Ämneslärare, 7-9

Sök bland 526 lediga jobb som Ämneslärare, 7-9 och börja ditt nya yrkesliv idag!

Anpassade grundskola söker lärare

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid. Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar. Den anpassade grundskolan är belägen på Kristinedalskolan, i centrala Stenungsund och erbjuder årskurserna 1-9 samt möjlighet för våra elever att läsa mot såväl grundskolans ämnen som anpassade grundskolans ämnen och ämnesområden. ARBETSUPPGIFTER Stenungsunds kommun söker en lärare med specialärarkompetens, inriktning intellektuell funktionsnedsättning / utvecklingsstörning till vår anpassade grundskola. Du som lärare ska ansvara för planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Det innebär att undervisa, dokumentera, följa upp och utvärdera samt medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete. Som lärare kommer du att ingå i ett arbetslag som består av andra speciallärare, elevassistenter och fritidspedagoger. Du är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten. Du genomför utvecklingssamtal och deltar i nätverksmöten kring eleven. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning som speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och behörighet att undervisa i anpassade grundskolans ämnesområden. Behörighet att undervisa i anpassade grundskolans ämnen på lågstadiet är kraftigt meriterande. Din elevsyn präglas av en tilltro till elevens förmågor och du ser det som ditt ansvar att, genom ett relationellt arbetssätt och med hjälp av olika typer av anpassningar, ge eleven de förutsättningar hen behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål. Som person är du en tydlig ledare i klassrummet, för såväl eleverna som de elevassistenter du har ansvar för att arbetsleda, men också en inlyssnande kollega som värderar arbetslagets olika erfarenheter och kompetenser och kan se de möjligheter som kommer av att arbeta i team. På samma sätt betraktar du vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner som besitter viktiga erfarenheter och insikter i det gemensamma eftersträvandet efter ett balanserat heldagsperspektiv. Vi vill att du som person ser utvecklingsarbete som något positivt, och vill vara med och utveckla den Anpassade Grundskolan och i förlängningen dig själv som person. Vi ser det som viktigt att du: - har en välutvecklad kommunikativ och pedagogisk förmåga. - ser vikten av samarbete då en stor del av arbetet innebär att arbeta i team runt eleven. - kommunicerar, tar ansvar för och skapar ett gott arbetsklimat för en lugn, trygg och trivsam skolmiljö. - är öppen, lyhörd och har förmåga att utöva ett tryggt och tydligt ledarskap i kontakt med eleverna. - ser ett samarbete med hemmen som mycket viktigt och som en förutsättning för en bra verksamhet. Då vi ser digital teknik som pedagogiska verktyg för lärande är det viktigt att du har digital kompetens och är intresserad av att utveckla det digitala lärandet. Den anpassade grundskolan samarbetar tätt med grundskolan genom att ha gemensamma moment inom den ordinarie undervisningen men även gemensamma fritidshem för de elever i anpassade grundskolan som trivs och utvecklas i en grundskolemiljö. Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. Hos oss får du tillgång till en hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

