en del av Samhällsbyggnadskontoret. Exploateringsenheten består medarbater med kompetenser inom exploaterings- och samhällsbyggnadsfältet såsom exploateringsingenjörer, projektledare, lokalstrateg och markstrateg. Du kommer, som exploateringsingenjör, att arbeta i en ledande roll tillsammans med de övriga i organisationen. Du kommer att driva exploateringsprojekt där kommunen är markägare och ansvara för avtalsskrivning och förhandling inom ramen för rollen och projekten men även agera stödjande i detaljplaner både kopplat fastighetsrättsliga frågor och förhandling med parter. Rollen innebär ansvar för att: - Leda och organisera exploateringsprojekt i alla faser i samhällsbyggnadsprocessen - Säkerställa projektets framdrift utifrån tid, kostnad, kvalitet - Hantering av olika former av genomförandeavtal inom detaljplaner eller projekt - Förbereda och föredra ärenden inför politiska beslut - Representera Södertälje kommun som markägare vid förhandling och inom projekt - Vara företrädare för kommunen gentemot allmänhet, näringsliv och byggaktörer   Vem är du? Vi tror att du har ett stort intresse för samhällsbyggnad och en vilja att utveckla och utvecklas. Du har en god förmåga att planera, leda, driva och hålla samman en process och en projektgrupp. Du ser möjligheter och anpassar dig till förändrade krav och nya förutsättningar. Du är kreativ och nytänkande. Det är lika självklart att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper som att själv lära nytt och ta emot kunskaper. Krav: - Civilingenjör eller högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, väg- och vatten, samhällsplanering/fysisk planering eller annan motsvarande exploateringsingenjör som vi bedömer som likvärdig. - Kunskap inom relevant lagstiftning, som till exempel plan- och bygglagen, miljöbalken och fastighetsbildningslagen. - Goda kunskaper i svenska. - Du behöver ha erfarenhet av att driva egna samhällsbyggnadsprojekt med viss komplexitet. Meriterande: - Tidigare erfarenhet som mark- och exploateringsingenjör eller exploateringsingenjör - Erfarenheter av arbete i politiskt styrd organisation. Personliga egenskaper: - Som person ser vi att du är strukturerad, lyhörd och har en god kommunikationsförmåga. - Du kan genom ditt lösningsorienterade och ansvarstagande arbetssätt bidra till att ytterligare utveckla vår verksamhet. - Du trivs med att samarbeta med andra människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.   Vi erbjuder dig Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner   Välkommen till oss! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

20 juni 2024
Sista ansökan:
12 augusti 2024
Markförvaltare och exploateringsansvarig

