Skolkurator

Sök bland 43 lediga jobb som Skolkurator och börja ditt nya yrkesliv idag!

Kurator till Polhemsgymnasiet

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med på vår spännande resa då vi utökar och utvecklar Polhemsgymnasiet? På skolan studerar idag ca 1 350 elever. För att möjliggöra för fler elever att kunna studera och växa på Polhemsgymnasiet utökar vi antalet platser till höstterminen 2024. Utökningen innebär att vi söker en kurator som vill vara med i skolans utveckling framåt. Polhemsgymnasiet ligger på livliga och kunskapsintensiva Lindholmen och har ett välutvecklat samarbete med sina grannar som utgörs av andra gymnasieskolor, Chalmers, IT-universitetet och diverse företag. Genom studiebesök, gästföreläsningar och gymnasiearbeten på olika företag inspireras våra elever, får ett eget kontaktnät och en kännedom om vad vidare studier och kvalificerade yrken innebär. Vi har också ett brett internationellt kontaktnät och utbyten med andra länder. Som kurator på Polhem erbjuder vi dig ett arbete i dynamisk lärandemiljö som präglas av högt engagemang. Dina arbetsuppgifter består i att tillsammans med elever, pedagogisk personal, rektor och dina kollegor i elevhälsoteamet förebygga ohälsa och främja elevhälsan på skolan. Du kommer att ansvara för den psykosociala kompetensen på individ-, grupp och organisationsnivå. Du genomför samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. En del i uppdraget är att träffa elever i grupp för att belysa och arbeta med bland annat värdegrunds- och likabehandlingsfrågor, trygghet och trivsel, kränkningar och frågor kring relationer. Som kurator är du en viktig del i skolans gemensamma arbete att stödja utvecklingen av strukturer som främjar elevers hälsa, motivation och lärande. Stödja pedagoger/mentorer i att kartlägga, utreda och följa upp problematisk skolfrånvaro. Skolans elevhälsoteam utgörs idag av 2,5 skolsköterskor, två kuratorer, tre specialpedagoger och fyra rektorer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom med erfarenhet av socialt arbete för och bland ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt erfarenhet av samtal med ungdomar. Du har förmågan att se hur samspel mellan individ, grupp och organisation fungerar. God förmåga att samarbeta med övriga professioner, lärare samt skolledning är viktigt. Tillsammans med dina kollegor driver du utveckling utifrån elevens och organisationens friskfaktorer. Ditt perspektiv präglas av möjligheter snarare än hinder. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen och är öppen för att utveckla nya arbetsmetoder. I ditt arbeta växlar du otvunget mellan samarbete och självständighet. Vi söker också en kurator med förmåga och drivkraft att utveckla skolans rutiner och organisation inom elevhälsan tillsammans med övriga inom Polhemsgymnasiets elevhälsoteam. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Vi undanber oss vänligen med bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.

28 februari 2024
Sista ansökan:
13 mars 2024
Kurator till Campus Frescati HT2024

Om skolan Amerikanska Gymnasiet grundades av rektorer utifrån en stark pedagogisk idé. Vi har tagit det bästa från den amerikanska och svenska skolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det ”Ramar och Kramar”. Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa “Get ready for the world”. Amerikanska Gymnasiet grundades 2015. Majoriteten i styrelsen har själva varit rektorer och flera är entreprenörer. Vår Ledstjärna är att ”vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential”. Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och medarbetare av beteenden som härleds från dessa. Din profil Vi söker dig med hjärta, mod och laganda som vill följa med oss på en spännande resa. Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis “Ramar & Kramar”, som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje individ. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord. Du är trygg, stabil och drivs av möjligheten att påverka, du är handlingskraftig och lösningsinriktad genom ditt positiva förhållningssätt. När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid effektivt utifrån elevernas bästa. Om tjänsten Vi söker en kurator på deltid med start i augusti, omfattning utifrån elevernas behov och ännu ej beslutad. Tjänsten växer sedan i omfattning under 2025 då skolan växer ytterligare. Campus Frescati är en ny skola som startade i augusti 2023 och har därför i höst endast två årskurser med ungefär 270 elever som studerar på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Skolans elever är särskilt studiemotiverade vilket innebär att stödet till eleverna i din roll till stor del handlar om främjande och förebyggande arbete, att motverka ohälsa och att arbeta för en sund studiekultur med god livsbalans. Det är viktigt att du delar samma tankar om skola som vi. https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/ - Delar du våra tankar om skola och vill du vara med och göra skillnad på riktigt? - Trivs du i en miljö med snabba beslutsvägar och med elevernas bästa i första rummet? Varmt välkommen med din ansökan! www.amerikanskagymnasiet.se

