Enhetschef inom socialtjänst

Sök bland 27 lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst och börja ditt nya yrkesliv idag!

Avdelningschef till Barn och unga

Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Social- och arbetsförvaltningen har cirka 130 medarbetare och består av tre avdelningar; Barn och unga, Vuxna och Stöd- och utveckling. Två avdelningar arbetar med IFO-frågor, arbetsmarknad och integration och den tredje stöttar förvaltningens processer. Förvaltningens sju enheter arbetar bland annat med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, integration, familjerätt, familjerådgivning och våld i nära relationer. Verksamheterna arbetar med råd och stöd samt behandling till barn, vuxna och familjer. Inför nya socialtjänstlagen krävs ett stort arbete för att kunna ställa om socialtjänstens verksamheter i syfte att bli mer tillgängliga, förebyggande och kunskapsbaserade. För att kunna genomföra detta utökar vi nu med en avdelningschef för avdelning Barn och unga. Avdelningen kommer bestå av fyra enheter: Barn och unga, Familjeenheten, Familjehuset (öppenvård) och Familjerätt i samverkan, både myndighets- och utförarverksamheter. ARBETSUPPGIFTER Vi står inför en stor spännande omställning och har samtidigt liknande utmaningar som övriga kommuner. Partille är en lagom stor kommun där det är nära till samverkansparter och inom förvaltningen. Kommunen är tydlig med att alla ska ha så lite administration som möjligt vilket underlättar för dig som chef. Ditt uppdrag kommer vara lagom stort och därmed hanterbart. Vårt mål är att vi ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Utifrån nya socialtjänstlagen så vet vi inte helt hur vår organisation kommer se ut inom tre år så här finns en otroligt spännande möjlighet att få se och arbeta med en avdelning i förändring! Rollen som avdelningschef innebär ett nära samarbete med din kollega som ansvarar för avdelningen Vuxna och att vara chef över fyra enhetschefer. Hos oss är samverkan en väldigt viktig del i allas uppdrag och som avdelningschef samverkar du inom förvaltningen, med andra verksamheter och förvaltningar i kommunen såväl som med externa parter som exempelvis VGR och GR. Budget-, arbetsmiljö- och personalansvar ingår som sedvanliga chefsuppgifter. Enhetscheferna önskar en nyfiken chef som har en framåtanda och som är intresserad av helheten inom socialtjänsten med fokus på barn- och ungafrågor. Deras kommande chef ska kunna arbeta strategiskt med processer, se flera steg framåt och samtidigt ge konkret stöd i specifika frågor. Då förvaltningens avdelning delas i två önskar enhetscheferna någon som lägger stor vikt på samverkan mellan avdelningarna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för tjänsten, exempelvis socionom, beteendevetenskaplig utbildning, offentlig förvaltning, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från att vara chef och bedriva ledarskap och du har i rollen som chef bedrivit utvecklingsarbete. Har du tidigare erfarenhet av att leda chefer, är förtrogen med myndighetsutövning inom socialtjänsten samt vidareutbildning inom ledarskap är detta meriterande. Partille kommun är en förhållandevis liten kommunal arbetsgivare vilket innebär att du tillsammans med dina medarbetare förväntas driva, utveckla och ta ansvar för frågorna inom ditt verksamhetsområde. Det är därför viktigt att du trivs att arbeta självständigt med dina sakfrågor och känner dig trygg med att ta initiativ, starta aktiviteter i syfte att uppnå mål och resultat. Detta innebär ibland att ändra riktning och arbetssätt i takt med att målen ändras. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har ett stort intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Som tillitsfull ledare motiverar, engagerar och skapar du förutsättningar för medarbetare och verksamheter att effektivt nå uppsatta mål. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Intervjuer är planerade till framförallt följande datum: 17, 18, 19, 25 och 26 juni. Vid erbjuden anställning genomförs ID kontroll. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

21 maj 2024
Sista ansökan:
4 juni 2024
Enhetschefer till Öppenvård barn och unga inom IFO

