Skolbibliotekarie

Sök bland 10 lediga jobb som Skolbibliotekarie och börja ditt nya yrkesliv idag!

Skolbibliotekarie till Eiraskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Eiraskolan Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Eiraskolan är en välfungerande innerstadsskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 belägen på östra Kungsholmen med närhet till kommunikationer, stadens kulturutbud och parker. Vi har goda resultat vad gäller kunskaper och trygghet. Vi har en lyhörd skolledning, ett välfungerande elevhälsoteam och fina resultat på medarbetarenkäter. Här finns en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Läs mer på http://eiraskolan.stockholm.se Arbetsbeskrivning Som bibliotekarie ansvarar du för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet. Du bör ha ett brett register av arbetsmetoder för att främja alla elevers läs- och kunskapsutveckling. I egenskap av bibliotekarie ska du även kunna arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. I din yrkesutövning kommer du att arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. Som bibliotekarie förväntas du vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper, detta gör du bland annat genom att arbeta aktivt för elevinflytande samt att du kan uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet. Kvalifikationer Vi söker dig som har examen i Biblioteks- samt informationsvetenskap. Du har god kunskap inom medie-och informationskunskap. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper. Du har minst ett års dokumenterad erfarenhet av arbete i en liknande roll. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt i din yrkesroll. Du är driftig, kreativ och klarar att arbeta självgående men trivs i nära samarbete med andra. Övrigt Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

7 april 2024
Sista ansökan:
22 april 2024
Skolbibliotekarie till Centrumskolan

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! ARBETSUPPGIFTER På Centrumskolan finns årskurser från förskoleklass till årskurs 6 och vi har 365 elever. Årskurserna har två klasser i varje årskurs och varje årskurs har ett årskurslag som arbetar nära tillsammans i flerlärarskap i en stor del av ämnena. Vår ambition är att skolbiblioteket ska integreras i undervisningen och vara en central del i elevernas utbildning. På skolan finns även ett elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska. Din roll som skolbibliotekarie i Centrumskolan bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur- och medieanvändning. Tjänsten innebär ett nära samarbete både med skolans skolledning, lärare och övriga pedagoger. Du kommer att ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel Legimus. I arbetsuppgifterna ingår även att vara en del av utvecklingen av vårt fritidshem. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie eller har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Utbildning inom pedagogik och medie- och informationskunnighet kan vara av intresse. Eftersom arbetet innebär många kontakter, både intern och externt, krävs att du har god förmåga till samarbete. Allra viktigast är att du vill arbeta med barn och unga och utveckla deras läsförmåga. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har god samarbetsförmåga. Vi söker dig som vill arbeta för att biblioteket ska vara en pedagogisk resurs som stödjer eleverna. Du arbetar för utveckling av elevens läslust och goda läsförmåga. Din kompetens kompletterar lärarnas ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens genom att använda kunskap om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik både i biblioteket och ute i klassrum och på fritidshem. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3). För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet. Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

3 april 2024
Sista ansökan:
21 april 2024
Skolbibliotekarie med IKT-ansvar, heltid högstadiet

