Organisationsutvecklare

Sök bland 34 lediga jobb som Organisationsutvecklare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Projektledare

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familjer inom socialtjänstens olika områden. Vi satsar på hög kvalitet i verksamheten och strävar efter att kunna erbjuda varierade insatser utifrån den enskildes behov. Målet är alltid detsamma; att människor ska kunna leva sina liv av egen kraft. Vi har en målgruppsinriktad organisation bestående av tre stora verksamhetsområden; barn- och unga, vuxna respektive gemensamma resurser. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor bestående av en avdelning där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi. Som organisation befinner vi oss i ett spännande digitaliseringsskede! Socialtjänsten behöver utveckla sina arbetssätt för att nå ut till invånare på fler arenor och genom nya format. Om du har tankar och idéer kring hur vi som organisation kan använda oss och dra nytta av digitalisering i våra uppdrag ser vi detta som en intressant merit. Arbetsmarknadsinsatserna inom Landskrona Stad är under ständig utveckling och arbete och försörjning är ett betydande fokusområde för staden. Vi har som mål att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot arbetsprövning, studier och slutligen ett varaktigt arbete! Som organisation befinner vi oss i ett spännande utvecklingsskede och utvecklar och söker nya metoder för att stötta individer till självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten kommer under åren 2024 - 2026, driva projektet STEGA, ett tvåårigt arbetsmarknadsprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv och syftar till att utveckla en ny arbetsmodell för att möta målgruppen som är långtidsarbetslösa, står långt från arbetsmarknaden och har upplevd hälsoproblematik. Projektet ska erbjuda heltidsinsatser, vilka ska bestå av en kombination av individuellt stöd och gruppverksamheter med fokus på hälsa, digital kompetens och arbetsmarknad. Vi söker nu en erfaren och självgående projektledare som ska ansvara för och hålla ihop och driva projektet. Välkommen med din ansökan!! ARBETSUPPGIFTER Som projektledare har du ett varierat och komplext arbete som bland annat kommer omfatta följande arbetsuppgifter Att leda, samordna och koordinera projektet genom alla projektets faser, från uppstart till slutfas samt driva och leda projektteamet. Att utveckla innehåll i workshops som riktar sig till deltagarna och tillsammans med teamet ta fram material och planera för gruppverksamheter och föreläsningar. Ansvara för uppföljning och deltagande i rapportering för projektet utifrån fondens krav, men även från organisationen. Ansvara för att föra dialog med aktörer från det offentliga och civilsamhället och ha en aktiv samverkan med relevanta aktörer för att nå projektets mål. Du kommer att ha stor frihet att själv lägga upp arbetet tillsammans med projektteamet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har god förmåga att målinriktat driva dina egna uppdrag framåt samt att du rört dig i områden som arbetsmarknad, kompetensförsörjning och hälsa. Stor vikt läggs på personlig lämplighet, i vilken god samarbetsförmåga och förmåga att skapa sociala kontakter är nödvändiga förmågor. Du bör även se och ta fasta på resurser i stället för begränsningar samt se utveckling som en naturlig del av arbetet. Kravställda kompetenser • Akademisk examen eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig • Erfarenhet av att driva projekt • Kunskap inom fältet arbetsmarknad och kompetensförsörjning • B- körkort Meriterande kompetenser • Erfarenhet av att arbeta med externfinansierade projekt, gärna ESF projekt • Goda digitala färdigheter, erfarenhet och kunskap om verksamhetssystem som Life Care och Skills ÖVRIGT Rekryteringen sker fortlöpande. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling. Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

24 juni 2024
Sista ansökan:
14 juli 2024
Projektledare till daglig verksamhet, Funktionshinder

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 3 verksamheter; Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder. Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) riktat till människor med olika funktionshinder. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionshinder. Inom sektorsocialtjänst arbetar man med optimerad bemanning vilket innebär att man kommer att kunna arbeta på fler enheter än där man är placerad för tillfället. I kommunen har man friskvård. ARBETSUPPGIFTER Habiliterande daglig verksamhet ska flytta tre verksamheter till en ny större gemensam byggnad under första delen av 2025. Vi har under ett och ett halvt år förberett oss på att flytta. Mycket förberedelser är gjorda, men nu behöver vi hjälp under en begränsad period av en projektledare som ska ta hand om den fysiska planeringen av själva flytten samt att göra en grundplanering för logistiken i det nya huset. Vi erbjuder dig en arbetsplats med stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen framåt. Vi vet att ha roligt på arbetet är en framgångsfaktor för att trivas och vi arbetar aktivt med att ha ett öppet och tillåtande arbetsklimat. Som projektledare hos oss kommer du att ha en viktig roll för att vi ska ha en bra förändringsresa in i nya fina lokaler. Du kommer i första hand ta hand om nedanstående uppgifter: • Inventera befintliga möbler och inventarier • Tillse att möbler med behov av renovering får nödvändig upprustning • Lägga beställningar på möbler och inventarier som behöver köpas in • Lägga en plan för hur varje rum ska möbleras • Sammanställa alla deltagares tider utifrån de riskbedömningar och åtgärdsplaner som verksamheten genomfört • Hålla i möten som hanterar ovanstående uppgifter Allt arbete kommer att ske i nära samarbete med enhetschef. Du kommer också att arbeta nära engagerade medarbetare i verksamheten samt metodutvecklare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är initiativtagande och självgående med god förmåga att strukturera upp ett arbete från början till slut. Du behöver också ha ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete samt förmåga att ansvarsfullt genomföra beslut och överenskommelser. Arbetet kräver en lösningsinriktad person med hög samarbetsförmåga. Du har adekvat eftergymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs en hög digital förmåga och det är en förutsättning att du behärskar svenska språket i tal och skrift. Det är meriterande om du: • är väl förtrogen med Stenungssunds kommun och kan leta upp nödvändiga kontakter för planering • har kännedom om LSS enligt 9:9 daglig verksamhet • har förmåga att skapa rätt nätverk för uppgiften Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