28 februari 2024
Sista ansökan:
16 augusti 2024
Skolkurator Årstadalsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Årstadalsskolan är en F-6 skola som ligger fint placerad i Årstadalsområdet. Skolan har ca 350 elever och 50 personal. Skolan och fritidshemmet har en lokalintegrerad verksamhet som barnen har tillgång till hela dagen. Skolgården ligger inbäddad i ett mindre grönområde. Flera andra parker för utelek och utelektioner finns nära. Du tar dig lätt till vår skola med tunnelbana. tvärbana, pendeltåg och buss. Från Liljeholmen är det ca 10 minuterspromenad till oss. Dagligservice finns runt knuten och Årstadalsvikens vatten är synligt från skolan. Vår nuvarande skolkurator har blivit "headhuntad" till sitt drömjobb så nu annonserar vi igen! Välkommen att söka! Lägg till länk till skolan. http://arstadalsskolan.stockholm.se Arbetsbeskrivning Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Du är även samordnare och processledare för skolan trygghetsarbete och Trygghetsteamet. Vi är i startgroparna på detta arbete. I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå. I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis. Kvalifikationer Socionomexamen 210 HP. Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Övrigt I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Kurator till Klarebergsskolan

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan! Skolan ligger i Kärra centrum och har ca 1100 elever med fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och känner ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi söker nu en kurator som framförallt kommer att arbeta med elever från årskurs F-5. Du kommer att samarbeta med kurator som är på 6-9. Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. I uppdraget ingår att samtala med elever, både spontana samtal samt planerade samtal. Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal samt insatser i grupp/ klass. Du kommer att göra skolsociala utredningar och anmälningar vid behov. Du gör bedömningar vid behov inför mottagande i grundsärskola samt utredning av elevs frånvaro. Du dokumenterar ditt arbete i PMO. Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på månadsvisa professionsträffar tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny skolkurator får du även introduktion samt en mentor. Skolkuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • är utbildad socionom eller har en annan motsvarande högskoleutbildning. • god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen. • goda kunskaper i tal och skrift på svenska. Det är meriterande för tjänsten om du har: • erfarenhet av arbete som skolkurator. • erfarenhet av arbete med barn och unga. • erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. • erfarenhet av främjande och förebyggande insatser. • erfarenhet av dokumentationssystem, så som exempelvis PMO. • utbildning i samtalsmetodik / handledning. Som person trivs du i en självständig roll där du får användning för din förmåga att planera och organisera. Det är viktigt att du har ett stort intresse av att arbeta inom skolan, samt ett bra förhållningssätt till barnen. Du ser det kompetenta barnet och skapar arbetssätt och sammanhang som ger alla barn möjligheter att lyckas. För att trivas hos oss behöver du ha en god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer, både tillsammans med dina kollegor, med eleverna och med deras föräldrar. Du tar egna initiativ och har en flexibilitet som gör att du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån situation, för att på så sätt kunna möta elevernas behov. Har du vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet ser vi fram emot din ansökan! Observera att intresseanmälan endast är aktuell för dig som är tillsvidareanställd i Göteborgs stad. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

