Personligt ombud

Sök bland 6 lediga jobb som Personligt ombud och börja ditt nya yrkesliv idag!

Gör en insats som kontrakterat jourhem!

I Höganäs kommunkoncern smälter lokal passion samman med en utmanande attityd som säger "vi kör". Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som brinner för att göra vardagen för kommunens invånare lite bättre, varje dag. Hos oss i Höganäs kommer du inte bara att skapa mening utan också leverera verklig nytta till samhället. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Är du redo för att varje arbetsdag blir ett nytt kapitel av människors egna resor mot självständighet? Då är det hos oss du ska vara! ARBETSUPPGIFTER Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när Höganäs socialtjänst behöver utreda ett barns situation. Under tiden som jourhem kan du få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan placerade barn. Ett barn kan behöva vistas i ett jourhem av olika skäl. Det kan till exempel bero på att barnets föräldrar brister i omsorgen, missförhållanden som våld eller missbruk, barnets eget beteende eller att barnet är ensamkommande och anländer till Sverige utan föräldrar. Placeringen av varje enskilt barn kan pågå från några dagar upp till cirka sex månader. Du kan själv ta initiativ till att avsluta uppdraget. Uppdraget kan avslutas i förtid om kommunen bedömer att det inte fungerat som förväntat. Det här ingår i uppdraget: Som jourhem ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under vistelsen. Du har ansvar för den dagliga omsorgen och bidrar till att barnet får en bra vardag, stöd i skolan, tillgång till hälso- och sjukvård samt stöttning i umgänget med familj och vänner. Som jourhemsförälder har du inte vårdnaden om barnet. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet. KVALIFIKATIONER Vad krävs för att bli jourhem för Höganäs kommun? Vi kommer att utreda dig och din familjs förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Utredningen omfattar bland annat intervjuer, hembesök, registerutdrag och referenstagning. Om du och din familj bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera. Vi önskar att du som jourhem ska kunna ta emot barn och unga från 0 21 års ålder. Du har 2 platser till förfogande och kan ordna 1 akutplats. Akutplatsen är reserverad för socialjouren som ibland behöver placera kvällar och helger. Akutplatsen upptas max under 1 vecka innan socialtjänsten hittat en annan lösning. Stöd och ersättning Familjehemsteamet i Höganäs kommer erbjuda dig den utbildning som du behöver i samband med att du blir jourhem. När barnet är placerat får du råd, stöd och annan hjälp som du behöver utifrån ditt uppdrag. Som jourhem får du ekonomisk ersättning som ska täcka kostnader du har för barnet och ett fast arvode för själva uppdraget. Uppdraget förutsätter en nära samverkan med Familjehemsteamet men även med kommunens andra kontrakterade jourhem för att hjälpas åt i uppdraget. ÖVRIGT "Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma/Offentliga Jobb via hjälpformuläret, se info på Offentliga Jobb - alternativt ring 0771-693 693.

17 maj 2024
Sista ansökan:
2 juli 2024
Eslövs kommun söker två personer till nytt Case management-team

