Miljöchef

Sök bland 8 lediga jobb som Miljöchef och börja ditt nya yrkesliv idag!

Sektionschef inom Miljö - Förorenade områden

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Sektionschef inom Miljö - Förorenade områden Arbetsuppgifter Trafikverket söker en engagerad sektionschef med stort intresse för hanteringen av förorenade områden, ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Sektionen består av två arbetsgrupper med olika ansvar. Dels förvaltning och åtgärder av förorenade områden inom Trafikverkets ansvar och dels ansvar för historiska föroreningar som uppkommit innan bolagisering (statens miljögaranti). I detta ingår bland annat att: Ha kontroll på vilka förorenade områden som finns samt status för dessa Upprätta en långsiktig plan för åtgärdande av förorenade områden utifrån tillgänglig finansiering Prioritera och beställa riktade miljöåtgärder för att identifiera, undersöka och sanera förorenade områden Samverka med statliga bolag i hanteringen av historiska miljöskador Som sektionschef för förorenade områden utvecklar, styr och leder du sektionens verksamhet, i samråd med enhetschef och samspel med övriga Trafikverket. En viktig del i uppdraget är att skapa rätt förutsättningar, för att sektionens miljöspecialister och nationella samordnare ska kunna bidra med sin expertis där den gör störst nytta. För att lyckas med detta behöver du etablera god samverkan och effektiva samarbetsformer med övriga delar av Trafikverket, liksom externa samarbetsparters. Vi söker dig som vill leda sektionens verksamhet och bidra till måluppfyllelse genom ett gott ledarskap där du klargör inriktning, sammanhang och skapar förutsättningar för genomförande och utveckling. Din uppgift är att, tillsammans med dina medarbetare, leverera de resultat som du har åtagit dig. Det är viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna och ha en affärsmässig förståelse, likväl som förståelse för sin roll som myndighet. Du kommer att ha personal- och budgetansvar för sektionen samt ingå i enhetens ledningsgrupp. I uppdraget ingår även ekonomisk uppföljning och avvikelsehantering för de projekt som sektionen ansvarar för. Övrig information I denna rekrytering används webbaserade tester som en av delarna i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: [email protected] i dina e-postkontakter. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid #li-na2 Kvalifikationer Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Inom sektionen finns ca 12 medarbetare på flera platser i landet, vilket innebär att din förmåga att skapa teamkänsla och sammanhållning över de geografiska avstånden kommer att vara en viktig aspekt för att trivas och lyckas i uppdraget. Du kommer att ha förmånen att leda en grupp medarbetare med gedigen kunskap och stort engagemang. Vi värdesätter därför särskilt att du är trygg i din roll som ledare, samt har förmåga att tillvarata den samlade kompetensen på ett sätt som skapar värde för både grupp, individ och organisationen som helhet. Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120hp) inom miljöområdet, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig aktuell erfarenhet av arbete inom miljö- och/eller hållbarhet aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, alternativt i annan typ av roll med personalansvar goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift B-körkort Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete i egenskap av chef eller ledare längre sammanhängande erfarenhet av fullt personalansvar, där du hanterat frågor som berör exempelvis lön, rehabilitering, arbetsmiljö m.m. erfarenhet från arbete med förorenade områden erfarenhet av arbete inom offentlig sektor goda kunskaper om gällande miljölagstiftning och dess tillämpning Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad! På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

10 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Vikarierande enhetschef till enheten för populationsanalys och -övervakning