I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Broskolan är en högstadieskola med årskurs 7–9 ”mitt i byn” i centrala Bro. Här går ungefär 335 elever, varav två tredjedelar bor i skolans närhet och övriga kommer med buss från mindre samhällen lite längre bort. Skolbibliotekarie med IKT-ansvar, heltid högstadiet Upplands-Bro kommun har idag tio kommunala grundskolor som gemensamt satsar på att höja elevernas resultat, och det är våra kompetenta medarbetare och skolledare som tillsammans utvecklar och förbättrar våra skolor. Vi söker en bibliotekarie med IKT-intresse till Broskolan, en skola med årskurs 7–9 belägen i centrala Bro.  Om tjänsten Vi söker en kombinerad bibliotekarie och IKT-ledare till oss i Broskolan. Tjänsten blir ca 50% bibliotek och 50% IKT. Biblioteksdelen av tjänsten är ny och IKT-delen något utökad. Våra elever behöver läsa både bättre och mer och vi vet att en skolbibliotekarie som arbetar nära lärarna kommer att ge positiv utveckling. I skolans omedelbara närhet finns ett välfungerande bibliotek, som vi tror blir en god samarbetspartner för vår egen bibliotekarie. IKT-delen i handlar om det som gränsar till skolbibliotekariens arbete, att utveckla elevers kunskaper i informatik, samt om praktisk samordning/hantering av skolans digitala enheter. Det senare i nära samarbete med rektor och IKT-ansvariga lärare. En allmändigial, nyfiken och strukturerad person med stort intresse för digitala verktyg som hävstång för lärande är vad vi söker.  Tjänsten är tänkt att tilltala dig om tycker om att bygga nytt inom ramen för en redan väl fungerande skola. Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som tidigare arbetat i skolbibliotek och som vill vara med och bygga upp en biblioteksverksamhet vi alla blir stolta över. Broskolan är en liten skola, så om du är en kreativ och systematisk person kommer du att tillsammans med oss skapa både ett årshjul och ett veckoschema där IKT och bibliotek samsas väl med skolverksamhetens övriga delar. IKT-delen är nu endast 40%, så vi är helt säkra på att det går att göra bra i båda delar på samlad heltid.  Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever, skolpersonal och vårdnadshavare, via ett förhållningssätt som stödjer elevens lärande. Det är också viktigt att du vill samarbete, inom skolan och med stadsdelsbibliotek och fritidsgård. Vi hoppas att du blir en viktig bärare av vår "skolan-mitt-i-byn"-ambition. Vi vill tror att du minst lika starkt som vi vill bidra till att varje elev ska vilja bli en god läsare. Vi arbetar med "alla alla, inte alla utom" hos oss i Broskolan - varje elev är viktig. Om du har erfarenhet från skolsammanhang som arbetar systematiskt med elevers självledarskap, till exempel via IBIS- eller Olweusprogrammet är det meriterande. Meriterande är också erfarenhet av arbete i skolor/områden med flerspråkiga elever, samt med elever som ännu inte har svenska språket fullt ut som akademiskt språk/lärspråk. Vi har särskilt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och varje medarbetare och varje lärtillfälle är viktiga pusselbitar i detta.  Det är viktigt att du själv behärskar svenska väl i tal och skrift, då även den del av arbetet som rör IKT-delen kräver stor begreppslig noggrannhet. Du behöver också vara väl förtrogen med iPad som digitalt verktyg. Du är alltså:  - Nyfiken, strukturerad och allmändigital med erfarenhet från skola. - Utbildad bibliotekarie, eller har jämförbar utbildning. - En lagspelare, med målet att bidra till god arbetsmiljö.  - Kreativ och ansvarstagande.  - Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i den här rekryteringen. Referenser är därför mycket viktiga.  Vi på Broskolan erbjuder dig:  - Ett spännande uppdrag där vi bygger tillsammans. - En plats i ett arbetslag med positivt och gott arbetsklimat.  - Kollegor som har höga förväntningar på elever, kollegor och vårdnadshavare.  - En verksamhet som vill utvecklas, med många fina samarbetsytor i lokalsamhället. Inte minst ett fint stadsdelsbibliotek i skolans absoluta närhet. - Samarbete med ett EHT-team med bredd, djup och stor ambition.  - Ett gäng härliga kollegor som har roligt tillsammans.  - En skolledning med djup kunskap om skola och förståelse för glädjen i att vara en god läsare. Lärande, vänskap och delaktighet är det vi har i fokus.  I det här läget behöver vi inget stöd med rekrytering från kommersiella aktörer. Om du söker tjänsten själv är du varmt välkommen att höra av dig med frågor - om du arbetar med förmedling av lärare ber vi dig vänligt men bestämt att inte kontakta oss kring de här tjänsterna. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Formalia Tillträde: 9 augusti 2024. Vi välkomnar nyanställda på fredagen. Lärare kommer tillbaka efter lovet måndag 12 augusti. Skolstart för elever är den 19 augusti. Lön: Individuell lönesättning.  Omfattning: 100% Hur du ansöker: Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 2024-04-30. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden. Du ansöker enkelt genom att bifoga CV, utan personligt brev. I stället för personligt brev besvarar du våra urvalsfrågor. Det kan bli så att tjänsten tillsätts före sista ansökningsdag då vi vet att många vill säkra ny anställning innan befintligt uppdrag sägs upp.  Du påbörjar din ansökan genom att klicka på "ansök" längst ned i annonsen.  I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa. Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