Vill du vara en del av en spännande resa där du kan bidra till utvecklingen av socialt arbete och vår nya organisation? Vi söker dig som vill arbeta inom ett meningsfullt område där vi nu står inför en tid av förändring kopplat till ny socialtjänstlag. Vi erbjuder ett viktigt arbete med givande och utmanande arbetsuppgifter! Om tjänsten Under 2024 påbörjar Individ- och familjeomsorgen en ny organisation. Vi står inför att anpassa oss till ny socialtjänstlag som utöver förändrad lagstiftning kommer påverka organisering, arbetssätt, processer och samverkansstrukturer. Du som enhetschef behöver ha förmåga att leda genom denna förändring och inspirera till att jobba med tidiga insatser där resurser i den enskildes nätverk tas tillvara. Du behöver kunna navigera mellan den strama lagstiftningen och de mer mjuka delarna med tålamod, flexibilitet och god kommunikation. De enhetschefer vi nu söker kommer att ha ansvar för enheter som arbetar med stöd och behandling. Medarbetarna är kuratorer. Du kommer vara direkt underställd verksamhetschef och ingå i en ledningsgrupp med andra enhetschefer. I ditt uppdrag samverkar du även med andra kommunala verksamheter, externa samarbetspartners som t.ex. Regionen, polisen och civila samhället.    Exempel på arbetsuppgifter: • ha verksamhets-, ekonomi och personalansvar för enheten • leda enheten mot uppsatta mål och resultat inom ramen för tilldelade budget • skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats • leda enhetens medarbetare mot goda resultat genom engagemang och förmåga att ta tillvara allas potential • kontinuerligt omvärldsbevaka inom området • samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa parter • utveckla verksamheten genom ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus Om arbetsplatsen I Socialförvaltningen i Örebro kommun arbetar ca 5000 anställda uppdelat i tre nämnder: Socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden. Område Individ och familjeomsorg ingår i Socialnämnden som är, sett till antal medarbetare, den minsta av dessa tre nämnder men som har ett stort uppdrag. Vår övergripande målsättning att erbjuda insatser som kännetecknas av hög kvalitet och rättssäkerhet samt ett förebyggande socialt arbete som inkluderar tidiga insatser. Vi arbetar med att minska det sociala utanförskapet på övergripande samt individnivå och har våra styrkor i ett flexibelt och rättssäkert arbete med och för de invånare som har rätt till och behov av skydd, stöd och behandling. Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb. Kvalifikationer Som person förhåller du dig entusiastiskt och positivt även i tuffa situationer samt har ett öppet och accepterande sätt. Du delar med dig av information och samarbetar väl med andra. Du tar in ny kunskap och använder din erfarenhet för att lösa problem som uppstår. Du drar lärdom av erfarenheter och feedback, är medveten om dina styrkor/svagheter och har därför förmåga att identifiera när hjälp från andra behövs. Du söker efter möjligheter att etablera förtroende och tar aktivt kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga.    Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Krav: • socionomexamen eller annan akademisk högskole-/universitetsexamen om minst 210 hp som arbetsgivaren finner lämplig (bifoga examensbevis i din ansökan)  • erfarenhet av arbete i ledande befattning  • erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning och/eller råd, stöd och behandling inom individ och familjeomsorg • B-körkort  Meriterande: • tidigare chefserfarenhet  • erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete • fortbildad inom systemteoretiskt arbete exempelvis lösningsfokuserat, nätverksarbete • erfarenhet av att ha jobbat i offentlig verksamhet  • erfarenhet av samverkan med civilsamhället  Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse Antal tjänster: 2 Övrig information Som del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester. Ansökan Sista ansökningsdag är 2 juni.  Välkommen med din ansökan! Kontaktperson Vision, Avdelning 012 Facklig expedition 019 - 21 11 93 Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

21 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Enhetschef till Myndighet Barn och Unga

Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Nu söker vi en enhetschef för myndighet barn och unga. På enheten barn och unga är vi 13 socionomer och två 1:e socialsekreterare. Vi har en mottagnings- och utredningsgrupp som består av åtta socialsekreterare, och en placeringsgrupp som består av tre placeringsuppföljare och två familjehemssekreterare. Varje grupp arbetsleds av en 1:e socialsekreterare. ARBETSUPPGIFTER I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef leder och planerar du verksamheten, där medarbetarna lotsar till rätt stöd, utreder, fattar beslut om och följer upp insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL) men även Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar för att effektivisera arbetsprocesser och att tillvarata medarbetarnas resurser, samt utvecklar samarbetet och samverkan såväl internt som externt. Som enhetschef ansvarar du självständigt och tillsammans med dina kolleger för enheten med uppdrag från biträdande socialchef och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang på avdelningen och i förvaltningen. Du ingår i en ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för helheten med tillitsbaserat ledarskap. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och familj. Du ska ha goda ledaregenskaper och god organisationsförmåga. Chefserfarenhet är meriterande och det är en fördel om du har genomgått ledarskapsutbildning. Arbetet förutsätter att du som person är kreativ, har förmåga att arbeta långsiktigt samt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god kompetens inom intern och extern samverkan samt arbete med BBIC. Vidare har du administrativ förmåga och är datorvan. Som enhetschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbeta mot de mål som politiken och förvaltningen beslutat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga till samarbete. Tjänsten innebär ett nära samarbete med dina närmaste medarbetare på barn och unga, men även ett nära samarbete med övriga enhetschefer. B-körkort är ett krav. Vi erbjuder - ett varierande arbete i en liten kommun med korta beslutsvägar och närhet till chefsstöd - flexibla arbetstider - möjlighet till distansarbete - friskvård Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden. ÖVRIGT Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan direkt via länken i annonsen.

21 maj 2024
Sista ansökan:
9 juni 2024
Utvecklingsledare – socialtjänstens omställning

Beskrivning I juli 2025 väntas en ny socialtjänstlag träda i kraft. Är du den som kan vägleda socialtjänsten i Grästorps kommun i omställningen till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst samtidigt som vi möter samhällets utmaningar?  Här får du i en spännande roll ta del av en verksamhet som arbetar engagerat och tillsammans för att skapa framtidens socialtjänst i Grästorp. Vi står inför likvärdiga utmaningar som socialtjänsten i övriga Sverige vad gäller personal- och kompetensförsörjning, ansträngd ekonomi, desinformation och unga som dras in i kriminalitet. En ny socialtjänstlag är en förutsättning för att ställa om och möta utmaningarna. Vi behöver utveckla våra arbetssätt för att tillgodose behov och förväntningar hos dem vi är till för, möta lagkrav, bli mer lätt tillgängliga, synliga och en mer modern socialtjänst. För att kunna utveckla och genomföra de förändringar verksamheten står inför och förbereda införandet av den nya socialtjänstlagen behöver vi stärka vårt team med en till kollega. Social verksamhet i Grästorps kommun har infört flera digitala lösningar och vill fortsätta driva på den digitala utvecklingen för att möta framtidens utmaningar. I uppdraget ingår att stötta verksamheten i utvecklingsarbetet samt med systemförvaltning. Tjänsten kommer vara underställd vår utvecklingschef och tillhöra enheten för digital teknik och service men uppdraget spänner över socialtjänstens alla verksamhetsområden efter prioritering och behov. Arbetsuppgifter Som utvecklingsledare kommer du planera, och vara en stödjande funktion i arbetet att implementera de förändringar som ska genomföras. Du samordnar arbetet framåt tillsammans med verksamheten och söker samverkan regionalt och nationellt. Du förväntas: - kartlägga och analysera behov och förutsättningar för omställningen  - identifiera innovativa arbetssätt och digitalisering där det är möjligt och lönsamt - omvärldsbevaka förändringar i lagstiftning, styrdokument - bevaka regional och nationell utveckling och söka samverkan med närliggande kommuner kring den nya socialtjänstlagen - vara ett stöd för chefer i metod- och kvalitetsutveckling utifrån resultat, ny lagstiftning, framtida utmaningar och fortsatt digitalisering i socialtjänsten - vara delaktig i arbetet att utveckla individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och evidensbaserade metoder. - tillsammans med kollegor ansvara för förvaltning av verksamhetens olika system - planera och genomföra workshops och utbildningar inför ny socialtjänstlag. Innehållet i tjänsten kan komma att variera över tid. Kvalifikationer För att lyckas i den här rollen ser vi att du är kommunikativ och skapar genomslagskraft via ditt engagemang i utvecklingsarbetet. Du arbetar processinriktat och innovativt samt har god förmåga att vägleda chefer och medledare i omställningen. Du behöver kunna samverka internt såväl som externt kring kvalitet och utvecklingsfrågor. Det är viktigt att du kan arbeta både operativt och strategiskt. För den här tjänsten krävs det att du har: - socionomexamen eller annan slutförd utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig - kunskap om socialtjänstlagen, socialrätt och erfarenhet av arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden - god muntlig och skriftlig kommunikation i svenska Vi ser det som meriterande med erfarenhet från projektledaruppdrag, förändringsledning eller annat arbete på strategisk nivå samt erfarenhet av systemförvaltning och IT inom socialtjänstens verksamhetsområde. Förmåga att hitta eller utveckla digitala lösningar och arbetssätt är fördelaktigt. Villkor Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Urvalsprocessen och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan redan idag! Om Grästorps kommun Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0 Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig. I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre. Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig! Övrigt För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/ och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!

