Samhällsplanerare

Sök bland 12 lediga jobb som Samhällsplanerare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Erfaren samhällsplanerare till Varbergs kommun

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Just nu är vi inne i en spännande utvecklingsfas där vi i ett växande Varberg har flera olika typer av uppdrag och projekt som lägger grunden för en långsiktig hållbar och attraktiv utveckling i hela kommunen. Vill du växa med oss? På samhällsutvecklingskontoret finns samhällsplaneringsavdelningen som har det övergripande ansvaret för översiktlig planering, bostadsförsörjning, infrastrukturplanering och hållbarhetsfrågor. Vi är 12 medarbetare som arbetar som samhällsplanerare, kommunekolog och strateger inom infrastruktur, klimat och energi, VA och hållbarhet. ARBETSUPPGIFTER Som samhällsplanerare hos oss arbetar du med att i tidiga skeden planera för en hållbar utveckling i hela kommunen. Våra projekt spänner mellan övergripande strategier, översiktsplanering, omvandling av geografiska områden och större utvecklingsprojekt. Du ansvarar för att ta fram väl genomarbetade förslag och driva frågor som är viktiga för kommunen. I uppdraget ingår nära samarbete med andra kompetenser inom kommunens organisation och medverkan i andra förvaltningars uppdrag. Vi arbetar främst nära planarkitekter, kommunekologer, trafikplanerare och landskapsarkitekter. I slutet av året flyttar vi till ett aktivitetsbaserat kontor tillsammans med övriga samhällsbyggande förvaltningar. I rollen som samhällsplanerare ingår du i en arbetsgrupp som tillsammans fokuserar på ett hållbart växande Varberg. Du kommer att arbeta med långsiktiga planer som påverkar allt från bostadsområden och parker till infrastruktur och offentliga platser. Vi lägger stor vikt vid att trafikfrågor och det gröna perspektivet blir en integrerad del av bebyggelseutvecklingen. Vi står nu bland annat inför arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för stadsområdet. Du kommer här ha en roll i arbetet med att utforma Varbergs framtida stadsbild. Vi värdesätter din erfarenhet, dina idéer och din kreativitet. Som erfaren samhällsplanerare förväntas du relativt snabbt komma in i arbetet och ta stort ansvar för olika uppdrag där du ofta fungerar som projektledare. Det är viktigt för oss att medborgare och näringslivet är delaktiga i utveckling av kommunen. I rollen ingår att planera för och genomföra olika former av dialoger. Tillsammans med dina arbetskamrater är du med och bidrar till att vi har ett nytänkande och kreativt arbetssätt som utvecklar vår verksamhet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskoleexamen inom fysisk planering, samhällsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur eller liknande. Det är meriterande med minst 5 års erfarenhet inom samhällsplanering. Vi ser gärna att du har erfarenhet från översiktsplanering på olika nivåer och är väl förtrogen med plan- och bygglagen, miljöbalken och annan relevant lagstiftning kopplat till översiktsplanering och därtill erfarenhet av offentlig förvaltning. Det är positivt om du har erfarenhet av uppdrag där strategisk trafikplanering ingått som en viktig del i uppdraget. Du har vana av att driva projekt och genom god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och på ett strukturerat och effektivt arbetssätt uppnår du goda resultat. Din förmåga att se helheten och väga samman olika intressen är avgörande för ett bra slutresultat. Du har erfarenhet av gestaltning och analys i tidiga skeden av den fysiska planeringen. Du är en van användare av Adobe-paketet och GIS. Vi värdesätter även kunskap och färdigheter inom andra program som är relevanta för översiktlig fysisk planering. Det är ett grundläggande att du kan kommunicera tydligt och har mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du har god initiativförmåga och trivs med att självständigt driva dina uppdrag och processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Det kan vara svårt att nå oss under ansökningstiden eftersom det är semester men skicka in din ansökan ändå! Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

