Avdelningschef, kommun

Sök bland 9 lediga jobb som Avdelningschef, kommun och börja ditt nya yrkesliv idag!

Avdelningschef individ och familj till Järva stadsdelsförvaltning

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Välkommen till oss Avdelningen individ och familj består av nio enheter; utvecklingsenheten, barn 0-12 år, ekonomiskt bistånd, vuxna, första linjens socialtjänst, familj- och mottagning, familjestöd, ungdom 13-20 år samt Bromstensgården. Avdelningen har ca 550 medarbetare. Avdelningen är uppdelad på två kontor (Kista och Tensta) i dagsläget men på sikt ska förvaltningen ha ett gemensamt förvaltningshus. Avdelningen präglas av en stark samarbetsanda både internt och externt med andra myndigheter, såsom polisen, skolorna och arbetsmarknadsförvaltningen, för att nämna några. Det är också av lika stor vikt att upprätthålla löpande samtal och samarbete gentemot socialtjänstens målgrupp, civilsamhället och invånarna i området. Vi erbjuder En viktig och utmanande roll där du gör skillnad och har stor påverkan i att motverka kriminella miljöer och skapa tillit och förtroende för socialtjänstens uppdrag. Med den nya socialtjänstlagen är din insats viktig för att leda och utveckla avdelningens arbete för förebyggande tidiga insatser, en första-linjens socialtjänst och kvalitetssäkra utredningsinsatser för Järvaborna. Vi har stort fokus på invånarna i Järva och våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Avdelningen bedriver för närvarande ett spännande utvecklingsarbete i enlighet med den nya socialtjänstlagen, där stadsdelsförvaltningen deltar i fler SKR-projekt för att aktivt bidra till formandet av framtidens socialtjänst. Välkommen med din ansökan! Din roll Som avdelningschef arbetar du utifrån de politiskt uppsatta målen och säkerställer att de uppfylls. Du ansvarar för avdelningens verksamhetsplanering, budget och personal. Du säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet och en rättssäker socialtjänst. Du har ett övergripande ansvar för att personalprocesser och riktlinjer inom din avdelning följs. Du rapporterar till stadsdelsdirektören och ingår i stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp, där du bidrar med din avdelnings perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för förvaltningens och stadsdelens bästa. Du medverkar i den politiska beredningen och är företrädare i den sociala delegationen. Du är också stadens representant i ett nationellt samarbete för införandet av den nya socialtjänstlagen och du ingår i olika samverkansgrupper och nätverk både inom och utanför staden som är kopplade till verksamhetsområdena. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har: högskoleutbildning som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig aktuell erfarenhet som chef och att leda genom andra chefer erfarenhet som avdelningschef eller motsvarande (övergripande strategisk nivå) i kommunal verksamhet erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst mycket goda kunskaper inom budgetmedveten målstyrning erfarenhet av samverkan som lett till goda resultat inom och utanför organisationen erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsarbete goda kunskaper och är väl insatt i den nya socialtjänstlagen goda kunskaper i aktuella och relevanta lagstiftningar inom ramen för socialtjänsten samt andra regelverk och goda kunskaper i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska Det är meriterande med: fördjupade kunskaper av mångkulturellt och socioekonomiskt utsatt område vana och erfarenhet av att delta och företräda i den politiska beredningen arbetserfarenhet som chef inom Stockholm stad. Stockholms stad har en chefsprofil och vi kommer lägga stor vikt vid följande kompetenser i rekryteringen: Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap. Samarbetsförmåga: Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Helhetssyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Fackliga kontakter Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750 Dick Moren, SACO, 0850840622 Patrick Ruth, SSR, 0850803491 Thomas Lundsten, Vision, 0850801431 Övrigt I denna rekrytering används tester som urvalsverktyg. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Välkommen till nya Järva stadsdelsförvaltning! För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning den 1 juli 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter ska präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/ kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.