Miljöförändringar som uppstår till följd av människans aktiviteter påverkar djur och växter på många olika sätt. Deras antal kan minska eller öka och deras geografiska utbredningar förändras. Att följa denna utveckling ingår i den nationella miljöövervakningen och syftar till att förbättra förvaltningen av landets naturresurser. Naturhistoriska riksmuseet bedriver på uppdrag från andra myndigheter övervakning av populationsförändringar hos olika marina däggdjur, örnar, björn och fjällräv. För vissa arter bedrivs även genetisk miljöövervakning genom DNA-analyser av insamlad spillning. Museet hjälper också tull, polis och andra myndigheter med genetisk identifiering av t.ex. beslagtagna varor eller svårbestämda djur- och växtarter. Naturhistoriska riksmuseet är efter 250 år fortfarande en organisation som sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet. Enheten för populationsanalys och -övervakning ingår i avdelningen för natur och miljöövervakning. På enheten arbetar ca 15 personer. Avdelningen omfattar även två andra enheter vilka bedriver t.ex. pollenmätningar och prognoser, ringmärkning av fåglar samt övervakning av miljögifters spridning i naturen. ARBETSUPPGIFTER Som vikarierande enhetschef kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av att planera, leda, och följa upp enhetens miljöövervakningsarbete utifrån museets uppdrag, vision och mål. Du kommer även att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela avdelningen för natur- och miljöövervakning, bl.a. genom att ingå i dess ledningsgrupp. Tillsammans med andra i ledningsgruppen ska du även medverka till att avdelningens uppdragsverksamhet utvecklas till en effektiv, ändamålsenlig och hållbar samt samordna uppdragen från myndigheter och andra uppdragsgivare och medverka inom externa uppdragsprojekt. Även arbetsuppgifter som ligger utanför uppdragsverksamheten kan förekomma. KVALIFIKATIONER Vi söker en person som kan arbeta på ett strukturerat sätt genom att organisera och prioritera enhetens arbete, liksom att sätta upp och hålla tidsramar. För att lyckas behöver du vara bra på att samarbeta och samverka såväl med dina medarbetare som med andra kollegor. Du ska ha förmåga att coacha, delegera och genom god kommunikation skapa transparens och engagemang kring enhetens arbetsuppgifter och mål. Erfarenhetsmässiga krav är att ha arbetat med uppdragsverksamhet, inklusive anbudsförfarande, överenskommelser och kostnadsberäkningar etc. Vi vill också att du ska ha erfarenhet av att leda liknande verksamhet. Du ska ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning och det är meriterande om du har en doktorsexamen i biologi eller annat för tjänsten relevant ämne. Förutom detta är det även meriterande om du har goda kunskaper om populationsanalys och -övervakning, att du har bedrivit vetenskaplig produktion inom populationsövervakning samt om du har goda kunskaper om den verksamhet som i övrigt bedrivs på enheten. Till sist är det även meriterande att ha erfarenhet av budget och ekonomisk uppföljning, liksom en förståelse för naturvetenskapliga samlingar och för den betydelse dessa har inom biologisk forskning och miljöövervakning. Du ska ha god förmåga att använda både svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete mot EU-direktiv och internationella konventioner som är relevanta för enhetens arbetsområde. Erfarenhet av utåtriktad, populärvetenskaplig verksamhet räknas också som en merit. Också erfarenhet av tidigare arbete inom svensk statsförvaltning är meriterande. ÖVRIGT Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