27 februari 2024
Sista ansökan:
5 mars 2024
Skolkurator till Högalidskolan

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till ljusfyllda somrar. Kiruna kommun är Sveriges nordligaste stad som vi nu flyttar på. Kiruna befinner sig därmed i ett spännande läge och framtidstron är stor. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att Kiruna kommuns verksamheter håller en hög kvalitet med invånarna i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av vår värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är ledorden. Kiruna kommun har totalt 12 grundskolor, geografiskt utspridda över kommunen. Grundskolan har till uppgift att ge eleverna kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Vi förbereder våra elever för aktiva livsval i framtiden. ARBETSUPPGIFTER Som skolkurator på Högalidskolan kommer du att arbeta med att leda och utveckla insatserna i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisationsnivå. I arbetet ingår att ha en stödjande funktion samt vara en resurs för arbetslagen i deras arbete med barns och ungdomars lärande. Du medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Du bidrar också till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. I rollen som skolkurator krävs också att du samverkar med elevhälsans övriga professioner samt verksamheter och myndigheter utanför skolan. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller liknande utbildning/kompetens vilket fordras för arbetet. Meriterande är även om du har erfarenhet av kuratorsarbete särskilt inom skolan. Eftersom du ofta har kontakt med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater behöver du ha lätt för att skapa goda relationer. Du är självständig, initiativrik, målinriktad i ditt arbete samt ett gott föredöme för våra barn. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 ÖVRIGT För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid. Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar. Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk. Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Skolkurator till rektorsområde Serresjö-Östra

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till en attraktiv arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare. TRELLEBORG – EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar. Arbetsplatsen Mellan slätten och havet finns våra fem enheter som består av Modeshögs förskola, Dalajärs förskola, Öster Järs förskola, Serresjöskolan F-6 samt Östra skolan F-6 där naturen och närmiljön är ett av flera rum för lärande. Rektorsområdet har en UTE-profil där vi låter lärandet flytta ut. Målsättningen är att varje barn och elev ska lära ute, minst en timme varje dag. Vi arbetar utifrån ledorden Hälsa, Lärande, Läsning och Relationer (HLLR) både i arbetet med våra barn och elever men också i arbetet med dig som medarbetare. Som medarbetare märker du det genom en tätare dialog med din närmsta chef där vi strävar efter och följer upp så att du ska utvecklas och må bra i vår verksamhet. Vi läser och tar del av forskning och bygger vår utveckling på det forskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete i förskola, skola och fritidshem. Olika former för kollegialt lärande inom enheten men också mellan enheterna och verksamheterna förekommer. Vi har gemensamma utvecklings- och fokusområden som vi samarbetar kring. Nu får du möjlighet att vara med och bidra till vår utvecklingsresa där förskola och skola möts för att optimera lärandet för våra barn och elever. Områdets ledning består av en rektor tillsammans med tre biträdande rektorer, en kökschef samt en administrativ chef. Vi söker nu en kurator till vårt område med placering på Östra skolan. Serresjöskolan är en nybyggd skola från 2007 som ligger ca 5 km öster om Trelleborg i Gislövs läge. Utemiljön erbjuder närhet till stranden, ängen och slätten. Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 340 elever, som under sin skoldag ges möjlighet att nå sina mål och utmanas utifrån sina intressen och behov. Skolan arbetar ämnes- och kompetensstyrt. Östra skolan är en vackert belägen skola i utkanten av Trelleborg. Utemiljön erbjuder närhet till stranden, naturen och stadens kulturutbud. Dessutom är skolgården väl utrustad med bland annat hinderbana och uteklassrum. Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 170 elever med varierande klasstorlekar. Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.  Vår personal och elever skapar varje dag en skola av högsta klass. Motiverande och tillgängliga lärmiljöer samt ett engagerande samarbete skapar lust att lära och möjlighet att lyckas. Vi arbetar med olika verktyg och arbetssätt inom IKT och digitalt lärande samt ett medvetet arbete med rörelse och fysisk aktivitet under skoldagen Tillsammans skapar vi en skola som är tillgänglig för alla. https://www.trelleborg.se/barn-utbildning/rektorsomraden-i-trelleborgs-kommun/serresjo-ostra/ Arbetsuppgifter Som skolkurator arbetar du huvudsakligen hälsofrämjande och förebyggande med fokus på stöd till eleverna för att de ska uppnå målen med utbildningen. Du är en del av elevhälsoteamet med skolledning, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och skolsköterska. Förutom det gemensamma arbetet i skolans elevhälsoteam ingår också arbetsuppgifter där du enskilt och/eller tillsammans med annan personal identifierar, planerar, genomför och följer upp förebyggande och främjande insatser med teman som hälsa, känslor, sammanhållning, konflikthantering och värdegrund. Du ansvarar bl a för att samordna arbetet med skolans trivselenkäter och skolans Plan mot kränkande behandling. Du förväntas bevaka det psykosociala perspektivet på individ- grupp- och organisationsnivå och utifrån detta handleda och bistå övrig personal med sådan kompetens. Du driver och utvecklar samverkan med myndigheter som socialtjänst, BUP och habilitering m fl Kvalifikationer Du som söker är socionom med erfarenhet av liknande arbete. Erfarenhet av att arbeta inom pedagogisk verksamhet är meriterande. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper: Du är engagerad, har en god kommunikativ förmåga och en förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer till barn, personal och vårdnadshavare. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft, service och kommunikativ förmåga. Arbetstid/varaktighet Heltid, tillsvidare Tillträde Snarast enligt överenskommelse. Kontakt Biträdande rektor Anna Mårtensson Telefon: 0410-73 35 80 Fackliga kontakter: Nås via kommunens hemsida. Sista ansökningsdag 2024-03-12 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas redan innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Skolkurator, åk fsk-6 Volgsjö skola