Eslövs kommun inrättar nu två nya tjänster som ska arbeta enligt Case management (CM). Tjänsterna ingår i ett ettårigt projekt där du och din blivande kollega ges möjlighet att vara delaktiga i implementeringen av CM-metoden. Som team kommer ni med stöd av projektledare skapa rutiner för att vara till hjälp för personer i behov av samordning av sina vård- och stödkontakter. Utvärdering och uppföljning av metoden kommer göras för att se hur fortsatt behov ser ut inom kommunen.   Ditt uppdrag Case management är en insats som avser att samordna vården för personer med psykisk ohälsa/ funktionsnedsättning för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Som del i teamet kommer du i enlighet med metoden ha en koordinerande funktion med ansvaret att tillsammans med den hjälpsökande genomföra kartläggning, planering och stöd till adekvata vård- och stödinsatser. En av tjänsterna kommer huvudsakligen inriktas på samordning av insatser för vuxna, medan den andra personen även kommer arbeta riktat mot insatser som inkluderar barn med samordningsbehov. Ange i urvalsfrågorna vilken av tjänsterna som du är mest intresserad av.  I rollen som CM för en individ ingår samverkan med bland annat sjukvård, flera delar av kommunen och andra myndigheter för att underlätta vårdkontakterna för den enskilde. I uppdraget arbetar du personcentrerat mot en bred målgrupp där psykisk ohälsa utgör en central problematik. Flertalet individer har eller har tidigare haft ett skadligt bruk eller beroende.  Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Ta fram, implementera och utvärdera insats-, och arbetsmodeller/rutiner av individers vård-, och stödsamordning • Kartlägga individens mål och behov av vård- och stödinsatser • Upprätta handlingsplaner med uppsatta mål och delmål för individen • Samordna insatser från olika aktörer såsom socialtjänst, sjukvård med flera. Din erfarenhet och dina egenskaper • Högskole-/ universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget • Tidigare arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet • God kännedom och kunskap om välfärdssystemet • Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift • B-körkort för manuell växellåda då rollen innebär visst arbete i den enskildes hem Meriterande är: • Utbildning och/ eller erfarenhet inom Case management • Om du medverkat vid implementering av ny metod/ arbetssätt Vid sidan om erfarenhet och kompetens ser vi att du har god förmåga till självständigt arbete och är initiativrik. Vidare är du flexibel och positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete. Du är ansvarstagande och har ett genuint intresse för människor samt har god samarbetsförmåga.  Vi erbjuder I rollen arbetar du under devisen ”frihet under ansvar” med fokus mot en bred målgrupp. Då tjänsterna är nyinrättade i kommunen, ges du möjlighet att vara aktivt involverad i att  bygga upp och utveckla tjänsten från grunden. Du kommer ha möjlighet att själv planera och strukturera upp ditt dagliga arbete. För sökande som saknar utbildning inom metoden Case management kommer detta erbjudas. Om arbetsplatsen Din anställning kommer ligga under verksamhetsområde Hälsa och bistånd, med arbetsledning från både Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning. Rollen innebär att du utifrån den hjälpsökandes behov kan arbeta mot flera olika enheter inom båda förvaltningarna.  Vård och Omsorg arbetar för att möjliggöra, förbättra och upprätthålla våra medborgares livskvalitet genom högkvalitativ vård- och stödtjänster. I förvaltningen ingår bland annat enheten för ekonomiskt bistånd, socialtjänst över 18 och socialpsykiatri. Vi strävar efter att skapa en meningsfull livsstil för den enskilde. Barn och Utbildning präglas av ett aktivt, innovativt ledarskap och professionalitet med höga förväntningar från både barn, elever och medarbetare. Inom denna förvaltning finns både grundskola, förskola, gymnasie-, och vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet samt resursavdelningen där både socialtjänst och elevhälsa innefattas. Välkommen till Eslöv – Vi arbetar tillsammans för att skapa resultat genom våra värdeord: engagemang, nyskapande och allas lika värde. Tillsammans når vi framgång och strävar mot vår vision: att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Övrigt I denna rekrytering kommer vi utvärdera ansökningar och kan komma att kalla till intervjuer löpande, samtidigt som alla ansökningar kommer tas i beaktande under ansökningstiden. Intervjuer planeras att hållas under 29:e maj och förmiddagen den 30:e maj. Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/ För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693 Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer. Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