9 april 2024
Sista ansökan:
29 april 2024
SUSTAINABILITY OFFICER

Arbetsuppgifter Till Samsung söker vi nu en Sustainability Officer! Du kommer att arbeta i Sustainability och Corporate affairs-teamet, inom den juridiska avdelningen. Teamets mål och syfte är att förbättra och utveckla Samsung Electronics hållbarhets- och företagsarbete i norden. Utöver Sustainability Officer består teamet av en chef som leder teamet, en miljöansvarig för miljörapportering och teamet stöds också av externa samhällskonsulter. Ditt huvuduppdrag är att leda säljstöd och stödja hållbarhetsprojekt och initiativ samt att hantera alla marknadsförings- och varumärkesrelaterade aktiviteter inom hållbarhet. Eftersom SENA omfattas av CSRD, är du också involverad och ansvarig för många delar av SENA:s CSRD-förberedande arbete och rapportering. Dina arbetsuppgifter kommer vara följande: - Leda tvärdivisionellt säljstöd: tillhandahålla hållbarhetsexpertis och dokumentation för anbud, kundförfrågningar, avtalsprocesser, RFI och mer. - Tillhandahålla hållbarhetsexpertis för att hantera företagets varumärkes- och marknadsföringsaktiviteter. Tillhandahålla hållbarhetskommunikationsexpertis för att hantera kommunikationsaktiviteter från t.ex. media, kunder och interna meddelanden. - Hållbarhetsrapportering: projekt som hanterar skapandet av SENAs hållbarhetsrapport (utsläpp av växthusgaser, avfall och återvinning, social hållbarhet, efterlevnad, etc.); och miljörapportering till nordiska myndigheter (kemikalieskatt, kopiaavgift, WEEE, etc.). - Även CSRD-förberedande arbete och rapportering, inklusive kontakt med extern byrå, kartläggning av relevant dokumentation och processer, kontaktpunkt för interna intressenter (olika SENA-team), med mera. - Säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar. Till viss del även lagstiftningsbevakning och förståelse för kommande nordisk och EU-lagstiftning som påverkar SENAs verksamhet. - Skapande och presentation av hållbarhetsutbildningar. Om oss JobBusters är ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som är inriktade mot tjänstemän och har funnits sen 2011. Vi på JobBusters bryr oss om våra konsulter och vårt mål är alltid att bygga långsiktiga relationer med både konsult och kund. Vårt mål är alltid att matcha våra kunders drömkandidat med våra kandidaters drömjobb! Företagspresentation "Everything we do at Samsung is driven by an unyielding passion for excellence—and an unfaltering commitment to develop the best products and services on the market. In today’s fast-paced global economy, change is constant and innovation is critical to a company’s survival. As we have done over 80 years, we set our sights on the future, anticipating market needs and demands so we can steer our company toward long-term success. As an employee, you will have an integral part in ensuring we stay on top of the market and continue to enrich and simplify the consumers’ lives. #DoWhatYouCant" Kvalifikationer - Du har en eftergymnasial utbildning inom miljöteknik/hållbarhet alternativt inom marknadsföring/kommunikation. - Du har några års erfarenhet av att arbeta med hållbarhet, inklusive miljörapportering och sälj/marknadsstöd. - Du har erfarenhet av att leda projekt i ett globalt bolag. - Du har goda kunskaper i PowerPoint och har erfarenhet av att hålla i presentationer. - Du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift. Personliga egenskaper För att lyckas i rollen som Sustainability Officer har du mycket goda kommunikationsfärdigheter och är kvalitetsfokuserad. Du är också flexibel och har service-inriktad. När du blir en av oss Som konsult hos JobBusters kan du känna dig trygg med ett kollektivavtal i ryggen, tillgängliga konsultchefer och engagerade rekryterare. Du som konsult får även tillgång till vårt nätverk av spännande företag och uppdragsgivare! För oss är det viktigt att du som konsult trivs, känner en trygghet och gemenskap till oss som arbetsgivare. Vi erbjuder tjänstepension, löneväxling och möjlighet till flexpension. Du får även tillgång till vår förmånsportal, där du utöver friskvårdsbidrag har tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden inom hälsa, hem och fritid, transport, sjukvård och mycket mer! Ditt välmående är av högsta prioritet för oss och vi erbjuder bland annat en digital lösning som hjälper våra medarbetare att hitta verktyg för att hantera vardagens alla utmaningar, både på jobbet och i privatlivet. Lön Lön enligt överenskommelse. Tillträde och ansökan Heltid, kontorstider. Vår kund önskar start omkring 2024-05-01 och uppdraget förväntas löpa t.o.m. 2025-04-30 med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår spännande kund. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan (gärna i Word-format).

