Avdelningschef, statlig

Sök bland 19 lediga jobb som Avdelningschef, statlig och börja ditt nya yrkesliv idag!

Avdelningschef - Portföljstyrning

Som avdelningschef för Portföljstyrning inom verksamhetsområde Stora Projekt i Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Stora Projekt ansvarar för Trafikverkets största investeringsprojekt med en kostnad över 1 miljard kronor från utredning och planering till öppnande av trafik. Avdelningschef - Portföljstyrning Arbetsuppgifter Avdelning Portföljstyrning stöttar verksamhetsområdet med en sammanhållen planering av verksamhetsområdets portfölj (program och projekt) med fokus på tidiga skeden genom ansvar för kostnadsbedömning samt relationer till beställare och utförare. I ansvarsområdet ingår det även att driva och utveckla ett antal strategiska sakområden såsom masshantering, klimat och miljö, tillgångsförvaltning/LCC, affärsplanering, banarbetsplanering, kostnadsbedömning, kravhantering, överlämning och BIM/GIS. Avdelningen ansvarar också för genomförande av verksamhetsområdets utvecklingsplan, digitalisering och omvärldsbevakning. Som chef för avdelning Portföljstyrning har du ett omfattande leverans- och resultatansvar för din avdelning där du leder verksamheten och dess 30 medarbetare mot uppsatta mål och planer. Som avdelningschef ingår du i verksamhetsområde Stora Projekts ledningsgrupp där du bidrar till den strategiska inriktningen, utveckling, framdrift och resultatet för hela verksamhetsområdet. Övrig information Möjliga placeringsorter för tjänsten är Solna, Göteborg, Malmö eller Luleå. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Kvalifikationer Vem är du? Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du är initiativtagande och har en strategisk höjd som gör att du kan lyfta blicken och se din del i det större sammanhanget samt på ett effektivt sätt omsätta teori till praktik. Du har förmåga att leda och involvera olika målgrupper för att uppnå resultat och/eller förändringar. Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp med teknisk eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig flerårig erfarenhet från chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i en större organisation flerårig chefserfarenhet som har inkluderat personal-, budget- och verksamhetsansvar erfarenhet av att leda genom andra chefer mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Det är meriterande om du har erfarenhet av planprocessen för väg- och järnvägsprojekt erfarenhet av stora infrastruktur- eller anläggningsprojekt, framförallt i tidiga skeden Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

27 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
Avdelningschef - Ostlänken

Som avdelningschef för Ostlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt i Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Stora Projekt ansvarar för Trafikverkets största investeringsprojekt med en kostnad över 1 miljard kronor från utredning och planering till öppnande av trafik. Avdelningschef - Ostlänken Arbetsuppgifter Avdelning Ostlänken ansvarar för att bygga en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Sträckningen är uppdelad i fyra projekt som idag befinner sig i olika skeden- från tidigt skede till produktionsskede. Som chef för avdelning Ostlänken har du ett omfattande leverans- och resultatansvar för din avdelning där du leder verksamheten och dess 100 medarbetare mot uppsatta planer och mål. Du är projektsponsor för projekten inom avdelningen och stöttar chefer och ledare i organisationen i deras uppdrag att säkra projektens framdrift och leveranser. Som avdelningschef ingår du i verksamhetsområde Stora Projekts ledningsgrupp där du bidrar till den strategiska inriktningen, utveckling, framdrift och resultatet för hela verksamhetsområdet. Övrig information Möjliga placeringsorter för tjänsten är Solna, Norrköping eller Linköping. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Kvalifikationer Vem är du? Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du är initiativtagande och har en strategisk höjd som gör att du kan lyfta blicken och se din del i det större sammanhanget samt på ett effektivt sätt omsätta teori till praktik. Du har förmåga att leda och involvera olika målgrupper för att uppnå resultat och/eller förändringar. Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp med teknisk eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig flerårig erfarenhet från chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i en större organisation erfarenhet från entreprenader inklusive produktion och upphandling i stora infrastruktur- eller anläggningsprojekt erfarenhet från att planera, styra och följa upp tidplaner och prognoser i entreprenader flerårig chefserfarenhet som har inkluderat personal-, budget- och verksamhetsansvar erfarenhet av att leda genom andra chefer mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Det är meriterande om du har erfarenhet från planering och tidiga skeden erfarenhet från järnvägsbranschen Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Läs mer här Vill du veta mer om Ostlänken? https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/ostlanken-en-ny-dubbelsparig-jarnvag/