6 maj 2024
Sista ansökan:
22 maj 2024
Personligt ombud

Skurups kommun har runt 16 700 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar. 1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad! Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet. ARBETSUPPGIFTER Personligt ombud är en tjänst som innebär att man arbetar med klienter som är över 18 år och som på grund av sin psykiska funktionsnedsättning har en omfattande och långvarig social funktions-nedsättning som medför stora hinder i vardagen. Klientens behov av vård, stöd och service är ofta komplex. Kontakt med socialtjänsten, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin eller andra myndigheter är vanligt förekommande. Klienten kan också ha missbruksproblem. Det ska vara enkelt att få stöd av det personliga ombudet, en direktkontakt är det som krävs och inga remisser behövs, tjänsten är kostnadsfri. Syftet med tjänsten är bland annat att den enskilde får rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån sina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. Personligt ombud har ingen myndighetsutövning och kan därav inte besluta om insatser. De personliga ombuden svarar inte för vård eller behandling och kan inte heller ta över myndigheternas ansvar för samordning av insatser. Som personligt ombud arbetar du fritt vilket innebär att du planerar upp ditt arbete utifrån de som behöver ditt stöd. Du arbetar ensam som ombud och samverkar samt hämtar kollegialt stöd från ombuden i närliggande kommuner vilka du också har extern handledning med en gång i månaden. Stödet till personerna kan ske både via telefon och via fysiska möten vid vårdbesök, hembesök, SIP-möten och vid kontoret vilket ligger i Individ-och familjeomsorgens lokaler i Skurup. Som personligt ombud ska man också definiera organisatoriska systemfel vilka påverkar individen på ett negativt vis. Din roll som ombud kan både påminna om att likna boendestödjaren inom kommunen och som kontaktman inom psykiatrin. Arbetssättet blir på det viset mer gränsöverskridande och du som ombud blir duktig på att kunna ta till dig olika metoder från såväl ett medicinskt orienterat synsätt men även från ett mer empowerment-inriktat, det vill säga att genom stöd öka personens egenmakt vilket leder till en utveckling och större tillit till sig själv och ökad makt och kontroll över sin egna vardag. En annan viktig del i arbetsuppgiften handlar om att i kombination med empowerment-inriktat synsätt även stärka nätverket runt personen för att på det viset både öka resurserna runt individen men att även bidra till att minska stigma dvs fördomar om psykiska funktionsnedsättningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande lämplig formell behörighet, och som har minst tre års erfarenhet av att arbeta med människor i en utsatt livssituation, vilka har av psykisk funktionsnedsättning som bidrar till hinder i vardagslivet. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt som skapar trygghet hos de personer som du möter i din tjänst. Du ska ha god förmåga att samverka både med andra personliga ombud i SÖSK nätverket och med professionella aktörer från kommun, primärvård och övriga myndigheter vilka personen du stöttar har kontakt med. Som person är du trygg i dig själv, flexibel, ansvarsfull och har ett utvecklat självledarskap. Du har lätt för att skapa kontakter, samarbeta, är noggrann och strukturerad. Du ska ha en god förmåga att skapa kontakt med personer och kan behärska det svenska språket väl både i tal och skrift då arbetet kommer att innebära moment som upprättande av verksamhetsberättelse, redovisning av medel samt utformning av ny ansökan. Som vår nya kollega erbjuder vi dig: - stöttning och vägledning i det dagliga arbetet - extern handledning, - friskvård - flextid Övriga krav: -Socionomexamen eller motsvarande formell behörighet. -B-körkort -Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livssituationer vilka har en omfattande och långvarig social funktions-nedsättning som medför stora hinder i vardagslivet. I Skurup tillämpas rökfri arbetstid. I samband med denna rekrytering kommer vi att tillämpa löpande urval. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

2 maj 2024
Sista ansökan:
23 maj 2024
IPS coach till Skyddsvärnets sociala företag