20 maj 2024
Sista ansökan:
4 juni 2024
Enhetschef till individ- och familjeomsorgen, bistånd och vuxen

Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare. I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt. Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun! Gagnef är den lagom stora kommunen, här är det nära till beslut och påverkan. Vill du arbeta med ledarskap i en verksamhet som gör skillnad för människor? Som arbetar med individen i centrum och strävar efter att alla ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Då är individ- och familjeomsorgen i Gagnef rätt arbetsplats för dig! Biståndsgruppen består av en 1:e biståndshandläggare och tre handläggare med inriktning SoL och två handläggare med inriktning LSS och socialpsykiatri. Vuxengruppen består av sju handläggare och en 1:e socialsekreterare. Försörjningsstöd, missbruk, våld i nära relation, budget och skuldrådgivning, dödsbohandläggning, systemansvar m.m är områden som ingår i vuxengruppen.  Som enhetschef för vuxengruppen och biståndsgruppen kommer du ha ett nära samarbete med enhetschefen på barn och familj och tillsammans med 1:ar från respektive grupp kommer ni bilda arbetsplatsens ledningsgrupp. Tillsammans med enhetschefer från öppenvården, arbetsmarknad och integration kommer du ingå i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef.  Arbetsuppgifter Som enhetschef för individ- och familjeomsorgen erbjuder vi dig ett spännande och varierande arbete. Du arbetar i enlighet med lagstiftning, riktlinjer och övriga styrdokument som bas för att utveckla verksamheten. Din roll innefattar budgetansvar, att bedriva arbetsmiljöarbete samt utvecklings- och kvalitetsarbete. Du arbetar övergripande för att skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. Det dagliga arbetet med bland annat ärendefördelning och ärendehandledning leds av en 1:e i respektive grupp. Vi erbjuder stödfunktioner i form av administration, IT, ekonomi och HR. Du deltar även i samarbetsforum med både interna och externa aktörer. Kvalifikationer Vi utgår ifrån att du har Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten och erfarenhet av ledarskap i liknande roll. Vi söker dig med lösningsorienterad inställning och stort utvecklingsfokus. Du ska se vinsterna med att samverka och klara av att behålla lugnet även i känslosamma och svåra situationer. Personlig lämplighet är viktigt och vi kommer särskilt titta på din förmåga att; kunna skapa trygghet och långsiktighet, skapa delaktighet och engagemang, hög rättsäkerhetskänsla, ha en helhetssyn och är bekväm med att ingå i ett ledningsteam. Uppdraget ställer stora krav på såväl självständigt arbete som samarbetsförmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning från något av socialtjänstens områden.  Villkor Tjänsten är tillsvidare, 100%, tillträde enligt överenskommelse.  Övrigt Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.  Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade  personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början.