Är du redo för en spännande utmaning i Sörmlands hjärta? Nu söker Flens kommun en markförvaltare och en exploateringsansvarig Vi söker två personer som kommer att jobba med mark och exploateringsfrågor, fördelning sker utifrån de sökandes bakgrund, kompetens och erfarenhet. Tjänsterna vi erbjuder ger möjligheter att bidra till att stärka Flens position i landet. Arbetet kring mark och exploatering är under utveckling och vi söker dig som kan hjälpa oss framåt. Vi är en kommun med stor potential som vill att din kompetens och engagemang kommer till sin rätt på den fortsätta vägen mot en  hållbar utveckling. Vi söker er som uppskattar den lilla kommunens sammanhang, här finns goda möjligheter att påverka små som stora frågor. Det är nära till kollegor och ni kommer att få en god överblick över kommunens alla delar.  I Flens kommun får du som medarbetare ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt. Dessutom finns utmärkta pendlingsmöjligheter, ett utvecklande arbetsklimat och delar av arbetet kan utföras på distans.  Personliga egenskaper  För att lyckas i dessa uppdrag söker vi personer med ett stort driv, som har förmågan att skapa struktur och effektiva arbetssätt och god kommunikationsförmåga. Vidare söker vi dig som förankrar utvecklingsarbetet i fakta och lagar, men samtidigt har förmågan att vara pragmatisk och lyssna in organisationens förutsättningar och tänka lösningsfokuserat. En stor del av arbetet handlar om att vara kommunens ansikte utåt i strategiska sammanhang, där ser vi att du som söker har en stark vilja att förstå kunder och medborgares perspektiv och genom dina relationer bidrar till att stärka Flens kommuns attraktivitet. Arbetet med mark- och exploatering är under utveckling och det saknas utarbetade rutiner och arbetssätt - varpå du behöver trivas i en organisation i förändring, kunna hantera vissa otydligheter och gilla att påverka utformningen av arbete och roller.  Till stöd finns en engagerad och närvarande chef samt många kunniga kollegor. Dina kollegor söker lagspelare som ser att alla skapar värde utifrån sin kompetens, personer som bidrar till en positiv arbetsmiljö och som gärna hjälper andra när det behövs. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.   Arbetsuppgifter Avdelningen samhällsutveckling består av flera olika funktioner inom hållbarhet, tillväxt och säkerhet. Vi arbetar ständigt för att utveckla samarbetet och våra processer så att rätt kompetens kopplas in i rätt tid, för att på så vis skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Flens kommun har ett starkt fokus på tillväxt och rollerna för mark och exploatering är viktiga spelare för att skapa förutsättningar för nya etableringar. Ni kommer att samarbeta tätt med varandra, med planarkitekter och näringslivschef. Eftersom vi är i ett utvecklingsskede är det viktigt att ni bidrar med egna erfarenheter för att våra processer ska vara effektiva.  Ni skapar struktur för processen och utvecklar arbetssätt som möjliggör att andra kompetenser kan bidra i rätt steg. Rollerna innebär många kontaktytor där ni företräder kommunen och säkrar en god dialog. Du som söker har god kunskap i fastighetsjuridik och kommer att agera sakkunnig i olika frågor. Inom arbetsområdet ligger även ansvar för kommunens geodata och därmed hantering av kartor. Vi driver även verksamhetsutveckling såväl i det dagliga arbetet som i projekt, det sker i nära samarbete med andra funktioner i kommunen men även med universitet och bolag. I rollerna ingår uppgifter enligt nedan, fördelning kommer att göras i dialog med de sökande utifrån kompetensprofil: • Avtalstecknande (arrenden, köp, försäljningar m.m.) • Markförvärv och försäljning • Utveckling av mark, markanvisningar och dialog med exploatörer • Markförvaltning så som arrenden och andra rättigheter • Lantmäteriförrättningar och andra lantmäterifrågor • Förvalta och utveckla arbetet med kartor och geodata • Företräda kommunen i olika frågor inom arbetsområdet • Verksamhetsutveckling, såsom arbetet med systemstöd arrenden, framtagande av styrande dokument, justering av taxor, utveckling av samhällsbyggnadsprocessen m.m.  Du som söker en av tjänsterna ska ha:  • Relevant högskoleutbildning inom mark, lantmäteri, fastighet, juridik, statsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande • Kunskap om fastighetsjuridik och lantmäterifrågor • Förmåga att tänka strategiskt kring kommunens markinnehav • Erfarenhet av exploateringsfrågor eller markförvaltning • Kunskap om och förmåga att driva projekt  • Förståelse för politiska processer Meriterande  Det är starkt meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom geodata/GIS, och meriterande om du tidigare arbetat inom offentlig verksamhet och om du har drivit större eller komplexa projekt.  Om du har haft någon liknande roll tidigare är det starkt meriterande.  Omfattning/varaktighet  Heltid/tillsvidare  Om arbetsplatsen Flens kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med lika möjligheter för alla. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder våra anställda semesterväxling samt subventionerad friskvård och ersättning för patientvårdsavgift upp till högkostnadsskydd. Tjänsten utgår från Stadshuset i Flen, strax intill tåg- och busstation. Möjlighet till visst distansarbete finns (ca 2 dagar i veckan). Övrigt I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Här finns det bästa av det mesta med ett rikt fritids- och kulturliv och framgångsrika företag vars tjänster och produkter är unika. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra olika orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.flen.se eller i vår digitala broschyr här är det enkelt att bo leva och verka!   Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Flens kommun önskar inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Kontaktuppgifter: Sanna Almqvist, samhällsutvecklingschef, 0157-43 00 30, [email protected]  Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00 OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.