9 april 2024
Sista ansökan:
8 maj 2024
Avdelningschef Miljötillsyn

Har du ett stort intresse av ledarskap och miljöfrågor? Vill du vara med och utveckla Miljöförvaltningens avdelning för Miljötillsyn? Då har vi arbetet för dig! Miljöförvaltningen i Borås söker nu avdelningschef till Miljötillsyn avdelning 42. Miljöförvaltningen ansvarar för stadens myndighetsuppdrag inom miljötillsyn, livsmedelskontroll, alkohol- och tobakshandläggning. I förvaltningens uppdrag ingår också miljö- och naturvård samt att stödja konsumentintressena och uppmuntra hållbar konsumtion genom att erbjuda energi-, klimat-, konsumenträtt-, budget- och skuldrådgivning. Förvaltningen är aktiv i stadens samhällsplaneringsprocess och deltar i andra gemensamma processer i staden. Miljöförvaltningen arbetar för att förbättra boråsarnas livsmiljö och hälsa i linje med stadens miljömål och Visionen om en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöförvaltningen har cirka 70 medarbetare och är indelad i sex avdelningar: Tillstånd och juridik, livsmedelskontroll, två avdelningar för Miljötillsyn, Miljö- och naturvård, Konsument Borås samt den Administrativa avdelningen. Avdelningarna för miljötillsyn ansvarar för handläggning av anmälnings- och tillståndsprövningar samt tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd. Vi är med och skapar god och hälsosam boendemiljö för stadens medborgare och säkerställer att verksamheter i Borås följer miljöbalken och dess tillhörande förordningar. Miljötillsyn är uppdelad på två olika avdelningar där Miljötillsyn 42 bland annat jobbar med miljöskydd, hälsoskydd och myndighetssamverkan. Miljöförvaltningen leder arbetet med Myndighetssamverkan Borås, som har syftet att motverka osund konkurrens, fusk och organiserad brottslighet. På miljötillsyn arbetar 24 personer jämt fördelat över de två avdelningarna. Avdelningschef Miljötillsyn Arbetsuppgifter Som avdelningschef på Miljötillsyn har du ett övergripande ansvar för avdelningens verksamhet, ekonomi såsom budget och resultat, personal- och arbetsmiljöfrågor, processer, samt kvalitet. Du driver och utvecklar avdelningen utifrån förvaltningens och politikens uppsatta mål. Du arbetar kontinuerligt med uppföljningar av verksamheten och samverkar både genom interna och externa kontaktytor. Inom ramen för ett aktivt ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att utvecklas tillsammans med verksamheten och du arbetar för en god arbetsmiljö som stimulerar till samarbete såväl inom avdelningen som för hela förvaltningen. Du ingår i Miljöförvaltningens ledningsgrupp och har genom det ett övergripande ansvar för att leda och utveckla hela förvaltningen tillsammans med övriga medlemmar. Här ska du verka för en sammanhållen förvaltning med samarbete över avdelningsgränserna. Detta för att bidra till att vi levererar med rätt kvalitet till dem vi är till för. I ditt uppdrag företräder du Miljöförvaltningen och sätter in din verksamhet i ett "hela staden"-perspektiv. Som avdelningschef deltar du på förvaltningens nämndmöten. Du rapporterar till förvaltningschefen. Övrig information I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och vi erbjuder olika former av friskvård samt tillämpar rökfri arbetstid. Hos oss får du tillgång till ett förmånligt flextidsavtal, samt möjlighet till distansarbete. Utöver det får du tillgång till ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per år samt möjlighet till extra semesterdagar genom semesterväxling om verksamheten tillåter det. Individuell lönesättning tillämpas. Kvalifikationer För tjänsten krävs att du har naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig. Du har erfarenhet av att leda i kommunal verksamhet, gärna inom aktuellt lagområde. Du är positiv och trygg i ditt ledarskap och utvecklar dina medarbetare och verksamheten genom delaktighet och samverkan. Vi ser också att du har goda kunskaper i och erfarenhet av att driva utvecklings- och uppföljningsarbete. Du har minst 5 års erfarenhet av arbete som miljöinspektör eller likvärdigt arbete. Som avdelningschef formulerar du handlingar och beslut till bland annat nämnd, du behöver därför behärska svenska väl i både tal och skrift. Du är en van IT-användare och har grundläggande kunskaper inom Officepaketet. B-körkort är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av budget- och taxearbete samt arbetat i ECOS eller liknande ser vi det som meriterande. Du har lätt för se saker ur ett helhetsperspektiv, är driven och bekväm med att fatta beslut. Du har ett situationsanpassat förhållningssätt gentemot mot de olika personer och funktioner du möter i rollen. Genom din approach har du lätt för att kommunicera och nå fram till andra människor, oavsett mottagare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ansökan Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan."

