Gruppledare inom socialtjänst

Sök bland 12 lediga jobb som Gruppledare inom socialtjänst och börja ditt nya yrkesliv idag!

Gruppledare till ungdomsgruppen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll. Välkommen till oss Vi söker nu en gruppledare som vill jobba hos oss på ungdomsenheten! Ungdomsenheten består av två grupper, en utredargrupp och ett placeringsteam. I enheten finns även socialsekreterare hos polis och i höst kommer vi att börja arbeta med SIG, sociala insatsgrupper. Vi rekryterar just nu också socialsekreterare som är riktade mot målgruppen ungdomar med normbrytande beteende. Nu söker vi dig som vill leda utredargruppen och som är sugen på att utveckla arbetet med SIG. Efter sommaren börjar även en avtalssamordnare på enheten. Avtalssamordnaren kommer bland annat vara socialsekreterare behjälplig inför placeringar. Vi har även en avtalscontroller på 50% som gör seriositetsprövningar på de vårdgivare vi köper vård av. Hos oss är kvalité viktigt!  Verksamhetsområdet Barn, unga och familj i Hägersten- Älvsjö består av sex enheter; mottagning, barn, barn och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. Vårt Verksamhetsområde leds av en områdeschef och sex enhetschefer. Vi har precis genomfört en viktig verksamhetsförändring som har medfört att arbetsledningen är ännu närmare och mer tillgänglig. Gruppledaren leder våra medarbetare i det dagliga arbetet. Tillsammans satsar vi nu framåt och hjälps åt att skapa en socialtjänst som är modern, präglas av hög kvalitet och går i linje med nya socialtjänstlagen. Vill du vara med oss på resan och utveckla både dig själv och vår organisation? Då ser vi fram emot din ansökan! Vi erbjuder Som gruppledare kommer du jobba tätt ihop med dina gruppledarkollegor och enhetschef. Vi är i början av att skapa en stark och stabil enhet som präglas av tillit och ett nära samarbete. Du får tillgång till extern handledning. Verksamheten utvecklas löpande och du blir en viktig del i den utvecklingen. Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid. Du får friskvårdsbidrag à 3000 kronor per år och har möjligt att ansöka om semesterväxling. För att få en bra start på din nya arbetsplats lägger vi stor vikt vid din introduktion och du får stöd främst av din enhetschef och närmsta kollega. Läs mer om förmåner i Stockholm stad på: https://jobba.stockholm/formaner Din roll Du kommer att vara gruppledare i en av våra utredningsgrupper med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU för ungdomar 12-20 år och deras familjer. Som gruppledare arbetsleder och stöttar du socialsekreterarna i både beslutsfattande och i det sociala arbetet. Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen, leder ärendedragningar, fördelar ärenden och finns tillgänglig för socialsekreterarna i det dagliga klientarbetet. Du förväntas även fånga upp dina medarbetares prestation och upplevelse av sin arbetssituation. Detta arbetas sedan vidare med tillsammans med enhetschef. Du tar fram statistik och deltar i verksamhetsplaneringen. Tillsammans med enhetschef och mentor ansvarar du för nyanställdas introduktion. Du säkerställer att nya socialsekreterare kommer in i arbetet och känner sig bekväma med myndighetsutövningen. Ett särskilt fokus är att arbeta med ”early starters”; att i tidigt skede fånga upp barn som är på väg att dras in i kriminalitet.  Du hanterar planeringen vid frånvaro och säkerställer att det dagliga arbetet fungerar. Du deltar i verksamhets- och metodutveckling och implementering av nya arbetssätt och mål och du kan vara representant i olika nätverk. Du kommer att ingå i en lärande organisation, som befinner sig  i en femårig implementering av Signs of safety. Du får möjlighet att bidra till den proaktiva anpassningen av det arbetssätt vi långsiktigt skapar för att möta framtidens socialtjänst med tidiga, förebyggande och kvalitativa insatser för våra målgrupper. På vår enhet stöttar vi varandra och prioriterar en positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har: • socionomexamen • flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom • aktuell erfarenhet av att arbetsleda socialsekreterare i socialtjänsten  • kunskap om bedömningsinstrument EARL/SAVRY/iRisk Det är meriterande med: • budgetmedvetenhet • kunskap och erfarenhet av Signs of Safety                                                                                        Du är en stabil arbetsledare som drivs av att sätta upp mål och uppnå goda resultat. Du är engagerad, självgående och har lätt för att prioritera och effektivisera ditt arbete. Du är van att samarbeta och är lyhörd inför att ge rätt stöd och styrning i socialsekreterarnas arbete. Att vara tydlig är viktigt för dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig vilja, förmåga och färdighet för tjänsten. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