Annonsunderlag Skyddsvärnet - anno 1910 söker en IPS coach för att stödja och vägleda Skyddsvärnets arbetspraktikanter mot en framgångsrik återgång till arbetslivet efter avslutad praktik. I rollen som IPS coach kommer du att arbeta i ett projekt vars syfte är ökat utbud av meningsfullt arbete för arbetspraktikanter som ska leda till att fler lämnar praktiken till avlönat arbete eller studier. Personer med ett kriminellt förflutet och psykiska funktionsnedsättningar har svårare att återinträda på arbetsmarknaden, vilket gör att målgruppen även är i stort behov av rätt stöd och förutsättningar för att öka möjligheterna till en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Skyddsvärnets samarbete med Kriminalvården gör att vi har en unik möjlighet att arbeta proaktivt med att stötta målgruppen till en hållbar anställning. IPS coachen ska därmed arbeta i ett projekt med att just förbättra förutsättningarna för de som arbetstränar på Skyddsvärnets sociala företag. Som IPS coach kommer du framför allt arbeta med att coacha och stötta praktikanterna på Skyddsvärnets sociala företag i sin praktik och sitt vidare arbetssökande. Du kommer även arbeta med att etablera kontakt med flera företag som behöver arbetskraft, för att sedan stötta dessa företag att bli en hållbar arbetsgivare för målgruppen. Läs mer om IPS här https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/individanpassat-stod-till-arbete/. Vem är du? Du har en relevant akademisk utbildning som är passande för tjänsten samt har arbetslivserfarenhet inom arbetsintegration och supported employment. Du ska ha erfarenhet av att handleda praktikanterna ut i arbete samt van att ta kontakt med nya företag. Meriterande är om du har en utbildning inom IPS. Om tjänsten Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 70% som löper året ut med möjlighet till förlängning, med start omgående. Sista ansökningsdag är 4 april men intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du några frågor om tjänsten kontakta Thomas Fröberg, enhetschef för Skyddsvärnets sociala företag, [email protected].

5 mars 2024
Sista ansökan:
22 augusti 2024
Klientcoach Östersund

Klientcoach till Östersund AB OC Stöd och boende söker klientcoach till en enhet i Östersund på timanställning. Enheten arbetar med vuxna med kriminalitet och/ eller missbruksproblematik. En unik möjlighet På OmsorgsCompagniet har vi den fantastiska möjligheten att få göra skillnad i människors liv. Vi arbetar med människor som på olika sätt behöver stöd och vi ser till att finnas där för dem. Vi arbetar nära våra medarbetare och finns tillgängliga för förbättringsförslag. Samtliga kollegor på OmsorgsCompagniet har en möjlighet att påverka genom en nära kontakt med sin chef. Kompetensutveckling är ett kontinuerligt arbete och en investering i vår personal. Finns det behov av stöd och utveckling ser vi till att våra anställda får rätt stöd för att kunna ge våra kunder bästa möjliga förutsättning. Vi arbetar med att stärka dig som individ för att göra våra arbetsgrupper starkare. Dina arbetsuppgifter - Stödja klienten i vardagen. - Följa upp kontakt med vård och myndigheter. - Dokumentation. - Olika former av praktiskt arbete. Vad kan vi erbjuda dig? Enligt våra anställda kommer du att bli en del av en rolig arbetsplats med underbara kollegor, där hjälp & stöd alltid finns till hands, expansion av perspektiv, få skinn på näsan, utvecklas på ett professionellt samt personligt plan, spänning (när den ena dagen aldrig är den andra lik), praktisk och teoretisk kunskap samt glädje. Egenskaper vi värdesätter hos våra anställda - Lösningsorienterad - Anpassningsbar/flexibel - Lugn & trygg i dig själv - En vilja att utvecklas - Kommunikativ samt lyhörd - Förstående Du kommer att vara en inspiration för förändring för våra klienter. Vi ser gärna att du har erfarenhet från fältarbete, arbete på HVB hem, behandlingshem eller liknande. Tvåårig eftergymnasial utbildning motsvarande yrkeshögskola eller folkhögskola med pedagogisk/social & beteendeinriktning, socionom eller diakonutbildning. Du har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen & erfarenhet av behandlingsarbete med vuxna. Det är starkt motiverande om du studerar till socionom eller polis. Vi tar STOR hänsyn till personlig lämplighet. Körkort B är ett krav.

23 januari 2024
Sista ansökan:
11 juli 2024
Familjehem/Jourhem sökes!