Beskrivning Vi söker nu en skolkurator på 100% semesteranställning. Tjänsten är ett vikariat fram till 250331 med tillträde enligt överenskommelse.  Bor du inte i Vilhelmina idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/lediga-jobb/testa-vilhelmina/ och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som kurator inom grundskolan i Vilhelmina kommun, med placering på Volgsjö skola. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam, som jobbar tillsammans för att alla elever ska må så bra som möjligt för att kunna nå skolans kunskapsmål oavsett förutsättningar. Elevhälsans uppdrag är att jobba hälsofrämjande och förebyggande utifrån diskrimineringsgrunderna. Som skolkurator arbetar du med det uppdrag som finns i skolans rådande styrdokument och står för den sociala och psykosociala kompetensen i skolans elevhälsoteam. Dina arbetsuppgifter består i att ge elever stöd och hjälp i olika frågor, utredningar/kartläggningar och arbete med frågor av mer förebyggande och övergripande karaktär. Dina insatser bidrar till skolutveckling och elevers måluppfyllelse. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du bör vara trygg och stabil i din personlighet och samtidigt bra på att samarbeta med olika människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och eget ansvarstagande. Villkor Med hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste de som erbjuds tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas. Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande. I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman. Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

27 februari 2024
Sista ansökan:
2 april 2024
Skolkurator

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka! Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra – välkommen till Enköpings kommunala grundskolor! Hos oss på Enöglaskolan finns förskoleklass, fritidshem och grundskola samt förberedelseklass och vi har cirka 500 elever från världens alla hörn. Nästan hundra procent av våra lärare är legitimerade. Vi trivs och utmanas av att jobba i en mångkulturell miljö där vi gör verklig skillnad varje dag. Vårt förhållningssätt till elever är att barn gör rätt om de kan. Vi satsar på att rasterna ska vara aktiva och roliga. Vi jobbar med att hålla vår värdegrund levande och enligt elevenkäten trivs eleverna på sin skola. Skolans fokusområden är digital kompetens, lärmiljö, språkutvecklande arbetssätt och undervisning av flerspråkiga elever. Alla elever har tillgång till iPad eller Chromebook i sitt arbete. Skolan ligger nära stadens centrum med goda pendlingsmöjligheter från Västerås och Uppsala med busshållplatsen precis intill skolan. Följ gärna vårt arbete på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/enoglaskolan/ ARBETSUPPGIFTER Som kurator på Enöglaskolan ingår du i skolans elevhälsoteam (speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog). Vi söker nu en engagerad kurator som drivs av att samarbeta i team med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i syfte att utveckla undervisningen. Tillsammans med elevhälsans olika professioner deltar du i EHT-samtal med olika årskurser. Detta är ett forum där elevhälsans professioner tillsammans med pedagoger från olika team/årskurser tänker tillsammans utifrån individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer att arbeta operativt med elever utifrån behov både på grupp och individnivå. Du verkar för att alla elever ska få en god utveckling både kunskapsmässigt och socialt. På vår skola är alla elever allas elever vilket ska genomsyra praktiken. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med socionomexamen eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms tillräcklig. Erfarenhet som skolkurator eller annat arbete med barn och ungdomar är meriterande. Du har god förmåga att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och personal från andra instanser. Du är positiv och har ett förhållningssätt och bemötande som fokuserar på att se möjligheter att utforma lösningar som gynnar alla elevers lärande. Du kommer ofta med idéer och nya angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Dina tankar, som ibland behöver vara modiga, kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du bör vara analytisk och ha en god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande och utveckling. Du är flexibel och van vid att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är en god administratör och utrycker dig mycket väl både i talad och skriven svenska. Som person är du lugn och trygg och med ett positivt förhållningssätt. Att du är lösningsorienterad värderas högt. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida. För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping.html#box-Personuppgiftersamtskyddadidentitet Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Kurator till Streteredsskolan

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Vill du bli en del av vårt härliga gäng på Streteredsskolan samt vara med och skapa bästa möjliga Mölndal? Då är du varmt välkommen att söka till oss. Streteredsskolan är en 4-9 skola som gått från att vara en 6-9 skola och fått ett utökat mellanstadie senaste året. Skolan har ett socioekonomisk blandat upptagningsområde och är beläget naturskönt nära Tulebosjön i Kållered. På skolan går i dagsläget runt 430 elever. Skolan är organiserad i fem arbetslag med blandade årskurser. Vi har även en studio, på skolan där eleverna ges möjlighet till extra stöd eller tillgång till mindre grupp. På skolan har vi också ett bemannat bibliotek som är öppet varje dag samt från och en skolvärd på heltid. Streteredsskolan är sedan flera år en skola där alla elever har en egen dator, (Chromebook). Vi arbetar med GAFE och datorn är väl etablerad som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Hos oss erbjuds du att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, varierad och utvecklande skoldag för elevernas bästa. ARBETSUPPGIFTER Streteredskolan söker dig som är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning till vår tjänst som kurator inom skolan. I uppdraget kommer du ingå i vårt elevhälsoteam som består av rektor, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolledning och kollegorna i elevhälsoteamet. Som kurator inom skolan arbetar du utifrån en helhetssyn med eleven i centrum. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du har som kurator inom skolan ett samarbete med socialtjänsten och andra aktörer inom kommun, landsting och myndigheter. Dina arbetsuppgifter som kurator innebär att du både självständigt och i samarbete med övrig personal arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. I arbetet ingår även att ge råd och stöd till föräldrar och personal i olika frågor. Du arbetar också stödjande med elever på individ- och gruppnivå i form av samtal och riktade insatser. Du utgör en aktiv roll i skolornas trygghetsskapande arbete. KVALIFIKATIONER Du behöver ha förmåga att snabbt kunna sätta dig in i arbetet då detta är ett kortare vikariat, med tillträde under pågående termin. Du ska ha lätt att utrycka dig i tal och skrift, samt ha förmåga att knyta relationer till elever och vårdnadshavare. Rollen kräver god förmåga att se samband och dra slutsatser. Du är utbildad socionom, eller har en utbildning som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta som skolkurator är meriterande, likaså är erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. ÖVRIGT Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Skolkurator Näslundskolan

Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet. Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Skolkurator Näslundskolan Vill du vara med och göra skillnad för våra elever? Vill du vara med oss och skapa goda förutsättningar för våra elevers fortsatta lärande? Känner du att du kan och vill vara med och göra skillnad på riktigt? Då är det här ett jobb för dig! Vi söker dig som vill jobba som skolkurator på Näslundskolan som är en F-6-skola med ca 200 elever inklusive fritidshem. ARBETSUPPGIFTER ARBETSUPPGIFTER Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam, som i övrigt består av rektor, skolsköterska, speciallärare/specialpedagog och elevhälsocoach. Vi har också regelbundna träffar med skolpsykolog, logoped och socialtjänsten på våra elevhälsoträffar. Du kommer att arbeta med elevhälsofrågor direkt mot elever och personal samt delta i det som stärker våra elever kunskapsmässigt såväl som socialt. I tjänsten ingår bl a samverkan med BUP, Barn- och Ungdomshälsan, kommunens Barn- och ungdomscoacher, socialtjänst och polis. Elevhälsans uppdrag är att underlätta för eleverna att klara studierna. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att tillsammans med lärare och pedagoger: - skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för eleven. - arbeta med skolans värdegrund, tex. grupp och värderingsövningar - stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. - undanröja hinder för lärande, genom att bland annat stödja elever på deras livslånga kunskapsresa. Dina arbetsuppgifter kan vara att arbeta med elevhälsofrågor direkt mot elever och pedagoger samt ansvara för att arbeta kring skolsociala frågor. Du samverkar med skolans pedagoger och arbetar utifrån målen i de gällande styrdokumenten med fokus på elevernas lärande, kunskap och trygghet. Arbete i klass tillsammans med lärare när det tex gäller värdegrundsarbete kan vara en del av dina arbetsuppgifter. Du kommer också att vara en del av skolans trygghetsteam och ansvara för arbete kring tex kränkningar. Du är en samarbetspartner med rektor och elevhälsoteamet när det handlar om analys av resultat av kunskaper, närvaro samt normer och värden. Du deltar på föräldramöten, föräldraråd och träffar vid behov vårdnadshavare. Du är en drivkraft på skolan när det gäller utveckling av elevhälsans psykosociala insatser. Arbetet som kurator innebär också att du är delaktig i att driva skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete med lärare och övrig personal utifrån elevers trygghet och mående, vara delaktig i skolans närvaroarbete, ansvara för trygghetsenkäter, ansvara för vissa temadagar/veckor samt delta på raster och dess aktiviteter och mycket annat intressant och spännande! KVALIFIKATIONER KVALIFIKATIONER Du har en socionom- eller beteendevetarutbildning eller likvärdigt och vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna inom skolan. Som kurator kommer du att arbeta med elever, personal, vårdnadshavare och med olika samarbetspartners, så vi förutsätter att god samarbetsförmåga och flexibilitet är några av dina styrkor. I ditt arbete på skolan ställs du dagligen inför många olika utmaningar och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta med komplexa frågor, analysera, reflektera, vilja att ta dig an utmaningar samt arbeta lösningsfokuserat. Du kan arbeta självständigt, har ett eget driv, är tydlig och lyhörd samt kan anpassa dig efter elever, vårdnadshavares och skolans behov. Du är trygg i att möta elever och föräldrar och ett respektfullt bemötande är självklart för dig. Du är placerad på Näslundskolan och har ett visst ansvar för kommungemensamma arbetsuppgifter; länk till rektorsgruppen, till den centrala elevhälsan, samt viss samordning och ledning av kuratorsgruppen. Det är en tillsvidaretjänst med semesteranställning. Löneanspråk anges vid ansökan. Det är meriterande att du är van att dokumentera i vårt system ProRenata och kan formulera dig i skrift då du också skriver minnesanteckningar vid deltagande på möten med vårdnadshavare. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid erbjudande av jobb. ÖVRIGT Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.

23 februari 2024
Sista ansökan:
14 mars 2024