19 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
Chef för Tillväxtenheten Luleå kommun

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor. Vad roligt att du är intresserad av att jobba med oss på tillväxtenheten! Vi söker nu dig som vill vara en drivande kraft för Luleå kommuns framtida tillväxt. Som chef för tillväxtenheten på Luleå kommun blir du en central aktör i vårt arbete med att attrahera och säkra nya medborgare. Med visionen att nå 100 000 invånare år 2050 behöver vi din kompetens och engagemang. Du kommer att arbeta i en dynamisk och innovativ miljö där din kreativitet uppmuntras. Om du trivs med att samarbeta med både partners och kollegor mot gemensamma mål och att främja hög grad av samverkan och proaktivitet inom kompetensförsörjning, då är detta rätt utmaning för dig. Vi erbjuder dig en nyckelposition i vår framtid och en varierad arbetsvardag med många möjligheter till samarbete. Tillsammans med ditt team kommer du att arbeta för att göra vår kommun till en attraktiv plats att bo och arbeta på. Välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Som chef har du ansvaret för verksamheten och du har budget- och personalansvar. Ansvarsområdet innebär att arbetsleda och koordinera arbetsgruppen som arbetar med kompetensfrågor, utbildningsfrågor, inflyttningsverksamhet och projekt. Rollen innebär stora och breda kontaktytor med bland annat samarbetspartners, näringslivet, universitet och kommuner med målet att skapa en hög samverkan och proaktivitet tillsammans gällande kompetensförsörjning. Tillsammans med ditt team kommer ni att synliggöra Luleå som en attraktiv levnads- och arbetsort utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till ökad befolkning och ökad tillväxt. I uppdraget ligger även att söka och genomföra externfinansierade projekt i nära samverkan med andra kommuner, myndigheter och näringsliv för att bidra till kompetensförsörjningen i Luleå. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med akademisk utbildning. För att lyckas i rollen behöver du erfarenhet av personalledning, budgetansvar och resultatansvar. Arbetslivserfarenhet inom områden som näringslivsutveckling, tillväxtfrågor, kompetensförsörjning, rekrytering eller liknande är meriterande. Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete liksom erfarenhet av att söka och driva externfinansierade projekt är ett krav. Flytande svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, samt B-körkort är ett krav. Som ledare bör du ha hög tillit till dina medarbetare och klara av att tydliggöra mål och förväntningar, delegera uppgifter och följa upp med klarhet, samtidigt som du värnar om en god arbetsmiljö. För att lyckas i rollen är det avgörande att du kan skapa tillitsfulla relationer både internt och externt och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling. Som person bör du vara modig, självgående och främja innovation och nytänkande. Rollen kräver att du är en skicklig nätverkare med en samarbetsinriktad och prestigelös attityd. ÖVRIGT Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm. Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Tips! Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