23 juni 2024
Sista ansökan:
28 juli 2024
Planeringsledare offentlig konst

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill arbeta i en strategisk förvaltarroll med särskilt ansvar för frågor kopplade till offentlig konst. Tjänsten tillhör Utemiljöer och Stadsliv som arbetar med att förvalta och utveckla stadens parkområden, naturområden, skogar, träd, torgytor, lekplatser, skulpturer, fontäner samt offentliga toaletter. Du kommer ha ett särskilt ansvar för att förvalta offentlig konst, samverka med Kulturförvaltningen och agera mottagare av ny konst. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med underhållsplaner och beställa åtgärder gällande objekten, utföra driftgranskningar och att ta fram olika rutiner och stöddokument för att underlätta förvaltarprocessen och skapa förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt. I din roll kommer du att agera stöd till projektledare, områdes- och objektsförvaltare. Du kommer även att vara förvaltningens representant i olika projekt och samrådsgrupper internt och externt. På avdelningen är vi två enheter som ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens gröna miljöer och tillhörande anläggningar så som lekplatser, friluftsanläggningar, badplatser etc. På enheterna arbetar ca 30 engagerade medarbetare med olika bakgrund så som landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, konsulterande arborister, biologer mfl. Utemiljöer- och stadsliv arbetar för att skapa tillgängliga, trygga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden och bidrar till förvaltningens ansvar för stadens offentliga rum. Vi erbjuder en händelserik och omväxlande roll där du får möjlighet att bidra till Göteborgs utveckling. Var med och skapa framtidens gröna Göteborg tillsammans med oss! KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot kulturarv och gröna frågor, t.ex. landskapsingenjör, bebyggelseantikvarie eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av förvaltning, god kunskap om konst och har förståelse för tekniska anläggningar. Du har även administrativ förmåga och har arbetat med utrednings- eller kvalitetsarbete. Körkort B och goda IT-kunskaper är ett krav. Många arbetsuppgifter innebär arbete med kulturarvsobjekt och därför är kunskap och erfarenhet inom konservatorsområdet särskilt meriterande. Erfarenhet inom entreprenader och byggprojekt, särskilt i kulturmiljöer, ses också som värdefullt i tjänsten. För att lyckas i ditt uppdrag är du en kommunikativ person som har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Tjänsten innehåller mycket kontakter med konsulter, entreprenörer samt andra förvaltningar och myndigheter därför är det av stor vikt att du är lyhörd och har förmåga att se ditt arbete ur ett helhetsperspektiv samt skapa förtroende i samarbetet med andra. Du är handlingskraftig och van att själv vara drivande i ditt sätt att arbeta. Vi vill att Stadsmiljöförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. ÖVRIGT De närmsta två åren renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20 där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026. Under renoveringstiden har vi arbetsplatser på Åvägen. Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/

23 juni 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Översiktsplanerare

Ett jobb med plats för visioner, växtkraft och glädje! Vi söker en strategisk översiktsplanerare som vill vara med och driva utveckling i vår växande kommun! Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka jobbet som översiktsplanerare i Krokom! ”Mitt i Sverige, mellan stad och fjäll, finns en plats där det spritter av liv. Det är brokigt, okonstlat och lite tvärt emot. Hit flyttar människor. Här växer företag. Idéer frodas och själva livet får ta plats. I Krokoms kommun finns många byar som tillsammans med den ständigt närvarande naturen sätter sin prägel på området. I byn möter du stolthet, drivkraft och hjälpsamhet. Varenda en är viktig och alla är välkomna. Här finns plats att växa.” Krokom är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra ca 15 500 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. En dag som översiktsplanerare Vi är i en spännande expansiv fas med ambitiösa tillväxtmål som skapar behov av nybyggnation av bostäder. Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan, fördjupningar och tematiska tillägg och vi har en spännande och utmanande resa framför oss. Som översiktsplanerare hos oss ingår du, tillsammans med sex medarbetare, i Plan- och trafikavdelningen. Vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Medarbetare hos oss har en betydelsefull roll i vårt gemensamma mål att ge bästa möjliga service till våra medborgare och kunder. Som översiktsplanerare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för den övergripande planeringen i Krokoms kommun. Ditt uppdrag kommer att vara att driva projekt framåt för att nå uppsatta mål där såväl interna som externa kundkontakter och samarbeten förekommer. I rollen som översiktsplanerare ingår även handläggning av remisser, motioner samt aktivt deltagande i de projekt vi har ur både kommunalt och regionalt perspektiv. Din kompetens Vi söker dig med utbildning inom samhällsplanering, lantmäteri eller motsvarande, med erfarenhet av att arbeta med översiktsplanering, gärna inom kommunal verksamhet eller politiskt styrd organisation. Du har även vana vid tillämpning av Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Du är bra på att förmedla information på svenska på ett pedagogiskt och kärnfullt sätt i både tal och skrift. Du tycker om att hålla presentationer, både internt för kollegor och politiker och externt för allmänheten. Det är meriterande om du känner dig bekväm med att göra det även på engelska. Du känner dig trygg med att arbeta digitalt med verktyg som ArcMap, Q-GIS, AutoCAD, Photoshop, Illustrator och andra relevanta program. Mycket av vår verksamhet drivs i projektform och vi ser därför att du är en trygg projektledare som är van vid att driva projekt från start till mål. Du är en lagspelare som ser samarbete som en självklar del i att planera och driva en arbetsprocess framåt, med stort eget ansvarstagande. Ditt engagemang för samhällsbyggnadsfrågor och din förmåga att ta tillvara möjligheterna i en förändring kommer vara en styrka i tjänsten Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmågor som strategiskt tänkande och att kunna se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. B-körkort är ett krav. En hälsning från din framtida chef Mitt ledarskap präglas av att vara välkomnande, på vår arbetsplats är alla välkomna och det är viktigt med återkoppling och feedback. Modiga, vi vågar tänka annorlunda och tillsammans står vi upp för det vi tror på. Nära, min dörr står alltid öppen för dig och just du är viktig. Pålitliga, vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart. Övrig information Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare. Sista ansökningsdag: 2024-08-25 Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens kundcenter 0640-161 00