27 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
Avdelningschef - Järnväg västra

Som avdelningschef för Järnväg västra inom verksamhetsområde Stora Projekt i Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Stora Projekt ansvarar för Trafikverkets största investeringsprojekt med en kostnad över 1 miljard kronor från utredning och planering till öppnande av trafik. Avdelningschef - Järnväg västra Arbetsuppgifter Järnväg västra är en ny avdelning där vi samlar våra järnvägsprojekt i Göteborgsregionen. Inom avdelningen jobbar 75 medarbetare och ett stort antal konsulter. Avdelningen är indelad i två enheter med Västlänken som i huvudsak har program och projekt i produktionsskede samt Göteborg-Borås som i huvudsak har program och projekt i tidigt skede. Som chef för avdelning Järnväg västra har du ett omfattande leverans- och resultatansvar för din avdelning där du leder verksamheten mot uppsatta mål och planer. Du ingår i verksamhetsområde Stora projekts ledningsgrupp där du bidrar till den strategiska inriktningen, utveckling, framdrift och resultatet för hela verksamhetsområdet. Övrig information Placeringsort för tjänsten är Göteborg. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Kvalifikationer Vem är du? Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din lösningsorienterade och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du är initiativtagande och har en strategisk höjd som gör att du kan lyfta blicken och se din del i det större sammanhanget samt på ett effektivt sätt omsätta teori till praktik. Du har förmåga att leda och involvera olika målgrupper för att uppnå resultat och/eller förändringar. Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp med teknisk eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig flerårig erfarenhet från chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i en större organisation erfarenhet från beställarroll och arbete med planering av stora infrastruktur- eller anläggningsprojekt i tidiga skeden erfarenhet från järnvägsbranschen flerårig chefserfarenhet som har inkluderat personal-, budget- och verksamhetsansvar erfarenhet av att leda genom andra chefer mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Det är meriterande om du har erfarenhet från entreprenader och produktion inklusive upphandling erfarenhet från att planera, styra och följa upp tidplaner och prognoser i entreprenader Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

27 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
Avdelningschef Stöd och Samordning

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland andra frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen. Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsområdet. Nu söker vi en avdelningschef till avdelningen för Stöd och Samordning. Arbetsuppgifter Avdelningen för Stöd och Samordning arbetar med stöd, samverkan och samordning av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Målgrupperna är främst andra statliga myndigheter, lärosäten och länsstyrelser. Avdelningen består i dagsläget av två enheter; enheten för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiHU) och enheten för jämställdhetsintegrering i högskolor (JiM) som leds av varsin enhetschef. Vi arbetar med en justering av vår organisation och under året kommer myndighetens internationella verksamhet att placeras på avdelningen. Som avdelningschef kommer du att vara delaktig när det gäller att se över framtida enheter och roller på avdelningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att; Leda och fördela arbetet inom avdelningen och som en del av ledningsgruppen bidra till myndighetens strategiska mål. Leda och ansvara för att utveckla enhetens arbetsmiljö, personal-, budget- och verksamhetsarbete. Ansvara för att avdelningen levererar överenskomna mål, att budget följs och att medarbetares kompetens tas till vara och utvecklas. Representera myndigheten externt i olika nationella och internationella sammanhang i frågor om avdelningens arbete. Aktivt utveckla verksamheten med avseende på effektivitet och kvalitet.   Arbeta tillsammans med övriga avdelningar på myndigheten i olika uppdrag och utvecklingsfrågor.  Kvalifikationer • Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. • Erfarenhet som chef inom offentlig verksamhet. • God kännedom om den svenska jämställdhetspolitiken. • Erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter internationellt. • Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt. Vi ser det som meriterande om du har • Erfarenhet av att driva projekt inom svenskt utvecklingssamarbete. • Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp och att leda chefer. • Erfarenhet av att representera en organisation eller myndighet externt i nationella och internationella sammanhang. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en tydlig ledare med god pedagogisk- och kommunikativ förmåga som skapar förtroende och engagemang hos både samarbetspartners och medarbetare. Du har lätt för att bygga relationer, nätverk och att utveckla samarbeten internt och externt. Arbetsuppgifterna förutsätter god analytisk och strategisk förmåga och att du kan fatta beslut i komplexa situationer. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är att vara strukturerad, lyhörd samt ha ett genuint intresse för ledarskap och arbetsmiljöfrågor. Anställningsinformation Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered.  Praktisk information Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Lena Ag, Generaldirektör, [email protected] Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johanna Larsson, HR-generalist, 0705-85 51 60. Fackliga kontaktpersoner för Saco-S är Josefine Jacobsson 031–3929069 och för ST Robert Kristiansen 031–3929083. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Jämställdhetsmyndigheten värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Välkommen med din ansökan senast 17 mars. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i utlyst annons.