18 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Samhällsbyggnadsdirektör

Vi söker dig som vill bli vår nya samhällsbyggnadsdirektör! Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer där kommunen spelar en mycket viktig roll. I Södertälje har vi valt att samla kommunens kompetens för samhällsplanering, byggande och förvaltning i ett kontor, samhällsbyggnadskontoret. Kontoret ansvarar för hela processen – för såväl strategisk, långsiktig planering och utveckling, som drift och förvaltning av det offentliga rummet samt kommunens fastigheter och mark. Samhällsbyggnadskontoret verkar på uppdrag av kommunledningen och kommunstyrelsen samt två facknämnder – stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Kontoret arbetar också på uppdrag av de fyra kommundelsnämnderna för Järna, Mörkö-Hölö, Vårdinge och Enhörna. Uppdraget Du har det övergripande ansvaret för styrning, ledning och utveckling av samhällsbyggnadskontoret med uppdraget att möjliggöra fortsatt utveckling av Södertälje som en attraktiv, hållbar kommun med sikte på nya och växande företag, nya bostäder, och offentliga verksamheter i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret har ett brett ansvarsområde och högt på agendan för vår nya direktör står formering av gemensamma prioriteringar för ökad kvalitet och effektivitet i processer och leveranser för att realisera de politiska målen. Centralt i ditt uppdrag är också att skapa synergier och samordning med kommunens övriga verksamheter. I Södertälje arbetar vi systematiskt mot välfärdsbrottslighet och du har ett övergripande ansvar för kontorets fortsatta arbete för att motverka fusk och bedrägerier. Som samhällsbyggnadsdirektör har du omfattande samarbeten med externa aktörer lokalt och regionalt. Kontoret har ca 260 medarbetare som arbetar inom områdena planering, genomförande samt drift och underhåll. Varje område leds av en områdeschef som i sin tur leder ett antal enhetschefer. Du leder och verkar genom dina underställda chefer och skapar de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. I kommunledningsgruppen har du förmåga och engagemang att verka för gemensamma mål för Södertälje kommun som helhet. Det innebär ett nära samarbete med övriga kontor och med de kommunala bolagen. Vem är du?  Vi söker dig som agerar med helhetssyn och strategisk framåtblick och som har lätt för att navigera i en komplex miljö för att nå övergripande mål. I ditt ledarskap har du förmågan att se till att den politiska inriktningen omsätts till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du behöver vara strategisk, handlingskraftig och strukturerad. Har förmågan att skapa tydliga prioriteringar med fokus på leverans och resultat. Vi vill också att du har intresse för miljö och hållbarhet inom samhällsbyggnad. Eftersom du kommer att ha många kontaktytor internt och externt är det viktigt att du är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla samarbeten. Du skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att växa genom delaktighet och ansvar i ett klimat som inspirerar till utveckling och arbetsglädje. Du är en trygg och stabil förebild med gott omdöme, stark integritet och tydliga värderingar. Krav: - Mångårig chefserfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet i kommunal verksamhet. - Erfarenhet av att leda en komplex och mångfacetterad verksamhet genom underställda chefer. - Gedigen erfarenhet av att leda utvecklingsarbete med goda resultat. - Akademisk utbildning med samhällsbyggnadsinriktning eller annan akademisk inriktning beroende på övrig profil avseende erfarenheter. - Förståelse för process och myndighetsutövning kopplat till plan- och bygglag. - God ekonomisk kompetens. - Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Meriterande: - God kännedom om IT-stöd inom samhällsbyggnadsområdet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi erbjuder dig Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida.  Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund. Arbetsplatsen är i Södertälje stadshus endast ett stenkast från pendeltågs- och busstation.  Välkommen till oss!   Övrigt Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen samarbetar vi med ProAstri. För en inledande konfidentiell dialog, välkommen att kontakta Karin Ivarson, [email protected] Vi har gärna kontakt med dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonsplats och rekryteringstjänster.

15 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Avdelningschef Daglig verksamhet

I denna dynamiska verksamhet med stor bredd möter vi utmaningar tillsammans. Med kunden i fokus leder du dina medarbetare genom att vara tillgänglig, trygg och driva utvecklingen framåt. Tillsammans har vi kraften och modet. Vårt viktiga uppdrag innebär att ge individer med olika funktionsnedsättningar en meningsfull vardag som möjliggör att de kan utvecklas. Vi arbetar för att skapa trygghet och att individen känner självbestämmande. Kundernas behov och intresse matchas mot arbetsplatser och vi anpassar ständigt verksamheterna på ett effektivt och lösningsfokuserat sätt. Våra arbetsplatser är indelade i aktivitetsgrupper, företagsgrupper och företagsplatser. De har olika intressanta inriktningar som exempelvis snickeri och hunddagis med olika nivåer av stöd och omvårdnad för att möta kundernas behov på allra bästa sätt. Här kan du läsa mer om våra verksamheter: https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-och-sysselsattning/den-kommunala-dagliga-verksamheten ARBETSUPPGIFTER Som avdelningschef leder du cirka 30 arbetshandledare och stärker dem i grunduppdraget med fokus på kundens trygghet och självbestämmande. Du är ute på arbetsplatserna för att stötta och lyssna in arbetshandledarna och motivera dem i förändringsarbete. Genom din goda kännedom kring målgruppen och verksamheterna vägleder dem i exempelvis frågor kring arbetsmiljö och anpassningar. I vissa delar tar du hjälp av våra stödpedagoger som fyller en viktig funktion på enheten. I bemanningsfrågor arbetar du mycket tillsammans med våra assistenter. I ledningsgruppen som består av enhetschef och sex avdelningschefer driver vi tillsammans verksamhetsutveckling för att skapa samsyn kring processer och rutiner så vi arbetar likvärdigt. Vi möter tillsammans utmaningar och du bidrar med din positivitet, uthållighet och vilja att finna lösningar. I rollen ingår ekonomiskt ansvar och att delta i olika utvecklingsforum. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi och utveckling samt inom områden som kommunikation och digitalisering. KVALIFIKATIONER Bredden på enheten ger dig möjligheten att utveckla din kompetens och bidra på operativ som såväl strategisk nivå. Du drivs av variation och gillar att möta utmaningar som kräver olika beslut. Du är bra på att behålla fokus och uppskattar att arbeta i team. Du har en passande högskoleutbildning och har arbetat inom vård och omsorg eller har annan erfarenhet kopplat till målgruppen. Det är bra om du har ledarerfarenhet och ledarskapsutbildning. Att ha kunskap om relevant lagstiftning på området är positivt. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