20 juni 2024
Sista ansökan:
11 juli 2024
Operativ strateg för social hållbarhet

Välkommen till Bergs kommun. Här hittar du både lugnet och äventyret. Att bo och leva i Berg är enkelt, tryggt och naturligt. Här finns storslagen och ren natur på nära håll, stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och det sydsamiska språket är en viktig del av kommunens identitet. Människor är öppna och jordnära och bryr sig om varandra. Idag har kommunen nästan 1300 företag, och rankas högt i Sverige vad gäller såväl företagsamhet som nyföretagande. Närheten till fjällen, Storsjön och Östersund är attraktiv för många. På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Om du är nyfiken på vilken bergsliv som passar dig så får du snabb vägledning via vårt quiz. Välkommen att hitta ditt drömliv i Bergs kommun! Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Vi letar efter dig med förmågan att kombinera ett analytiskt och strategiskt synsätt med drivkraften att möta människor och tillsammans med dem skapa en förändring i hur man arbetar. Varmt välkommen med din ansökan till denna nya och spännande tjänst hos oss. Arbetsuppgifter Som operativ strateg för social hållbarhet har du ansvar för att samordna, driva och följa upp kommunens sociala hållbarhetsarbete. Du arbetar brett med strategiska hållbarhetsfrågor på en övergripande nivå och ansvarar för att programmet för social hållbarhet, som baseras på de svenska folkhälsomålen och de globala målen, får genomslag i kommunen. Du kommer att arbeta nära politiken inom hållbarhets- och utvecklingsfrågor och ser såväl detaljer som helheten. Tjänsten har ett tydligt internt fokus och ska vara ett stöd till alla verksamheter, vilket innebär att man behöver arbeta verksamhetsnära med en en god kännedom om organisationen. Tjänsten är på heltid och är delvis nytillkommen i kommunen, vilket innebär att du kommer att få vara med och påverka tjänstens innehåll och riktning.  Vi definierar en socialt hållbar kommun som en kommun som erbjuder människor ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Tjänsten är organisatoriskt placerad på HR-avdelningen där du kommer att ingå i en arbetsgrupp om tre strateger inriktade mot kommunens strategiska program: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet. På HR-avdelningen idag arbetar HR-chef tillsammans med fyra HR-konsulter, tre lönehandläggare och två systemförvaltare.  Läs gärna mer om vårt program för social hållbarhet. Kvalifikationer I rollen som operativ strateg för social hållbarhet behöver du en akademisk utbildning från högskola/universitet inom folkhälsa, hållbarhet eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med folkhälso- eller sociala hållbarhetsfrågor och har förmåga och erfarenhet av att driva förändringsprocesser. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, projektledning, samt vana att verka i komplexa organisationer med att utveckla, implementera och följa upp verksamhetsövergripande processer. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl tal som skrift, och har körkort för personbil.  Vi ser det som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur eftersom Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun.  Personliga egenskaper För att trivas i rollen behöver du en god samarbets- och relationsskapande förmåga då arbetet innebär många kontakter framför allt internt men även externt. Du är van att självständigt strukturera och driva strategiskt arbete framåt med en helhetssyn. Du är kommunikativ, metodisk och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper. Vi erbjuder Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika förmåner, exempelvis möjlighet till friskvårdstimme, semesterväxling och vidareutbildning i tjänsten. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, samt ett årligt friskvårdsbidrag. Möjlighet finns till visst distansarbete utifrån överenskommelse.  Tjänsten är tills vidare med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att kalla till intervju löpande så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.   Varmt välkommen till oss! Kontaktinformation Fredrik Åström, HR-chef, 0687-164 02, [email protected] Fackliga kontaktpersoner, Kommunväxeln, 0687-161 00 Arbetsplats Ängesvägen 4 845 31 Svenstavik

20 juni 2024
Sista ansökan:
25 augusti 2024
Operativ strateg för ekonomisk hållbarhet