Familjehem/Jourhem sökes! Vår verksamhet växer. Därför är vi i behov av fler familjehem! Främst söker vi familjevärdar som är intresserade att bli familjehem för barn, ungdomar, unga vuxna, men även familjevärdar som utöver att erbjuda familjehem även kan erbjuda arbetsrelaterad utbildning/sysselsättning till unga vuxna och vuxna. Att vara familjehem/Jourhem Er nya familjemedlem ska inkluderas i hemmets vardag, där familjevärdarna ska fungera som positiva förebilder och ansvara för omsorg, struktur, engagemang och trygghet. Vid önskemål om att erbjuda ett familjehem är det ytterst viktigt att alla familjemedlemmar är positiva och har en insikt om vad ett uppdrag kräver i fråga om: tid, engagemang, tålamod, struktur, en positiv inställning och social kompetens. Ekonomisk ersättning Som familjehem får du ekonomisk ersättning i form av - Arvode och Omkostnadsersättning. • Arvodet är den ersättning man får för uppdraget som utförs och är både pensionsgrundande samt skattepliktigt. • Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka utgifter för kosthållning, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat klienten behöver. För att bli godkänd som familjevärd/familjehem Nya familjevärdar utreds av oss enligt vedertagna krav. Man genomför en familjehemsutredning som består av en skriftlig redogörelse utifrån en fastställd mall. Här får man berätta om sitt liv utifrån värdegrund, uppväxt, familjeförhållande, utbildning/yrke, fritidsintressen, politiskt engagemang, livsåskådning/religion, tidigare erfarenheter av rehabiliterings/behandlingsarbete, klientmålgrupp som man föredrar. Man lämnar även in utdrag från vedertagna register – Polisens belastningsregister, Kronofogden samt Socialtjänsten. I samband med utredningen får familjen besök av ADEMCO AB:s familjehemsansvarige (Socionom), som undertecknar familjehemsutredningen förutsatt att den uppfyller de formella kraven och godkännes i sin helhet. Ademco AB är ett företag som erbjuder kvalificerade sociala insatser på uppdrag av kommuner och stadsdelsförvaltningar. Våra medarbetare har lång erfarenhet och kompetens inom områden som barn- och ungdomsvård, våldsutsatthet/skyddat boende, missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetsinriktad rehabilitering. Vi kan erbjuda familjehem i ett flertal regioner i Sverige och även i några andra länder. Vi tar emot barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna, par, ensamstående med barn och familjer. Vår personal och externa medarbetare representerar en bred kompetens såsom inriktningarna - Socionom, Socialpedagog, Fritidsledare, Pedagog, Psykoterapeut, KBTcoach, Skydds- och säkerhetskonsult, Handledare, Entreprenör, Kostrådgivare, Personlig tränare. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och handledning för både vår personal och våra familjehem. Vi erbjuder interna utbildningar som är anpassade till vår verksamhets målgrupper och behov. Exempelvis erbjuder psykoterapeuten vi samarbetar med en 3- månaders komprimerad utbildning på distans till, diplomerad KBT-coach. Vi följer också de certifierade utbildningsprogrammen som rör olika aspekter av våld, trauma, psykosociala problem, Barnkonventionen och annat som är relevant för vårt arbete. Viktigt inom vår verksamhet är att medverka till självständighet. Att alla klienter inom överskådlig tid ska kunna klara sig på egen hand och bli självförsörjande (undantagen är placerade mindre barn som behöver fostran, stöd och omvårdnad utifrån en sund värdegrund till de blir unga vuxna. Vår verksamhet är präglad av fokus på lösningar och möjligheter, som innebär att vi försöker hitta potentialer hos klienten som går att vidareutveckla, istället för att lägga för mycket fokus på det som är negativt. ÖPPENVÅRD - EGET BOENDE Vi erbjuder även eget boende i lägenhet, med stöd utifrån behov, på ett flertal platser i Sverige, men också i några andra länder. Utlandsplaceringar erbjuds främst till personer med skyddsbehov. Beträffande denna målgrupp är det extra viktigt att arbeta utifrån en lösningsfokuserad och möjlighetsorienterad metod, som främjar klienternas utveckling och välbefinnande. I dessa sammanhang är ett prioriterat skydds- och säkerhetsperspektiv ett måste för att kunna bedöma och hantera de risker och hot som klienterna kan utsättas för. Under hela placeringen säkerställer vi våra klienters integritet och sekretess. Vid intresse av att erbjuda familjehem i ADEMCO AB:s regi kontakta oss för ytterligare information. Ansökan  Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev

19 januari 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024