18 juli 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Gruppledare till Kriscentrum-Kruton, Stockholms stad

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn. Välkommen till oss Kriscentrum-Kruton är Stockholms stads skyddade boende för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn samt kvinnor och män utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten ingår i Enheten för stöd och skydd. På enheten arbetar cirka 70 medarbetare samt timanställda, uppdelat i fem verksamhetsområden. Inom vårt verksamhetsområde Kriscentrum-Kruton arbetar 20 medarbetare. Vi har plats för 18 kvinnor med eller utan barn där inskrivning kan ske akut eller planerat. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och är bemannade dygnet runt med vaken natt-personal. Vi tar emot kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns också två externa lägenheter där vi kan ta emot män utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt par med barn under ett år. Vi erbjuder Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter och du kommer erbjudas handledning varannan vecka av en extern handledare. Vi tillämpar semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Du kan även förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Läs gärna mer om våra förmåner inom staden här.   Din roll Som gruppledare hos oss kommer du att arbeta på det skyddade boendet. Vår personalgrupp består av 11 socialsekreterare, tre behandlingsassistenter, en samordnare, en administrativ assistent, en biträdande enhetschef och två hantverkspedagoger. Du kommer att arbeta under kontorstider. Alla som placeras på Kriscentrum-Kruton får oavsett ålder en egen kontaktperson.Vi ingår i enheten för stöd och skydd, ESS, där även Barnahus, Origo, Essinge HVB och Eurenii minne ingår. I rollen som gruppledare hos oss kommer du bland annat att: leda och fördela det dagliga arbetet leda morgon- och lunchöverlämningar leda onsdagarnas teammöten med den personalgrupp som inte har handledning ansvara för schemaläggning, ledighetsansökningar och vikarietillsättningar ansvara för uppdateringar av verksamhetens rutindokument göra veckovisa stickprovskontroller i verksamhetens förda journaler vid behov stötta medarbetare i deras klientprocesser stötta enhetschefen vid nyrekryteringar ansvara för introduktion av ny personal/vikarier. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som: har en socionomexamen tidigare har arbetslett en arbetsgrupp har erfarenhet av målgruppen: kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck har arbetat med personer som befinner sig i en kris Det är meriterande om du har: en utbildning i FREDA och/eller tejping För att trivas i rollen som gruppledare hos oss söker vi dig som har en väldigt god samarbetsförmåga. Det är av stor vikt att du bemöter alla i din roll på ett respektfullt vis. Vi ser att du har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt där du sätter upp och håller tidsramar. I rollen är det viktigt att vara trygg, stabil och har självinsikt. Framförallt att se relationer i sitt rätta perspektiv och skilja på det personliga och professionella. Du agerar lugnt, stabilt och är kontrollerad i pressade situationer där du behåller ett realistiskt perspektiv på olika förhållanden och fokuserar på rätt saker. Du är bra på att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll i sammanhanget och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. I rollen är det viktigt att du kommunicerar på ett tydligt sätt där du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.   Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten. Övrigt Kriscentrum-Kruton kan ta emot 18 kvinnor och upp till 25 barn. Vi tar emot placeringar dygnet runt, årets alla dagar. Vi har ett kvinnoteam om fem socialsekreterare som är kontaktpersoner för placerade kvinnor och ett barn- och ungdomsteam om sex socialsekreterare som är barnens kontaktpersoner. Vi erbjuder, stödjande samtal, stöd och råd i olika praktiska frågor däribland i rättsprocessen, men bistår även samhällsinformation i stort. Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

17 juli 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Utvecklingsledare till individ och familjeomsorgskontoret (IFK)

Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning. Söker du en utmanande och meningsfull roll där du kan göra skillnad? Vi letar nu efter en vikarierande utvecklingsledare då vår nuvarande medarbetare går på föräldraledighet. Detta är en unik möjlighet för dig som brinner för utveckling och ledarskap att ta ett stort ansvar och bidra till att forma framtiden. Hos oss erbjuds du en bred och självständig roll med utrymme att arbeta med utveckling och förbättring. Du blir en del av en inkluderande arbetsplats där vi värdesätter varandras kompetenser och styrkor, och alltid strävar efter att skapa en god och stimulerande arbetsmiljö. Individ och familjeomsorgskontoret består av tre enheter; enheten för barn och unga, enheten för stöd och insatser barn och unga  samt enheten för vuxna. Till detta finns ett team för stödfunktioner. Teamet består av utvecklingsledare, samordnare och administratörer som rapporterar direkt till kontorschefen. Arbetsbeskrivning  Som utvecklingsledare bidrar du till att driva kontorets utvecklingsarbete framåt i linje med uppsatta mål. Du håller dig à jour med vad som är på gång inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden och hjälper respektive enhet i arbetet. En del av arbetsuppgifterna är mer av en controllerfunktion där du har fokus på uppföljning och jämförelser med andra för att bidra till kontorets utveckling. En stor del av tjänsten innebär nära samarbete och kontakter med olika aktörer, såväl internt som externt, med fokus på god kvalitet för brukaren. Då socialtjänsten står inför en ny lagstiftning kommer de närmaste åren ha ett fokus på att hjälpa verksamheten att ställa om för att möta behoven såväl som att vidareutveckla befintligt arbete. Arbetet behöver utföras strukturerat, rättssäkert och metodiskt. Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet - Utreda enligt lex Sarah - Uppföljning av verksamheter inom nämndens områden - Utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom individ och familjeomsorgen - Omvärldsbevakning - Rekvirering av statsbidrag - Samordning av politiska uppdrag och tjänsteskrivelser till nämnd - Framtagande av politiskt styrande dokument - Ingå i kommunens utvecklingsnätverk, nätverk för målstyrning och resultatplanering samt nätverk för lokalsamordning Som person är du initiativtagande, utåtriktad och tar en självständig roll i att driva förändringsarbete. Du är flexibel, drivs av att lösa problem och trivs i en strategisk roll där du får möjlighet att både utveckla och utvecklas. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka både internt och externt. Du har ett strukturerat arbetssätt, är bra på att jobba i flera parallella processer och har en god analytisk förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Den vi söker har: - Universitets-/högskoleexamen som socionom, statsvetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig - Erfarenhet av utredningsarbete, analys och leverans av beslutsunderlag till socialnämnd eller motsvarande nämnd - Kunskap om Socialtjänstlagen, Förvaltningsrätt och övriga lagstiftningar som härrör socialtjänstens område - Förmåga att uttrycka sig väl och pedagogiskt samt behärskar svenska på hög nivå, i både tal och skrift - Vana att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete - Erfarenhet av arbete med verksamhetsuppföljning - God förmåga att ta till sig och arbeta i digitala verktyg samt god administrativ förmåga - Ett strukturerat arbetssätt och en god analytisk förmåga Det är meriterande om du även har erfarenhet av: - Att arbeta inom individ och familjeomsorg kopplat till systematiskt kvalitetsarbete - Utveckling av ledningssystem - Processkartläggning - Projektledning - Erfarenhet av avtalsuppföljning - Erfarenhet av arbete med upphandling och avtalsfrågor - Erfarenhet av att utreda Lex-Sarah anmälningar Anställningen avser vikariat på cirka ett år med möjlighet till förlängning och omfattar heltid. Tillträde i november 2024 enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Som ett led i rekryteringsprocessen ingår även att genomföra arbetsprover.  Vi ser gärna ett utdrag ur polisens belastningsregister inför anställning. Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

17 juli 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Samordnare till Sigtunaboendet