3 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Skolbibliotekarie till Furulundsskolan

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden! Furulundsskolan som är belägen i Halmstads centrum har ett eget skolbibliotek som vi är väldigt stolta över. Vi vill tillsammans verka för läsfrämjande under elevernas hela skoldag och deras fria tid. Furulundsskolan är en F-9 skola med ca 700 elever. ARBETSUPPGIFTER Som skolbibliotekarie på Furulundsskolan är du med och utvecklar vår skolbiblioteksverksamhet. Vi vill att det ska vara fokus på läsutveckling i alla ämnen under hela grundskoletiden. I uppdraget samverkar du med skolledning, lärare och övrig personal i grundskola. I rollen som skolbibliotekarie är ditt främsta uppdrag att, tillsammans med elever och lärare, främja elevers läsintresse samt bidra till att öka läskunnigheten. Du kommer ingå i och vara en resurs för verksamhetens utvecklingsarbete samt för personalens och elevernas lärande. Tillsammans utvecklar vi strategier, strukturer och material som bidrar till en tillgänglig språkutvecklande lärmiljö. Du är också en central del av skolans digitaliseringsarbete och bidrar till att utveckla elevernas kunskaper och förmågor inom bl a IKT, informationssökning och källkritik. Du ansvarar även för budget och inköp av litteratur och övriga medier till biblioteket. Du kommer ingå i förvaltningens skolbibliotekarienätverk. Nätverket träffas regelbundet och leds av förvaltningens skolbiblioteksutvecklare. Syftet är att skapa en arena för skolbiblioteksutveckling genom systematiskt kvalitetsarbete, fortbildning och kollegialt lärande, dialog samt information och inspiration. Som skolbibliotekarie har du också tillgång till ett förvaltningsövergripande mångspråksbibliotek och stöd av mångspråksbibliotekarie. Intervjuer sker löpande. KVALIFIKATIONER Du har en kandidatexamen från bibliotekarieprogrammet eller utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har tidigare erfarenhet som skolbibliotekarie och har god kännedom om grundskolans styrdokument. Du har erfarenhet av samverkan med lärare och av ett läsfrämjande arbete där du möter elever både enskilt och i grupp. Som person är du tydlig i ditt ledarskap, proaktiv, strukturerad, kommunikativ och har en hög relationell förmåga. Du har en god förmåga att inspirera elever och ungdomar till läslust. Du har en förmåga att bemöta elever med olika behov och förutsättningar. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

3 april 2024
Sista ansökan:
17 april 2024
Skolbibliotekarie, Bruksgymnasiet

Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över. Vi söker en ny kollega till Bruksgymnasiet i Gimo. Bruksgymnasiet är en kreativ och utvecklande arbetsplats där vi erbjuder både yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och högskoleförberedande utbildningar för ungdomar och vuxna. Det bidrar till en dynamisk miljö där människor med olika bakgrund möts och möjligheterna är många. Vår skola har en god stämning med ett gott samarbete där vi gärna delar med oss och hjälper varandra. Här erbjuder vi dig goda möjligheter med att skapa nätverk med andra bibliotekarier på både skolor och folkbibliotek. Du ingår i skolans ämne- och arbetslag tillsammans med pedagogerna. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en skolbibliotekarie till Bruksgymnasiet i Gimo. Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha ansvar för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du i samarbete med pedagoger strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och medie- och informationskunnighet är viktiga delar av arbetet. Du ska fungera som en pedagogisk resurs i skolan vilket innebär att du har ett samarbete med undervisande lärare och elever. Du kommer att tillhöra skolans organisation, men deltar även i kollegialt utbyte och samarbetar med övriga bibliotekarier på kommunens andra skolor och folkbibliotek. Du hjälper också till med skolans marknadsföring och publicerar på skolans hemsida och sociala medier. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en högskoleexamen med inriktning Biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skolbibliotek, marknadsföring, sociala medier och webpublicering sedan tidigare. Som person är du engagerad och jobbar efter mål, är initiativtagande, utåtriktad och social i yrkesmässiga sammanhang samt ser vikten i en god sammanhållning och samarbete. Du behöver ha goda IKT-kunskaper så att du kan sätta dig in i de system vi använder till vardags. Det är några förmågor vi ser som extra viktiga i vårt jobb och som vi hoppas att du känner igen hos dig. Att samarbeta med kollegor för att tillsammans skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever är en sådan förmåga. Att bygga trygga och tillitsfulla relationer är en annan - det är en tillgång för dig i relation till dina elever såväl som i relationen till kollegor. En positiv inställning och ett starkt engagemang hjälper också för att inspirera och visa eleverna på möjligheter och lösningar. Har vi väckt ditt intresse? Det är i alla fall vår förhoppning, hoppas vi får läsa just din ansökan! ÖVRIGT Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning. I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp. När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till: Östhammars kommun Kommunledningskontoret, HR Box 66 742 21 Östhammar