18 juni 2024
Sista ansökan:
25 augusti 2024
Planeringsarkitekt/Översiksplanerare

Värnamo kommun ligger mitt i Småland, där E4 möter väg 27, i en tillväxtregion med Gnosjöanda och hög sysselsättning. Som medarbetare hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en värdefull arbetsdag, som ger värde för såväl dig som för medborgarna. Beskrivning Värnamo kommun befinner sig i en expansiv fas med flertalet nya, komplexa och spännande planeringsuppdrag som följd. Vi är i den inledande fasen av att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan och inom en snar framtid kommer vi också att uppdatera fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad. Då en av våra planeringsarkitekter kommer sluta behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen förstärka med en ny kollega. Samhällsbyggnadsförvaltningens målsättning är att verka för en hållbar utveckling, skapa en hälsosam livsmiljö samt verka för att hindra och begränsa olyckor för människor, egendom och miljön. Samhällsbyggnadsförvaltningen består idag av drygt 140 medarbetare. Vi handlägger frågor som rör miljö, hälsoskydd, bygglov, översikts- och detaljplanering, trafikfrågor, mätning och kartproduktion. Räddningstjänsten är en del av förvaltningen och ansvarar för operativ räddningsinsats samt genomför tillsyn och utredningar. Du kommer att förstärka och vara en del av förvaltningens plan- och bygglovsenhet där du i nära samarbete med 15 kollegor bidrar med att forma det framtida, hållbara Värnamo - "den mänskliga tillväxtkommunen". Arbetsuppgifter Som planeringsarkitekt hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med översiktsplanering, förstudier och andra strategiska planeringsunderlag. I arbetsuppgifterna ingår också att vid behov upprätta detaljplaner, planprogram och planbesked. Tjänsten innebär även andra planeringsuppgifter som att ta fram utredningar och svara på remisser. Du kommer att driva egna uppdrag som projektledare och vara delaktig i projekt som andra leder. Arbetet innebär aktivt och nära samarbete med kollegor, kontakter med intressenter, myndigheter, konsulter, förtroendevalda och allmänheten. Kvalifikationer Vi söker dig som är högskoleutbildad inom fysisk planering, samhällsplanering eller annan motsvarande utbildning som bedöms lämplig.  Du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med fysisk planering. Erfarenhet inom kommunal eller statlig verksamhet samt vana vid tillämpning av plan- och bygglagen är särskilt meriterande. Du har ett stort intresse av samhällsplanering och stadsbyggnad samt är nyfiken på att utvecklas i tjänsten. Du har en personlig mognad, är stabil och har förmågan att arbeta självständigt och i grupp. Du är strukturerad och kreativ och ser service till invånare som en viktig del av arbetet. Eftersom rollen innebär en form av projektledning behöver du kunna skapa goda relationer internt och externt och vi kommer ta särskilt hänsyn till dina personliga egenskaper och hur du kompletterar den befintliga arbetsgruppen. Plangruppen består idag av sex kollegor. Du har god förmåga att planera och driva arbetsprocesser framåt och har en helhetssyn där du aktivt bidrar till hela verksamheten. Datavana och förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift är en grundförutsättning för arbetet. Du har god förmåga att kommunicera och illustrera idéer och koncept.  Du har erfarenhet av att arbeta med GIS. B-körkort erfordras. Vi vill att du bifogar personligt brev och cv till din ansökan. Övrigt Urval och intervjuer kommer ske löpande under annonseringen. I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en möjlighet. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.