Ref: 20241525 Arbetsuppgifter Välkommen till Sigtunaboendet! Vi som arbetar här är stolta över vårt boende och vårt arbete som ligger i framkant när det kommer till det skadereducerande arbetet i Sverige. Vi söker dig som vill vara en del av vårt team och bidra till vårt fortsatta arbete framåt i rollen som vår nya samordnare.  På Sigtunaboendet arbetar vi riktat mot hemlöshet och aktivt bruk av droger. Hos oss bor personer i olika åldrar, med olika bruk av droger och med skilda livshistorier. Det ställer krav på oss som arbetar här att kunna växla mellan olika strategier och bemötande beroende på vilken person vi möter. Det ställer även krav på verksamheten att hela tiden utvärdera och hitta nya lösningar på det som vi ställs inför. På boendet arbetar ett dagteam bestående av sex socialsekreterare och en lokalvårdare samt ett kväll- och helg-team som består av fyra socialpedagoger. Boendet är även bemannat med vakt dygnet runt. Som samordnare arbetar du dagtid mån-fre.  Som samordnare ingår bland annat följande arbetsuppgifter:  • Samordning kring det dagliga arbetet • Representera verksamheten i olika forum, internt och externt • Handledande uppdrag för kollegor • Ett större administrativt ansvar (mestadels arbete kring rutiner, processer etc.) • Hålla i introduktion för nya medarbetare • Administrera bemanning av vikarier vid behov Vi söker dig som vill bli en del av både det dagliga arbetet och bli en resurs i omvärldsanalyser och utvecklingsarbete. Som anställd hos oss erbjuds du, förutom det kollegiala utbytet, en gedigen introduktion, extern handledning, flextid, metodutveckling samt friskvårdsbidrag. Kvalifikationer Vi söker dig med socionomexamen med erfarenhet av att arbeta i någon form av koordinerande uppdrag. Vi vill också att du har erfarenhet av klientnära arbete, erfarenhet av arbete på behandlingshem och/eller boendeverksamhet samt kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, skadereducerande arbete samt dokumentationsvana. Det är meriterande med erfarenhet av vår målgrupp, dvs.personer med ett aktivt beroende som också befinner sig i hemlöshet. B-körkort för manuellt växlad bil samt god körvana är också meriterande. Eftersom vårt arbete innebär mycket kommunikation, både i form av skriftlig dokumentation och samtal krävs goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som uppskattar att driva processer framåt. Vidare är du en person med en hög grad av tålamod som behåller lugnet och har en vana av mer akuta situationer. I förhållande till arbetsgruppen behöver vi dig som är samarbetsinriktad, lyhörd och arbetar för att skapa ett gott arbetsklimat. Du reflekterar över dina egna handlingar samt är trygg i att både ge och ta feedback. Du har också en hög nivå av flexibilitet, både vad det gäller bemötande i olika situationer och förändrade omständigheter.  Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  Om arbetsplatsen Sigtunaboendet är ett lågtröskelboende för personer som befinner i i hemlöshet och som har ett aktivt bruk av droger, ofta i kombination med samsjuklighet. Sektionen består av Sigtunaboendet och uppsökarverksamheten för vuxna.  Vi som arbetar här vet att vi behöver varandras olika erfarenheter och kompetens för att ta såväl små som stora kliv när det kommer till att bedriva ett socialt arbete med hög kvalitet för vår målgrupp. Vi möter Malmöbon där den är och hittar vägar till förändring tillsammans med individen. En av våra framgångsfaktorer är att vi under åren har lyckats väl när det kommer till att etablera goda och starka samarbeten med interna och externa aktörer såsom Region Skåne, polis och universiteten i Malmö och Lund. Förutom att vi kan göra mer när vi är fler, så öppnar det fler dörrar till positiv förändring för våra boende. Återkommande bjuder vi in och blir inbjudna till samarbete internt och externt. Vi håller föredrag om verksamheten och de lärdomar vi gör på resans gång. Det är en uppgift som vi tar oss an tillsammans i personalgruppen.   Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare  Omfattning: Heltid  Antal tjänster: 1 Tillträde: Enligt överenskommelse Övrigt Intervjuer kommer att hållas 19 och 22 aug. Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.

9 juli 2024
Sista ansökan:
13 augusti 2024
Vi söker rutinerad gruppledare till barn- och ungdomsverksamheten

Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Välkommen med din ansökan. Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun. Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité. Om rollen Hej! Vi heter Sara Berglund och Therese Björklund Aspelin. Vi är enhetschefer inom Sektor Social omsorg enheten IFO. Vi söker nu efter dig som är en rutinerad och klok gruppledare med hjärtat på rätt ställe. Tillsammans med oss och alla som jobbar här inom barn och ungdomsverksamheten kommer du att ansvara för utveckling av arbetssätt, metoder, uppföljning och dokumentation. Bra stämning på jobbet, gott samarbete och en riktigt bra arbetsmiljö är något vi arbetar för och som vi tycker är superviktigt. Vi tycker att det är viktigt att du liksom vi är lika engagerad i att vi ska ha det bra tillsammans på jobbet – trivs man gör man ett bra jobb. Vår verksamhet kräver ständig förbättring och utveckling för att vi på bästa sätt ska kunna fullgöra vårt grunduppdrag och ge våra kommuninvånare rätt stöd och hjälp. För att vi som enhetschefer ska kunna ägna oss åt vårt uppdrag att leda våra enheter framgångsrikt behöver vi ha en riktigt bra gruppledare för barn - och ungdomsverksamheten – och det är här DU kommer in. Just nu görs stora satsningar på individ- och familjeomsorgen och vi vill ha med dig i arbetet att kunna erbjuda våra medborgare bästa möjliga stöd. Tillsammans vill vi skapa en arbetsplats som kännetecknas av bra struktur, ordning och reda och ett klientarbete där vi har tid för riktigt bra samverkan och tid för återhämtning. För att nå dit behöver vi din hjälp! I tjänsten som gruppledare ingår det bland annat att: • ansvara för att leda, fördela och agera i det dagliga operativa arbetet mot våra gemensamt satta mål. • handleda och arbetsleda medarbetarna samt ge stöd till medarbetarna att prioritera i vardagen vid behov • du har enskilda regelbundna ärendegenomgångar med medarbetarna • stå för i ärendedragningar och gruppmöten • engagerat arbeta för en god arbetsmiljö • du har huvudansvaret för att forma och driva verksamhetsutvecklingen avseende barn och unga med utformning av rutiner, riktlinjer och andra övergripande styrande dokument. Detta är verkligen en möjlighet för dig som gillar utveckling! • säkerställa att medarbetarna arbetar i enlighet med evidensbaserad praktik, rättspraxis, omvärldsbevakningar samt att all dokumentation håller hög kvalitét • främja samverkan över grupp- och verksamhetsgränser Rollen som gruppledare har utvecklingsmöjligheter, vi ser gärna att du är med och utvecklar rollen tillsammans med oss! ”Om du inte bor i Dalarna och är intresserad av att flytta hit, kan vi hjälpa dig med ett hyresfritt boende under 6 månader.” Kvalifikationer Vi söker dig som har en socionomexamen eller har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av arbete i ledande positioner, flerårig erfarenhet och/eller mycket goda kunskaper kring socialtjänstens ansvar och lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om dokumentation, BBiC, MI och Signs of Safety. Vi ser att du är en stabil och mogen person med en hög grad av empati och ett positivt tankesätt, som har förmågan att behålla lugnet i när det hettar till i något ärende. Vidare ser vi också att du har ett gott självledarskap, är prestigelös och förtroendeingivande. Du behöver gilla att se andra människor växa och utvecklas. För att trivas och lyckas i rollen som gruppledare behöver du ha förmågan att kunna se till helheten i organisationen och tänka båda taktiskt och strategisk Du har förmåga att skapa goda samarbeten och kan möta både medarbetare och samarbetspartners på ett professionellt. Du behöver vara flexibel och kunna växla fokus för att lägga krutet där det bäst behövs för dagen och klarar av att i krävande situationer bibehålla struktur och målet i siktet För att du ska må bra är det viktigt att du kan planera och prioritera arbetet på ett smart sätt för att hålla tidsramar. Du har en förmåga att snabbt ta dig an och omsätta kunskaper till praktiskt arbete för att säkerställa evidensbaserat arbetssätt. Vidare tar du hänsyn till det större perspektivet och kan, samtidigt som du förstår din roll, se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommer att ha tillgång till handledning och goda fortbildningsmöjligheter och vi - Sara och Therese kommer att finnas till för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Resor i tjänsten förekommer och B-körkort är därför ett krav. Tycker du att det här är något som stämmer in på dig? Sök jobbet – vi ser fram emot att få träffa just dig! Vi intervjuar löpande vartefter ansökningar kommer in så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.

2 juli 2024
Sista ansökan:
31 juli 2024
Teamledare till resursenheten ungdom och familj