28 mars 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Skolbibliotekarie till Västermalms Gymnasieskola

Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Politikernas och förvaltningens mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Varje dag möter våra ca 3 000 medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans ca 16 000 barn och elever på fler än 130 enheter. Varje dag finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss! Sundsvalls gymnasium/Västermalm är en attraktiv och centralt belägen skola; just nu har över 1000 elever valt att genomföra sin gymnasieutbildning hos oss! Vid Sundsvalls Gymnasium finns två skolbibliotek: ett på Hedbergska skolan, ett på Västermalms skola. På Västermalms gymnasium finns 7 gymnasieprogram: Naturvetenskapsprogrammet, Bygg- och anläggning, Fordonsprogrammet, Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet! Västermalm erbjuder även gymnasieingenjörsutbildning! Västermalms skolenhet innefattar även anpassad gymnasieskola och de individuella alternativen. Under läsåret 2024/2025 pågår även arbetet med att starta upp International Baccalaureate Diploma Programme, ett internationellt högskoleförberedande gymnasieprogram! Vi har fina lokaler och stora möjligheter, vi söker nu en engagerad bibliotekarie som vill bli en del av vårt team! Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Västermalms Gymnasieskola? ARBETSUPPGIFTER Just nu söker vi en engagerad och kunnig bibliotekarie till vårt skolbibliotek. Biblioteket finns centralt placerat i hjärtat av vår skolbyggnad! Granne med biblioteket finns vår cafeteria, expedition och våra undervisningslokaler! Tillsammans med oss som arbetar på Västermalm strävar du efter att skapa högkvalitativ gymnasieutbildning för våra elever utifrån din roll som bibliotekarie! Som skolbibliotekarie har du som uppgift att fortsätta bygga upp vårt bibliotek till en välintegrerad del av verksamheten som stödjer lärande och elevernas måluppfyllelse. Du är en del av skolans pedagogiska arbete! Samarbete och planering med lärare och undervisningsteam gällande litteratur och medie- och informationskunnighet (MIK) i den ordinarie undervisningen. Inköp av litteratur, tidskrifter och databaser samt ansvar för det digitala och fysiska skolbiblioteket där läsning, forskning, kritiskt tänkande och kreativitet är centrala för undervisning och lärande. Arbete för en studiemiljö som är lugn, trygg och inkluderande. Ansvar för rutiner och hantering av skolans läromedel gällande beställning, utlåning och återlämning. Tillsammans med dina kollegor kommer du även att förväntas initiera projekt med anknytning till skolbibliotekets verksamhet samt aktivt följa utvecklingen inom området genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Västermalms gymnasium är en IB-kandidatskola och strävar efter att bli certifierad som International Baccalaureate School med start 2025. Undervisningsspråket är engelska och biblioteket är en viktig kugge i att erbjuda eleverna goda möjligheter för högskoleförberedande studier på gymnasial nivå. Vi kommunicerar via V-klass samt i Google-miljö. Du deltar aktivt i skolans gemensamma systematiska kvalitetsarbete och fortbildning. Du arbetar med elevernas måluppfyllelse i fokus, i samarbete med skolledning och kollegor! KVALIFIKATIONER Vi söker i förstahand dig som har högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Erfarenhet av att ha arbetat i skolbibliotek, företrädesvis på gymnasiet, är meriterande! Du har god litteraturkännedom, hög digital kompetens och intresse för digital kommunikation i olika former. Kunskaper i katalogisering är en fördel. Du som söker är kreativ, kunnig, initiativtagande, strukturerad och kommunikativ. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en person med intresse och kompetens att driva utvecklingsarbete. Du drivs av att varje dag skapa goda möjligheter för våra elever att nå sina mål! ÖVRIGT På Sundsvalls Gymnasium säkerställer vi att du inledningsvis får rätt förutsättningar för att utvecklas in i bibliotekarierollen. Vi erbjuder friskvårdsbidrag. Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/ Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