1 mars 2024
Sista ansökan:
29 mars 2024
Vik lärare Spanska åk6-9, 100%

I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Broskolan är en högstadieskola med årskurs 7–9 ”mitt i byn” i centrala Bro. Här går ungefär 335 elever, varav två tredjedelar bor i skolans närhet och övriga kommer med buss från mindre samhällen lite längre bort. Lärare i spanska, 100%, åk6-9 VIKARIAT Möt våren i Broskolan?  Vi är den lilla skolan med det stora engagemanget. I Broskolan har drygt 300 elever och ungefär 40 medarbetare sin vardag. Vi arbetar hårt och tillsammans för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för lärande, vänskap och delaktighet. Skolan har både arbetslag och ämneslag som organisatorisk bas, med målet att ingen ska känna sig ensam i ett svårt uppdrag - varken elever eller vuxna. Arbetsbeskrivning  Vi söker dig som vill ta vid när vår ordinarie lärare i spanska är föräldraledig under våren. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för ämneslärare på högstadiet, inklusive del av mentorskap. Vem vi söker – kvalifikationer och egenskaper Vi hoppas självklart hitta en vikarie med legitimation i spanskämnet för åk 7-9, men vet att det kanske är optimistiskt. Sökande utan lärarlegitimation kan komma i fråga om de kan styrka kunskaper och erfarenheter på annat sätt. Det är viktigt med erfarenhet av att leda barn och/eller ungdomar till lärande och med personlig lämplighet. I personlig lämplighet lägger vi vikt vid förmågan att leda elevgrupper och vilja att samarbeta med kollegor i skolan.   Sök nu, vi är lite sent ute!  Intervjuer kommer att ske löpande och så snart vi har träffat en god kandidat, genomfört referenstagning mm så kan rekryteringen slutföras. Ha gärna dina referenser klara redan vid första intervjutillfället. Om du inte har utdrag ur belastningsregistret redan bör du beställa det snarast. Vi har gärna kontakt med dig som själv är intresserad av uppdraget med avböjer bestämt kontakt med kommersiella aktörer.  I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa. Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

1 mars 2024
Sista ansökan:
15 mars 2024
Lärare i matematik/NO till Viksängsskolan

Söker du en skola med utvecklingsanda och trygghet? Då är du välkommen till oss på Viksängskolan! Viksängsskolan är en 7-9 skola och består av två verksamheter, en grundskola och en grundsärskola. Hos oss är det viktigt att eleven är i fokus, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har en utmärkande populär idrottsprofil vilket innebär att hos oss får alla elever ha idrott fyra gånger i veckan, det är något som vi är väldigt stolta över. Viksängsskolan ingår i barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida https://skola.vasteras.se/grundskolor/viksangsskolan ARBETSUPPGIFTER Du kommer att undervisa i matematik och NO i grundskolan och är du behörig i annat ämne undervisar du i det också. I alla dina ämnen är du ansvarig för att planera, leda, bedöma och utvärdera lektionerna och eleverna. Du följer läroplanen och gör ditt yttersta för att eleverna ska nå målen. Du kommer ha flera kollegor med samma ämnesbehörigheter i ditt team som du samarbetar med. KVALIFIKATIONER Du som söker har lärarexamen och giltig lärarlegitimation med behörighet i matematik och NO för senare åldrar. Tidigare erfarenhet av arbete inom skolverksamhet eller arbete med barn och unga är ett plus. Du måste ha kunskap att använda dator och annan övrig teknik i din undervisning. I din roll hos oss på Viksängsskolan är det viktigt att du värdesätter mångfald och olikheter och du har lätt för att skapa relationer med elever och vårdnadshavare. Du tycker om att samarbete och du vill bidra till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och lyfter varandra! Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

1 mars 2024
Sista ansökan:
15 mars 2024
Grundskollärare åk 7-9 till nya Alléskolan

Ref: 20240371 Arbetsuppgifter Just nu byggs den första högstadieskolan i Hyllie - Alléskolan. Skolan som kommer rymma 550 elever startar med åk 7 till hösten och kommer att växa årskursvis. Vi söker behöriga lärare i samtliga ämnen för årskurs 7–9 för att skapa skolans första arbetslag. Som lärare på Alléskolan ges du möjlighet att få vara med att bygga upp en ny skola, skapa traditioner och ingå i en gemenskap som ska hålla i decennier framöver. Häng med från början när skolan startar läsåret 2024/2025!    Som lärare på Alléskolan kommer du att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 7–9 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du undervisar om och för framtiden där du inger såväl hopp som handlingskraft. Du utmanar dig själv genom att söka nya vägar och sätter din egen undervisning i nya perspektiv.   I ditt uppdrag kommer det ingå mentorskap. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.    Kvalifikationer Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i åk 7-9. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.    Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.   Välkommen med din ansökan!   Om arbetsplatsen Alléskolan kommer vara färdig för inflytt inför läsåret 25/26 och kommer därför under första läsåret samlokaliseras med MIS -Malmö International School. MIS finns på Lingatan i Hyllie. Eleverna kommer under läsåret 24/25 ha vissa lektioner på Hyllievångsskolan. Alléskolan kommer inledningsvis att tillhöra Hyllievångsskolans rektorsområde. Rektor har tidigare erfarenhet av att starta en ny skola, den nuvarande Hyllievångsskolan. Alléskolan blir den första högstadieskolan i Hyllie som är en spännande stadsdel att arbeta i. Från att ha varit bördig åkermark har stadsdelen vuxit snabbt till att bli en tätbebyggd plats med stort klimat- och hållbarhetsfokus. Det råder en positiv gemenskap mellan de som bor och arbetar i området genom t.e.x delaktighet och samverkan - för att tillsammans få området att växa.  Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: Flera tjänster Tillträde: Höstterminen 2024 Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Grundskollärare åk 7-9 till nya Limhamnsskolan