27 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Avdelningschef för verksamhetsstöd

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin. Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser. Arbetsbeskrivning Är du en erfaren chef, väl grundad i ditt ledarskap och skicklig på att främja samarbete? Lockas du av att leda och utveckla ett enat verksamhetsstöd som bidrar till att Länsstyrelsen når sina mål? Då kan du vara vår nya ledare för Avdelningen för verksamhetsstöd. Vi söker en chef som med mod och övertygelse drivs av att stödverksamheterna skapar förutsättningar för Länsstyrelsen att vara en framåtriktad myndighet, en attraktiv arbetsgivare och ansvarar för att lagstiftning, regler och beslut inom avdelningens ansvarsområden följs. Du leder och stödjer fem enhetschefer i förverkligandet av avdelningens mål och tillsammans utgör ni avdelningens ledningsgrupp. Ni ansvarar gemensamt för ett gott ledarskap och skapar goda förutsättningar för självledarskap och utveckling av såväl verksamhet som medarbetare, både inom den egna avdelningen och för Länsstyrelsen i sin helhet. Avdelningens uppdrag fördelas inom områdena ekonomi och verksamhetsstyrning, projektstöd, inköp och upphandling, kommunikation, HR, verksamhetsutveckling, miljöledning, lokalförsörjning och intern gemensam service, arkivfrågor och lönegaranti. Avdelningen består av cirka 100 medarbetare, varav fem enhetschefer och två funktionschefer, placerade på orterna: Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara. Som avdelningschef rapporterar du till länsledningen och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp och ansvarar för Länsstyrelsens resultat och utveckling, i nära samarbete med länsledningen och övriga avdelningschefer. Placeringsort: Göteborg eller enligt överenskommelse. Kvalifikationer Krav - Akademisk examen alternativt annan motsvarande utbildning och erfarenhet. - Mångårig, aktuell chefserfarenhet av att framgångsrikt leda chefer och ledningsgrupp inom stödverksamhet i en större komplex organisation. - Erfarenhet av och god förmåga att leda i förändring. - Erfarenhet av och god förmåga att arbeta strukturerat och strategiskt med flertalet av avdelningens ansvarsområden. - Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska. Meriterande - God insikt i och kunskap om vad det innebär att arbeta inom offentlig förvaltning. - Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. - Chefserfarenhet på högre nivå inom statsförvaltningen. - Erfarenhet av arbete med beredskaps- och kontinuitetsplanering. - Förståelse för och kunskap om förhandling och upphandling. - Goda kunskaper om och erfarenhet av säkerhetsfrågor, till exempel informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Personliga egenskaper Som avdelningschef är du trygg och grundad i ditt ledarskap, du skapar goda förutsättningar för självledarskap, leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din ledstjärna är samarbete och du har tydliga strategier för hur du uppnår en enad stödverksamhet och skapar förtroendefulla relationer. För dig är det viktigt med ett tillåtande klimat som skapar förutsättningar för utveckling, därför välkomnar du olika åsikter och inspel och hanterar dem konstruktivt i syfte att lära och utveckla din verksamhet. Du är skicklig på att balansera stödja- och styraperspektivet som är en stor del av avdelningens och ditt uppdrag. I din roll är det av stor vikt att du tar hänsyn till det större perspektivet, du ser helheter och till hela myndighetens bästa i agerande och beslut. Du är lyhörd för de behov som verksamheten uttrycker, du ser på sakers långsiktiga betydelser och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar efter dessa. Du är beslutsam och vågar styra och fatta snabba beslut när det behövs, även i situationer där informationen är begränsad och omständigheterna komplexa. För att klara av ditt uppdrag som avdelningschef behöver du besitta en hög strategisk förmåga. Tillsammans med avdelningens ledningsgrupp analyserar du, bryter ner och löser komplicerade problem. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som en självklarhet att du är med och skapar en god arbetsmiljö med en positiv medarbetarsyn, du tror på individers vilja och förmåga att bidra till verksamhetens bästa. Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Välkommen med din ansökan! Bra att veta Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post [email protected]