26 mars 2024
Sista ansökan:
26 april 2024
Skolbibliotekarie till Lammhult skola

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! ARBETSUPPGIFTER Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 1920-åringar. Lammhults skola är en helt nybyggd skola med närhet till spännande utemiljöer, med möjlighet till utomhuspedagogik. På skolan går det ca 330 elever som är 6-16 år. På skolan möter vi dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper vill vi skapa kreativa och ansvarstagande samhällsmedborgare. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser. Många elever på vår skola har annat modersmål än svenska och därför arbetar vi aktivt för att utveckla alla pedagogers kunskaper i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever. I din roll som skolbibliotekarie i Lammhult bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur- och medieanvändning. Tjänsten innebär ett nära samarbete både med skolans skolledning, lärare och övriga pedagoger. Du kommer att ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel Legimus. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning i MIK samt budget- och inköpsansvar för skolbiblioteket. Tjänstens sysselsättningsgrad är 60 %. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie eller har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Utbildning inom pedagogik och medie- och informationskunnighet kan vara av intresse. Eftersom arbetet innebär många kontakter, både intern och externt, krävs att du har god förmåga till samarbete. Allra viktigast är att du vill arbeta med barn och unga och utveckla deras läsförmåga. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har god samarbetsförmåga. Vi söker dig som vill arbeta för att biblioteket ska vara en pedagogisk resurs som stödjer eleverna. Du arbetar för utveckling av elevens läslust och goda läsförmåga. Din kompetens kompletterar lärarnas ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens genom att använda kunskap om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik både i biblioteket och ute i klassrum och på fritidshem. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3). För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet. Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

25 mars 2024
Sista ansökan:
16 april 2024
School Librarian

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the company and its schools can be found at www.engelska.se Om ossI augusti 2024 öppnar vi dörrarna till vår nya skola, IES Österåker.  IES Österåker är en skola för förskoleklass till årskurs 9. När skolan är fullbelagd kommer den att ha cirka 600 elever fördelade på två parallella klasser. Vi följer den svenska läroplanen där upp till 50% av undervisningen sker på engelska.  IESÖ består av en  nybyggd och en delvis renoverad skolbyggnad och är belägen i centrala Åkersberga. Skolan är omgiven av idrottsanläggningar, stora grönområden och den svenska skärgården, vilket gör skolans plats unik då allt detta är inom pendlingsavstånd till Stockholm.  Ditt nya jobbVi söker dig som är utbildad bibliotekarie för att starta upp och utveckla vårt skolbibliotek på IES Österåker. Som en av de viktigaste personerna på vår skola kommer du att säkerställa att den litteratur vi har i vårt bibliotek alltid är uppdaterad för att passa just våra studenter. Du är även kreativ i ditt sätt att möta våra elever, och planerar gärna event med syfte att öka på våra elevers engagemang för läsning. Detta kan vara till exempel bokklubbar, läscirklar eller föreläsare. Din profil Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie. Du är självständig och driven, och finner en stor glädje i att arbeta tillsammans med barn. Du vet hur du skall göra för att inspirera, lära och uppmuntra våra elever att läsa. Du har även ett engagemang inom området språkutveckling och läsfrämjande.  Du uppskattar att omvärldsbevaka, och uppdaterar kontinuerligt vårt skolbibliotek för att spegla våra elevers intressen och kunskap. För att trivas hos oss är du utåtriktad, social, flexibel och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet.Du har mycket goda kunskaper i både det svenska och engelska språket, både muntligt och skriftligt. Goda IT-kunskaper är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete på bibliotek eller pedagogiskt arbete är meriterande. Tjänsten är 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut. För att söka behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan.