Ref: 20240383 Arbetsuppgifter Limhamnsskolan startar upp verksamhet på högstadiet läsåret 2024/2025 med tre klasser i årskurs 7. Skolan kommer att växa underifrån under tre år och första året enbart ha ca 85 elever. Nu söker vi dig som är legitimerad lärare för årskurs 7 - 9. Vi går ut med en bred annons då vi behöver lärare i alla ämnen. Limhamnsskolan stod klar 2019 och vi erbjuder en fin byggnad med fräscha, moderna lokaler. På skolan finns arbetsrum för personalen, grupprum till alla hemklassrum samt alla specialsalar. Skolan ligger utmed Limhamnsvägen i Limhamns sjöstad med närheten till Ribersborgstranden, havet, grönområden, Limhamns centrum samt bussar till Centralen och Hyllie. Limhamnsskolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för ca 450 elever.  Vi behöver dig som är intresserad av att tillsammans med skolledning och kollegor starta upp och utveckla vår nya fina skola.   Kvalifikationer Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 7 - 9. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.  Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.  Utifrån aktuell forskning utvecklar du ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.  För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du uppskattar att vara med och utveckla verksamheten, att du kan inspirera andra samt att du trivs när du blir utmanad.  Välkommen med din ansökan!  Om arbetsplatsen Limhamnsskolan stod klar 2019 och vi erbjuder en fin byggnad med fräscha, moderna lokaler. På skolan finns arbetsrum för personalen, grupprum till alla hemklassrum samt alla specialsalar. Skolan ligger utmed Limhamnsvägen i Limhamns sjöstad med närheten till Ribersborgstranden, havet, grönområden, Limhamns centrum samt bussar till Centralen och Hyllie. Limhamnsskolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för ca 450 elever i årskurserna 7 – 9. Målsättningen för verksamheten är Varje elevs bästa skola som vi arbetar med genom att hitta strategier för varje elev och stärka denna i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 9 Tillträde: Höstterminen 2024 Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Lärare i Spanska till Internationell Grundskola

Drivs du av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Vill du arbeta i en internationell miljö och vara med och göra skillnad för varje enskild elev? Då kan denna tjänst som lärare i spanska på Nordic International School i Kalmar vara något för dig! Nordic International School är en del av utbildningskoncernen Watma Education och har idag sju grundskolor med internationell profil. Läs mer om hur vi arbetar med tydligt fokus på ordning och reda och undervisning som tar till sin utgångspunkt i forskning https://nordicinternational.se/app/uploads/sites/14/2022/08/Broschyr_Nordic_210x275_ENGELSKA_2022-2023_WEBB.pdf. På vår grundskola i Kalmar går idag cirka 300 elever i årskurs 4–9. Skolan grundades 2020 och är belägen på Linnégatan 5 i centrala Kalmar. The Watma Way of Working 💙 Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2023/2024 cirka 6000 elever och 750 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning. Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del. Vårt erbjudande ⭐ Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas. Hos oss får du bland annat... · En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta · Engagerade kollegor i en växande skolkoncern · Karriärutveckling genom Watma Academy · Friskvårdsbidrag Ditt uppdrag 💡 Som lärare hos oss är du en viktig del av ett team, både inom skolan och senare med kollegor på andra skolor inom Watma Education. 💡 Ditt huvudsakliga ansvar innefattar undervisning inom spanska vilket innebär att planera, genomföra och utvärdera din egen undervisning. 💡 Mentorskap ingår i tjänsten. Vi söker dig som... ✔ är utbildad lärare ✔ är en naturlig lagspelare ✔ är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet ✔ har goda kunskaper i engelska Det är meriterande om du... · har tidigare erfarenhet av arbete som lärare För att lyckas med uppdraget behöver du vara tillgänglig för eleverna, närvarande och inkluderande och lägga stort värde i att skapa goda relationer med så väl elever som vårdnadshavare, kollegor och skolledning. I gengäld kommer du att bli en del av ett drivet kollegium, i ett företag med ett tydligt högre syfte - att förändra samhället genom att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning. Villkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas (Ferietjänst) Tillträde: HT 2024 Tjänstgöringsgrad: 50% Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning. Urvalsarbetet kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum. Välkommen med din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta: Jenny Hultsberg, Rektor, [email protected]