Gillar du utvecklingsarbete och trivs med att leda i förändring? Nu har du chansen att leda och stötta andra i deras behandlingsarbete. Vi söker en teamledare till resursenheten ungdom och familj. Vi tillhör Socialförvaltningen som ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna med målet att uppnå social hållbarhet. Vår enhet består av 32 medarbetare, varav en enhetschef och tre teamledare. Ett stort arbete pågår med att utveckla vår hemmaplansvård inom socialförvaltningen, där vår enhet är en viktig del. Vi är ett kompetent och engagerat gäng som brinner för vårt jobb, hos oss har du förutsättningar för att trivas på jobbet. Vi jobbar med kollegialt lärande och du har möjlighet att påverka och utveckla. ARBETSUPPGIFTER Som teamledare inspirerar och handleder du familjebehandlare och vägledare på enheten, både individuellt och i grupp. Du fördelar och prioriterar uppdrag och har kontinuerliga ärendegenomgångar med varje medarbetare. Med din kompetens är du med och säkerställer kvalitén i utförande och dokumentation. Du bidrar till individens självutveckling och teamets utveckling genom ditt situationsanpassade ledarskap. Du ingår i enhetens ledningsgrupp som ses en gång i veckan för att planera och stötta varandra. Du har också ett nära samarbete med de andra teamledarna inom socialförvaltningen och med övriga förvaltningar. Du är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har en avslutad högskoleutbildning som bedöms vara relevant för tjänsten. Du behöver också ha minst två års erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdom och/eller familj och god dokumentationsvana. Har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövning och schemaläggning är det bra. Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet av arbete i en ledarroll där du har fått leda individer och grupper. Det är också bra om du har gått ledarskapsutbildning och har erfarenhet av kommunal verksamhet. Vi arbetar enligt olika metoder, om du har utbildning i något av följande är det positivt: FFT, KBT, MI, rePulse, steg 1-utbildning, andra behandlingsmetoder inom temat unga i kriminalitet eller trauma, systemteori, BBIC, socialrätt, barnkonventionen. B-körkort behövs i tjänsten. Du trivs med struktur och är kreativ, du gillar att hitta nya lösningar. Du är trygg i att utmana, vara konstruktiv och ge feedback när det behövs i syfte att hålla god kvalitet. Genom ditt tillitsfulla sätt bidrar du till goda samarbeten och till att skapa och behålla relationer. Eftersom vi träffar personer under 18 år behöver du vid anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

2 juli 2024
Sista ansökan:
4 augusti 2024
Teamledare LSS och äldreomsorg - Biståndsenheten

Vill du ha en arbetsledande funktion med ansvar för den dagliga arbetsfördelningen och långsiktigt utvecklingsarbete? Trivs du att arbeta i team och har lätt för att leda andra? Är du socionom eller har en likvärdig utbildning? Matchar du med Sala kommuns värdegrund; Enkelt, Effektivt och Medborgarvänligt? Då är det dig vi söker som teamledare till oss på Biståndsenheten!  Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt, engagerande och ansvarsfullt arbete som teamledare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) inriktning äldreomsorg. OM ARBETSPLATSEN Biståndsenheten består av 7 biståndshandläggare som utreder enligt SoL och 3 biståndshandläggare som utreder enligt LSS, teamledare och enhetschef. Vi har ett nära samarbete och hjälps åt i det dagliga arbetet och i utvecklingsarbetet. På Biståndsenheten eftersträvar vi kvalificerade utredningar, likvärdiga bedömningar och hög rättssäkerhet. Som teamledare hos oss är du länken mellan biståndshandläggare och enhetschef. Du ingår i teamledargrupp tillsammans andra enheters teamledare. Individ och familjeomsorgen arbetar för god samverkan mellan enheterna. Biståndsenheten samverkar bland annat med de andra enheterna inom IFO, utförare och Regionen. ARBETSUPPGIFTER Ditt arbete säkerställer att enhetens dagliga arbete bedrivs effektivt och rättssäkert. Du har ett nära arbete både med biståndshandläggare och enhetschef. Tillsammans med enhetschef planerar ni det strategiska arbetet, implementering och utveckling av enheten.  Du stödjer biståndshandläggarna i det dagliga arbete, i handläggningsprocessen och arbetsfördelar vid behov. Du coachar i komplexa ärenden genom att leda ärendedragning och genom individuell handledning. I ditt arbete ingår att omvärldsbevaka och säkerställa att rättssäkerheten efterföljs. Hos oss får du ett flexibelt och varierande arbete där enhetens behov styr. Som teamledare är du aktiv i samverkansarbete och deltar i flera samverkansgrupper. Du har en viktig roll i att se till att strukturer för samverkan efterföljs. Du kommer även att arbeta med enheten Anhörigcentrum och bedriva utvecklingsarbete tillsammans med enhetschef, anhörigkonsulten och anhörigstödjare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom, har social omsorgsexamen, kandidatexamen i social omsorg eller en annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi söker dig som är bra på att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och är bra på att skapa struktur i arbetet för andra. Du tycker om att handleda och hjälpa andra, är pedagogisk och tydlig. Du är bra på att skapa relation och har en god samverkansförmåga. Du trivs i ett varierat arbete och drivs av att förbättra verksamheten med ett medborgarfokus. Som person är du prestigelös, snabblärd och trygg i dig själv, har en god förmåga att prioritera och delegera. Du har ledarskapsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du tycker om utmaningar i att hitta konstruktiva lösningar på komplexa problem. Du är ödmjuk och lyhörd inför andras uppfattningar. Du har lätt för att fatta beslut baserat på tillgänglig information och agera utifrån de besluten. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av myndighetsutövning. Du behöver vara väl insatt i aktuell lagstiftning och ha förmåga att kunna arbeta med komplexa frågeställningar. För tjänsten krävs att du behärskar det svenska språket väl och har förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Vi arbetar i verksamhetssystemen Pulsen Combine och Cosmic Link och ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av dessa. Vi arbetar utifrån arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). Stor vikt läggs på personlig lämplighet och ett professionellt förhållningssätt. Krav: B-körkort VI ERBJUDER DIG Ett generöst flextidsavtal Möjlighet till distansarbete en dag per vecka Friskvårdsbidrag 2000 kr/år eller friskvårdsbidragsväxling till hälsoundersökning Semesterväxling Rätt till heltidsarbete Som medarbetare i Sala kommun kommer du att ingå i ett sammanhang där du har nära till både kunder/brukare/medborgare och kollegor. Vi arbetar ständigt med att bredda vår kompetens och vår arbetsmiljö präglas av att vi stöttar, stärker och utvecklar varandra i vår profession. ANSTÄLLNINGSVILLKOR Heltid 100%, tillsvidare, dag Tillträde enligt överenskommelse  Individuell lönesättning Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsgivaren kommer att kräva utdrag från Polisens belastningsregister. Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-08-27 Ansök redan idag på www.sala.se/ledigajobb Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Upplysningar Vill du veta mer om tjänsten: Enhetschef Alexandra Juhlin 0224-74 90 76 (Semester perioden v. 27-30 samt v.33-34) Verksamhetschef Marina Dickfors 0224-74 90 33 (Semester perioden v. 29-31) Fackliga representanter Vision, Isabelle Gustafsson 0224-74 90 81  (Semester perioden v. 32-35) Om Sala kommun Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör. Läs mer om Sala på www.sala.se. Välkommen med din ansökan! Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