12 juni 2024
Sista ansökan:
17 augusti 2024
Rådgivare med inriktning MEX/Lantmäteri till Svefa i Luleå

Konsult tillSamhällsbyggnad och Fastighetsutveckling i Luleå Är du intresserad av att använda dina kunskaper inom mark- och exploatering eller lantmäteri i en rådgivande roll? Just nu söker vi på Svefa en ny kollega till vårt kontor i Luleå. Här kommer du få sätta tänderna i spännande kunduppdrag, ha givande kundrelationer och löpande utvecklas i din yrkesprofession. För dig med erfarenhet inom MEX, lantmäteri eller annan fastighetsutveckling är detta en perfekt möjlighet. Du kommer till ett kunnigt affärsområde som hela tiden vill hålla sig uppdaterad och nu vill fortsätta utveckla erbjudandet i Luleå med omnejd. Vi ser fram emot din ansökan! Det här erbjuder vi dig! Ett kunskapstörstande team som alltid vill ligga i framkant inom sitt gebit Kultur som präglas av engagemang och professionalism Stor variation av arbetsuppgifter i en givande mix av kunder En del av ett bolag med unik bredd inom fastighetsrådgivning Kontor centralt i Luleå som delas med Forsen Flexibelt jobb där du själv kan påverka din vardag Samarbete inom affärsområdet såväl som tvärfunktionellt i bolaget Om jobbet Som konsult inom Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling kommer du jobba med rådgivning inom exploaterings- och fastighetsutvecklingsfrågor eller fastighetsbildnings- och lantmäterifrågor, beroende på inriktningen som du har och erfarenheten du tar med dig in.I rollen stöttar du kunder, både inom offentlig och privat sektor, inom bland annat: projektledning av exploateringsprojekt rådgivning inom stadsbyggnads- och genomförandefrågor (ex markanvisningar) rådgivning inom fastighetsbildning förhandling och upprättande av olika avtal (ex exploateringsavtal, marklösen) I rollen kommer du ansvara för kunder i Luleå med omnejd, även om vi ibland också jobbar mot kunder i andra delar av landet. Du tillhör Region Norr, med kollegor i Luleå, Umeå och Östersund som leds av Jeanette Kjellberg (och utgår från Umeå). Det är variation i uppdragen och i de flesta fallen är du självständig projektledare, men det förekommer också att vi jobbar tillsammans som team i vissa uppdrag.På Svefa är vi måna om att ha en variation i beläggningen, så vi har alltid fler uppdrag parallellt snarare än att spendera 100 %hos en kund. Det här söker vi För den här rollen tror vi att du: har erfarenhet av frågor inom mark- och exploatering eller fastighetsbildning (antingen som MEX-ingenjör, förrättningslantmätare, bolagslantmätare eller dylikt) har en akademisk examen (inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller annan lämpligt område)ellerhar motsvarande arbetslivserfarenhet gillar att bygga relationer - både intern och externt har god förmåga att planera och styra det egna arbetet har förmåga att blanda helhets- och detaljperspektiv beroende på processkede Är du intresserad? Vad kul!Skicka in din ansökan i form av ett CV tillsammans med en motivationstext till varför du söker. Vid frågor, kontakta affärschef Jeanette Kjellberg,[email protected] eller010-202 93 71alternativtHR Specialist Julia Wengse, [email protected] eller010-603 87 42. Vi arbetar med löpande urval och naturligtvis behandlas alla ansökningar konfidentiellt. Förfrågningar från rekryteringsföretag undanbedes. Om Svefa Konsultrollen på Svefa ger möjlighet att kombinera affärsintresse med fastighetskompetens. Våra värderingar sammanfattasPIVE och ärProfessionell, Integritet, Värdeskapande och Engagemang.Värderingarna genomsyrar vår verksamhet och vi visar det genom att vara förtroendeingivande, seriösa,pålitliga samt såklart bidra med positiv attityd, alltid se möjligheter och fokusera på att skapa mervärden hos våra kunder. Svefa erbjuder en stor bredd och harspetskompetens inom analys, fastighetsvärdering, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, transaktioner, förvaltningsrådgivning och strategiskt affärsstöd.Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighetsbolag, investerare, byggbolag och banker till mindre fastighetsaktörer och offentlig sektor. Svefa består av drygt 200medarbetare och har kontor på hela 18 platser i Sverige. Vår närvaro i hela landet och kunniga medarbetare bidrar till en omfattande kännedom om fastighetsmarknaden - lokalt, regionalt och globalt.

8 april 2024
Sista ansökan:
25 september 2024