1 mars 2024
Sista ansökan:
31 mars 2024
Lärare i Hem och Konsumentkunskap Kronoberg Skola

Drivs du av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Vill du vara med och göra skillnad för varje enskild elev? Då är du den vi söker till vårt nästa Dream team i HHK! Kronoberg skola är en del av utbildningskoncernen Watma Education. På Kronoberg Skola prioriterar vi mötet mellan elev och lärare och anser att lärarens personliga kontakt med eleven är av största vikt. Skolan har idag cirka 400 elever och är belägen på Vallgatan i centrala Växjö. Till hösten kommer vi att skifta lite i ämnena på skolan och våra HHK lärare undervisa i annat. Därför söker vi nu två lärare som brinner för sitt ämne och vill vara med i vårt härliga lärarteam. The Watma Way of Working 💙 Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2023/2024 cirka 6000 elever och 750 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning. Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del. Vårt erbjudande ⭐ Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas. Hos oss får du bland annat... · En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta · Engagerade kollegor i en växande skolkoncern · Karriärutveckling genom Watma Academy · Friskvårdsbidrag Ditt uppdrag 💡 Som lärare hos oss är du en viktig del av ett team, både inom skolan och senare med kollegor på andra skolor inom Watma Education. 💡 Dina huvudsakliga ansvar innefattar undervisning inom HKK vilket innebär att planera, genomföra och utvärdera din egen undervisning. 💡 Mentorskap kan ingå i tjänsten. Vi söker dig som... ✔ är utbildad lärare ✔ är en naturlig lagspelare ✔ är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet Det är meriterande om du... · har tidigare erfarenhet av arbete som lärare För att lyckas med uppdraget behöver du vara tillgänglig för eleverna, närvarande och inkluderande och lägga stort värde i att skapa goda relationer med så väl elever som vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Villkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas Tillträde: HT 2024 Tjänstgöringsgrad: 100% Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning. Urvalsarbetet kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum. Vid frågor är du välkommen att kontakta: Agneta Eliasson, Rektor, [email protected] Alt. Jonna Ahlqvist, Bitr. rektor, [email protected]

1 mars 2024
Sista ansökan:
31 mars 2024
Lärare i trä- och metallslöjd till Åsedaskolan 7-9

Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen! Åsedaskolan ligger naturskönt med den mindre skolans fördelar. Vi har några minuter till naturen, fint elljusspår, ishall, och stora grönytor. En tillbyggnad av skolan är förestående. Skolan har hög lärarbehörighet och många av lärarna har arbetat på skolan under lång tid. Högstadiet har cirka 170 elever fördelade på tre paralleller i varje årskurs. Vi arbetar i arbetslag med fokus på elevernas bästa. Vi samarbetar också med Åsedaskolan F-6 som finns belägen i anslutning till högstadiet. Vi har skolsköterska och kurator på skolan som tillsammans med speciallärare, rektor och specialpedagoger deltar i skolans elevhälsoteam som träffas en gång i veckan. Skolan har ett trygghetsteam som träffas regelbundet. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en lärare i trä-och metallslöjd för åk 7-9. Tjänsten kan kombineras med annat ämne för att få heltid. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. Du utgår från kursplan med centralt innehåll i din undervisning och använder arbetssätt och metoder som möter de elever du undervisar. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen som du anpassar utifrån elevernas olika förutsättningar. Du samverkar med kollegor, elever och deras vårdnadshavare. Klassmentorskap tillsammans med en kollega ingår i tjänsten. KVALIFIKATIONER Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Planering, genomförande av undervisning, efterarbete samt betyg och bedömning ingår i arbetsuppgifterna. Du har förmåga att skapa relationer med dina elever och anpassar undervisningen efter elevernas förmågor. Du trivs att arbeta i arbetslag och bidrar till en god arbetsmiljö där det kollegiala lärandet står i fokus. Du är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har mycket god samarbetsförmåga och bygger relationer såväl med elever som deras vårdnadshavare. ÖVRIGT Intervjuer kommer att genomföras innan ansökningstiden gått ut så tveka inte att ansöka! Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära ett utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

1 mars 2024
Sista ansökan:
1 april 2024
Ämneslärare praktiska/estetiska ämnen - Idrott och hälsa 100% till åk 4-9

Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. ARBETSUPPGIFTER Du blir en viktig del i ett väl fungerande arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. Du blir också mentor för någon av våra klasser tillsammans med en eller flera kollegor. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är behörig och legitimerad för att undervisa i Idrott och hälsa i årskurs 4-9. Vi söker en lagspelare med hög social kompetens och en positiv elevsyn. Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt i ditt bemötande med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är öppen för att lära av andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är organiserad och strukturerad såväl som driven i din professionella roll. Du har en vilja och stor handlingskraft i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Det är en självklarhet för dig att arbeta systematiskt och effektivt samtidigt som du är bekväm med digital teknik. ÖVRIGT Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen. Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

1 mars 2024
Sista ansökan:
24 mars 2024
Lärare åk 7-9 Ma/No, Junkaremålsskolan

Att Tranås ligger nära gränsen till Östergötland med närhet till flera större städer, men ändå i Småland, märks tydligt. Med sitt läge har Tranås alltid varit en given handelsstad, fylld med drivna entreprenörer med en stadig fot i den småländska myllan. I Tranås kan du bo och verka tryggt – med närhet till varandra, naturen, skolan och fritidsaktiviteterna. Här blir det mer tid över till det som du tycker är viktigt i livet. OM ARBETSPLATSEN Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, särskola, elevhälsa och resursteam. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun. Junkaremålsskolan är en F-9 skola belägen i Tranås, den är uppdelad i två stadier och högstadiet inrymmer ca 400 elever och 50 personal. Vår verksamhet ger möjlighet till elevcoacher, stödpedagoger och elevhälsa som stöd för elevernas utveckling och lärande. Du arbetar som undervisande lärare tillsammans med rektor och kollegor för att ge eleverna en så god utbildning som möjligt. Här har du möjlighet att arbeta på en skola med elevernas bästa i fokus. ARBETSUPPGIFTER Du kommer undervisa för elever i åk 7-9. Som lärare förväntas du planera och strukturera din undervisning efter styrande Läroplan och aktuell forskning inom ämne och lärande. Du förväntas att fortlöpande utvärdera din egen undervisning och ge eleverna återkoppling i sitt lärande. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans för ni undervisningen framåt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med lärarlegitimation och behörighet för Ma och NO åk. 7-9. För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har: • Flexibel: Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. • Kommunikativ och tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. • Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. • Ledarskap: Leder och motiverar andra för att e­ffektivt nå mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. • Strukturerad och kvalitetsmedveten: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad. ANSTÄLLNING Tillsvidareanställning, 100 %. Ferietjänst. Tillträde: 2024-08-09. LÖN OCH FÖRMÅNER I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR. ANSÖKAN För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.  Varmt välkommen med din ansökan!

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024