27 februari 2024
Sista ansökan:
25 mars 2024
Rättschef till rättsenheten

Ekobrottsmyndigheten är en myndighet med specialister som bedriver en heltäckande brottsbekämpning genom att förebygga, upptäcka, avbryta, utreda och lagföra ekonomiska brott. På myndigheten arbetar cirka 720 medarbetare med olika kompetenser såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister. Alla kompetenser och yrkesroller är samlade under samma tak och vi arbetar tillsammans för att bidra till ökad trygghet och minskad ekonomisk brottslighet. Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker dig som vill vara med och utveckla Ekobrottsmyndigheten i rollen som rättschef. Arbetsplats Vid rättsenheten hanteras rättsliga frågor och strategisk rättslig utveckling. Enheten ansvarar för remisshantering och myndighetens styrdokument. Vid enheten hanteras även centrala arkiv- och registreringsfrågor samt frågor om offentlighet, sekretess och personuppgiftsbehandling. Enheten, som består av 13 medarbetare, har en rådgivande funktion gentemot den operativa verksamheten och övriga enheter på huvudkontoret, och samverkar med andra myndigheter i rättsliga frågor.   Arbetsuppgifter Som rättschef ansvarar du för att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten inom enheten. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och deltar aktivt i den övergripande ledningen och styrningen av myndigheten. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten och rapporterar direkt till generaldirektören.   Kvalifikationer Vi söker dig som har: juristexamen tingsmeritering erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från statlig verksamhet god chefs- och ledarerfarenhet mycket god förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare erfarenhet av att samverka inom och utanför den egna organisationen mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska Det är meriterande om du utöver ovan även har: bakgrund som hovrätts- eller kammarrättsassessor erfarenhet av arbete i rättsväsendet erfarenhet av arbete i Regeringskansliet Mer om dig Vi söker dig som har förmåga att arbeta strukturerat och systematiskt och få medarbetare att utvecklas och ta ansvar. Du har ett proaktivt ledarskap som coachar och förmedlar en tydlig målbild till dina medarbetare. Att vara innovativ och lyhörd är andra egenskaper som är viktiga. För att bli framgångsrik i denna roll ska du ha intresse av att sätta dig in i myndighetens verksamhet. Du har förmågan att identifiera behov av ändringar i lagstiftningen inom myndighetens ansvarsområde. Du är en stabil person med ett pragmatiskt och prestigelöst förhållningssätt samt gott omdöme och hög integritet. Du har förmåga och vana av att skapa och utveckla samarbeten med andra, både internt och externt. Ditt arbete är målinriktat utifrån ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv, och du är beredd att fatta svåra beslut och driva förändringsarbete i en komplex organisation. Du har en mycket god analytisk förmåga och agerar och prioriterar utifrån hela verksamhetens behov. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Ekobrottsmyndigheten lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Som chef på Ekobrottsmyndigheten förväntas du leda utifrån  Ekobrottsmyndighetens ledarkriterier och arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy,  EBM-modellen.   Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta generaldirektören Monica Rodrigo, tfn 010-562 90 01. Fackliga företrädare för Saco-S är John Keränen, tfn 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.   Information om anställningen Anställningsform : Tillsvidareanställning som inleds med provanställning Arbetsort : Stockholm med central placering vid Ekobrottsmyndighetens huvudkontor på Kungsholmen Tillträdesdatum : Snarast, enligt överenskommelse Lön : Individuell lönesättning tillämpas På Ekobrottsmyndigheten arbetar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Personlig hälsa värdesätts och uppmuntras och det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan beslut om anställning fattas.   Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev  senast den 17 mars . I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer  EBM2024-238 via brev till adressen Hantverkargatan 15, Box 22098, 104 22 Stockholm. Välkommen med din ansökan!