30 juni 2024
Sista ansökan:
27 augusti 2024
LSS-handledare sökes till en kommun i Stockholms län!

Vi söker Efter en erfaren processhandledare med erfarenhet av målgrupperna LSS och myndighetsutövning till ett uppdrag norr om Stockholm. Vår kund är i behov av en handledare som handleder deras LSS- handläggare. Handledningen sker på plats hos kund och du som söker bör vara engagerad, lösningsfokuserad och positiv. Din uppgift är att handleda personalen i deras ärenden, lyfta olika tankar och känslor som uppstår i arbetet och gå igenom svåra ärenden. Konsultuppdraget startar i början av september och pågår till oktober 2025. Omfattningen är på några få timmar per termin, vilket gör det möjligt att kombinera med ett ordinarie arbete. I syfte att vara aktuell för tjänsten behöver du som söker ha en handledarutbildning i psykosocialt arbete vid universitet eller högskola, minst fem års erfarenhet av grupphandledning och minst fem års erfarenhet av myndighetsutövning. Om du uppfyller kraven och är intresserad av rollen så är du varmt välkommen att ta kontakt med oss! Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter för en handledare inom socialtjänsten. Du bidrar med din kompetens och vägleder personalen i hur de hanterar olika situationer i arbetet.  Anställning Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse. Som konsult hos oss erbjuds du: • Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter • Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning • Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider • Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort • Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll • En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde • Inbjudningar till seminarier och konsultträffar Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar. Ansökan Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