18 juni 2024
Sista ansökan:
9 juli 2024
Samhällsplanerare - vikariat

Vill du spela en viktig roll i Norrbottens samhällsomvandling och är intresserad av att arbeta med samhällsplaneringsfrågor? Du kan det här vara jobbet som du letar efter! Vårt geografiska läge med gränser mot andra länder ger specifika förutsättningar. Stora områden rika på natur- och mineraltillgångar, näringslivets ständiga utveckling och fjorton intressanta kommuner utgör en stimulerande bas för det arbete som länsstyrelsen bedriver i samhällsplaneringens processer i regionen. Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt. Du kommer att tillhöra enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö. Vi är i dagsläget 21 medarbetare som tillsammans ansvarar för att samverka med länets kommuner och samordna och implementera statliga intressen enligt plan- och bygglagen. Vi företräder även kulturmiljöintresset i samhällsplaneringen i länet. Vidare arbetar vi med bostadsmarknadsfrågor och handlägger infrastrukturärenden kopplat till den fysiska planeringen av väg- och järnvägar. Om jobbet Vi söker nu en till två nya kollegor för tidsbegränsade anställningar. Du kommer att få en bred insyn i länets samhällsplaneringsfrågor då du kommer att arbeta i nära dialog med länets kommuner, framförallt med rådgivning, granskning och tillsyn i samband med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen och även miljöbalken. Det tvärsektoriella perspektivet kommer att vara viktigt i ditt arbete och du kommer att samverka med olika sakområden inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter för att handlägga kommuners detalj- och översiktsplaner. Du kommer att leda dialog om, göra sammanvägda bedömningar och bereda beslut gällande olika statliga intressen. Vidare deltar du även med din sakkunskap i andra enheters ärenden om till exempel gruv- och vindkraftsprövningar, el-koncessioner och markupplåtelser. Exempel på andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella för dig är delta i handläggning av strandskydds- och fastighetsbildningsärenden. I en miljö som är inspirerande, med stundtals högt tempo, får du självständigt ansvara för ärenden i samråd med dina kollegor. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Om dig Vi söker dig som har:  - akademisk utbildning med inriktning på samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt eller landskapsarkitekt, eller annan för tjänsten relevant utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig - goda kunskaper i plan- och bygglagstiftningen samt miljölagstiftningen - god kännedom och förståelse för planprocessen och dess funktion i samhällsbyggnadsdialogen - erfarenhet av att göra muntliga presentationer för både mindre och större grupper.  Eftersom arbetet dagligen innebär mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Du har ett professionellt förhållningssätt och har en god förmåga att bygga och underhålla relationer. Du är trygg och stabil, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett självständigt och strukturerat sätt samtidigt som du ha en god samarbetsförmåga. Vidare är du driven och analytisk och har förmågan att se till helheten för att kunna göra kloka avvägningar i komplexa situationer. Vi ser det som meriterande om du har:   - några års arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet, ex. med samhällsplaneringsfrågor - kunskaper inom väglagen och lagen om byggande av järnväg tidigare - relevant erfarenhet från arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun.  Du har ett professionellt förhållningssätt och har en god förmåga att bygga och underhålla relationer. Med din tidigare erfarenhet är du trygg och stabil, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett självständigt och strukturerat sätt samtidigt som du ha en god samarbetsförmåga. Vidare är du driven och analytisk och har förmågan att se till helheten för att kunna göra kloka avvägningar i komplexa situationer. För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden. Bra att veta  Intervjuer kommer att genomföras under vecka 27.  Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov. Anställningen är på sex månader med möjlighet till förlängning i upp till ett år.   Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.   Övrigt Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare. Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling. Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi bland annat erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter, individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter. Vi har flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.

12 juni 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Junior samhällsplanerare /fysisk planerare