23 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Avdelningschef

Uppsala universitet söker nu en erfaren och målinriktad avdelningschef som vill bidra till att stärka universitetets arbete med internationalisering, särskilt avseende student- och utbildningsfrågor. Avdelningen för internationalisering är en avdelning vid Uppsala universitetsförvaltning där fokus för verksamheten är att aktivt bidra till internationaliseringsarbetet vid universitetet. Avdelningen är en resurs som ska bidra till att Uppsala universitet är ett lärosäte där det finns goda möjligheter för studenter och medarbetare att stärka sin kompetens genom internationella kunskapsutbyten och internationella aktiviteter. Avdelningen ger stöd för arbetet med avgiftsstudier och samarbetar nära tillsammans med andra avdelningar inom universitetet med rekrytering av internationella studenter. Vidare ansvarar avdelningen för Uppsala universitets hantering av universitetsövergripande studentutbytesavtal. Avdelningen består i dagsläget av ett trettiotal medarbetare fördelade på tre enheter: enheten för internationell mobilitet, enheten för stöd för avgiftsstudier och enheten för globalt samarbete. Avdelningen för internationalisering står nu inför ett framåtsyftande utvecklingsarbete där du som avdelningschef kommer att spela en central roll. Arbetsuppgifter Som avdelningschef vid universitetsförvaltningen verkar du för hela universitetets utveckling. Du har det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp avdelningens verksamhet och du fattar beslut i enlighet med gällande delegationer. Tillsammans med avdelningens medarbetare och avdelningens ledningsgrupp arbetar du med att utveckla och förvalta avdelningens arbete med internationell mobilitet, utbytesavtal och studieavgifter. I tjänsten ingår personal- och budgetansvar samt ansvar för att tillsammans med medarbetarna verka för en god arbetsmiljö på avdelningen. Kvalifikationskrav Vi söker dig som har akademisk examen. Du är väl förtrogen med universitetet som organisation, dess miljö, kultur, människor och mål, genom din fleråriga arbetslivserfarenhet från universitets- och högskolesektorn. Vidare har du väl vitsordad chefs- och ledarerfarenhet. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, att leda i förändring samt driva arbetsmiljöarbete med goda resultat. Du har god förståelse för internationella frågor. Du har en god kommunikationsförmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du är analytisk och strukturerad samt är strategisk och uthållig i ditt arbete att leda mot verksamhetens mål. Då arbetet innebär många kontaktytor ser vi att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du har helhetssyn och förmåga att med integritet och gott omdöme balansera olika intressen och perspektiv i en komplex organisation. Önskvärt/meriterande i övrigt Vi ser det som meriterande att du har doktorsexamen. Vidare är det meriterande om du varit chef över chefer eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Att vara väl förtrogen med student- och utbildningsfrågor är meriterande. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Apelgren avdelningschef vid studentavdelningen tillika verksamhetsområdeschef, 018-471 1731, [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2024, UFV-PA 2024/659. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