Välkommen till Bergs kommun. Här hittar du både lugnet och äventyret. Att bo och leva i Berg är enkelt, tryggt och naturligt. Här finns storslagen och ren natur på nära håll, stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och det sydsamiska språket är en viktig del av kommunens identitet. Människor är öppna och jordnära och bryr sig om varandra. Idag har kommunen nästan 1300 företag, och rankas högt i Sverige vad gäller såväl företagsamhet som nyföretagande. Närheten till fjällen, Storsjön och Östersund är attraktiv för många. På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Om du är nyfiken på vilken bergsliv som passar dig så får du snabb vägledning via vårt quiz. Välkommen att hitta ditt drömliv i Bergs kommun! Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Vi letar efter dig med förmågan att kombinera ett analytiskt och strategiskt synsätt med drivkraften att möta människor och tillsammans med dem skapa en förändring i hur man arbetar. Varmt välkommen med din ansökan till denna nya och spännande tjänst hos oss. Arbetsuppgifter Som operativ strateg för ekonomisk hållbarhet har du ansvar för att samordna, driva och följa upp kommunens ekonomiska hållbarhetsarbete. Du arbetar brett med strategiska hållbarhetsfrågor på en övergripande nivå och ansvarar för att programmet för ekonomisk hållbarhet, som baseras främst på de globala målen men även på den regionala utvecklingsstrategin, får genomslag i kommunen. Du kommer att arbeta nära politiken inom hållbarhets- och utvecklingsfrågor och ser såväl detaljer som helheten.  Tjänsten har ett tydligt internt fokus och ska vara ett stöd till alla verksamheter, vilket innebär att man behöver arbeta verksamhetsnära med en en god kännedom om organisationen. Tjänsten är på heltid och är delvis nytillkommen i kommunen, vilket innebär att du kommer att få vara med och påverka tjänstens innehåll och riktning.  Vår beskrivning av en ekonomiskt hållbar kommun är säkerställning av en god ekonomisk hushållning för framtida investeringsbehov och välfärd, samt en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. För Bergs kommun är det av särskilt vikt med en positiv och balanserad befolkningsutveckling avseende ålders- och könsfördelning, vilket kommer vara ett särskilt ansvarsområde.  Tjänsten är organisatoriskt placerad på HR-avdelningen där du kommer att ingå i en arbetsgrupp om tre strateger inriktade mot kommunens strategiska program: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet. På HR-avdelningen idag arbetar HR-chef tillsammans med fyra HR-konsulter, tre lönehandläggare och två systemförvaltare.  Läs gärna mer om vårt program för ekonomisk hållbarhet. Kvalifikationer Till rollen som operativ strateg för ekonomisk hållbarhet behöver du en akademisk utbildning från högskola/universitet inom ekonomi, statistik, statsvetenskap eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med tillväxt- eller ekonomiska hållbarhetsfrågor och har förmåga och erfarenhet av att driva förändringsprocesser. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, projektledning, samt vana att verka i komplexa organisationer med att utveckla, implementera och följa upp verksamhetsövergripande processer. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl tal som skrift, och har körkort för personbil. Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur. Personliga egenskaper För att trivas i rollen behöver du en god samarbets- och relationsskapande förmåga då arbetet innebär många kontakter framför allt internt men även externt. Du är van att självständigt strukturera och driva strategiskt arbete framåt med en helhetssyn. Du är kommunikativ, metodisk och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper. Vi erbjuder Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika förmåner, exempelvis möjlighet till friskvårdstimme, semesterväxling och vidareutbildning i tjänsten. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, samt ett årligt friskvårdsbidrag. Möjlighet finns till visst distansarbete utifrån överenskommelse.  Tjänsten är tills vidare med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att kalla till intervju löpande så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.   Varmt välkommen till oss!  Kontaktinformation Fredrik Åström, HR-chef, 0687-164 02, [email protected] Fackliga kontaktpersoner, Kommunväxeln, 0687-161 00 Arbetsplats Ängesvägen 4 845 31 Svenstavik

20 juni 2024
Sista ansökan:
25 augusti 2024
Vi söker delprojektledare till projektet Ekosystem för en åldersvänlig bygd