10 april 2024
Sista ansökan:
25 april 2024
Avdelningschef till avdelningen Vuxen i socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Som en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Som avdelningschef i denna nya avdelning kommer du få möjlighet verka i sammanhang för hela Göteborgs stad och samarbeta med civilsamhället och andra viktiga samhällsaktörer. Som anställd hos oss och i Göteborgs Stad styrs du utifrån vårt förhållningssätt: -Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för -Vi bryr oss -Vi arbetar tillsammans -Vi tänker nytt Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och svarar direkt mot direktören. Du och dina kollegor ansvarar för att på strategisk nivå driva och utveckla förvaltningen i den riktning som krävs utifrån lagstiftning och politiska beslut. Avdelningens ansvarsområde omfattar myndighetsutövning riktat till vuxna med risk-och/eller missbruk och beroendeproblematik samt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Som avdelningens första högsta chef får du möjligheten att forma och bygga upp din avdelning utifrån förvaltningens gemensamma mål, att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst. KVALIFIKATIONER Till den här tjänsten söker vi dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års chefserfarenhet av ledning på strategisk nivå eller annan erfarenhet arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Som avdelningschef hos oss är ditt tydliga ledarskap och din förståelse för vikten av att verka i en kontext där samverkan och samarbete med såväl interna som externa aktörer är grundläggande för att lyckas i ditt uppdrag. Du arbetar genom andra och litar till dina chefers och medarbetares kompetens och engagemang för att lösa uppgifter. Socialförvaltningen Nordost bedriver verksamhet i flera socioekonomiskt utsatta områden och av polismyndigheten benämnda särskilt utsatta och utsatta områden, där vi som förvaltning kan hamna i situationer som påverkar chefers och medarbetares arbetsmiljö. Därför är det ett krav att du som avdelningschef också har kunskap och förståelse för ditt arbetsmiljöansvar och på ett tydligt sätt leder och stöttar dina chefer i sin arbetsgivarroll. Som chef har också du tillgång till avdelningar inom HR, ekonomi, stab- och kommunikation med flera som finns till för att stödja och vägleda dig i ditt uppdrag. Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; analytisk, förändringsorienterad, helhetssyn, påverka andra och socialt säker. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation. Analytisk Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Förändringsorienterad Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Helhetssyn Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Påverka andra Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Socialt säker Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. För den här tjänsten kan vi komma att genomföra bakgrundskontroller. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

5 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Avdelningschef Demokrati inom kommunledningsförvaltningen

Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss! Om arbetsplatsen Nu söker vi en nyckelspelare i form av en nyinrättad tjänst som Avdelningschef Demokrati. Har du ett starkt engagemang, ett tydligt ledarskap och brinner för att utveckla effektiva och kundorienterade processer för styrning, stöd och samordning rörande nämndadministration, juridik, kommunikation samt ärendehantering? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Kommunledningsförvaltningen består av fyra avdelningar, HR, Ekonomi, Invånarservice och Demokrati.  Arbetsuppgifter Som Avdelningschef Demokrati ansvarar du för att skapa struktur och transparens i avdelningens processer. Fokus ligger också på att skapa nya effektiva och kundorienterade processer för styrning, stöd och samordning rörande nämndadministration, registratur, arkiv, juridiskt stöd, kommunikation internt och externt, ärendeberedning, folkhälsa, näringsliv, planering, uppföljning och analys inom organisationen. I rollen är du chef och ledare för avdelningen, som består av fem enheter och sammanlagt ett 20-tal medarbetare inom flera olika specialiteter. Direkt leder du två enhetschefer samt 10 medarbetare. Du samordnar och utvecklar det interna och externa arbetet utifrån verksamhetens mål och ledningens beslut. Som avdelningschef ingår du i flera olika nätverk och samverkar med andra aktörer på regional nivå. Du har personal- och budgetansvar, ingår i Ale kommuns förvaltningsledning och strategiska förvaltningsledning samt tillhör kommunledningsförvaltningen. Du rapporterar till, och har ett tätt samarbete med, kommunchefen. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom statsvetenskap, juridik eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Resultatet av ditt strategiska arbete är väldokumenterat från dina år som chef och ledare på övergripande nivå inom offentlig verksamhet och du har erfarenhet av, och kunskap inom, flera av de områden som avdelningen ansvarar för. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som att du är självgående, strukturerad och har god prioriteringsförmåga. Du drivs av att leda utveckling tillsammans med andra. Ditt förhållningssätt är professionellt – du har helhetssyn och är känd för god samarbetsförmåga. Som ledare agerar du lyhört och tydligt, ger stöd och återkoppling och har förmåga att få dina medarbetare att styra mot målen.  Övrigt I denna rekrytering använder Ale kommun Cordovan Career. Kontaktperson Pia Strandh, [email protected], 073-340 92 13. Vänligen ansök till tjänsten hos cordovancareer.se https://cordovancareer.se/lediga-tjanster/   Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.  Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

5 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Chef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Hedemora kommun

Hedemora - Dalarnas äldsta stad - är en kommun i södra Dalarna med 15 450 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl. a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att vi hjälps åt att skapa en växande, attraktiv och trygg kommun där vi kan bo och verka och vi tar oss an framtiden med stor tillförsikt, vi gör det TILLSAMMANS. Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1300 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun kan erbjuda goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och naturmiljöer, erbjuder bra förskolor och grundskolor, en gymnasieskola med utbildning av högsta kvalitet, samt utvecklar en positiv och stimulerande miljö för näringslivet. Letar du efter ett nytt utmanade chefsjobb där du får möjlighet att leda miljö- och samhällsbyggnadsarbetet i politiskt styrd verksamhet? Då kan du vara den chef vi på Hedemora kommun söker. Vi går en spännande framtid till mötes och söker nu dig som vill ta dig an Hedemora kommuns specifika möjligheter och utmaningar för att långsiktigt och hållbart utveckla bygden. Arbetsbeskrivning Du ansvarar för att verkställa Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut och uppsatta mål. I ditt jobb som förvaltningschef har du ett helhetsansvar avseende verksamhet, ekonomi och personal för förvaltningens verksamhet, vilket innebär att planera, leda, samordna, utveckla samt följa upp arbetet som bedrivs på förvaltningen. Du har personal och arbetsmiljöansvar för cirka trettio personer med olika specialistkompetenser och kommer att arbeta med * ledning, planering och utveckling av organisationen * förändrings- och utvecklingsarbete som pågår i hela kommunen * nätverksbyggande och samarbete med både interna och externa intressenter * omvärldsbevakning * ekonomi och budget Du bidrar aktivt i hela kommunens utvecklingsarbete och medverkar i kommundirektörens ledningsgrupp och rapporterar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Som tjänsteman är du direkt underställd kommundirektören och rapporterar till denne. Du ansvarar för att säkerställa att förvaltningens processer och målstyrning hanteras i enlighet med kommunens styrmodell, övergripande mål och värdegrund. Befattningen är en tillsvidareanställning som är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning är obligatorisk. Är du rätt person för jobbet? I den här rekryteringsprocessen söker vi dig som är tydlig, kommunikativ och förändringsinriktad. Du har ett tydligt ledarskap och arbetar resultatinriktat mot uppsatta mål. Du har även förmågan att lyfta blicken och se helheten och du delar med dig av kunskap och erfarenhet samtidigt som du är driven och handlingskraftig. För att lyckas med jobbet ska du ha * för området relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten * arbetat som chef i inom bygg och miljö. * erfarenhet av utveckling och förändringsarbete. * god insikt i och kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. * erfarenhet av ekonomiskt ansvar. * intresse för bredden i kommunal verksamhet Meriterande för jobbet är om du har erfarenhet från * ledningsgruppsarbete * arkitektutbildad inom plan eller bygg Vad kan Hedemora kommun erbjuda dig? Vi är en liten kommun med närhet till det mesta och du har stora möjligheter att göra skillnad med ditt arbete tillsammans med medarbetare, kollegor och politiker. I Hedemora kommun strävar vi efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen. Det är viktigt att du delar vår gemensamma värdegrund KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Vi är även stolta över vår styrmodell där en helhetssyn på ledning och styrning påverkar kommunens verksamheter för invånarnas bästa. Du har en viktig roll för att påverka framtiden. Sök tjänsten idag! Anställningen är en tillsvidareanställning I den här rekryteringen samarbetar Hedemora kommun med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Pär Gårdbro på telefonnummer: 023-70 55 45 eller via e-post: [email protected] Registrera din ansökan via www.jeffersonwells.se senast 2024-04-28. Bifoga CV i ansökan inklusive utbildning, erfarenhet och personligt brev. Vi ser fram emot att höra från dig! Fackliga kontakter Vision, 0225-34 000