5 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Miljö- och Kvalitetsansvarig Veho Bil Sverige AB

Du kommer att arbeta med: Som Miljö- och kvalitetsansvarig kommer du att vara en nyckelspelare när det kommer till att samordna och utveckla våra miljö- och kvalitetsfrågor på ett systematiskt, ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Dina huvudsakliga ansvarsområden på våra anläggningar kommer att inkludera: - Kemikaliehantering - Ackreditering - Miljötillsyn - ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 - Säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar inom miljö och kvalitet - Driva samt stötta tillståndsansökningar - Upphandling av fastighetstjänster/-avtal. - Avfallshantering - GDPR Vem du är: Vi ser gärna att du har akademisk utbildning eller har annan för tjänsten relevant utbildning alternativt arbetslivserfarenhet inom området som bedöms likvärdig. Vidare är du van att ta ansvar och genomföra internrevisioner samt har erfarenhet av tillståndspliktiga anläggningar inklusive tillsyn och kontakt med myndigheter. Att jobba med riskbedömningar, analyser samt avvikelsehantering är uppgifter som ligger dig extra varmt om hjärtat. Du har även erfarenhet från kemikalieregister inklusive medicinska bedömningar och riskanalyser. I tjänsten ingår hållbarhetsrapportering då koncernen vill vara en förebild för hållbarhet inom bilindustrin. Du förväntas vara rådgivande och kompetensstöd i ovanstående frågor för hela organisationen samt löpande rapportera uppgifterna inom ditt ansvarsområde till ledningsgruppen. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete och har förmågan och intresse av att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är van att följa och utveckla processer och rutiner inom ditt ansvarsområde. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras och ser alltid till att göra ett bra jobb och leverera enligt tidsplan. För att lyckas i rollen krävs att du är flexibel, förändringsbenägen och har en stark vilja att lära dig nya saker. Då du kommer att vara en servicefunktion gentemot kunder, kollegor och samarbetspartners är det viktigt att du är serviceinriktad, social och positiv. Dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor på jobbet. Du bidrar med god stämning och prestigelöshet som genererar den speciella teamkänslan och yrkesstoltheten som finns hos oss inom Veho Bil. Självklart talar och skriver du flytande svenska och engelska samt innehar B-körkort då det förekommer arbetsresor mellan våra anläggningar i Sverige. Det är meriterande om du har erfarenhet av: - ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, ISO 17020 - SAM-arbete samt van att läsa och förstår AFS:are och dess betydelse för organisationen Vi erbjuder dig: Veho Bil erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra, accepterar varandras olikheter och har nära till skratt. Vi visar stort engagemang och mycket arbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling. Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och med din kompetens är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att göra skillnad och lyckas. Förutom kompetensutveckling erbjuder vi andra förmåner, friskvårdsbidrag, avdelningsaktiviteter med mera. Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett kontinuerligt förbättringsarbete för att bibehålla rankningen som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Din ansökan Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är stationerad på vår anläggning i Smista, Stockholm, men tjänsteresor förekommer till våra övriga anläggningar i Sverige. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Kontakt från rekryteringsföretag undanbedes. Vi ser fram emot din ansökan!

26 mars 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Enhetschef till miljötillsynsenheten