20 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Dedicare söker chef till äldreomsorgen i jämtlands län

Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål? Vi behöver dig som är en erfaren enhetschef och som vill arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen. Du får trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du kan fokusera på dem som behöver din hjälp. Vi söker i dagsläget en enhetschef på biståndsenheten där handläggning sker enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetsuppgifter innefattar bland annat att vägleda och stödja arbetsgruppen bestående av handläggare och teamledare. Utveckla och säkerställa en rättssäker handläggning, planering och uppföljning samt ansvar för personal-, arbetsmiljö och ekonomi. Samverkan internt och externt. Som enhetschef kommer du att fatta beslut inom SoL och LSS enligt delegationsordning. Starten för uppdraget är snarast och uppdraget sträcker sig över sommaren med möjlighet et till förlängning.  Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menar vi fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service. Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom goda kunskaper inom det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn. Som konsult hos Dedicare kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa.   Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:   -                           Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag är en självklarhet. -                           Du får en lön som är synonym med dina prestationer. -                           Du får personlig och nära kontakt till din chef. -                           Du får möjlighet till utveckling och därtill stöttning av din chef på vägen. -                           Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens.   Vill du bli en av oss? Besök gärna vår hemsida www.dedicare.se/socionom för mer information och för information om olika evenemang.   Vi håller intervjuar löpande. Välkommen med din ansökan!

20 maj 2024
Sista ansökan:
1 juli 2024
Enhetschef till vuxenenheten IFO

Socialförvaltningens uppgift är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp. Beskrivning Vi söker dig som vill ha ett varierande och meningsfullt arbete, där du tillsammans med engagerade, ansvarstagande och kunniga medarbetare arbetar för att göra skillnad för kommunens invånare. Som enhetschef har du en viktig roll i att leda och utveckla verksamheten framåt. I rollen som enhetschef i Ovanåkers kommun får du möjligheten att arbeta i en organisation med ett gott arbetsklimat och korta beslutsvägar, du arbetar nära dina kollegor, ledning och andra samarbetspartners. Inom socialförvaltningen arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Arbetsuppgifter Som ansvarig enhetschef förväntas du leda verksamheten mot uppsatta mål med ansvar för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du samverkar både externt och internt med såväl andra myndigheter som anhöriga och/eller enskilda. Du ingår i Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp och deltar aktivt i utvecklings- och kvalitetsarbete. Du ansvarar för enheten som arbetar med myndighetsutövning gentemot vuxna (SoL, LVM). Enheten innefattar försörjningsstöd, vuxen missbruk, socialpsykiatri, VINR, Budget- och skuldrådgivning. Du har den enskilde i fokus där medborgare och medarbetares delaktighet och inflytande är en grundläggande del i arbetet. Du behöver vid behov arbeta över ansvarsgränser inom individ- och familjeomsorgen. Kvalifikationer Du har lämplig högskoleutbildning, t.ex. socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har goda kunskaper gällande myndighetsutövning. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef eller ledare är meriterande. Du som söker erbjuds ett omväxlande och utmanande arbete som ställer krav på att du är flexibel, strukturerad, ansvarstagande, engagerad och lyhörd för verksamhetens och medarbetarnas behov. Som enhetschef behöver du ha förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare. Du förväntas också vara klar och tydlig i din kommunikation samt ha en god samarbetsförmåga. Du behöver vid behov kunna fatta snabba beslut, prioritera och agera för verksamhetens bästa. Du bör även ha ett intresse för digitalisering och tekniska lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina ledaregenskaper. Villkor Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan därför tillsättas före det som har angetts som sista ansökningsdatum. Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan! Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro. Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