I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden. Projektet Ekosystem för en åldersvänlig bygd utgår från samhällsutmaningen med en åldrande befolkning. Det är en utmaning som innebär ett samhälle med en växande äldre befolkning och en ökad medellivslängd samtidig som antal personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. För att kunna möta de krav och behov av god service och trygghet som en växande äldre befolkning innebär har Vingåkers kommun sedan 2020 drivit ett utvecklingsprojekt för smart landsbygdsutveckling inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. I de tidigare stegen har projektet tagit fram lösningar för att på ett resurseffektivt sätt möta behov stöd, service och trygghet utifrån en liten landsbygdskommuns förutsättningar. Projektets tredje steg startade i januari 2024 och syftar till att implementera resultaten som tagits fram i projektets tidigare steg. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Vingåkers kommun, Sensorapplikationer Skandinavia AB, Digital Dimension Sverige AB, Sveriges lantbruksuniversitet och Studieförbundet vuxenskolan. Vingåkers kommun är projektägare och koordinerande projektpart. Projektet genomförs under tidsperioden 2024-01-01 fram till 2025-12-31 Projektets mål är att etablera ett ekosystem för en åldersvänlig bygd i Vingåker, där alla delar av kommunens verksamheter, civilsamhälle, anhöriga och andra aktörer arbetar tillsammans för att individen ska kunna åldras hälsosamt, fördröja behov av vård och omsorg, samt optimera utförandet av vård och omsorg. I projektet arbetar vi med sociala och digitala lösningar som tillsammans bidrar till förlängd självständighet, hälsa och trygghet. Projektet är indelat i fem arbetspaket och varje arbetspaket leds av en delprojektledare. Vi söker nu en delprojektledare till arbetspaketet för Socialt ekosystem. Det sociala ekosystemets ska bidra till en åldersvänlig bygd och skjuta upp behov av vård och omsorg. Det sociala ekosystemet syftar till att minska digitalt utanförskap, ofrivillig ensamhet, stöd till anhöriga och bidra till förlängd självständighet hos äldre. I delprojektet ingår aktiviteter som att etablera samarbetsformer med civilsamhället för en ökad medvetenhet om hur de kan bidra till en åldersvänlig bygd, utveckla kommunens anhörigstöd, lansera en seniorwebb, genomföra aktiviteter som bidrar till att öka det digitala innanförskapet och aktiviteter som bidrar till att minska ofrivillig ensamhet samt ta fram innehåll till kommunens nya digitala plattform för seniorer. ARBETSUPPGIFTER Som delprojektledare för det Sociala ekosystemet ansvarar du för att delprojektets mål nås och att leveranser sker enligt uppsatta kvalitetskriterier och tidplan. Du kommer att planera och organisera arbetet i delprojektet och säkerställa att delprojektet genomförs enligt plan, övervaka framsteg och justera vid behov. I rollen igår också att: • utföra vissa aktiviteter • koodinera delprojektets aktiviteter med de andra delprojekten • rapportera delprojektets status till huvudprojektledaren • lösa uppkomna problem och hantera risker • kalla till och leda möten i delprojektgruppen • budgeten för delprojekt hålls • hantera relationer med delprojektets intressenter, så som andra kommunala verksamheter, civilsamhälle och delprojektets medlemmar • dokumentation inom delprojektet utförs Som delprojektledare ingår du i projektgruppen tillsammans med huvudprojektledare och andra delprojektledare. Projektgruppen träffas regelbundet för avstämning av projektets status. Projektet drivs som ett hybridprojekt där både traditionell och agil projektledning behövs för att nå projektets mål. En stor del av delprojektet handlar om att bygga upp samverkansstrukturer med civilsamhället för hur de ska kunna bidra till en åldersvänlig bygd. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning eller kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Vi ser också att du behöver ha erfarenhet av att leda projekt eller delprojekt samt mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Det är meriterande om du utöver det också har utbildning inom projektledning och är certifierad projektledare med erfarenhet av samarbete mellan offentlig verksamhet och civilsamhälle. Som person ser vi att du behöver ha en mycket god förmåga att organisera och planera arbetet, inklusive att skapa och följa tidsplaner. Du behöver kunna identifiera problem och hitta lösningar och ha förmåga att kommunicera med både interna och externa intressenter. Att leda team och motivera andra är naturligt för dig, liksom att anpassa dig till förändrade förutsättningar samt skapa goda relationer inom både projektteamet och med intressenter. Tjänsten är på 50% med start så snart som möjligt och fram till och med 30 december 2025 Arbetet utförs både på plats i Vingåker och på distans. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan! Information om projektet finns här www.vingaker.se/aldersvanlig ÖVRIGT Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vingåkers kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund Vingåkers kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.