4 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Ale kommun söker Avdelningschef Demokrati

Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar medarbetarna ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss! I kommunen är vi 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Nu söker vi en nyckelspelare i form av en nyinrättad tjänst som Avdelningschef Demokrati. Har du ett starkt engagemang, ett tydligt ledarskap och brinner för att utveckla effektiva och kundorienterade processer för styrning, stöd och samordning rörande nämndadministration, juridik, kommunikation samt ärendehantering? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. En viktig position i en växande kommun Ale har cirka 33 000 invånare och är en växande kommun. Hit flyttar många som vill uppleva naturen nära storstaden. Vi erbjuder dig ett utmanande och spännande arbete i en kommun som satsar på hög kompetens och ett starkt driv framåt. Som Avdelningschef Demokrati ansvarar du för att skapa struktur och transparens i avdelningens processer. Fokus ligger också på att skapa nya effektiva och kundorienterade processer för styrning, stöd och samordning rörande nämndadministration, registratur, arkiv, juridiskt stöd, kommunikation internt och externt, ärendeberedning, folkhälsa, näringsliv, planering, uppföljning och analys inom organisationen. I rollen är du chef och ledare för avdelningen, som består av fem enheter och sammanlagt ett 20-tal medarbetare inom flera olika specialiteter. Direkt leder du två enhetschefer samt 10 medarbetare. Du samordnar och utvecklar det interna och externa arbetet utifrån verksamhetens mål och ledningens beslut. Som avdelningschef ingår du i flera olika nätverk och samverkar med andra aktörer på regional nivå. Du har personal- och budgetansvar, ingår i Ale kommuns förvaltningsledning och strategiska förvaltningsledning samt tillhör kommunledningsförvaltningen. Du rapporterar till, och har ett tätt samarbete med, kommunchefen. Vad vi söker hos dig Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom statsvetenskap, juridik eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Resultatet av ditt strategiska arbete är väldokumenterat från dina år som chef och ledare på övergripande nivå inom offentlig verksamhet och du har erfarenhet av, och kunskap inom, flera av de områden som avdelningen ansvarar för. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som att du är självgående, strukturerad och har god prioriteringsförmåga. Du drivs av att leda utveckling tillsammans med andra. Ditt förhållningssätt är professionellt – du har helhetssyn och är känd för god samarbetsförmåga. Som ledare agerar du lyhört och tydligt, ger stöd och återkoppling och har förmåga att få dina medarbetare att styra mot målen. Du har ett intresse för demokratiska processer och är bra på att, med bibehållen saklighet och gott omdöme, balansera olika intressen och perspektiv i en komplex organisation. Din analytiska ådra och förmåga till att skapa struktur gör att du kan driva och utveckla verksamheten utifrån strategier, med tydliga visioner och mål, som skapar såväl engagemang som resultat. Du har också förmågan att kommunicera dina idéer och strategier på ett enkelt och inspirerande sätt, såväl till ledningen som ut i organisationen. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Bo eller pendla? Välj själv. Du behöver inte bo i Ale för att arbeta i Ale. Vårt läge vid sidan av E45 tillsammans med snabbtåg ger utmärkta kommunikationsmöjligheter. Din nya arbetsplats präglas av hjärtan som klappar för aleborna, driv, entusiasm och framåtanda. Kort sagt en arbetsplats där medarbetarna utvecklas. Vi ser fram emot din ansökan Känner du igen dig och är mogen för att utvecklas i en expansiv kommun så är du välkommen med din ansökan. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13 eller [email protected] Din ansökan ser vi fram emot senast den 28 april via ansökningsformuläret på cordovancareer.se