22 februari 2024
Sista ansökan:
7 mars 2024
Förvaltningschef

Arbetsbeskrivning Serviceförvaltningens viktiga uppdrag är att sälja sina tjänster till övriga förvaltningar inom Eslövs kommun och härigenom vara självfinansierad. Inom förvaltningen finns verksamhetsområden som kök för äldreomsorg och skola/barnomsorg, lokalvård, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, byggprojekt, mat- och elevtransporter samt fordonspool. Gruppen består av ca 230 medarbetare, och och huserar i det helt nyrenoverade och trivsamma gamla rådhuset med gångavstånd till Eslövs station. Övrig information Denna rekrytering görs i samarbete med Randstad och rekryteringskonsult Nadia Milotti som du kan kontakta för frågor kring rekryteringsprocessen på 0768554059. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ansvarsområden Du kommer att ansvara för att leda serviceförvaltningens verksamhet och utveckling, utifrån det politiska uppdraget. Tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp driver du utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring utifrån ett helhetsperspektiv. Ett huvudansvar är att stärka relationen med andra förvaltningar, med ett starkt fokus på kommunnyttan som den servicepartner serviceförvaltningen utgör. Det finns spännande utmaningar avseende fastighetsfrågor, förvaltning och förändringar som kräver förändringsledning och affärsmannaskap med hög servicegrad. Som Förvaltningschef är du ytterst ansvarig för att verkställa nämndens beslut, är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Kvalifikationer • Högskole- eller universitetsutbildning • Flerårig erfarenhet som ledare och vana att leda genom chefer • Flerårig erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet • Erfarenhet av att leda och driva en komplex organisation Vi letar efter en Förvaltningschef som: • är resultatorienterad och målmedveten. • har en hög samarbetsförmåga, du hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. • leder verksamheten med fokus på dem verksamheten är till för. • genom helhetssyn uppmuntrar sina medarbetare att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser. • leder med ett tillitsbaserat ledarskap, med tydlighet kring förutsättningar och förväntningar som främjar starka team. Är du redo att ta nästa steg och bli en nyckelspelare i skapandet av en hållbar framtid för Eslöv? Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget Eslövs kommun Eslövs kommun är en värderingsstyrd kommun med ett enat arbetssätt. Tillsammans arbetar vi genom engagemang, nyskapande och allas lika värde för att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i år 2025. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Med jobbet följer goda utvecklingsmöjligheter. Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare. Här har vi samlat tio av dem: https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

19 februari 2024
Sista ansökan:
11 mars 2024
Avdelningschef, avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Vill du leda arbetet med en ny avdelning vars huvudsakliga uppgift är att utgöra ett kvalificerat stöd för forskare och universitetsledningen i frågor som rör forskning och samverkan? Vill du arbeta på en arbetsplats som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som avdelningschef på Uppsala universitet. Uppsala universitet är ett starkt och brett forskningsuniversitet som rankas bland de främsta universiteten i världen. Universitetens mål är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans i en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö. Universitetsförvaltningen tillhandahåller stöd till universitetets forskare och ledning rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, policy, större internationella samarbeten, externa forskningsrelationer och samverkan. En ökad internationell forskningskonkurrens och förändrade myndighetskrav ställer nya krav på universitetets forsknings- och samverkansstöd. För att möta dessa behov har universitetsförvaltningen påbörjat arbetet med att inrätta en ny avdelning för forsknings- och samverkansstöd samt rekrytera en ny avdelningschef. Arbetsuppgifter Som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp avdelningen verksamhet, och du fattar beslut i enlighet med gällande delegationer. Inledningsvis innebär en mycket stor del av arbetet att leda i förändring. Du har personal- och budgetansvar och ansvarar för arbetsmiljön på avdelningen. Tillsammans med avdelningens medarbetare och avdelningens ledningsgrupp arbetar du med att utveckla och förvalta avdelningen och dess arbete. En väsentlig del av arbetet är att samordna det universitetsgemensamma stödet i forsknings- och samverkansfrågor med övriga delar av universitetsförvaltningen för att leverera ett gott stöd som speglar behovet i de olika delarna av universitetets verksamhet. Som avdelningschef utgör du även ledningsstöd till universitetsledningen inom ramen för avdelningens uppdrag. Kvalifikationskrav Universitets- eller högskoleexamen är ett krav. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet av chefs-, personal- och budgetansvar i en större komplex organisation. Du har även flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som chef över chefer eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har utbildning i ledarskap och är en skicklig ledare. Du har goda vitsord och aktuella referenser vad gäller ditt ledarskap, särskilt med avseende på förändringsarbete. Du har arbetslivserfarenhet av att ge ledningsstöd till högre ledning samt ett genuint intresse för att stödja universitetets verksamheter och har förmåga att arbeta uthålligt, förbli motiverad och arbeta effektivt med komplexa frågor. Du har mycket god kännedom om förutsättningarna för forskning och samverkan vid universitet och högskola, i såväl svensk som internationell kontext, samt håller dig uppdaterad angående förändringar genom omvärldsbevakning. Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet. Det är viktigt att du har förmåga att leda och motivera självständiga och kompetenta medarbetare att nå gemensamma mål genom att skapa engagemang och delaktighet. Som ledare är du tydlig, saklig och lyhörd. Du tillämpar förtroendebaserat ledarskap och låter dina medarbetare äga sina sakområden och därmed utvecklas i sin yrkesroll. Som chef och ledare är det centralt att du har god självkännedom, vet om dina styrkor och svagheter och är trygg i ditt ledarskap. Du har förmåga att samarbeta och har dokumenterad erfarenhet av att skapa framgångsrika nätverk med människor på olika typer av positioner. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Du har förmåga att sätta upp realistiska mål och att arbeta strategiskt mot dessa. Du är självgående, strukturerad och skicklig på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Önskvärt/meriterande i övrigt Examen från forskarutbildning är meriterande. Arbetslivserfarenhet från universitets- och högskolesektorn är meriterande. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Gillberg, planeringsdirektör tillika verksamhetsområdeschef, 018-471 1375, [email protected]. Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2024, UFV-PA 2024/302. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