Vi söker en nu proaktiv, kvalitetsmedveten och drivande enhetschef till miljötillsynsenheten som vill vara en del av vårt arbete för att främja hälsa och miljön och skapa positiva förändringar i Nacka. Är du den vi letar efter? I Nacka präglas vi av en stark vilja att driva förändring och ett genuint intresse för miljö- och klimatfrågor. Vi arbetar strategiskt, kund- och lösningsorienterat för att bidra till en bättre miljö för både nuvarande och kommande generationer av Nackabor. Nackas engagemang för miljö- och klimatfrågor fortsätter att öka och en ny klimat- och miljödirektör tillsattes under våren 2023. Under förra året delades också miljöenheten i två, en strategisk enhet och en tillsynsenhet. Miljötillsynsenheten spelar en viktig roll i att bevara nackabornas hälsa och skydda miljön för framtida generationer. Enheten är uppdelad i två grupper, var och en under ledning av en gruppchef - en för livsmedelstillsyn, alkohol och tobak samt en för miljöbalkstillsyn. Tillsammans är vi ett team på över 20 personer som arbetar för att uppnå politikens och enhetens mål. Ditt uppdrag I uppdraget ingår att säkerställa att miljötillsynsenheten arbetar professionellt och systematiskt med bra bemötande, rättssäkerhet, goda handläggningstider och med fokus där vi kan göra mest nytta för nackabornas hälsa och miljön.​ Enheten förväntas arbeta långsiktigt och lösningsorienterat ​med ansvar för en budget i balans, högt NKI och en hög självfinansieringsgrad. Vår vision om öppenhet och mångfald och vår grundläggande värdering om respekt och förtroende för var och en - ska genomsyra allt vi gör i kommunen, i varje beslut som fattas! Som enhetschef rapporterar du till klimat- och miljödirektören, är föredragande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med bygglov-, lantmäterienheten och enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete. Du förväntas samordna insatser med kommunens övriga enheter vid behov och intensifiera arbetet med att effektivisera och digitalisera enhetens tjänster. I uppdraget bidrar du till hela Nackas utveckling i linje med politikens högt ställda mål. Din erfarenhet - Akademisk utbildning inom relevant område - Chefserfarenhet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar - Erfarenhet av att driva förändringsarbete med goda resultat - Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation - Erfarenhet av myndighetsutövning inom miljöområdet Är det här du? För att trivas och lyckas i rollen bör du vara proaktiv och drivande, ta initiativ och skapa starka samarbeten med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Du strävar efter öppenhet i kommunikationen med medborgare och media. Vidare är det viktigt att fortsätta och fördjupa samarbetet med kommunens andra enheter, samt att effektivisera och digitalisera enhetens tjänster. För att vara framgångsrik i denna roll söker vi en modig, strategisk och strukturerad ledare som är lösningsorienterad, pedagogisk och skicklig på att bygga och underhålla relationer med olika parter. Vi erbjuder I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Våra medarbetare, med både specialist- och generalistkunskaper, har valt Nacka för att vi i vårt miljöarbete har högt i tak, ständigt förbättras, för att vi är med och gör skillnad, för att det händer mycket och för att vi jobbar tillsammans i en god laganda. Intresserad? Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Charlotte Persson, klimat- och miljödirektör, på [email protected], 08 718 91 13 och/eller https://www.linkedin.com/in/charlotte-persson/. Tjänsten innebär ett särskilt chefsförordnande och bakgrundkontroll kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag är 14 april. Vi ser fram emot att få din ansökan! #miljö #chef #enhetschef Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.

25 mars 2024
Sista ansökan:
14 april 2024
Miljöchef

Välkommen till en förvaltning som har siktet inställt på framtiden!  Det här erbjuder vi dig! Din arbetsplats kommer att vara på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset i de centrala delarna av staden med närhet till centralstationen. Miljöavdelningen är ett ambitiöst gäng på drygt 25 personer uppdelade på fem grupper; lantbruk, avlopp, hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel. På avdelningen arbetar vi även med energi- och klimatrådgivning. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och tobakslagen. Du arbetar aktivt med ekonomisk uppföljning för att proaktivt kunna parera utmaningar och du förväntas driva utvecklingsarbetet kring tillsynsfrågor och kvalitetsarbete tillsammans med din avdelning på ett serviceinriktat sätt.  Som miljöchef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med fem övriga avdelningar inom bygg, plan, mät och GIS, kommunalt lantmäteri och verksamhetsstöd. Vi förväntar oss att du tillsammans med övriga chefer bidrar med din kompetens i syfte att utveckla och leda förvaltningen framåt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag, möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar samt att löneväxla till pensionsförsäkring. Vem är du? Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning på lägst kandidatnivå. Du har också minst två års chefserfarenhet inom miljöområdet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom miljöbalken och livsmedelslagstiftning, likaså om du har arbetat i en politisk styrd organisation. Du är en strukturerad ledare med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. För att vara framgångsrik i rollen bör du vara serviceinriktad och god relationsbyggare, som bidrar till en positiv anda inom avdelningen och förvaltningen. Du är trygg och stabil och har god självinsikt. Vidare är du utvecklingsinriktad samt vågar utmana och ifrågasätta för att driva verksamheten framåt. I rollen ingår kontakter med kommuninvånare och verksamhetsutövare samt även med övriga delar av kommunens verksamheter och andra externa aktörer såsom polis, Skatteverket med flera. Det ställer höga krav på din kommunikativa i tal och skrift. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska. För dig är det självklart att miljöarbetet är en del av samhällsbyggnadsprocessen och att vi utvecklar vår kommun tillsammans. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.  För jobbet behöver du B-körkort. Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy. Övrigt Intervjuer är inplanerade till den 22 och 24 april på förmiddagen samt 25 april på eftermiddagen. Om oss Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är kommunens och miljö- och stadsbyggnadsnämndens verkställande funktion för planering, GIS-verksamhet och uppföljning av översiktlig planering och detaljplanering som berör markanvändning och byggande i kommunen. Vi ansvarar för kommunens strategiska miljöarbete och samhällsbyggande, samt för tillsyn och rådgivning inom miljöbalksområdet och inom områdena livsmedel, tobak och receptfria läkemedel samt förmedlar kunskap om energieffektivisering. Förvaltningen är indelad i sex avdelningar: miljö, plan, bygg, mät- och GIS, lantmäteri samt verksamhetsstöd. Idag arbetar cirka 75 personer på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. En bra arbetsmiljö och delaktighet för alla är en självklarhet för oss. Att värna om våra medarbetare och ge bra service har prioritet i vår vardag. Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus. Välkommen att bli en av oss!