4 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Avfallschef, Östhammar

Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över. Vi söker nu en Avfallschef som ingår i det nybildade Tekniska kontoret. Avfallsverksamheten består i dagsläget av 17 medarbetare. Verksamheten ansvarar för hantering och hämtning av allt kommunalt avfall, både på fastlandet och i vår vackra skärgård. Det ingår ansvar för fem återvinningscentraler och en avfallsanläggning med deponi samt kommunens renhållningsordning. Uppdraget har även växt vid årsskiftet då ansvaret för förpackningsinsamling övergått till kommunerna. Avfallsverksamheten utgör tillsammans med Fastighet och Måltid&Städ det Tekniska kontoret. Verksamheterna inom Tekniska kontoret har en strategisk och viktig roll för kommunens utveckling. I rollen som Avfallschef erbjuds du en omväxlande och givande vardag där du får vara drivande i utvecklandet av kommunens framtida avfallshantering. Här har du möjlighet att vara med och göra skillnad för invånarna i Östhammars kommun. Dessutom erbjuder vi förskottssemester, möjlighet att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar, friskvårdsbidrag och tjänstepension med möjlighet till löneväxling. Arbetsplats är Östhammars kommunhus i Östhammars tätort. Möjligheter till distansarbete sker i dialog med Tekniska chefen. ARBETSUPPGIFTER Som Avfallschef arbetar du både strategiskt och operativt. Du kommer att samverka brett inom kommunen och verka för avfallsfrågor tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Du arbetsleder, utvecklar och driver avfallsverksamheten i enlighet med kommunens avfallsplan och nämndens mål och budget. I rollen ingår bland annat att: • Se till att verksamheten bedrivs affärsmässigt och följer de avtal, policys och interna regler som gäller • Ansvara för avtal och upphandlingar inom verksamhetsområdet • Säkerställa att gällande lagar kring miljö och andra områden samt övriga krav som ställs på verksamhetsområdet efterlevs • Ta fram och följa upp rutiner, så att gällande lagstiftning efterlevs • Ha kontakt med allmänheten och myndigheter • Arbeta nära politiken och föredra ärenden i nämnd, främst kommunstyrelsen Som chef i Östhammars kommun har du fullt ledningsansvar. Det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal, vilket inkluderar arbetsmiljöansvar. Du ingår i Tekniska kontorets ledningsgrupp där du förväntas arbeta strategiskt på en övergripande nivå, tillsammans med Tekniska chefen och de övriga två verksamhetscheferna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med en högskoleutbildning inom ekonomi, miljö och/eller teknik, alternativt att du har förskaffat dig motsvarande kunskaper. Vi ser också en stor fördel om du har sakkunskaper inom eller erfarenhet av att arbeta med just avfallsverksamhet, deponi, abonnentfrågor, avfallstaxa och avfallsjuridik. Du har minst fem års chefs- och ledarerfarenheter med goda resultat. Du har god kunskap om och vana av att kravställa inom Lagen om Offentlig upphandling (LOU) och har du dessutom vana av att arbeta i en politiskt styrd organisation så är det meriterande. Då förpackningsinsamling nu åligger kommunerna är det även meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med den typen av frågor, likväl som miljö- och hållbarhetsfrågor och entreprenadstyrning. Vi ser även att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, god datorvana samt B-körkort. Som ledare är du trygg och har god samarbetsförmåga. Du medverkar till ett öppet och tydligt kommunikationsklimat för att skapa förståelse, samsyn och engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål. Du har ett coachande förhållningssätt och ditt ledarskap är strategiskt och affärsmässigt. Vi ser att du har ett stort driv och engagemang för miljö- och utvecklingsfrågor samt ha förmågan att sätta kommunens medborgare och företagare i fokus. Vi genomför intervjuer fortlöpande så avvakta inte med din ansökan om vi väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång. I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp. När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till: Östhammars kommun Kommunledningskontoret, HR Box 66 742 21 Östhammar

27 mars 2024
Sista ansökan:
22 april 2024