20 maj 2024
Sista ansökan:
3 juni 2024
Resultatenhetschef Placeringsenheten

Socialkontorets område Barn och Ungdom står inför en spännande framtid utifrån ny lagstiftning och nya samhällsutmaningar. Vi anpassar vår verksamhet för att bättre kunna möta framtidens utmaningar och söker i samband med det en ny resultatenhetschef till Placeringsenheten. Barn och Ungdom är en stabil och välfungerande organisation som präglas av ett nära ledarskap med tydliga rutiner och riktlinjer. Vi satsar stort på implementering av Signs och Safety som ska genomsyra hela vår organisation. Ytterligare satsningar har gjorts på ledarskapsutveckling samt ett hållbart och nära ledarskap för våra chefer. Som ett led i arbetet att anpassa organisationen delar vi vår tidigare Placeringsenhet i två enheter och söker därför ytterligare en enhetschef.   Uppdraget I rollen som resultatenhetschef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt driver enhetens målstyrningsarbete. Du ingår i Barn och Ungdoms ledningsgrupp där du tillsammans med resultatområdeschef och övriga enhetschefer utvecklar och driver verksamheten på Barn och Ungdom framåt. Barn och Ungdom har också två verksamhetsutvecklare som stöd i utvecklingsarbetet. Placeringsenheten verkar för att ge de barn som av olika anledningar inte kan bo hemma en trygg uppväxt. Här arbetar ca 15 socialsekreterare som ansvarar för barn och ungdomar som är placerade i familjehem och fyra socialsekreterare med ett särskilt uppdrag att arbeta med säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety. Ett nära samarbete krävs med Uppdragstagarenheten och familjehemssekreterarna för att säkerställa trygga familjehemsplaceringar. Det är en fantastisk resa att få vara en del av familjehemsvården och bidra till att alla barn får trygghet, god omvårdnad och kärlek. Placerade barn har rätt till livslånga relationer och till sitt ursprungsnätverk, oavsett om möjlighet till hemflytt finns eller inte. Ledarskap i Södertälje Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. Genom ditt ledarskap omsätter du den politiska viljan till verksamhet med god kvalitet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun. På Barn och ungdom ska alla chefer ha rätt förutsättningar att jobba med och utveckla sitt ledarskap nära verksamhetens medarbetare. Vem är du? I uppdraget som enhetschef för Placeringsenheten är det viktigt att du som person är lugn, strukturerad och tydlig. Du är en visionär som förmedlar en positiv framtidstro. Du kan inspirera och engagera dina medarbetare och att visa tillit är viktigt för dig. Du har ett helhetsperspektiv och har fokus på hela Barn och ungdom i ditt uppdrag. Du är bra på att skapa goda relationer då samverkan med både med interna och externa parter är mycket betydelsefullt i uppdraget.    För att bli framgångsrik i uppdraget är det viktigt att du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och ungdom. Det är positivt om du har bred erfarenhet av kommunal socialtjänst där myndighetsutövning gällande barn och unga är särskilt meriterande. Det är en fördel om du har utbildning i ledarskap och erfarenhet av budget-, arbetsmiljö- och personalfrågor. Krav: - Socionom eller motsvarande utbildning på högskolenivå, där socialrätt ingår i utbildningen - Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamhetsområde Barn och ungdom inom socialtjänsten - Flerårig erfarenhet av arbete som chef (arbetsgivarroll med personalansvar) - Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet - Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift - God dator- och systemvana  Meriterande: - Erfarenhet av ekonomi-/ och budgetansvar - Utbildningar inom ledarskap och arbetsmiljö - Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift - Kunskap om och erfarenhet av Signs of Safety Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.   Vi erbjuder dig Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds su bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner Vi sitter i kontorslandskap på Holmfastvägen 31, cirka 15 minuters promenad från pendeltåget. Välkommen till oss!   Övrigt Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