I Karlskoga finns ett starkt driv framåt och det händer mycket spännande just nu. Det är en stad där det är nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Karlskoga kommun erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. En arbetsplats som har modet att testa nya vägval. Vi är stolta över att vara nominerade till ”Sveriges Kvalitetskommun 2023”. För att vara en attraktivare arbetsgivare erbjuds tex full lön vid föräldraledighet och vårt friskvårdsbidrag är generöst. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och utvecklar våra tjänster för de som lever, verkar och bor här. Inom Karlskoga kommun arbetar ca 2 500 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! Samhällsledningsavdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, samhällsplanering, gestaltning och arkitektur samt mark och exploatering. Avdelningen är lokaliserad på kommunstyrelsens ledningskontor och har ett nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag och särskilt med förvaltningen Samhälle- och serviceförvaltningen som ser till att det praktiska arbetet utförs. En stor del av arbetet sker mot externa aktörer och instanser såsom exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket, Regionen och exploatörer. På avdelningen finns idag samhällsledningschef, samhällsplaneringschef, mark- och exploateringschef, strategisk planerare, stadsarkitekt och administratörer. ARBETSUPPGIFTER Är du en nyutexaminerad samhällsplanerare som är redo att ta dina första steg in i arbetslivet? Vill du vara med och forma framtidens samhälle i en dynamisk och stimulerande miljö? Då kan detta vara din chans att göra verklig skillnad hos oss på Samhällsledningsavdelningen i Karlskoga kommun! Vi letar efter en junior samhällsplanerare som är ivrig att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö. I denna roll kommer du att samarbeta nära olika avdelningar inom Karlskoga kommun, främst för att stödja det strategiska planeringsarbetet. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta aktivt deltagande i processer för tidiga utredningar, program, strategier och översiktsplan. I tjänsten kommer du både självständigt och i samarbete få hantera ärenden och frågor samt göra egna bedömningar av olika intressen. Du kommer också att ges möjlighet att delta i flera spännande och utmanande projekt. Dina kollegor innehar stor kompetens inom sina respektive områden och värdesätter samarbete, vilket är avgörande för att hantera det ibland höga tempot med utmanande och intressanta samhällsbyggnadsfrågor. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har stort intresse för hållbar samhällsutveckling och en god bebyggd miljö. Du är nyfiken och villig att lära dig, och du har förmågan att omvandla teoretisk kunskap till praktisk erfarenhet. Stabilitet och trygghet präglar din personlighet, och du är redo att ta dig an nya utmaningar. Din förmåga att tänka helhetsmässigt och driva arbete framåt är avgörande. Du kommunicerar tydligt i svenska språket både muntligt och skriftligt. Du räds inte att presentera ditt arbete internt eller i externa forum. Du är engagerad, driven och flexibel i dina framtida arbetsuppgifter. Du innehar B-körkort Du ska ha eftergymnasial utbildning inom samhällsplanering Meriterande är grundläggande funktioner i GIS-system exempelvis MyCarta Personliga egenskaper såsom noggrannhet, strukturerat arbetssätt, kvalitetsmedvetenhet, ansvarsfullhet och självständighet är viktiga egenskaper hos dig. Erfarenhet av att arbeta i en händelsebaserad miljö med snabba förändringar är meriterande. Din serviceinriktade inställning är av stor betydelse då arbetet innebär interna och externa kontakter. Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet och din förmåga att bidra till helheten och gruppdynamiken. ÖVRIGT Vi har löpande urval och intervjuer i denna rekrytering. Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

11 juni 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Kulturstrateg med inriktning samhällsutveckling

