Biståndsbedömare/Biståndshandläggare

Sök bland 37 lediga jobb som Biståndsbedömare/Biståndshandläggare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Handläggare, färdtjänst och avgifter

Vi söker en engagerad och driven handläggare som vill göra verklig skillnad för de vi är till för! Varje dag går vi till jobbet med inställningen att ge det bästa stödet till de kommuninvånare som behöver oss. För oss är det viktigt att du värdesätter goda samarbeten, visar tillit till andra och bidrar med öppenhet och nytänkande! I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan Inom avdelning myndighet/öppenvård har du kollegor som jobbar med myndighetsutövning över hela socialtjänstens ansvarsområde och med öppenvård riktad mot barn, familjer och vuxna. Du kommer också ha kollegor som arbetar på Familjens hus. Vi är en avdelning med starkt fokus på utvecklings- och förbättringsarbete och just nu arbetar vi för fullt med omställning till den nya socialtjänstlagen och räknar givetvis att du är med på den resan. Vi har en kompetensutvecklingsplan som erbjuder dig att ta del av kompetensfrämjande insatser oavsett erfarenheter och kunskapsnivå inom yrket. Hos oss får du ett ledarskap där din chef finns nära dig i vardagen, tillgänglig för att stötta och stärka, ge uppskattning och återkoppling. Nu söker vi på enhet Myndighet Bistånd/LSS en ny kollega. På enheten är vi 14 personer som arbetar med handläggning enligt socialtjänstlagen, LSS, färdtjänst, avgifter, dödsbo och alkohol- och serveringstillstånd. Hos oss får du genom ett nära ledarskap möjlighet att utveckla verksamheten och din egna kompetens. Välkommen till oss! ARBETSUPPGIFTER Du kommer handlägga ärenden om färdtjänst enligt färdtjänstlagen samt avgifter inom socialtjänstens område. Som färdtjänsthandläggare utreder, bedömer och beslutar du sökandes rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Gällande avgifter utreder, bedömer och beslutar du vilken avgift som är aktuell för olika insatser inom Socialförvaltningens ansvarsområde. I tjänsten ingår även ansvar för förvaltningens arkiv, arkivhantering samt övriga administrativa arbetsuppgifter kring alkohol- och serveringstillstånd (myndighetsutövningen kring alkohol- och serveringstillstånd sköts av extern part). I rollen har du kontakt med kommuninvånare för att ta emot ansökningar och utreda dessa men även för att ge information, råd och stöd. Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att forma dagen själv utefter dina arbetsuppgifter. Vidare erbjuder vi dig en god introduktion i samtliga arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling inom ansvarsområdena. Du kommer arbeta i team med en kollega och du samverkar med andra kollegor inom kommunen. I ditt uppdrag ingår att ta fram relevanta styrdokument inom dina ansvarsområden. KVALIFIKATIONER Vi välkomnar dig som har socionomexamen. Alternativt har du annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till förbättringar utifrån uppkomna behov och krav. I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga och arbetar med god framförhållning. Du trivs med att ha varierande arbetsuppgifter. Därtill har du mycket god administrationsförmåga samt goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du har kännedom om tjänstens olika verksamhetsområden och tillhörande lagstiftning. Du är bekväm med att arbeta i flera olika digitala verksamhetssystem. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetsutövning. Då resor kan förekomma i arbetet är det en fördel om du har B-körkort. ÖVRIGT Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