18 mars 2024
Sista ansökan:
14 april 2024
Miljöchef

Är du vår nya miljöchef? Samhällsplaneringskontoret i Nässjö söker nu en operativ chef till miljöenheten. Vi har ett stark driv att tillsammans nå våra gemensamma mål. Vi stöttar varandra i vardagen och har en öppen, framåtsyftande dialog utifrån våra värdegrunder. Hos oss förväntas du tillämpa ett nära och coachande ledarskap. Samhällsplaneringskontoret består av cirka 30 personer fördelade på tre enheter; miljö, plan- och bygg samt karta. Samhällsplaneringskontoret ansvarar för kommunens arbete med bland annat fysisk planering, bygglov, tillsyn, miljö- och hälsoskydd samt kart- och mätverksamhet. På miljöenheten arbetar 10 personer med bland annat miljötillsyn, livsmedelskontroll, hälsoskydd och naturvård. En stor fördel med organisationen är samarbetet mellan enheterna. Du kommer att få jobba i en naturskön kommun som ligger högst upp på det småländska höglandet. Nässjö är en järnvägsknut med goda kommunikationer åt alla väderstreck. Kommunen har drygt 30 000 invånare och befolkningskurvan pekar uppåt. ARBETSUPPGIFTER Som miljöchef förväntas du leda och fördela arbete inom gruppen, resursplanera på kort och lång sikt. I din roll ska du utveckla medarbetare genom ett tillitsbaserat och coachande ledarskap samt ta initiativ till nya arbetssätt. Du förväntas omvärldsbevaka relevanta sektorer i syfte att hitta nya utvecklingsprocesser. Du kommer ansvara för enhetens budget, medarbetares löneprocess, vara en del av samhällsplaneringskontorets ledningsgrupp och företräda enheten såväl som kommunen vid interna och externa kontakter. Du förväntas vara primär ersättare för förvaltningschef vid kortare frånvaro/otillgänglighet. Utöver chefsrollen kommer du handlägga ärenden som inryms inom vår myndighetsutövning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en relevant flerårig naturvetenskaplig akademisk utbildning, jurist med inriktning miljöbalken alternativt har en utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av miljöbalken och livsmedelslagstiftning. Du har även tidigare erfarenhet av en ledande roll. Det är meriterande om du har arbetat på myndighet med myndighetsutövning. Det är även meriterande om du erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation . För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och i din ledarroll . Du är bekväm med att fatta beslut och har lätt för att skapa och utveckla relationer. Du gör vad som krävs för att verksamheten ska nå goda resultat och har förmågan att leda och motivera andra mot gemensamt mål. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan skapa arbetsglädje, både inom din egen enhet och andra delar i förvaltningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten kommer att säkerhetsprövas. B-körkort krävs. Tillsättning kan komma att ske under annonstiden. ÖVRIGT För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

13 mars 2024
Sista ansökan:
23 juni 2024