Skaraborg är en dynamisk tillväxtregion som står för närvarande inför omfattande förändringar. Potentiella nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar av befintligt näringsliv kommer ha mycket stor påverkan på samhällsutvecklingen. Kulturen har en nyckelroll i omställningen av Skaraborg. Skaraborg ska vara kreativt, ha stark lyskraft och bidra till en hållbar attraktiv livsmiljö. Vi vill skapa goda förutsättningar för människor och kulturliv att utvecklas. En stark kulturell infrastruktur är grundläggande för Skaraborgs välmående, utveckling och förmåga att attrahera människor. Genom att investera i kultur, skapar vi en levande och engagerande delregion där människor kan leva ett gott liv och besökare få en fantastisk upplevelse. För att bidra till denna kraftsamling, söker vi nu en kulturstrateg med fokus att stärka och främja Skaraborgs kulturella infrastruktur. Skaraborgs Kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs femton kommuner. Förbundets uppdrag är att stärka Skaraborg genom att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet samt att ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dem i syfte att bidra till ett effektivt resursutnyttjande ARBETSUPPGIFTER Kulturstrategen ska i nära samverkan med förbundets medlemskommuner och andra aktörer verka för att stimulera och utveckla kulturlivet och de kulturella kreativa näringarna i Skaraborg. Särskilt fokus ska läggas på att utveckla kunskapen om kulturen som tillväxtfaktor och bistå kommunerna i deras arbete att integrera kulturen i det tillväxtbefrämjande arbetet. I rollen ingår även arbete med kulturens framtida roll med särskilt fokus på kulturens plats och betydelse i samhället. Arbetet bygger på ett starkt förtroende mellan olika parter när det gäller effektiv samverkan, tydlig roll- och ansvarsfördelning och förväntade resultat. Arbetet stärks genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt utbyte och synliggöras genom aktiv profilering av Skaraborg. Arbetet sker i samverkan med Västra Götalandsregionen Kulturnämnd. Våra styrdokument som ligger till grund för tjänsten, är den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030 tillsammans med Skaraborgs kulturplan 2030, pekar ut den politiska inriktningen framåt i Skaraborg. Dessutom finns Västra Götalands kulturstrategi, som är ett måldokument som beskriver regionens kulturmål och satsningar. Vi söker en person som blir en del av Kommunalförbundets arbete med regional utveckling och som kan processleda och samordna arbetet inom kultur för att skapa ett Skaraborg som är attraktivt, robust och kompetensförsörjt. Tjänsten innebär att du som kulturstrateg ska: • Arbeta med måluppfyllelse utifrån styrdokumenten (delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030, Skaraborgs kulturplan, VGRs kulturstrategi) • Ansvara för att utveckla och implementera strategier/insatser för att främja kultur i Skaraborg • Delta i ett regionalt nätverk för kulturstrateger • Processleda två nätverk för Skaraborgs kulturchefer samt nätverket för ordförande från kulturnämnder i Skaraborg • Samarbeta med medarbetare på förbundet som arbetar inom angränsande områden • Administrera och hantera ansökningar inom kulturområdet som är kopplade till delregionala utvecklingsmedel • Skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och samverka med relevanta parter i Västra Götaland och nationellt • Samarbeta med Västra Götalandsregionen och övriga Kommunalförbund i olika utvecklingsfrågor inom kulturområdet, däribland kultursamverkansmodellen och kulturpolitiska dialoger KVALIFIKATIONER Som person är du faktadriven och har ett strategiskt förhållningssätt. Du är serviceinriktad, noggrann och engagerad i ditt arbete. Du är driven, har god samarbetsförmåga och erfarenhet av processledning och flernivåsamverkan som gör att du känner dig trygg i din roll och självständigt kan driva dina arbetsuppgifter framåt. Du är strukturerad, prestigelös och flexibel och har lätt för att prioritera. Krav • Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande • Du har förståelse för kulturens roll i samhället • Du har erfarenhet av arbete med kultur/kulturprocesser • Du har erfarenhet av processledning • Du har god analytisk förmåga • Du har förmåga att genom struktur och organisering skapa goda förutsättningar för samarbete med berörda parter • Du har erfarenhet av att framgångsrikt arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsarbete • Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt eller med ett strategiskt perspektiv Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande är kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Erfarenheter av ledande roll är meriterande, likaså erfarenheter av arbete i politiskt styrd verksamhet. God kunskap om och förståelse för strategiska utvecklingsfrågor samt kulturlivets villkor. ÖVRIGT Tjänsten är placerad vid enheten för regional utveckling som leds av en enhetschef. Skaraborgs Kommunalförbund erbjuder ett jobb i ett modernt aktivitetsbaserat kontor centralt i Skövde, med möjlighet till visst distansarbete. Vi arbetar helhjärtat för Skaraborgs kommuner och dess invånares positiva utveckling. Du kommer att ingå som en del av en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser. Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen besöka livetiskaraborg.se Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