22 april 2024
Sista ansökan:
13 maj 2024
Biståndshandläggare Äldreomsorg

Vill du ha ett arbete där du får möjligheten att göra skillnad för våra invånare, då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss! Gnosjö kommun är en liten kommun i västra Småland med cirka 9 200 invånare och ungefär 900 kommunanställda. På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta och det finns en närhet till de olika förvaltningarna, som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Kommunen har ett starkt näringsliv, som präglas av den välkända Gnosjöandan, där samarbete, klurighet och ett lösningsorienterat förhållningssätt, visar på att allt är möjligt. Denna anda präglar även invånarna och hela kommunen. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande arbetsplats, där det finns stora utvecklingsmöjligheter, då vi välkomnar engagemang och nya idéer. Myndighet och social välfärd är en del av socialförvaltningen. Här finns all myndighetsutövning inom förvaltningen. Inom Barn och unga, respektive Vuxen, arbetar socialsekreterare, biståndshandläggare och socialassistenter/administratörer i nära samverkan. Vi arbetatar med ständiga förbättringar och ser kontinuerligt över vårt kvalitetsarbete. Arbete med arbetsmiljö och trivsel är centralt och följs återkommande upp på olika sätt. År 2022 genomfördes en omorganisation och det finns nu två enhetschefer inom området myndighetsutövning, Barn och unga, samt Vuxen. Enhetscheferna leder och fördelar arbetet för respektive enhet. ARBETSUPPGIFTER Som biståndshandläggare SoL inom äldreomsorg, ingår du en grupp om totalt fyra biståndshandläggare, där ni ansvarar för att utreda och bedöma behov, besluta och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen, samt skicka uppdrag om beslutade insatser till utförare. Vi arbetar i verksamhetssystemet Combine och utreder enligt IBIC (Individens behov i centrum) och fokuserar på den enskildes resurser och behov. Vi arbetar även i regionens system Cosmic Link, där vi utreder och planerar för en trygg och hemgång för de som varit inlagd på sjukhus och är i behov av stöd vid utskrivning och hemgång. Du ska utföra uppföljning och kvalitetssäkring av den beviljade insatsen i de enskilda ärendena. I arbetet ingår samverkan med andra myndigheter, organisationer och enskilda. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, andra professioner och verksamheter, både internt och externt. Om du trivs med omväxlande, intressanta och stimulerande arbetsuppgifter, som ställer krav på att kombinera kunskap med förståelse för helheten, då är detta tjänsten för dig. Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss i Gnosjö kommun. Vi erbjuder dig därför; • Konkurrenskraftig lön • Kompetensutveckling • Handledning • Friskvårdsbidrag • Distansarbete till viss del när verksamheten tillåter det • Årlig trivselpeng till arbetsgrupp • Fritidsklubb med resor, bio- och teaterbesök till reducerad kostnad • En verksamhet med goda relationer • En verksamhet med den lilla kommunens fördelar. Beslutsvägarna är korta och det finns en närhet till våra politiska beslutsfattare • En verksamhet, som hjälps åt över gränserna, där vi bryr oss om varandra KVALIFIKATIONER Vi söker dig, som har examen från socionomprogrammet, eller annan utbildning som innefattar socialrätt om 15-30 högskolepoäng och som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL, samt god kännedom om övrig lagstiftning som styr och reglerar verksamheten. Vi har Combine som verksamhetssystem och arbetar även i en del regionens verksamhetssystem, Cosmic Link. Du har god social kompetens och lätt för att samarbeta med andra, men också god förmåga att arbeta självständigt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du bör vara flexibel, ha empatisk förmåga och lätt för att kommunicera med enskilda brukare, anhöriga och kollegor, med flera. Du ska kunna arbeta strukturerat och kunna bidra till att utveckla arbetsformer. Ditt arbetssätt bör präglas av engagemang, drivkraft och förmåga att ta eget ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver att du har B-körkort och god datorvana. Erfarenhet av biståndshandläggning och vana med att arbeta i Combine och Cosmic Link är meriterande. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökanden, ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

21 april 2024
Sista ansökan:
6 maj 2024
LSS/SoL Biståndshandläggare

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta tillvara och stärka de resurser personer har. Vi ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor för att skapa en meningsfull och trygg vardag. ARBETSUPPGIFTER Vård- och omsorgsförvaltningen söker nu en biståndshandläggare till längre vikariat som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du tidigare erfarenhet av myndighetsutövning, handläggning och arbete utifrån SoL och LSS och vill arbeta med handläggning, utredningar och myndighetsutövning? Då kan det här vara jobbet för dig! Just nu söker vi en biståndshandläggare som ska ingå i LSS teamet där ett gott samarbete är en förutsättning för ett lyckat arbetsresultat. Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda och bedöma behov och fatta beslut samt följa upp beslutade insatser. Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samverkan med kollegor och chef. Du kommer att arbeta med att bedöma hjälpinsatser till framförallt personer med funktionsnedsättning. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring och med den enskilde och i samarbete med nätverk såsom anhöriga, utförare, andra förvaltningar inom Enköpings kommun samt andra myndigheter som kan vara aktuella. Förutom intressanta arbetsuppgifter erbjuder vi dig ett arbete i en kreativ miljö som präglas av höga professionella ambitioner, goda möjligheter till egen utveckling och ett gott kamratskap. Efter överenskommelse med chef finns möjlighet att delvis arbeta på distans. KVALIFIKATIONER Till den här tjänsten söker vi dig som har socionomexamen, examen från sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För den här tjänsten är det ett krav att ha B-körkort. Du har erfarenhet av myndighetsutövning, handläggning och arbete utifrån SoL eller LSS. Vidare är det en fördel om du även har erfarenhet av arbete som biståndshandläggare, myndighetsutövning inom funktionshinderomsorg och myndighetsutövning inom äldreomsorg. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda systemkunskaper. Det är även positivt om du har goda kunskaper i dokumentation och kunskaper om IBIC. Att samarbeta och samverka med externa parter är en självklarhet för dig. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare är du en person som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Sist men inte minst söker vi dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Rekryteringen sker löpande under rekryteringsprocessen så skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi ser fram emot din ansökan! ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida. För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping.html#box-Personuppgiftersamtskyddadidentitet Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