15 mars 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Skolbibliotekarie Snäckebacksskolan

Under höstterminen slår Snäckebacksskolan upp portarna på nytt och vi startar upp i nya, fräscha lokaler. Planeringen inför flytt och ny organisation pågår för fullt och vill du vara med och utveckla arbetet på en helt ny skola så ta chansen att vara med - sök våra tjänster! Skolan kommer att ha ca 360 elever fördelade på årskurs 4-9, där högstadiedelen utgör ca 260 av eleverna. På högstadiet finns från och med vårterminen 2024 heltidsmentorer kopplade till alla klasser. Snäckebacksskolan är en av kommunens två 4-9 skolor. Den ligger centralt i Ronneby och precis intill grönområdet Snäckebacken. Den ligger inom gångavstånd till centrum, simhall, sporthall och den vackra Brunnsparken. Det är gångavstånd även till järnvägsstationen för dig som pendlar från andra orter. Flytten till vår nya skola är planerad till vecka 44 och fram till dess är det placering för all personal på Parkdalaskolan. Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans! I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den röda tråden, en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning. Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen! Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg. Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap. Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre! ARBETSUPPGIFTER I din roll som skolbibliotekarie bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur- och medieanvändning. Du utvecklar skolans kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) och vägleder elever och lärare i informationssökning, sök- och källkritik. Du ska ta aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och samarbeta med olika ämnen och vara intresserad av skolutveckling. Du kommer att ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel Legimus. Som skolbibliotekarie ansvarar du för att utveckla Ronneby skolområdets skolbibliotek i samverkan med bibliotekarierna på Kallinge- och Parkdalaskolan. Du kommer att arbeta tillsammans med skolans lärare och pedagoger och vara en aktiv del i verksamhetsplanering och genomförande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Det är också viktigt att du har kunskap inom området medie- och informationskunnighet (MIK). Du har erfarenhet av att jobba på skolbibliotek. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och har erfarenhet av att möta barn och unga i bibliotek och klassrum. Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ ÖVRIGT Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas. Tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut. Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-10 10 29. En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.

11 mars 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Skolbibliotekarie

Pilträdsskolan är en friskola med ca 240 elever som har ledorden kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås. Skolan finns på Vallby. Vi söker nu en skolbibliotekarie. I uppdraget som skolbibliotekarie hos oss arbetar du mot högre måluppfyllelse för våra elever. Det gör du genom att leda och delta i pedagogiska aktiviteter i vårt bibliotek och ute i våra klassrum. Genom att tillämpa din kunskap om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik kompletterar du våra lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens. I övrigt ingår följande arbetsuppgifter i ditt uppdrag: • Förvärv, gallring, medieplanering och klassificeringsarbete. • Stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. • Deltagande/drivande av läsfrämjande projekt. • Undervisning i informationssökning/-hantering och källkritik. • Fortbilda och handleda skolledning och pedagogisk personal. • Organisera kulturella aktiviteter. • Arbeta för digital och traditionell läsförståelse. • Undervisning i MIK (medie- och informationskunnighet) På Pilträdsskolan arbetar vi för en ökad lust att lära hos varje elev. Som skolbibliotekarie blir du en del av deras lust att lära och läsa och har ett nära samarbete med både lärare, elevhälsa och skolledning. Vi söker dig med högskoleexamen som bibliotekarie 180hp, eller kandidatexamen 180hp varav 90hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som bibliotekarie, särskilt skolbibliotekarie eller annat pedagogiskt arbete inom skola. Du har en god kännedom och vana av skolans styrdokument samt om pedagogik och lärande. Du har en god digital kompetens och har samtidigt en hög media- och informationskunnighet. Vidare har du kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och deras funktion sett till att förvärva och bibehålla kunskap. Som person månar du om eleverna och är nyfiken på hur du kan få dem att lyckas ytterligare. Du är trygg i ditt uppdrag och hittar kreativa lösningar. Tjänsten är en projektanställning på 50%. Möjlighet kan finnas för en framtida fast tjänst.

15 februari 2024
Sista ansökan:
30 april 2024