5 juni 2024
Sista ansökan:
18 augusti 2024
Översiktsplanerare

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Samhällsbyggnadsförvaltningen består av verksamheterna Strategisk planering, Mark och exploatering, Fastighet, Allmän plats med park, gata och trafik, Vatten och avlopp, Måltidsservice samt Stab. På förvaltningen jobbar ungefär 400 personer och vi har ett nära samarbete inom förvaltningen och med andra förvaltningar som jobbar med den fysiska och tekniska samhällsutvecklingen för kommunen. Vi satsar på gemensamma personalfrämjande aktiviteter som skapar en god stämning mellan medarbetarna på förvaltningen. Genom ett stort engagemang, god service och kunskap bidrar vi till en hållbar och väl fungerande vardag nu och i framtiden för Enköpingsborna. På verksamheten för strategisk planering ansvarar vi för den fysiska planeringen i Enköpings kommun, både på strategisk, översiktlig och detaljplanenivå. Vi är för närvarande 16 medarbetare på avdelningen. Vi vill värna om att det ska vara högt i tak där allas åsikter är viktiga och får höras. Enköping är en växande kommun. Det byggs nya bostäder och nya stadsdelar växer fram. Vi har många spännande detaljplaner för nya stadsdelar, bland annat Stationsstaden - del av Myran, och Plantskolan som är i planprogramskede, till mindre men fortfarande spännande detaljplaner som detaljplanen för Stattomten. Kommunen har höga hållbarhetsambitioner. 202 skrev kommunen sitt första klimatkontrakt inom innovationsprogrammet Viable city. I kontraktet står att Myran ska vara Enköpings stadsutveckling. Vi hoppas du vill vara med i den här spännande resan som kommunen gör. Just nu arbetar kommunen med att revidera översiktsplanen. Den har formellt passerat samråd och ditt jobb blir att utveckla och förbättra den inför granskning. Läs mer om översiktsplanen på https://enkoping.se/op2040 Vi söker dig som kan förstärka projektgruppen för framtagande av översiktsplanen. I projektgruppen kommer du att ingå i ett kreativt och positivt team av kunniga och engagerade medarbetare! ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som har kunskap inom samhällsplanering eller miljövetenskap för ett kortare vikariat. Du kommer att bistå kommunens projektledare i framtagande av kommunens översiktsplan, men även med andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden. Arbetsuppgifterna kommer variera beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Du kommer bland annat att arbeta med att; • Producera och granska material inom översiktsplanen exempelvis granskning och samrådsredogörelse. • Jobba tillsammans med andra delar av kommunen för leveranser i projektet. • Ansvara för kommunikationsinsatser till exempel ta fram underlag till trycksaker, skriva för webb, kungörelse och jobba med layout. • Tillsammans med projektledaren, planera och genomföra utåtriktade aktiviteter under granskningsperioden. Den vi söker ska vara kunnig inom samhällsplanering eller miljövetenskap och som kommer att bistå kommunens projektledare i framtagande av kommunens översiktsplan, men även med andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden. Tjänsten är ett vikariat på 4 månader med möjlighet till förlängning. KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker har en akademisk utbildning med koppling till samhällsplanering eller miljövetenskap. Du har en god kommunikativ förmåga och goda färdigheter i att presentera skriftligt såväl som muntligt på svenska. Som person är du nyfiken, kommunikativ och engagerad. Du har förmåga att sätta dig in och avgränsa komplicerade frågor och kan självständigt driva arbetet framåt. Du trivs med att samarbeta med andra och kan hantera behov av förändringar i arbetet på ett flexibelt sätt. Det krävs att du har goda kunskaper i Office-paketet. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i Indesign och GIS. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med översiktsplanering, klimatrisker, gärna på en kommun. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida. För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

5 juni 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Samhällsplanerare

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Samhällsbyggnadsförvaltningen består av verksamheterna Strategisk planering, Mark och exploatering, Fastighet, Allmän plats med park, gata och trafik, Vatten och avlopp, Måltidsservice samt Stab. På förvaltningen jobbar ungefär 400 personer och vi har ett nära samarbete inom förvaltningen och med andra förvaltningar som jobbar med den fysiska och tekniska samhällsutvecklingen för kommunen. Vi satsar på gemensamma personalfrämjande aktiviteter som skapar en god stämning mellan medarbetarna på förvaltningen. Genom ett stort engagemang, god service och kunskap bidrar vi till en hållbar och väl fungerande vardag nu och i framtiden för Enköpingsborna. På verksamheten för strategisk planering ansvarar vi för den fysiska planeringen i Enköpings kommun, både på strategisk, översiktlig och detaljplanenivå. Vi är för närvarande 16 medarbetare på avdelningen. Vi vill värna om att det ska vara högt i tak där allas åsikter är viktiga och får höras. Enköping är en växande kommun. Det byggs nya bostäder och nya stadsdelar växer fram. Vi har många spännande detaljplaner för nya stadsdelar, bland annat Stationsstaden - del av Myran, och Plantskolan som är i planprogramskede, till mindre men fortfarande spännande detaljplaner som detaljplanen för Stattomten. Kommunen har höga hållbarhetsambitioner. 202 skrev kommunen sitt första klimatkontrakt inom innovationsprogrammet Viable city. I kontraktet står att Myran ska vara Enköpings stadsutveckling. Vi hoppas du vill vara med i den här spännande resan som kommunen gör. Just nu arbetar kommunen med att revidera översiktsplanen. Den har formellt passerat samråd och ditt jobb blir att utveckla och förbättra den inför granskning. Läs mer om översiktsplanen på https://enkoping.se/op2040 Vi söker dig som kan förstärka projektgruppen för framtagande av översiktsplanen. I projektgruppen kommer du att ingå i ett kreativt och positivt team av kunniga och engagerade medarbetare! ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som har kunskap inom samhällsplanering eller miljövetenskap för ett längre vikariat. Du kommer att bistå kommunens projektledare i framtagande av kommunens översiktsplan, men även med andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden. Arbetsuppgifterna kommer variera beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Du kommer bland annat att arbeta med att; • Producera och granska material inom översiktsplanen exempelvis granskning och samrådsredogörelse. • Jobba tillsammans med andra delar av kommunen för leveranser i projektet. • Ansvara för kommunikationsinsatser till exempel ta fram underlag till trycksaker, skriva för webb, kungörelse och jobba med layout. • Tillsammans med projektledaren, planera och genomföra utåtriktade aktiviteter under granskningsperioden. Den vi söker ska vara kunnig inom samhällsplanering eller miljövetenskap och som kommer att bistå kommunens projektledare i framtagande av kommunens översiktsplan, men även med andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområden. Tjänsten är ett vikariat på 10 månader med möjlighet till förlängning. KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker har en akademisk utbildning med koppling till samhällsplanering eller miljövetenskap. Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och goda färdigheter i att presentera skriftligt såväl som muntligt på svenska. Som person är du nyfiken och engagerad. Du har förmåga att sätta dig in och avgränsa komplicerade frågor och kan självständigt driva arbetet framåt. Du trivs med att samarbeta med andra och kan hantera behov av förändringar i arbetet på ett flexibelt sätt. Det krävs att du har goda kunskaper i office-paketet. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i Indesign och GIS. Det är också en fördel om du har erfarenhet av arbete med översiktsplanering, klimatrisker, gärna på en kommun. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida. För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