19 juni 2024
Sista ansökan:
10 juli 2024
Projektledare till Regional utveckling i Malmö

Gör skillnad. Varje dag. Uppdraget för Avdelningen för regional utveckling är att utifrån politiska beslut främja utveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning för hela Skåne. Vi verkar som motor och samlande kraft för den regionala utvecklingen. Avdelningen är indelad i tio enheter som bland annat arbetar inom infrastruktur, digitalisering, innovation, planering, miljö och klimat, näringslivsutveckling, internationalisering samt samhällsanalys. Enheten näringsliv och kompetensförsörjning arbetar med att stödja utvecklingen av små och medelstora företag samt bidra till bättre kompetensförsörjning för arbetsgivare. På enheten är vi cirka 15 medarbetare. Skåne står inför utmaningen med lägre produktivitet, sysselsättningsgrad och exportandelar jämfört med övriga storstadsregioner. Därför måste vi arbeta för att fler företag ska kunna växa och förbättra sin effektivitet, för ökad konkurrenskraft så att fler kan komma i arbete. Vi arbetar med allt ifrån direkt stöd till små och medelstora företag till att samla, koordinera samt finansiera regionala aktörer som arbetar för att stödja tillväxt i det skånska näringslivet. Tillsammans med exempelvis utbildningsaktörer, kommuner och arbetsmarknadens parter verkar vi för ett effektivt utbildningssystem som utgår från arbetslivets behov. ARBETSUPPGIFTER Avdelningen för regional utveckling leder och driver en extra satsning för att stärka Region Skånes verksamheters förmåga att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Projektet kallas Fokus Kompetensförsörjning Region Skåne och pågår fram till och med år 2026. Fokus för projektet är bland annat att behoven av kompetensutveckling inom olika områden ska ske flexibelt och kontinuerligt. Ett annat mål är att genom projektet skapa en ökad matchning mellan kvalifikationer och arbetsmöjligheter, såväl på kort som lång sikt. Arbetet förväntas bidra till förbättrade karriärmöjligheter och stärkt omställningsförmåga i organisationen med målet att fler väljer Region Skånes verksamheter som sin arbetsplats. Som projektledare i Fokus Kompetensförsörjning Region Skåne leder och driver du projektet genom att ansvara för framdrift av uppsatta mål kopplat till projektets inriktningar och insatser. Du arbetar övergripande med regionalt utvecklingsarbete men med ett specifikt fokus på kompetensförsörjning inom offentlig sektor. För att kunna driva projektet framåt på bästa sätt samverkar och interagerar du med flera aktörer på området, såväl med interna som externa intressenter. Det blir ditt huvudsakliga ansvar att utveckla och kommunicera projektets erbjudande såväl inom Region Skåne och Skåne som nationellt. Därtill omvärldsbevakar, analyserar och kommunicerar du kring frågor som ingår i projektet. Placeringsorten är Malmö där resor vid behov ingår i tjänsten inom Skåne, till Stockholm och i Europa. KVALIFIKATIONER För att vara aktuell för tjänsten har du eftergymnasial utbildning inom vad arbetsgivaren bedömer för tjänsten lämpligt område, exempelvis inom arbetsmarknad, kompetensförsörjning eller kommunikation. Det är en förutsättning för tjänsten att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Därtill har du goda IT-kunskaper. Vi ser det som fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av att driva projekt och/eller processer. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med och drivit strategiskt utvecklingsarbete, särskilt intressant är det om du har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor inom näringsliv och/eller offentlig sektor. Därutöver är det önskvärt att du har erfarenhet inom tjänstedesign, innovation och strategisk kommunikation. För att lyckas i tjänsten har du lätt för att ta egna initiativ, skapa relationer och vidareutveckla nätverk och samarbeten. Du har en god förmåga att bearbeta komplexa frågor och lättfattligt kommunicera detta anpassat efter din mottagare. Vi förutsätter att du har ett strategiskt helhetsperspektiv och besitter en god analytisk förmåga. Som person är du driven, strukturerad och utvecklingsinriktad med ett stort engagemang och en kompetens kring kompetensförsörjning som regional utvecklingsfråga. I rollen leder och driver du projektet och ditt arbete med stort eget ansvar i samverkan med många olika aktörer. Därav är det av stor vikt att du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö. På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