27 juni 2024
Sista ansökan:
26 juli 2024
Gruppledare till Myndighet Barn

Som gruppledare på Myndighet Barn ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet inom enheten, handleda och stödja socialsekreterare samt att fatta beslut enligt gällande delegation. Myndighet Barn ansvarar för skyddsbedömning, utredning och uppföljning av insatser utifrån gällande lagstiftning kring barn som misstänks fara illa. Myndighet barn arbetar enligt förhållningssättet Signs of Safety vilket innebär att vi är lösningsfokuserade och arbetar så långt som möjligt med att skapa en god relation och delaktighet med familjerna för att tillsammans nå fram till det som är bäst för barnet.   Dina arbetsuppgifter Som gruppledare är du i beredskap för att kunna samordna och arbetsleda i både planerade och oplanerade skyddsbedömningar. Arbetet innebär att prioritera vad som behöver hanteras i stunden och vad som kan hanteras på sikt. Det ställer höga krav på stresstålighet och förmåga att härbärgera samt förmåga till omställning och flexibilitet. En stor del av arbetet sker i samarbete med handläggare, behandlare och andra gruppledare, varför det är av vikt att du tycker om och är bra på att samarbeta. Som gruppledare läser du beslutsunderlag som socialsekreterare skriver och du handleder i individuella ärendedragningar, samt i ärendedragning i grupp. I rollen som gruppledare förväntas du vägleda och utveckla självständiga socialsekreterare samt stötta i samverkan, både internt och externt. Du ingår i en ledningsgrupp inom enheten tillsammans med enhetschef och ytterligare två gruppledare och förväntas driva processer framåt, samt arbeta med att förbättra och utveckla verksamheten. I tjänsten ingår även att hålla sig uppdaterad kring förändringar inom lagstiftningen samt ha god kunskap kring handläggning och dokumentation gällande utredningar och uppföljningar av insatser för barn och ungdomar samt erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning. Du förväntas även ha ett drivande intresse i att fortsätta utveckla en god arbetsmiljö.   Vem är du? I rollen som gruppledare förväntas du ha ett transformerande ledarskap där du uppmuntrar, utmanar och motiverar socialsekreterare till att nå verksamhetens mål. Personliga egenskaper: - Ett stort engagemang och kunskap i myndighetsutövning gällande barn och ungdom - Professionell i din yrkesroll, vilket innebär att du visar respekt för ditt uppdrag och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund - Ansvarstagande, vilket innebär att du tar ansvar för ett arbetsklimat som utvecklar verksamheten och arbetsmijön - Engagerad, motiverad och nytänkande, vilket innebär att du använder din kunskap och dina förmågor för att utveckla verksamheten - God samarbetsförmåga. Krav: - Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig - Flerårig erfarenhet av socialt arbete, företrädesvis med barn/ungdomar och utredningsarbete - Erfarenhet av Signs of Safety och Säkerhetsplaneringar - B-körkort  - För tjänsten gäller att du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.  Meriterande: - Erfarenhet av att arbeta i ledarposition - Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine - Vi ser gärna att du har kompetens kring MI. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.   Vi erbjuder dig - Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete i ett bra arbetsklimat. - Du erbjuds friskvårdsbidrag och semesterväxling. - Vi arbetar efter årsarbetstid, det vill säga att du har möjligheter att lägga dina arbetstider flexibelt.   Välkommen till oss!   Myndighet Barn arbetar med barn i åldrarna 0-11 och deras familjer. Inom enheten arbetar en enhetschef, tre gruppledare och 25 socialsekreterare samt två administratörer. Vi, och större delen av Barn och ungdoms verksamhet, är beläget i kontorslandskap på Holmfastvägen 31. Barn och ungdom är en verksamhet som vill utveckla sina medarbetare. Vi fokuserar på god arbetsmiljö och vi satsar på chefsnära stöd. Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner   Övrigt Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

25 juni 2024
Sista ansökan:
21 juli 2024
Förste socialsekreterare myndighet vuxen

Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Vi utökar vår grupp, myndighet vuxen, med en förste socialsekreterare som främst kommer arbeta mot äldreomsorgen. Myndighet vuxen består av 10 medarbetare som arbetar mot äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och missbruk. ARBETSUPPGIFTER Som förste socialsekreterare är du ett tillgängligt stöd i det dagliga arbetet, du har handledande roll gentemot kollegor. Du samordnar det vardagliga arbetet, prioriterar och fördelar ärenden och medverkar som stöd i svårare ärenden. Tjänsten kommer främst vara inriktad mot äldreomsorgen men det skulle även kunna innebära att arbetet kräver att fler insatser av olika karaktär krävs i enskilda ärenden. Arbetsgruppen mot äldreomsorg består av 5 socialsekreterare. I ditt arbete är du delaktig i att kvalitetssäkra arbetet och säkerställa att vi följer gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt rapporterar till och samverkar med enhetschef i löpande förbättringsarbete. Rekrytering kan komma att ske löpande. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har - socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. - B - körkort - flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning. - god kännedom om området och gällande lagstiftning. Vi ser gärna att du som söker är engagerad, tydlig, självgående och har ett intresse och motivation för tjänsten och för att stötta medarbetarna i deras dagliga arbete och långsiktiga utveckling. Du strukturerad, har helhetssyn och är kreativ med fokus på möjligheter och lösningar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete och arbetsledning. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet för uppdraget. ÖVRIGT Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen. Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt: - Pass - Nationellt ID-kort som visar medborgarskap - ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår. Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

24 juni 2024
Sista ansökan:
12 augusti 2024