5 juni 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
VA-strateg/Utredare

Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv. Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1 200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Vi söker nu en VA-strateg som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats för boende, näringsliv och besökare. Med visionen ”Vi skapar växtkraft och livskvalitet” utvecklar och förvaltar vi tillsammans våra goda förutsättningar. Mörbylånga kommun ska även i framtiden vara en kommun där människor, näringsliv, föreningsliv, natur, jordbruk och kultur lever och växer. Vi hoppas att just du är talangen som tillsammans med oss utvecklar och bygger en hållbar kommun för framtiden. Vår kommun är en inflyttningskommun som växer i invånarantal och står inför stora utvecklingsprojekt inom planering och byggande. Mark- och exploateringsverksamheten (MEX) är central för att skapa tillväxt och utveckling i en kommun. MEX skapar förutsättningarna för byggbar mark och nya bostadsområden. Vårt jobb är att se till att samhället planeras optimalt och att värden tas till vara, nu och i framtiden. MEX driver exploateringsprojekt och representerar kommunen i rollen som fastighetsägare. MEX arbetar med upplåtelser av kommunal mark såsom arrenden och andra nyttjanderätter. MEX hanterar kommunens dialog med Trafikverket, kollektivtrafik, fiberutbyggnad och har flera stora uppdrag inom den strategiska samhällsplaneringen. ARBETSUPPGIFTER Som VA-strateg i Mörbylånga kommun har du en nyckelroll i vår samhällsplanering. Vi erbjuder en kvalificerad administrativ tjänst för dig som vill arbeta med både långsiktig VA-planering och problemlösning här och nu. Du bereder verksamhetsområden och genomför dagvattenutredningar, ibland med hjälp av konsulter som du förväntas leda. Du samarbetar med Planeenheten och VA-avdelningen och yttrar dig i detaljplaneprocessen med fokus på hållbar VA-försörjning. Du planerar även dagvattenlösningar och andra åtgärder med fokus på dagvatten i exploateringsprocessen. Du arbetar i ett team tillsammans med mark- och exploateringschefen och två mark- och exploateringsstrateger. Din närmaste chef är mark- och exploateringschefen. Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta i en miljö där vi har kul på jobbet, hög trivsel och ett gott samarbete som du förväntas vara en del av och bidra till. KVALIFIKATIONER Du är en engagerad, kreativ och drivande person som vill åstadkomma resultat med hög kvalitet. Vi söker dig som har ett intresse för samhällsutveckling och ständigt förbättringsarbete. Du är noggrann. Du har högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom relevant område och gärna några års arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevanta. Du har goda kunskaper inom VA-juridik. Goda kunskaper inom GIS ser vi som meriterande. Du kan arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta med andra och skapa goda relationer. Du värdesätter ett gott bemötande och har en förmåga att prioritera, organisera och planera arbetet på ett effektivt sätt. Omvärldsbevakning ser du som en självklarhet för att hålla dig uppdaterad på nya lagar och regler och du delar gärna med dig av dina kunskaper. Eftersom arbetet i stor utsträckning innebär samarbete med andra, både inom kommunen och utanför, krävs att du väl behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du har B-körkort. ÖVRIGT Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

3 juni 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024