19 juni 2024
Sista ansökan:
2 juli 2024
Två projektmedarbetare till två innovativa och sammanhängande ESF-projekt!

Stiftelsen Idéer för livet och TalangAkademin har tillsammans fått finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för två systerprojekt med fokus på att skapa en ökad trygghet för barn och unga – i Stockholm respektive Östra Mellansverige (Mälardalen). En projektorganisation ska nu byggas med flertalet personer för de två projekten som löper i 36 månader (2024-09-01-2027-08-31). Vi söker därför två engagerade och drivna projektmedarbetare som vill vara med och göra en samhällsförändring på riktigt – primärt genom att bidra till viktiga strukturförändringar som skapar meningsfull sysselsättning för projektets målgrupp. Den ena tjänsten kommer att utgå från Stockholmsregionen och den andra från Mälardalsregionen, där en del av arbetet kommer att innebära resor mellan de båda regionerna. Om projekten De två projekten är snarlika – det som skiljer dem åt är huvudsakligen dess geografiska fokus – varför stora synergier mellan dem kommer kunna realiseras. Båda projektens huvudsakliga mål är att fler unga ska fullfölja sina studier, och att fler arbetslösa ska komma närmare sysselsättning eller arbete. Särskilt fokuseras unga och deras föräldrar som befinner sig i olika former av riskmiljöer, för att bryta insocialiseringen till kriminalitet och social utestängning. För att åstadkomma detta kommer projekten ha tre huvudsakliga fokusområden inom vilka arbetet kommer att ske. Men då respektive projekt har en tydligt innovativ ansats kommer det mer konkreta arbetet att utvecklas efter hand för att matcha de behov som löpande kommer synliggöras. De tre fokusområdena handlar om följande: Stödja involverade kommuner i framtagandet av en bred och djup lokal lägesbild, med betoning på ungas upplevda trygghet och utsatthet för kriminalitet. Det handlar om en lägesbild i linje med nya lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Utifrån involverade kommuners behov skapa detaljerade riktlinjer för vad som krävs för en framgångsrik platssamverkan (inklusive en relevant effektmätning av sådan), samt stöd i implementering av en metod som syftar till att stärka samskapandet på geografiska platser där samverkan sker mellan bostadsbolag, socialtjänst, skola, polis och civilsamhälle. Baserat på regeringsdirektivet om att inrätta en samverkansstruktur med fokus på barn och unga i organiserad brottslighet, bistå involverade kommuner med expertstöd i uppstarten av lokala råd inom samverkansstrukturen. Detta i syfte att bidra till en effektiv samverkan med fokus på individerna i målgruppen. Otryggheten i samhället idag är ett omfattande problem. Vår övertygelse är att vi behöver jobba samlat då komplexa problem behöver adresseras gemensamt. Därför är de nya samverkansformerna som vi nu bygger upp med dessa två projekt så viktiga. Vår förhoppning är att tillsammans med utpekade myndigheter och relevanta aktörer bidra till den förändring som vi verkligen behöver. Det finns idag en stor efterfrågan på forskning, utveckling och implementering för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vi vet att organisatoriska strukturer, policys och tekniklösningar inte räcker om vi inte samtidigt främjar samverkan över organisationsgränser, där vi fullt ut tar vara på våra olika kompetenser. Vi behöver utveckla och systematiskt träna vår gemensamma förmåga att skapa nya sätt att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet. Detta är centrala aspekter som vi vill åstadkomma med våra två projekt. Om tjänsten Som projektmedarbetare kommer du att arbeta med samtliga av projektens fokusområden (se föregående avsnitt). Du kommer arbeta i en grupp som leds av en projektledare. I gruppen kommer även andra personer som inte anställts inom projektet ingå, bland annat medarbetare från inkluderade kommuner. Du förväntas kunna samarbeta inom projektgruppen, likväl som med andra externa parter – bland annan med aktörer i civilsamhället och det lokala näringslivet. Du kommer sannolikt ingå i flera arbetsgrupper som byggs i arbetet lokalt i de kommuner som projekten utgår ifrån. Ditt arbete kommer röra både strategisk och operativa frågor – från att tillsammans med kommunen implementera nya metoder och stärka samverkansstrukturer till att ha direkt kontakt med barn och unga i syfte att skapa vägar för dem till sysselsättning. Din profil Du är en lösningsorienterad person, med sinne för nytänkande. Du kännetecknas av en hög social kompetens och har god förmåga att bygga relationer. Du är en strukturerad person med hög grad av noggrannhet i ditt arbete. Du har en god förståelse för vad som krävs för en god och effektiv samverkan. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänst, som polis, eller annan myndighetsutövning. Det är meriterande om du har erfarenhet av: tvärsektoriellt arbete inom offentlig sektor. arbete med barn och unga i riskzon. arbetat i ESF-projekt, idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i verksamhet kopplad till utfallskontrakt. längre utbildning inom för projektet relevant yrkesområde, som till exempel kriminologi, sociologi, beteendevetenskap, eller likvärdig utbildning. Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet och ser gärna sökande med olika bakgrund. Vad får du hos oss på TalangAkademin? Den formella anställningen sker hos TalangAkademin, vilket innebär att du får: ett varierande arbete som gör skillnad för både människor och samhället i stort en flexibel arbetsmiljö med högt i tak och hög grad av egenansvar engagerande och stöttande kollegor kollektivavtal och friskvårdsbidrag samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal. För att söka tjänsten, skicka CV och personligt brev senast den 30/6 till: [email protected] Vänligen märk din ansökan med ”projektmedarbetare + Stockholm eller Mälardalen” i rubriken beroende på vilken av placeringsorterna du främst önskar utgå ifrån. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och intervjuer kommer att ske löpande efter vi mottagit ansökningar, så vänta inte med att ansöka! Vid frågor kring tjänsten kontakta, Linus Warrenstein, TalangAkademin, [email protected], 073-334 36 24 Vid frågor om projektet, kontakta Christoffer Bohman, Idéer för livet, [email protected], 070-859 20 56 Läs mer om oss på: www.talangakademin.se Läs mer om oss på: www.ideerforlivet.se Tillträde – I samband med projektstarterna den 1 september, eller snarast möjligt därefter. Placeringsort: Stockholm eller Mälardalen, med resor till den andra regionen på veckobasis. Resor och övernattning inom Sverige och Norden kommer sannolikt att förekomma.