21 april 2024
Sista ansökan:
13 maj 2024
Biståndshandläggare äldreomsorg sökes för konsultuppdrag i Gävleborgs län

Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt! Arbetsuppgifter Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Du ansvarar för att utreda, bedöma behov och fatta beslut om bistånd för personer som är 65 år och äldre, främst enligt SoL. Även uppföljning av insatser ör en del av arbetet. Arbetet kräver lyhördhet för de äldres behov och innebär nära samarbete med vår uppdragsgivarens anställda. Du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste biståndshandläggare. Vi erbjuder Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer. Vi kan bland annat erbjuda dig: Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning Intern och extern handledning Friskvårdspeng och fortbildningspeng Stöd av konsultchefer som själva är socionomer Snabb och smidig personlig service En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning Ansökan Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via [email protected] eller 040-300 352. Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Om oss Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig. Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen? Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

18 april 2024
Sista ansökan:
2 maj 2024
Biståndshandläggare äldreomsorg sökes för konsultuppdrag i Gävleborgs län

Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt! Arbetsuppgifter Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Du ansvarar för att utreda, bedöma behov och fatta beslut om bistånd för personer som är 65 år och äldre, främst enligt SoL. Även uppföljning av insatser ör en del av arbetet. Arbetet kräver lyhördhet för de äldres behov och innebär nära samarbete med vår uppdragsgivarens anställda. Du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste biståndshandläggare. Vi erbjuder Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer. Vi kan bland annat erbjuda dig: Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning Intern och extern handledning Friskvårdspeng och fortbildningspeng Stöd av konsultchefer som själva är socionomer Snabb och smidig personlig service En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning Ansökan Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via [email protected] eller 040-300 352. Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Om oss Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig. Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen? Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

18 april 2024
Sista ansökan:
2 maj 2024
Biståndshandläggare äldreomsorg sökes för konsultuppdrag i Gävleborgs län

Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt! Arbetsuppgifter Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Du ansvarar för att utreda, bedöma behov och fatta beslut om bistånd för personer som är 65 år och äldre, främst enligt SoL. Även uppföljning av insatser ör en del av arbetet. Arbetet kräver lyhördhet för de äldres behov och innebär nära samarbete med vår uppdragsgivarens anställda. Du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste biståndshandläggare. Vi erbjuder Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer. Vi kan bland annat erbjuda dig: Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning Intern och extern handledning Friskvårdspeng och fortbildningspeng Stöd av konsultchefer som själva är socionomer Snabb och smidig personlig service En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning Ansökan Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via [email protected] eller 040-300 352. Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Om oss Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig. Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen? Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se.

18 april 2024
Sista ansökan:
2 maj 2024
Biståndshandläggare

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor. Hej! Vad roligt att du är intresserad av jobbet som biståndshandläggare hos oss! Vi söker en ny kollega som vill vara med och göra skillnad. Är du redo? Biståndsenheten ligger i centrala Luleå och ansvarar för att utreda, bedöma och besluta i ärenden om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC). När du börjar hos oss får du gå introduktion med en erfaren kollega samt stöd för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller regelbundna ärendegenomgångar och reflektionsmöjligheter. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling. ARBETSUPPGIFTER Din viktiga roll innebär att: - utreda, bedöma och besluta om bistånd samt följa upp beviljat bistånd - göra hembesök och ha en nära dialog med individer i behov av stöd och deras anhöriga - samverka med aktörer internt och externt Din arbetstid är förlagd dagtid med möjlighet till flex. KVALIFIKATIONER Du har ett genuint intresse och engagemang för att stödja och hjälpa äldre människor. Vidare ska du som söker ha: - socionomexamen eller annan universitets/högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig - svenskt B-körkort Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av myndighetsutövning och aktuell lagstiftning eller biståndshandläggning inom äldreomsorg (SoL). Som person ska du vara samarbetsorienterad, strukturerad och analytisk. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering. Tillträde enligt överenskommelse. Låter jobbet spännande? Ansök nu och glöm inte att skicka med ditt CV! Du behöver inte bifoga personligt brev när du ansöker till oss. ÖVRIGT Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm. Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Tips! Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

18 april 2024
Sista ansökan:
2 maj 2024
Sommarjobba som biståndshandläggare!