16 februari 2024
Sista ansökan:
7 mars 2024
Chef Tillsynslag

Om enheten 1. Flygunderhållsenheten är den enhet som sköter förebyggande och avhjälpande underhåll på våra Gripenflygplan, samt all den underhållsutrustning som hör till flygplanen. Vi sköter även den dagliga flygtjänsten med klargöring och beredskapshållning. Våra uppgifter är främst riktade nationellt men även internationella uppdrag kan förekomma. Enheten består av en enhetsledning, 11.- och 12. Flygunderhållskompaniet, Flygverkstaden samt Tillgänglighetsgrupp 94.   Huvudsakliga arbetsuppgifter Du kommer tillhöra Flygverkstaden, där vi är 70 medarbetare uppdelat på 4 sektioner. Du kommer ingå i arbetsgruppen som ansvarar för genomförandet av tungt underhåll på flygplan JAS 39 innefattande förebyggande underhåll, modifieringar och reparationer i moderna verkstadslokaler. Vi letar efter dig, en engagerad lagledare som vill ta steget till att leda ett tillsynslag hos oss på flygverkstaden. Du kommer ingå i en grupp av tillsynschefer som tillsammans med sektionschef leder, utvecklar och stödjer arbetsgruppen mot att leverera tillsynsobjekt med rätt kvalité. Att upprätthålla en god fysisk standard genom träning är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. KRAV Kvalifikationer • Flygteknikercertifikat SE-EMAR alt. EASA • God erfarenhet av tungt flygunderhåll • God förmåga att utrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska • God datorvana • B-körkort Personliga egenskaper Som person är du engagerad, målmedveten, strukturerad, hänsynsfull och har en god samarbetsförmåga. Vi värdesätter stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och god initiativförmåga. Vi ser även att du har viljan och nyfikenheten att utvecklas och stödja andra i ditt ledarskap och att du agerar som ett föredöme i arbetsgruppen. Vi ser att du gillar ett arbete med varierande arbetsuppgifter och växlande tempo. All anställd personal skall stå bakom vår värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.      MERITERANDE • Chefs-/ledarerfarenhet • Genomförd värnplikt eller Grundläggande Militärutbildning i Sverige • Erfarenhet av flygunderhållssystem FENIX • Kat C Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (för ej redan anställda i försvarsmakten) Typ av befattning: Civil Omfattning: 100% Arbetsort: F 7 Såtenäs Tillträde enligt överenskommelse Härdplastundersökning genomförs i samband med anställning, godkänt resultat krävs för anställning. Tjänsten kan innebära såväl utbildning som arbete på annan ort, både inom och utom landet. I tjänsten kan det förkomma att genomföra arbetsuppgifter under dygnets alla timmar och under fältmässiga förhållanden. Med anställningen i Försvarsmakten kommer du att ingå i ett krigsförband och det följer en skyldighet att utbildas och tjänstgöra i såväl nationella som internationella insatser.   För upplysningar om befattningen kontakta: Chef Flygverkstaden:                            Martin Sävhage              08-788 75 00 Chef Flygplanverkstaden:                     Admir Sacic                     08-788 75 00 Stf C Flygplanverkstaden:                     Sonny Antonsson           08-788 75 00 Fackliga företrädare: Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 – 614 400 Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08 SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63 SEKO, Kurt Ragnarsson, tfn 0510 - 47 78 78. Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 2024-03-04. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.   Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7 Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

15 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024