17 juni 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Projektledare till två innovativa ESF-projekt!

Vi söker projektledare till två innovativa ESF-projekt! TalangAkademin och Stiftelsen Idéer för livet har tillsammans fått finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för två systerprojekt med fokus på att skapa en ökad trygghet för barn och unga – i Stockholm respektive Östra Mellansverige. En projektorganisation ska nu byggas med flertalet personer för de två projekten som löper i 36 månader (2024-09-01–2027-08-31). Vi söker därför en engagerad och driven projektledare (50 % per projekt) som vill vara med och göra en samhällsförändring på riktigt – primärt genom att bidra till viktiga strukturförändringar som skapar meningsfull sysselsättning för projektets målgrupp. Om projekten De två projekten snarlika – det som skiljer dem åt är huvudsakligen dess geografiska fokus – varför stora synergier mellan dem kommer kunna realiseras. Båda projektens huvudsakliga mål är att fler unga ska fullfölja sina studier, och att fler arbetslösa ska komma närmare sysselsättning eller arbete. Särskilt fokuseras unga och deras föräldrar som befinner sig i olika former av riskmiljöer, för att bryta insocialiseringen till kriminalitet och social utestängning. För att åstadkomma detta kommer projekten ha tre huvudsakliga fokusområden inom vilka arbetet kommer att ske. Men då respektive projekt har en tydligt innovativ ansats kommer det mer konkreta arbetet att utvecklas efter hand för att matcha de behov som löpande kommer synliggöras. De tre fokusområdena handlar om följande: Stödja involverade kommuner i framtagandet av en bred och djup lokal lägesbild, med betoning på ungas upplevda trygghet och utsatthet för kriminalitet. Det handlar om en lägesbild i linje med nya lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Utifrån involverade kommuners behov skapa detaljerade riktlinjer för vad som krävs för en framgångsrik platssamverkan (inklusive en relevant effektmätning av sådan), samt stöd i implementering av en metod som syftar till att stärka samskapandet på geografiska platser där samverkan sker mellan bostadsbolag, socialtjänst, skola, polis och civilsamhälle. Baserat på regeringsdirektivet om att inrätta en samverkansstruktur med fokus på barn och unga i organiserad brottslighet, bistå involverade kommuner med expertstöd i uppstarten av lokala råd inom samverkansstrukturen. Detta i syfte att bidra till en effektiv samverkan med fokus på individerna i målgruppen. Otryggheten i samhället idag är ett omfattande problem. Vår övertygelse är att vi behöver jobba samlat då komplexa problem behöver adresseras gemensamt. Därför är de nya samverkansformerna som vi nu bygger upp med dessa två projekt så viktiga. Vår förhoppning är att tillsammans med utpekade myndigheter och relevanta aktörer bidra till den förändring som vi verkligen behöver. Det finns idag en stor efterfrågan på forskning, utveckling och implementering för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vi vet att organisatoriska strukturer, policys och tekniklösningar inte räcker om vi inte samtidigt främjar samverkan över organisationsgränser, där vi fullt ut tar vara på våra olika kompetenser. Vi behöver utveckla och systematiskt träna vår gemensamma förmåga att skapa nya sätt att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet. Detta är centrala aspekter som vi vill åstadkomma med våra två projekt. Om tjänsten Som projektledare är du övergripande ansvarig för driften av de två projekten, du är kontaktytan mot ESF, och rapporterar till respektive projekts styrgrupp. I rollen som projektledare ska du framför allt: · Utforma en tydlig projektplan i samarbete med projektgruppen. · Löpande säkerställa att arbetet i projekten sker i linje med formulerade mål. · Förankra beslut och dela information i projektorganisationen. · Leda, stödja och inspirera projektgruppen i sitt arbete. · Driva samverkan med ett stort antal aktörer. De sistnämnda samverkansaktörerna består framför allt av de kommuner som ingår i projektet, Kunglig Tekniska Högskolan (KTH), Polisens nationella operativa avdelning (NOA), aktuella länsstyrelser, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), kommunen Albertslund i Danmark, samt parterna i det nationella rådet för barn och unga i organiserad brottslighet (BOB). Din profil · Du är nytänkande och lösningsorienterad. · Du är noggrann och lyhörd i ditt ledarskap. · Du är en strukturerad person med erfarenhet av att leda förändringsarbete och mer komplexa projekt. Det är meriterande om du har tidigare: · ledarerfarenheter. · erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet och/eller myndighetsutövning. · erfarenhet av arbete i ESF-projekt, idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i verksamhet kopplad till utfallskontrakt. Då vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet ser vi gärna sökande med olika bakgrund och erfarenhet. Vad får du hos oss TalangAkademin? Den formella anställningen sker hos TalangAkadmin, vilket innebär att du får: · Ett varierande arbete som gör skillnad för både människor och samhället i stort · En flexibel arbetsmiljö med högt i tak och hög grad av egenansvar · Engagerande och stöttande kollegor · Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och pensionsavsättningar enligt kollektivavtal. För att söka tjänsten, skicka CV och personligt brev senast den 30/6 till: [email protected] Vänligen märk din ansökan med ”projektledare” i rubriken Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och intervjuer kommer att ske löpande efter vi mottagit ansökningar, så vänta inte med att ansöka! Vid frågor kring tjänsten kontakta, [email protected], 073-334 36 24 Vid frågor om projektet, [email protected] 070-859 20 56 Läs mer om oss på: www.talangakademin.se Läs mer om oss på: www.ideerforlivet.se Anställningsform – Visstidsanställning 36 månader, om start sker den 1: a september 2024. Anställningens omfattning – Heltid Tillträde – I samband med projektstarterna den 1 september, eller snarast möjligt därefter. Placeringsort: Stockholm med omnejd (Mälardalen), resor och övernattning inom övriga Sverige och Norden kommer sannolikt att förekomma

17 juni 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Projektledare kompetensförsörjning, Socialförvaltningen Centrum

Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! ARBETSUPPGIFTER Är du en utåtriktad projektledare som brinner för kompetensförsörjningsfrågor? Då har vi drömjobbet för dig! Socialförvaltningen centrum söker nu en projektledare till kompetensförsörjningsprojektet "New Recruits". "New Recruits" är ett EU-finansierat projekt vars mål är att skapa förutsättningar och gemensam riktning för arbetet med kompetensförsörjning inom stadens fyra socialförvaltningar, främst inom verksamhetsområdet barn och unga. Projektet är sprunget ur verksamhetens behov av att samordna, strukturera och utveckla våra kompetensförsörjningsinsatser samt vår organisering av introduktion av nyanställda inom våra fyra socialförvaltningar. Projektet innefattar bland annat planering, implementering och utveckling av följande: - Traineeprogram för studenter på socionomprogrammet. - Strukturerat, långsiktigt och enhetligt introduktionsprogram för nyanställda - Mentorskapsprogram och handledarutbildning för befintliga medarbetare. Genom projektet syftar vi att stärka både nyanställda och mer seniora medarbetare i sina yrkesroller för att på så sätt skapa hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser i socialtjänstens avdelningar för barn och unga. Som projektledare kommer du att ansvara för att driva projektet. Dina arbetsuppgifter inkluderar även att sköta rapportering och kontakt med ESF-rådet. Du kommer arbeta tätt tillsammans med projektkoordinatorn och HR-funktionen för drivandet av projektet, du kommer även ha regelbundna uppföljningar och kontroller tillsammans med projektets ekonom. Tillsammans med projektkoordinatorn kommer du även ha kontakt med externa utvärderare av projektet. Du kommer som projektledare svara mot styrgruppen av projektet som består av avdelningscheferna inom verksamhetsområdet barn och unga och kommer därmed i din roll verka mycket nära förvaltningsledningen. Tjänsten är placerad på HR-enheten i Socialförvaltningen centrum men du kommer att samverka mycket med andra funktioner, enheter och individer inom de fyra socialförvaltningarna, exempelvis med introduktionssamordnare, förste socialsekreterare och enhetschefer. I rollen som projektledare kommer du även arbeta i mycket nära samarbete med den projektkoordinator som kommer bli din högra hand under projektets gång. Du kommer även samverka med vissa externa aktörer exempelvis GR och Göteborgs universitet. Anställningen är en projektanställning á 2 år. Utifrån utvärdering av projektet kan anställningen eventuellt komma att förlängas. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en universitets- eller högskolexamen relevant för tjänsten. Vi ser det som ett krav att du har tidigare erfarenhet av projektledning och att du i din yrkesroll är bekväm i att arbetsleda andra individer. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom välfärdssektorn ser vi detta som meriterande. Om du utöver detta även har tidigare erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning- eller kompetensutvecklingsfrågor samt har kunskap och/eller erfarenhet av välfärdens och socialtjänstens kompetensförsörjningsutmaningar ser vi detta som ytterligare meriter. Utifrån arbetets krav på dokumentation och kommunikation krävs goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. För att lyckas i rollen som projektledare hos oss behöver du som person vara en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Du behöver kunna påverka andra i ditt arbete och genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du behöver även vara lyhörd, följsam och agil och aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv samt vara mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke samtidigt som du parallellt alltid ska ha projektets mål i sikte. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du behöver ha förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning. ÖVRIGT Intervjuer för tjänsten sker under vecka 27 och 28. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

14 juni 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Verksamhetsutvecklare, systematiskt kvalitetsarbete

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Vi är övertygade om att en av framgångsfaktorerna för att bli en ledande utbildningsaktör är ett bra kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande för att främja alla elevers utveckling och lärande och att verksamhetens kvalitet bidrar till ökad attraktivitet. Nu söker vi dig som vill utveckla och förstärka vårt kvalitetsarbete tillsammans med oss. Med oss får du chansen att vara med och bygga framtidens utbildningar och vara en del i ett större nätverk. Vi erbjuder ett spännande uppdrag hos oss med stor möjlighet till personlig utveckling. Tjänsten som verksamhetsutvecklare är placerad direkt under förvaltningschef. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet att varva distansarbete och arbete på vårt kontor, förmånligt friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling och kompetensutveckling. Utbildningsförvaltningen har ca 5700 elever/studerande och ett tiotal rektorer som ansvarar för verksamhet inom kommunal gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad vux. I förvaltningen ingår även studie- och yrkesvägledning och KAA. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med huvudsaklig funktion att utgöra ett stöd för verksamhetsledningar och rektorer i att få till stånd ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, samt i att efterleva de krav som utifrån skolförfattningarna ställs på verksamheterna. Du arbetar operativt och verksamhetsnära för att på bästa möjliga sätt förbättra kvalitén och göra skillnad för våra elever! ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en driven verksamhetsutvecklare med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet! I rollen som verksamhetsutvecklare med fokus på kvalitet- och utveckling, utgör du ett stöd till förvaltningsledning och rektorer när det gäller att bedriva och skapa goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till utveckling på såväl enhets- som huvudmannanivån. Du kommer att arbeta nära förvaltningsledning och rektorerna med att identifiera förbättringsområden, leda processer, utveckla verktyg och metoder i syfte att stärka verksamhetens kvalitet och likvärdighet i linje med det nationella kvalitetssystemet. Som verksamhetsutvecklare ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som leds av förvaltningschef som också är din närmsta chef. Du representerar förvaltningen i stadens och regionens nätverk inom systematiskt kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utredning av frågor som förvaltningen på olika sätt ska ta ställning till (t.ex. remisser, policys i staden, nationella propositioner, skollagsändringar) och framtagande av politiska beslutsunderlag för dessa. KVALIFIKATIONER Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att: • Skapa förutsättningar för att det systematiska kvalitetsarbetet, på enhets, förvaltnings- och huvudmannanivå, bedrivs och dokumenteras i enlighet med författningar. • Leda prioriterade insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, tex stöd till processledare och rektorer. • Omvärldsbevaka i avsikt att stödja förvaltningens och skolornas utvecklingsarbete utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. • Förbättra processer för hur underlag från de regelbundna uppföljningar som görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet används för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du kommer även att stödja förvaltningsledning och rektorer med: • Underlag och analysstöd utifrån uppföljningar som görs inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, samt utgöra stöd för rektorer i att använda underlaget som grund för vidare analys och åtgärder som leder till utveckling på den lokala skolenheten. • Att identifiera, planera, följa upp och utvärdera insatser som görs i syfte att utveckla skolenheten. • Att företräda huvudmännen inom verksamhetsområdet vid kontakt och kommunicering med Skolinspektionen avseende tillsyn och granskningar. ÖVRIGT Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

12 juni 2024
Sista ansökan:
26 juni 2024