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor. Välkommen till sommarjobbet där du inte bara får chansen att växa och göra skillnad, utan också att njuta av allt det bästa som sommaren i soliga Luleå har att erbjuda! Är du en lagspelare som trivs i en dynamisk miljö där nya idéer och metoder alltid är välkomna? Då är du den semestervikarie vi letar efter! Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa trygga miljöer för äldre samtidigt som vi kan njuta av sommaräventyr i en stad där solen har anmält sig för övertid. Biståndsenheten ligger i centrala Luleå och ansvarar för att utreda, bedöma och besluta i ärenden om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC). När du börjar hos oss får du göra introduktion med en erfaren kollega samt stöd för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller regelbundna ärendegenomgångar och reflektionsmöjligheter. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling. ARBETSUPPGIFTER Din viktiga roll innebär att: - Utreda och bedöma behov av bistånd samt skriva förslag till beslut. - Ha en nära dialog med individer i behov av stöd och deras anhöriga. - Samverka med aktörer internt och externt. Utöver detta kan det tillkomma ytterligare arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet och bakgrund. Vår förhoppning är att du kan växa med uppgifterna och få med dig värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv. Din arbetstid är förlagd dagtid med möjlighet till flex. KVALIFIKATIONER Du har ett genuint intresse och engagemang för att stödja och hjälpa äldre människor. Vidare ska du som söker ha: - Slutförd eller pågående akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig Som person ska du vara samarbetsorienterad, strukturerad och analytisk. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering. Tillträde enligt överenskommelse. Låter jobbet spännande? Ansök nu och glöm inte att skicka med ditt CV! Du behöver inte bifoga personligt brev när du ansöker till oss. ÖVRIGT Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm. Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Tips! Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

18 april 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024
Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri till Stockholms län!

Vi söker En duktig LSS-handläggare till ett uppdrag i en kommun i Stockholms län. Du ska ha socionomexamen eller annan högskoleutbildning som kunden bedömer som likvärdig, och minst tre års arbetserfarenhet av utredningsarbete enligt SoL och LSS och myndighetsutövning. Erfarenheten skall vara i närtid. Uppdraget startar i början av juli och pågår under hösten. Du ska ha god erfarenhet av målgruppen och goda kunskaper om aktuell lagstiftning, SoL och  LSS. Du ska arbeta självständigt och kunna handlägga i effektivt tempo. Du ska kunna handlägga LSS, barn och vuxna, samt hemtjänst och övriga SoL-insatser. God arbetsvana i verksamhetssystemet Pulsen Combine efterfrågas. Som person ska du vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och god förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. Körkort är ett krav i tjänsten.  Är du inom området och tillgänglig under efterfrågad period? Ansök uppdraget redan idag då tillsättning sker löpande.  Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter för biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri. Du kommer att utreda behov samt bedöma, besluta och följa upp insatser. Du kommer att ha kontakt med brukare, anhöriga och  samarbetsparters. Anställning Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse. Som konsult hos oss erbjuds du: • Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter • Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning • Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider • Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort • Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll • En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde • Inbjudningar till seminarier och konsultträffar Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar. Ansökan Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

16 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Biståndshandläggare

Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 300 invånare. Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR. Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad. Om arbetsplatsen – det här är vi! Myndighetsgruppen består av fem erfarna biståndshandläggare som handlägger äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS samt en teamledare/enhetschef. Vi söker nu en biståndshandläggare inom SoL. I arbetsgruppen ingår också två medarbetare som hanterar bostadsanpassning, färdtjänst och avgifter. Vi har en härlig arbetsmiljö, med kollegor som trivs och vill leverera professionellt arbete. Struktur, trivsel och intresse för utveckling är av största vikt för oss. Vår ledarskapsstil präglas av öppenhet och förtroende för våra medarbetare, vilket skapar möjlighet till delaktighet och påverkan. Ditt uppdrag Din uppgift som handläggare blir att utreda, bedöma, fatta beslut om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser inom äldreomsorg, SoL. Som en del av myndighetsgruppen har du också en unik möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom att arbeta inom andra lagrum inom myndighetsgruppen, utifrån ditt intresse. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Detta sker i en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras närstående/företrädare. Därutöver ingår även att samverka med andra aktörer såväl inom som utanför förvaltningen. I tjänsten innefattas också uppsökande verksamhet. Vi arbetar enligt utredningsmodellen IBIC. Dina kvalifikationer och meriter Socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha dokumenterad kunskap om regelverket SoL, rättspraxis inom området samt aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL. Erfarenhet inom LSS eller annan myndighetsutövning är meriterande. Du har förmåga att skapa bra möten med människor utifrån ett professionellt förhållningssätt. Du kan snabbt hitta lösningar på uppkomna problem, du kan arbeta utifrån processer, kan organisera och planera ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt datorvana. Arbetet innebär kontakter med många samarbetspartners, vilket innebär att du ska ha god kommunikativ förmåga och hög samarbetsförmåga . Teamarbetet är viktigt. Personlig mognad Initiativtagande Flexibel Stabil Uthållig Samarbetsförmåga Relationsskapande Empatisk förmåga Lojal Serviceinriktad Strukturerad Kvalitetsmedveten Problemlösande analysförmåga Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister. Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald. Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift. Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

15 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024