17 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Enhetschef Myndighet

I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.  Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.  Verksamhet Omsorgsförvaltningen omfattar förvaltningens samtliga enheter Beskrivning Är du vår nya enhetschef för Myndighet? Har du idéer för framtiden och drivs av utmaningar? Myndighetsenheten i Sotenäs kommun är en liten enhet där vi arbetar tätt ihop, vilket ger möjlighet till nära samarbete och delaktighet. Enhetschef sitter tillsammans med sina medarbetare i kommunhuset i Kungshamn. Myndighetsenheten består av handläggare inom Bistånd och Individ- och familjeomsorg samt en utförargrupp som arbetar mot barn/ungdom och vuxna samt i förebyggande team. Som chefsstöd i verksamheten finns förste socialsekreterare samt administratörer. I ledarrollen har du stöd från såväl din närmsta chef och kollegorna i ledningsgruppen som SAS och verksamhetsutvecklare samt HR- och Ekonomiavdelning. Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html Arbetsuppgifter Myndighetsenheten är inne i ett utvecklingsskede med fokus på förebyggande arbete för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov. Hos oss kommer du få vara med och skapa förutsättningar och hitta nya lösningar för att klara vårt uppdrag med god kvalitet idag och i framtiden. Som chef företräder du Omsorgsförvaltningen och Sotenäs kommun. Du planerar, leder, utvecklar och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål, ansvarar för kvalitet och resultat samt har personal- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgrupp tillsammans med kollegor inom Omsorgsförvaltningens övriga delar, Funktionsstöd, Äldreomsorg och Hälsosjukvård. Arbetet är omväxlande och du deltar aktivt i förvaltningens och kommunens övergripande utvecklingsarbete. Kvalifikationer Vi söker dig som är en trygg och tydlig chef, en inspirerande ledare och som vill ta tillvara engagemang och delaktighet hos varje medarbetare. Du är nyfiken och lyhörd och vill leda enheten framåt och anta kommande utmaningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i politiskt styrd organisation och har god förståelse för kommunal verksamhet Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning för uppdraget. Du har sedan tidigare chefserfarenhet och kunskap om socialtjänstens område. Du är öppen och tydlig i såväl tal som skrift och du har ett positivt och relationsskapande förhållningssätt. Du är stabil och strukturerad och van vid självständigt arbete. Tjänsten innebär många kontaktytor vilket förutsätter en god samarbetsförmåga. Vi kommer i rekryteringen att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan! Övrigt Intervjuer kommer att hållas följande datum 12, 13 och 17 juni. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Säkerhetsprövning En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.    Krigsplacering Om du söker en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Sotenäs - havets kommun Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön. Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.   Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

17 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Höganäs kommun söker enhetschef till Ekonomi/integrationsenheten

I Höganäs kommunkoncern smälter lokal passion samman med en utmanande attityd som säger "vi kör". Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som brinner för att göra vardagen för kommunens invånare lite bättre, varje dag. Hos oss i Höganäs kommer du inte bara att skapa mening utan också leverera verklig nytta till samhället. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Är du redo för att varje arbetsdag blir ett nytt kapitel av människors egna resor mot självständighet? Då är det hos oss du ska vara! ARBETSUPPGIFTER Vill du ha ett meningsfullt ledaruppdrag där du gör skillnad för Höganäs kommuns medborgare? Drivs du av förändring och utvecklingsarbete? Har du mod att driva arbetet framåt samt är duktig på att kommunicera? Då kan denna tjänst vara något för dig! Vi söker en enhetschef till Ekonomi och integrationsenheten, vars huvudsakliga uppdrag är att stödja till självförsörjning och utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Enheten är i stark utveckling både med stöd av digital teknik för att underlätta administrativa flöden men också gällande uppdraget att verka för att hushåll snabbare ska nå egen försörjning. Enheten arbetar aktivt tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet i ett spännande projekt för att individer snabbare skall komma i egen försörjning. Vi är ett härligt gäng på 11 kollegier och vi erbjuder dig en arbetsplats med positiv stämning och god sammanhållning. Vi bryr oss om varandra och har ett tillåtande och öppet arbetsklimat! Enheten tillhör individ och familjeomsorgen (IFO) och du kommer att ingå i ledningsgruppen med erfarna enhetschefer från barn och unga samt vuxen/öppenvård. Till enheten finns även en utvecklingsstrateg som aktivt medverkar i utvecklingsarbetet inom IFO KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som chef med ledningsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Vi vill även att du har god erfarenhet av myndighetsutövning och examen från socionomprogrammet eller motsvarande utbildning. Du har ett positivt synsätt är flexibel och är en strukturerad person som har lätt för att tänka nytt. Vi förutsätter också att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt, och att du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du är nyfiken och bidra till ett gott verksamhetsresultat tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Rekryteringen sker löpande under annonstiden ÖVRIGT "Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma/Offentliga Jobb via hjälpformuläret, se info på Offentliga Jobb - alternativt ring 0771-693 693.

17 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024